• Pinewood

Nej till vargetablering i Västerbotten

AktuelltPublicerad: 2006-06-27 21:03

Förvaltningsplanerna för de fem stora rovdjuren är klar. Länsstyrelsen i Västerbotten kommer inte att tillåta etablering av varg, med hänsyn till att det skulle försvåra tillvaron för renskötarna.
I tre år han länsstyrelsen arbetat med förvaltningsplanerna. Det har varit svårt att medla mellan renskötare, jägare och naturvårdsvänner.

Den största tvisten har varit kring vargen. Renskötarna menar att renhjordarna splittras av vargen. Svenska naturskyddsmyndigheten anser att det ändå måste vägas mot riksdagens beslut att bevara vargstammen.
Men länsstyrelsen går på renskötarnas linje. Det finns ingen möjlighet till en fast etablering av vargar. Däremot måste enstaka vargar kunna röra sig fritt genom länet för att underlätta genflödet från öst.
När det gäller björn har en spillningsinventering visat att det finns minst 222 björnar i länet. Länsstyrelsen har bestämt att björnstammen ska kunna bli större. Däremot ska det bli ändringar kring de så kallade problembjörnarna. Planerna är att ställa större krav på avfallshantering och sophämtning för att inte locka djuren till tätbebyggda områden.
Lodjursstammen ska behållas på samma nivå, tycker länsstyrelsen. Järvstammen ska ges möjlighet att bli större och återetablera sig i skogslandet. De hoppas även att kungsörnarna ska bli fler och att man ska kunna ta hårdare grepp kring den illegala jakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Flyttar till Västerbotten

2006-07-03 00:11

Västerbotten med sina områden av stora skogar säger nej till vargetablering. Skitbra!
Uppsala län säger däremot ja till att etablera både varg och björn, detta till bekostnad av lodjuren. Vi har inte fått jaga lo för att stammen är för svag. Nu ska man helt plötsligt skjuta bort halva stammen till förmån för varg och björn. Ett litet område nordöst om Uppsala ska tydligen vara helt perfekt för rovdjuren. Jag lovar att inom ett år så har vissa individer kommit på att tamdjur är lättare att fånga än snabbspringande rådjur. Och då är kanske inte tanken så god längre.

1. inget fel med ökning av kronans vilt

2006-07-02 19:02

Det är inget fel med ökning av kronans vilt (björn, järv, lo och kungsörn). Men vem ska betyala för ökningen av kronan svilt? Jag tycker att de styrande som vill ha mer vilt i vår fauna skall bekosta det samma, ej jägarna med olika avgifter.
Staten får anställa speciella jägare som håller efter kungsörn etcetera, så att jägarnas hundar ej kommer till skada eller blir föda att dessa djur.
Sätt GPS på kronans vilt så att dom kan pejlas in när det har intäffat någon sammanstötning med hund, så att dom kan påra vilken av kronans vilt som har gjort sig skyldig till detta. Då kan man avliva rätt djur som går på hundar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB