• Älgskadefondsföreningen

New Yorks knölsvanar ska dö

AktuelltPublicerad: 2014-01-31 10:50

Naturskyddsdepartementet i den amerikanska delstaten New York vill avliva alla de 2 200 knölsvanar som finns i staten, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De hänvisar till att fåglarna attackerar människor, förstör vegetation, hotar flygtrafik och förorenar vatten med sin avföring.

”Dödliga kontrollmetoder inkluderar skjutning och infångande av vilda svanar, enligt etablerade djurskyddsregler", skriver naturskyddsdepartementet i sitt förslag.
En del svanar kan få behålla livet om någon tar hand om dem i fångenskap.

”Inget hot mot människor”
Förslaget möter stark kritik, bland annat hos gruppen Gåsväktarna New York, som menar att svanarna aldrig kan utgöra ett hot mot människor.
– Jag väntar fortfarande på att träffa en person som blivit allvarligt skadad av en knölsvan, säger gruppens grundare David Karopin.
Naturresursforskaren Paul Curtis från Cornelluniversitetet är en av de som håller med Naturskyddsdepartementet. 
Målet är att förhindra tillväxt av populationen i det vilda och få bort svanarna från platser där de orsakar problem”, skriver Paul Curtis i ett e-postmeddelande till AFP.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Djurvän??

2014-02-04 08:16

Att gapa över mycket han mister ofta hela stycket så är ordspråket. Eftersom du är så väldigt insatt i norra värmland så kan jag upplysa dej om följande, Vildsvin finns knappt, hjort finns knappt, rådjur finns men man får leta efter dom, älg finns men stammen viker och är nere i ca 1 djur i avskjutning per 1000 hektar å stora områden=1 djur i avskjutning på 10 000000 m2 tack vare den nu förda rovdjurspolitiken
Om ekosoferna och du "djurvän" vinner på er kan nog diskuteras snarare har ni redan förlorat tack vare er brist på att ta till er åsikter från landsbygden

5. JOnte har fel

2014-02-04 08:16

Inom EU är det endast kommissionen som kan ta lagstiftningsinitiativ. Parlamentet lagstiftar ej, men skall formellt godkänna lagar. Har parlamentet "synpunkter" så sker en diskussion med kommissionen som eventuellt går med på ändringar, men det är inget som parlamentet kan tvinga fram. Slutligen godkänns kommissionens lagförslag av det icke-folkvalda ministerrådet. Detta som inom EU kallas EU:s ”demokratiska underskott” debatteras livligt inom EU och man söker vägar för att ge EU en demokratiliknande framtoning – men EU kan inte på något vis definieras som en demokrati.

4. 961L EU Lagar demokratiskt beslutade

2014-02-03 17:44

Förslag på lagar läggs fram av EU-kommissionen
Men det är EU-parlamentet som fattar beslut om en lag skall antas.
Till EU parlamentet är det val.
Upplägget är som i Sverige.
Regeringen lägger förslag på nya lagar, Sveriges Riksdag fattar beslut om nya lagar . Riksdagen väljer du ledamöter till.

3. Djurvän och den odemokratiska djurrättsrörelsen

2014-02-03 11:04

Djurvän tror uppenbart och felaktigt att majoritetsbeslut är demokrati. Enligt Djurvän är det således fritt fram att ha ihjäl person xx, om nu riksdagen fattat ett majoritetsbeslut om att vem som helst får döda person xx. Men så är det icke! Riksdagen får inte fatta beslut om att döda eller skada någon människa eller stjäla från någon. Men det verkar Djurvän ej förstå. Jämför även Nürnbergsprocesserna angående krav på personligt ansvar och civilkurage. EU styrs genom direktiv av en icke-folkvald kommission som icke svarar inför ett icke-operativt och tillika maktlöst parlament. EU uppfyller därmed inte några krav på att vara en demokrati. Alla Sveriges lagar, även grundlagar, är underställda regler beslutade av denna icke-demokratiska europeiska union! Sverige är därför per definition och till funktion inte längre en demokrati. Det är en historisk gåta hur en demokratiskt vald svensk riksdag kunde besluta om att ansluta Sverige till, och underkasta sig, en icke-demokratisk union! En grundplåt i ett demokratiskt styre är att en majoritet inte får besluta om att skada, stjäla från, eller kränka någons rätt. Svensk rovdjurspolitik är exempel på att detta sker dagligen, och grundorsaken till detta sorgliga tillstånd är just frånvaron av demokratisk kontroll. I fall där den gemensamma nyttan är av vital betydelse må även i en demokrati enskild tåla rätts- eller egendomsskada, men inte som övergrepp; utan skall i samförstånd ges full ersättning. Vilka vilda djurarter som finns i landet, och varje djurarts numerär, kan inte anses vara av sådan vital betydelse. Djurväns inlägg är ett exempel på att hon inte har ett hum om hur en representativ demokrati fungerar, eller vad demokrati står för.
EU har två val; endera att utvecklas till en demokrati, eller också fall sönder; då troligen som vanligt i Europa i våld och kaos. Nuvarande odemokratiska ordning kan ej bestå, och frågan är om inte sönderfallet redan börjat. Att man i New York avlivar svanar, är ett tecken på att trots USA är en union, så är det en fungerande demokrati. Människors väl går före svanars. Därmed inte sagt att det inte finns stora brister i amerikansk demokrati. I Sverige borde människors väl stå skyhögt över skadedjurs - men så är ej fallet.
Ekosofi är en extrem auktoritär ideologi; de troende finns i stort antal bland alla halvbildade statsanställda - vilket är ett stort och växande problem i många länder. Ett problem som demokratier måste ta sig an.

2. Fårbonden

2014-02-01 16:36

Det måste finnas väldigt många sk "ekosofer" i Sverige eftersom deras åsikter tycks vinna om och om igen! Aldrig funderat på om dina åsikter är extrema eftersom du trots allt har svårt att få igenom dina. I en demokrati är de den stora massan som vinner. Sedan kan jag hålla med om att våra viltstammar växer sig alldeles för stora (älg, rådjur, vildsvin, hjort), vilket vi absolut måste göra något åt! Vi behöver fler rovdjur som kan balansera upp den obalans som nu råder i skogen.

1. problem??

2014-01-31 16:37

Kan vilda djur bli problem i USA, kom till sverige där får djurstammarna växa obehindrat och all jakt överklagas av ekosofer som kan och vet allt kanske kan de ge någon avdankad ordf, inom ekosofernas sällskap jobb så vi inom sveriges gränser kan få en minut i Svenska massmedia.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB