• Pinewood

Nya bud om varghybrider

AktuelltPublicerad: 2014-12-10 15:24

Bernkonventionens ständiga kommitté har bestämt att varghybrider ska avlivas av speicellt utsedda jägare. Däremot införs inget strikt skydd av hybriderna, som föreslogs från början.
– Det helkonstiga förslaget ströks efter att vi i jägarorganisationerna protesterat från vårt europeiska samverkansråd, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glösersen.

– Förslaget var varghybrider skulle få samma skydd som vargar. Det kom upp med anledning av rättegången som pågår i Finland, där jägare står åtalade för illegal vargjakt. De hävdar att de skjutit hybrider, säger Gunnar Jakobsson, sakkunnig internationella avtal vid Folkaktionen ny rovdjurspolitik.

Protester
Men jägarorganisationerna protesterade inom ramen för den europeiska samverkansgruppen FACE. Nu blev beslutet att hybriderna inte får strikt skydd. Men de kan inte heller avlivas av alla och en var.
– Jag ska ta ett exempel. Du skjuter en varg för att den är halt. Kan du i efterhand inte bevisa att den var halt, åker du fast. Nu är beslutet att hybrider ska kartläggas genom DNA och morfologiska undersökningar. Sedan ska de avlivas av speciellt utsedda jägare, säger Gunnar Glöersen.

Manar till eftertanke
Han menar att det är omöjligt att veta vad som är en hybrid.
– Vem kan säga det säkert? Om det kommer en varg som efterföljs av dalmatinervalpar, kan man sannolikt slå fast att det är hybrider, men i övrigt är det omöjligt med bara synobservationer. Dessutom är det inte heller fritt fram att skjuta hundar hur som helst, så man bör nog tänka efter minst två gånger innan man skjuter det man tror är en hybrid, säger Gunnar Glöersen.
– Hela den här grejen är, efter att vi stoppade fredningen av hybrider, en storm i ett vattenglas, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Folkaktionen om Bernkonventionen och hybrider

2014-12-11 15:19

Tidigare var varghybrider fredlösa och kunde förvaltas lite på samma sätt såsom räven. Problemet att påvisa hybrid fanns också då precis som nu. LCIE ville med sin propå till Bernkonventionen ge hybrider samma skyddsstatus som vargen, men detta lyckades jägarorganisationerna stoppa precis så som Gunnar Glöersen påpekar, och vi är tacksamma för detta. Men den nu införda ändringen ger i praktiken samma resultat därför att.
• Ingen annan får jaga hybrider än av myndigheterna utpekad personal.
• Innan jakt på hybrider får ske skall forskare eller myndighet genom DNA eller på morfologiska grunder ha fastställt att det rör sig om hybrider.
Motiveringen till detta förfarande är att minska risken att vargar skjuts som hybrider och myndigheten hamnar med kontroll- och bevisbördan i knät, precis det som hänt i Finland.
Med de ändrade reglerna hamnar förvaltningsansvaret för hybriderna helt på myndigheterna, precis så som för vargen.
Vi har nu haft varg i Sverige i 30 år och har ännu inte lyckats med någotdera av följande.
• Förvaltning av vargstammens storlek.
• Inte ännu lyckats fastställa huruvida lokal acceptans finns hos människor som tvingas leva med vargen. Detta trots att Art och Habitatdirektivet så föreskriver.
• Inte heller har vi på 30 år lyckats göra en konsekvensanalys som är värd mer än papperet den är skriven på. Detta trots att Art- och Habitatdirektivet föreskriver att socioekonomiska hänsyn till lokal befolkning och näringar skall tas.
• Vi har myndigheter och forskare som förnekar att hybrider finns och baserar detta på en mycket bristfällig/rudimentär DNA-analys. Som jag förstår är den analysen i första han avsedd att visa släktskap och då räcker det med en förenklad variant.
Med denna verklighet, som vi alla väl känner till, så har jag mycket svårt att förstå hur våra myndigheter skall klara av att sköta denna nya uppgift med hybrider. Svensk Jakt skrev redan 1995 om problemet med hybrider.
Gunnar Glöersens tolkning av hur de nya reglerna kan fungera är i min mening allt för optimistisk. Vi har t.ex. ännu mycket lång väg att gå innan vi ens är nere på Jägareförbundets 150 vargar, detta apropå optimism. En mer kritisk hållning från SJF och FACE vore önskvärt.
Nu torde problemet med hybrider vara betydligt större i Baltikum och Sydeuropa än det är här, och därför de starka reaktionerna från Frankrike och Italien. Enligt en presentation av Boitani finns i Italien
• 2 – 3 vargar per 100 kvadratkilometer
• 100 – 300 friströvande/vilda hundar per 100 kvadratkilometer
Boitani säger också i sin presentation att det är en betydande utmaning att förvalta en vargstam med så mycket hund i markerna. Professor Emeritus Valerius Geist i Kanada går så långt att han påstår att det är ofrånkomligt att hybrider uppstår med en vargstam som lever i bebyggda trakter.
För många är det skit samma, de gör samma skada. Detta är också sant. Men vill man bemöta drivarnas argumentation om vikten av att bevara en ursprunglig och renrasig Fenoskandisk vargstam då har det betydelse.

1. Förslagsverksamhet?

2014-12-11 10:20

Om det är så lätt att komma med förslag till Bernkonventionens tjänstemän, vad sägs om att komma med förslaget att stryka världens mest spridd och talrik rovdjur från listan i Bernkonventionen?
Lätt att motivera med ekonomiska och sociala skäl och beviserligen inte det minsta hot mot arten varg.
"Tänkt inte på det"?
Flathet och missförstånd om vad diplomatin går ut på har försatt landsbygdsbefolkning i detta helvete, vad sägs om lite jävlaanamma från våra FACE-representanter för att få bort denna mardröm?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB