• Pinewood

Nya krav om vapenskåp meningslöst

AktuelltPublicerad: 2012-09-27 11:19

Det är mycket ovanligt att jaktvapen stjäls i samband med inbrott. De skärpningar av kraven för vapenförvaring som genomförts sedan mitten av 90-talet har inte haft någon effekt. Det framgår av ett forskningsprojekt om vapenstölder och vapenförvaring.

I det stora forskningsprojektet som Erik Lakomaa, disputerad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, genomfört har sammanlagt 3 336 polisrapporter om vapenstölder analyserats. Stölderna begicks i hela landet åren 2003 till 2010.

I Stockholmsregionen omfattar studien även åren från 1995 till 2010.

Anledningen är att man ville jämföra antalet stölder före och efter skärpningen av förvaringslagstiftningen som gjordes 2003.


Omfattande fel hos polisen
Förutom att studien visar att det är extremt ovanligt att kriminella stjäl legala vapen upptäcktes en omfattande felregistrering hos polisen av vapenstölder.

I 16 procent av fallen som polisen kodat som ”vapenstöld” har inga ”riktiga” vapen stulits.

– Som regel har det handlat om luftgevär eller gamla mynningsladdare som polisen kodat som vapenstölder. Däremot är stölder av moderna, licensbelagda vapen mycket ovanligt, säger Erik Lakomaa.

Det dåliga resultatet av polisens registrering stämmer väl överens med vad Brå, Brottsförebyggande rådet, också visat, nämligen att kvalitén på polisens rapportering är mycket låg.


Fyra promille av inbrotten
När det gäller vapenstölder visar forskningsprojektet vid Handelshögskolan att det är endast vid fyra promille av alla inbrott som vapen stulits. Detta ska då jämföras med att det i genomsnitt finns vapen i 16 procent av de svenska hemmen.

Uppenbarligen är inte jaktvapen särskilt attraktiva att stjäla för kriminella, något som också bekräftas av Brå, som bland annat skrivit så här:

”Svenska vapen, som jaktvapen och armévapen, spelar i dag en mycket liten roll i den kriminella miljön. Förr var det hagelgevär och svenska armévapen. I dag är det utländska vapen av ett slag som det inte finns någon legal marknad för i Sverige. De är därför insmugglade. Det sker också en svart tillverkning av vapen i Sverige.”

(BRÅ 2012 sidan 97)


Skärpningen gav ingen effekt
Studien från Handelshögskolan visar också att den senaste skärpningen av vapenförvaringen, då det krävdes att vapenskåp ska ha standarden S3492, inte inneburit någon förbättring av säkerheten.

Den sedan länge stadigt sjunkande kurvan när det gäller stölder av legala jaktvapen har inte påverkats av skärpningarna av reglerna för vapenförvaring, som gjorts i flera steg genom åren.

Enda effekten av den senaste skärpningen, att vapenskåp ska ha klass S3492, är att kostnaderna ökat för de vapenägare som tvingades köpa ett nytt vapenskåp.

Studien visar också att skärpningarna när det gäller vapenskåpens lås har varit meningslösa.


Ett enda fall med forcerat lås
Endast ett fall hittades under den undersökta perioden där någon forcerat låset till ett vapenskåp. Den gången var det en låssmed som tog sig in.

Det vanligaste tillvägagångssättet när vapen stjäls är att tjuven tar med sig hela skåpet för att öppna det på annan plats, eller att gärningsmannen helt enkelt hittar nyckeln till skåpet.

Skälet till att tjuven över huvud taget intresserar sig för vapenskåpet kan i vissa fall vara att en del människor förvarar pengar eller andra värdesaker i sina vapenskåp.

Vapnen riskerar då att åka med av bara farten när tjuven i första hand är ute efter pengar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. ang till vilken nytta

2014-11-01 11:28

Då skulle du ringt mig.....
letat lite på nätet så har jag dykt upp.
Gör inget annat än att jobbar med dessa saker.
har du en godkänd kasun så är det bara att byta låset i den till ett som finns uptaget på låslistan 158:2 klassat i ss 3492 och den nya
klassningen ss 3880
Mvh en som kan å törs

3. Till vilken nytta...

2012-09-28 07:33

...har många fått byta ut gamla skåp mot nya?
Jag har tvingats ställa in ett nytt skåp ("godkänt" med tunn plåt och kasst lås) i en tidigare godkänd vapenkasun bara för att ingen certifierad låsmed ville riskera sin certifiering om de gjorde ett felaktigt godkännande (polisen godkänner inte längre vapenförvaring utan det gör certifierade låssmeder).

De enda som tjänat på detta är skåpföretagen - vilket antagligen var meningen.

Detta är ännu ett exempel på myndigheter som delegerat bort sitt ansvar och inför regelverk som inte förbättrar något.

Andra exempel är Regering/Riksdag som lastat av sig ansvaret i vargfrågan, kommunala bolag runt om i landet och vaktbolag som tagit över ansvar för bevakning/parkeringbötande.

2. Classe W

2012-09-27 17:00

Ja, det är att hoppas för mycket att politiker skulle ta till sig denna kunskap. Varför skulle de göra det när de aldrig tidigare lärt sig något? De är bortom all hjälp i jaktfrågor.

1. Är det att hoppas...

2012-09-27 15:06

...på för mycket att populistiska politiker tar till sig detta resultat, tänker en smula rent av innan (sedvanligt) dåliga beslut fattas? Tänker närmast på okunnigt tal om halvautomater för jakt och tok-krav på vapenhandlares fastigheter/valv etc

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB