• Allmogejakt

Ny utredning om älgförvaltningen

AktuelltPublicerad: 2008-05-22 17:46

Jan Hyttrings älgutredning är definitivt ute ur bilden. Den 22 maj kom beskedet att regeringen tillsätter en ny utredning om älgförvaltningen. Utredningen ska lämna förslag om förändringar, eller förenklingar, som behövs för att skapa en lokal förvaltning.
Målet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet, där stammen på lång sikt är i balans med betesresurserna.

Genom lämplig avskjutning ska älgstammens storlek anpassas till betestillgången, de areella näringarna, trafiksäkerheten och rovdjursstammarna, anser regeringen.
– Älgen är vårt största däggdjur och en del av vår fauna som har stor betydelse för jakt, rekreation och även försörjning. Den påverkar också skogsbruket genom betesskador. Därför är det viktigt att vi har en förvaltning som tar hänsyn till de olika behov och intressen som finns, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Enklare älgförvaltning
Det nuvarande systemet för samråd om älgjakten ska också ses över. Utredaren ska även föreslå vilka underlag som bör ligga till grund för beslut om älgavskjutningen samt i vilka former besluten bör fattas.
Översynen ska utgå från tidigare utredningsförslag. Men utredaren ska också fundera på om det är möjligt att med bättre beslutsunderlag, eller liknande, sköta älgstammen med en enklare förvaltningsmodell.
En enkel, rättssäker och kostnadseffektiv administration ska eftersträvas. Utredaren ska även ta fram fullständiga lagtexter till de författningsändringar som behövs.
Utredaren har inte ens ett år på sig. Hela utredningsförslaget ska ligga hos jordbruksministern senast den 1 maj nästa år.

Förslag om stora viltförvaltningsområden
Mycket pekar på att även den nya utredningen kommer att utgå från den så kallade älggruppens förslag. Jägarorganisationerna och skogsägarsidan har redan ett förslag som innebär att de nuvarande cirka 27 000 licensområdena skrotas.
I stället föreslås att älgjakten styrs av stora viltförvaltningsområden, som bör vara minst 50 000 hektar. Därmed kan älgförvaltningen samordnas över de stora ytor där älgarna rör sig.
Älgförvaltningen omfattar en stor verksamhet. Drygt 200 000 svenska jägare deltar i älgjakten varje höst. Det fälls årligen drygt 80 000 älgar med ett köttvärde på cirka 500 miljoner kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Devil, byråkrati förstör allt, även jakt.

2008-05-28 09:16

De stora rovdjuren tycker jag kan jagas efter samma regler som nu gäller för vitsvanshjort, mårdhund, m.m.

9. Feynman igen

2008-05-27 14:01

Nåväl Faynman, vi har olika syn på saker och ting. Det som passar i södra Sverige kanske inte alls passar i norra. Själv huserar jag runt mitten. Älgjakt utan hund bedrivs knappt häromkring eller längre norrut. Som du säkert förstår vill jag behålla en lång jakttid/jaktträning, så speciellt få är vi nog inte om det. Men visst, en bättre och lättare älgförvaltning än idag har jag inget emot. De två största rovdjuren ställer dock till det en del.

8. Devil, du har fel och du talar i eget intresse

2008-05-27 11:03

Under den långa tid älgstammen byggdes upp i Sverige så hade man allmän jakt under några dagar. Detta visade sig vara en lyckosam metod och älgstammen blev talrikare än troligtvis någon gång i historisk tid. Detta motsäger ditt påstående om “slakt” och du kan inte visa på något som stöder ditt påstående, jägarna är inga kötthungriga skjutgalningar.
Vildsvinen var fredlösa 1980-1988 och ökade under denna tid, om din teori om jägarna som kötthungriga galningar skulle vara sann så skulle detta inte ha varit möjligt.
Jag förstår att du pratar i egen sak och vill ha lång jakttid, inget ont i det så länge det bara berör dig.
Men det är många som jagar och det verkar absurt att ha en speciell jaktmetod bara för att det passar några jägare.
Staten äger stora marker och ditt problem borde kunna lösas genom att staten slutar arrendera ut en del av jaktmarkerna och i stället säljer älgarna på rot, jämför jakt på vildren i Norge. Man kan även ha en lång tid då det är tillåtet att träna hund.
Den enklaste, mest rättvisa och för djuren bästa jakten är en kort generell jakt och det gäller alla jaktbara djurarter, även rovdjuren. En stor bonus är att all jaktbyråkrati kan läggas ner och var och en får jaga på egen mark efter eget tycke eller gå samman med grannar som man trivs tillsammans med.

7. Min gode Feynman

2008-05-27 08:44

Jag tycker att du har hakat upp dig, det är du själv som babblar om älgstammens arvsanlag, ingen annan. Du får tro vad du vill men jag vet att det inte går att skjuta av kapitalet under någon längre tid. En korrekt avskjutning är räntan av kapitalet, inget annat. Det jag också vet är att om man har en sparsam avskjutning med de produktiva älgarna, det vill säga stortjurar och lite äldre kor, får man ut mer ränta. En stortjur besöker och sätter på betydligt fler kor än en ungtjur gör, vilket då gör att färre kor går tomma. Kor med lite ålder på sätter ofta två eller flera kalvar till världen, bör således sparas som avelskor tills vidare.
Rättvisa = räntan av kapitalet den egna marken bär, ganska självklart.
Syftet att jaga med hund under lång tid har flera förklaringar. Att ha älghundar för till exempel 14 dagars jakt per år är inte tilltalande, det är mycket bättre att ha användning för dem under fem-sex månader istället. Likadant med mig själv, jag skulle våndas nästan ett helt år i väntan på nästa älg/björnjakt istället för som nu ett halvår. Dessutom mår hundar bättre av att få jaga så mycket som möjligt samt att de blir bra på det de är avlade för att göra.
Du pratar inte älgjakt med en kort generell jakt utan älgslakt. Varenda buske skulle vara besatt av en jägare under en kortare tid, viket inte heller är tilltalande för hundsläpp. Att det på något sätt skulle vara bättre för älgarna med en kort jakttid tror jag inte en sekund på. Jag lämnar dem i alla fall ifred under föryngringstiden till skillnad från andra rovdjur.
Du får finna dig i att det finns andra synpunkter än dina egna. Urvalsjakt = rätt avskjutning för att hålla älgstammen i bra balans beträffande ålder, köns sammansättning och storlek. Och bra hundar med förare = samhällsnyttiga vid viltolyckor m.m.

Mvh älg och björnjägare som vill behålla lång jakttid med urvalsjakt.

6. Devil, urvalsjakt = hundjakt?

2008-05-26 13:15

Kalla det gärna urvalsjakt, någon betydelse för älgstammens arvsanlag kan inte urvalsjakten ha. Syftet är att kunna jaga under lång tid med hund. Generell jakt är den enklaste och mest rättvisa jaktmetoden och även den bästa för djuren eftersom jakten är tidsmässigt begränsad. Sluta tro att du kan påverka älgstammens arvsanlag genom jakt, det går inte. Älgarna i Sverige har sett ut likadana sedan senaste istiden trots att både människor och vargar har jagat.

5. Feynman

2008-05-24 22:52

Skall förklara vad jag menar. Urvalsjakt, låt oss säga att Länsstyrelsen eller ännu bättre älgskötselområdet gör en inventering eller en uppskattning vad som finns på låt oss säga 25 000 ha. Därefter en ”avskjutningsplan” dvs. så här många tjurar samt hondjur och kalv skall vi skjuta under hösten för att hålla älgstammen konstant alternativ få upp eller ner antal och ålder på stammen. Sedan är det upp till älgskötselområdet att ”dela ut” antal tjurar och hondjur och kalv. Kan t.ex. se så här för ett jaktlag på 2 500 ha i tilldelning, 1 stortjur (8 tagg och uppåt, kan bytas mot en mindre), 2 tjurar a (7 tagg och neråt) samt 3 hondjur och 6 kalv. Bara som exempel.
Jakttid som idag med start september i norr och oktober i söder, kanske då till årets utgång eller januaris utgång. Det är då viktigt att rätt personer sitter i styrelsen för älgskötselområdet och inte ser till egen del utan hela älgskötselområdet. Detta blir typ licensjakt och det är upp till jaktlagen hur och när jakten bedrivs.
Som hundkarl kan jag då börja i september i norra Sverige och avsluta i södra under januari, ungefär så har jag det nu. Hundarna får rikligt med träning och jakt under september till januari, varvat med eftersök under hela året på t.ex. trafikskador.
Det var vad jag menade med urvalsjakt, lång jakttid och rätt avskjutning av små och stora tjurar samt hondjur och kalv. För min del hade det varit förödande med t.ex.
14 dagars generell jakt under oktober, då i princip allt som kom inom bösshåll troligtvis hade åkt ner och det blir näst intill omöjligt att hålla med bra hundar för jakt och eftersök.
Tycker också det är dags att ni säger ifrån inom erat älgskötselområde, låter som älgstammen minskar och stammen blir yngre, ni måste bli restriktivare med avskjutningen om ni vill ha upp ålder och älgstam, det finns inga genvägar.
Beträffande stora rovdjur klarar jag mig helt utan eller på så låg nivå som möjligt.
Absolut tycker jag de som vill se starka stammar av rovdjur kan betala ”rovdjurslicens” eller liknande, det kommer inte att vara gratis den dagen jag skall ut för att göra eftersök på skadeskjutna eller trafikskadade stora rovdjur, den saken är klar.
Bakom bra och godkända hundar ligger det många långa timmar och hårt arbete. Ständig jour kommer att få generera en skaplig ersättning i grunden, plus en timpeng a några tusenlappar per gubbe samt traktamente och bil ersättning m.m.
Hur ”rovdjursvännerna” löser biten eftersök/trafikskada struntar jag i, det kommer inte att vara gratis att anlita mig i alla fall.

4. Feynman...

2008-05-24 22:51

Då kan man väl göra så med polis och militär också.

3. Devil, urvalsjakt?

2008-05-23 11:48

För de som vill jaga under en lång tid så bör det finnas en enkel möjlighet att jaga på licens och då betala alla byråkratiska omkostnader för detta.
Jag har jagat på en stor jaktmark i 35 år och då huvudsakligen med hund. Under hela denna tid har vi haft avskjutningsregler för taggantal, ko- och kalvskytte mm. Detta har medfört en trevlig hundjakt men resultatet har varit att såväl slaktvikt som hornstorlek har minskat stadigt, precis så som det har gjort i hela området.
Sedan såg jag på internet om ett älgskötselområde som hade bestämt att inför 07/08-års jakt skulle man bara skjuta “gamla” tjurar och bestämde då ett lägsta taggantal till 6 och man gjorde åldersbestämning på de fällda tjurarna. Alla fällda tjurar (24 st) utom 2 var 2 år (och yngre?) och ingen var äldre än 4 år. Så vad man gjort var att skjuta de allra finaste unga tjurarna och spara de sämsta om man ser till hornanlag. Som tur är så påverkar tokeriet inte märkbart älgarnas gener.
Viltvårdsfonden och Älgvårdsfonderna används idag inte till något vettig utan bör läggas ner.
Alla som vill ha stora rovdjur i starka stammar bör istället frivilligt betala in t ex 1000 kr/år (ung. en halv TV-licens) till en fond som sedan kan bekosta eftersök, forskning, propaganda mm. Låt mig gärna slippa höra att då kan man göra så med polis, militär bla bla.

2. Gärna mera jakt, Feyman

2008-05-23 09:50

Men det finns en och annan "tok" som jag som vill ha så lång jakt som möjligt med urvalsjakt för så bra hundträning som möjligt. Det primära är inte att skjuta så många älgar som möjligt utan träna hundar så lång tid och så ofta som möjligt. Belöning i form av en skjuten älg då och då under hösten ingår naturligtvis, men inte var gång man smyger på ett stånd, utan när hunden ifråga gjort bra ifrån sig. Håller med om nuvarande älgförvaltning inte är bra, ett skräckexempel som du själv nämner.

1. Sluta sammanträda, börja jaga

2008-05-23 07:54

Det verkar som att jägare gärna vill sitta på sammanträden och där utöva sitt inflytande så att jaktgrannen får skjuta så lite som möjligt. Det finns en enkel och välprövad modell, generell älgjakt i 1-2 veckor beroende på hur många älgar som behöver skjutas. Man kan lägga ner hela jaktbyråkratin och alla jagar lika länge på sina marker, vilket är det som är mest rättvist hur man än ser det.
Antag att man skjuter 80 000 älgar/år enligt modell A eller 80 000 älgar/år enligt modell B. Jag vill påstå att för älgstammens genetiska uppsättning så spelar det inte någon som helst roll vilken modell man använder.
Vill man ha flera och större älgar så minskar man uttaget eller tvärtom om man vill minska älgstammen. Det är naivt att tro att man kan påverka älgstammens gener genom jakt, det går inte att jämföra med jordbruket där man har full kontroll över vilka handjur som används till vilka kor. Jag är med i ett älgskötselområde (bildat för ca 10 år sedan) där avskjutningen är ca 60 procent, det vill säga – avskjutningen är i princip fri och detta har totalt förstört älgstammen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB