• Allmogejakt

Nya siffror för att stoppa älgutrotningen

AktuelltPublicerad: 2006-11-30 11:30

Både jaktens värde och mer rimliga kostnadsberäkningar för älgarna betesskador ska tas fram. De som utför räknejobbet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Skogsforsk.
Från jägarhåll finns stora förhoppningar att de nya siffrorna ger bra ammunition mot dem som mer eller mindre vill utrota älgarna för att värna om skogsbranschen.

Skogsforsk, Svenska skogsbrukets forskningsinstitut, har presenterat en hårt kritiserad arbetsrapport om skogsbrukets förluster av intäkter på grund av älgarnas betesskador på tallskog.
Företrädare för jägarkåren har pekat på flera brister i beräkningarna. Framför allt gäller kritiken att Skogsforsk använt så kallade nuvärdesberäkningar av betesskador i skogen.
Kostnaderna för älgskador märks först vid avverkning, upp till 50 år efter skadetillfället.
Kostnaderna för dagens betesskador uppskattades till 30-80 miljoner kronor årligen.

Stoppade kritiserad rapport
Skogsforsk har stoppat den kritiserade rapporten och ska under 2007 presentera nya beräkningar.
De som vill värna om älgstammen anser att det gäller att väga skogsskadorna mot alla de miljardintäkter som jakten ger. Det är dessutom en avkastning som utfaller varje år, till skillnad mot skogsinkomster.
Under 2007 ska SLU presentera nya beräkningar på älgstammens värdefulla sida.
På 80-talet konstaterades att bara älgjakten gav miljardintäkter varje år i form av både kött- och rekreationsvärde.
Nu ska det bli en ny undersökning av jaktens värde, som även täcker övriga viltarter.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Inga kostnader!

2006-12-01 11:12

Det är ett återkommande tjat om älgens kost.
Skogsskador handlar om värdeförluster.
En skog är producerande, alltså finns inga kostnader.
Senast jag uppdaterade mig inom ämnet var merparten privata skogsägare nöjda med sin skogsekonomi och såg dessutom ljust på framtiden.
Skogsbolagen rullar in mångmiljarder varje år.
Vad är problemet? Som vanligt vill man skörda men inte vårda.
Vad skogsägare skall se upp med och förbereda sig på är katastrofer, som stormar. Det har många bittert fått erfara. Sådana katastrofer är jämförbara med de som jägarkåren upplever idag.

1. BRA!

2006-12-01 11:11

Jag har själv jagat älg i snart 40 år som hundkarl och som privat skogsägare försökt förstå om dessa kampanjer med älgutrotning stämmer. Genom observationer av ungskogar som jag vet var i känsligaste åldern när vi hade som mest älg (på 80-talet) häpnas jag över hur fina ungskogarna ändå ser ut idag.
Det kommer att bli mängder av kubikmetrar skogsråvara framöver.
Om det bli bra timmer beror mer på hur tätt träden fått växa upp, men skogsbolagen är troligen mer intresserade av massaveden som det verkar.
Glesare ungskogsbestånd ger mer koniska stammar. Stora hyggen har färre totala skador är också min slutsats.
Att de stora skogsbolagen klagar beror mer på deras bristande affärskompetens än älgen. Det är den andra slutsatsen jag dragit. Skogsbolagen har till exempel inte kunnat förutse prishöjningen på energin, vilket de borde ha kunnat om de varit professionella affärsdrivare. Jag har dock inte mina jaktmarker i ett vinterbetesområde. Men snart nog slutar älgen att vandra, beroende på mildare vintrar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB