• Pinewood

Nekas dispens för skarvjakt

AktuelltPublicerad: 2013-04-25 12:00

Gävle kommuns viltvårdsgrupp har ansökt om dispens för utökad skyddsjakt på skarv i Testeboåns delta. Länsstyrelsen säger däremot nej.

Skyddsjakten skulle ingå i ett projekt i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Lysekil, där  de fåglar som skjuts skulle åldersbestämmas, maginnehållet analyseras och platsen där fågeln sköts skulle koordinatmärkas.
– Syftet skulle bland annat vara att se vilka fiskarter skarven tillgodogör sig i Testeboån. Ett problem är att den vandrande fisken, som lax och öring, blir uppäten och inte kan vandra tillbaka för att leka. Skarven äter ganska mycket; fyra hekto per dygn. Eftersom de är ganska många så blir det flera hundra kilo fisk som ån töms på varje dygn. Samtidigt planterar vi ut fisk som vi vill skydda, säger Lennart Emretsson, handläggare i viltvårdsgruppen, till Gefle Dagblad.

Tycker övrig jakt räcker
Länsstyrelsen tycker att skyddsjakt på skarv i deltat skulle påverka och störa fågellivet i området, som är ett så kallat Natura 2000-område, vilket innebär att förekommande fågelarter ska skyddas. Skyddsjakten skulle då strida mot syftet, menar länsstyrelsen. De tycker att det räcker med den övriga jakten på skarv som tillåtits längs kusten.

”Skarven tar över”
Fiskaren Lars Berglund är fundersam över länsstyrelsens beslut.
– Men frågan är ju om skarven ska räknas till det naturliga fågellivet. Det är mycket tveksamt. Den har ju kommit hit först på senare år och förökar sig värre än kaniner. Skarven påverkar resten av fågellivet negativt. Jag tror jag vågar säga att jag talar för alla i skärgården, åtminstone alla fiskare. Skarven vore inget problem om den gick att hålla på en rimlig nivå, men den tar över, säger Lars Berglund till Gefle Dagblad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Natura 2000 område

2013-04-27 19:37

Ett sådant område är extra skyddsvärt. Alla som vistats i skärgården har väl sett hur det ser ut där skarven huserar, som en öken. Ett bra inniativ av LST i sin ambition att skydda svenskt kulturlandskap. Det är deffinitivt inte skapat genom århundraden i samklang med en asiatisk fågelart som kommit hit de senaste decennierna

1. Att motverka sitt syfte

2013-04-25 13:42

Storskarv har alltid funnits men häckar bara utefter atlantkusten, inte i Östersjön. Den kinesiska skarven som importerades till Europa på 1700:talet trivs däremot utmärkt både i sötvattensfloder och bräckt vatten som Östersjön.
Den är det största hotet mot ålen i Sverige. Vi har satt fiskestopp för den hotade ålen men den bäste ålfiskaren av alla , skarven, den skyddar Länstyrelsen! Allt detta pga att Naturskyddsföreningen vägrar att se helheten och motverkar därför sitt eget syfte att verka för en mångsidig natur. De ser bara människan som ett hot mot naturen. Snart kommer krav på skydd av mårdhunden också?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons