• Allmogejakt

Nej till kortare älgjakt

AktuelltPublicerad: 2015-09-24 11:05

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att vuxna älgar bara skulle få jagas till den 20 december och att bara kalv skulle vara tillåten resten av jakttiden. Detta stoppas nu av Naturvårdsverket, skriver Svensk Jakt.

Enligt länsstyrelsen i Västra Götalands län är det oetiskt att jaga älgkor i januari och februari, eftersom de kan bära på ganska stora foster. Dessutom anser de att det inte går att följa taggrestriktioner eftersom många tjurar då tappat sina horn.
Därför tog de beslut att tillåta jakt på vuxna älgar bara fram till den 20 december och att det sedan bara får fällas kalvar fram till ordinarie jaktslut den 28 februari.

Beslutet överklagades
Detta överklagades av privatpersoner, skogsbolag och organisationer. Naturvårdsverket ger länsstyrelsen bakläxa och fastslår att den ordinarie jakttiden på älg gäller – från och med den 12 oktober till och med den 28 februari. De menar att beslutet om jakttid, som en gång togs av regeringen "får anses ha tagit ställning till att jakt även kan omfatta dräktiga älgkor”.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Länkar in

2015-09-27 15:38

Länkar in från Svenskjakt:

http://svenskjakt.se/opinion/som-jag-ser-det/kan-man-kalla-detta-for-algforvaltning/

Eftersom Skogsbolagen lyckas få Skogsvårdstyrelsen/länstyrelser mm att erkänna Älgen som ett skadedjur och därför ska avlägsnas från den svenska faunan så skulle det vara intressant hur mycket skog som "förstörs" med deras sk skogsforkning och planteringa av tex konkorta - ensidiga granplanteringar med skjukdomar osv...

Samt vad skogsbolagen kommer förlora årsvis på sänkta eller osäljbara jakträtter när det inte finns något att jaga..den inkomsten kommer varje år fast skogen står kvar....

6. Stat, kyrka, industri, varg och björn tar död på älgstammen

2015-09-26 09:23

Bjerka, i princip håller jag med dig, älgstammen behöver växa. Men jag vänder mig mot den spridda uppfattningen att vill jägarna ha fler älgar så är det bara att låta bli avtryckaren.
Så är det inte - som enskild jägare kan man inte påverka antal älgar. Vi har inget att sätta upp mot stat, storindustri och jägarförbund, de får sin vilja fram genom lagstiftning.
Jag skrev "att jägarna åter kan börja jaga älg". Otydligt, erkänner jag. Men vad jag menar är att jaktbesluten måste åter till jägarna. Staten har att bestämma jakttider, vapen, generella begränsningar av högsta uttag etc., jägare och markägare har att komma överens för varje jaktmark/jaktlag hur många älgar som skall skjutas och hur jakten skall bedrivas.
Detta kommer naturligtvis innebära olika uttag på olika marker - men vad är problemet med det? Jo, jag förstår nog att Jägarförbundet kommer att skrika i högan sky om orättvisor, för hård respektive för liten avskjutning och en "sönderskjuten" älgstam etc. Och visst, på vissa marker kommer mycket älg att fällas och på andra marker få älgar, genomsnittet kan regleras med jakttidens längd.
Nuvarande byråkratiska system är kört i botten, det fungerar ej; precis som Bjerka påpekar. Det är ett system för att ödelägga älgstammen, det är inte längre frågan om jakt, utan om ett hårt reglerat statligt uppdrag att årligen avliva en bestämd del av älgarna - och då tas inget hänsyn till älgstammens bästa.
Snabbt växande stammar av varg och björn, en galen lagstiftning, tillsammans med Naturvårdsverkets byråkrati och Sveaskogs oförstånd är vad som kommer att knäcka en av världens absolut finaste älgpopulationer.
Som enskild jägare kan vi inte stoppa galenskaperna. Men det är dags att ändra älgjakten; lita på jägare och markägare - de kommer inte att utrota älgen. Ännu bättre vore om stat, kyrka och storindustri inte fick äga skog och mark. Ty det är, förutom varg och björn, dessa tre storägare som utgör allvarliga hot mot älgen. Men inget av detta kommer att ske. Vad som kommer att ske är att rovdjuren får växa fritt tills maten tar slut.

5. 3# 96iL

2015-09-25 16:38

Förnenklad kan så vara men bevisligen så är älgstammen i stora delar av Sverige nu nera på en låg nivå tack vare den ökade "tvingande" avskjutningen som skogsbolagen fått igenom utan motstånd. kollade nu på jaktrapport och efter dom mest intesiva 3 första veckorna i ett stort område i Norrlands inland med 6 st ÄFO så har alla minst 72% kvar att skjuta. Rapporter från folk som rörsig i skogsområden under vintern är att dom ej sett några spår.... Så visst kan vi ha älgjakt året om undantagb den där veckan i Maj då dom ev älgkorna som överlevt ska kalva. Det har varit ett stenhårt tryck på att skjuta kor med tex billigare fällavgift och tydligen så har det fungerat.
Men jag undrar om inte några jägare nu börjat att ångra sig..... då det knappt syns några kalvspår - "inga fjolingar nästa år" Så vad villl man ha kvar att jaga nästa år?
Skogsbolagen/länstyrelsen vill ha bort alla älgar det är ju ganska klart och tydligen vill många jägare det åxså ivarje fall om man ser på avskjutningen. Jag vet att vissa jaktlag har infört totalt ko/kvig förbud och bara skjuta kalv från dubbel kalv. En bra utveckling för oss som gillar att jaga för alla som bytt golfklubbor mot studsaren kommer att sluta= mer jakt för oss. Men dåligt för jakt"industrin". Så det kommer att bli ett val snart hur man vill för älgstam även nästa år. Håller med om älgbyråkratin är en löjligsoppa. Jagar även i VästraGötaland där även vårt Licensområde har en tvingande 50/50 avskjutning kor/tjur faktum kvarstår att skjuter man mer än 35% älgkor så minskas älgstammen grymmt snabbt. Men jägaren betstämmer vilka kor man vill ha kvar påp sin mark genom avtryckaren.

4. Dåligt förankrade beslut

2015-09-25 11:17

Om privatpersoner, skogsbolag och organisationer överklagar och får rätt av Naturvårdsverket har väl ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen totalt misslyckats med att förankra beslutet inom respektive intressegrupp. För inte är det väl så att de struntar i dem de representerar och driver en egen agenda.

3. #1 - en förenklad verklighetsbild

2015-09-25 08:36

Bjerka - det är en sympatisk men likafullt felaktig tanke du gör dig till talesman för. Det är resultatet som räknas. Om jakten pågår till säg sista december så skjuts ett antal älgindivider. Om jakten pågår till säg sista februari så skjuts ett annat antal älgar, och i viss mån även andra älgindivider. Det har inget att göra med om individuella jägare jagar kortare tid, eller skjuter selektivt.
En del jägare/ägare/allmänhet föredrar det ena resultatet och en annan del föredrar det andra resultatet, beroende bland annat på vilka preferenser den enskilde har. Därför kan detta aldrig avgöras genom att enskilda jägare skjuter, respektive avstår från att skjuta.
Personligen menar jag att älgjakten bör sluta första måndagen efter trettondagen, samt att jakten bör ha sin början på en lördag. Därtill bör hela älgbyråkratin rivas, så att jägarna åter kan börja jaga älg, och inte som nu syssla med någon slags administrativ, tillika resultatlös, älgavel. Nästa steg blir kanske att alla älgar skall ha en gul plastbricka i örat, och jägare måste bära uniform med länsstyrelsens nummer på bröstet samt transponder i nacken.

2. @1

2015-09-24 15:11

Jag är enig i dina principer och så jagar det jaktlag jag är med i på 15 året i Västra Götaland. Fast helt rätt är du inta - har du glömd det jaktlag som blev av med jakten för att dom inta skött kvoten full.

1. Det är vi jägare som betsämer om vi ska trycka av skottet eller inte....

2015-09-24 13:15

Bestäm vad ni vill ha kvar på marken efter jakten alltså en liten planering inför nästa år.
Och givetvis skjut ej älgkor efter slutet av dec och spara alltid stora Äkgkor.
Och som min rubrik säger.
Det är ingen annan än jägaren som betsämmer när man ska trycka av ett skott.
Det enda skottet som en Jägare aldrig ångrar är det som man inte släppte iväg!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons