• Allmogejakt

Ny vända för stoppad vargjakt

AktuelltPublicerad: 2015-12-22 12:00

Licensjakten på varg har överklagats och riskerar att stoppas, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Nu är det de olika regionala förvaltningndomstolarna som ska pröva länsstyrelsernas jaktbeslut, inte Naturvårdsverket.

Det är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen som gemensamt lämnat in en överklagan till Naturvårdsverket. Den ska skickas vidare till förvaltningsrätterna i Karlstad, Falun och Uppsala.
Detta är ett resultat av att Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att beslut om jakt på stora rovdjur enligt EU-rättsliga grunder måste kunna prövas i domstol och inte ha Naturvårdsverket som ”slutstation” för överklaganden av länsstyrelsernas jaktbeslut.

Kan bli inhibition
De tre förvaltningsrätterna hinner troligtvis inte hantera ärendena innan jakten är planerad att inledas den 2 januari. Därmed finns risk för att de länsvisa licenskjakterna inhiberas i väntan på beslut.
– Vi hoppas på ett beslut om inhibition tills frågan är utredd, och sedan att jakten stoppas helt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, till SVT Nyheter Värmland.

”Stammen inte livskraftig”
Enligt organisationerna är vargstammen i Sverige inte livskraftig och ska därför inte jagas. De menar också att tilldelningen på 46 vargar motsvarar över tio procent av stammen och det är inte i rimlig proportion till de skador som vargarna eventuellt orsakar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Nr 5

2015-12-24 09:03

Jag håller med dig vad avser vargfrågan och det totala demokratiförakt som uppvisas från Naturvårdsverket, "miljöorganisationerna" och vissa politiker. Vad du skriver om ägandet av skog är dock helt enkelt inte sant. Sverige är ett av de länder som har störst andel privatägd skog i hela världen. Nästan 50 % av all skogsmark ägs av fysiska personer, resterande hälft av juridiska personer där staten äger merparten. Detta är hårt reglerat i jordförvärvslsgen vilken syftar till att bevara balansen mellan olika ägarkategorier.

Jag hoppas på en vargjakt i vinter, men har tyvärr alltför stor erfarenhet av hur vårt domstolsväsende fungerar, för att tro på att det ska bli då. Det blir sannolikt inhibering och beslut någon gång i sommar.

6. Nr 4

2015-12-22 23:56

Problemet är inte regeringen, problemet är att regering och riksdag inte kan "sätta sig över" domstolar och domstolars tjänstemän, då skriks det om ministerstyre, förhoppningsvis finns det beslutsfattare i förvaltningsdomstolarna som har insikt om de problem som vi landsbygdsboende tvingas leva med, och inte enbart lyssnar på "balkongbiologerna".

5. Ständigt nya vändor kommer att släcka landsbygden.

2015-12-22 23:56

Jag börjar med att upprepa min nu mångåriga spådom (lågoddsare!), som tyvärr varje år visat sig bli sanning; vargstammen ökar fritt och breder ut sig fritt. I det avseende är detta inget nytt, allt fortsätter som förut - nästa år har vi fler vargar och fler övriga rovdjur, och fler som drabbas. En rimlighetsskattning talar för att det finns betydligt över 1000 vargar, dvs. för att balansera vargstammen borde 400+ vargar avlivas denna vinter. Men låt oss för ett ögonblick låtsas tro Naturvårdsverket och deras påståenden om att vargstammen har parkerat sig på ca 400 vargar under ett antal år; antalet vargar har enligt Naturvårdsverket på fyra år till och med sjunkit, från 430 till 415 djur. Verkar extremt otroligt, det oberoende om man skall lägga till årets valpar, eller lägga till eller dra från vargar som ”SLU vet är döda”?
Vargfrågan är ett politiskt spektakel, och är en stor demokratisk och moralisk skandal. Tjänstemän i ett statligt verk demonstrerar tydligt att Riksdagen behöver de inte ta hänsyn till. Vargfrågan är inte i grunden en fråga om jakt- eller landsbygd etc. Nej, det är en fråga om att maktbegär, stöld och övergrepp får fritt fram på grund av brister i vår demokrati. En förutsättning för en välfungerande demokrati är bland annat en väl definierad äganderätt. Ett delmål i pågående politiska utveckling är reducera äganderätten till minimum, dvs. utan bland annat rätt till jakt. Tyvärr har vi här i landet en månghundraårig lång tradition av att förtrycka landsbygden. Till exempel har samerna utsatts för folkfördrivningar och grova stölder av land- och brukningsrättigheter, och det pågår än i vår tid. Sverige har inte skrivit under ILO169. Och landsbygden har under åren systematiskt blivit utsatt för statligt baggböleri av olika slag, rånad på råvaror och naturtillgångar, markägare har utsatts för, och utsätts för, långvarig ekonomisk och administrativ förföljelse etc.; så till den grad att endast 6% av skogsmarken nu är i enskild ägo, därtill kommer mark ägd av aktiebolag. Att äga skog och mark är ett långsiktigt ägande, men vi ser hur staten allt mer begränsar äganderätten. Metoderna för att fördriva enskilda markägare blir både mer dolda och samtidigt allt mer brutala. Som fotsoldater i fördrivningen av självägande jord- och skogsbrukare har vi sedan länge sett naturbevakare, miljö-, djurskydds- och skogsinspektörer (+ ett stort antal övriga titelbärare) som utan ansvar för ekonomiska konsekvenser tar sig makt att trakassera och störa enskilda brukare - de drar sig inte ens för att missbruka massmedia. Nu har dessa småpåvar fått riktiga våldsverkare till sin hjälp; ständigt växande populationer av stora rovdjur, framförallt varg, som hotar landsbygdens näringar över nästan hela landet. Rovdjuren begränsar överhuvudtaget möjligheten att äga och driva egen gård. Ingen skall därför tro att rovdjursproblemet kommer att ”lösa” sig. Tro inte för ett ögonblick att regeringen tillåter en jakt som minskar, eller ens balanserar, vargstammen. Tvärtom kommer vi få se en kraftig ökning av både rovdjur, och ”inspektörer” av ständigt fler sorter; många brukare kommer att ge upp och lämna hem och bygd. Övriga kommer att få se sin äganderätt, inklusive jakträtt, kraftigt beskuren av olika ”miljö- och klimatkrav”. Men LRF sover tungt på grund av EU-droger?

4. Cikusen...

2015-12-22 16:59

...är på gång igen liksom tidigare. Vad kan vi förvänta oss av en regering som inte "tar tag i något". Mp kämpar på med sina ynkliga 5% av väljarkåren, 5 %! och dessa skall ha inflytande på hela Sveriges lansbyggsbefolkning! Är detta demokrati? Är någon förvånad över att regeringspartierna ligger på rekordlåga siffror förutom de själva?
Hur skall detta sluta, väljarnas dom blir nog hård.

3. 415 är med hänsyn till kända döda vargar

2015-12-22 16:58

SLU har alltså dragit av de vargar de vet om som dött.

2. Å att samtidigt säga...

2015-12-22 16:57

..."EVENTUELLT orsakar"? Exakt VAD är "eventuellt" med alla dödade hundar boskap å all psykisk ohälsa som följt med vargen då många som varken äger boskap eller jagar, inte vågar vistas i skogen av rädsla längre?

1. 228+415 blir väl 643 och sedan finns ett stort mörkertal...

2015-12-22 15:34

Det känns ju inte särskilt seriöst av Sandahl & co att använda siffror som 10%,
det är bättre att de säger sanningen dvs att de hatar jakt och jägare för då tror vi alla fall på dem.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons