• Allmogejakt

Oklart om vargjakt i flera län

AktuelltPublicerad: 2013-12-17 10:15

(UPPDATERAD VERSION) Länsstyrelserna i Dalarna, Örebro och Värmlands län har fått i uppdrag att peka ut vargrevir som är lämpliga för vargjakt. Detta har inte skett i Västmanland och Gävleborgs län.

Västmanland berörs av minst fyra vargrevir, där Hedbynreviret pekas ut som lämpligt av länsstyrelsen i Örebro län.
– Jag vet inte hur Naturvårdsverket resonerar och jag vet inte om det blir någon vargjakt här i vinter, men vi kommer att ha dialog om detta med verket. I Västmanland har vi haft få skador orsakade av varg det senaste året, jag vet inte om det spelar någon roll i bedömningen, säger länsstyrelses naturvårdshandläggare Kari Langöen till Svensk Jakt.

”Vi avvaktar”
Gävleborgs län berörs av sex revir, men det är oklart om något av dem berörs av jakt.
– Vi har inte fått förfrågan om eller lämnat ut underlag om vilket/vilka revir som är aktuella för eventuell jakt. Vi kan inte uttala oss om huruvida det blir jakt, frågan ligger hos Naturvårdsverket. Vi avvaktar även information från verket om referensvärden för rovdjuren, information om eventuell jakt samt om eventuellt nya förordningar som kommer att påverka rovdjursförvaltningen, skriver Sara Sundin vid Gävleborgs länsstyrelses natur- och viltenheten i ett mejlsvar till Svensk Jakt.

Tre revir pekas ut i Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro pekar ut tre vargrevir lämpliga för avskjutning om det blir licensjakt i vinter. Det är Kindla-, Villingsberg- och Hedbynreviren. I dessa revir är inavelsgraden högre.
För de tre reviren saknas exakta uppgifter om hur många vargar som finns. Men det är valpkullar i alla tre reviren.
De elva vargreviren i Örebro län ska tillsammans enligt länsstyrelsen ha minst 44 vargar.

Jakt på oskygga vargar
Länsstyrelsen i Örebro föreslår även jakt öster om Norareviret.
”Om vargparet inte är genetiskt värdefullt är området lämpligt för licensjakt i förhållande till socioekonomiska konsekvenser. Antalet djurbesättningar är högt och i området har varg uppträtt regelbundet oskyggt och angrepp på tamdjur har konstaterats vid fyra tillfällen 2013”, skriver länsstyrelsen om vargarna öster om Norareviret.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Per B - har du tappat tangentbordet?

2013-12-19 10:57

Naturvårdsverket har framgångsrikt bekämpat varje form av beståndsreducerande avlivning av varg. Vargarna i Sverige förökar sig därför med tresiffriga antal per år; får utvecklingen fortsätta så har vi inom ett decennium en fyrsiffrig årlig förökning. Det är en utveckling som slutar med kollaps, vare sig det är frågan om gräshoppor, lämlar eller vargar.
Per B är flitig i många fora, och brukar kasta sig över allt från obetydliga skrivfel till viktiga sakfel. Men nu när jag i #10 ställer en väsentlig fråga till honom, då är han moltyst. Finns det någon annan som kan hjälpa Per B med ett svar? Nej, skulle inte tro det. Allt från ministrar, genetikprofessorer och ned till Miljöpartiets Torbjörn Eriksson drabbas av fullständig skrivförlamning när de skall svara på denna enkla, men för vargstammens framtid avgörande, fråga.

12. Varför så historielös Torbjörn?

2013-12-19 08:24

Sverige har haft skottpengar på varg i 400år. Senast i början på 1900-talet var skottpengen ungefär som en årslön för en småbrukare. Så dagens skottpeng på varg borde ligga kring 300 000kr om man extrapolerar. Vargjakt kan knappast klassas som hobby, det blir snarare en nödvändighet. Försök och föreställ dig 1000 vargar i landet. Det är klart att det kanske känns lättare att smälta om Länst. sätter ett rimligt högt pris som jaktlagen får dela på när vargarna faller. Skottpengar kanske har en framtid för sig på vildsvin i Småland, rådjur på Gotland , mårdhundar och vargar. Och du kan glömma det där med genetiken, det är bara nys.
Nej frågan är hur problemet skall lösas, skall vi finlandisera oss eller kan det skötas förnuftigt.

11. Nr 9

2013-12-18 16:11

Skillnaden är den, vilket du har svårt att förstå, att älg och annat vilt har ett reelt värde vilket inte vargen har då den enbart genererar en kostnad!

10. XXX - du kan inte bojkotta en jakt som aldrig blir av

2013-12-18 13:11

Det mest troliga är att det inte blir någon beståndsreducerande jakt. OM det blir jakt överhuvudtaget så lär det bli en extremt begränsad jakt på kanske 30 ± 10 vargar; dvs. en jakt som INTE minskar vargstammen på ett års sikt. Vargstammen är stadd i accelererande ökning, problemen är redan gigantiska, men vargstammens explosiva utveckling kan ej stoppas. En utveckling som måste leda till att stammen kraschar. För experter kan dividera om antal vargar, forskare kan tjattra om inavel och politiker kan fatta riksdagsbeslut in absurdum, utan att antal vargar minskar. För skall vargplågan minska, så måste antalet vargar minska. Och skall antalet vargar minska, så måste födan ta slut, sjukdom sprida sig, alternativt jägare skjuta minst halva vinterstammen, och alla följande år måste jägarna skjuta minst den årliga tillväxten. Förutsättningarna för sådan avskjutning är okända och saknas, och lär inte i tid komma till stånd. Vargstammen kommer att öka och öka, snabbare och snabbare, tills en oundviklig krasch inträffar. Då först kommer vargplågan att minska rejält, till och med försvinna. Men på vägen mot sin undergång kommer vargen att orsaka ohemula kostnader för människor, och bestående skador på kultur, fauna och biologisk mångfald. Riksdag och regering visar skrämmande tydligt att våra folkvalda är maktlösa; oförnuft och miljöfanatiker regerar detta land, och dumhet tenderar alltid att kosta skjortan och lite till.
Eller finns det någon på forumet som tror att en laglig, kontrollerad minskning av vargstammen i tid är möjlig? Signaturen PerB har här ett utsökt tillfälle att beskriva hur en sådan begränsning av vargstammen i praktiken skall gå till. Men eftersom han (och alla andra) saknar svar på frågan, så lär frågan bli obesvarad.

9. Till 8

2013-12-18 13:10

Det ska inte utgå någon ersättning för att jaga varg. Jakten ska bedrivas som annan jakt och den utgår ingen ersättning för. Ska ni jaga varg är det nog dags att träna upp hundar för eftersök, för det är det lag på att det ska finnas inom viss tid. Sedan måste restriktionerna följas så man inte skjuter genetiskt värdefulla vargar. Jag tror inte det kommer att bli någon vargjakt då det finns för lite varg. Ska ni inte ha betalt för att jaga annat vilt också. Det vore väl bra att ha betalt för att hålla på med sin hobby. Det vore bättre med en fällavgift så jägaren får betala en avgift för varje fälld varg, så är det på älg t.ex.

8. Hur som helst - vargjakten närmar sig

2013-12-18 10:45

Då har vi problemet med ersättning för deltagarna. Skulle det inte vara bra om Jägarnas Riksförbund redan nu började förhandla om ersättning för vargjakt åt sina medlemmar? En ersättning om 5000kr/dag börjar kännas som rimlig. Ett sådant avtal kanske skulle locka ännu fler med i förbundet dessutom.
Att förhandla med NVV är nog hopplöst, men Länst. borde vara motiverade då de är organisatörer av jakten

7. Re:3

2013-12-18 07:49

Klockrent,,,sagt det själv en längre tid.

6. Tänkvärt.

2013-12-18 07:49

Tanken på att vi jägare bojkottar en ev. vargjakt är intressant. En accelererande vargstam och de då gigantiska problem som det skulle innebära, gör det lättare att ännu en gång tömma våra skogar på vargplågan.

5. @3 Per H - Kanske har du rätt i detta

2013-12-17 16:23

Vi kanske är nyttiga idioter som ställer upp på detta spektakel. Kan vi låta det gå åt pipan ordentligt, med en vargstam som ligger på 5000 i något år så lär det inte vara svårt att få igenom en nollvision sen.

4. Klokast med antal revir per län!

2013-12-17 15:25

Min tanke är att, noll vargar i fösta hand, bestämma sig för hur många revir med lågt antal Vargar i per län. Samtidigt bör reviren vara väl utspridda. Men vem vill ha dem hos sig. Läste i detta forum om Finland, ett förslag, Vargarna tillhör folket och får disponeras där efter. Tjyvjakt förekommer, frågan om tjyvjakten minskar.

3. Det fyller ingen funktion!

2013-12-17 15:25

Att debattera var och hur många vargar som ska skjutas vid en jakt i vinter eller nästa vinter är totalt meningslöst!
Så länge vi jägare ställer upp på att förvalta, jaga, vargen så accepterar vi indirekt också att vi vill ha varg!
Tänk efter litet innan ni säger att så här många vargar och de här reviren vill vi ha bort. Skjuter man bort ett revir som lst har "godkänt" för avskjutning så löper man alltid risken att det flyttar in ett genetiskt viktigt vargpar där! Hur stor är chansen att man får jaga i det reviret under överskådlig framtid! Bara som ett exempel.
Att man dessutom skulle få skjuta bort samma revir, område, år efter år är också något som är uteslutet oaktat genetik.
Med andra ord jagas varg så medför det också en acceptans av vargen och de problem som den medför. Vill vi verkligen det? Jag vill ha vargfria marker och är beredd att gå mycket långt för att också få det. Med andra ord låt vargstammen växa och bli ett problemdjur även för resten av befolkningen och samhället och inte bara för oss som är drabbade idag, även om det blir en lång och svår resa.
Men tycker man att dagens vargsituation är något som man trivs med och vill ha så självklart ska man jaga varg och hjälpa till gratis.
Antingen så sitter vi i baksätet och åker med eller så styr vi fordonet dit vi vill att det ska åka, det är vad det handlar om just nu.
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

2. Svårjagat

2013-12-17 14:11

Skall man få bukt med den exploderande vargstammen skall jakt vara tillåten över hela Sverige. Kommer inte att funka att bara hänvisa till vissa områden. Orättvist mot dom som bor söderut och är hårt drabbade av varg. Man kan inte bara titta på renskötseln

1. Handsken är kastad, törs regeringen ta upp den?

2013-12-17 11:28

Nu är frågan om statsminister Reinfeldt likt kung Karl Johan törs svara att "..., jag skall upptaga den"? Ty det står klart att det INTE är oklart, någon vargjakt vill Naturvårdsverket inte ha, inte i något län. Blir det ändå vargjakt? Ja, nu får vi se om det är riksdag och regering som styr, eller om det Rovdjursföreningen genom sina myndighetsmarionetter. Frontlinjen är nu klar, på ena sidan Stefan Löfven med sina trupper från SNF, WWF, Mp, V och på andra sidan Fredrik Reinfeldt, bakom sig har han snapphanar, bönder, samer och jägare.
En seger för Reinfeldt kräver en betydande minskning av vargstammen i åtminstone ett län.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB