• Pinewood

Nekad vargjakt slår ut fäbodarna

AktuelltPublicerad: 2012-08-24 10:57

Länsstyrelsens beslut att säga nej till skyddsjakt på vargen som upprepade gånger angripit får vid fäbodar i Dalarna innebär att många nu lägger av med fäboddriften.

– Vid fäboddrift finns inget annat alternativ än skyddsjakt. Att länsstyrelsen på det här sättet förhindrar skyddsjakt är en kraftig inskränkning av möjlighen att bruka fastigheter med fäbodbete.

Det säger Pauline Palmcrantz, ordförande i föreningen Sveriges fäbodbrukare.

Länsstyrelsen i Dalarna har satt i system att dra ut på tiden med beslut om skyddsjakt tills betesåret nästan är slut och djuren ska tas hem för vintern. När djuren släpps nästa vår är problemet kvar och en ny vargföryngring finns, konstaterar Pauline Palmcrantz, ordförande för fäbodbrukarna.

I Dalarna finns enligt de senaste siffrorna 87 fäbodbrukare som får EU-stöd för att bedriva sin verksamhet.

Fäboddriften har tusenårig tradition. I Sverige dyker verksamheten upp i skriftliga källor för första gången på 1520-talet då Gustav Vasa beslutat att beskatta fäbodarna. Men fäboddriften finns dokumenterad sedan 1000-talet i norska källor.

Den tusenåriga djurhållningstraditionen riskerar nu att gå i graven på grund av den förda rovdjurspolitiken.

Fäboddrift innebär att man sommartid utnyttjar bete som finns i skogen. Djuren strövar fritt över ganska stora områden eftersom betet är betydligt magrare i skogen än vad det är på vallarna.


Stängslet håller boskapen ute
De enda områden som är inhägnade är de så kallade inägorna vid själva fäboden. Stängslen runt änogorna ska hålla djuren ute från området och på så sätt skydda växtligheten från att betas.

För att skydda kor, får och getter från rovdjur har det historiskt sett alltid varit jakt som gällt. Det är enda sättet att få varg och björna att hålla sig borta från tamdjuren.

Men nu vill länsstyrelsen vända på det hela. För att inte behöva bevilja skyddsjakt vill myndigheten nu att djuren på fäboden ska stängas inne och inte gå fritt på skogen.

Istället för skyddsjakt anser länsstyrelsens tjänstemän att man ska försöka med andra metoder för att skydda de betande tamdjuren.

”Finns inga metoder”
– Problemet är att det inte finns några metoder som stämmer överens med fäbodbruket. Fäbodbruket handlar om att djuren ska gå lösa på skogen för att utnyttja betet där. Om man hägnar in inägorna med rovdjursstängsel och släpper djuren där gör man sig skyldig till historieförvanskning, kommenterar Pauline Palmcrantz.

För att stödja sitt beslut att inte tillåta skyddsjakt tvingas länsstyrelsen till och med ta till ett viss mått av historieförfalskning när man skriver att ”Fäbodarna ligger inom ett område där varg och björn förekommer regelbundet och det är därför av stor vikt att förebyggande åtgärder vidtas.”

Jakt & Jägare ringde upp Henrik Thurfjell på länsstyrelsen och frågade om det inte är historieförfalskning att skriva som man gör. Det förefaller ju som fäbodarna är en ny företeelse, när det i själva verket är varg och björn som etablerat sig på allvar i området de senaste åren.

– Ja, jo, visst är det så att vargen bara har funnits i området de senaste 10-15 åren, svarar han.


Ger upp fäbod med hotade fårraser
Per Olov Alderback är en av de djurägare som nu lägger av med sina utrotningshotade får.

– Det är ingen mening med att hålla på om vargen ska ta det man lyckas producera. I Dalarna är det omöjligt att få skyddsjakt. Länsstyrelsen säger att man ska pröva allt annat först och det går ju inte.

– Ska vi som bor på landet behöva vara instängda bakom höga elstängsel? Man kommer inte att kunna gå ner till en sjö eller någonting, konstaterar Per Olov Alderback.

Carl-Erik Nyström i Enviken är en annan djurägare som lägger av på grund av vargattackerna och att djurägarna inte tillåts försvara sina djur.


”Katastrof för landsbygden”
– Den svenska landsbygden går nu mot en katastrof och vargen är den stora spiken i kistan. Avfolkningen kommer nu att ske i en allt snabbare takt. Vi som bor på landsbygden blir inte tagna på allvar och de flesta orkar inte mer, säger han.

Länsstyrelsens förslag om att hitta andra lösningar för att slippa skjuta fårdräparen som härjar på fäbodarna ger han inte mycket för.

– Länsstyrelsen menar att vi bara ska ta upp djuren på fäboden en kort period så vi får EU-bidraget och sedan ska vi ta hem dem igen. Fäbodarna kommer inte att fungera. Ska vi stängsla in hela fäboden? Det fungerar inte så, förklarar han.

Att det blivit nej till skyddsjakt är inget som förvånat Pauline Palmcrantz.


Länsstyrelsens förhalningstaktik
– Det här är någonting som länsstyrelsen har satt i system. Man drar ut på tiden med beslut tills betesåret nästan är slut och djuren ska tas hem för vintern.

När djuren släpps nästa vår är problemet kvar, eftersom rovdjuret lärt sig och sin avkomma att får är lättfångade byten. Men på så sätt har länsstyrelsen skjutit frågan framåt ytterligare ett år och fått en ny vargföryngrig, säger hon.

Andra länsstyrelser kan ha en helt annan syn när det gäller de rovdjursdrabbade människornas situation. I Gävleborg tar länsstyrelsen ibland större hänsyn till de som drabbats av rovdjursattacker.

I ett nyligen beslutat skyddsjaktbeslut skriver länsstyrelsen i Gävleborg bland annat:

”Länsstyrelsen vill också betona att regeringen i sin proposition uttrycker att förvaltningen av rovdjur inte enbart handlar om biologiska förutsättningar utan också om människors vilja att acceptera livskraftiga rovdjurstammar och dessa djurs beteenden. Denna acceptans är mycket viktig för att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. LRF vad gör ni?

2012-08-31 10:01

En naturlig organisation som skulle strida för problemen med rovdjuren borde vara LRF. De har kontaktnät och en stab med kompetens för att kunna driva denna fråga men det hörs väldigt lite från dom. LRF tycker säkert att detta är för smått att syssla med, skulle mjölk eller köttproduktionen drabbas tror jag nog att det skulle vara mera fart på LRF. Sen tror jag även att LRF är rädd för att stöta sig med lst för de får mycke bidrag därifrån till deras otaliga projekt som LRF:s tjänstemän driver.
LRF: Visa att jag har fel!

27. Till Tomas Brynils Inl.nr.26.

2012-08-27 09:17

Det är bara bra allt har gått väl för dig:)
Jag antar att du är familjär med de ställen jag skriver i inlägg nr.23.

26. Slut för i år i Brudskogen!

2012-08-27 08:10

Nu är årets fäbodsommar slut för vår del. I fredags buffrade vi hem med korna och ungdjuren. Fåren tog vi hem lite tidigare pgas rädslan för vargen. Sista hästen kom hem i lördags, liksom hunden och katten. Nu är det tomt i Brudskogen. Som vanligt har det varit fantastiskt att få vara med i det biologiska och kulturella arvet som fäboddrift innebär. I Brudskogen har det varit obruten fäboddrift med djurhållning (inte lånade eller hyrda djur) dokumenterat sedan början på sextonhudratalet (kanske längre). Det är en enorm tillfredssträllelse att se hur bra djuren mår, hur harmoniska de är när det får gå på skogen.
I Brudskogen möts Äppelbo- och Aamäckrevitren. Vi ser ständigt spår av vargarna. Men det har gått bra i år också. Nu är djuren hemma i hagarna och det känns lite mer avslappnat. Men nu återstår jobbet med att röja under alla trådar för att få strömmen tillräckligt stark. Varför syns inte robdjursföreningen folk när de skulle kunna göra nytta? Eller Stig-Åke Svenssons gubbar? Stig-Åke hotar ju med att ersättningen för rovdjursrivna djur ska utebli om inte stängslet är perfekt. Tror han att vi inte har annat att gör än att köra röjsåg? Speciellt en sådan här regnig sommar är det omöjligt att hålla borta gräset under stängslet med minskad effekt som resultat. Nu känns det ganska lugnt, men när vi passerat nyår kommmer oron och molandet i magen. Ska vi våga buffra en sommar till? Eller ska vi lägga ner Vansbro kommuns sista levande fäbod? Det är hårt när myndigheterna väljer att prioritera varg och andra rovdjur på människans bekostnad. Kan vi inte fortsätta med fäboddriften i Brudskogen, är det lika bra att göra sig av med djuren som håller öppet både hemma i hagarna och på fäboden. Man kan plantera gran på åkrar och i hagar.
Men som sagt - den här sommaren gick trots allt bra och någonstans inom en längtar man till nästa sommar!

25. RS

2012-08-27 08:09

Just det du skriver är vad vi som är drabbade hoppas på. Vi upplever inget som helst stöd från våra icke drabbade jägarvänner. Inte ens bönder/djurhållare verkar bry sig innan de drabbas. Av den anledningen ser vi ingen annan utväg än att vänta på att ohyran sprids vidare ner till er. Därmed blir vi ofta beskyllda för att önska er olycka, vilket inte är fallet. Det vi väntar på är den demokratiska ordningen och det politiska systemet. Ju fler vi är ju viktigare blir vi i det politiska spelet, vilket är patetisk i ett demokratiskt samhälls system. Vi som lever på landsbygden förstår inte hur den urbaniserade delen av befolkningen tänker, när den ena gården efter den andra säljer ut djuren och flyttar på grund av vargen. Förstår inte stadsbefolkningen vikten av att ha bra matproduktion inom landets gränser? Stadsbefolkningen har under lång tid ställt ohyggligt höga djuretiska krav på de svenska uppfödarna vilket har lett till troligen världens mest humana djurhållning. Betalningsviljan har dock inte följt samma linje utan vid kött disken har oftast ett billigare utländskt alternativ lagts i korgen. Konklusionen är att de svenska matproducenterna därmed har fått betala priset. Nu ska samma höga etik belastas med ytterligare en faktor, vargen vilket är helt omöjligt. När vargen gör entré i beteshagarna är det helt plötsligt inte lika viktigt med etiken längre. Den kan slita djur i stycken och äta på levande djur och det betraktas då som ett naturligt beteende. Om det krävs är det plötsligt helt ok att hålla djuren inomhus året runt för att inte vargen ska lemlästa dem osv. Sverige 2012. Därmed hänger den svenska landsbygdens framtid på dig RS och dina grannar och kollegor i icke drabbade drar av landet. Agera NU innan ni drabbas för väntar ni kommer det att kosta blod, svett och tårar var så säker

24. Olägenhetsaspekten

2012-08-25 22:36

Har under många år följt hanteringen av rovdjursfrågor. När det gäller olägenhetsaspekten som finns med i lagstiftningen, så verkar det som beslutande handläggare på lst inte väger in denna skrivning. Jag har tidigare hävdat, att blivande handläggare på lst skulle ha i vart fall minst en hel säsong med fäbodarbete i sitt CV. För att också få en mera nyanserad och neutral handläggning, så skulle dessa frågor lyftas bort från Dalarna och flyttas till förslagsvis Värmland eller Gästrikland. Med detta kommer handläggnignstiderna att markant kortas av, beslut samma betessäsong och utifrån samma kriterier. Nu lyfts bara vargar bort från renbeteslandet, tvärstopp i resten av länet??

23. Västtjärnslindan fäbod Mockfjärd.

2012-08-25 19:23

I 1663 års fäbodförteckning nämns Västtjärnslindan, men då under namnet Edtjärna.

Vid storskiftet 1811-1817 hade fäbodstället 30 delägare. 15 av dessa var från Västtjärna. Sex delägare kom från Östtjärna och fem från Nysäl. Övriga kom från Lindan, Gruvan och Österfors.

Sommaren 1933 var det socknens kreaturstätaste fäbodställe. 27 hushåll tog då hit 115 kor och 16 kvigor.
År 1968 upphörde fäbodbruket. Systrarna Karin och Anna Daniels samt Anna Sundin var Västtjärnslindans sista fäbodkullor. Sista sommaren hade de sju kor. Systrarna Daniels var fäbodkullor från tio års ålder.
Vid en kulturhistorisk miljöanalys har Västtjärnslindan klassats som ett område med kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

Upplev sommaren i alla dess vackra färger, dofter och ljud i Inre Skandinavien. På en levande fäbod i Dalarna, Värmland och Hedmark finner du kor, getter, får, glädje, natur, lugn och ro samt historia.

Arvselens levande fäbod.
En levande fäbod, med smak av gamla tider och historiska vingslag. Upplevelser, middagar, berättarkvällar m.m.

Stenvallens fäbod
Välkommen till en historisk upplevelse vid Stenvallens fäbod som är belägen mitt i skogen vid Fulufjällets Nationalpark.

Stormora fäbod
Bo på Stormora fäbod invid Fulufjällets Nationalpark och vakna till fårens bräkningar.

Orsa Skattunge Hembygdsförening- fäbodar

Östra Grunubergs fäbodar
Upplev ett levande lantbruk hos Östra Grunubergs levande fäbod med Nordiska lantraser på sommarvistelse. Här kan du bo på lantgård, Bed and Breakfast. Vi anordnar också festarrangemang på förfrågan.


Ni Vargromantiker,vill ni verkligen förstöra dessa upplevelser och sevärdheter för övrig befolkning som vill ta del av en svensk kultur,och för dom som driver detta ,

Menar ni verkligen att vargen är mera värd än en sån här fin tradition .. ? menar ni detta på fullaste allvar..??

K.Fredin / Djurvän / Kokillen M.Fl Skulle ni vara vänlig och svara på denna fråga ..?

22. Bedrövligt

2012-08-25 11:37

Jag bor i Halland och följer noga det ohyggliga som drabbar er i Dalarna,Värmland m-fl. län. Tyvärr så har DEMOKRATIN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TAGITS BORT I SVERIGE. Politikerna "TÄNKER" bara på att få så många röster så de kan "SITTA" kvar. Ni är för få i de länen. Om vi jägare uppfödare, landsbygdsbefolkning kunde enas om ett parti som drev våra frågor. Om hela jägarkåren kunde enas i hela Sverige vore en bra början.

21. Tjänstemannaansvar utrotningshotat

2012-08-25 07:11

Miljödepartementet förklarade för ett par år sen att ansvaret för att tillämpa EU-konventionen om biologisk mångfald, Artikel 8j (om rennäring och fäbodbruk), var delat. Naturvårdsverket har det nationella ansvaret, länsstyrelserna det regionala ansvaret.

Sageskvinnan på Miljödepartementent är numera rovdjursansvarig på Naturvårdsverket. Fortfarande finns ingen som tar ansvaret för fäbodarna, varken nationellt eller regionalt i Dalarna.

Respekten för våra myndigheter minskar katastrofalt på landsbygden. De behöver kanske inte längre nån respekt där eller följa lagen så länge de är "politiskt korrekta"?

Har de "ansvariga" ens läst konventionen?

20. Förvånande..

2012-08-25 07:11

att man har lyckats samla så mycket gedigen inkompetens inom samma länsstyrelse...

19. Fäbodbruk = Rennäring

2012-08-25 07:10

Det är lika bedrövligt med alla vargangrepp på alla djur (och människor)i alla sammanhang var de än sker, men jag anser i detta fallet att fäbodbruk är att jämföra med rennäring som ju skall vara befriade ifrån vargplågan enl. lag. Fäbodbruket har betesrätten inskrivet i fastighetsboken och den rätten är således grundlagsskyddad. Därför borde fäbodsområdena precis som renskötselområdena vara fredade ifrån varg. Detta har jag vid ett av de möten då jag repr. JRF framfört till de högsta ansvariga tjänstemännen på Naturvårdsverket i rovdjursfrågor som lovade att deras jurister skulle titta på frågan ur den aspekten. Det förvånar dock ingen om det löftet sopats under mattan med tanke på verkets inställning i vargfrågan och framför allt så skulle stor del av Dalarna bli vargfritt vilket skulle skaka om Lst där ordentligt!

18. Den drabbade.

2012-08-25 07:10

Om inget görs så är landsbygden snart inhägnad med ståltråd och död. Ingen vill bygga eller bo mellan stängsel och igenväxta före detta öppna och brukade åkrar. Det handlar inte bara om de fäbodar som är drabbad nu, snart är landsbygden en enda igenvuxen fäbod tyvärr. Politiker, vakna nu.

17. Finns bara ett ord!

2012-08-24 17:31

SKANDAL!

16. Hur kokar EU ihop sin soppa?

2012-08-24 16:49

Jag har full förståelse för EU:s bidrag till det helt unika bevarandet av fädbodriften i Sverige.
Men sedan tar min förståelse slut, att bedriva vargodling i samma område ! kanske även det med bidrag ur någon EU fond. Lägg där till hundratals miljoner Svenska skattekronor så blir det hela helt obegripligt !
Den fullständiga oförståelsen uppkommer när samma EU:s art-habitatdirektiv förbjuder rovdjur att negativt påverka människors kulturella, sociala och ekonomiska verksamheter !
Hur går detta egentligen ihop ??
För det kan knappast vara så att LST Dalarna står över det de direktiv som det mäktiga EU har sammanställt ?
där skyddsjakt är ett av de verktyg som EU accepterar.

15. Ansvariga: Regeringen!

2012-08-24 15:57

Det måste vara en av anledningarna till att dom fortsatt sitter helt handlingsförlamade i den här regeringen. Att få bort fäbodbruk, få bort folk från landsbygden etc etc.....

14. Dagens Rovdjurspolitik

2012-08-24 15:43

Är ett enda stort svek mot väldigt många människor som vill och måste få ha sin näring på landsbygden. Hur skulle vårat land se ut om alla vi som försöker bedriva näring på landsbygden försvinner, det vore en katastrof. Men tyvärr så finns det ingen ryggrad i våra politiker.Vår jordbruksminister o miljöminister borde sätta på sig varsin strut och skämmas.

13. Jag undrar om EU-...

2012-08-24 15:27

...bidraget är tänkt att användas likt LST anser: "– Länsstyrelsen menar att vi bara ska ta upp djuren på fäboden en kort period så vi får EU-bidraget och sedan ska vi ta hem dem igen."
Kära LST, är EU bidraget till för fungerande fäbodskap, eller lär LST i Dalarna ut hur man skall utnyttja och fuska med EU-bidrag?

12. "små människor"

2012-08-24 15:27

..som just tjänstemän i mellanställning älskar att utöva makt och förtryck. Det gäller inte bara länsstyrelser, dom små förtryckarna finns överallt.
Som jag tidigare sagt har jag numera ingen längtan till Dalarna.
Det vackra sommarstället kan få stå där och ruttna.
Mitt ordförråd håller också på att ta slut för det obegripliga som sker.
Men ni är så många som skriver så bra saker på alla sidor.
Redaktionen på J&J gör ett FANTASTISKT arbete.

11. Jag mår illa

2012-08-24 15:26

Snart åtestår bara ett mindre inbördeskrig om ingen politiker tänker sätta stopp för galenskaperna. Det gör så fruktansvärt ont att se hur Länstyrelsen Dalarna behandlar djurägarna och fäbodbruket, dom spottar folk i ansiktet gång på gång.
Man börjar bli otolig hur detta kommer att sluta

10. Sorgligt att läsa

2012-08-24 15:26

Det var en bra artikel! Men sorglig att läsa. Nu ökade i alla fall min kamplust några grader. Det här beteendet från våra myndigheter ska vi sätta stopp för. Odugliga landshövdingar har sparkats förr och det kommer att hända igen. Men jag känner inte igen dalmasar och värmlänningar. Var är er kamplust som fanns i fornstora dar? Kom igen nu! Det är bra vi drabbade landsbygdsbor som kan lösa problemet. Ingen annan kommer att göra det åt oss.

9. I rovdjursvännernas värld

2012-08-24 15:26

Det är så här dessa totalt okänsliga människor och Svenska Rovdjursförreningen vill ha det!
Ni måste väl njuta i fulla drag nu i era lägenheter när det ena kulturarvet efter det andra försvinner bara för att ersättas med era vargar och andra av er helgonförklarade hyllade rovdjur!
Ni borde lärt Er av historien, läst boken Vargen är värst, då hade också Ni begripit vart det hela skulle ta vägen, det har vi andra vetat sedan länge!

8. Ansvaret ligger på det personliga intresset hos vissa tjänstemän

2012-08-24 13:21

All denna förhalningstaktik kommer att fortsätta så länge Stig-Åke Svenson sitter vid rodret.

7. Ekofascisterna på länsstyrelsen Dalarna ska skämmas

2012-08-24 13:20

Det som sker och argumenten borde få våra makthavare i Rosenbad att reagera, det som sker är hemskt och helt oacceptabelt. Varför hålla dessa rovdjurstalibaner under armarna? Här nedan kan ni se vad de i stället måste fundera på.

I främsta rummet av statens intressen.
Gynnsam bevarandestatus (GYBS) behöver snarast bestämmas avseende minimigränsen för den svenska landsbygdsbefolkningens antal. Arten är starkt utrotningshotad och finns endast i Sverige. Med den landsbygdspolitik (eller riktigare avsaknaden av) som svenska politiker bedriver idag är arten starkt hotad.

Frågan är kanske för svår och för komplex för Sveriges politiker som ju då kan avhända sig bekymret genom att hänvisa till EU som ju har obegränsade resurser (jämför med stöden till Grekland). I värsta fall får man väl föra över frågan till Naturvårdsverket som ju har stor erfarenhet av att arbeta med GYBS.

De enda arter som inte tycks lida av något GYBS - problem är bevisligen POLITIKERNA OCH TJÄNSTEMÄNNEN. De blir fler och fler och det enda problemet som existerar är inaveln som slår ganska hårt. I dagsläget är dock någon bekämpning av inaveln inte aktuell. Den kanske får sin lösning vid kommande val.

6. Fördjävligt

2012-08-24 13:19

Hur småpåvarna på LST i Dalarna tillåts hålla på. om inte förr är det väl dags att kalla ner Norrfalk till Stockholm NU och förklara för henne vad som är viktigast vargen eller människan. För trettio år sedan hade man djur bakom stängsel i djurparker, 2012 ska människan vara bakom likadanna stängsel hemma på sin egen tomt.

5. Det måste

2012-08-24 13:18

vara en fantastisk känsla, att som myndighetspersoner i Dalarna hamna i historieböckerna som dem som förstörde en hel näring, nämligen fäbodbruket. Är detta det enda sättet att göra avtryck är det bara att beklaga.

4. LST

2012-08-24 13:17

Länstyrelserna i varglänen tar ingen ansvar för våldtäkten. Det är vi djurägare som det är fel på anser myndigheten ? vart är Sverige på väg .

3. Ja Ni Vargkramare .......

2012-08-24 13:17

....Finns inget ord i mitt ordförråd ,som jag kan få fram för att verkligen uttrycka mig den vrede gentemot er på vad ni har ställt till med.
Detta är och kan inget annat vara än en " KrigsFörklaring" ,Räkna nu med att flertalet kommer att verkligen gå ihop med varann och sätta stopp för detta galenskap. För nu är det verkligen allvar.
Är det någonstans jag kan sponsra med pengar till något,för att få ändring på detta,så säg till.
delge mig gärna info om framtida aktiviteter mot varg,Nu måste det bli stopp på detta idioti.
Nolltollerans är det enda som nu gäller,något mellanting kan högst omöjligt finnas,då samtliga berörda inom vargsidan totalt nonchalerat samtliga landsbygdsbor genom att sätta dövörat till.
Noll Vargar i Svensk Natur TACK.!!!

2. Låt oss slippa de dumma kommentarerna

2012-08-24 13:16

Att det gick bra förr med barn som vaktade djuren. Visade sig ett rovdjur då tog de äldre fram bössan utan att försöka andra åtgärder i veckor. Hundar av typ ovtjarka är inte heller något alternativ vid en fäbods ofta lilla djurbesättning.
Länsstyrelsen i Dalarna har gjort sitt val. Det valet är att ta bort fäbodarna och ersätta dem med varg och björn.

1. Bra artikel!

2012-08-24 13:16

Inte nog med att det försvinner ett antal fäbodbrukare. Det varumärke, som Dalarna har som ett län med öppna vackra landskap kommer att spolieras.
En avfolkad igenvuxen landsbygd i Dalarna kommer att slå hårt på turistnäringen. Vem vill turista (och bo) i ett län där de öppna landskapen ersatts av monokulturer med tall och gran mellan igenvuxna slyområden med förfallna hus i f d jordbruksmarker.
De negativa konsekvenserna av den förda rovdjurspolitiken blir allt fler. Det värsta är att när det gått för långt är det för sent att backa bandet.
Denna artikel borde läsas av alla riksdagsmän.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons