• Älgskadefondsföreningen

Omöjligt skjuta rätt antal vargar

AktuelltPublicerad: 2009-12-02 12:33

Allt talar för att mellan 20 och 40 vargar får skjutas i vinter. Men att pricka målet på 210 djur är i princip omöjligt. Och det är ingen tvekan om att vinterns vargjakt är ett test som ställer stora ansvarskrav på jägarna. Det var budskapet från regeringen och Naturvårdsverket vid tisdagens seminarium på Öster Malma.

I mitten av decmber kommer beskedet från Naturvårdsverket som stora delar av Jaktsverige väntar på med spänning, nämligen vargjaktsbeslutet från Naturvårdsverket. Men redan nu kan man skönja en del drag i beslutet, drag som också framskymtade vid tisdagens seminarium på Öster Malma där intresseorganisationer, regeringen, Naturvårdsverket och forskare deltog.
Jakten ska alltså ske i länen Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västra Götaland och Örebro.

Jakten startar efter nyår, men det är oklart när den slutar – eventuellt i slutet av februari. Och tilldelningen blir mellan 20 och 40 vargar.

Gener ska skyddas
Troligen får man lokalt stor frihet att utforma jakten och det är också sannolikt att avskjutningen får ske rakt av, på traditionellt vis – dock med undantaget att de genetiskt värdefulla invandrade vargarna, samt deras avkommor i första led, ska skyddas så långt det är möjligt.
– Vi har inte GPS-halsband på alla dessa vargar. Vissa ungdjur från de här kullarna kommer att stryka med. Å andra sidan är det inget större problem så längre föräldradjuren finnas kvar, fastslog rovdjursforskaren Olof Liberg, koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv.

Ingen avlivning av vargvalpar
Att jaga varg genom att plocka valpar ur varglyorna, något som framförts från Rovdjursföreningen, är uteslutet:
– Helt otänkbart. Vi diskuterade frågan, men för det första anses det av de allra flesta som fullständigt oetiskt. För det andra är det inte så enkelt att hitta lyorna som vissa verkar tro, sade Liberg i en kommentar till Jakt & Jägare.
Men vad som framför allt genomsyrade seminariet var dels att målet (210 vargar) är nästan omöjligt att pricka, dels att hela jakten är ett test (inte minst för jägarkåren) och att jakten med all säkerhet får en ny utformning nästa år.

Omöjligt mål
Både Olof Liberg och Susanna Löfgren, rovdjursansvarig på Naturvårdsverket, konstaterade att taket på 210 vargar och den nedre gränsen på 20 föryngringar (som i praktiken betyder 200 vargar) är praktiskt taget omöjligt att nå. Det går helt enkelt inte att förvalta en vargstam med sådan precision.
Regeringen har i praktiken gett Naturvårdsverket ett omöjligt uppdrag.
Orsaken är helt enkelt alla osäkerhetsfaktorerna. Vargföryngringarna kan pendla kraftigt från år till år. Ingen kan förutsäga den övrig dödligheten som drabbar vargstammen, i form av olyckor, tjuvskytte eller skyddsjakt. Enbart det sistnämnda kan pendla med ett tiotal djur från ena året till det andra.
Flera gånger under seminariet påpekade Susanna Löfgren:
– Det här är nästan omöjligt. Därför ber jag om förståelse för att vi slutänden hamnar något eller några tiotal vargar fel åt det ena eller det andra hållet. För det kommer vi sannolikt att göra.

Årets jakt ett test
Inte minst på grund av den korta förberedelsetiden blir årets vargjakt något av ett pilotprojekt – ett test. Också på den punkten var alla inblandade överens.
För det första är det meningen att jakten ska organiseras lokalt och regionalt. Men idag finns inte den organisationen. I vinter blir det Naturvårdsverket som får hålla det hela.
För det andra saknas det praktiska erfarenheter och rutin kring vargjakt. Vilka effekter får olika avskjutningmodeller? Hur lätt är jakten?

Plogning för 30 000 kronor
Michael Larsson från Åmot i Ockelbo redogjorde för sina erfarenheter från en organiserad skyddsjakt på två vargar för några år sedan. Den gången kostade enbart plogningen av vägarna i området 30 000 kronor. Han budskap var mycket tydligt:
– Ska man inrikta jakten på vissa djur krävs det noggrann planering och en organisation, 30-40 jägare som kan ställa upp med kort varsel, samt rätt väder – framför allt snö, slog han fast.

Viktigt jägaransvar
Naturvårdsverkets Susanna Löfgren, liksom departementsrådet Robert Andrén, tryckte hårt på jägarnas ansvar:
På kort sikt är det viktigt att både skjuta samtliga vargar som blir tilldelade (Löfgren var mycket tydlig på den punkten), undvika överskjutningar och sköta jakten snyggt och etiskt. På längre sikt bör också jägarna visa att man medverkar till att minska den illegala jakten.
– Vi hoppas att människor nu lär sig att om färre djur skjuts illegalt så syns det i tilldelningarna vid den legala jakten. Det ska helt enkelt inte finnas något att vinna på illegal jakt, sa Susanna Löfgren.

Strider inte mot EU:s regler
Varken regeringen eller Naturvårdsverket bedömer att vinterns vargjakt strider mot EU-direktiven. På plats i Öster Malma fanns också Mattias Lindström, jaktchef för Svenska Österbotten i Finland, som redogjorde för för vargläget där.
Upplägget i Finland, där olika jaktdistrikt får årliga tilldelningar av varg har både anmälts till, och prövats av, EU – som godkänt att jakten bedrivs i förebyggande syfte.
Sverige motiverar vinterns vargjakt i princip på samma grunder.

Enas om begreppen
Mattias Lindström gav också en stark rekommendation om att Sverige definierar vad som är "gynnsam bevarandestatus". Begreppet är centralt i både nationella och internationella regelverk, och för att få förvaltningen av viltstammar att fungera någorlunda smidigt, utan ständiga processer och utdragna diskussioner, krävs det att man överens om det begreppet.
Olof Liberg konstaterade att uppfattningarna kring "gynnsam bevarandestatus" är väldigt skilda inom den svenska forskarkåren. Han har också sökt efter vägledning utomlands, men även internationellt tycks synen på "begreppet" skilja sig kraftigt mellan forskare, myndigheter och länder.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

66. sjalvklart

2009-12-06 18:12

kan inte det "ratta" antal vargar skjutas, når LST,NVV och forskarare mørkelægger det ratte antal individer. Ni har sjalv skabt denna situation, fram met sanningen!!

65. GRATTIS...!

2009-12-06 10:42

VÄRMLAND ni ska förslagsvis få skjuta enligt Länstyrelsen ca 13 vargar vad blir över till övriga län? Som Dalsland med sina mångfald av varg, samt övriga förslagna läns indelningar?

64. Dere

2009-12-05 01:04

får ikke jage for å få ned antall varg!!
Dere får være med og hjelpe myndighetene som har skapat denna skiten
med og justere litt,for å få dere med på laget og som en del av den videre forskningen!!
Forstår dere absolut inget??
Dere får ikke mindre varg ved jakt.
Dere går forskarnas ærende, thats it !
Vegra jaga- Varg bakom hegn.
Jager dere varg nu ,får dere beholde den og har selv ødelagt muligheten til og få den bak hegn . Ingen kan være trygge med løs varg.
Ingen som har deltatt i justeringsjakt bør kommentere døde ofre etter varg. Skamligt. Ny sjuk religion

63. Lycka till på vargjakten,

2009-12-04 19:19

Dalle. Hoppas du får 40 skinn att sitta på.

62. Krisberedskapsmyndigheten och dödliga maskinfektioner

2009-12-04 17:45

En ny myndighet sedan den 1 januari 2009 är Krisberedskapsmyndigheten, http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
Den bör se som sin viktigaste uppgift att utrota alla frilevande vargar i Sverige.
Man skall inte göra sig dummare än man är och Dalle sliter stenhårt.

61. Ja, feynman...

2009-12-04 15:38

Vi skall motverka att smittsamma sjukdomar sprids bland folk och djur.
Vi skjuter alla med HIV och svininfluensa också, för att ta bort smittspridningsrisken.
Folk kan ju dö i onödan annars...
Avliva också alla grisar (det finns salmonella i del besättningar)
Detsamma gäller alla höns.
Utifrån ditt "absoluta krav" finns ingen annan väg att ta...
Det blir gärna så med absoluta krav feynman, kompromisserna försvinner, och realismen åker med på samma tåg, vi har sett det förrut från din sida.
Trevlig helg alla...

60. Statens skyldigheter

2009-12-04 14:20

Staten skall motverka att smittsamma sjukdomar sprids både bland folk och bland djur. Denna skyldighet har företräde framför alla avtal eller andra dokument regeringen måtte ha undertecknat. Ut i från detta absoluta krav på staten så finns det ett enda "rätt antal" vargar att skjuta: ALLA

59. Ja precis Lh...

2009-12-04 12:59

Jag tycker det minsta vi kan göra är att vänta och se...innan dess är det väl knappast lönt att ha några åsikter om resultatet.
Vad vinner vi på att måla fan på väggen innan vi ens har börjat?

Vargjakt är något vi gemensamt från jägarhåll har strävat efter, och nu har vi nått målet, vi har fått börja jaga.

Jag tror en majoritet av jägarkåren är nöjda med detta beslut, och jag tror också dom flesta jägare inser att det är VI JÄGARE som kommer att jaga vargen, inte staten, och inga myndigheter.

Borde inte du istället, med dina erfarenheter och kunskaper, dela med dig till oss "orutinerade"?
Ligger det inte i ditt intresse att så många som möjligt ställer upp och jagar?

58. Vargjakt

2009-12-04 12:59

Skall vargjakten ha någon effekt, så måste man ta bort hela revir. Vargarna jagar i flock och alfadjuren sköter dödandet. En flock på 10 djur tar lika många älgar och hundar som en flock på 4 djur. Ca 100 till 150 älgar per revir beroende på revirstorlek. En mindre flock lämnar mer kvar åt räv och korp.
Att plocka enstaka vargar ur en flock, har således ingen effekt på älguttaget eller att risken skulle minska för våra jakthundar. En allmän jakt på 20 individer är meningslöst för oss jägares intresse. Det innebär endast att flera och tätare revir kommer att etableras i Sverige. Blir det allmän jakt på enbart 20 individer, då tycker jag att vi jägare skall bojkotta jakten och låta Naturvårdsverket ta hand om jakten.

57. Dalle

2009-12-04 12:59

"vi är väl den grupp som tjänar mest på jakten?"
Tjänar på den, Hur i helsefyr tänker du då?
Du menar väl inte på fullt allvar att de få djur som tillåts skjutas,och därmed en fortsatt ökande vargstam gynnar vare sig vargen, jägarna eller någon annan utanför din grupp kramare...

56. Dalle

2009-12-04 09:39

Jag behöver inte veta det, hörs på ditt resonemang hur rutinerad (orutinerad)jägare du är.
Jag kan tala om för dig att jag har jagat varg vid ett flertal tillfällen, upp till dig att tro på eller inte men jag vet hur det fungerar.
Du kan förkasta hur du vill men tro att majoriteten av jägarekåren tycker att det ska bli spännade att jaga varg får du inte mig att tro,i alla fall inte de som bor i vargrevir.
Om vargavskjutningen skulle vara positiv skulle man försöka skjuta så många som möjligt nu när dom inte är så skygga.Att skjuta 20-40 vargar några här och där gör att dom blir ändå mera svår jagade då kommer allt att gå över styr.Rätta mig om jag har fel men du kommer att få se!

55. Jag förkastar sådana som Lh Calle...

2009-12-04 09:17

Inte för att dom har praktisk erfarenhet Calle, om dom nu har det?, och hur vet DU förresten att dom har det?
Alla, med liknande åsikter som dig talar automatiskt sanning?

Nej det är inte därför, utanför för att han börjar med att sortera in andra i ett fack som passar honom och hans debatt.
D.v.s. i mitt fall (och jag kan ju bara svara för mig själv) placera mig på en stolsryggsäck, vid en vägkant, utan erfarenhet av vargjakt...och hur vet han det?
Om man börjar med grundlösa påståenden om andra, och samtidigt späder på med ordet "avlivning" i jaktsammanhang, är man en bra representant för Sveriges jägarkår då?
Du tycker det, ja...inte jag, det är allt jag vill säga Calle.

54. Hittar ingen lämplig rubrik

2009-12-03 17:39

Dalle känner sig som viltvårdare och ska nu förvalta vargstammen.
Men intressant kan vara dennes uttalande från igår.
– Det som det handlar om nu är att stammen ska frysas, inte minskas, så det kommer inte att bli någon större skillnad, säger Olof Liberg.

http://svt.se/2.33557/1.1796976/vargforskare_ingen_jakt_pa_halsingevargen?lid=puff_1796976

Vad det betyder vet vi alla jägare på denna webbsida. Olof Liberg visar också med sitt uttalande att han inget har förstått. Vi jägare vill i första hand inte jaga varg (som Liberg påstår) utan vi vill slippa dem helt och hållet. Nu finns alltid undantag, Dalle är ett exempel.

53. Eftersök

2009-12-03 17:27

Dalle,har du hund eller kontaktat någon som har en vältränad hund på vargeftersök? "Enligt jaktförordningen måste eftersökshund finnas att tillgå inom två timmar vid jakt"...Det här kommer nog dom flesta vargjägare att stupa på är jag rädd. Å tro inte att vargjaktmotståndarna missar en sån här straffspark. Ett gott råd Dalle låt Grimsö ta hand om det här,dom har en hund...Bida din tid vår tid kommer.

52. Det finns tre sätt att reagera på ny erfrenhet Dalle

2009-12-03 17:26

1. Överhuvudtaget inte ta den till sig oberoende av källan.
2. Lyssna på andras erfarenhet.
3. Endast reagera på egen erfarenhet.

1-an verkar gälla för dig.
2-an definitivt inte.
3-an tvivelaktigt.

Jag får erkänna att min kunskap är mest från andra. LH verkar ha praktisk erfarenhet.
Av vilken anledning förkastar du detta?

51. Det finns tre sätt att reagera på ny erfrenhet Dalle

2009-12-03 15:01

1. Överhuvudtaget inte ta den till sig oberoende av källan.
2. Lyssna på andras erfarenhet.
3. Endast reagera på egen erfarenhet.

1-an verkar gälla för dig.
2-an definitivt inte.
3-an tvivelaktigt.

Jag får erkänna att min kunskap är mest från andra. LH verkar ha praktisk erfarenhet.
Av vilken anledning förkastar du detta. Är det filosofin: "Jag är svensk så jag vet bäst."?

50. Dalle

2009-12-03 15:00

Man skulle överlåta jakten(avlivningen) till dig Dalle då behöver inte NVV vara rädd för någon överskjutning.Det finns folk på det här forumet som jagat varg förut och vet vad det vill säga.Jägare som jag anser som jägare vurmar precis inte för jakt på varg än ser det som absolut ett måste om sen 20-40 vargar ska skjutas så är problemet fortfarande kvar du kan fortfarande inte jaga med löshund.

49. Lh och Calle

2009-12-03 12:56

Gå in på en veterinärsida i stället, där behandlar man ämnet avlivning, här är det jakt som gäller.
Vad är felet?
Vi har ju inte börjat jaga än ,så då har ni väl ingen aning om resultatet?
Calle, du skall ju ändå inte jaga, så överlåt du detta åt oss som tänker göra det.
Nej leta du skrönor och skrämselpropaganda i stället, det är din bästa gren.

48. visste väl det...

2009-12-03 12:55

från jaktens slut runt 15 feb.till
slutet av april kommer taket på 210 att följas...resten av året kommer stammen att vara mellan 50 och 20 procent större än det tak som klubbats...
Och "felen" som blir skall rättas till året därpå...och felen det året året efter då...osv,osv
Om de nu menade att de var så de ville ha det,varför klubbades inte taket vid 300 djur i stället?
Då hade denna utredning av avskjutningen
i alla fall stämt med verkligheten.

47. Vargfria soner.

2009-12-03 12:55

Att förvalta en vargstam för statens räkning. Då har vi övergivet alla möjligheter till att ha tamdjur-betesdjur- jakt med bl löshund. Det går ej att förena varg med dessa inytressen. Endast vargfria områden fungerar, se USA. Nationalparker är vargen fredad ej utanför. Låt varje kommun i sverige genom folkomröstning avgöra vad man tycker. Ej varghatare,ps res till Alaska och upplev Vargen i dess rätta miljö. MVH Nisse Bj.

46. Per H

2009-12-03 10:46

Där skrev du något av det bästa jag har läst på detta forum. Demokrati att själv få säga sitt där man lever och verkar.

45. Calle Seleborg

2009-12-03 10:24

Jag vill fylla i ditt inlägg Calle.
Jag har varit i Ryssland och jagat ett flertal gånger i området runt Tver.
Jag har jagat mest älg men när någon sett vargspår då går jakten över i något helt annat då är det inte frågan om jakt finns ingen etik då är det frågan om avlivning.
Dom här människorna vet vilka problem vargen ställer till med.

44. Micke 2009-12-03 00:36

2009-12-03 10:24

Tycker du att vi ska ha censur i det här landet? Jag tycker i så fall att du kan flytta till Kina eller något annat land där man begränsar människors rätt att yttra sig, eller varför inte till Ryssland där man mördar journalister som har en annan uppfattning än den gängse. Det skulle med ditt resonemang vara trevliga länder att bo i. Jag har vistats i båda länderna och jag tycker väldigt synd om den lilla människan som måste bo och verka där!
Inför man restriktioner i tyckande och tänkande samt yttrande då är man ute på väldigt hal och tunn is!

Jag hatar inte varg eller rovdjur, men jag vill inte ha dem på mina marker. Speciellt om jag uppfattar det som tvång, vilket jag gör! På mina marker, som jag äger, vill jag inte ha varg. Men enligt lag så måste jag det i dag. Om jag inte får uttrycka mina åsikter om att vargen skall bort, då har jag ytterligare en restriktion. Det är det som skapar motsättningar mellan människor!

Läs litet historia, tänk igenom varför saker och ting har inträffat i världen och dra en slutsats! Väldigt lärorikt att göra, kan få en att inse vad som händer om man beskär människors livsutrymme för mycket. Vissa går under andra gör något åt saken och ingetdera av alternativen är bra! Så låt du folk få lätta på trycket genom att skriva av sig, även om du mår illa av det. Antingen läser du inte det som skrivs eller så gör du det och skriver något eget tillbaka som svar. Allt är möjligt i ett fritt samhälle utan censur!
Det kallas demokrati och ger människor hopp om att kunna påverka sin livsmiljö och situation!

43. Micke,Dalle och Torbjörn Eriksson

2009-12-03 10:23

Ni kallar er jägare som sitter på en stolryggsäck vid en vägkant en vecka om året. Skönt när ni kan åka hem till stan och låta ortsbefolkningen ta hand om resten. Bodde ni i markerna med varg så skulle ni förstå problemet. Naturlig balans herregud i det urbaniserade samhället vi lever i. Sverige med knappt någon vildmark alls, skulle naturen sköta sig själv finge alla människor lämna landet så djuren fick sköta sig själva då skulle naturlig balans uppstå.
En utopi men det är kanske så ni tänker ni rödgröna.

42. skjuta jo då..

2009-12-03 10:23

Bor i vargaland och har löshund. nog skulle jag med glädje gå ut och jaga varg tillsammans med de flesta av jaktkompisarna och lagkompisar. Jagar vi lo och björn kan det bara bli bättre om vi får jaga vargen med. Den behöver veta att vi är farliga vi människor få lite respekt och hålla sig från bebyggelsen. Varför skulle vi inte jaga när vi får? och om det är 40 i år så är det ju 40 mindre iallafall. och förhoppningsvis kanske flera året därpå. Jag jagar för att det är kul och en livstil i familjen i generationer. Och jag sätter gärna rumpan på ett vargskinn..eller lägger dom som överkast på sängen..

41. Inte tydlig nog

2009-12-03 09:32

Jag har gått igenom NVVs dokumentation. Helt klart är att vargstammen kommer 1 augusti 2010 att vara 10-15 % större än 1 augusti 2009. Sen kan vi strunta i alla exakta sifferuppgifter.
Vilket innebär att antalet konfrontationer med vargar troligen kommer att stiga med 20-50%. Det blir ett jobbigt 2010.
Motbevisa mig gärna Gråben, Torbjörn, Uffe, Pernilla och ni andra vargälskare.

40. Sällsynt okunnig, Torbjörn

2009-12-03 09:31

Jag tycker du ska efterforska lite grand i vilka metoder som används för att begränsa vargstammar i Alaska, Kanada och Ryssland. Här är det inte fråga om några sportsmannametoder. Det är resultatet som räknas. Snaror, jakt från helikopter och flygplan, valpar från lyor och även gift används. Andra metoder är alltför ineffektiva att bedrivas i större skala. Och det har ingenting med min jaktetik att göra.

39. Torbjörn Eriksson

2009-12-03 09:31

"Det är inte fråga om att jägarkåren ska rensa upp något".
Det är väl exakt de vi kommer att få göra i sinom tid (ej långt borta) när allt har gått över styr. Varglekstuga är det i allra högsta grad har kostat massor med pengar som kunde använts till sjukvård, barn, skola och äldreomsorg. Vilken funktion fyller vargen i naturen i den upplysta tid vi lever i? Calle Seleborg tycker jag ser väldigt nyanserat på det här och passar väl in på detta forum, frågan är nog om du passar in!

38. Men T.E.

2009-12-03 09:30

Du som är politiker, accepetrar du inte majoritetsvalda beslut, du skryter ju med att du är rovdjursansvarig, ansvar betyder väl att ta hand om något, tror du missupfattat din uppgift. Nu när det har konstaterats att vargarna sprider sjukdomar så är det än viktigare att kraftigt decimera stammen.

37. Här ylar vi om vargjakt...

2009-12-03 09:30

Apploderar när beslutet kommer, och sedan vägrar vi jaga???
Ursäkta språkbruket, men hur f-n tänker en del här?

Är vi jägare och viltvårdare, eller "egenproducenter av viltkött"?
Har du ändrat dig igen Calle?
Blev det "för kallt om häcken" igen?
Om vi inte jagar nu, vad händer då?

Att ni inte begriper att det nu är dags att sluta gnälla och ta tag i förvaltningen av vargstammen är obegripligt för mig.
Vem gnällde när vi fick jakt på lodjur?
Skall vi inte jaga vargen som vilket annat rovdjur som helst, vi är väl den grupp som tjänar mest på jakten?
Vi har ju krävt vargjakt, fått till jakt efter envist arbete från våra jägarförbund, och nu backar ni ur?

Skall vi inte jaga när vi är jägare även om det inte ger något i frysboxen?
Man kan väl bara beklaga inställningen, den kan ju i förlängningen innebära andra inskränkningar i jakten, det fattar ni väl inte?...men ni får ju å andra sidan ännu mer att gnälla på då, och det är kanske detta ni eftersträvar?

36. 2D mfl. som vill ha betalt för vargjakt

2009-12-03 09:30

2D skriver, "Det är väl magstarkt att begära att jägarkåren ska rensa upp gratis efter er samt berörda Myndigheter."
Det är ju jägarkåren som genom envist lobbyarbete har drivit fram den förestående vargjakten. Ingen annan vill ha den. Självklart är det jägarkåren som skall stå för notan också.
Flera av er klagar även på att ni inte vill jaga varg? Gör som alla andra som inte vill det och låt bli då.

35. Jägare i vargrevir

2009-12-03 09:28

Du har valt en psedonym som jag inte tror ett förbaskade dugg på.
Skjuta 20-40 vargar tror du vi kan slappna av när vi släpper våra hundar sen."Det finns jägare och hundförare som drar en lättnades suck att äntligen få jaga detta rovdjur". var finns dom, i alla fall inte i något vargrevir.
Blir det något så är de ingen jakt utan ren avlivning, så ser jag och de allra flesta på det är.

34. Torbjörn E!

2009-12-03 09:28

Kan du svara på en fråga ärligt? Hur tycker du att jakt ska bedrivas i ett modernt samhälle, som du säjer? Å vad har det varit för fel på den jakten som har fungerat i över hundra år utan dessa vargar som du och många andra värnar om. Det har bildats älgskötselområden där man har skött en reglerad avskjutning, men det ska väl du veta eftersom du säjer att du är jägare, vilket jag betvivlar! Vem ska reglera vargstammen? Ju mer rovdjur vi har ju mindre bytesdjur,s å enkelt är det väl? Svara ärligt nu!

33. Eriksson

2009-12-03 09:27

"vargen fyller sin funktion i naturen" - vilken skulle det vara? Att den dödar får? sällskapshundar och jakthundar? boskap? hästar? Visar sig mitt i samhällen och skrämmer folk? Är allmänt hatad av de som har nästan dagligen kontakt med den?
Du bor väl i en storstad, eller hur?

32. Ett skämt

2009-12-03 09:27

20-40 stycken är ett skämt!
Allt är som vanligt, varkkramare som skriker och skriker om att vi har för få vargar, det finns solklara observationer och liknande om att vi har minst 350+ vargar.
Vad händer? jo det vi alla misstänkte, att vi skulle få larvigt få vargar att skjuta.
Jag skulle gladjeligen ställa upp och smälla omkull en varg, skulle till och med kunna lägga en rätt bra summa pengar för det, men jag kommer avstå!
Jag är så sjukt skeptisk till att registrera mig för att få skjuta varg, vad händer den dagen när listan över dom som är med och jagar, samt skjutit varg kommer ut och in i naturmupparnas händer? Hur många mordhot, skadegörelser osv kommer inte ske då?
Jag vill skjuta varg, men inte vill jag skylta med det i listor som med största sannolikhet kommer läcka ut till dom grupperna som många gånger visat sin barnslighet, slänger rödfärg och tjära på skyltfönster, på bilar osv till dom som t.ex har pälsaffärer...

31. Stäng av alla varg- och rovdjurshatare från denna sida!

2009-12-03 09:26

Tyvärr är det så att ni som skriver och använder samma retorik som Calle Seleborgs inlägg i detta forum bara förstör för seriösa jägare och för de som vill ha en natur i balans. Tycker att tidningens redaktion borde stänga av dessa hetsande varg- och rovdjurshatare från detta forum. Dessa uppviglare bidrar på sikt till en oseriös jakt!

30. Hälsing 2009-12-02 20:36

2009-12-03 09:20

Skrälldalsvargarna är ju på både norra och södra sidan om ljusnan mellan Färila och Kårböle och dom är minst 10 st så du får nog be till gudarna om varfria marker nästa höst med tanke på den skrala tilldelningen. Därtill finns det minst 2 st i de nordligaste delarna av ljusdals kommun som vi delar med medelpad enlig vargobs. Sedemera behöver ju årets valpar hitta egna revir när vårens valpar föds och det börjar som sagt bli ganska trångt här på södra sidan... FACE IT det är redan kört! Tyvärr!!

29. torbjörn

2009-12-03 09:20

Seleborg är då en av dom mest pålästa och seriösa debattörerna på den här sidan iaf så sluta kasta skit på han.

28. Torbjörn..

2009-12-02 23:15

Hur många tror du VILL ut på vargjakt? Jag vill då absolut inte egentligen. Men om man kunna fortsätta med vår underbara löshundsjakt så finns det inget annat sätt.

27. Svar till Anonym 2D och Lh och Calle Selborg

2009-12-02 23:15

Det är inte fråga om att jägarkåren ska rensa upp något. Då har du missuppfattat alltihop. Det som ska ske är en jakt under stort ansvar. Jag är skattebetalare jag också. Det är ingen varglekstuga, då har du också missuppfattat det här. Det ska ni veta att jag kommer inte att jaga någon varg, det är dom för få för och det är ett mycket vackert djur som fyller sin funktion i naturen. Calle Selborgs syn på jakt och hur den ska bedrivas hör inte hemma i den upplysta tid vi lever i. Selborg har ett väldigt konstigt sätt att se på olika saker. På det sätt som Selborg ser på jakt tycker jag inte hör hemma på den här sidan.

26. Puff!

2009-12-02 23:11

Vilken skola har du gått på?Du verkar ha missat en hel del lektioner naturlära.Säja är det morderna skogsbruket som skapat denna hjortstam tyder på viss okunnighet.Den har nog skapats av en reglerad avskjutning och omvårdnad av avelsdjur,men som snart är ett minne om detta ska få fortsätta.Jägarkåren bygger upp och vargen raserar,så är det bara!Men det är inte vargens fel,utan dessa människor eller vd man ska säja som styr denna utveckling käpprätt åt h...ete!

25. halsband

2009-12-02 23:10

Ta och sätt halsband på vargar upp till 210,från de som det redan är halsband på.Så får man skjuta de som ej bär halsband.då blir ju tilldelningenden rätta.övertygad om att det skulle bli fler än 40 i tilldelning.

24. Torbjörn

2009-12-02 23:10

De flesta förvaltar nog sina djur på ett bra sätt, Men hur skall fårbonden förvalta sina 30 får när vargen tagit 29.
Angående förvaltningen av varg så blir det alltid jägarna som till syvende och sist får reda ut problemen när stammen blivit för stor.
Anonym 14:32 lägger fram ett fantastiskt bra förslag, märk de som inte skall skjutas så skjuter vi resten.

23. Ett fundamentalt fel i NVV strategi.

2009-12-02 23:10

Huruvida basen man utgår från är korrekt kan naturligtvis diskuteras. Men när man ser den skada som dessa ca 200 har gjort i år kan man undra. Inte stämmer det med att vargen är såå skygg.
Men de beräkningar man gjort tyder på att man siktar på 210 före 2010 års föryngringar med i stort sett intakta föräldrapar. Vilket betyder att sommarens vargpopulation hamnar på närmare 300 under den tid de ställer till mest bekymmer med växande valpar som inte än kan jaga själva. Då kan vi räkna med att 2010 blir betydligt värre år än 2009. Detta måste vara ett brott mot riksdagsbeslutet.

22. Tyvärr Gästrikland och halva Hälsingland.

2009-12-02 23:09

Jag vill att de vargar som ska skjutas i vårt län skjuts norr om Ljusnan. Vi har 9 st (5st, 3st och en ensam). Det skulle vara en stor lättnad för oss. Söder om Ljusnan finns det ju så många att det inte skulle märkas om de skjuts där.

21. Otroligt!? hör jag rätt?

2009-12-02 23:08

För några år sedan lät det annorlunda..kommentarerna var ofta.."f.n kan vi inte få jaga varg för?".. nu låter det som alla vill ha betalt!?? .Vilka är ni? För första gångem sedan 60-talet får vi äntligen sätta press på vargen på laglig väg och ni är ändå inte nöjda??. Eller är det så att ni inte vill jaga den för att den inte går att äta!? Allt jakt ska innefatta allt jaktbartvilt och inte bara älg för dom som nu tror detta. Det finns jägare och hundförare som drar en lättnades suck att äntligen få jaga detta rovdjur,så även jag

20. Ja, kaos

2009-12-02 19:54

att sige, att det er omøjligt at skjuta ratt antall varger, er det samma som at sige, at man inte overhuvudet har tall/koll på antal vargar.Det er en hot mot den svenska befolkning och jagara, och faktisk oxså dom som er naturvennor och ønskar vargen i begrænsat umfang. Det er en total desavuering av sin egan stilling/job i NVV, och av LST och forskare. Hur mycket mer er mørkelagt???

19. Kaos

2009-12-02 17:51

Allt sammarbete med NVV o länstyrelserna om rovdjursrapportering från jägarna bör avslutas,jägarkåren har ingen nytta att vara rappotörer, NVV o länstyrelserna går sinna egna vägar endå.För mig är noll de enda rimliga....Rovdjursprojektet närmar ca halvmiljard kr. Destumera vargar som skjuts ju lättare blir det framöver.

18. Torbjörn Eriksson.

2009-12-02 17:50

Det är väl magstarkt att begära att jägarkåren ska rensa upp gratis efter er samt berörda Myndigheter. Ni glömde att fråga jägarkåren före detta varg experiment. Det ska bli väldigt roligt att se hur ni löser detta.

17. Torbjørn

2009-12-02 17:50

att vil ha vargen som du, da føljer ansvaret met hela vagen. Jagarne har i mange år taget bra hand om klvvildtet, och betalt hvad det kostade i kronor, men jagarne ønsker generelt inte varg.
En annan sag, som jag inte kan hitte reda på, er at der nu pløtslig er tale om en skandinavisk vargstamme, hela tiden har vi fået at vida, at alla havde finske och ryss-gener, hvoraf kommer nu en skandinavisk varg, och vaffor er nya finsk/ryss-gener så vigtige, når stammen har dom gener nu?Nyt blod er alltid bra, men hvoraf kommer den skandinaviske varg?????

16. Inte särskilt omöjligt

2009-12-02 17:23

I riksdagsbeslutet står att man skall ha max 210 vargar i landet och att man därvid skall ta hänsyn till att förökningen kan vara olika stora från år till år. Då är det bara att antaga att antalet vargar är det största man kan komma fram till och att till våren så blir antalet valpar det största man kan tänka sig och inkludera detta i beslutet. Då hamnar man helt säker under 210 vargar och uppfyller man riksdagens beslut samt har man gjort så gott man kunnat.
Men det MAN VILL att skall vara omöjligt det BLIR naturligtvis omöjligt. Och det är INGEN som misstänker att NVV har för avsikt att seriöst följa riksdagens beslut.

15. Finns det 6 miljoner...

2009-12-02 17:22

...om året att lägga på en meningslösa föreningar som SRF, SNV och WWF så kan dom ersätta oss jägare som ska städa upp skiten. P
recis som Calle försöker förklara för Puff, Torbjörn och allt vad ni heter så är det skillnad på att städa och skörda. N
är vi jagar klövvilt får vi avkastning i form av klimatsmart kött av yppersta kvallitet och rekreation. När vi städar får vi i bästa fall ett sketet vargskinn att slå ned arslet på i TV-soffan. Vi har aldrig velat ha och kommer aldrig att vilja ha varg, därför klassas det här som städning.
Blir det 20 vargar i tilldelning då ska städningen inte utföras. En ytterligare viktig aspekt som alltid glöms i de fina salongerna är att endast vargar i revir räknas. Strövargar finns inte med i beräkningen. Så vitt jag kan förstå så finns det inte nämnt någonstans i beslutet att dom inte ska räknas.
Max 210 vargar punkt inget annat. Jag läste ett lysande exempel i en annan tråd här på sidan. 20 vargar är lika med 4 vargar till Dalarna. Till och med LST i Dalarna medger 11 revir, vilket innebär lite drygt en var i vart fjärde revir som kan tas bort. Det är lika med bojkott för det gör varken till eller i från.

14. Ja de fattades bara det oxå!

2009-12-02 16:59

Först har jägarna fått utstå massor med skit i åratal från myndigheter och forskare. Tjyvjakt. Misstänkta för grovt jaktbrott när man försöker skydda sina tamdjur m.m. Men nu när de börjat brinna i knuten, då ska vi minsann visa "ANSVAR" och städa upp efter den här dikeskörningen. Vad händer om vargjägarna inte klarar av det här?(Minns i Norge på 80-talet...de blev helikopter till slut.) Blir dom misstänkta för grov försummelse, och får vapnen beslagtagna.

13. Viltforskaren Seleborg

2009-12-02 16:37

Det enda som "skapat" en svensk stam av hjortdjur är det moderna skogsbruket och ingen annan.

12. Stor skillnad, Torbjörn

2009-12-02 15:55

Våra stam av hjortdjur har skapats av jägarnas förvaltning under ett hundratal år. Vi skördar nu resultatet av detta arbete. Naturligtvis finns det vissa skördekostnader att ta med i beräkningen. Ingen begår att staten ska stå för dessa.
Om staten eller enskilda kunde sälja varglicenser och därigenom bekosta utgifterna liksom man gör i USA vore det ok ur den synpunkten.
Men du missuppfattar grovt något. Jägarna önskar inte ha varg som jaktbart vilt i Sverige, med undantag av några få jaktidioter. Däremot vill jägarna och djurhållarna m. fl. grupper att vargarna avlägsnas. Om det är genom jakt, snaror eller fällor kvittar lika. det är resultatet som räknas.
Varför ska jägarna stå för kostnaderna och arbetet med att förvalta en vargstam man inte vill ha?
SRF vill ha vargen. Var då beredda att stå för en försvarlig del av kostnaderna.

11. Torbjörn Eriksson

2009-12-02 15:55

Ta och lägg din energi på att ta fram fakta angående vargen och dess ekonomiska kostnad. Det är vi skattebetalare som får lägga ut pengar på den här varglekstugan som NVV och projekt varg inneburit det kanske är dags att börja betala tillbaka om ni ska få någon hjälp att jaga.
Annars kan väl du, Torbjörn Eriksson, gå ut och jaga dom.

10. Svar till Anonym 2 D och Jan Bratt

2009-12-02 15:32

När ni förvaltar älg, rådjur, hjort och vildsvin då är det aldrig tal om att NVV ska stå för räkningen. Nu har ni fått som ni vill. Ni ska få jaga varg på licens men då ska ni ha betalt för arbete, reseersättning, mm. Det kanske är lika bra att staten eller NVV anställer er om ni ska samma förmåner som om ni var anställda för att sköta vargjakten. Kommer ni att ställa samma krav när det gäller all jakt?
Alla djur ska ju förvaltas på ett bra sätt. Sköt vargjakten på ett bra sätt annars kanske det inte blir någon mer vargjakt. Det är väl lika noga här att det inte blir överskjutning som vid annan jakt. Det kan ju bli tal om olaga jakt om man inte skjuter rätt antal. Och jag hörde att på vissa håll ska det inte jagas varg därför att det finns genetiskt viktiga vargar där.

9. Ja, vem 2D?

2009-12-02 15:32

Jägarna naturligtvis. Dalle med flera ivriga vargjägare ställer gladlynt upp med de 25 000-50 000 det kostar per skjuten varg under organiserad jakt. Man får hoppas att de får behålla skinnet för de pengarna. Men troligen ska väl vargarna ner till SVA först. Och deras förmåga att hålla reda på inlämnade vargar har inte varit imponerande hittills.

8. Märk de som skall vara kvar

2009-12-02 15:31

Forskarna påstår att de vet hur många vargar det finns i sverige. Märk de 210 som skall vara kvar, så kan vi skjuta de som inte är märkta.

7. 400 vargar

2009-12-02 15:31

Jag har hört från säker källa att Naturvårdsverket mörkar det verkliga antalet vargar i Sverige som är närmare 400 st. Man gömmer sig bakom sina lågt skattade siffror med att de måste bygga på säkra observationer. Är det så, vilket är troligt, att vi har närmare 400 vargar i Sverige. Då är ett uttag på 20 vargar meningslöst för att minska vargens härjningar. Vi jägare borde bojkotta vargjakten och låta naturvårdsverket ta hand om jakten och dess kostnader. Glädjen med jakten är ändå förstörd i stora delar av Sverige, så låt vargen få härja fritt.

6. Susann Löfgren chef på NVV angående regeringens tak på 210 vargar!

2009-12-02 15:31

Du ber om förståelse om det slår fel på något 10-tal vargar, angående den kommande tilldelningen av vargjakten! 20-40 vargar pratas det om i den kommande jakten! I vår föds det nya valpar, dom skall också beräknas! Någon förståelse kan du inte få! För tilldelningen ligger minst 200 vargar för lågt! Du pratade i radion för ca 1 år sedan, och där påstod du att Värmland hade endast en vargföryngring!
Tyvärr verkar du veta lika lite om vargen fortfarande!

5. Att medvetet agera i egen sak

2009-12-02 15:30

Det är just vad Naturvårdsverket gör enligt denna artikel. Då förutsätter jag naturligtvis, vilket kan vara fel, att de som jobbar med vargarna i Sverige vill behålla ett så högt antal som möjligt.

Så här står det i riksdagsbeslutet från oktober:"f) att delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige enligt utskottets förslag,"

det bör inte gå att misstolka, det är ett maxtal, någon nedre gräns är ej angiven.

Så var det frågan om antalet föryngingar, och då har myndigheterna talat om kanske dubbla antalet rivirhävdande par. Det är uppgifter från förra vintern vad jag förstår. Är det något problem med antalet 20 par? Det framgår snarare som en teknik enligt min rubrik.

4. Spelar nog ingen roll?

2009-12-02 13:36

Om det skulle skjutas något tiotal mer än beräknat spelar nog ingen som helst roll för vargens genetiska status, men kan det lindra vargens härjningar så spelar det stor roll för landsbygdens folk.

3. Vem skall stå för kostnaderna!?

2009-12-02 13:36

Ploga vägar, lapptyg ,mm, det behövs även väldigt mycket folk. Som väl vill ha betalt för sitt arbete, rese ersättning,mm. Det borde blir skaplig räkning för NVV. Dom kan väl inte begära att jägarkåren ska förvalta en vargstam gratis åt dom!

2. Ingen risk för överskjutning

2009-12-02 13:35

Skjut så många som går, det blir i alla fall för lite 20-40 vargar ett skämt.
210 vargar ta det 3 gånger så är vi något så när rätt.

1. Gynnsam bevarandestatus

2009-12-02 12:57

Är teoretiska spekulationer som aldrig har kunnat bekräftas i naturen. Vi har Isle Royal med ett tjugotal vargar med smalare bas än våra som har klarat sig i 60 år och sedan har vi vissa grupper i USA och i Sverige som anser att det behövs flera tusen.
Därför borde fokus flyttas till vad som är acceptabelt för lokalbefolkningen och låta de kraven avgöra.
Helt klart är att mer än 40 vargar måste tas bort om vi ska hålla 210 när vi kommer in i juni-juli. Den tid då de flesta angreppen sker mot djurbesättningar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere