• Älgskadefondsföreningen

Oenigt om Mörner som SJF-bas

AktuelltPublicerad: 2012-04-11 16:14

Inför Svenska Jägareförbundets årsstämma vill valberedningen att en ny förbundsordförande ska väljas. Däremot finns det inga kandidater som ställer upp under rådande omständigheter och Torsten Mörner själv vill sitta kvar en mandatperiod till.

Svenska Jägareförbundet ska hålla årsstämma i Växjö och inför stämman ska valberedningen ta fram två förbundsstyrelseledamöter och en ordförande. Just ordförandeposten ser nu ut att bli en het fråga.

– Ja, det har varit mycket svårt. Torsten Mörner aviserade tidigt att han ställde upp ett år till. Men länsföreningarna har velat se en ny ordförande, säger Karl Gustav Abramsson, ordförande i valberedningen, till Svensk Jakt.
 
Vill ha extrastämma för ordförandeval
Inledningsvis har valberedningen diskuterat posten med några kandidater, men ingen av dem ställer upp om det finns motkandidater. Valberedningen menar att majoriteten vill se en ny ordförande, och att det då inte fungerar att välja om Torsten Mörner.
Valberedningens förslag är att bordlägga frågan om ordförande och att förbundsstyrelsen utlyser en extrakongress för att enbart välja en ny ordförande, och den bör genomföras senast i augusti eftersom förbundet då är utan förbundsordförande.
– Vi hade naturligtvis helst velat lösa detta på den ordinarie stämman. Men omständigheterna gör det omöjligt. Det är därför vi tar till denna åtgärd, säger Karl Gustav Abramsson till Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Men Runholm

2012-04-13 08:49

medlemmarna försöker ju föregå med gott exempel här och byta ut folk som inte förstår på en gång utan man måste mala sönder bit för bit under lång tid innan poletten ramlar ner...bättre då att sätta dit folk som uppfattar verkligheten omgående och kan göra nåt åt saker och ting innan det är alldeles för sent...

11. En ledare som inte lyssnar på medlemmarna

2012-04-12 12:55

Lyssnar man inte på medlemmarna i bland annat i rovdjursfrågan måste en ny ordförande plockas fram och att Man skall inte vara regeringes högra hand. Det finns bara en person att välja. LARS-ERIK KALLES DALARNA

10. Ni trängde in SJF i ett hörn i stugan och blir nu uppätna.

2012-04-12 09:49

Det är fullt förståeligt att ev. ny ordf. kandidat inte vill ha Mörner´s "lag" mot sig, för nu bör Ni återvälja Owe Wiktorin, om han nu ställer upp. vilket inte är troligt. Det är helt klart att ett medlemsförbund inte kan tro sig vara, eller aggera, som en statlig myndighet eller att svälja alla 8 riksdagspartiers "rovdjurskrameri". Två Rovdjursbeslut i Riksdagen visar alla partiers åsikt - Vargen går före landsbygdens folk- samma devis som SJF har haft sedan man deltog aktivt i Projekt Varg. Nu kommer förmodligen tredje beslutet i riksdagen efter Liljelunds förskräckliga förslag som innebär, om Riksdagen belutar i SOU-utredarens anda - ATT LANDSBYGDENS FOLK OCH FÄ OCKSÅ BLIR UPPÄTNA I STUGAN.

9. Alla är brända

2012-04-12 09:47

En styrelseordförande som vill bli omvald mot valberedning. Hoppas verkligen ombuden har kurage att focka Mörner. Problemet är att toppstyrningen under lång tid varit så stor att det inte finns några obefläckade alternativ.

8. Jag ser inget fel hos Mörner

2012-04-12 09:12

Det är sant. Jag anser att Mörner försöker hålla en så neutral position som möjligt i alla jaktfrågor, inklusive rovdjursfrågan. Jag, precis som Mörner, vill se en förändring i många delar av våra viktigaste jaktfrågor och är, precis som han, medveten om att känslor och kraftfulla uttryck för dessa inte är rätt väg att gå för att nå resultat. Om en omröstning skulle utlysas inom SJF, skulle min röst falla på Mörner. Det vi alla måste förstå, är att politik styrs av långsiktig argumentation och inte känsloexplosioner.

7. Mp och miljörörelsen

2012-04-12 09:12

Här kan vi se styrkor hos mp och miljörörelsen. Öppna valprocesser och där i stort sätt alla sett det som en ära att få kandidera till ordförande. Det ger ju en dynamik och liv i förening som etablerade organisationer som SJF helt saknar. Vi måste arbeta bort att ordföranden ska sitta på livstid som det ofta är ute i kretsarna. Det ska vara naturligt och positivt med flera kandidater.

6. Verkligheten hinner ikapp.

2012-04-12 09:11

Maktfullkomlighet straffar sig alltid. En dåligt förankrad politik i de egna leden fungerar inte. SJFs medlemmar bestämmer vad SJF ska arbeta för, och det är NOLL frilevande varg i Sverige. Vilken medlem tycker att det är OK med frispringande varg på sina marker??? Vargen tillhör det förgågna i Sverige. Den tillför ENDAST NEGATIVA konsekvenser för sin omgivning och hör inte hemma i bebyggda trakter. Mörner är passé. Han hade en romantisk och NAIV syn på vargen i kulturlandskapet, men han är KÖRD!

5. Ledarskap?

2012-04-12 09:09

Föga förvånande, en stor "drake" med ett obefintligt ledarskap.
En stor organisation som med lite vilja kunnat påverka vår nuvarande vargsituation!
Men det är klart, man biter ju inte den hand som föder en!
Här gäller det bara att bevaka sin position!

4. Välj

2012-04-12 09:08

Kalles från Dalarna! Då får förbundet en rakryggad ordförande, som troligen har förstått vargproblemet. Och för medlemmarnas talan.

3. Det är nu fläkten börjar snurra fortare...

2012-04-11 18:35

Är det så att folk inom SJF kanske börjar inse att situationen börjar bli ohållbart. Att ha en bas som under längre tid jobbat proaktivt för vargen kanske till slut slår tillbaka mot dem själva nu.
Det kan ju vara skönt att rättvisan ändå till slut kanske går vinnande ur denna sorgliga historia.

2. Vad säger man...

2012-04-11 18:34

...inte ens ordförande i dess styrelse har det goda omdömet att inte ställa upp för omval trots att han har majoriteten emot sig...

1. Efter...

2012-04-11 17:37

...allt svek som SJF visat i vargfrågorna ,så blir det helt naturligt med val av en ny ordförande.
Att sätta in en person från rovdjursrådet lär väl inte falla i god jord. Vi måste komma ihåg att rovdjursrådets nuvarande ordförande var en av de ledamöter i förbundsstyrelsen som föreslog och accepterade två vargföryngringar i varje län t o m i länen med renskötsel.
Vi får hoppas att KG Abrahamsson som nyvald ordförande i Västerbottens Läns Jägareförbund är observant på det förfaringssättet mot SJF medlemskår.
Det är också förståeligt att det blir svårt att hitta en lämplig ordförandekandidat i det läge som SJF befinner sig i, med avisering av höjda medlemsavgifter, en sviktande medlemskår och inte minst den negativa effekt det har med att sitta på tre stolar. Regeringen med sitt bidrag på första stolen, Vargetablissemanget med SNF Rovdjursföreningen och EU på den andra stolen och sist men inte minst och som borde vara den viktigaste stolen medlemskåren, som tyvärr är hänvisat till en knapp pallplats, trots att Svenska Jägarförbundet ska vara ett medlemsförbund för jägarkåren.
Alltså en ohållbar situation för ett medlemsförbund som SJF att sitta på tre stolar samtidigt.
En extra kongress för att hitta en ny ordförande kandidat! Ja det må jag säga är ett bevis på det lågvattenmärke som SJF hamnat på. Vem tror ni ska bekosta den kongressen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons