• Älgskadefondsföreningen

Nordanstig överklagade för sent

AktuelltPublicerad: 2010-11-24 10:32

Nordanstigs kommun beslutade att överklaga domen mot fullmäktiges beslut om en vargfri kommun. Men överklagan kom in för sent. Nu överklagar istället en kommunstyrelseledamot privat.

Kommunen i Nordanstig gjorde alltså en miss och uppmärksammade inte att överklagandetiden var kortare för kommunen än för privatpersoner. Därför avvisades kommunens överklagan av kammarrätten. Nu har istället kommunstyrelseledamoten Sven-Åke Eriksson, c, överklagat domen i egenskap av privatperson.
Kommunstyrelsen i Nordanstig beslutade för en månad sedan att överklaga förvaltningsrättens dom som upphäver kommunfullmäktiges beslut att verka för en vargfri kommun.
Förvaltningsrätten anser, liksom Naturskyddsföreningen, en folkpartist och flera privatpersoner, att frågan om rovdjurspopulationens omfattning och utbredning framför allt är en statlig angelägenhet och inte av sådant allmänt intresse att kommunen själv får engagera sig i frågan.
Kommunstyrelsen i Nordanstig är dock av annan uppfattning och Sven Åke Eriksson menar vargfrågan är brännhet och berör människor i kommunen mycket påtagligt, samt att det i andra frågor begärs svar från kommunen. Därför är det orimligt att man i just denna fråga inte får tycka något förrän kommunen blir tillfrågad.
– Man måste ha rätt att yttra sig i en demokrati, säger Sven Åke Eriksson till Sveriges Radio Gävleborg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Mycket träffande Dick Broman.

2010-11-26 16:59

Centerpartiet har gått ifrån att vara landsbygdens röst till att bli dess fiende. Andreas Carlgren uttrycker sig inte så att en glesbygdsbo känner igen sig och Eskil Erlandsson är tydligen alldeles för feg (han törs inte ens ta itu med rovdjursproblematiken), inte undra på att centern förlorar väljare. Sven-Åke Eriksson däremot säger vad centern har stått för sedan partiets grundande, heder åt sådana. Vi efterlyser en större insikt hos de regeringsföreträdare som ska hantera glesbygdsfrågorna, som det är nu är det snarare okunniga stadsbors tyckande (och populism) som vägleder dessa ministrar. Centern bedriver en liknande, fullständig dikterande, politik när det gäller vindkraftens utbyggnad. Alla fakta visar på samma övergrepp på landsortens innevånare som när det gäller rovdjurspolitiken. Obegripligt att landsortens centerväljare inte reagerar hårdare.

3. I Nordanstig kommer Centern att vinna framtidens val

2010-11-26 14:51

Politik och att vinna val handlar om att kunna se vilka frågor som kommer att beröra människor i framåt i tiden, då framtidens heta frågor även kommer att avgöra de kommande valen
Jag tror att vargfrågan kommer att bli ännu brännhetare i Nordanstig inom några år och även inom rikspolitiken. Sven-Åke Eriksson (C) Nordanstig inser detta och agerar själv i vargfrågan.
Sven-Åke agerar tvärt emot sitt eget parti (C) och miljöminister Andreas Carlgren som arbetar med att få människor att acceptera varg och en ny inplantering av varg för att bygga upp en livskraftig vargstam i Sverige. – På lång sikt ska den Svenska vargstammen vara klart större än 200 djur, sa Andreas Carlgren vid en presskonferens i Rosenbad den 28 januari.
Miljöministern upprepade också att frysningen av vargstammen till 210 vargar är tillfällig.
Miljöministern tänker hjälpa naturmupparna i miljörörelsen bygga upp en stor och livskraftig vargstam i Sveriges skogar så att det blir balans mellan rovdjur och bytesdjuren.
Naturmupparna bor i staden är medlemmar Naturskyddsföreningen och i en Rovdjursförening, röstar på Miljöpartiet, äter vegetariskt, sitter i rödvinsdimma och ber sina böner till ekosofiska gudar, – Jag vill ha varg, Jag vill höra vargen yla, Jag vill ha varg.
Det är Naturmupparnas bön om varg som Svenska staten lyssnar på och verkställer med motiveringen att vargar är en statlig angelägenhet och av sådant allmänt intresse att Nordanstig kommun inte får verka för att slippa vargen.
Staten leds av människor som lever i staden, saknar empati och inlevelseförmåga och saknar därmed också förståelse för landsbygden och människorna som lever i Nordanstig som älskar att vistas i naturen, jaga med jakthund, plocka bär och svamp och som utnyttjar markerna till bete åt sina djur.
Människorna i Nordanstig kommer att få ta konsekvenserna av Statens och storstadens politik med att:
- Jakten på bytesdjur kommer att bli obefintlig.
- Jakthundarna kommer inte att kunna användas.
- Intresset för bär och svampplockningen upphör när marken smittats ned med vargens dvärgbandmask.
- Människor och djur kommer att riskera att smittas av dödliga sjukdomar som dvärgbandmask och rabies.
- Djurhållningen kommer att försvåras avsevärt, när vargen börjar slå tamdjur.
Men vad har levnadsvillkoren för människorna i Nordanstig för värde när Naturmupparna med Miljöminister Andreas Carlgren i spetsen vill höra vargen yla?
Svenska staten anser inte att människor på landsbygden är av något angeläget intresse.
Svenska staten dikterar villkoren helt för människorna på landsbygden och förnedrar dem genom att tala om för människorna att de har mindre värde än vargen.
Och när staten dikterar levnadsvillkoren för människorna på landsbygden på detta sätt och säger Ni får inte verka för att leva i frihet utan statligt förtryck och utan vargens plågor, då lever vi också i en Statlig diktatur.
Jag föreslå därför en motåtgärd i form av en begäran om kommunal folkomröstning i Nordanstig, låt människorna som bor i Nordanstig få säga sitt i vargfrågan.
Människor på landsbygden bör få vara med och påverka och bestämma över sina levnadsvillkor. Låt kommunens innevånare själva få avgöra med hjälp av en folkomröstning om de vill leva med vargar eller inte.
Staten måste börja visa respekt för landsbygdens folk och för demokratiska rättigheter.
En kommunal folkomröstning i vargfrågan kan bil ett steg i rätt riktning emot demokratiska rättigheter för landsbygdens folk och en möjlighet att påverka levnadsvillkoren inom kommunen.
Därför bör vi enas om ett gemensamt krav om kommunal folkomröstning i vargfrågan.
I Nordanstig kommer Centern och Sven-Åke Eriksson att vinna framtidens val, det är i varje fall jag övertygad om.
2. Fortsätt

2010-11-24 13:10

att stå upp för era synpunkter. Ni har garanterat större delen av ortsbefolkningens fulla stöd.

1. Typiskt

2010-11-24 11:41

Det är väl typiskt naturvårdsverket och liknande förmyndare att förvägra folk som bor och drabbade att tycka och agera, heja Nordanstig, stå på er mot överheten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons