• Älgskadefondsföreningen

Ny rapport visar på långsammare ökning av viltolyckor

AktuelltPublicerad: 2009-07-09 13:06

Viltolyckorna både minskar och ökar. En ny halvårsrapport visar fortfarande på en ökning, men jämfört med en tidigare kvartalsrapport är ökningen inte alls lika stor.
– Det visar att man måste tolka sådan här statistik försiktigt, säger Anders Sjölund, ekolog på Vägverket.

Den här gången är det Nationella Viltolycksrådet som lämnat viltolycksstatistiken för första halvåret. Där framgår att viltolyckorna generellt ökat med 15 procent och älgolyckorna med 22 procent.
I början av maj gick älgskadefondsföreningen ut med motsvarande statistik för första kvartalet. Den visade på en generell ökning på långt över 20 procent och en ökning av älgolyckorna med hela 31 procent.
Redan då varnade både Anders Sjölund på Vägverket och forskare för att tolka statistiken bokstavligt. De pekade på framför allt de stora skillnaderna i snödjup under de jämförda perioderna, vilket man från tidigare forskning vet har stor betydelse för hur viltet rör sig på vägarna. Vintern 2007–2008 var extremt snöfattig, medan den senaste vintern var extremt snörik.

Flera frågetecken
Andra faktorer som har stor betydelse är rapporteringsrutiner och polisens hantering. Forskaren Olof Liberg pekade på att till exempel rådjursolyckorna såg ut att öka dramatiskt i län där man vet att rådjursstammen är stabil, samtidigt som ökningen av vildsvinsolyckorna inte alls visade samma ökning som inventeringarna faktiskt visar. Han slog också fast att olycksstatistik aldrig används inom forskningen för att bedöma viltstammarnas storlek, eftersom alldeles för många faktorer spelar in.
De nya siffrorna från Viltolycksrådet ger Liberg rätt. Halvårsstatistiken visar på en mer moderat ökning av rådjursolyckorna, medan vildsvinsolyckorna ökar betydligt mer – med hela 27 procent som riksgenomsnitt. Det stämmer med vad de flesta har förväntat sig.

En nypa salt
Anders Sjölund tycker att de nya siffrorna bekräftar att man måste ta olycksstatistik med en nypa salt:
– Vår bedömning är generellt att älgolyckorna ökar en aning, medan vildsvinsolyckorna ökar rejält och tydligt. Vi ser också att olyckor med kronhjort och dovhjort är på gång, säger han.
– Det är fortfarande bara en halvårsrapport och under året kan säkert de här siffrorna sätta sig ännu mer. Jag har också en misstanke om att en hel del av skillnaderna beror på nya rapporteringsrutiner inom polisen.

Ökning av viltolyckor första halvåret 2009,
jämfört med första halvåret 2008.


Älg +22%
Hjort +8%
Rådjur +14%
Vildsvin +27%
Rovdjur -10 %

(Rovdjur finns inte med i Älskadefondsföreningens kvartalsrapport. Siffrorna bygger på en liten bas, 28 olyckor).

Jämförelse mellan Älgskadefondsföreningens kvartalsrapport och Nationella Viltolycksrådets halvårsrapport.

Art Kvartal Halvår
Älg +31% +22%
Hjort +21% +8%
Rådjur +24% +14%
Vildsvin +21% +27%

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Sorligt !

2009-07-14 07:52

....och hemskt att människor drabbas, om så det är i en bilolycka eller vad det än är. Någonstans läste jag att det är vid vänstersvängar från huvudled de mesta allvarliga olyckarna inträffar, och omkörningar förstås. Mycket kan vi reglera med lagar förutsatt att de efterlevs. Men dessvärre kan vi inte förbjuda vänstersvängar, kanske omkörningar?
Vad beträffar viltolyckorna så blir man fundersam när man läser nedanstående. Ska vi ta bort älgen helt ur vår natur? Jag menar det räcker ju med 10 älgolyckor så kan det vara minst 10 döda. Lösningen heter viltstängsel, men det är ju inte bra för vargen, det tar längre tid att få en genetiskt frisk vargstam. Så jag antar att vi får leva med ett antal svåra älgolyckor oavsett hur många älgar vargen äter. Antar också att rovdjurföreningen är motståndare till en sådan åtgärd? Allt som inte befrämjar vargens utveckling är ju av ondo, eller hur? Det finns inget pris högt nog att betala för detta vargexperiment som pågår. Mormödrar och RF får ursäkta, men det verkar faktiskt så när man läser kommentarer från vargvännerna.
:-) ska man skratta eller gråta, lyssna här: "När inte Jägarna klarar av att hålla nere dess mägder av älg i Värmland o Dalarna ser jag inget annat sätt än som nu myndigheterna sätter till vargen för han klarar i alla fall av sin uppgift att reglera dessa stammar. " Av älvdaling.
Ja, vargen äter älgar, och blir det tillräckligt många så tar älgarna nästan slut, och då börjar vargarna svälta Vargstammen minskar till nästintill utrotningens gräns och då börjar älgstammen öka igen, och den ökar över sina breddar. Vargstammen ökar och har glada dagar, men under den period som älgstammen är som störst kommer det átt vimla av älg, på vägar och i trädgårdar. Älgolyckorna kommer att vara jättemånga. Så om man sprider ut älgolyckorna över tid, så blir det förmodligen lika många med en vargreglerad älgstam som med en människoreglerad. Nej, vargen reglerar inga älgstammar, han äter, så länge det finns mat, valparna överlever, och så pågår det generation efter generation. Vargens farlighet för människan kommer att visa sig först den dagen då vargstammen är överstor och maten inte längre räcker, alla djur eller människor som hungrar gör vad som helst för att överleva, äter varandra eller attackerar bytesdjur som normalt inte är vargens föda. Människor äter barkbröd eller råttor när svälten grinar dom i ansiktet, vargarna äter varandra, människor eller vad som råkar finnas i dess väg. Så fungerar livet, det är bara människor som kan reglera, eller som tar ordet i sin mun, naturen struntar helt i vad vi tycker, den fungerar som den gör, bra eller dåligt? Ja, inte vet jag, men jag tror nog att vi alla mår bra av en levande landsbygd, med människor som lever och verkar på andra platser än i städer, eller? Så kontentan av mitt resonemang är: Låt landsbygdens folk bestämma över sin närmiljö, satsa på viltstängsel istället för elstängsel mot vargen runt tamdjuren, låt vargen finnas på någon undanskymd strängt reglerad plats, helst i hägn, det kan vara jättestort, men lägg ner det här experimentet snarast.

4. Halvera älgstammen

2009-07-12 18:06

När inte Jägarna klarar av att hålla nere dess mägder av älg i Värmland o Dalarna ser jag inget annat sätt än som nu myndigheterna sätter till vargen för han klarar i alla fall av sin uppgift att reglera dessa stammar.

3. Kan inte låta bli att

2009-07-11 13:07

citera "Anders i Vargland". Jag kunna inte ha uttryckt det bättre själv.

"Ja Du Torbjörn, glöm det, vi som är drabbade på många olika sätt ser med glädje fram mot vinterns jakt där det äntligen blir möjligt att få ner den allt snabbare växande stammen av det djur som förstört så mycket nu och genom alla tider för folk och fä. "

Älgen ställer till med så mycket sorg och elände varje år!!!
Tiotals döda och hundratals svårt skadade människor i viltolyckor, människor som får leva resten av sina liv med otroliga smärtor, ligga som vårdpaket på någon institution eller tillbringa resten av livet i rullstol, allt direkt relaterat till klövviltstammens storlek, utan vilken de flesta av dessa olyckor inte skulle ha varit!!!


Va är några vargdödade jakthundar egentligen sett i lyset av till exempel detta: http://svt.se/2.33874/1.1601778/17-aring_omkom_efter_al gkrock?lid=puff_1601779

2. Tuta och kör

2009-07-10 11:03

Förvånar mig att viltolyckor med älg ökar, när älgstammen har halverats, jämfört med för ca 25 år tillbaka.
Kan det vara så att bilförare kör fortare och har tunnelseende?
Med alla rapporter om viltolyckor måste det vara på plats att vi bilförare har i beräkning att vilt korsar vägarna.

1. Se statistiken länsvis.

2009-07-09 18:43

Under länkar på JRF hemsida finns en länk till Nationella Viltolycksrådet, där finns olycksstatistiken länsvis tillsammans med mycket annan information.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere