• Pinewood

Nekas dispens för björnåtel

AktuelltPublicerad: 2012-07-30 15:58

Länsstyrelsen i Dalarna ger inga dispenser för jakt på åtelbjörn till jägare i Moras skogar. Sven Arne Olmats från Nusnäs ansökte hos länsstyrelsen om att få anlägga en björnåtel. Hans jaktmark gränsar till Orsa kommun, där åteljakt är tillåtet på försök.

I sin dispensansökan framhåller Sven Arne Olmats att det är olämpligt att jaga med hund i området på grund av att riksväg 70 och järnvägen går genom jaktmarken. Dessutom är vargstammen stark i området. Detta gör att det är för riskabelt att jaga björn med hund i området. 

Inom området är björnar en vanlig syn i byarna Färnäs och Nusnäs. Invånarna vill gärna att björnstammen minskas runt bebyggelsen.

Avslogs av länsstyrelsen
I förra veckan fick Sven Arne Olmats besked av länsstyrelsen i Dalarna att hans dispensansökan är avslagen.
Motiveringen till avslaget från länsstyrelsen i Dalarna lyder ordagrant:
”Syftet med åteljaktsförsöket är främst att dokumentera jägarkårens fortsatta intresse för denna jaktform under andra året, att utvärdera huruvida en framgångsrik åteljakt kan bedrivas under andra året, att utvärdera huruvida en framgångsrik åteljakt kan bedrivas under de strikta villkor som tillämpas och att analysera vilken betydelse upprepad åtling över några års tid kan ha i sammanhanget. Länsstyrelsen finner det därför olämpligt att ändra gränserna för i vilka områden åteljakt ska få tillåtas under försökets gång. Det är istället en fördel om försöket bedrivs inom samma område under hela försöksperioden och ansökan avslås.”
Lena Berg på länsstyrelsen i Dalarna vidareutvecklar motiveringen.

Samma björnar återkommer?
– Det är inte bra att utöka gränserna under ett pågående försök och vi vill se om återkommande åtling får besök av samma björnar. Därför yrkade vi avslag, kommenterar hon till Jakt & Jägare.
Sven Arne Olmats tycker motiveringen är svag. Han pekar på det skandinaviska björnforskningsprojektet. Frågan om vilka björnar som återkommer till en åtel har redan undersökts i flera år, hävdar han. Där finns kunskapen om björnåtlar och vilka björnar som besöker dem.

Får hjälp av JRF
Nu har han gått v lämnat över samtliga papper till Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).
– Han har lovat att hjälpa mig med en överklagan till Naturvårdsverket.
– Det är väl meningen att man ska skjuta björn på en björnåtel, inte att man ska se om samma björnar kommer år från år, kommenterar Sven Arne Olmats.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. som vanligt

2012-08-01 09:50

lst dalarna har fått ett skrattretande skimmer över sig.
Ett sånt folk som sitter och hittar på olika dumheter.
dessa människor ska vara statens förlängda arm, vore det inte dags för staten att städa snart, snabbt och mycket innan dom är helt körda på trovärdighet.

1. Åtel forskning eller jakt

2012-07-31 09:01

Om jag anlägger en åtel, så är det naturligtvis för att jaga. Om det kommer ett skjutbart vilt, när jag finns vid åteln, så skjuter jag det. Då kan det inte återkomma nästa dag eller nästa år. Om det sedan kommer vilt som jag inte skjuter. Hur skall jag då veta att det är samma individ som återkommer?
LstD vill naturligtvis inte ha en åtel, där goda chanser till skott finns. Ännu en förbannad lek med rovdjur och jägare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB