• Allmogejakt

Nej till ändrad jakttid för grishundar

AktuelltPublicerad: 2009-01-14 15:05

Svenska Jägareförbundet vill att hundar inte får användas vid vildsvinsjakt före 1 oktober. Förslaget sågas av Tommy Svensson, handläggare på Naturvårdsverket med ansvar för jaktfrågor. 
– Ett motsägelsefullt förslag, säger Tommy Svensson.

I dag är det lovligt att jaga vildsvin med hund från 1 augusti. Jägareförbundet har skickat sitt förslag på förändringar till jordbruksdepartementet. Där framförs att många hundar som används för vildsvinsjakt inte är renodlade vildsvinshundar. De jagar även hjortdjur. Därför vill Jägareförbundet ha ett förbud mot att jaga vildsvin med hund före 1 oktober.
Samtidigt vill Jägareförbundet att det trots allt ska vara tillåtet att släppa vildsvinshundar för träning från 1 augusti.

Säger nej till Jägareförbundet 
Naturvårdsverket yttrar sig som remissinstans till jordbruksdepartementet och säger nej till förslaget.
– De hundar som används för vildsvinsjakt ska naturligtvis vara inriktade på den viltarten, annars ska de hållas kopplade. Samma sak gäller för all hundanvändning vid jakt – till exempel grävling som får jagas redan från 1 augusti, säger Tommy Svensson.
Om Jägareförbundets förslag skulle genomföras måste reglerna i konsekvensens namn skrivas om för all hundanvändning i jakt, menar Svensson. Han exemplifierar med älghundar och harhundar som får släppas före 1 oktober.
– Det finns ju många stövarägare som visat att de kan göra sina hundar hjortdjursrena. Det går säkert att specialisera hundar på vildsvin också.

”Motsägelsefullt förslag”
– Dessutom tycker jag att Jägareförbundets förslag är motsägelsefullt. Vildsvinshundar ska få släppas för jaktträning redan 1 augusti, men man ska inte få skjuta vildsvinen. Vad är vitsen med det förslaget? Vildsvinen blir ju jagade, säger Tommy Svensson.
Han tycker att Jägareförbundet istället ska satsa på att informera och utbilda vildsvinsjägare och deras hundar.
– Jag är inte vän av en massa förbud. Viltet får inte utsättas för onödigt lidande – det finns redan i lagstiftningen. Här kan Jägareförbundet istället använda lite av de närmare 50 miljoner kronor som man får för sitt allmänna uppdrag och informera jägarkåren ordentligt. Det handlar om frihet under ansvar, säger Tommy Svensson.

Glädjebesked för Jägarnas Riksförbund 
Beskedet från Svensson tas emot med glädje av Per Wanström, generalsekreterare vid Jägarnas Riksförbund:
– Toppen! Vi är emot införande av onödig byråkrati. Lagstiftningen säger redan i dag att en hund som stressar viltet eller jagar fel vilt ska kopplas omedelbart. Sunt förnuft ska gälla och med det menar jag att vi ska följa de lagar och regler som vi redan har, säger Per Wanström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Äntligen något positivt från SJF

2009-02-02 16:29

Det är väldigt intressant att läsa på denna sida när det är jägare som skriver (tror jag).
När änligen SJF kommer med något som är bra för jakten på gris JAKTTID, som finns på våra andra klövvilt som vi jagar så skriker vi va fa....... håller dom på med.
VAKNA NU.........
Min mening är följande:
Varför skall detta vilt få jagas hela året när inget annat klövvilt får det. Nu vet jag att det är många som skriker jakt tid det finns det redan vad pratar han om.
Jag håller med om att det finns redan MEN HALLÅ VI FÅR JAGA GRISARNA HELA ÅRET OM.
OK jag vet att man får jaga dom hela året.
Men arför skall man släppa hund på dom den 1/8, VARFÖR?
Jag ser ingen annledning att grisjakten överhuvud taget skall starta innan den 1/10 och avslutas den 31/1.
Precis som det finns jakt tid för våra andra klövviltsarter som vi jagar med hund.
Värför skall grisjakten särbehandlas utanför våra ändra klövarter?
Nä lägg ordenlig jakt tid på grisarna som allt annat som vi jagar Då menar jag freda griarna helt inom tiden 1/2-31/9 så löser det många bekymmer och framför all sparar många suggor.

5. Varför

2009-01-16 09:36

Ska vi hundägare koppla dem under viss ti av året när VARGEN härjar fritt????

4. Tack för att NVV sätter ner foten

2009-01-15 21:55

Ännu ett bevis att det inom Jägarförbundet bara finnes dumskallar och om det är nåt stuk i ledningen så rensa ut dessa element, vissa likheter med dessa Björnjaktsmotståndare i Jämtland.

3. Vilket skämt

2009-01-15 21:55

Jägarförbundet är. Nä nu måste jag ju bara gå ur svenska jägarförbundet och bli medlem i jägarnas riksförbund istället. Punkt efter punkt gör svenska jägarförbundet bort sig. Man kan ju tro att dom består av en samling icke-jägare.....

2. Bra att NVV går emot SvJF

2009-01-14 17:14

Nu har SvJF fått upp ögonen för vildsvinsjakten, denna jakt som det visat sig gå utmärkt att bedriva på små marker. Den hittillsvarande jakten har medfört att vildsvinen kunnat öka och sprida sig allt längre norrut. I SNF:s Projekt varg föreslås vildsvin som lämplig föda åt varg i de områden där det inte finns älg och indirekt föreslår man i detta projekt utsättning av vildsvin (förutom att man i detalj beskrev förfarandet vid utsättning av varg).
Nu skall de små markägarna berövas vildsvinsjakten, detta skall enligt SvJF ske genom att hundar inte får användas innan första oktober, skötselområden skall bildas (hur många små markägare har tid/lust att springa på alla dessa möten?) så att arrendejägarna får bestämma.
Det skall bli stränga villkor för åtlar, minst 500 m från rågång har föreslagits (gör det svårt eller omöjligt för små markägare att ha åtel) osv osv. Nu vill SvJF att byråkratin skall drabba vildsvinen med full kraft och då går det väl med svinen som med älgstammen!
Älgstammen i Sverige byggdes upp under den tid då varje markägare hade jakten på sina ägor och älgjakten var en kort generell jakt. Sedan har SvJF kommit med gud vet hur många älgjaktsmodeller, alla lika dåliga. Nu när felaktig avskjutning och varg tillsammans har förstört älgjakten så synes det vara svinjakten som skall förse rika arrendejägare med jakt.

1. Mycket positivt

2009-01-14 15:47

Vad trevligt att läsa att en myndighetsperson på Naturvårdsverket kan uttrycka sig så här: "Det handlar om frihet under ansvar”, säger Tommy Svensson.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons