• Älgskadefondsföreningen

Nej till utökad björnjakt

AktuelltPublicerad: 2011-07-04 22:15

Enmansutredare Lars-Erik Liljelund drar slutsatsen att den svenska björnstammen i princip kan halveras. 1800 björnar räcker för att arten ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig dock en minskning av antalet björnar. Som argument anför de bland annat att jakt kan minska acceptansen för björn.

Det finns i dag uppskattningsvis kring 3300 björnar i Sverige. När förre generaldirektören vid Naturvårdsverket, Lars-Erik Liljelund, tidigare i vår presenterade första etappen i sitt uppdrag som enmansutredare i rovdjursfrågor, lämnade han preliminära siffror på hur stor björnstammen kan vara i landet. Han har tolkat EU:s art- och habitatkrav och menar att 1800 björnar räcker för att arten ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s regler.
I en debattartikel vänder sig nu företrädare för Svenska Rovdjursföreningen mot tankarna på att eventuellt minska björnstammen.

"Ingen anledning..."
"Rovdjursföreningen menar att årets björnjakt under inga omständigheter får öka, tvärtom bör en viss minskning ske om stammen ska hållas stabil som anvisat i riksdagsbeslutet. Skadorna av björn är små och acceptansen hög varför det inte finns någon anledning att skjuta ned björnstammen. Det tar lång tid att bygga upp en björnstam, men det går fort att skjuta ned den", heter det i en debattartikel undertecknad av Anders Ekholm, Robert Franzén och Björn Ljunggren.
Skribenterna trycker på att inventeringsmetoderna för björn är osäkra och efterlyser mer resurser för inventering. De anser också att skadorna av björn är ringa.

Jakt minskar acceptansen? 
"De opinionsundersökningar som genomförts 2004 och 2009 tyder inte på något omfattande missnöje med björnförekomsten. Ofta talas det om att legal jakt påverkar acceptansen positivt. Statistiken talar ett annat språk. I just de tre kommuner (Strömsund, Ljusdal och Rättvik) där flest björnar fälldes åren 2004-2009, har acceptansen samtidigt minskat kraftigt)", skriver Ekholm, Franzen och Ljunggren.

Läs hela debattartikeln här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Fel på avgörande punkt, Stridsberg

2011-07-13 15:00

Du använder begreppet "naturlig" om vargarna och vår svenska fauna. Du har helt fel i din utgångspunkt - det finns ingen naturlig vargstam i landet. Myndigheterna skjutsar vargar kors och tvärs i landet och planterar ut dem. Detta eftersom de inte förmår att vandra in på egen hand.
Och "naturlig" om vår fauna? Jösses, har du missat att människan under årtusenden kämpat för att skapa ett kulturlandskap här?
Säg som du tycker innerst inne istället, att det får vara hur onaturligt som helst - bara rovdjuren finns i stora stammar.

13. Uråldrig jaktmetod, men inte uråldriga förutsättningar

2011-07-13 10:59

"För stora stammar av rovdjur kommer på sikt att utrota löshundsjakten, en uråldrig jaktform, då speciellt med tanke på vargen", skriver Bixo.
Det är bara under de senaste 100-150 åren som vargen varit undanträngd och bortskjuten från sitt normala utbredningsområde. Pratar man om "uråldrigt" så är det vanligen helt andra tidsperspektiv som gäller. Löshundjakt har gamla anor, ingen tvekan om det, men det är de senaste jägargenerationerna som skämt bort sig med att kunna jaga med lös hund utan att störas av att varg finns som en naturligt förekommande art med ett naturligt och för hundarna farligt betéende.
Man har skämt bort sig med att använda en "uråldrig" jaktmetod men utan uråldriga förutsättningar.
Men vad är då viktigast, en naturligt sammansatt fauna eller en fauna anpassad till ett särintresse som löshundjakten som alltid, oavsett vargförekomst eller inte, är en mycket farlig verksamhet - för hundarna?

12. Empati saknas

2011-07-08 18:21

Svar på Svenska Rovdjursföreningens debattartikel ”Minska inte björnstammen”


Robert Fransén och hans gelikar i Svenska rovdjursföreningen saknar förmåga att sätta sig in i den situation som många människor lider av gällande de stora rovdjuren och i detta fallet björnen. Det är beklämmande resonemang som framförs med huvudbudskapet att ”Minska inte björnstammen”. Rovdjursföreningen med sina ca. 3000 medlemmar saknar empati och förståelse för människor som väljer att bo ute på landsbygd och glesbygd kort och gott.

Jag var bosatt i Vålådalen under 60 - talet och arbetade en del åt Ingemar Kroik inom Vålådalens renfarm, när Fransén började sin bana som fanatisk rovdjursälskare, jaktmotståndare, och sedermera höjdare inom Naturvårdsverket tillsammans med Anders Bjärvall. Och exikutor vad gäller långsiktighet inom Renskötsel, fäbodrift, djurhållning med mulbetesrätt.

Under ett antal år inom Ottfjällets renfarm studerade Fransén predation på renkalvar, under barmarksperioden. Med den numerär av predatorer som fanns då, en avsevärt glesare stam av de 4 stora rovdjuren , konstaterade han att ca. 30% av de kalvar som fötts på våren, blev rovdjursmat före snön kom. Vad har han då lärt sig under tids gång?! Förmodligen en hel del om rovdjur, han räknas väl fortfarande som en av de främsta tjällorna när det gäller predation inom renbetesland och övriga Sverige.
Han har dock inte lärt sig speciellt mycket om de människor som drabbats, hans rovdjursintresse har förmodligen förblindat honom om deras problem, lidande och psykiska hälsa. Renskötarna har en för svenska förhållande hög procent självmord. Varför?

Han utger sig för att ha god kunskap och kontakt med renskötande Samer. Då har han totalt glömt att man pratar med bönder på bönders vis och med lärde på latin.
Att man med stöd av Rovdjursföreningens 3000 medlemmar försöker påverka de av Regeringen tillsatta Viltförvaltningsdelegationerna, som har fått uppdraget att förvalta Vilt inklusive rovdjur på ett lokalt plan med Naturvårdsverket och Regeringen som övergripande organ, är närmast att omyndigförklara de ledamöter som länsvis är tillsatta att förvalta.
Att man sen applåderar det beslut som EU påtvingat Sverige, och som man också försöker påverka genom skrivelser till EU om Sveriges vargjakt och hantering av vargstammen i en för fanatikerna ogynnsam riktning, kommer på sikt om man får en i deras ögon acceptabel numerär av varg att omöjliggöra det uttag av ekologiskt sett det klimatsmartaste kött som finns att tillgå.
För stora stammar av rovdjur kommer på sikt att utrota löshundsjakten, en uråldrig jaktform, då speciellt med tanke på vargen.

Jag tror mig veta att de personer som utsetts att vara delegater i Viltförvaltningsdelegationerna i varje län är nog så skickade att inom sitt område förvalta Viltet på ett uthålligt sätt med hänsyn till berörda. Utan inblandning av Fanatism och Jaktfientlighet. Jag anser att fanatism i alla former är av ondo. Fanatiker saknar oftast förmåga till empati för sina med människor.


Bengt Bixo
Distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund Landsbygdens Jägare, Jämtland

11. Björn

2011-07-06 23:50

dödade 11 får i Norra Åbyggeby strax norr om Gävle. Skyddsjakt beviljad till 7/8.

10. Siffror

2011-07-06 13:06

Varför leka med dessa siffror hit och dit?
Björnstammen är stor och behöver inget särskilt skydd och då borde det väl vara enkelt att tillåta utökad jakt där den upplevs som ett problem, t.ex. i Sapmi, men låta jakten vara som förut där den inte gör det.
Vi klarar säkert en stor björnstam rent generellt, men varför acceptera stora problem i vissa områden när den inte är hotad på något sätt?
Lite flexibilitet är aldrig fel.

9. Det som luktar riktigt illa.

2011-07-06 06:40

Det är att i denna förening huserar f.d. beslutsfattare i rovdjursfrågor från naturvårdsverket. Robert Franzén sitter väl i styrelsen och Anders Bjärvall har också figurerat bland förtroendeposterna. F.ö. gissar jag att just dessa tidigare statsanställda skapade denna extremistförening för att fungera som opinionsbildare och påtryckare för fler rovdjur i landet. Och inte nog med det, de såg till att föreningen göds med skattekronor årligen också. Här ser vi alltså bristen på objektivitet från f.d. makthavare på Naturvårdsverket. Är man inte objektiv, är man egensinnig och ser endast ena sidan. Därför finns allt fog i världen för att behandla denna förening med dess medlemmar för vad de är, fanatiska rovdjursfundamentalister som ingen med sunt förstånd borde lyssna till. Fy för den lede.

Du har alldeles rätt Åke Edlund. Men jag har läst att björnstammen var som lägst blott ca. 130 individer. Trots det kan man tydligen skilja på 2 varianter av björnar beroende på om de kom ifrån nordöst eller från Sydeuropa. Aldrig har jag noterat något om att björnen skulle ha smal genetisk bas. Jag upprepar min fullständiga övertygelse om att det räcker gott och väl, för arten björns välgång, med 500 st. i hela Skandinavien. Och nu kommer Liljelund att föreslå 1800 st, vi ska alltså minska stammen (bra men otillräckligt). Men fanatikerna på SRF, de protesterar. Ja ja, de måste väl göra rätt för pengarna tycker de, sakskäl har de dock inte.

8. Naturligtvis

2011-07-05 13:41

så minskar acceptansen för björn för att de skjuts,inte för att de är för många och ställer till med elände....
Sån tur att Ekholm har huvudet på skaft när ingen annan har det...
verkar dock som att han bär både skaftet och huvudet under armen...

7. Gynnsam bevarandestatus

2011-07-05 13:41

För 50 år sedan hade vi ca 500 björnar i Sverige. Detta antal har bevisligen varit tillräckligt, för att björnstammen skall vara frisk och kunnat växa till dagens antal. Jag har då aldrig hört talas om inavelsproblem i den svenska björnstammen de sista 50 åren. Är det någon på detta forum, som hört talas om det?

Vad har hänt, som helt plötsligt motiverar att vi i dag skall ha 3-4000 björnar för att få "en gynnsam bevarandestatus".

För övrigt säger i dag gällande riksdagsbeslut, att vi skall ha minimum 1 000 björnar. Hur kan man tolka detta beslut, så att det betyder att det är nödvändigt med minst 3 500 st?

Rovdjursföreningen har alldeles för stort inflytande på Naturvårdsverket. Inte att undra på för övrigt, då Naturvårdsverket ofta rekryterat personal bland Rovdjursföreningens medlemmar (exempelvis Bjärvall och Franze'n).

Hur i all sin dar har politikerna kunnat låta denna extremistförening i stort sett ensam styra den svenska rocdjurspolitiken under de sista 30 åren?

När skall politikerna inse, att de av dessa extremister medvetet blivit förda bakom ljuset under 40 års tid?

6. Spillningsinventering av Björn.

2011-07-05 13:40

Om rovdjursföreningen tycker att inventeringen sker för sällan kanske det inte vore så dumt att ni organiserar en inventering varje år.
Det kanske vore bättre än att sitta framför datorn och tycka, om ni vågar gå i skogen förståss.

5. Och

2011-07-05 13:40

arbetarbladet hängde på.
http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.3663689-minska-inte-bjornstammen-

4. Vilken tur.

2011-07-05 13:39

Att svenska Rovdjursföreningen inte har med saken att göra då denna samling består av individer som inte blir drabbade, en liten men enkel jämförelse, när Stockholmarna röstade om trängselskatten var det bara stadsborna som fick rösta. Okej då är det givetvis vi som nu bor i denna gröna salladsblandning av sly och annat tätt buskmaterial som har rösträtt, för idag har det vid flertal tillfälle uppehållit sig björn utan min vetskap på ganska nära håll, senast i påsk helgen där avståndet var under hundra meter, vilket inte är särskilt betryggande att möta hona med två ungar och mitt sällskap blev vittne till det hela.

3. Feltolkning

2011-07-05 13:39

Att acceptansen minskat kraftigt i nämnda kommuner med störst björnpopulation beror inte på att jaktuttaget är stort utan att björnstammen i sig själv är än mycket större. Kan man inte räkna ut det trots att man är flera som hjälps åt? Faktum är att avskjutningen i Jämtland och Dalarna kunda vara så otroligt mycket större och det är ju just kring den frågan som det varit upprörda känslor och låg acceptans!

Björnstammen har beräknats nog nu genom DNA-analyser av spillning, så det är bara att sätta igång med en kraftig reducering av stammen. Glöm inte att björnarna dödar otroligt många renkalvar med ett gigantiskt mörkertal. Den nyligen påbörjade studien med GPS-märkta björnar och renvajor i Lappland visade att en enda björn inom loppet av en vårmånad dödade fler renkalvar än vad berörd sameby fått ersättning för totalt på ett helt år. Mörkertalet är enormt och det är närmast hånfullt av SRF att negligera detta problem och sopa det under mattan. Men å andra sidan har väl medlemmarna bara sett renar på Skansen?

2. Acceptans

2011-07-05 13:38

Varför inte Härjedalen är med i statistiken över dom kommuner där det skjuts mest med björn fattar inte jag?? Av tilldelade 45 björnar som fick fällas i det södra området i jämtland fälldes nästan samtliga i Härjedalen. Men Men, Och att inte dessa 3 herrar kan inse sambandet mellan att där det skjuts mest med björn minskar acceptansen!!! Är dom dumma eller? Såklart för där finns ju mest med björn och därmed största olägenheten. Även om nu björnar inte gör så stor skada i övrigt. Men Strömsund och Härjedalen är bland dom Björntätaste i världen. Och trots det anser SRF att stammen bör öka? När inte ens en av världens tätaste stammar av ett rovdjur räcker för att Svenska Rovdjursföreningen skall anse att den har så kallad gynnsam bevarandestatus, Vad i all världen går taket då för deras fanatism?? Deras syn på Fäbodbrukare och Samer måste vara hets mot folkgrupp. Dom är så totalt förblindade för åsikter annat än sina egna så det är rent skrämmande. Nej bevare oss för dylika landsbygdsfientliga organisationer. Nej gott folk, vakna upp och bestrid deras åsikter och fördömanden om den del av Sverige som inte består av asfalterade vägar och hyreshus.

1. Vad menar man?

2011-07-05 06:42

Björnen tillsammans med vargen gör praktiskt taget rent hus med älgkalvar. Forskning visar att björnen är också en mycket stor predator på renkalvar. Tillkommer störningarna för fäbodsdjuren. Och där är inte antalet dödade djur som är det viktiga utan störningarna gör att fäbodsdjuren mår dåligt, sämre och minskad mjölkkvalitet, aborterade foster, ändrade beteenden efter störningar etc.
Men Ekholm är ju en mästare att tolka statistik så att väsentliga delar "glöms" bort.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere