• Allmogejakt

Omtvistade kameror vid björnåtlar på plats

AktuelltPublicerad: 2008-05-21 11:00

Nu är några av björnforskarnas åtelkameror uppsatta i skogen. Projektet är ifrågasatt av både jägare och mindre markägare i norra Dalarna. Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, tycker att fotoprojektet endast fördröjer godkännandet åteljakt på björn.

Åtelkamerorna sitter cirka en halv meter ovanför marken och har ett mycket snävt fotoområde. Kamerorna kommer därför att flyttas runt lite beroende av hur björnarna beter sig.

Gunnar Håkansson i Orsa, vice distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, undrar vilken nytta åtelkamerorna får.
– Varför inte ta vara på kunskaperna från jägare och björnfotografer och sammanställa fakta som finns redan i dag? Det känns lite som att uppfinna hjulet en gång till, tycker Gunnar Håkansson.
Skandinaviska björnprojektet har efter mycket om och men fått tillstånd att sätta upp kameror vid björnåtlar. Tillståndet från länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg ger möjligheter att sätta upp åtta kameror i varje län.

Stöd för åteljakt på björn?
Uppdraget kommer från Svenska Jägareförbundet. Syfte är att se om det är möjligt att återinföra åteljakt på björn.
Åtelprojektet kommer att pågå i sommar och nästa sommar.
Det är fyra aspekter som björnforskningen kommer att undersöka.
• Björnarnas rörelsemönster runt en åtel.
• Ålder och kön på de björnar som kommer till åteln.
• Vilka tider på dygnet är björnarna vid åteln.
– En viktig fråga är om honan tar med sig årsungarna fram till åteln, säger björnforskaren Jonas Kindberg.

GPS-märkta björnar i området
Det räcker inte med åtelkameror. I området runt åtlarna behöver det finnas GPS-försedda björnhonor med årsungar. Lika viktigt är att det finns björnhannar med GPS-sändare. Därför kommer så många björnar som möjligt att förses med GPS-sändare vid årets märkningssäsong.
Vid åtlarna kommer det framför allt att användas betfor, melass, majs och fisk. Även viltkött läggs ut i mån av tillgång.
Jordbruksverket ställer krav på vad som får användas vid björnforskarnas fotoåtlar

Berörda jaktlag informeras
Björnprojektet har fått muntligt tillstånd från skogsbolag och stora markägare. Om en åtel med kamera sätts upp hos mindre markägare kommer de att informeras.
– Även berörda jaktlag kommer att få samma information, säger Jonas Kindberg.
Inga åtelkameror kommer att sättas upp söder och öster om riksväg 296 mellan Orsa-Furudal-Voxnabruk-Los i kommunerna Orsa, Rättvik, Ovanåker och Ljusdal.
En speciell björnåtel finns för att visa media och andra intreserade.
– Pressåteln kommer att skötas lika som de övriga åtlarna, berättar jägmästarstuderande volontären Magnus Hansson från Orsa.

Människovittring påverkar?
Pressåteln kan även visa lite om hur människovittring påverkar björnarna.
– Eftersom åtlarna finns under hela barmarkssäsongen finns möjligheten att se om åtlarna används under hela eller delvis av barmarkstiden, säger Magnus Hansson.
– Det kan även vara intressant att se hur frekventa björnbesöken är under jakttiden på björn, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Håkan

2008-05-27 08:45

Hehe, det låter som att du gör reklam för plotthundar :-)
Hur som helst angående marken så är det ju två olika marker med en total areal på 9 450 ha och dessa ligger en bra bit ifrån varandra. Problemet är ju att det inte lönar sig att skaffa renodlade björnhundar då det är alldeles för få möjligheter att jaga med dem. Detta av den anledningen som jag nämde tidigare. Att björnarna bara vistas sporadiskt på markerna (vilket åtling kan ändra på). Att skaffa en renodlad björnhund för att i bästa fall få jaga ett par dagar per år lönar sig ju inte. Som sagt vore det möjligt att ordna större björnjaktsområden skulle det ju vara det bästa. Försök har gjorts men utan större framgång tyvärr...
För mig personligen skulle således åtling med all sannolikhet öka mina möjligheter till jakt med hund på björn. Jag delar din uppfattning att björnjakt med en bra hund är det absolut bästa. Men som sagt möjligheterna finns ju inte för alla... Under vissa förutsättningar (ex. avstånd till bebyggelse, trafikerade vägar etc) kan jag således tänka mig att åteljakt bör tillåtas.

17. Hundägare som vill...

2008-05-26 13:45

Jag är också hundägare som vill jaga björn med hund. Du säger att du jagar på en mark som är ca 9 450 ha och har björn inne på området ett par dagar per höst.
Är björnen så sällsynt är det kanske ingen idé att jaga björn på det området? Prata med jaktgrannar och gör ett större område för rovdjursjakt. Skaffa hundar för björnjakt och som kan jobba på gamla spår, upp till 10-15h, jaga inte björn med älghundarna och jaga inte älg med björnhundarna. Ska man få till bra björnhundar måste alla tillfällen användas för jakt och träning på björn.
Jag har själv gått och väntat på tur med mina älghundar i många år och dom få gånger man har haft tur att springa på en björn så jagar hundarna i alla fall bara älg.
Men under de senaste åren har jag fått möjligheten att jaga björn på riktigt och med riktiga björnhundar. Det är skillnad som natt och dag. Det är hundens förmåga som avgör om du får en bra björnjakt eller inte och för mig är det inte en bra jakt att sitta gömd någonstans och skjuta en björn på åtel.

16. Ett tillägg

2008-05-26 13:16

Jag bör dock göra ett tilägg rörande mitt förra inlägg. Jag skulle hellre se att man kunde skapa mera samarbete över jaktgränserna så att man fick tillgång till större markarealer att jaga in hundarna på. Detta skulle givetvis vara bättre än åtling.
Dock har försök till detta gjorts men tyvärr funkar det dåligt. Fick man det att fungera väl skulle man kuna slopa åteljakten. Men det verkar ju inte vara möjligt så...

15. Håkan

2008-05-26 11:05

Jag delar inte din uppfattning. Som det är i dagsläget finns det egentligen inga bra föruttsättningar för att jaga in björnhundar. I alla fall inte här i Västerbotten. Jag jagar på två olika områden med totalt 9 450 hektar. Detta område är alldeles för litet för att jaga in en björnhund. Björnar uppehåller sig då och då på markerna men inte med en sådan täthet att det praktiskt går att jaga in en björnhund. Däremot kan man ju hoppas att man har en älghund med lämplig skärpa för att jaga björn. Så om man har tur kan man få sig en björnhund genom att hunden av rätt virke av en slump stötter på en björn.

Vårat jaktlag har haft en bra björnhund som det också sköts tre stycken björnar för. Detta var under tiden åteljakten var tillåtet. På den tiden var björnarna betydligt mera stationära på grund av åtlarna. Således fanns möjligheterna att jaga in hundar om de var av det rätta virket.
Så för vår del skulle nog möjligheterna att få fram duktiga björnhundar öka betydligt om man kunde få björnarna att bli mera stationära genom åtling. För i dags läget rör sig björnarna över ett allt för stort område så möjligheterna att ge hundarna björnkontakt är så oerhört liten. Det rör sig kanske om ett par dagar per höst som björnen är inne på området. Man ska ha tur om man befinner sig i skogen under dessa dagar så att möjligheten att jaga in hunden inte försvinner. Som hundägare skulle jag välkommna åtlar på området så får jag kanske möjligheten att ge hunden ett par björnkontakter. Om hundarna visar sig vara av rätta slaget lär jag dessutom få en betydligt större schans att skjuta en björn för hunden. Detta tack vare åtling.

14. Bra, Håkan!

2008-05-25 16:54

Här har vi ett av skälen till att åteljakten bör vara förbjuden även i fortsättningen. Behöver inte lägga ut texten om detta då Håkan på ett bra sätt beskrev problematiken som kommer att uppstå.

13. Åteljakt

2008-05-24 22:58

OK. Det du beskriver med en "slaktgrop" ute i skogen dit ni kör avfall, även döda renar etc, är ju förstås väldigt nära och kan också användas/kallas som/för björnåtel.
Dessa gropar/åtlar finns ju förstås på en del platser.
I mina trakter blir allt innamäte plus klövarna kvar på skottplatsen. Huden säljs och det som blir kvar efter styckningen (ben,skallen) delar hundförarna och ibland nån pölskokare på.
Traditionerna är förstås olika men här är det nog ovanligare med stora slaktgropar ute i skogen. Däremot finns det i en del byar gemensamma slaktgropar i utkanten av byn men dessa fylls igen eftersom under hösten.
Men när det gäller regelrätta rävåtlar hävdar jag fortfarande att dessa inte skall blandas in i resonemanget så dom underhålls under vinterhalvåret.

12. Åteljakt

2008-05-24 22:57

Om åteljakt på björn skulle återinföras, kommer en stor del av tilldelningen att skjutas på åtel. Det innebär i sin tur att möjligheterna att jaga in riktiga björnhundar minskar ganska avsevärt.
Har ni som förespråkar åteljakt på björn tänkt på detta? Har ni tänkt att lägga ut en åtel och klättra upp i ett jakttorn och vänta på den trafikskadade björnen, den skadeskjutna björnen,
eller den björnen som attackerat människor och ska avlivas på myndigheters begäran?
Till dessa uppdrag behövs riktigt bra björnhundar och jägare.
Den lilla tid som finns till björnhunds träning måste tas tillvara för att vi ska hitta hundar som går att lita på i riktigt skarpa lägen. Det fungerar inte med tester på björnar bakom galler, radiostyrda björnar, linbjörnar m.m.
Jag har sett flera godkända björnhundar från dessa tester, som under verklig jakt inte klarat av lukten från en äkta björn.
Träna, träna och träna skytte tills ni kan hanterar era vapen på ett snabbt och säkert sätt, träna era hundar på björn vid alla tillfällen som ges, då finns möjligheten till en säkrare och effektivare jakt på björn.

11. Åteljakt

2008-05-23 11:50

Inlandbo nu delar jag verkligen inte din åsikt. För det första då det gäller älgslakt. Visst det som passas på skottplatsen är inte några större mängder. Men vist kan en björn passera en sådan plats. Då finns givetvis risken att den lär sig förknippa människolukt med mat (även om det sker i ett nafs).
Vidare blir det ju en hel del slaktavfall kvar sedan hela slakten är klar. Många jaktlag gör precis som vi, det vill säga samlar allt detta och lägger ut det på en och samma plats i skogen(så har det alltid gjorts de senaste 50 åren).
För min del innebär detta slaktavfall från 9 vuxna älgar och 9 kalvar. Detta blir en hel del och detta äter inte kråkfåglarna upp själva. En björn kan mycket väl besöka en sådan plats väldigt många gånger. Vi jägare passerar även platsen flera gånger för vi skjuter inte alla älgar på samma dag.
Därmed blir det återbesök av både björn och människa på dessa platser ett flertal gånger. Således finns risken att den lär sig förknippa människolukt med mat. I mina trakter ser det ofta ut på detta sätt. Dessa platser används dessutom ofta som rävåtlar och kompleteras många gånger med ett par trafikdödade renar ochså. Detta innebär att platsen är attraktiv för de flesta rovdjur i stort sett hela året runt även om de inte underhålls under sen vår och sommar. Under vår och sommar besöks de i alla fall av björnar även om det inte finns så mycket kvar.
Det är i alla fall tillräckligt för att vara intressant för en hungrig björn. Till hösten kompletteras dessa platser med kött återigen och på detta sätt ser det ut år efter år och har så gjort även då det i princip inte fanns någon björn. Så det är definetivt inte frågan om några björnåtlar som kallas för rävåtlar. På detta sätt har man gjort i flera generationer. Vad som varierat är mängden älg och antalet björnar.
På detta sätt kommer det att se ut om man inte förbjuder rävåtlar och att man läger ut älgslaktavfall i skogen.
Således torde förbudet mot björnjakt vid åtel vara ett stort slag i luften ja för att inte säga totalt menningslöst. Såvida man inte förbjuder rävåtlar och att lämna slaktavfall från älgjakten i skogen. Därmed kan jag än en gång inte finna någraq starka skäl för att inte återinföra björnjakt vid åtel (med vissa restrektioner).

10. Åteljakt

2008-05-23 09:52

Nu blandar du ihop saker och ting. Rävåtlar underhålls och används till 90% under en säsong som björnen ligger i ide. Rävåtlar har inget att göra med problematiken. Däremot är det så att dom björnåtlar som ligger ute i dag kallas ofta "rävåtlar" för att inte väcka för stor uppmärksamhet.
Slaktplatserna som du nämner går inte heller att jämföra med en åtel som underhålls hela tiden. Människor och björnar besöker en åtelplats omvartannat många gånger. En älgslaktplats där älgräntan lämnas städas oftast av kråkfåglarna. Hinner en björn dit innan allt är borta så gör den slut på älgräntan i ett nafs. Sällan blir det återbesök av varken björn eller människa.
Slaktplatser och rävåtlar hör inte till ämnet.

9. Åteljakt

2008-05-23 07:59

Inlandsbo, skulle verkligen legalisering av björnjakt vid åtel leda till så många fler åtlar? Personligen jagar jag på två olika marker och på bägge finns det rävåtlar. Runt om i landet lär det ju finnas en hel del rävåtlar och en hel del slaktavfall efter älgjakten. Dessa platser besöks redan idag av björn. Varför inte då få skjuta björn vid dessa platser?
Ska vi få någon effekt av att minska antalet problembjörnar med avseende på åtlar bör man nog förbjuda alla typer av åtlar. Detta innebär att alla rävåtlar och allt slakt avfall från älgjakt och dylikt måste förbjudas. Först då tror jag man eventuellt skulle få någon effekt av betydelse.
Som det är idag besöker ju björnar en rad olika åtlar och slaktplatser men av någon anledning får dessa björnar inte skjutas. För mig personligen skulle en legalisering av åteljakt på björn inte leda till några som helst förändringar med avseende på antalet åtlar. Åtlarna finns redan på markerna och enda skillnaden skulle bli att jag kan skjuta både räv och björn vid dessa åtlar. jag tror att det ser ut på det sättet på de flesta håll i alla fall i Västerbotten och Norbotten där en hel del slaktavfall från äljakten hamnar i skogen...
Så förbjudet av åteljakt på björn känns som ett slag i luften så länge man inte förbjuder alla slag av åtlar.

8. Åteljakt

2008-05-22 15:35

Låt mig hålla med dig björnåteljägare på en punkt. Fler björnar – fler problembjörnar. Det är så matematiskt självklart att det inte är värt att nämnas. Däremot vet vi väl ALLA att det finns ett stort antal björnåtlar ute i landet. Det är INGEN hemlighet. Ta bara Valsjöby som ett exempel. Blir det legalt med åtlar lär de också öka i antal och med fler åtlar finns det självklart risk för ökat antal problembjörnar typ Valsjöbybjörnen.

7. Anonym

2008-05-22 13:27

Så vitt jag vet är det största problemet med att björnar i USA och Kanada söker sig till bebyggelse och sopptippar korrelerat med det stora antalet björnar och inte med åteljakten.
Ja, nu är det ju så att vi ej jagar björn vid åtel i dagsläget(i alla fall ínte lagligt) här i Sverige vilket är FAKTA. Vi har en hel del problembjörnar trots detta vilket är FAKTA.
Således borde vi alla kunna vara överens om och konstatera att förbjuda åteljakt på björn ej är lösningen på problembjörnarna. För i sådana fall skulle ju inga problembjörnar finnas i nuläget.
En rad olika åtgärder bör vidtas. Inlandsbon nedan räknar upp ett par åtgärder som jag anser som mycket bra.
Däremot anser jag att för att effektivt kunna jaga och skjuta fler björnar bör utöver dessa åtgärder inlandsbon talar om, även åteljakten vara ett alternativ på vissa håll.
Har som sagt själv jagat på björn vid åtel på den tiden det var tillåtet. Totalt sköts tre björnar vid den åteln under tio år.
Några större problem med björnar fanns inte i kommunen överhuvudtaget under den tiden. Men nu då björnstammen växt har problembjörnar visat sig. Vad jag vill ha sagt är att antalet björnar är troligen av betydelse då det gäller förekomsten av problembjörnar. Åteljakten har nog en ytterst marginel påverkan och är av underordnad betydelse. Med vissa regler kring åteljakten kan jag inte se några starka skäll till att inte tillåta den.

6. Svar till åteljägare del två

2008-05-22 13:26

Om du vill läsa om problem med närgångna björnar och åtlar finns det en mängd sidor på internet.
Här är två adresser.

http://wildlife.utah.gov/news/02-05/bearbait.php

http://www.michigan.gov/documents/preventing_bear_problems_in_MI_111110_7.pdf

Låt åteljakten förbli förbjuden!

5. Conny kanske vet bättre

2008-05-22 09:26

Och som ordförande i Jägarnas Riksförbund har han faktiskt uppdraget av årsstämman, d.v.s. en majoritet av medlemmarna, att arbeta för återinförande av åteljakt på björn.
Vad gäller de andra, som Inlandsbo anser, problemen så arbetar i vart fall Jägarnas Riksförbund sedan länge med detta. Dels mot myndigheter och andra organisationer men framför allt genom att sprida information regionalt och lokalt kring jaktetiken.

4. Svar till åteljägare

2008-05-22 09:25

När du säger att det inte jagas för åtel i Kanada och USA är du ute och "cyklar" Se nedstående länkar som bara är en mycket liten del av de annonser som erbjuder björnjakt i US och Kanada.

http://www.outdoorlife.com/outdoor/hunting/biggame/article/0,19912,220666,00.html

http://www.bowhunts.com/bait.html

http://www.mainebearhunts.com/

etc etc. Sök på bearhunting and, or, BAIT vilket betyder åtel. Den består oftast av melass eller något liknande. Jag kan inte låta bli att hugga på sådant när det är så enkelt att överbevisa dig! Mer fakta och mindre tro!

3. Åteljakt

2008-05-21 17:17

Dessa jägarorganisationer som saknar känsla för var man ska lägga sin energi. Å ena sidan "morras" det i jägarleden över problembjörnar (tambjörnar) som dyker upp bland bebyggelse och rotar i soporna, i nästa andetag vill man införa åteljakt som GARANTERAT INTE gör björnarna skyggare eller mindre benägna att söka mat bland människorna. Varför ska man helt taktlöst gå fram på detta vis ?
DÄREMOT har man missat att jägare på vissa håll "spårat ur" med hundjakter på både svin och i vissa fall även björn där man släpper alldeles för många hundar på en gång.
Här hade jägarorganisationerna haft en möjlighet att göra rätt för medlemspengen. Hade man varit uppmärksam och haft lite framförhållning så skulle man inte behövt "tappa" diskussionen upp till Naturvårdsverkets nivå. Nu riskerar vi att få allvarliga begränsningar i ALL hundjakt.
Åteljakten är tvivelaktig på många sätt. Att skadskjutningarna skulle minska vid åteljakt är bara "tomprat". Tidigare erfarenheter från perioden när åteljakten var tillåten visar att åteljakten ingalunda minskar skadskjutningarna. Här gäller det att med information och utbildning få jägarna att på ALLVAR förstå vikten av ett IDIOTSÄKERT första skott.
Skulle åteljakten införas blir det med ett krångligt regelverk som länsstyrelsens tjänstemän skall springa runt och bevaka. Åtlar ska registreras, besiktigas etc. Låt oss slippa detta.
Björnjakten fungerar bra idag. Högre tilldelningar, längre jakttid i vissa län, tillåt jakt på björnungar (avkriminalisering) är istället några av förändringarna som måste till.
Sedan har jägarorganisationerna jobb att göra för att förmå jakträttsinnehavare att "gå ihop" för att jaga björn på större sammanhängande marker.
Att hävda stora avstånd till bebyggelse skulle göra åtlingen legal är ju att erkänna ett av problemen med björnåtel.
När det gäller avstånd så vet vi också hur otroligt rörliga björnarna är. Lär dom sig att mat och människovittring hör ihop på ett ställe mitt ute i skogen så lär dom komma ihåg detta när dom uppehåller sig någon annanstans i sitt revir, kanske betydligt närmare bebyggelse.
Valsjöbybjörnen talas det om ibland. Men sällan nämns det att den gick på en stor åtel i närheten av stället där mannen dödades. Den björnen var redan en problembjörn innan den tragiska händelsen. Björnens mage hade ett innehåll av diverse "åtelmaterial".
Lägg ner tjatet om åteljaktens återinförande. Tycker att bland andra Conny borde veta bättre.

2. Åteljakt

2008-05-21 13:35

Föregående skribent talar mot sig själv. Ja, se på USA och Kanada. Där kommer björnarna in i samhällen och bebyggelse trots att de inte jagar vid åtel. Problemet är en stor björnstsam.
En stor björnstam leder alltid till att problembjörnar visar sig i närheten av bebyggelse och detta oavsett om man bedriver åteljakt eller inte.
Åteljakten bör tillåtas för att på ett säkert sätt kunna bedriva jakten på detta vilt. En större avskjutning bör dessutom ske.
Här i Norrbotten är det dessutom inga som helst problem att anlägga åtlar flera mil från bebygelse i närheten av skogsbilvägar som i princip endast trafikeras av jägare.
Att anlägga åtlar i närheten av bebyggelse anser jag ochså vara direkt olämpligt. Men som sagt detta är ju inget problem åtminstone inte i Norbotten och Västerbottens inland. Således bör åteljakten återinföras, dock med vissa restrektioner med avseende var åtlarna anläggs.

1. Åteljakt

2008-05-21 11:52

Vilka är det som vill återinföra den sk åteljakten? Det talas om säkra skott, urval etc, men är det inte så att åtlar medför en större risk att björnar dras till människan och dennes avfall (soptunnor och dyl).
När det gäller björnar som dras till människan pga avfall är det tyst i jaktpress. Låt oss titta på USA och Kanada, där en stor mängd björnar lever stora delar av sina liv på soptippar eller i direkt anslutning till människans avfall. Det är under dessa omständigheter som björnen oftast kommer i någon konflikt med människan.
Det är därför mycket bättre att behålla åtelförbudet och jaga björn på ett sådant sätt att den upplever människa som en fara och drar sig undan från bebyggelse. För hur vi än vrider och vänder på åtelfrågan så måste åteln ligga i anslutning/nära bebyggelse eller bilväg för att den på ett effektivt sätt kan laddas med slaktavfall etc.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere