• Pinewood

Nationella jaktdagar på vildsvin

AktuelltPublicerad: 2010-03-09 08:30

En lokalavdelning inom LRF i Skåne föreslår att nationella jaktdagar på vildsvin inrättas i Sverige. Idén är att vildsvinen ska jagas i hela landet samtidigt under sex dagar. Detta för att öka effektiviteten i jakten och undvika att vildsvinen går till marker där jakt inte bedrivs för tillfället.

Förslaget kommer från Fränninge lokalavdelning och är ställd som en motion till LRF Skånes årsstämma.
”Vi har sett svårigheterna med att samla angränsande jaktlag för gemensam vildsvinsjakt, och har sett att djuren kanske tar sin tillflykt till marker som inte är med på just den jakten. Då kom tanken på att kanske helt på frivilllighet råda till att vi har sex speciella dagar då samtliga jakträttsinnehavare ställer upp på jakt av vildsvin i hela landet. Där föreslår vi att andra lördagen i september till februari under dagtid driver av sina marker och ser till att vi får en rörelse i vildsvinsstammen och att vi kan skaffa oss flera skottillfällen och förhoppningsvis en decimering av stammen”, skriver Fränninge lokalavdelning i sin motion.


Föreslår skötselområden 
En annan av lokalavdelningarna, Vankiva, motionerar också i vildsvinsfrågan. Man föreslår att det bildas vildsvinsområden i likhet med älgskötselområden. Inom ramen för det kan man utverka regler för utfodringsplatser, förbud mot utfodring med bröd och matavfall.
Regionstyrelsen håller i sitt yttrande med om att vildsvinsskadorna är ett viktigt uppgift för LRF Skåne att bekämpa. Därför startar man projektet ”Minskade vildsvinskador, där en av målsättningarna är att det bildas större gemensamma områden för jakt och skötsel. För att snabbt bromsa tillväxen i stammen bör 80-100 procent av den årliga reproduktionen skjutas”, skriver regionsstyrelsen.

”Risk för etisk diskussion” 
”Styrelsen anser dock att förslaget om nationella jaktdagar, då alla går man ur huse för att jaga vildsvin, riskerar att skapa en etisk diskussion som slår negativt mot bilden av jakt och jägare. Vidare tror styrelsen att utlysande av nationella jaktdagar för vildsvin inte kommer att hörsammas av en majoritet av alla jägare och jaktlag, vilket därmed sänker effekten av kampanjen. Slutligen anser styrelsen, att den ovan beskrivna metoden med skötselområden behöver ges tid att utvecklas ytterligare och finna sina former, innan nya instrument införs. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen härmed ska anses vara besvarad med vad styrelsen anfört”, heter det i regionsstyrelsens svar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. låter som en konstig ide.

2010-06-03 17:56

Fattar inte riktigt grejen med det hela tror det skulle bli pangande på det mesta och många fel skjutningar som i sin tur ger bönderna ännu större problem.
men kan säja var själv medlem i LRF men gick ur när jag läste hur derras syn på vildsvin är så är defenitivt inga jag stödjer i alla fall.
Som uttalande att vildsvinen ska utrotas med alla medel och dyligt.
Sånt läger dom in i radspalterna ganska oseriöst i mina ögon.
Men visst där det är mycket kan man nog gå ihop lokalt mellan jaktlagen eller kommun gränserna och lösa det som någon sa lokalt.

4. NATIONELLA JAKTDAGAR!

2010-03-09 16:56

Hur kan man med förbud och regler öka jakttrycket på "inplanterade grisar"?

3. Kostnader

2010-03-09 14:32

Finns någon sammanställning om vad vildsvinen kostar lantbrukarna? Försökte Google lite men hittade ingen bra sammanställning.

2. Nationell jakt

2010-03-09 14:32

Kan en sådan insats göras frivilligt för att hjälpa de som odlar så förutsätts givetvis att medlemmarna i WWF, NSF och rovdjursföreningarna m.fl. ställer upp lojalt för att driva av markerna om LRF skulle be om hjälp.

1. Regionalt

2010-03-09 09:25

Alternativet kan vara att ha en regional jaktdag på vildsvin, t.ex samla vissa län med olika jaktdagar.
När det gäller etiken så är det upp till jägarkåren att utarbeta ett program för att kunna bedriva nämnda jakt utan att det uppstår opinionsyttringar.
Kanske lyssna lite med andra organisationer för att skapa regler som de flesta kan vara nöjda med.
Det är ur mitt perspektiv en milsvidd skillnad på att jaga 200 vargar kontra 80 - 100 000 vildsvin.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere