• Allmogejakt

Ny rapport om tjuvjakt

AktuelltPublicerad: 2011-08-17 13:38

Illegal jakt är det största hotet mot vargen i Sverige och Norge, enligt en ny norsk forskarrapport. Den visar att cirka 50 procent av alla vargar som dör avlider av illegal jakt. Dessutom skulle den skandinaviska vargstammen vara fyra gånger så stor om tjuvjakt inte förekommer, hävdar forskarna.

Dödsorsaken för hälften av de svenska och norska vargarna är illegal jakt, hävdar norska forskare i en ny rapport. Det innebär att tjuvjakt i sig står för lika många döda vargar som alla andra faktorer tillsammans, inklusive lovlig jakt, naturlig död och trafikolyckor.


Tio års siffror
Rapporten bygger på siffror från en tioårsperiod fram till 2009. Underlagen kommer från Skandulv-projektet och alla tillgängliga data som årlig inventering, DNA-kartläggning och spårning på snö.
Resultaten är publicerade i en artikel i den erkända vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B och väcker stor internationell uppmärksamhet.
– Illegal jakt är något som alla vet förekommer runt om i världen, men omfattningen är dåligt dokumenterat för de flesta viltarter, säger Peter Wabakken, en av forskarna vid högskolan i Hedmark, till forskning.no.
Wabakken menar att deras rapport är unik, med tanke på att de har flera oberoende data som definierar och beräknar den dolda tjuvjakten. 

Grundar beräkningar på radiomärkta vargar
Mellan 1998 och 2009 har svenska och norska forskare radiomärkt 104 vargar. Det motsvarar mellan tio och 15 procent av beståndet. 
21 av dem dog av naturliga orsaker, trafikolyckor eller laglig jakt, medan fem bekräftades ha skjutits genom tjuvjakt.
När en en radiomärkt varg skjuts, förstör ofta gärningsmannen radiosändaren, gömmer skrotet och vargen försvinner spårlöst. 
Forskarna räknar med att 18 av de radiomärkta vargarna försvann genom illegal jakt mellan 1998 och 2009.
Eftersom beräkningar av odokumenterad illegal jakt inte kan bevisas har siffrorna varit omstridda i norsk vargdebatt.
Justitieminister Knut Storberget har förvarnat om ökade insatser mot illegal jakt, medan andra tvivlar på tjuvjaktens omfång.
I den färska vetenskapliga artikeln presenterar forskare från Norge, Sverige och USA siffror som visar att beräkningarna baseras på de radiomärkta vargarna och görs gällande för hela vargbeståndet.

Vargstammen kunde varit fyra gånger större
Beräkningarna säger att den skandinaviska vargstammen skulle ha varit fyra gånger större än den är, om den inte utsatts för tjuvjakt. Det betyder att skulle funnits 900 vargar år 2009.
I stället beräknades vargstammen bestå av 263 vargar i Norge och Sverige 2008/2009. 
Det norska vargbeståndet är väl övervakat, så forskarna utesluter att det finns många fler vargar i skogen som de inte vet om.
Den illegala jakten har inte förhindrat att det gradvis blivit fler vargar i de två grannländerna, men den har påverkat hur snabbt beståndet har vuxit.
De allra flesta av de skandinaviska vargarna finns i Sverige. 

Flera negativa följder
– Oavsett om bestånden har fortsatt att växa har den minskade tillväxttakten på grund av olovlig jakt även andra negativa konsekvenser, skriver forskarna i rapporten.
Tjuvjakten har gjort det svårare för myndigheterna att vara mer flexibla med skyddsjakttillstånd, menar forskarna. 
De hävdar dessutom att den genetiska situationen hos den skandinaviska vargstammen, på grund av inavel, blir mer bekymmersam än den annars kunde ha varit.
Tjuvjakt gör att det blir problematiskt för biologer att forska kring viltbestånd, oavsett art. Osäkerheten kring mörkertalen av olovlig jakt gör att det är ännu svårare att hantera konflikterna kring stora rovdjur som varg.

Stränga regler
Forskare har stränga kriterier för vilka vargar som får räknas som illegalt avlivade när det saknas annan dokumentation.
Detta gäller tillfällen då radiokontakten plötsligt bryts. Minst två eftersök har gjorts med flyg med radiopejling över stora områden och vargen inte heller återfunnits genom spårning eller DNA-analys. Den aktuella vargen ska dessutom ha bekräftats vara stationär i området genom spår och DNA-analys.
Undantaget från dessa kriterier är två andra tillfällen då radiokontakten plötsligt försvunnit och det förelagt särskilda omständigheter, nämligen att polisen rapporterat som olaglig jakt i området.

Beräkningarna snarast underskattande
– När det gäller den illegala jakten är våra beräkningar hellre underskattat än överskattat, säger Petter Wabakken till forskning.no.
Wabakken säger att siffrorna från de senaste två-tre åren kan tyda på att den illegala jakten ökar i Norge, men minskar i Sverige. Svenskarna, som har ett mycket större bestånd än i Norge, har haft licensjakt på varg i två vintrar.
Om inte olaglig jakt förekommit är det möjligt att norska politiker redan kunde ha infört licensjakt i Norge.

”Inte ens i närheten av ett tak”
Beräkningarna har som utgångspunkt att det inte finns begränsningar i tillväxten i vargbestånden i form av tillgång på mark att bilda revir och tillgång på bytesdjur.
– Bakgrunden är att vi har så stora bestånd av hjortdjur och att bestånden av varg är så låga. Vi är inte ens i närheten av ett tak, säger en annan av forskarna bakom artikeln, Hans Christian Pedersen vid Norsk institutt for naturforskning.
Pedersen säger till forskning.no att situationen ser helt annorlunda ut i till exempel delar av Nordamerika. Om en motsvarande studie gjorts där, hade man tvingats ta hänsyn till att vargbestånden i många fall är återuppbyggda och på väg nedåt av naturliga orsaker.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Shoot, shovel and shut up!

2011-08-19 23:44

Man bör lägga märke till denna artikels osakliga titel: "Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe".
Författarna är ingalunda enbart norska utan de är:
1. Olof Liberg1
2. Guillaume Chapron (Grimsö)
3. Petter Wabakken
4. Hans Christian Pedersen
5. N. Thompson Hobbs
6. Håkan Sand
Citat från artikeln: "Our simulations suggest that without poaching during the past decade, the population would have been almost four times as large in 2009."
Ja, ja, de är försiktiga och säger att deras SIMULERINGAR indikerar (suggests) att mängder av vargar dödats, titeln vill ge för handen att alla dessa vargar dödas av folk från den mystiska (cryptic) SGT-rörelsen (Shoot, shovel and shut up). Som jag sade i mitt förra inlägg; detta är INTE vetenskap, det är strunt, om än i ett PAPER! Författarna ägnar sig åt ideologiskt färgade insinuationer och vilda gissningar, irriterande att vi som skattebetalare tvingas lägga våra surt förvärvade stålar på sådant strunt. Dessutom är ju saken den att riksdagen har beslutat om att antalet vargar inte vid något tillfälle får överstiga 210 individer. Eftersom Naturvårdsverket öppet obstruerat mot riksdag och regering och därigenom säkerställt att antalet vargar är långt över 210 vargar så kan INTE eventuellt tjuvskytte ha påverkat antalet vargar. Tvärtemot, varje eventuellt tjuvskjuten varg har medfört att Naturvårdsverkets obstruktion blivit en varg mindre.
Dessa forskar behöver ta till sig vad Larson skriver i #14. Ett flertal tidningar runtom i världen har citerat eländet.

Hela rovdjursetablissemanget är ruttet, från Regeringen och enda i botten. Finansministern Borg borde tillsätta en utredning för att tillse att forskringsanslagen går till seriös forskning.

19. Per B. #9, skryt lite lagom nu

2011-08-19 10:04

Proceedings of the Royal Society B är INTE för naturvetenskap allmänt, utan B-delen är endast för biologi, och det är en helt annan sak. Proceedings of the Royal Society A är för äkta vetenskap som fysik, ingeniörsvetenskap och matematik. Biologi har blivit en slags vetenskapens B-lag vilket aktuell artikel klart illustrerar. I Sverige/Norge mfl är biologins B-stämpel ännu mera uttalad därför att här ingår den så kallade forskningen som bedrivs på rovdjur.
Man sätter spårsändare på djur, man kollar bajs, tittar på maginnehåll och organ, mäter längd och vikt, gör DNA-analyser mm i en aldrig sinande ström utan att det någon gång kommer ut något nytt och väsentligt vetande ur det hela. Denna lek med djur borde inte kallas vetenskap, det är frågan om i bästa fall undersökningar på låg nivå, i sämsta fall är det sysselsättning och djurplågeri, att man använder sig av vissa vetenskapliga metoder ändrar inte den saken.
Det finns INGET i denna artikel som kan kallas nytt vetande eller ens vetenskapliga resultat. Att Per B är stolt över att sådant kommer in i en engelskspråkigt vetenskapligt magasin må vara hänt, men som Palme sa: "Snus är snus och strunt är strunt, om än i polisiära promemorior", det gäller även strunt som publicerats i Proceedings of the Royal Society B.

18. Per B

2011-08-18 17:45

Jag nekar inte till att tjuvjakt kan förekomma även på rovdjur, men att kategoriskt anklaga jägarna utan att ha någonting på fötterna det anser jag inte ha nåt värde. Om du blir imponerad av dylikt folk får det stå för dig.
Sen måste du inse att folk som får sina liv förstörda kanske i ren desperation gör saker som du och andra vägrar att förstå.

17. Per B

2011-08-18 13:15

Svaret på din fråga till Larsson kanske är så enkel som att det inte finns något att ange. Trots allt vilar forskarnas antaganden på att de inte hittar någon annan rimlig förklaring, inte på konkreta bevis. Därmed inte sagt att några kriminella individer inte bedriver illegal jakt och då även på annat vilt.

16. Larsson

2011-08-18 11:08

Jag noterar att du undviker att svara på min mycket enkla och rättframma fråga för att istället förska ge mig en lektion i kriminologi och forskning. Med all respekt tror jag det finns människor med större kunskap inom dessa ämnen än du som jag kan rådfråga om jag skulle behöva det. Men nu var det inte det jag var intresserad av, utan min fråga var varför du anser att det finns väldigt få angivare samtidigt som i stort sett alla jägare åtminstånde offentligt fördömmer illegal jakt. Jag får det inte att gå ihop. Vill inte du svara eller förklara hur det ligger till kanske någon annan är beredd att göra det?

15. Illegal blev legal

2011-08-18 10:19

Var det inte så att en av de enligt forskarnas statistk illegalt fällda djuren senare fälldes legalt i Dalarna?

14. Per B

2011-08-17 22:30

Den dagen du kan presentera en tjuvskjuten varg plus en åtalad skytt kan du komma igen. Fram tills dess kan detta resonemang betraktas som skitprat! De hittade en "tjuvskjuten" varg i Gåsborn för nåt år sen, med kulhål och allt. Vargen hade drunknat och kulhålet var gjort av en korp. Det är fina bevis det!

13. Fråga till Larsson

2011-08-17 18:11

Varför finns det enligt dig bara några få angivare? Båda de stora jägarorganisationerna och som jag uppfattar det en stor majoritet av jägarna fördömmer ju illegal jakt? Borde inte det rimligtvis innebära att en stor stor majoritet av jägarna blir angivare om de får nys om att så ändå sker? Skulle inte du till exempel anmäla någon som du visste jagat illegalt? Eller säger de enligt dig en sak, men menar en annan? Synd i så fall, för jag tror inte ens den mest rabiata bevarandeivrare kan dra hela jägarkårens rykte i smutsen hos allmänheten så effektivt som några få tjuvjägare lyckas med.

12. Den rapporten har lika....

2011-08-17 17:53

...lite verklighets förankring som svt's dokumentären om tjuvjakt i "Sverige".
Att kasta ur sig någonting som alla ska stå till svars för. milligram tjuvjakt.... Illa att göra sådana uttalanden....

11. Läs denna länk

2011-08-17 17:07

http://www.vargfakta.se/nyheter/vad-skulle-ha-hant-om-vi-hade-1000-vargar/

10. jamendåså

2011-08-17 17:06

då tål ju vargen tydligen ett riktigt högt jakttryck... eller?

9. Kenneth Johansson

2011-08-17 17:05

Proceedings of the Royal Society B är en av de absolut bäst ansedda tidskrifterna inom naturvetenskap. Den forskning som publiceras har genomgått en hård vetenskaplig granskning av såväl redaktörer som andra forskare. På grund av detta och det goda anseendet är det få forskare förunnade att få sina resultat publicerade i tidskriften en någon enstaka gång under sin karriär. Du har all rätt att tycka precis vad du vill om vargen, men att du skämtar bort forskning som publiceras i Proceedings of the Royal Society B som en Norgehistoria tyder i mina ögon på kunskapsförakt av högsta nivå. Återigen står det dig fritt, men argument som inte grundades i kunskap kan knappast betraktas som argument överhuvudtaget. Det bevisades inte minst genom (den tillfälliga) kovändingen som nyss presenterades av Carlgren och Co.

8. Hur

2011-08-17 17:05

kan man kalla det tjuvjakt när det handlar om en illegalt inplanterad art??????

7. Mycket mindre än 1000 vargar utan tjuvjakt

2011-08-17 17:05

Forskarna hävdar att vargstammen skulle varit fyra gånger så stor om inte tjuvjakt förekom. Detta är fel, vargstammen i Sveriges storlek regleras till 210 av ett riksdagsbeslut för ett decennium sedan. Om vargen förökat sig snabbare skulle etappmålet nåtts tidigare och den legala jakten satts in tidigare och varit mer omfattande.

6. Riksdagsbeslut på 210 vargar.

2011-08-17 17:04

Är det inte riksdagsbeslut på 210 vargar?
Inte de ca 1000 st som forskarna önskar skulle finnas.
Jag har inte hört att riksdagsbeslutet skulle vara på ca 1000 individer. Någon annan???
Sen att det verkar vara glädjesiffror dessa drygt 260 st som de tror finns.
Dessa ca 260 st är väll det som Värmland hyser i dagsläget?
Vargen är den största opportunisten av alla, det som är lättast tar man. Sydsverige! Se upp, nu kommer dom.

5. Var är liken och bevisen?

2011-08-17 17:04

Tjuvdödade? var är liken? Det var ett nojigt uttalande av forskarna. Eller är det som så att dom tappat intresset för vargar och vill hävda att acceptans inte finns för varg.

4. Han är rolig

2011-08-17 17:04

han, den där Wabakken. Vem, förutom likasinnade s.k. forskare tar en sån på allvar? Dravel! Var finns de misstänkta gärningsmännen? Inte är de lagförda i allafall. Om tjuvskyttet skulle vara så utbrett skulle åtminstone några ha åkt dit. Det finns ju angivare även om de är få.

3. Norgehistoria

2011-08-17 14:40

Många bra norgehistorier har man hört, men den här tar priset alla kategorier. HA HA

2. Stora viltstammar

2011-08-17 14:39

Något är konstigt, stora viltstammar, älg, hjort och vildsvin, men ändå tar vargen får och hundar. Alltså vargen tar de byten som är lättast att slå, finns ingen naturlag som säger att vargen skall ta älg och hjort.
Skall bli väldigt intressant att se hur det går nu när han har etablerat sig i södra Sverige, jag tror personligen att vargen tar fåren och lämnar vildsvinen.

1. rent önsketänkande

2011-08-17 13:59

de måste ange troliga orsaker så de får fortsätta behålla jobbet... den sk Palmegruppen hålls lagom vid liv genom att gå ut i media var tredje år med ett nytt spår... Inomhusforskare forskar om utomhushändelser... Löjeväckande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons