• Pinewood

Nordanstig överklagar vargdomen

AktuelltPublicerad: 2010-10-29 11:12

Nordanstigs kommunstyrelse beslutade på torsdagen att överklaga förvaltningsrättensdom som upphäver fullmäktiges beslut att kommunen ska verka för en vargfri kommun.
– Domen är svag och vi vill veta om kommunen har rätt att tycka något i en sådan här känslig fråga, säger kommunstyrelseledamoten Sven-Åke Eriksson, c.

Den 15 februari i år beslutade kommunfullmäktige i Nordanstig att bifalla en motion som gick ut på att kommunen ska verka för en vargfri kommun. Beslutet överklagades av flera personer, bland annat den lokala folkpartisten Stefan Haglund, samt Sven Norman, som båda hänvisar till ett yttrande från Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen anser bland annat att opinionsyttringar från kommunfullmäktige i frågor som inte kommunen inte har befogenheter att besluta om är olagliga, samt att kommunen i det här fallet har tagit ett beslut där man saknar egen kompetens

Inte av allmänt intresse
Den bedömningen gör även förvaltningsrätten som säger:
– Frågan om rovdjurspopulationens omfattning och utbredning är framför allt en statlig angelägenhet och inte av sådant allmänt intresse att kommunen själv får engagera sig i frågan.
Men det tycker inte kommunstyrelsen i Nordanstig:
– Det här är en brännhet fråga som berör människor i kommunen otroligt mycket. Nu står vi dessutom inför utplanteringar av varg. Samtidigt begärs det svar från oss i alla möjliga andra frågor – men i den här frågan får vi inte tycka något förrän vi blir tillfrågade. Det är orimligt, säger Sven-Åke Eriksson.

Kommunen vill ha en åsikt
Han konstaterar att det framgår i första raden i den aktuella motionen att ansvaret är statligt, men att kommunen vill ha en åsikt och viljeinriktning i frågan.
– Vi vill veta om kommunen har rätt att ha en åsikt. Och vi tycker att förvaltningsrättens resonemang är svagt. Därför vill vi få frågan prövad i högre instans, säger Sven-Åke Eriksson.
Det blev votering i kommunstyrelsen, där förslaget att överklaga domen vann med några rösters majoritet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Kräv kommunala folkomröstningar i varfrågan

2010-11-03 14:48

Vid närmare eftertanke blir idén om folkoröstning bara bättre och bättre.

Människor på landsbygden bör få vara med och påverka och bestämma över sina levnadsvillkor.
Låt kommunens innevånare själva få avgöra med hjälp av en folkomröstning om de vill leva med vargar eller inte.
Staten måste börja visa respekt för landsbygdens folk och för demokratiska rättigheter.

En kommunal folkomröstning i vargfrågan kan bil ett steg i rätt riktning emot demokratiska rättigheter för landsbygdens folk och en möjlighet att påverka levnadsvillkoren inom kommunen.

Därför bör vi enas om ett gemensamt krav om kommunal folkomröstning i vargfrågan.

17. Folkomröstning i kommunerna som drabbas är....

2010-11-02 13:44

En lysande idè, men det förutsätter att Svenska staten också kan acceperar att männskor på lansdbygden får vara med och påverka och bestämma över sina levnadvillkor.
Och att ett nej till varg då också skall respekteras av Staten.
Vilket jag betvivlar kommer att ske.

Men Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund bör väl kunna acceptera en kommunal folkomröstning.

Eller strider krav om en kommunal folomröstning emot jägareförbundens statliga uppdrag att arbeta med acceptansen för varg?

16. Kommunerna måste få vetorätt i den här fråga.

2010-11-01 22:34

Dick Broman skriver det som vi drabbade tycker och tänker. Vi måste få till en folkomröstning i Kommunerna. Mvh Nisse Bj.

15. Bra

2010-11-01 22:33

Nordanstig det är bara att hoppas att ni vinner

14. Staten förnedrar människorna på landsbygden

2010-10-31 18:26

Naturmupparna som bor i Stockholm är medlemmar Naturskyddsföreningen och i en Rovdjursförening, som röstar på Miljöpartiet, äter vegetariskt, sitter i rödvinsdimma och ber sina böner till ekosofiska gudar, – Jag vill ha varg, Jag vill höra vargen yla, Jag vill ha varg.
Det är deras bön om varg som Svenska staten lyssnar på och verkställer med motiveringen att vargar är en statlig angelägenhet och av sådant allmänt intresse att Nordanstig kommun inte får verka för att slippa vargen.
Staten leds av människor som lever i staden, saknar empati och inlevelseförmåga och saknar därmed också förståelse för landsbygden och människorna som lever i Nordanstig som älskar att jaga med jakthund, plocka bär och svamp och som utnyttjar mark till bete åt sina djur.
Människorna i Nordanstig kommer att få ta konsekvenserna av Stans politik med att:
- Jakten på bytesdjur kommer att obefintlig.
- Jakthundarna kommer inte att kunna användas.
- Intresset för bär och svampplockningen upphör när marken smittats ned med vargens dvärgbandmask.
- Människor och djur kommer att riskera att smittas av rabies.
- Djurhållningen försvåras avsevärt, när vargen börjar med att slå tamdjur.
Men vad är det värt när Naturmupparna med Miljöminister Andreas Carlgren i spetsen vill höra vargen yla?
Människorna på landsbygden anser inte Svenska staten vara något angeläget intresse.
Därmed är också människorna på landsbygden betydligt mindre värda än vargarna för Staten.
Svenska staten dikterar villkoren och förnedrar människorna på landsbygden.
Vi lever i en diktatur.

13. Bra Nordanstig.........

2010-10-31 09:26

Det torde knappast råda ngn tvekan om att en kommun har rätt att ha åsikter även i rovdjursfrågorna.I det kommunala skatteuttaget ingår ju även kommuninvånarnas rätt att ha åsikter, ännu lever vi förhoppningsvis i en demokrati, - varför har vi annars kommunala val?
I och med att Nordanstigs kommun tagit upp frågan till ett beslut, så har frågan aktualliserats i kommunernas beslutsapparater. Förmodlingen eller rent av ganska säkert så har SNF gjort sig själv en björntjänst i många kommuner.- Varför stödja SNF är en fråga som många kommunbor i resp.kommuner med vargförekomst med all rätt kommer att fråga sig. Samma fråga som större delen av jägarkåren ställer sig ang.den oförsvarligt stora summa pengar som den Svenska Jägarkåren utbetalar till vargforkningen. Hans von Essen riksjaktvårdkonsulent i SJF uttryckte redan 2007 farhågor om ett alltför högt uttag av Jägarkårens pengar. Att det är många personer som skiter i att betala det staliga jaktkortet talar sitt tydliga språk.

Nåväl! Bojkotta SNF o Svenska Rovdjursföreningen, det finns ingen anledning att stödja organisationer som medverkar till att våra fina viltstammar blir rovdjursmat.

12. Stå på dig...

2010-10-31 01:02

Sven - Åke och gratulerar Nordanstig till att ha ett kommunalråd som lyssnar på sina väljare. Du kommer att få många röster framöver...

11. Bra

2010-10-30 14:57

Bra med komunalpolitiker som inte låter partipiskan skrämma till tystnad.Vi får hoppas fler politiker på landsbygden visar lite ryggrad.fs

10. Demokrati

2010-10-29 23:09

Bra Nordanstig det är fler kommuner på samma väg.

9. Jag håller...

2010-10-29 21:44

på att Nordanstig får rätt annars vad skall vi ha kommunledning till om inte för att hjälpa innevånarna.Med överförmyndare som skall trycka ner fotfolket då behöver vi ledare som kan säga ifrån.Heja Nordanstig.

8. förtryck

2010-10-29 21:44

Det är ett förtryck mot landsortsbor,att inte lyssna på dessa berörda människor. Man lyssnar på en liten skara,folk långt från verkligheten som lever i en sagovärld.Vem behöver vargen 2010??

7. Grattis Nordanstig!

2010-10-29 21:44

Ni är att grattulera till ert beslut, att överklaga den dom som går emot er önskan att slippa vargar.Då ni har förstått problemen och följderna,och vill slippa det förtryck.Som tidigare regering och nu sittande regering,påtvingar oss mot vår vilja.Hoppas att flera Kommuner tar mod till sig och följer efter er.

6. Rätt beslut.....

2010-10-29 21:44

...av Nordanstigs kommunstyrelse!
Jag anser att ALLA kommuner där det är aktuellt med inplantering av varg skulle föra upp frågan på dagordningen !
Frågor gällande kommunens invånare skall fattas av den berörda kommunen!
Jag har för övrigt aldrig fått någon förfrågan vad jag anser om exv "förbifart Stockholm" eller "vägtullarna" ! Kanske det beror på att jag inte bor i Stockholm. (Gudbevars !!!!)
Acceptansen för varg minskar.......!

5. Bra

2010-10-29 21:44

Hoppas att vi får se hur Svensk demokrati fungerar i verkligheten för vad jag försår så är det ett majoritetsbeslut o Rovdjursfrågorna skulle ju ut på lokal nivå.

4. Det måste..

2010-10-29 21:43

väl vara inom kommunens ansvarsområde att begränsa ökningen av smitt-spridande och för innevånarna skadegörande arter.

3. Bra!

2010-10-29 21:43

Starkt att gå vidare,hatten av.

2. Alldeles rätt.

2010-10-29 12:42

Vi lever i en tragiskt litet land om människor som valts demokratiskt inte enligt majoritetsordningen som gäller, inte ska få tycka till om sådant som berör dem. Ja, det är faktiskt så illa så vi kan jämföras med de mest avskyvärda diktaturerna på vår jord.
Det har naturligtvis gått prestige i rovdjursfrågan och staten, med sina sponsrade fanatiska stödtrupper, har alla maktmedel i sin hand. Då ska tydligen alla lyda när statens pipa visslar. Nej, tänk till ni makthavare i regeringskansliet, det är ni själva som är vilseförda i frågan om rovdjuren. Därför tror ni att rovdjurspolitiken är rätt väg att gå trots att allt vittnar om motsatsen. Lite klarsyn om jag får be!

1. Demokrati

2010-10-29 12:42

Kommunen måste ta hänsyn till sina innevånare/väljare och vad den majoriteten vill.Innevånarna i storstäderna kan väl inte köra över
människorna på landsbygden vad gäller deras geografiska område luika lite som tvärt om

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB