• Älgskadefondsföreningen

Naturvårdsverket vill undersöka fällfångst

AktuelltPublicerad: 2009-03-30 17:52

Naturvårdsverket vill göra en förstudie för fälltyper som i första hand används för levandefångst av större däggdjur.
Det är framför allt debatten kring vildsvinsfångst och lodjursfångst som aktualiserat frågan. Beslutet innebär att inga nya typer av vildsvinsfällor tillåts tills vidare.

I slutet av mars kallade Naturvårdsverket till möte med jägarorganisationerna, Jordbruksverket, Polisen, Statens veterinärmedicinska anstalt och LRF (som dock tyvärr uteblev). Avsikten är att göra en förstudie för levandefällor. I första hand de som används för levandefångst av större däggdjur. Det gäller också att hitta en finansiering.
Naturvårdsverkets Christer Pettersson meddelar att det tidigare beslutet om att inte godkänna fler fällor för vildsvin står fast i avvaktan på den nya studien. Hittills finns bara en typgodkänd vildsvinsfälla på marknaden, Sinkabirum.

Nya behov – nya kunskaper
– Jag var själv med och utprovade levandefångstfällor på 1980-talet, då kraven på typgodkännande kom. Nu kan det behövas mer kunskap och kanske måste tekniska specifikationer och regelverk förändras för att passa de nya behoven, speciellt när det gäller de stora däggdjuren, säger Christer Pettersson. 

Han vill emellertid inte föregripa förstudien genom att gå in på exakt vad som ska, eller bör, undersökas.
Några saker som naturligtvis kan vara aktuella är hur stressade djuren blir av att sitta i fälla, hur allvarligt problemet med lodjur som tuggar på trävirket är, hur ofta fällan ska vittjas och om fällorna kan göras på ett sätt så att skaderiskerna blir mindre.
– Eller om det är sant om vildsvin genom fällfångst förlorar i köttkvalitet, vilket en del kötthandlare hävdar. Enligt uppgift har de slutat ta emot fällfångade vildsvin. Men allt detta bör så långt möjligt förankras i referensgruppen, konstaterar Christer Pettersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Bästa jägarbröder.

2009-04-01 23:16

Ni förstår väl att byråkraterna måste ha ett jobbatt gå till i dessa osäkra tider. Detta med att besiktiga fällor kan köras hur många gånger som hellst, men det är risk att"fällmannen" alltså denne någon, måste betala en avgift för att få nyttja fällan, så var den finanseringen löst.
Bäste Naturvårdsverk sluta upp med att var så f..bannat arroganta och börja ta folks oro på allvar i stället och börja visa lite ryggrad. "Vi har fått regeringens uppdrag" att göra si eller så, jaha och, men meddela då med blixtens hastighet att det inte funkar i nuvarande läge.

2. Helt i analogi med det partiska EU frågeformuläret

2009-03-30 22:58

För några veckor sedan tipsades om att EU lagt ut en formulär för att utröna allmänhetens inställning fällfångst och vikten av att som jägare lämna ett mer naturligt svar på frågorna. Tyvärr kunde man snabbt konstatera att svarsalternativen var partiska (alternativt korkade) och därmed kunde nyttan av att svara ifrågasättas. Det gamla ordspråket "Som man ropar får man svar" stämde väl på detta ekosofdokument från Bryssel.

Ny ser vi spin-offen i Sverige. Fällfångst ifrågasätts. Den viktiga frågan av vem och varför den ifrågasätts ställs inte.

1. Men för hel..te

2009-03-30 22:58

Lo- och vildsvinsfällorna,som det rör sig om här, blev väl inte godkända på 80-talet utan bara för några år sedan?
Naturvårdsverket gjorde ytterligare ett skitdåligt jobb bara....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere