• Pinewood

Nytt krav i JRF på nollvision för varg

AktuelltPublicerad: 2010-04-21 11:14

Anser förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund att traditionell jakt med lösa hundar går att bedriva i områden med varg? Det är en av de frågor som en grupp medlemmar från sex distrikt ställer till förbundsstyrelsen i ett öppet brev.

Brevet har blivit en nyhet i Jägareförbundets Svensk Jakt under rubriken ”Intern vargstrid i Jägarnas Riksförbund”.
En av brevskrivarna är Kurt Borg, JRF-ordförande i Värmland.
• Finns det en vargstrid i JRF, Kurt Borg?
– Låt mig svara så här. Just nu springer Galventiken runt mellan husen i Charlottenberg sedan hon släppts en kilometer från den svenska gränsen. Vi kan inte ha det så här. Vi vill inte ha frilevande varg helt enkelt. Det går inte i ett modernt samhälle.

Nytt krav på nollvision
Vid årsmötet för JRF-Värmland i Grums den 27 mars togs ett nytt beslut att stå fast vid nollvision för varg.
– Det beslutades även att omflyttning eller inplanteringar av varg kan ske till de län som önskar ha varg, kommenterar Kurt Borg.
Frågan om nollvision för varg har behandlats vid flera riksstämmor för JRF. Senast nollvision togs upp var vid stämman 2008. Då fastslogs att beslut om varg bör tas regionalt. Ombuden från samtliga JRF-distrikt var då med på den linjen.
– Det nationella målet är summan av de regionala målen. Om samtliga län via ett demokratiskt förfarande säger att de inte vill ha vargföryngringar – då blir det noll, kommenterade dåvarande JRF-basen Conny Sandström i samband med stämman 2008.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

108. Tillväxtbegränsning

2010-05-02 10:06

Jordens resurser är inte oändliga. !980 konsumerade vi exakt så mycket resurser som var möjliga att återskapa. År 2000 behövdes det 1,2 jordklot för att långsiktigt föda jordens befolkning på dåvarande nivå. Nu år 2010 bör siffran vara ännu högre. Det betyder att vi nu tär på kapitalet och att jorden inte kan fortlöpande absorbera de föroreningar vi släpper ut. Du har sett hur marken i de fattigaste länderna köps upp för att producera mat för rikare länder. Mat som knappast blir tillgänglig på världsmarknaden. Därför finns det stor risk att om 40-50 år vi inte längre kan finna mat att importera till ett pris vi kan betala. Då kommer vi att behöva utnyttja all den potential vi kan uppbringa inom Sveriges gränser för att föda vår egen befolkning. Därför måste vi skydda den småskaliga djurhållningen för det är den som kan utnyttja den största arealen.
Limits to Growth utkom 1972. 2006 utkom Limits to Growth, The Thirty Year Update, ISBN 978-1-84407-144-9.
Två mycket tänkvärda skrifter. Det är viktigt att många ser till att våra politiker tänker långsiktigt.

107. Calle

2010-04-29 13:35

Vad jag vet så har väl inte djurhållningen minskat i vargområdena, lite osäker där dock.
Om vi jagar vargen och håller den på en rimlig nivå så tror jag inte detta måste vara ett jätteproblem.
Renägarna däremot har det svårt nu, mycket beroende på att renhjorden nuförtiden skall försörja ett modernt liv, med villa, bilar, skotrar, motorcyklar, normal hemelektronik, helikoptertransporter och annat.
Inget konstigt med det egentligen.
renägarna har rätt till samma standard som alla andra, men antagligen räcker inte rennäringen till för allt detta.
Rovdjurssituationen i renbeteslandet är säkert också en bidragande faktor och kanske börjar det bli lite väl mycket Björn och Lo där nu, men även om man fick decimera rovdjuren så tror jag inte rennäringen kommer på grön kvist ändå.
Vad vi skall leva på i framtiden?
Ja vi lär nog fortsätta producera mat i Sverige och dom lär nog fortsätta producera mat alla andra länder med, så din fråga känns lite konstig.

106. All ekologisk påverkan är inte god Anders

2010-04-29 10:54

Problemet med främst vargen är att ingen vill forska i dess ekologiska påverkan på kulturbygden. Om du studerar NAPTEKs skrifter kommer du kanske underfund med att den mänskliga kulturen har skapat ett mycket rikt djur- och växtliv. Vargen är idag kanske vårt största hot mot de kvarvarande resterna av dessa biotoper.
Borde man inte tänka igenom detta innan det är för sent?
All småskalig djurhållning är exponerad av rovdjuren. Det behövs inte många angrepp innan man ger upp. Rennäringen är på väg att slås ut. Hur många personliga tragedier är rovdjuren värda?
Vad kommer vi att ha kvar att leva på när vi inom en inte alltför avlägsen framtid det inte längre finns någon mat att importera?
Jag har alltid varit emot "korridorer" genom vilka djur kan fritt flytta sig och sina sjukdomar.

105. Riksstämman

2010-04-28 15:36

Kommer det någon motion på riksstämman med nollvision för varg?

104. Calle

2010-04-28 13:14

Problemet med den svenska "vildmarken" är ju som du själv ofta påpekar att den mest består av kulturbygd.
Där sätter vi människor gränser för hur mycket naturen kan få sköta sig själv och så måste det vara, men det innebär att förvaltningen av "vildmarken" faller på vårat ansvar.
I den förvaltningen ingår att så långt det är möjligt upprätthålla ett fungerande ekosystem och se till att hejda utarmningen i naturen.
Vargen ingår i det ekosystemet och kanske spelar den större roll än vad vi vet idag.
Med tanke på ett av dina favoritämnen, bandmasken, så är det väl mycket bättre med enstaka inplanteringar än med invandring från öster.

103. Likheter mellan Yellowstone och Isle Royal

2010-04-28 12:53

Båda platserna verkade ha haft hyfsade bestånd av hjortdjur som förvaltades genom jakt. När jakten förbjöds förlorade man mängder av ekologisk mat samtidigt som vegetationen betades ned. Efter att vargen kom till dessa parker har hjortdjuren decimerats kraftigt och används enbart för att föda rovdjur. Isle Royal visar sig vara för liten. Historien från Coronation Island verkar vara på väg att upprepas. Först åt vargarna upp hjortarna och sedan varandra.
Problemen i Yellowstone är naturligtvis att när bytesdjuren i parken sinar är det de omkringliggande boskapsskötarna som får ta smällen.
På Isle Royal råds besökarna att koka allt vatten från naturen. Vi är på väg dit för stora delar av mellanvästern också.
Liksom vi kommer att behöva här i Sverige ganska snart.
Jag undrar Anders. Ett djur som inte kan klara sin överlevnad i svensk "vildmark" utan konstlade medel för miljontals kronor, hör det verkligen hemma i vår nutida natur? Jag säger inte utrota den. Jag säger "Låt bli att hålla den under tassarna". Kan den inte överleva av egen naturligt kraft så är det naturens gång. Och den ska vi ju inte lägga oss i.

102. Ragnar Hermansson

2010-04-28 11:07

He he, vilken utläggning, men dina överdrifter gör ju att man ler lite åt den.
Att problemen med inavel på ön är stora när alla vargarna kommer från ett enda djur är ganska naturligt och det fakrum att det faktiskt rör sig om en ö där inget nytt blod tillförs varken älgar eller vargar gör att den inte utan vidare kan jämföras med vår situation.
Ditt hat mot vargen lurar dig att dra alltför långtgående slutsatser av detta.
Här i Sverige pratar vi inte om att släppa iväg vargstammen okontrollerat och vår mest framstående vargforskare Olof Liberg har mig veterligen aldrig pratat om att vi måste ha tusentals vargar.
Inavelsproblemen här är mycket mindre och kan antagligen lösas med någon inplantering då och då.
Att inte bandmasken nämns i rapporten kan kanske bero på att den inte bedöms som ett så stort problem som du vill låta påskina.
Slutligen, situationen på ön varierar en hel del över tid och man skall vara försiktig med sina slutsatser, att vargens inavelsproblem är stora kan vi vara överens om, men vad som händer nästa år och nästa igen vet vi inte mycket om, men att bara jämföra rakt av med med Sverige som du gör känns inte seriöst.

101. Anders Åberg

2010-04-28 10:28

Tror du på fullt allvar att vargen behövs för älgens skull?

100. Anders Åberg lider av akut kunskapsbrist

2010-04-28 09:31

Fotografen, om du vill debattera Isle Royale så får jag be dig läsa adekvat och uppdaterad litteratur i ämnet, att du inte hittar uppgift om ett visst fenomen när du söker på Internet, innebär inte att fenomenet inte existerar. Till exempel så har dvärgbandmask funnits på Isle Royale i många år och de gamla älgar du talar om är troligen en uppgift om att vargarna är så försvagade att medelåldern på de av vargarna dödade älgarna ständigt stiger. Att diskutera med fotografen som använder det faktum att han själv saknar korrekta fakta och/eller inte förstått, är av inget intresse. Jag skall dock ge dig en hänvisning: “Congenital bone deformities and the inbred wolves (Canis lupus) of Isle Royale” av Jannikke Räikkönen, John A. Vucetich, Rolf O. Peterson, Michael P. Nelson. Utifrån denna bör du kunna skaffa dig lite mera fullständiga och korrekta upplysningar om Isle Royale, rapporten innehåller många referenser som bör göra det möjligt för dig att komma vidare. I din referens uppges antalet vargar vara 24, det var i mars 19 och uppges nu vara 18. Älgarna uppges i din referens vara över 500 men nu uppges de vara 380 osv. Biologerna har länge skrutit över experimentet Isle Royale, ett uttryck var att ön var perfekt för att visa hur varg och älg kunde leva i balans ty ”Isle Royale is not too small, not too large, not too far, and not too close”. Fram till dess att vargar etablerades på ön så var ön lite av ett paradis för människor och älgar och ön var ett strålande exempel på hur människorna kunde hålla älgstammen i balans med tillgängligt bete. Sedan 60 år har människorna tvingats bort och ön har blivit ett älgarnas och vargarnas helvete, ett helvete som är under full utveckling även i svenska skogar. Men det viktiga ur svensk synvinkel är att det finns en konsensus bland biologer om att skall en vargstam överleva på sikt så måste det vara en stam som innehåller tusentals djur, hur många tusental är fortfarande under debatt, men 5000 tycks vara det antal de flesta biologer accepterar som minimum. Detta innebär i sin tur att Carlgrens idé om att Sveriges vargstam om mindre än 1000 individer skall kunna bli en långsiktigt livskraftig stam strider mot vetenskap och erfarenhet. För endera måste vi ha flera tusentals vargar i landet med de fullständigt orimliga konsekvenserna detta medför, eller också så skall vi till enorma kostnader skydda en liten vargstam där inavelsskadorna ständigt ökar. Vad som pågår är att fanatikerna som vill ha varg vill ha sina vargar till vilken kostnad som helst. För skall vi ha en livskraftig stam i Sverige så måste samerna utrotas och glebygdsbönderna utrotas. Men det räcker inte, vi måste få med även Norge i projektet och där måste de utrota sina samer, de måste utrota Vestlandets alla fårbönder och Austlandets alla djuruppfödare som har djur på skogsbete. Dessutom måste allmänheten i såväl Sverige som Norge acceptera att naturen blir farlig och otillgänglig på grund av dvärgbandmask, rabies och stora livsfarliga rovdjur. Varje förnuftig människa kan inte undvika att dra slutsatsen att det är frilevande varg vi skall utrota, inte människor. Att vi tvingas välja mellan varg och människor är dock helt klart bland annat tack vare populationsgenetikernas forskning och våra förfäders tusenåriga erfarenhet.

99. Isle Royale

2010-04-27 22:58

Nu känner jag inte till alla detaljer om den där ön, men jag läste snabbt igenom 2008-09 års rapport därifrån. http://www.isleroyalewolf.org/ann_rep_pdf/ISRO_Annual_Report_2008-09.pdf
Där nämns b.la. att det finns gott om väldigt gamla älgar, över 14 år, som tydligen blivit vargens huvudbyte förra vintern och att älgarna är hårt ansatta av fästingar, sannolikt delvis beroende på varmare klimat.
Inget alls vad jag såg om dvärgbandmask.
Vargarna härstammar från en enda hona och uppvisar olika inavelsskador.
Rent allmänt så är öar och starkt avgränsade ytor svåra att jämföra med hela länder.
Man skulle kunna misstänka att älgarna också är ganska inavlade.
Möjligen skulle det kunna ge en fingervisning om hur lång tid det kan ta för älgen att återfå sitt naturliga skyddsbeteende mot varg, men tyvärr såg jag inget om det heller.
Antagligen blir det fel att som Ragnar Hermansson skylla allt på vargen.
Öns isolering och klimatförändringen verkar spela stor roll här.

98. Älgar, vargar och människor

2010-04-27 16:06

Vad vargen betyder för en älgstam framgår tydligt av experimentet Isle Royale. I ca. 50 år levde älgar på ön utan att där fanns varg och älgarna mådde förträffligt på denna 54400 ha stora ön där inga stora rovdjur fanns förutom de mänskliga jägarna. För ca 60 år sedan etablerades en vargstam på ön och resultatet är att vargstammen håller på att dö ut på grund av inavel, dvärgbandmask och kannibalism. Men även för älgstammen är läget prekärt, älgarna har nedsatt kondition på grund av skador, sjukdomar och av att vargarna har smittat dem med dvärgbandmask, älgarna har låg reproduktion och lider av svåra angrepp av fästing och andra blodsugande insekter. En tidigare välmående älgstam är nu helt fördärvad, under vargatiden har all mänsklig jakt varit förbjuden.
Isle Royale är ett utmärkt exempel på att man inte skall låta vargar sköta älgstammarna, människorna gör det mycket bättre. Och jag kan nästan lova att utvecklingen i Sverige kommer att bli densamma: Inavel, dvärgbandmask och kannibalism kommer att knäcka den svenska vargstammen. Men innan detta sker så kommer inte bara älgstammen att knäckas utan även rådjur- och hjortstammarna samt glesbygdens människor. Inplantering av ryssvarg kommer bara att förlänga plågan och ge oss dvärgbandmask och rabies lite snabbare.
Utvecklingen är redan långt på väg och omöjligheten i experimentet projekt Varg framgår tydligt av populationsgenetikernas åsikter om att en långsiktigt livskraftig vargstam måste bestå av minst 5000 djur.
Sunt förnuft säger klart att det enda alternativet är noll frilevande vargar i Sverige.

97. Apropå utrota

2010-04-27 15:47

Männsikan har lyckats utrota smittkoppsvaccinet. Förra veckan var ett nyhetsinslag om att man nu var på gång att eventuellt lyckas utrota malarian, också det framställdes som något positivt. Utrota i detta avseende är, liksom den normala tolkningen, från jordens yta. Är det något som säger att vi inte kan göra vårt livsrum bättre? Nej, naturligtvis inte, det är det vi strävar efter hela tiden, likaså bävern.

96. Anders Åberg

2010-04-27 14:20

Skippa ordet utrota. Kanske "begränsa vargens utbredning" är mer adekvat i sammanhanget?

95. Anders Åberg

2010-04-27 13:20

Tror du på fullt allvar att vargen behövs för älgens skull?

94. Stövarjägarn och Calle

2010-04-27 10:47

Stövarjägarn.
Nu måste du allt ha tappat läsglasögonen.
Jag skrev ju precis det du anklagar mig för att inte förstå.

Calle.
Det är klart man måste använda ordet utrotning, när det är just det ni eftersträvar, utrotning från Sverige och det svenska ekosystemet.
Att älgen blir aggressivare om det finns varg är inte teoretiskt, det finns tydliga praktiska exempel från områden som alltid haft varg.
Dom kor som är bäst på att försvara sina kalvar sprider sina gener bättre än dom som är sämre på det.
Vuxna tjurar väljer säkert oftast också att ta striden med vargen, men vargen anfaller tydligen inte så ofta vuxna tjurar, så kornas stridsvilja är antagligen den som är mest avgörande i sammanhanget, då dom också lär sina kalvar hur man gör.
Jag är övertygad om att detta är en önskvärd utveckling som skapar ett normalare förhållande mellan arterna och minskar problemen som som så ofta påpekas av Hans-Ove Hansson, med nästan utplånad älgstam.
Älgen kommer säkert att behålla sin rädsla för människor, för även alltför närgågna älgar tas ju normalt bort.

Skall vi få några extra pinnar i hornkronorna, så måste det nog ske genom en mer ansvarsfull jakt.
Vargen kommer att vara för fåtalig för att ändra på det, om vi människor fortsätter att skjuta trofedjur.

93. Rättelse.

2010-04-27 10:47

Vargen som art ska vi inte utrota från jordens yta, även om följderna inte skulle märkas, men i Skandinavien behöver vi inte ha dem lösa."

Så skrev jag men så här ska det stå mellan kommatecknen: även om något negativt inte skulle märkas. Förlåt, det gick lite för fort.

92. Extrema åsikter.

2010-04-27 09:19

Allt vad människan gör, eller har gjort, är en följd av evolutionen, allt ifrån skjutvapen till oljeutsläpp.

Anders Åberg betraktar mig som extrem och dum. De som är extrema är egensinniga och blundar för konsekvenser, jag försöker upplysa om dem. Jag har försökt väga ihop allt, och förtäljer min slutsats. Vargen som art ska vi inte utrota från jordens yta, även om följderna inte skulle märkas, men i Skandinavien behöver vi inte ha dem lösa. De kommer inte att tillåtas förekomma i sådana antal (hoppas och tror jag) att de påverkar övrig fauna, som vi människor ändå kan göra bättre. Då saknas skäl över huvud tagit när blott en stam på 200 individer orsakar detta uppror och olust. Det är helt enkelt inte klokt enligt mitt synsätt att blott tillfredsställa de som av känslomässiga skäl vill ha dem där andra bor och lever. Det handlar om livsglädje, ekonomi och människors säkerhet i närmiljön. Det är glädjande att Anders Åberg verkar förstå delar av det också.

91. Nu är vi nästan där Anders

2010-04-27 08:49

Teoretisk skulle alltså älg och varg påverka varandra så de blir aggressivare för försvar och anfall.
Är det värt en extra pinne i hornkronan att få den utvecklingen? Redan idag är ju majoriteten av svenskar rädda för stora djur i vår natur.
Skjutvapen är naturligtvis vår metod att styra utveckling av relationen varg-människa.
Boitani i Italien klagade över att när det blev förbjudet att skjuta varg i Italien övergick man till gift. Den metoden lärde naturligtvis inga vargar att bli rädda för människor.
Undvik känsloladdade ord som utrotning. Vargen är världens, näst räven, talrikaste stora rovdjur. Däremot kan vi sträva efter nollvision vad gäller skador från den svenska stammen. Kostnaderna idag både i pengar och i mänsklig påverkan är alltför stora.

90. Anders Åberg

2010-04-27 08:48

Det är just det du inte förstår. Avskjutning är ett naturligt urval av oskygga oförsiktiga eller våghalsiga individer. De andra individerna profiterar på detta.

89. Calle

2010-04-26 21:53

Den ständigt pågående kapprustningen i naturen är en del av den normala ordningen och i den processen blir även vargen bättre på att ta älgar. Om vi inte förvaltade våra djurstammar så kunde det mycket väl bli som du skriver.
Vargen testar säkert olika byten hela tiden för att se om dom är säkra att anfalla, antagligen ingår även vi i det testandet och om vi inte jagar dom, så riskerar vi att alla stora rovdjur blir farliga även för oss.
Vargens rädsla för människa kan logiskt sett bara komma från att vi genom historien har varit alltför farliga och det bör vi fortsätta med.
Rädslan är ett logiskt resultat av naturligt urval, även om det är vi som har drivit processen.
Utrotning med hjälp av skjutvapen däremot, kan knappast betecknas som en del i ett naturligt urval.

I detta hittar vi det felaktiga och ologiska i den extrema bevarandesidans åsikt att vi inte skall jaga varg och att vi skall ha flera tusen vilda, men ofta orädda vargar i våra skogar.

88. Det logiska resultat av naturligt urval, Anders

2010-04-26 18:10

Älgen blir allt aggressivare och försvarar sig bättre mot vargen. Är du med?
Vargen får svårt att nedlägga tillräcklig med älg för flockens behov.
Vad är det naturliga alternativet nu för vargen. Finns det något enklare byte?
Visst, människans tamdjur är än så länge bristfälligt inhägnade.
Människans motdrag. bättre stängsel.
Är du fortfarande med?
Vargen får på nytt söka alternativ.
Nu är risken att den upptäcker ett tvåbent nästan försvarslöst djur. Eftersom det är så skiljt från de normala bytesdjuren är det ett osäkert steg. Det är här nu habitueringen kommer in.
Så vad blir nu slutresultat av att vi låter vargstammen göra urvalet bland älgarna? Kan du följa resonemangen till det logiska slutet?
Är det inte bättre att ingripa tidigt i kedjan och inte vänta till sista stund?
Hur mycket skada från vargar på människor och djur är en pinne extra i älgkronan värd?

87. Tänk så olika vi uppfattar argument.

2010-04-26 16:40

För mig är Calle Seleborgs argument klara och knivskarpa, för Anders Åberg är hans argument luddiga. För att förstå argumentation behöver man ha kunskap om orsak/verkan samband, det tycks Anders Åberg sakna fast han bjuder till.

86. Så är det Anders Åberg, och det vet du

2010-04-26 14:25

Håna mig du bäst du kan, men att maten och sjukdomar avgör populationsstorleken bör inte vara någon nyhet för dig. Jag upprepar, vi har facit och vet att älg har det bättre utan varg, fåna dig inte.

85. Otroligt

2010-04-26 14:01

"I vår natur behövs inga predatorer"
Så skriver okunnighetens vapendragare nummer ett Kenneth Eriksson.
Mer behöver egentligen inte skrivas.
Den meningen säger allt.

84. Vi vill inte ha vargen, av uppenbara skäl

2010-04-26 13:08

Arter växer och breder ut sig, det har bl.a. vi människor gjort. Vargen är ett gissel, det åtgärdades helt enligt gällande villkor med gott resultat inte bara för oss människor utan även för älgen och andra arter som står på vargens meny, och dessa fick möjligheten att frodas i stora välmående stammar.
Liknande har skett över hela jorden, oönskade större rovdjur har trängts tillbaka, utan ekologisk kollaps, som en följd av mänsklig utveckling och utbredning med boskapsdjur och bostäder. Allt blev bättre sedan rovdjuren försvann, inget sämre. Det går inte att peka på något som blev sämre under tiden när vargen, och björnen för den delen, var borta.
Fotograf Anders Åberg vill trots det se Alaskas förhållanden i Skandinavien, ja kanske överallt. Det som skiljer Alaska och Sverige är bl.a. att i vårt land bredde mänskligheten ut sig över så gott som hela vår yta. Så ser det inte ut i Alaska, där är vildmark med bebyggelse på relativt få koncentrerade platser men man är där, liksom vi hävdar på detta forum, väl medveten om att för stora stammar varg innebär ett hot för vildren- och älgpopulationerna. De vill också se större hjortstammar än vad resultatet blir med en ohämmad tillväxt av varg, och det i rena vildmarker.
Ett exempel på att naturens urval inte behöver vara det bästa är våra kor, hästar, får, getter, svin, hundar och övriga. Dessa arter har under årtusenden sluppit slåss om parningsrätten. Vi människor har styrt aveln och det med fantastiska resultat. I vår natur behövs inga predatorer för att reglera populationer, det är ett missuppfattning. Men Darwin har heller inte visat hur det ska se ut eller vara, endast hur det gått till. Men mer finns att lära, kunskaper växer även efter Darwin. Valet är vårt, vi människors, och vi kan påverka nästan allt till de flestas fördel. Det ska vi göra, men då har inte vargen någon plats i civiliserade områden.
Om svenska folket får klart för sig vargens konsekvenser blir det slut på dessa biologiska experiment som går under namnet rovdjurspolitik. Att våra medier inte trycker faktauppgifter som går emot förd politik går kanske att förklara. Det råder ju en uppfattning om att journalistkåren mest består av miljöpartister och kommunister, vilka som bekant också är uttalade vargvänner. Vi vet också att i vänster och kommunistländer tystas oppositionen. Arma folk om dessa kommer till makten. Om vår svenska riksdag och högsta politikerkåren också medverkar till tystad opposition är oklart men förhållandet är under all kritik.

83. Hoppsan

2010-04-26 11:00

Calle. Mycket glädjande att du trots alla dina märkliga argument ändå verkar förstå det naturliga urvalet, åtminstone när det passar dig.
Då borde du också begripa att om en djurart försvinner så får det följder för en hel kedja av andra arter och med tiden konsekvenser som kan vara svåra att se i nuläget, sannolikt väldigt många negativa sådana.
Visst måste vi ha mer aggressiva älgar, det är deras naturliga försvar mot vargen, det som gör att dom bägge arterna kan leva sida vid sida.
Sedan är det som du kanske har hajjat vid det här laget, min uppfattning att vi skall ha en begränsad vargstam, som jagas regelbundet.
Det innebär att dom flesta älgar som dör gör det för en mänsklig jägare, vilket borde göra dom fortsatt skygga för oss så länge vi inte provocerar dom.

Kenneth Eriksson han har hoppat in i kohagen han och jag som trodde vi diskuterade vilda djur, men okej, även bland tamdjur gäller ju faktiskt naturlagarna och det visar sig i olika genetiska problem orsakade av vår oförmåga att välja rätt individer, men vi är en läraktig art och dom flesta tamdjursägare förstår att anpassa sig till naturens lagar och inte avla på defekta eller uppenbart svaga djur.
Trots det så är problemen åtskilliga med tamdjuren och massvis med antibiotika och olika kontrollmekanismer behövs för att det skall fungera hjälpligt.
Ute i skogen däremot måste vi se till att ekosystemet fungerar utan sådana åtgärder, frånsett då jaktlagstiftning.
Anledningen till att jag låter så självsäker är att Darwins teorier om det naturliga urvalet, med vissa justeringar, är den allmänt accepterade bilden av hur det fungerar och i pricip alla på denhär planeten, utom religiösa testuggare anser att det KE kallar "verklighetsfrämmande fundamentalism" är själva verkligheten.

82. Vetenskapen kräver MINST 5 000 vargar

2010-04-26 08:57

Minsta vargstam för långsiktigt överlevande är enligt vetenskaplig konsensus 5 000 individer av varg. Isle Royale framhölls länge av vissa svenska vetenskapare som exempel på att mindre vargstammar var möjligt, men sedan vargstammen på Isle Royale i princip har kraschat på grund av inavel, så finns inte detta argument.
Professor emeritus Dag Lindgren föreslår att hela nordöstra Europa bör utgöra ett sammanhållet område som kan hålla en vargstam om minst 5 000 djur. Enligt vad som nu gäller som vetenskaplig sanning så kan aldrig Carlgrens vargstam i Skandinavien (inte 1 000-tals vargar) någonsin bli långsiktigt livskraftig, det kommer att kräva import av ryssvarg i all framtid och en sådan vargstam kan aldrig få epitetet ”livskraftig”.
Alla, även Carlgren och alla i Riksdagen måste inse att biologerna arbetar för att vi skall ha en vargstam om minst 5 000 vargar, den som säger annat luras eller är lurad. För att Skandinavien enligt planerna skall kunna hysa 5 000 vargar och björnar, 3 500 lodjur och örnar samt 3 000 järvar så kräver detta att utmarksbetet, ren- och fårskötsel, jakt på klövvilt osv. upphör så att i princip all skogs- och fjällmark i Skandinavien reserveras för rovdjuren och vad fanatiker kallar ”naturen”.
Alla som tror att en ”kompromiss” är möjlig försöker bekämpa vad som är vetenskaplig konsensus. Enda möjliga alternativet är noll frilevande vargar och generösa jakttider på lo, örn och järv.
Björn bör endast få finnas i vissa nationalparker.

81. Att leva med verkligheten i nuet.

2010-04-25 23:32

Fotografen låter självsäker och skriver: ”...oss själva till någon slags gudar som skapar sina egna lagar, är beklämmande i all sin okunnighet. Som tur är börjar världen vakna upp och inse det vansinniga i det synsättet.”
Det gör han i en tid när vi hanterar djur i enorma mängder, våra tam- och boskapsdjur, på annat sätt än efter naturlagarna. Och det gäller på den övervägande delen av jordens yta. Idag, när forskarna är på väg att kunna skapa liv, vi klonar och genmanipulerar, då vet minsann fotograf Åberg att vi ska tillämpa naturlagarna, trots att vi kört med andra metoder i många tusen år.
Nå, tillbaka till naturen, är inget nytt, men idag framstår det som verklighetsfrämmande fundamentalism. Men det är hans egen buisness.
Jag delar naturligtvis gicklas slutsats, det blir ju kontentan av mina rader. Det är dumt att hålla en frigående lös vargstam i Skandinavien. Det ansvarsfulla är nollvisionen.

80. Människan är en faktor Anders

2010-04-25 23:32

Om det är fel att människan påverkar utvecklingen av olika arter borde vi aldrig ha lämnat samlarstadiet. Djur, speciellt rovdjur, har inte varit naturligt skygga för människor. Årtusendens Darwinistisk utveckling har lärt djuren att akta sig för människor. De som inte lärt sig har dött och inte kunnat föra sina gener vidare. Se på Galapagosöarna där djurlivet utvecklats utan människor.
Jag frågar dig igen. Hur vill du att djuren i skogen ska utvecklas? Ska älgen bli aggressivare? En aggressiv älg försvarar sig bättre mot vargar. Vargen tycker inte om ett aggressivt byte. Det är därför du inte får vända och springa när du stöter på en björn eller en varg.
Jag är ledsen men du har fått utvecklingen totalt om bakfoten. Att vi påverkar den är varken bra eller dåligt ur filosofisk synpunkt. Men eftersom vi ska leva med djuren är det naturligt att djur aggressiva, eller potentiellt farliga, ska avlägsnas. Därigenom görs ett urval som påverkar djurens utveckling.
Vår gamla björnstam var extremt skygg för människor. Liksom vargen i Nordamerika var efter den jagats till gränsen på utrotning. Det gäller inte längre. Och det är vårt fel.

79. från nollvision till hornkronor

2010-04-25 17:52

nej låt oss nu i denna stund ge en eloge till pionjärer till nollförekomst av varg i sverige..med tiden kommer fler och fler följa samma tråd

78. Urvalet

2010-04-25 17:52

Att vara jägare och ens ställa frågan om varför det naturliga urvalet är bäst är en pinsamhet av stora mått.
Jägarexamen verkar vara en synnerligen bristfällig utbildning om den inte ens kan förmedla att det naturliga urvalet är naturens grundläggande sätt att fungera, det som formar alla arter inklusive oss själva.
Naturens egen lag helt enkelt, som vi måste anpassa oss till om vi vill leva i ett fungerande ekosystem.
Kenneths och Calles påstående att vi egentligen kan skita i naturlagarna och i princip då utnämna oss själva till någon slags gudar som skapar sina egna lagar, är beklämmande i all sin okunnighet.
Detta synsätt är ju inget nytt, utan det har präglat mänskligt agerande under många år av skövling, exploatering och förstörelse i naturen.
Som tur är börjar världen vakna upp och inse det vansinniga i det synsättet.
Tyvärr kommer det väl alltid att finnas människor som inget begriper och som absolut inte vill lära sig något nytt.
I det här speciella fallet så är det lätt att se orsaken.
Dom vill ha kvar möjligheten att knäppa stortjuren om den mot förmodan skulle dyka upp.
Det är en jägardröm som odlats i många år av b.la. jakttidningarna.
Dom flesta jägare inser säkert numera att en långsiktigt hållbar jakt kräver ett helt annat tänkande, men några är tydligen fortfarande beredda att fantisera ihop vilka korkade argument som helst för att kanske få sina våta jägardrömmar uppfyllda.

77. Men varför Anders?

2010-04-25 11:11

Vad är det som gör att det "naturliga" urvalet ger den bästa älgpopulationen? Bäst för vem, vargen eller oss?
Du får ursäkta men din fixering vid stora trofékronor ligger långt över genomsnittsjägaren. Det är klart att en jakttidning hellre publicerar en bild av en tjugotaggare än en pinntjur. Vad publicerar du själv helst? Fast är jag dum om jag påstår att en bild på en pinntjur ur konstnärlig synpunkt kan vara väl så bra som rekordtjuren.
Har du läst Valerius Geist arbete om älgen än? Vill du se fantastiska bilder och en intressant text, skaffa den.
Hur skulle vår boskap se ut om det naturliga urvalet fått råda?
Det naturliga urvalet är inte bäst i alla lägen, tvärtom.

76. Fotografen.

2010-04-25 11:11

Älgtjurar kan inte bedöma sin hornkrona eller sin vikt jämfört med en rival. En fegis drar sig undan, men vem av dem har bästa generna för arten älg?

Fotograf Åberg har fixerat sig vid tjurar och horn. Och visst, vi kan ha skjutit för hårt på vissa håll, men det försöker vi nu rätta till genom att höja medelåldern. Liksom fotografen, och de flesta andra, imponeras jag av stora horn, mer desto sällsyntare de blir. Hotet mot landets älgstam är idag ändå inte landets jägarkår. Det finns redan två väl kända hot. Men varför denna fixering vid horn som måhända ökar chanserna till parning, men sen då? Tjuren sprutar sin sperma och skiter sedan i allt. Kon skall föda, klara av att föda upp kalvarna, och sedan lära dem livet med bl.a. att finna lämpligt vinterbete. Stora krav vilar på den parten av arten, men vem tror att vargen gallrar och spar de bästa korna? Vargen kanske får dem att sträcka ut, men det gör även björn järv och vi människor med våra hundar. Och det är detta jag försöker framföra. Vargen gör inte arten något gott, den behövs inte för älgen och har inte tillkommit för den sakens skull. Vargförekomst leder i stället till en utarmning av antalet bytesdjur, till viltfattigdom i vår natur. Hur älgstammen ser ut i bestånd med varg är inte det bästa för älgen. Älgar mår definitivt bättre utan varg. Varg skadar älg, biter dem i baken vare sig de stannar och ”tar striden” eller försöker fly. Så skapar vargen sjuka svaga djur. Genom att smitta ner naturen och bytesdjuren med dvärgbandmaskar skapar de också sjuka svaga djur, inte positivt för för människan, inte för bytesdjuren utan endast för vargen själv. Riktigt sjuka djur har vi fått veta att vargen ratar, inte positivt för någon.
Vi män slåss ibland om kvinnorna, men det är inget urvalssystem som fungerar eller är hållbart. Blott att vara stor, stark och ståtlig behöver inte vara bästa urvalskriteriet. Och det vill jag mena även gäller djuren. Det handlar om framtiden för avkomman, och faktiskt om framtiden vet vi egentligen ingenting, därför är mångas chans att sprida sina gener att föredra framför endast ett urvalssystem, och så ser det nog ut i djurvärlden också, även bland älgar. Troligen skulle ett lottsystem fungera lika bra för älgars parning som att slåss med horn. Lika lite som fåglar behöver lång stjärt, som skatan, behöver älgen horn, men det vore tristare för oss. Fotografen får fortsätta söka meningen med evolutionen, jag tror inte han hittar någon. Ett borde dock kunna slås fast, blott genom det faktum att evolutionen innebär förändring, är det fel att stirra sig blind på hur det varit, eller ser ut för tillfället. Vad är bäst (för arten i fråga), eller har bäst redan passerats? Vi vet att arter evolverat sig själva till utrotning så frågan om bäst är svårbesvarad. Fotograf Åberg har inte förstått detta, han anser sig veta, tragiskt är det att han sprider sin uppfattning. Lika tragiskt som att våra myndigheter under flera decennier gjort detsamma, till stora nackdelar för landets befolkning och älgstam.

75. Calle

2010-04-24 09:57

Nu visade du verkligen hur lite du har förstått om det naturliga urvalet.
Anledningen till älgens stora horn är att sålla fram dom starkaste djuren i striderna om rätten att få para sig.
Tjurar i sin bästa ålder har oftast stora horn och om det finns flera av dom så kommer en, den starkaste, att vinna striderna och sannolikt väljas av kon.
Ofta kan det räcka för en stortjur att visa upp sin hornkrona för att en svagare eller yngre tjur skall backa och således kan många potentiellt farliga strider undvikas.
T.ex. laxen har samma sätt att sålla fram dom bästa generna, dom har inga horn, men deras käkar växer under lektiden ut och fylls med stora tänder som används till strid och hot.
Sätter vi människor genom att ständigt välja fel individer dessa system ur spel, så som vi faktiskt har gjort, både vad gäller älgar och många olika fiskar, så har vi startat en degenereringsprocess och följden blir mindre och svagare individer.
Detta är mycket tydligt hos åtskilliga fiskarter idag och sannolikt så pågår processen för fullt även hos älgen.
För att motverka detta har många jaktlag idag restriktioner på stora tjurar, så det var ju bra att du inte sköt den, även om du inte fattade varför.
Tyvärr har du fel ändå om trofejakten, den pågår fortfarande på många ställen, trots att det nästan inte finns några kapitala djur kvar.
Sätt dig och bläddra i några jakttidningar så kan du se bilderna på alla stolta jägare som blivit hjälteförklarade genom att ha hjälpt till att fördärva älgstammen.
Genom åren har det skjutits massor av stortjurar i Sverige, att bara förneka det gör inte att dom kommer tillbaka.

74. Anders Åberg!

2010-04-24 09:57

Tror du jägarna skjuter alla kapitaltjurar de kommer åt? Tror du jägarna skjuter alla produktiva hondjur dom kommer åt? Jaktlagen har regler som kan lyda: en kapitaltjur på tio vuxna djur får fällas, stora produktiva hondjur är fredade mm. Vem har vilselett dig med info att kapitaldjur fälls så fort det ges tillfälle? Angående ställande hundar så ställs inte kapitaldjur enklare/oftare än andra individer och dessutom kan dom vara fredade, allså bara att koppla hunden!

73. Demokrati !!

2010-04-23 23:36

Demokrati är det samhällssystem där du säger vad du tycker och gör som du blir tillsagd. Det har inte Kurt Borg gjort, bra gjort Kurt!!! Medlemmar av Värmland JRF.

72. Men Anders

2010-04-23 23:35

Genomsnittsåldern på våra älgar är under tre år. Hur bär sig vargen åt för att hitta de genetisk dåliga? Vargen koncentrerar sig på kalvar och fjolingar.
I Sverige har vi ingen troféjakt. Tvärtom har de flesta jaktlagen jag känner till restriktioner på stora tjurar. Senaste jakten i höstas stod jag och beundrade en rejäl kapitaltjur som i lugn takt passerade mig på 15 meters håll. Vi hade redan skjutit en betydligt mindre kapitalare. På vad sätt har en 20-taggare bättre gener? Är den klokare, blir avkomman friskare, smakar köttet bättre?
Vad det gäller torskar och gäddor vet vi att större fiskar faktisk får bättre rom med större överlevnadsprocent för ynglen. Jag tror inte detta är överförbart på klövdjur.

71. Evolution är ingen exakt vetenskap Anders

2010-04-23 23:35

Förr hade hjortarna enorma horn. De dog ut. Megafaunan i Nordamerika dog ut. Att sträva efter stora hornprydnader har aldrig lett till överlevnad. Givet ett antal fasta variabler kan det hända att predation favoriserar storlek. Men med storlek följer ett större behov av näringsintag vilket kan leda till att djuret inte klarar sig genom vintern. Dessutom är inte vargen ensam predator. Människan är också en faktor att räkna in. Och människan kan göra en mera medveten jakt än vargen som ju i första hand inriktar sig på kalvar.
Så jag är ledsen men dina teorier är värdelösa eftersom man inte kan särskilja olika faktorer och vad de har för inverkan.
Men en sak vet vi genom erfarenhet. Ett konstant jakttryck ger skygga rovdjur. Skydd av rovdjur ger motsatt effekt. Så vi är överens att §28 borde skrivas om så det blir en skyldighet att jaga rovdjur som uppehåller sig nära människor. Liksom vi hade i gamla tider baserat på seklers erfarenhet.

70. Vill, eller kan du inte förstå Anders Åberg?

2010-04-23 23:34

Det finns inget som säger, eller garanterar, att stora horn är bra för artens handjur på sikt. Calle gav exempel på det. Eller för att uttrycka det annorlunda, det finns inget som garanterar att horn är bra, eller nödvändiga, över huvud tagit. Vetenskapen är ju för tusan inte överens om att evolution är positivt! Du envisas med en påhittad tro att vargens val av byte sker efter principer som är bättre än människans, eller andra predatorers. Ser du inte hur illa det rimmar? Du lever i en falsk föreställningsvärld Anders Åberg. Du har hånat mig för min tolkning av Darwin. Nu måste jag ge igen med att du har minsann fattat nada.
Jag tror det beror på att du lever för långt ifrån verkligheten.

69. Men Calle

2010-04-23 17:28

Vad menar du egentligen, menar du att älgen kommer att dö ut för att den har för stora horn....
Det där var nog bland det mest förvirrade jag läst på länge.
Älgen är en produkt av evolutionen i vårt nuvarande ekosystem.
Djur som har dött ut var produkter av den tidens ekosystem och det finns massor av anledningar till deras utdöende.
Om dom hade stora horn så var det för att det var gynnsamt för arten på något sätt.
Du borde ta dig en funderare på varför djur får stora horn och hur detta påverkar arten.
Eller du kanske tror att dom har horn bara för att det är kul, det verkar nästan så.
Sedan har du fel om människans jakt, den är betydligt mer slumpmässig än vargens, av det enkla skälet att vi inte kan avgöra vilket djur som är svagast så bra som vargen kan, men ställande hundar och lystnad efter trofeer har ändå gjort att många fler starka djur faller och har fallit offer för människan än för vargen.
Detta går på tvärs mot naturlagarna och blir med tiden en försvagning av älgen på den genetiska planet.
Det är synnerligen märkligt att du begriper att jakt på orädda vargar leder till en förändring av deras beteende, men att ett naturvidrigt urval av älg inte skulle ha några negativa konsekvenser alls.
Även om det är skillnad på beteende och genetisk styrka så är ju processen den samma.
Din logik haltar ganska kraftigt Calle.

68. Vägra varg!!

2010-04-23 16:12

Jag komma vägra varg å förespråka nollvision så länge vargen är en fara för mina hundar! Så länge detta förbund håller nollvision kommer jag vara medlem. visst vi lever på 2010-talet, men vi kan vägra varg för det....

67. Evolution är ingen exakt vetenskap, Anders

2010-04-23 15:44

Förr hade hjortarna enorma horn. De dog ut. Megafaunan i Nordamerika dog ut. Att sträva efter stora hornprydnader har aldrig lett till överlevnad. Givet ett antal fasta variabler kan det hända att predation favoriserar storlek. Men med storlek följer ett större behov av näringsintag vilket kan leda till att djuret inte klarar sig genom vintern.
Dessutom är inte vargen ensam predator. Människan är också en faktor att räkna in. Och människan kan göra en mera medveten jakt än vargen som ju i första hand inriktar sig på kalvar.
Så jag är ledsen men dina teorier är värdelösa eftersom man inte kan särskilja olika faktorer och vad de har för inverkan.
Men en sak vet vi genom erfarenhet. Ett konstant jakttryck ger skygga rovdjur. Skydd av rovdjur ger motsatt effekt.
Så vi är överens att § 28 borde skrivas om så det blir en skyldighet att jaga rovdjur som uppehåller sig nära människor. Liksom vi hade i gamla tider baserat på seklers erfarenhet.

66. Ragnar Hermansson

2010-04-23 15:44

Citat -Och kom inte med tjafset om att "den som inte vill ha varg vill utrota alla andra djur som stör", det är fanatikernas standardlögn....
Samtidigt skriver du att du vill ha bort även björnen!!!
Svårt att veta om man skall skratta eller gråta åt dina tokerier, men att du är en riktig fanatiker själv verkar uppenbart och det låter som om du mer hörde hemma i storstaden där inga rovdjur finns än i naturen.
Om du till äventyrs skulle få mer plats i media än här så skulle du nog kunna tillfoga jägarkåren stor skada med den inställningen.

65. Du envisas ändå Anders Åberg.

2010-04-23 15:17

Du saknar belägg för ditt påstående att de älgar som stannar och tar striden (vilka ord du använder) klarar sig i större utsträckning. Jag hävdar att motsatsen gäller, en snabb flykt ut i vatten är enda chansen för en älg att klara sig undan en hungrig varghop.
Under flyktens gång väljer vargen ut den svagaste skriver du, hur ser det ut i våra skogar? Självklart försöker den då ta någon kalv (ko + kalv-ar) I annat fall har den ingen att välja mellan när övriga djur i regel är ensamma. Det är inte som vi fått se på TV från Afrikas reservat i Sverige.

Du är fortfarande på fel spår Anders. Tror du f.ö. att älgen har horn för att försvara sig? Tror du 20-taggaren hade samma gener som kalv?

Vad jag försöker säga att i naturen, som styrs av slump, kaos och oordning är det ologiskt att det skulle förekomma någon ordning.
Jag ber dig än en gång, sluta med dessa spekulationer. Människan har haft boskapsdjur i tusentals år, med slumpmässiga parningar.

64. stövarjägarn

2010-04-23 15:05

Du tycks i alla fall delvis förstå sambanden i naturen, mycket glädjande och visst är det så att vargen lyder under samma naturlagar som älgen.
Därför skulle det kanske fungera om vi konsekvent sköt bort orädda vargar i framtiden, för att på så sätt minska problemen med tagna får och hundar och folk som inte vågar släppa ut sina barn utan övervakning.
Fram för en uppluckring av § 28.

63. Skampålen

2010-04-23 15:04

Citat Jan Åkerman i "Jägarens År" 1965: "I en tid då jakt och jägare ofta ställs vid skampålen bör måhända någon självmant ställa sig där och visa: så ser, så tänker, så handlar jag - jag är jägare."
Jag ställer mig självmant vid skampålen ”jag kräver en vargfri skog", ty jag vet att jag inte blir ensam och jag vet att detta inte kommer att förbli en skampåle, utan det blir en hederstribun för alla, jägare som icke-jägare, som kämpade för att svensk natur skulle vara fri från bandmask, för att vår skog skulle vara fri från varg så att jakt och djurskötsel skall kunna bedrivas och för att vår skog skulle vara fri från björn så att alla, även icke-jägare skall kunna vara säkra i naturen.
Jägarförbunden måste sluta gå i statens koppel, de måste bli fria, bli självständiga, uppfylla sina medlemmars vilja och kräva "en vargfri skog". Sluta mumla om nollvision och att vargen hör hemma här. Det gör den inte, jag hör hemma här. Mina barn hör hemma här. Dvärgbandmask, rabies, varg och björn har inget här att göra. Och kom inte med tjafset om att "den som inte vill ha varg vill utrota alla andra djur som stör", det är fanatikernas standardlögn. För björn finns det nationalparker där den kan vara men för varg och dvärgbandmask har Sverige inte plats.

62. Vem är farlig!?

2010-04-23 14:01

Jag välkomnar de nya vargarna som ska importeras... och de får gärna släppa av dem hemma hos mig! Det är vissa människor som är farliga och inte vargen..

61. Anders Åberg

2010-04-23 14:01

Det hedrar dig att du faktiskt erkänner att vi jägare har kunskaper som andra saknar. Snart kanske det går upp för dig att vi har bra koll på sammanhang och samband också. Det är lika självklart att de vargar som överlever ett hårt jakttryck har delvis andra egenskaper än de som blir skjutna, helt i överensstämmelse med att de svagaste älgarna tas först av vargen så dukar de mest dumdristiga och våghalsiga vargarna under vid jakt. Häng kvar här du så snappar du säkert upp ett och annat och kommer kanske att kunna se helheten.

60. Ställande hundar

2010-04-23 12:25

Okej, jag är ju inte jägare, så vilken typ av hund som ställer en älg bäst vet ni säkert mycket mer om än jag.
Det var dock bara en bisats i sammanhanget.
Vad jag däremot tror mig veta så har dom älgar som väljer att ta striden med vargen större chans att överleva.
Älgen verkar ha en uppfattning själv om hur stark eller erfaren den är och det tycks påverka vilken strategi den använder vid en vargattack.
Under normala omständigheter så testar vargen sina bytesdjur för att se vilket som är lättast och minst farligt att angripa.
Djur som springer bedöms antagligen som i varje fall mindre farliga och om det är flera djur som springer så tycks vargen under jaktens gång lätt kunna avgöra vilket som är svagast.
Det betyder inte att djuret måste lida av någon sjukdom, bara att det är mindre starkt än dom andra.
Under lång tid innebär detta urval att älgstammen stärks genetiskt, det är en av dom viktigaste delarna i det naturliga urvalet som Darwin kallade "survival of the fittest" och som formar hur olika arter ser ut och beter sig.
Fråvaro av varg, ersatt med mänsklig jakt har med ställande hundar och trofejakt hittils inneburit att det naturliga urvalet vänts till sin motsats, så att dom genetiskt starkaste älgarna dör i större utsträckning än dom svagare.
Jag hävdar att detta är ohållbart i längden och hotar att degenerera älgstammen.
Kanske har det redan skett.
Vi ser idag åtskilliga problem här, massor av kor utan kalvar, många älgar som dör av parasiter och sjukdomar och att vargen tycks ha mycket lättare att ta svenska älgar än älgar i länder som haft konstant vargstam.
Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för våran en gång så fina älgstam och då gäller det att jaga på rätt sätt likaväl som att inte låta vargstammen öka okontrollerat.

59. Bra! Ragnar Hermansson

2010-04-23 12:25

Jag vill säga mycket bra att Ragnar som tydligt har förmågan att tänka själv och dessutom kan formulera sakliga argument som inte är bidragsanpassade på något sätt, har börjat att skriva på denna plats.
Det är exakt vad jägarkåren behöver!

58. DMV

2010-04-23 11:38

Tack för ditt svar.
Samerna har redan idag bekymmer över det rimliga, deras näring är hotad och de förser örn, lo, järv och björn med föda i en utsträckning som de anser mer än rimligt. Vad ska de göra mer? Klokast måste vara att överlåta frågan, och besluten, till dem själva.

57. Snälla Anders Åberg

2010-04-23 11:37

Sluta beskriv dina påhittade teorier som du förmedlade i 46, så ska jag lova att upphöra med att påpeka att du fantiserar om något du endast så gärna vill tro på. Du har fullständigt missuppfattat hur det fungerar här på jorden och saknar helt vetenskapligt stöd för dina påståenden. Du tror!
Du ska också ha klart för dig att på denna webbsida är det många med erfarenheter om det vi diskuterar som genast ser att du skriver om sådant du saknar kunskaper om. Det syns också i 46 med dina idéer om hur hundarbete och älgjakt går till. Varför inte införskaffa dig kunskaper, lyssna på oss med erfarenheter.

Det är t.ex. sällsynt med fasta ståndskall på dina ”20-taggare”. Ko och kalv står lättast men med skarpa hundar blir det hellre sken! Riktigt skarpa hundar, 1 på 1000, kan faktiskt tvinga fast älg, men inte samtliga. Men dessa hundar är så sällsynta att det är inget att räkna med. Vad som händer i kontakt mellan hund och älg varierar också under säsongen. Samtidigt vill du inte förstå det uppenbara, vi vet vilka djur vi ska skjuta för att få den eller den stammen, och vi människor kan besluta om sådant. Det finns olika inriktningar. Och det viktigaste av allt, det finns ingenting som visar att vargens urval är det bästa, tvärtom. Det såg vi med dessa välmående älgstammar före vargens intåg. Vi vet också att älgarna får lida av att ha vargar i sin omgivning.

Snälla Anders, sluta med dina teorier. Håll dig till de fakta vi har.

56. Pernilla

2010-04-23 10:44

Har dina argument för vargen sinat, när du inte kan argumentera för vargens nyttoeffekter. Verkligheten har kanske kommit ikapp dig också. Vargens påverkar inte enbart jägare på landsbygden den påverkar även övrig befolkning. Där vargen etablerar sig blir påverkan på vardagen och landskapet påtaglig. Beteshagar och levande fäbodar med djur kan vi glömma. Okunskapen om vargens påverkan på landsbygden hos dig och andra vargkramare är påtaglig.

55. Anders Åberg

2010-04-23 10:44

Är en hund som lyckas ställa älg för skarp? ska vi i framtiden använda wachtelhundar med sök på 5-10 minuter eller ska vi använda älghundarna men bara skjuta på löpande älg?
hur blir det med skadeskjutningarna? tror knappast dom minskar.
bör/får man inte jaga med ställande hund pga vargen så ÄR det ett förbud,absolut inget annat.
och ska vi jaga som vargen gör så innebär det att vi ska skjuta sjuka och svaga individer?
skulle du vilja äta ett sånt djur?

54. Anders Åberg!

2010-04-23 10:44

Du vet inte vad pratar om, Anders! Dom skarpa hundarna ställer inte många älgar! Däremot dom lugna hundarna som avaktar visar upp sig för älgen, ökar skallgivningen successivt, dom ställer ofta älgarna! Skarpa hundar passar bättre till rovdjur, om dom inte är för skarpa, då överlever dom inte!

53. Skarpa hundar?

2010-04-23 10:44

Utan att vara särskilt insatt i hur älghundar ska jaga vågar jag ändå påstå att skarpa hundar i de flesta fall är tämligen olämpliga vid jakt. Jag inbillar mig att de bästa älghundarna är lugna och försiktiga i sin kontakt med älg, därför står älgar bättre. Skarpa hundar har en viss förmåga att få älgar att skena och gå undan. Det torde för övrigt vara den jaktteknik som vargen använder, en uttröttad älg är ett lättare byte att slå.

52. Folket kräver en vargfri skog

2010-04-23 10:43

När miljöministern Carlgren lovar att vi skall ha en frilevande vargstam, större än noll vargar, men inte tusentals vargar, då visar han samtidigt att han inte är särskilt medveten om de tankar och idéer som är ”på modet” bland vår tids biologer.
I propositionen ”En sammanhållen vargpolitik” slår regeringen Göran Persson fast, med stöd av sin forskargrupp, att minsta antalet vargar och björnar är 5 000 individer av varje art. Detta antal är det konsensus om bland vetenskapare, även om detta naturligtvis inte är en exakt siffra, minsta antalet kan variera något med hänsyn till lokala förhållanden, såsom avstånd till andra populationer osv.
Men överallt där man försökt tillämpa detta så har projekten mött stort folkligt motstånd trots att man alltid först börjar med ett litet antal om 100-200 individer för att sedan låta populationen stiga mot önskat antal. Björnstammen i Sverige är ett exempel där ekosoferna är på god väg att lyckas.
Men inplantering av varg har överallt mött större motstånd och det har ökat kraftigt efterhand som folk fått klart för sig att med varg kommer även dödliga parasiter som dvärgbandmask, rabies och annat.
För att möta detta motstånd har en ny ”lära” blivit populär bland biologer, en ivrig förespråkare är biologen Rolf O. Peterson, en av de ansvariga för katastrofen Isle Royale, hans idéer kan sammanfattas som att man skall inrikta sig på ”restauration och skötsel av ekosystem” och inte fokusera på den ”långsiktiga överlevnaden av stora rovdjur”.
Det finns ju knappast något folkligt motstånd mot att ”restaurera ekosystem”! Men man kan då ”smyga” in de stora rovdjuren genom att tala om för allmänhet och politiker att man behöver ett fåtal vargar för att till exempelvis skydda vissa växter mot överbetning. Man lovar utan att mena det att antalet vargar skall hållas på en viss nivå, men naturligtvis behöver man ta in nya vargar utifrån då och då.
Ett exempel på att man lyckats med denna nya strategi är just höstens proposition ”En ny rovdjursförvaltning” där våra ekosofa statligt anställda biologer lurade SJF som lurade minister Carlgren som lurade regeringen som lurade riksdagen som svek folket. Citat Rolf O. Peterson mfl.:”Under this new paradigm, small populations of wolves, even single packs, could be restored to relatively small natural areas for purposes of ecosystem restoration and stewardship. We acknowledge the complications and challenges involved in such an effort, but assert that the benefits could be substantial”.
Jägare och markägare sitter bakbundna och tittar på medan makten över marken glider dem ur händerna. Våra marker blir lekstuga för skjutglada, statligt anställda biologer som från statens helikoptrar, terrängbilar och snöskotrar skjuter djuren med såväl skarp ammunition som bedövningspilar.

51. Kenneth...

2010-04-23 09:36

Jag tar din fråga allvar och försöker svara allvarligt.

Jag är givetvis medveten om att det finns konflikter och konkurrerande intressen. Just därför anser jag att vi inte kan ha en fri tillväxt av rovdjursstammarna. Samernas situation är en komplicerad. De disponerar 40% av Sveriges yta (med all rätt). Samtidigt bedriver de en näringsverksamhet som blir allt mer "moderna" och som ställer mycket speciella krav på omgivningen, exempelvis kraftiga begränsningar av den naturligt förekommande faunan. Samtidigt ska man kanske ha i minnet att den form av renskötsel som bedrivs idag i stor utsträckning är en produkt av den svenska statens krav och regleringar. Jag tror dock - som alltid här - att vi (om vi vill) kan hitta lösningar och kompromisser och kanske även vissa förändringar av rennäringen som gynnar både en kulturell och biologisk mångfald.

Och Calle ... jag lovar att läsa. Men ... kan vi inte försöka läsa varandras böcker... så kanske vi lär oss något nytt båda två. Nordamerikas historia är ett litet specialintresse för mig så du kan få fler tips. Den vite mannens folkmord ackompanjerades av en kontinuerlig utarmning av miljön, i första hand till följd av hänsynslös jakt (ex pälshandel), uppodling och senare industrialisering. Men vi kanske ska lämna den diskussionen.

50. killer instinct

2010-04-23 09:34

Man måste kanske inte använda så skarpa hundar och man måste inte skjuta dom älgar som tar strid med hunden och man måste inte skjuta stora tjurar.
Älghundsförbud menar jag inte, men vargens närvaro ställer krav på ett sundare sätt att jaga, mer anpassat till hur naturen fungerar.
Något som är viktigt även om inte vargen fanns.
Dock kommer vargen att finnas i vårt ekosystem i framtiden vare sig du vill det eller ej och om älgen återvinner förmågan att försvara sig och sina kalvar få vi en mycket naturligare ordning i skogen, där i första hand mindre starka individer blir vargmat.
Som det ser ut nu verkar ju vargen kunna sopa rent i älgsvaga områden.
Inte så bra ur jägarsynvinkel eller hur?

49. anders åberg

2010-04-23 08:39

orsaken till att eländet överhuvudtaget finns är vargen, inte dom ställande älghundarna!
ditt förslag är bara idiotiskt, ska vi ta bort en unik jaktform bara för att älgarna skall klara sig bättre mot vargangrepp?
du tror inte att tamdjursangreppen skulle öka när älgen löper iväg istället för att bli ett skrovmål för vargen?
nä, att vargen finns är skäl nog att överväga eftersöksbojkott men älghundsförbud gör många jägare till före detta, däribland jag!
grattis!

48. Olika platser dmv

2010-04-23 00:45

Den vite mannen började sitt folkmord i de östra delarna av Amerika. Efter hand som indianerna dog kunde de inte längre balansera ekosystemen som förr.
Amerikanska västern fick känna på den vite mannens välvilja betydligt senare. Många expeditioner belyser vad ont det var om vilt väster om slätterna. Så läs du Charles Kay som har specialstuderat de områdena.

47. DMV.

2010-04-23 00:45

Så här skrev du angående europeernas invasion av amerika: ”Problemet var att de ansåg att de på samma gång hade rätt att också utrota ursprungsbefolkningen. Varför? Ja... de ansåg att indianerna stod i vägen för deras egna ambitioner.”

Då vill jag tydliggöra att många vargvänner (det sker faktiskt varje gång i tidningarnas kommentarer) ifrågasätter samerna och rennäringen i debatten om rovdjuren. Alltså på samma sätt som du skrev här ovan, de står i vägen för deras egna ambitioner. Och en av våra rovdjurskuckus, Fredrik Franzén, avslutade tydligen ett föredrag i Vålådalen nyligen med orden: Det störst hotet mot vargen är rennäringen och jägarna!
Bättre och närmare sanningen har varit att uttrycka sig så här: Det största hotet mot rennäringen och jakten är vargen! Eller hur?

Hur ser du på detta med samerna DMV?

46. Torbjörn Eriksson

2010-04-23 00:44

Tycker ditt svar om vargens roll i ekosystemet var rätt tunt faktiskt.
Om det bara var matresterna som betydde något i naturen så bidrar säkert jägarna med det lika bra.
Naturligtvis spelar vargen också en stor roll genom sitt urval av bytesdjur och sin predation på andra rovdjur.
Det evolutionära tryck som skapas av att vargen ständigt tar dom svagaste individerna ger med tiden en helt annan genetisk styrka hos bytesdjuren än vad mänsklig jakt med ofta ett helt felaktigt urval kan åstadkomma.
Att vargen även begränsar antalet andra rovdjur ger en annan sammansättning av både djur, insekter och växter i naturen.
Allt hänger samman på något sätt och ingen ursprunglig djurart kan sägas vara onödig i ekosystemet.
Sedan är det utan tvekan komplicerat när vargen återvänder efter många år och bytesdjuren inte har kvar förmågan att värja sig på rätt sätt.
Dom problemen ser vi både i USA och här hemma och ingen vet antagligen hur lång tid det tar innan dom återfår den förmågan.
Bland annat därför fungerar det dåligt att bara släppa iväg vargstammen.
Jag skulle tro att vi i många år måste jaga och hålla nere vargstammen ganska hårt om vi skall få vargen och dess bytesdjur att fungera tillsammans igen.
Dessutom tror jag vi måste få slut på jakten med ställande älghund som ju faktiskt bidrar till eländet genom att ta bort dom djur som väljer att försvara sig mot rovdjur/hund.

45. Som vanligt..

2010-04-23 00:44

...kan inte vargälskarna komma med svar på en direkt fråga! Naturligtis vill väl inte Stockholmare ha varg springandes kring knutarna där dom bor, så varför skulle vi i glesbygden acceptera detta?
Ofta får man höra att man ska flytta om man inte gillar varg...vänd på resonemanget : flytta dit det finns varg då...ni som vill ha varg! Vargen finns ju på så många olika platser i världen...!!!
Väntar fortfarande på svar när det gäller "obalansen" i naturen när vi inte hade varg. Har tyvärr tappat bort jägarexamens boken, så fräscha upp mitt minne!
Jag har jagat i snart 30 år och aldrig saknat vargen på mina jaktmarker och tvivlar starkt på att det kommer att berika naturlivet den dagen den etablerar revir där. (För den är på väg!!!!)

44. dansa med vargar

2010-04-22 15:54

Dansa med vargar, tycker inte du att det går att dra en paralell mellan indianerna och svenska fäbobrukare? Fäbobruket är ju miljövänligt och även rennäringen. Att ta ansvar för miljön bör ju ske kollektivt.

43. Stövarjägare

2010-04-22 15:52

... med en dåres envishet får jag väl än en gång påpeka att jag INTE förespråkar en fri utveckling av de stora rovdjuren och jag har inget emot jakt.

42. dmv: Inga frilevande vargar är bäst för Sverige

2010-04-22 14:14

Nu var det Yellowstone vi diskuterade och den fullständiga ruin av ekosystemet som utplantering av varg har orsakat, inte bara i parken men i stora områden i staterna Wyoming, Idaho och Montana. Varg med dvärgbandmask har nu hittats även i staterna Oregon och Washington. Om du har läst referenserna Calle Seleborg gav dig så hade du hittat en intressant jämförelse mellan British Columbia och Sverige/Finland på 80-talet. Trots ungefär samma yta med älgstammar så sköt man i Sverige-Finland 230 000 älgar/år emedan man i BC sköt 13000 älgar/år. Skillnaden stod varg och björn för, drygt 200000 älgar/år är mycket kött.
Det är bra att du åtminstone har kommit till insikt om att varg inte har några rättigheter.
Varg förstör genom att sprida parasiter/sjukdomar.
Varg förstör genom att döda djur och människor.
Varg förstör genom att förstöra människors känsla av trygghet.
Våra kloka förfäder bevisade genom att utrota vargen att den inte har någon funktion i Sverige, den är och förblir ett renodlat skadedjur.

41. DMV

2010-04-22 14:14

Du fortsätter med en dåres envishet att försvara ekosoferna och idiotförklara alla som argumenterar mot deras ideer. Det vore betydligt mer klädsamt om du förutom att förespråka fri utveckling av stora rovdjur även berörde konsekvenserna av denna utveckling. Vad händer på lång sikt ute i våra ekosystem och hur långtgående åtgärder kommer att krävas för att skydda boskap och husdjur? Min tro är att när ekosoferna får fritt spelrum blir all jakt förbjuden, alla hundar som idag används för jaktändamål kommer att förvandlas till sällskapsdjur förutom de hundar vi kommer att avla fram för att i flock döda rovdjur i vår närhet.
Troligen kommer all köttproduktion att ske inomhus och all mark kommer att tas i anspråk för foderproduktion. Människor kommer inte att fritt kunna vistas i naturen utan beväpnade vakter. Det är ett dystert framtidsscenario med ekosofin som härskande livsåskådning.

40. Och snälla Tyskterrier

2010-04-22 14:14

...jag vet att indianer också är människor. Lik väl var det europerna som i princip utrotade buffeln. Detta borde vi väl ändå vara överens om. Problemet var att de ansåg att de på samma gång hade rätt att också utrota ursprungsbefolkningen. Varför? Ja... de ansåg att indianerna stod i vägen för deras egna ambitioner. Många ställde på den tiden ungefär samma fråga som ni ställer här rörande vargen. Till vilken nytta är indianen? Svaret blev ingen ... och de ansåg sig därmed ha rätt att krossa en hel kultur.

39. Miljövård i tiden!

2010-04-22 14:13

Livskvalite, men herre jistanes, det finns ju så himla mycket importmat,prylar från kina och allt möjligt i affärskjedjornas utbud.Mat ifrån länder där de svenska djurskyddslagarna inte gäller och når.Och det är väl bara och hugga ned ytterligare av regnskogarna.Bespruta bort insekter och genmanipulera maten och konstgödsla och fiffla med den med hjälp av färgämnen,tillsatsmedel mm.så människor utvecklar canser, allergier och får skador på genstrukturen.Människan utvecklar allergi mot det som är naturligt.Vargkramarna har glömt vad den där indianen som besökte sverige under miljökonferensen för några år sedan och vad han gav för råd till världens folk.Han sade att befolkningsökningen är ett världsproblem och han uppmanade var och en att gå hem till sin jord och odla sin egen mat och att just detta var en av många lösningar på miljöproblemen.Han nämnde något om att moder jord har samma besvär som en kvinna i övergångsåldern,moder jord svettas och är i obalans.
Om man månar om naturen så måste man utgå ifrån hur det ser ut från och med i dag.Att fortsätta importera mat och prylar som vi gör,är en stor skam.Andra länder får betala ett högt pris för miljösvineriet som pågår på grund av konsumtionen och den skriande efterfrågan.Vargkramarna är skamliga många gånger i sitt oförstånd.Jag menar att människor som ägnar sig åt andra nöjen än shopping på fritiden,tex jakt är miljövänliga.
Jakt är också djurvänligt om man jämnför hur djur behandlas,stressas,och lever instängda med begränsad frihet i djurfabriker och med undermåliga förhållanden angående beteshygienen i begränsade hagar.Vilt kött är också miljövänligt.Nej,jag anser att varg är ett hot mot miljön med hänvisning till den rådande situationen på jorden.

38. Ragnar och Calle

2010-04-22 13:28

Jag rör inte ihop Yellowstone med "The Great Plains" även om Yellowstone en gång tiden tillhörde ett sammanhängande ekosystem som även omfattade den nuvarande nationalparken. Problemet är att ni rör ihop en relativt liten kvarvarande rest av orörd natur med de förhållanden som rådde i Nordamerika före den europeiska invasionen. Precis som Calle skriver så rådde det en "balans där människan var en integrerad del" (även om det även här finns källor som är kritiska till detta: se exempelvis boken "The Ecological Indian: Myth and History" av Shepard Krech). Även vargen och övriga rovdjur var integrerade delar.

När de första europeerna började utforska kontinenten vittnar de om oerhört viltrika marker. Buffeln var exempelvis vanlig även i de östra skogsområdena och hela vägen ner till Florida. Likaså förekom hjort och småvilt i sådan omfattning att expeditionerna var självförsörjande, utasn några större problem.

Varför inte ta och läsa exempelvis "The Hernando de Soto Expedition: History, Historiography, and "Discovery" in the Southeast" av Patricia Kay Galloway eller "A Land So Strange: The Epic Journey of Cabeza de Vaca" av Andre Resendez eller varför inte "The Journals of Lewis and Clark"

Men det spelar ingen roll ... för vad jag och alla andra än säger... så har ni ju redan bestämt hur världen är beskaffad. Vargen är roten till allt ont. Vargen avviker från alla kända ekologiska principer. Den är satt till världen för att djävlas med oss och vår uppgift är att utrota den. Förmodligen anser ni också att evolutionen gjorde ett stort misstag som bidrog till utvecklingen av de stora rovdjuren och ni har nu tagit på er uppgiften att ställa allt till rätta.

Det är inte lätt att vara ödmjuk när man trots allt vet bäst ... eller hur.

37. Sjuk och samhällsfarlig ideologi

2010-04-22 13:12

Jag håller med Ragnar H om att målsättningen måste vara glasklar för att ena jägarkåren.
Därför är ett beslut om nollvision hos Jägarnas Riksförbund mycket viktigt.

Med fakta och argument i sak om alla de mycket stora negativa konsekvenser en livskraftig vargstam i Sverige innebär. Så vänder också opinionen.

Det är bara en sjuk ideologi som ligger till grund för naturmupparnas dolda agenda.
Naturmupparnas arbetsmetoder med dolda agendor och styrning av myndighetspersoner och journalister via rovdjursföreningar är också samhällsfarliga och hör inte hemma i en demokrati.

Vad händer t.ex. med journalisternas objektivitet när de blivit medlem i en rovdjursförening?

Det är obegripligt hur Sveriges regering kan acceptera naturmupparnas styrning av myndigheter och media.

36. Dansar med vargar

2010-04-22 13:11

Denna rätt har den endast om man ger den denna...
Om det rätta är att ge den rätten eller inte beror bara på från vilken ståndpunkt man utgår, inget finns som säger att det ena är mer rätt än det andra,mer än vi människor...
Din inställning att det var människans jakt som tog kål på bisonstammen stämmer nog inte riktigt...indianer är också människor och de hade under århundraden jagat bison... ändå fanns den i hundratals miljoner exemplar... människan torde ha varit det enda rovdjur som också kontinuerligt dödat bison i någon större utsträckning, därav dess stora antal...

35. Ja Pernilla

2010-04-22 11:56

alldeles riktigt, som utbildade och mycket aktiva jägare med mycket tid och vistelse i skogen så har vi det kunnandet...
Varför lyssnar ni inte då utan bara kommer med eget inövat svammel?

Torbjörn
Kallar du ditt senaste inlägg för ett vettigt svar på Pellarnas fråga är det nog bäst du inte svarar alls nästa gång...

34. Dansar med vargar

2010-04-22 11:55

Det fanns stora hjordar av bison på slätterna liksom det fanns stora hjordar av renar (caribou) uppe i norr.
I övrigt var det ganska tomt.
De stora klövviltstammarna som tillkom senare efter elimination av rovdjuren och reglering av jakten var i Nordamerika liksom hos oss en senare utveckling. Du får nog läsa hela berättelsen, inte bara propagandabiten. Börja med Charles Kay och Yellowstone.
http://evergreenmagazine.com/web/Renowned_Wildlife_Biologist_Charles_Kay_Speaks_Out.html
Eventuellt kan du börja med http://evergreenmagazine.com/app/portal/mm/Kay_Number_3.pdf
Trevlig läsning.
P.S. Artiklarna rekommenderas också till Pernilla och Torbjörn och andra intresserade av ekologi.

33. alla vargkramare mfl experter inkl riksdag

2010-04-22 11:55

erat motto är uppenbarligen att skita så mycket som möjlig i handen som ger er mat,var ska ni få era förnödenheter ifrån när allt är borta? Bonden o Landsbygdens företag är snart ett minne blott. de finns snart mer rovdjur än bönder i sverige och de verkar vara målet med övningen

32. dmv: varg har inga rättigheter

2010-04-22 11:55

Detta har vi diskuterat, ingen kan tilldela ett djur en rättighet och ingen kan därför tilldela arten varg en rättighet. En rättighet existerar för en människa bara om någon finns som utdelar den och garanterar den. Du har undvikit att svara och det innebär att du inte är trovärdig.
Beträffande Yellowstone så finns det loggböcker i sammanfattning att läsa vilka du uppenbart inte läst. Vilka referenser har du som stöder att det var ett individ och artrikt djurliv i Yellowstone? Du tycks röra ihop Yellowstone med berättelser från the Great Plains. Var lite seriös och kom inte bara med ditt vanliga pladder. En sidokommentar är att samma mekanism som skapade buffaloflockarna på the Great Plains även ett tag tycktes vara i funktion för hjort(elk)stammarna i Yellowstone innan inplanterad varg decimerade dessa stammar.
Inplanterad varg har inneburit en katastrof för Yellowstone med omnejd och inplanterad varg innebär en katastrof för Sverige. Därför skall vi inte ha varg i Sverige.

31. Men fortsätt....

2010-04-22 11:55

existera där den hör hemma! Och inte i Sverige! Rysk/baltiska importvargar!
Vilket trams! Hör INTE hemma i Sverige! Och dessutom på bekostnad av?
Ska man verkligen tillåta att dessa importvargar skall få härja fritt i Sverige? Trams....

30. Calle

2010-04-22 10:25

Du må vara expert på bandmaskar Calle ... men någon större insikt i de nordamerikanska förhållandena före den europeiska invasionen tycks du inte ha. När de första icke-indianerna kom till Amerika var landet oerhört viltrikt. Bison fanns i 100-tal miljoner över hela kontinenten och rovdjuren följde djuren på deras vandringar. Det finns en uppsjö av källmaterial som bekräftar detta. Jakten med moderna vapen (delvis som en strategi för att slå sönder den indianska präriekulturen) knäckte bisonbeståndet. När det gäller den europeiska expansionen västerut kan man tydligt följa hur viltstammar av olika slag slogs ut i första hand som ett resultat av exploatering och uppodling och jakt. Det var en bland annat en av många källor till konflikt mellan de infödda och de kolonisatörerna

... och till frågan om nytta. Du och många andra envisas med att ställa en felaktig fråga. Vad är nyttan med varg? Denna fråga är endast relevant om man har en grundinställning till världen som säger att endast det som är nyttigt för en viss grupp människor, på en viss plats, i viss situation har rätt att existera. En sådan inställning kan lätt leda till riktigt obehagliga slutsatser även i andra frågor.

Eftersom alla argument som försöker understryka rovdjurens roll för den biologiska mångfalden här avfärdas som "vargkramarskrönor" så är det enkla svaret istället:

Oavsett om vargen gör nytta eller inte så har den rätt att existera i egenskap av levande varelse. Svårare än så är det inte.

29. Pernilla och Torbjörn

2010-04-22 09:07

Kom med ett verkligt exempel på nyttan av rovdjur på vår landsbygd. Den största ekologiska påverkan de gör är att de hindrar det fria skogsbetet och ett utnyttjande av utmarker för bete.
Rekommenderar ett verkligt studium av favoritobjektet, Yellowstone. Yellowstone var under tusentals år i balans där människan var en integrerad del. Charles Kay har visat att när de första icke-indianerna kom dit beskrev de en plats full av växtlighet men med få stora djur. Varg fanns praktiskt taget inte. Upptäckarna klagade över bristen på vilt. (När amerikanska armen utforskade Alaska hade man samma erfarenhet. Man svalt.)
Därefter kastade man först ur indianerna. När klövdjuren ökade jagade man rovdjuren hårt. Sedan slutade man jaga växtätarna. Vegetationen betades ned. Lösning. Importera vargar och låt björnarna föröka sig obehindrat.
Efter att nu kraftigt ha decimerat viltstammarna ger sig vargarna på traktens närbelägna djurhållningsområden. Och vargarna tar inte bara boskap, de sprider sjukdomar vilka påverkar både djur och människor.
Sens moral. Låt landsbygdens folk sköta naturen som man gjort under hundratals år för maximal biologisk mångfald och trivsel för människor. Håll välmenande forskare och stadsbor borta från att fatta beslut om hur vår natur ska skötas. Vi behöver den under den kommande generationen inklusive dagens erfarenhet av att frambringa livsmedel som finns på landsbygdens. Stadsborna kan hitta mat i affären. Kunskap om hur den produceras har man inte.

28. till jösse

2010-04-22 09:06

Jag har inte tagit någon till hjälp. Jag var på jobbet och hann inte svara då.

27. Nollvision?

2010-04-22 09:06

Sluta jaga med drivande hund, det är lika förlegat som sk. drevkarlar, och det skulle lösa problemet: hund-varg, det funkar i andra länder, så varför inte här?

26. Ja Pernilla

2010-04-22 09:06

Alldeles riktigt, som utbildade och mycket aktiva jägare med mycket tid och vistelse i skogen så har vi det kunnandet...
Varför lyssnar ni inte då utan bara kommer med eget inövat svammel?
Torbjörn - kallar du ditt senaste inlägg för ett vettigt svar på Pellarnas fråga är det nog bäst du inte svarar alls nästa gång...

25. Carlgren, Sveriges Chamberlain

2010-04-22 09:05

Gunnar på Kroppefjäll 2010-04-21 12:48: Carlgrens ord om "Inte noll vargar och inte tusentals vargar" kommer att framstå som lika naiva och felaktiga som Chamberlains "Peace in our time". Carlgren tycks ha näsa för det felaktiga, vinner ekosoferna så kommer vi att få just "tusentals vargar", men vinner förnuftet så får vi noll frilevande vargar. Det går INTE att träffa avtal med fanatiskt troende, Carlgren har inte lärt sig denna gamla läxa. Därför måste vi alla som vill ha en natur för människor tillsammans kämpa för just "noll vargar". Det pågår ett krig i världen mellan ekosofer och alla oss andra, vi som bara vill leva i fred och inte bryr oss. Men inte i något krig har samarbetsmän blivit hedrade, SJF har med sitt "samarbete" försatt oss i den situation vi är i nu. Ända sättet att vinna är att ha målet klart för oss: Inga frilevande vargar i Sverige. Men vi måste inse att dit når vi aldrig om vi säger att vi vill ha varg men färre än WWF. Målsättningar måste vara begripliga, sanna och trovärdiga.
Ingen har någonsin kunnat påvisa någon anledning till att vi skall ha varg. Bjärvall sade att enda anledningen till att ha varg är "filosofisk". Inte ens musen som röt kan ange någon anledning att ha varg i Sverige.

24. Ingen idé...

2010-04-22 09:05

Just precis. Ingen idé att kommunicera med vargkramare. De har bl.a. teflonminne. Forskning, kunskap etcetera om varg bara rinner av dessa individer. De lever i sin egna vargkramarvärld långt bort från verkligheten, drabbade människors vardag. Personligen så har jag hittills aldrig kunnat få ett enda svar på den/de enklaste fråga/or. Det
som är grunden för dessa vargkramar-amatörers agerande är ett personligt hat mot jakt och jägare. Men varför inte vara ärlig och säga som det är?
- "Jag/vi gillar inte/hatar jakt och jägare"! Hur svårt kan det vara? HUR skall ni klara er utan oss jägare?
HUR skulle det se ut om vi inte fanns?
Vet ni egentligen vad vi jägare gör under ett år? Vad vi bidrar med? Antal timmar av ideellt arbete/engagemang? "Sova under en gran i vargrevir" och sen dessutom ha teflonminne...vad kan man begära?
Dessutom så befinner ni er på ett forum för jägare...Kan man komma mer vilse i verkligheten? Välkommen till verkligheten och drabbade människors vardag ni också!

23. Torbjörn Eriksson & Pernilla Hedblom

2010-04-22 09:04

Lev då som ni lär!
Får innerligt hoppas att vildsvinen får böka runt på din gräsmatta Torbjörn, dom gör också nytta, du har flera gånger nämnt hur stora problem dessa orsakar, sluta genast upp med det!
Och vad Pernilla anbelangar så bör man väl svara på ett påstående man själv har sagt? Och sen gör mus och råtta en massa nytta i mänskliga boningar, kasta genast ut dina eventuella råttfällor för konsekvensens skull!

22. Ingen ide

2010-04-21 23:18

Ingen ide att komversera med nollvisionare.
En sådan fråga som lyder: Säg vad vargen gör för nytta?
Finns ingen anledning att svara på den.
Varför?
Som utbildad jägare skall de ha den kunskapen, om de har glömt bör de snarast ta fram sina viltböcker och läsa på.
Sedan spelar det ingen roll hur mycket man svarar, de har iaf "glömt" bort det en sekund senare.

21. Torbjörn E

2010-04-21 23:17

Vem tar du till hjälp för att svara först ikväll. Jag som genuin sosse hoppas slippa dig och dina gelikar efter nästa val. Vill ha min frihet kvar. Landsbygdsdemokraterna nästa.

20. Instämmer!

2010-04-21 23:17

Nollvision är det enda rätta gällande skadedjuren varg och mårdhund!

19. Till Per J och Per H.

2010-04-21 23:17

Hej. Jag har inte försvunnit. Vargens betydelse i den svenska faunan hoppas ni lärt er om på t.ex jägarexamen och alla med natur och djurintresse vet att rovdjurens betydelse är viktig i kretsloppet. Det är många andra djur som lever gott på det som rovdjuren lämnar. Att dom tar bytesdjur är väl inget konstigt då det hör till deras natur. Det är tragiskt om tamdjur råkar illa ut. Men det finns stängsel för att skydda sina djur och med hunden vet varenda jägare att det alltid är stora risker med löshundsjakt. Jag tycker inget av det här är något nytt.

18. Torbjörn

2010-04-21 23:17

nu är det kväll...letar du fortfarande febrilt efter ett vettigt svar?

17. varför fördöms grannsamverkan mot varg

2010-04-21 23:16

hade en mänsklig varelse,fri från sinnesskärpa/påverkad av ämnen gjort samma saker som en varg gör på gårdsplaner etc så hade en grannsamverkan åtminstone teoretiskt fått beröm av polis och myndigheter...påtvingat ofredande av varg bör ej accepteras en millimeter..vad som BEHÖVS på landsbygden är den frid och trygghet som i majoritet funnits där sen dryga hundratalet år...det är inget att köpslå med

16. torbjörn eriksson

2010-04-21 23:16

vadå ikväll,behöver man överlägga med sina kollegor för att hitta eventuella fördelar?
min son som går på dagis skulle kunna rabbla upp nackdelarna med röven o en kritbit ifall han kunde skriva.
att du inte kan säga alla nackdelarna visar på att du inte vet vad du pratar om torbjörn,bäva månde sverige ifall ni kommer till makten!

15. Vargen behövs inte!

2010-04-21 23:16

De rysk/baltiska importvargarna behövs INTE i Sverige! Bara j--la trams! Och inget annat! Ställer bara till med en massa elände..kostar bara en massa pengar...Men det är ett typiskt svenskt agerande att införa importvargar...Var kommer detta spektakel att sluta någonstans? Vilka kommer att få ta konsekvenserna? "Vi ska ha"! Gör något vettigt istället!
Ut med skiten! NU!!

14. Vad behövs vargen till

2010-04-21 23:15

Vi har klarat oss utan varg ,när jag började jaga. Nu har jag en son som ska börja jaga.Traditoner går i arv. Men frågan är ? vad ska vi jaga i framtiden Varg eller Älg,Småvilt

13. Torbjörn

2010-04-21 23:15

När du ändå håller på kan du väl tala om vad som var "obalans" i naturen under den period vi inte hade varg??? Vad var det som inte funkade ???

12. Vem tillför vad ? och varför ?

2010-04-21 23:15

Bevarandesidan försöker med krystade och finurligt påfunna halvsanningar, försöka finna vargens existensberättigande i Sveriges skogar
Tyvärr så kommer det aldrig att kunna påvisas några fakta eller sanningsenliga resultat av Vargens tillförande av ex. mångfald, biologiskt tillskott, balans i ekosystem eller andra "klyschor" som gällt basuneras ut.
Vargen har ingen teoretisk chans i dagens samhälle och den levnadsstandard som vi i majoritetsval valt att leva i och efter, att överleva i balans med andra
Vargen tillför endast något positivt i regioner eller områden där människan valt att inte exploatera, bosätta eller nyttja naturen.
Var i Sverige finns idag ett sådant område? Ingenstans alls.
Såmed är vargens samexistens med människa och natur dömd att misslyckas. Som tur för vargen, finns dock länder,områden,regioner, där den i sitt naturliga element kan leva och verka så som arten från början är konstruerad för.
När bevarandesidan med konstgjord andning och skönromantiserande förslag, försöker återskapa livsrummet för arten varg, gör man sig skyldig till djurplågeri och egoistiskt handlande i kvadrat.
Vargen skall absolut finnas i faunan, inget snack om saken. Men den är deffinitivt inte skapad för att leva med människan, bland människan eller hos människan.
Mig veterligen finns det fortfarande människor i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Närke och Dalsland, på senare tid även Bohuslän?
Så där skall enligt förnuftet och för vargens bästa, INGEN varg behöva leva.
Det ringa antal vargar som Sverige skulle kunna hysa, måste finna platser, där människan inte samexisterar, där bytesdjuren är tillräckliga och där naturens egenskaper är förenliga med arten Vargs behov för att trivas.
Ge mig namnet på denna plats/ort/region Torbjörn Eriksson?
Inte ens en Miljöpartist kan vara så korkad och tro att en annan lösning skulle finnas???
Ta upp frågan om flugor istället. Det är enligt WHO den överlägset största faran för natur o fauna i framtiden.
Vargens existens löser sig självt, bland sunda förnuftiga naturmännsikors ambition att bevara Sveriges natur för kommande generationer. Något du uppenbarligen skiter fullständigt i !

11. Torbjörn Eriksson

2010-04-21 23:14

Jag kommer precis från ett möte med Mona Sahlin. Socialdemokraterna är tydliga, det blir fortsatt förvaltnings- och skyddsjakt, och överraskande, ingen inplantering av vargar. Slutsats: Rösta på socialdemokraterna!

10. Till Per och Per

2010-04-21 15:46

Jag lovar att svar kommer i kväll!

9. torbjörn eriksson

2010-04-21 15:37

Vart tog torbjörn vägen? vore värkligen kul att höra hur han menar att vargen behövs i sverige, det är lätt att skriva en sak men tydligen svårare att motivera.

8. killer instinct

2010-04-21 15:37

har så rätt tror tom att det kommer skottpengar på varg så småningom. vad torbjörn anbelangar så bor han i ett område med väldigt mycket hjort o vildsvin han är nog bara rädd om sina tulpaner, bry er inte om hans joller för de är ingen annan som gör de häromkring.

7. Torbjörn Eriksson 2010-04-21 11:46

2010-04-21 14:42

Vad behövs vargen till? Ser fram emot ett svar inriktat på nyttan med varg!

6. torbjörn eriksson

2010-04-21 14:41

tids nog så kommer du nog in i verkligheten också torbjörn, du kör huvudet i sanden fast jag bad dig dra upp det för nån vecka sen!
problem med varg finns i sverige och jag hoppas vid gud att era önskemål inte besannas.
ifall dom mot förmodan gör det så sitter du/ni väldigt löst på era stolar, och vem ska städa opp i skiten som skapats?
knappast ni!
och detta krav som framställts är lite för tidigt framlagt,vänta i 5 år så ska ni se att STATEN ställer krav på jägare att skjuta av varg!

5. Befriande

2010-04-21 14:31

Skönt att det finns några i det här landet som vågar säga nej till varg. En helt konstlad stam ska byggas upp utan att någon ens berättar varför. Varenda gång vi sväljer tungan och struntar i att argumentera för nollvision, går vi i de politiskt korrektas ledband. Vad leder det fram till i slutändan? En sak är jag säker på: Det är slut med hundjakt i områden med vargetablering.
En jägarorganisation måste företräda sina medlemmar och naturligtvis säga nej till ett sådant dråpslag mot jakten.
Det mest korkade argumentet vi möter är att det skulle missgynna jägarkåren att protestera mot varg. Struntprat.

4. Äntligen visas civilkurage och arbete om nollvision

2010-04-21 13:43

Just nu håller Sveriges regering på med att bygga upp en livskraftig vargstam i Sverige.
En dold agenda på femtusen vargar söder om Ljungan har naturmupparna lyckats plantera in hos svenska myndigheter och även involverat media. Avsikten är att med hjälp av rovdjuren skapa balans mellan rovdjur och bytesdjur och på så sätt avskaffa jakten i Sverige.

Jakt enligt den Svenska jaktkulturen med lös hund går inte ihop med en frilevande vargstam.
Det finns inte någon plats för jakt när det råder balans mellan rovdjur och bytesdjur i skogen.
Så naturmupparna är på god väg att lyckas.

Jägarnas Riksförbund har beslutat att vänta i fem år och därefter bestämma sig för om de skall hjälpa till med arbetet att bygga upp vargstammen eller inte.
Jägarnas Riksförbund har valt att ställa sig på sidan och titta på när jakten manipuleras bort i Sverige.
Jag anser att detta förhållningssätt måste ändras och stöder de sex distrikens krav i artikeln på att Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse skall ta beslut om att arbeta för en nollvision för varg.

I den situation som råder måste alla jägare på alla möjliga sätt hjälpas åt med att skapa en opinion för att rädda jakten. Men det behövs någon som organiserar och leder detta arbete.
Jag anser också att Jägarnas Riksförbund skall representera jägarna och starta upp detta arbete.
Riksjägarna måste våga visa lite civilkurage och ta ställning för jakten.

Att vänta och se vad som händer håller inte i vargfrågan om vi vill ha jakten kvar.

3. Absolut rätt!

2010-04-21 13:28

Mkt bra Kurt .Pruta inte en millimeter på det kravet. Bevara värmland fritt från frilevande varg.

2. Sänk bensinpriset till 5 kr/litern!

2010-04-21 13:27

Det är inget tvivel om att den rovdjurspolitik sossarna&co initierat, driver svensk natur och fauna ner i fördärvet katastrofalt.
Ej heller är det i dagens moderna samhälle längre möjligt att leka skönromantiker. Vidare finns tillräckligt med bevis för att Sverige som land inte kan/skall/bör hysa detta rovdjur i det antal som vissa "experter" anser.
Påföljden blir och är ett utdöende lantbruk, fäbodrift, levande bygd osv.
Men om vi som naturälskare, landsortsbor, realister, jägare och ansvarskännande medborgare någonsin skall få chansen att bli tagna på allvar - Då måste vi inse att visionen Noll är lika utopisk och fantasibetonad som att uttrycka kravet på sänkt bensinpris.
JRF gör sig århundradets "björntjänst" om de väljer att föra en linje som a) inte hörsammas b) anses utopisk c) politiskt omöjlig att hantera d)skapar konflikt med alla andra.
Visst skulle det för en stor del av alla drabbade och inblandade vara rätt att som tidigare ha ett vargfritt Sverige.
Att framföra en nollvision i dagens debatt, skadar och infekterar tyvärr dock saken mer än den skulle göra nytta. Inte minst när Carlgren så oerhört tydligt klargjort att "ytterligheternas åsikter" inte kommer att infrias, någonsin.
Att då ta till stridsåtgärder för att visa den totala motsatsen mot bevarandesidan 2000 vargar, är tyvärr lika dumt som att be politiken ändra bensinpriset. Good luck!

1. Drömmar som inte kommer att slå in!

2010-04-21 13:26

Det kommer aldrig att bli verklighet! Det finns djur i vår natur som ställer till med betydligt mer skador och tragedier och som kostar samhället mer pengar och människor med lidanden. Ni måste komma in i verkligheten och förstå att vargen behövs i vår natur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB