• Pinewood

Olaglig skyddsjakt på flyttvargen

AktuelltPublicerad: 2013-05-28 20:17

Om Förvaltningsrätten får bestämma blir den finskryska vargtiken kvar i Junsele och föder valpar där. Tisdagen den 28 maj meddelade rätten sin dom och den innebär en ny seger för vargvännerna: Det var fel av Naturvårdsverket att besluta om skyddsjakt på vargtiken.

Totalt har 40 slagna vargslagna renar hittats. Man missänker dock att flyttvargen kan ha varit med och dräpt det dubbla antalet. Markerna är kuperade och svårtillgängliga och därför är det mest slumpen som avgör om ett vargslaget renkadaver påträffas.

Hannen som tiken gick tillsammans med i Junsele hann skjutas vid skyddsjakten, innan Förvaltningsrätten stoppade jakten och beslutade om så kallad inhibition.


Olagligt skyddsjakt
Sedan har Förvaltningsrätten grubblat på om skyddsjakten överhuvudtaget var laglig. På tisdagen meddelade domstolen att Naturvårdsverkets beslut upphävs. Jakten var olaglig.

”Förvaltningsrätten finna att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakten efter vargtiken varken uppfyller kraven på att det inte finns någon annan lämplig lösning eller att jakten inte försvårar den ogynsamma bevarandestatusen hos vargen eller förhindrar återställandet av en gynnsam bevarandestatus av den skandinaviska vargstammen i dess naturliga utbredningsområde”, skriver Förvaltningsrätten i domen.

Naturvårdsverket har förklarat att vargreviret i Junsele orsakade stora skador på rennäringen. Dels dödades renar, dels stressades dräktiga vajor och hjordarna skingrades.
Rätten anser dock Naturvårdsverket och samebyarna inte kunnat visa att vargen ställt till allvarlig skada


Efterlyser alternativ
Förvaltningsrätten efterlyser alternativa åtgärder. Exempelvis tycker rätten att Junseletiken skulle ha flyttats tillsammans med hannen hon gick tillsammans med.

"Det hade kunnat leda till att vargparets tillsammans hade stannat i ett nytt revir", skriver Förvaltningsrätten i domen.

Rätten tycker också att Naturvårdsverket och samebyarna hade kunnat vidta förebyggande åtgärder, som att se till att renarna inte gick in i reviret. När det gäller ersättningarna till samerna, tycker Förvaltningsrätten att de ska höjas när det gäller.


Föreslår ökad ersättning
"Det har i målet framkommit att många av de renar som rivits varit livskraftigsa livdjur som är svåra att ersätta. Det måste dock vara möjligt att kunna göra en bedömning av det förlorade värdet på ett sådant djur och att ersätta samebyn för detta. Naturvårdsverket har inte heller kunnat visa på varför ekonomiska ersättningar inte är en annan lämplig lösning", anser Förvaltningsrätten.


Förvaltningsrättens kunskap
Ordföranden Svenska samernas riksförbund, Jörgen Jonsson, har inte läst domen när Jakt & Jägare når honom på tisdagskvällen.
– Med tanke på det du refererar kan man fråga sig om Förvaltningsrätten verkligen besitter kunskap i den här frågan. Om man inte tycker att de drabbade samebyarna drabbats av stor skada, då finns det väl ingenting som kan orsaka stor skada för rennäringen. Vi ska läsa domen och fundera på hur vi går vidare, säger Jörgen Jonsson.
Naturvårdsverket kommer att gå igenom domen och sedan fatta beslut om domen ska överklagas eller inte.

Förvaltningsrätten har lagt ut domen i sin helhet på sin hemsida.
Läs domen här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Skyddsjakt

2013-06-03 11:43

I Finland tas beslut om skyddsjakt, sen skjuts det aktuella djuren och SEN meddelas media. I Sverige tas det beslut om skyddsjakt och sen meddelas SRF,och andra värnarklubbar sen väntar man någon dag och börjar jakten. Då har värnarna hunnit förbereda sina överklaganden.
Jag tror NVV vill ha kvar sina mjölkkor.

25. Gnäll inte - agera

2013-06-02 15:06

Domstolen tillämpar lagen som den ser ut, och verkar tänka rationellt t o m kreativt såvitt framgår av domen. Men man landar helt fel ändå, ur de flesta intressenters synpunkt. hela situationen är helt sanslös, skapad av statliga verk, intresseorganisationer och EU-byråkrater som glömt subsidiaritetsprincipen. Rikta er ilska mot dem som har ytterst skuld till situationen och som kan påverka dem, de politiker/lagstiftare som gett bort sitt inflytande och som nu visar sig helt oförmögna att hantera situationen, som agerar helt kraftlöst och som säkert känner sig maktlösa(!) i en situation de tappat kontrollen över. Såvitt jag förstår hanterar man inte problemet på samma sätt i Norge, trots att närmast identiska regler gäller där, vilket väl beror på att landsbygdens folk i Norge har en mycket mer betydelsefull roll i den norska politiken jämfört med hur läget är i Sverige. Är ni missnöjda så tala med era politiker och kräv till att de driver era frågor som ni vill och redovisar till er på vilket sätt de gör det och gör de inte det så får ni väl rösta på politiker som gör det, så enkelt är det. Politiska frågor har politiska lösningar och om politikerna inte har kraft eller vilja att göra det så rösta in nya politiker. Det samma gäller jägarorganisationerna, agerar de inte som ni vill och så kraftfult som ni vill så lämna dem. Då lär de lyssna för de lever på medlemsavgifter till stor del. Nomineringsförfarandena till nästa års riksdagsval pågår just nu! Ring era släktingar i stadslänen, som gärna blir bjudna på jakt hos er, och tala om för dem hur de ska rösta om de vill fortsätta jaga! Gnäll inte så förbannat utan agera istället. Känn er inte maktlösa för det är ni inte.

24. Allvarlig skada

2013-05-30 09:16

Domstolen ansåg att det inte förelåg allvarlig skada då endast 40 av 4000-5000 renar blivit dödade av vargen. Med det resonemanget blir det svårt att fälla någon för bilbränderna i Stockholm då endast ett fåtal av alla bilar i Stockholm sattes i brand. Fördelen med denna tolkning blir att ingen skyddsjakt kan tillåtas i eller i närheten av våra storstäder på grund av att de dödar husdjur och ofredar människor. Det finns för många husdjur och människor i dessa områden för att kravet på allvarlig skada ska vara uppfyllt.

23. # Gollum - Du har så rätt

2013-05-30 09:15

Man måste inte vara alltför konspirationsteoretiskt lagt för att dra dina slutsatser. Varför sitter en chefsekonom från Näringslivet och talar sig varm om ett Rewilding Europe? SNF, Rf m.fl. har gjort sig till hantlangare åt en storkapitalistisk satsning på att friställa Sveriges naturtillgångar. För dessa krafter är samerna bara i vägen liksom landsbygdsbefolkningen i stort. Det är dessa blåögda organisationer samt svenska politiker som måste vakna - innan det är för sent!

22. Häpnadsväckande...

2013-05-29 13:52

...att en rättsinstans kan uppvisa en så gedigen inkompetens.
Tror dock fortfarande att ledamöterna samtalat med en tidigare kollega som "älskar varg" mer än skyldigheten att följa lagen.
Respekten för svenskt rättsväsende sjunker ytterligare.

21. Tänk om...

2013-05-29 13:52

...vargvännernas organisationer skulle se lite längre än bara till sina egna intressen "mera varg oavsett kostnad" så kanske de skulle kunna fundera på vad de åtskilliga miljoner som rovdjuren kostar skulle kunna vara till för hjälp i ett arbete som är betydligt viktigare, nämligen det som behöver göras för att avhjälpa situationer som har lett fram till upploppen i Stockholm + andra städer. De partier som är mest vargvänliga är ju samtidigt de som gapar mest om reformer i berörda områden, och säkerligen har flest anhängare i samma områden. Har aldrig dessa invånare/anhängare insett att de är värda mindre än en varg i dessa politikers ögon.

20. Svenska...

2013-05-29 11:38

...rättsväsendet har kantrat och dess trovärdighet är körd i botten.
Håller med 8 och 17, det skulle vara av stort intresse att se resultatet av en sådan anmälan.

19. Vargen är INTE hotad!!

2013-05-29 11:37

Vargen är inte hotad som art!
Att Förvaltningsrätten inte kollar ett så enkelt faktafel förbluffar mig! Varför tas inte denna diskussion upp av riksmedia?

18. Junsele-tiken är en hybrid

2013-05-29 10:34

En äkta varg har en bestämd färgsättning. Andra färgsättningar berättar att det är en hybrid. DNA kan inte särskilja äkta vargar från hybrider. Huvudformen på Junseletiken är också avvikande.
Man undrar om det finns något sunt förnuft hos förvaltningsrättens ledamöter. Om man nu hittar andra betesmarker för renarna och flytter dem dit kommer vargen att stanna kvar och gnaga på gamla benrester. Ensamma vargar som försöker ge sig på älg löper stor risk att bli illa sparkad.

17. Håller...

2013-05-29 10:00

...med Nr. 8, skulle vara intressant och höra utgången av det.

16. Uppenbarligen har det...

2013-05-29 08:30

...helt undgått att hon flyttas 4 gånger och med blixtens hastighet tagit sig till baka till renskafferiet, sista gången med den skjutna hanen.
Förmodligen hade en förvaltningsrätten i Luleå kommit till en helt annan slutsats.
Sedan kan man undra hur förvaltningsrätten resonerar när man anser sig ha högre kompetens på renskötsel och vargförvaltning än vad berörda parter har.
Men eftersom NV hela tiden driver sitt genetikspår så blir det här resultatet, här har ju NV sagt emot sig själv så ur den synvinkeln blir dom logisk.

15. Lagen är fel

2013-05-29 08:29

Om förvaltningsrätten varit opartisk och dömt enligt nuvarande lagtext så är det uppenbarligen lagen det är fel på. Det står nu HELT klart att både EU-direktiv och Åhuskonventioner är totalt vansinniga skapelser av eko-fascister som politikerna av illvilja eller oförstånd bundit sig till.
Det är på tiden att man bryter sig loss ur dessa idiotiska överenskommelser.
Att sedan rätten lyckats med konststycket att totalt göra bort sig och svärta ned svenskt rättsväsende genom att hitta på helt vansinniga och krystade idéer som om de levde på en annan planet har inte undgått någon.
Om det svenska rättsväsendet fungerar lika illa överallt och tjänstemännens godtycke och egna värderingar ska styra... Tja, jag har i alla fall helt tappat förtroendet för denna instans. Nu vet man att kammarrätten är en lekstuga och inget värd.

14. Om det fanns...

2013-05-29 08:29

...fler realister och färre optimister skulle landsbygdens framtid se betydligt ljusare ut!

13. Vakna för guds skull!!

2013-05-29 08:29

Vad finns det för alternativ? Är vargen hungrig så biter den ihjäl vad den kommer över. När ska myndigheter vakna till liv och begripa? Det är dags att ställa krav mot myndigheterna!

12. Självklart

2013-05-29 08:28

Så här är det - alla politiker vill att glesbygden ska bort, kostar bara massa pengar. I dagens politik är det bara SD som sagt att de vill satsa på glesbygden men med de ynka 10 % de har så kommer de ingen vart. Vill absolut inte ha varg men måste erkänna att vargkramarna och Mikael Karlsson slår oss varg motståndare och jägar förbund med råge. Bara o gratta. Ekonomiskt så kommer vi alla jägare tjäna på detta importerat kött är billigare än o jaga, och alla dessa miljoner vi omsätter på jakt slipper vi visst kommer kännas surt men efter en tid tror jag vi kan luta oss tillbaks i TV stolen och säga FAN va skönt att slippa springa omkring i skogen coh flåsa, nä fram med lite varma mackor och sätt på DVD.

11. Flytta renarna

2013-05-29 08:27

Läste på på annat ställe att Förvaltningsrätten tyckte att samerna
kunde flytta renarna till ett annat ställe. Tydligen skulle vargen stanna kvar och svälta ihjäl...???

10. skandal

2013-05-28 23:18

trodde det var allmän jakt på hybrider http://www.nanomatic.fi/hybrider.pdf

9. När ska alla vakna?

2013-05-28 23:17

Jag undrar när alla ska vakna och inse att vargen bara är ett bricka i ett större spel! Om det bara skulle handla om djuret varg skulle frågan vara löst för länge sedan. Det finns stora ekonomiska intressen i den svenska landsbygden i form av skog och mineraler! och vad är det bästa sättet att bli av med dom som bor och verkar på landet ? Jo att få folk att vantrivas och vad är då bättre än att skylla på än ett djur? Alla får ha sin åsikt i frågan men i mina ögon är det uppenbart att det är pengar det handlar om. Allt i dagens samhälle handlar om pengar och det skulle vara otroligt om en varg skulle stå över allt annart. Vi dödar våra hav, vi skövlar vår skog, vi förorenar vår luft men vargen ska vi ha för den har dåliga gener kom igen för fan !!!

8. ??

2013-05-28 22:56

kan inte samerna göra en anmälan till FN för brott mot urspungs befolkning ??

7. Forvaltningsretten kan rendrift nå da?

2013-05-28 22:25

Leser man dette kan man virkelig spørre seg hvor kunnskapen ligger hos en del dommere?
Hadde disse folkene vært på befaring i området og satt seg in i forholdene ville det stått litt respekt av slike utsagn som fremkommer i domsavsigelsen. Men ved kun å bla pappir på et kontor i store byen viser de faktisk en intolleranse ovenfor samebyen. Samebyen er den berørte part og bør få all mulig oppmerksomhet fra retten før dom avsies.

6. undrar

2013-05-28 22:24

Om vargkramarna vore lika positiva om de fick betala 40-80 000 ur egen plånbok för varje ren och övriga tamdjur som vargarja dödar.

5. Hur länge ska de fortgå

2013-05-28 22:24

När ska vi landsortsbor sätta stopp på denna lekstuga! Pengar till skola har vi inte men obegränsat till denna cirkus ! Man blir så trött!

4. Optimisten

2013-05-28 22:24

Ursäkta, Men du kan inte besitta mycket klokhet du.

3. Allt är möjligt

2013-05-28 22:23

"Man tycker också att Naturvårdsverket och samebyarna hade kunnat vidta förebyggande åtgärder, som att se till att renarna inte gick in i reviret."
Ja varför inte, vi kan ju flyga till månen...

2. Urbaniseringen

2013-05-28 22:23

Ett av de verkliga hoten svensk landsbygd står inför, är att makten i form av myndigheter, statliga verk, domstolar snart endast finns inom tullarna i storstan. De som jobbar där vet oftast inte vad landsbygd är och under vilka förutsättningar landsbygdsbefolkningen verkar. De är helt urbaniserade! Flera generationers koppling till landsbygd finns på många håll inte. Vi som bor och verkar på landsbygden saknar helt förståelse från dem. De vet inte våra livsvilkor och kan heller inte emmotionellt fårstå vilkoren. Vi landsbygdsbor är något konstigt, ibland något man ser ner på. Värre kommer det att bli allteftersom inflyttningen till staden tilltar.
Följden av detta är att vi på landsbygden kommer att drabbas av än mer tokiga beslut. Rovdjursfrågan är en, vildsvinen en annan, för att inte tala om alla tokigheter inom övriga jordbruksnäringen.
Landsbygden lever verkligen under press...

1. Äntligen

2013-05-28 20:46

Detta är mycket positiva nyheter, saknas bara en hanne nu, för förökning av viktiga gener

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB