• Pinewood

Nya ÄSO får fler älgar

AktuelltPublicerad: 2013-09-02 09:59

I Västerbotten har jägare som gått med i de nya älgskötselområdena (ÄSO) fått flera älgar att fälla än de som fortfarande jagar i det gamla organisationssättet.

Många tycker att detta är orättvist, bland annat Calle Franklin, ordförande i Lycksele jaktvårdskrets. Han hoppas att länsstyrelsen rättar till detta till nästa år.
– Om grannlaget har fått fyra älgar mer trots att man har liknande areal och förutsättningar är det inte bra. Trots allt mäts ju jakten i antal tillfällen att fälla en älg, säger Calle Franklin till Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Stora skillnader
I zon 8 i Lycksele kommun, som består av 13 områden, är den största skillnaden hela 58 procent. Sex av dessa områden är medlemmar i det nya älgskötselområdet och har tilldelats en älg per 319 hektar. De som inte är medlemmar har fått en älg per 489 hektar. På andra håll är skillnaderna mellan 20 och 30 procent.
Calle Franklin misstänker att skogsbolagen har ett stort inflytande på tilldelningarna i älgskötselområdena, vilket då kan skapa dessa orättvisor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. En del av denna problematik, tar

2013-09-03 12:48

SJF´s tidning upp, ang. Gävleborgs län.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/08/harda-algjaktsregler-uppror-jagare/

Rätt intressant läsning om reglerna i dom nya ÄSO.
Men mer intressant är att läsa
Peter Christoffersson som är jaktansvarig på företaget HOLMEN skog.
Just därför så säljer jag tex inget virke till något skogsbolag, det finns många privatägda sågar som gärna köper virke.
Och som har en helt annan hållning till problemen med sviktande viltstammar, då främst älgstammen.

6. Hur mycket borde älgstammen kunna öka eller minska?

2013-09-03 12:48

Hur stor är den "radikala minskningen" som de lyckats driva igenom och utifrån dagens älgstam, hur mycket kan/bör den öka eller minska enl jägare och bolagen? Är ni oense om plus/minus 20 % eller plus/minus 75 %?

5. Innan jag lämnade Sverige

2013-09-03 08:21

Under år 2008 flyttade jag från Västerbotten till Hälsingland, 2009 flyttade jag till Thailand.
Innan jag flyttade ifrån Västerbotten fick jag höra om detta med "Älgskötsel områden" (Äso). Det dividerades rätt hejvilt om just detta,men vad dom kom fram till var inte positivt. Jag förstod ej "Då" vad det riktigt handlade om,och höll mig mycket neutralt med att "Hålla Käften" hahahaha
Och nu när jag ser Calle Franklin (Ord.F Lycksele), så Nu först börjar jag förstå vad det egentligen handlar om och bilden betydligt klarare.
Så jag tackar Calle Franklin Ord.F Lycksele för denna information.

4. De stora skogsbolagens strategi

2013-09-03 08:20

I de älgskötselområden i Västerbotten, som organiserats av skogsbolagen, har skogsbolagen alltid utslagsröst (ordförandens röst). I dessa områden ingår såväl bolagsskog som enskilt ägd skog.
Därför har många viltvårdsområden avvaktat att gå med i dessa älgskötselområden. Man har varit rädd för att bolagen skulle gå alldeles för hårt fram och driva fram en radikal minskning av älgstammen. Och dessa farhågor har nu visat sig vara berättigade.

3. Maktens arrogans

2013-09-03 08:20

skriver Åke Edlund, -visst är det så! Det som förvånar mig är att stora delar av jägarkåren faller för bolagens och Sveaskogs påtryckningar. Bolagen som i många fall kom över inlandets skogar genom det sk baggböleriet vid förra århundradets sekelskifte tar numera i princip ingen hänsyn till älgstammarnas skötsel och omvårdnad.
Den äldre generationen av förvaltare och jägmästare var måna om att bygga upp älgstammen till en beskattningsbar och ekonomisk produktiv älgstam. Idag betraktas älgen som ett skadedjur,- obegripligt när man samtidigt tar ut skyhöga avgifter för arrenden och fällavgifter. När ska jägarkåren vakna upp och inse att jägarkåren faktiskt är en maktfaktor och dessutom en stor tillgång som bolagen och Sveaskog utnyttjar på ett mkt oseriöst sätt, i betraktelsen att de ser älgen som ett skadedjur. Ensidigt framhåller man älgens betesskador, men bolagen och Sveaskog glömmer själva bort de skador de själva åstadkommer vid sina avverkningar. Det förvånar mig också mkt att inte miljörörelsen opponerar sig mera.
Tyvärr är det idag så att markägarna,arrendatorer och jägare faller för trycket från bolagen att ingå i ett ÄSO område. Att Sveaskog nedlåter sig till dessa påtryckningar är också obegripligt med tanke på att Sveaskog ännu så länge är i statens ägo dvs Svenska folket.
Idag kan vi med tydlighet se vilka metoder de karriärsugna förvaltarna och tjänstemänen företräder. Varför? Ja men självklart är det att på alla sätt skaffa sig ökad makt. Praktexemplet i denna fråga är att bolagen i första hand försöker att slå sönder väl fungerande jaktvårdskretsar som i 70-år på ett föredömligt sätt arbetat upp viltstammen till en nummerär som är en stor ekonomisk till gång i Västerbotten och inte minst i Lycksele kommun.Dåtidens jägmästare och förvaltarna var med och stöttade uppbyggnaden. Dagens karriärlystna personer tycks nu vara beredda att slå sönder jaktvårdskretsarna. Kan det vara klokt? Absolut inte!
Var står SJF? Ja det kan vi nog med fog ställa oss frågan. Visst stod de i första ledet och tackade och tog emot. Inte kan man heller tro att de i första hand är ett Jägarnas medlemsförbund. Bevisen hopar sig, detta ser vi kanske allra tydligast i vargfrågan.
Rubriken Nya Äson får fler älgar, är ett slående exempel på ett oseröst påtryckningsmedel.
Självfallet måste länsstyrelsen vara uppmärksam på detta när det gäller licenstilldelningar.

2. Hur vet man?

2013-09-02 13:57

Hur vet man vad som är ett skogsbolags skötselområde? Är det ett område med bara bolagsskog eller är det ett skötselområde där bara anställda på skogsbolag bestämmer? Kan de göra det om det inte är bara bolagsmark?

1. Maktens arrogans

2013-09-02 13:24

Nu har skogsbolagen räknat ut det.
De, som inte går med i skogsbolagens älgskötselområden får föda upp älgarna åt de, som anslutit sig till bolagens ÄSO:n

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB