• Allmogejakt

Oenigt om utländska jägare

AktuelltPublicerad: 2013-10-18 12:11

Regeringen gjorde det möjligt för europeiska jägare att jaga ripa i Sverige. Nu ska Jordbruksverket göra en översyn av vilka effekter detta har haft.

I ett yttrande till översynen skriver länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland att de inte kan se några negativa konsekvenser, och inte heller för rennäringen.
Anders-Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur-Njarg sameby, håller inte med. Han menar att det blivit stora förändringar, särskilt under de två första veckorna av jakten.
– Lokalt väldigt högt jakttryck på de här områden som är attraktiva och vägnära, där du har möjlighet att jaga i princip från bilen och kan påbörja jakten på en gång, säger Anders-Erling Fjällås till Sveriges Radio Oddasat.

Svenska jakten startar tidigare
Samebyn har sina marker för renskötsel längs med riksväg 45 som går mellan Sverige och Norge. Norrmännens intresse för småviltjakten i Sverige har ökat eftersom jakten startar senare i Norge.
– Det skulle finnas en poäng att senarelägga jakten, då skulle man i alla fall få bort en del av de norska jägarna, samtidigt tror jag att kravet på jaktguide på utländska jägare skulle ha en effekt, de skulle lära sig att ta hänsyn ,de har väldigt dålig kunskap om renskötseln och kanske inte är medveten att de stör på det sätt som man gör, säger Anders-Erling Fjällås till radion.

”Måste lyssna på samerna”
J
enny Wik Karlsson anser att Jordbruksverket måste intervjua fler samer i frågan.
– Jag har ju i min dialog med Jordbruksverket förstått att man inte lyssnat på samebyarna. Ska man spegla en verklighet så bör man lyfta även den sidan för de delar de ändå säger att de inte kan hitta siffror och mäta, eftersom man då har påtalat det kanske det finns ett behov av att lyssna på samebyarna, säger Jenny Wik Karlsson till radion.

Ingen skillnad konstaterad
Erik Gustavsson, enhetschef på Naturresurs- och rennäringsenheten i Norrbotten, menar att det inte finns tillräckligt stora belägg för att rennäringen skulle påverkas negativt.
– Det vi har kommit fram till är det som berörs är de två första jaktveckorna på säsongen då vi tidigare kunde stänga ute utländska medborgare att delta i jakten och det vi då konstaterat är att de här två första jaktveckorna är det och har alltid varit ett förhållandevis högt jakttryck, vi har inte konstaterat någon skillnad genom att den tredje paratgrafen i rennäringsförordningen har förändrats, säger Erik Gustavsson till radion.
Gustavsson medger att de själva inte har diskuterat frågan med samerna.
– Vi har i den här gruppen kommit fram till ett sätt att arbeta med det här som varit lika mellan de olika länen och jordbruksverket och sedan då de andra inblandade i uppdraget, säger han till radion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Statens mark.

2013-10-19 14:01

Statens mark ägs av medborgarna som givit staten befogenheter att förvalta den så att medborgarna får mest nytta av den. Man skulle också kunna tänka sig att den som bor närmast marken kan få viss företräde till den då de gemensamt ägda markerna mest befinner sig i områden där annan, med icke natur förknippad fritidssysselsättning är sparsam. I min tankevärld är dock den Svenska statens mark ägd av de Svenska medborgarna och bör i första hand förvaltas till gang för de Svenska medborgarna.

För många år sedan ringde någon för mig okänd person norrifrån och frågade om min åsikt om hur man får bukt med anstormingen av ripjägare både söderifrån och västerifrån. Varför man frågade mig är fortfarande ett mysterium men jag svarade i alla fall av ren hövlighet att det billigaste och effektivaste sättet vore att skjuta fram premiären till samma tidpunkt som Norge har. Man skulle då i ett slag få bort säg 80% av de norska jägarna men även 80% av de svenska jägarna då riporna är mera vuxna och varska och oerfarna hundar kommer inte att klara att hålla dom. Vädret är betydligt sämre, på gränsen till riktigt krävande och det sållar effektivt bort sk. "söndagsjägare".

Mitt svar möttes av tystnad och jag förstod inte varför. Under flera år efteråt följde jag "kampen om riporna" och sakta började det gå upp för mig att hela bataljen inte alls handlade om ripors väl och ve utan om ripjägarnas pengar som underhöll både infrastruktur och logistik (tex. helikopterbolag) i de glesbebyggda närområdena till statens marker. Man ville alltså sälja ripan men samtidigt ha den kvar. Det här tycks pågå ännu tycker jag mig se och om det vittnar en annons om tjäderjakt: 19000 kronor för 3 dagars jakt och en tjäder ingår i priset. För 6333 kronor om dagen får man en hygglig Afrika jakt.......

6. ingen kontakt

2013-10-19 11:15

Märkligt att alla myndighetspersoner ALLTID kan uttala sig att det inte är någon störning för rennäringen och samebyarna och detta gäller i 99% av alla fall men dom pratar ALDRIG med samebyarna innan dom uttalar sig. Jag själv anser att bönderna i områden där det finns vildsvin har obetydliga problem med vildsvin, nu har jag ju inte pratat med nån bonde men det behöves väl inte innan jag uttalar mig? Nu anser jag ju inte detta om bönder och vildsvin men ville visa på hur idiotiskt det blir och låter när man uttalar sig om något utan att prata med de berörda innan.

5. Enkelt

2013-10-19 11:15

I grunden är väl det lämpligt att utländska jägare skall ha nyttjanderätter i form av jaktkort och guidning. Landsbygdens människor behöver väl också en födkrok? Varför skall landsbygdens folk låta andra utnyttja landsbygdens egendom gratis och långsamt utarma den?

4. Nej för länsstyrelsen...

2013-10-19 11:15

...spelar det säkert ingen roll!
För oss Svenska fågeljägare är det värre!

3. Viltvård

2013-10-19 11:15

Har egen mark i fjällen där vi skjuter begränsat med fågel,vi jagar för jaktens skull det vill säga vi ser hundarnas arbete inte antalet.
Vi gränsar mot statens mark där det är sönderskjutet marken har nu varit avstängd i 3 år.
Så blir det när man släpper allt löst jaktlag efter jaktlag skjuter bort kullarna
Vi skjuter inte ens dubble
Vid fint fågel arbete prioviterar vi hundens arbete före skott.
Det är det jakt handlar om.

2. Lappfogde - inte avskaffat ännu

2013-10-19 11:14

Om artikeln speglar dagens verklighet och att allt är rätt återgivet så blir jag mörkrädd av citatet ur artikeln "Erik Gustavsson medger att de själva inte har diskuterat frågan med samerna." Detta är ju lappfogde systemet som forfarande lever kvar men bytt benämning till "enhetschef på Naturresurs- och rennäringsenheten i Norrbotten". Lappfogde systemet infördes på den tiden när rasbiologin hade hög status med Sverige i spetsen. Storsamhället ansåg att samerna var av lägre stående ras och inte kunde föra egen talan och därför skulle representeras av lappfogden som bäst förstod samernas behov utan att behöva fråga samerna. Sverige var framstående i världen med att inrätta Rasbiologiska Institutet i Uppsala efter ett riksdagsbeslut år 1922. Länkar att titta på http://samer.se/1028

1. Börja 1 september istället

2013-10-19 11:14

Och begränsa jakträtten till att bara gälla för fast boende kommuninnevånare som är mantalsskrivna där. Sedan skall småviltjakten på statens marker i hela Sverige öppnas på samma sätt så att de boende i respektive kommun har rätt att jaga småvilt på mark inom den egna kommunen som ägs av kommunen eller staten. Jakträtten på högvilt skulle kunna utarrenderas till jaktklubbar som är öppna för samtliga kommuninnevånare. Det står sedan var och en fritt att bosätta sig i den kommun där man vill jaga på stalig eller kommunal mark. På detta sätt kan inte heller EU hävda att man diskriminerar utländska medborgare eftersom dessa får jakträtt på samma premisser, d.v.s. genom att bosätta sig och skriva sig där. Det gäller då som vanligt med giltighet från 1 nov föregående år.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons