• Knivar_nu

Nordanstig överklagade för sent

AktuelltPublicerad: 2010-11-24 10:32

Nordanstigs kommun beslutade att överklaga domen mot fullmäktiges beslut om en vargfri kommun. Men överklagan kom in för sent. Nu överklagar istället en kommunstyrelseledamot privat.

Kommunen i Nordanstig gjorde alltså en miss och uppmärksammade inte att överklagandetiden var kortare för kommunen än för privatpersoner. Därför avvisades kommunens överklagan av kammarrätten. Nu har istället kommunstyrelseledamoten Sven-Åke Eriksson, c, överklagat domen i egenskap av privatperson.
Kommunstyrelsen i Nordanstig beslutade för en månad sedan att överklaga förvaltningsrättens dom som upphäver kommunfullmäktiges beslut att verka för en vargfri kommun.
Förvaltningsrätten anser, liksom Naturskyddsföreningen, en folkpartist och flera privatpersoner, att frågan om rovdjurspopulationens omfattning och utbredning framför allt är en statlig angelägenhet och inte av sådant allmänt intresse att kommunen själv får engagera sig i frågan.
Kommunstyrelsen i Nordanstig är dock av annan uppfattning och Sven Åke Eriksson menar vargfrågan är brännhet och berör människor i kommunen mycket påtagligt, samt att det i andra frågor begärs svar från kommunen. Därför är det orimligt att man i just denna fråga inte får tycka något förrän kommunen blir tillfrågad.
– Man måste ha rätt att yttra sig i en demokrati, säger Sven Åke Eriksson till Sveriges Radio Gävleborg.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB