• Älgskadefondsföreningen

Önskar fler lodjur i Östergötland

AktuelltPublicerad: 2016-02-06 14:42

Länsstyrelsen i Östergötland önskar fler lodjur i länet, rapporterar SVT Öst.
Senaste femårsperioden har Östergötland haft 3,5 föryngringar som mest, företrädelsevis i de norra länsdelarna.
Länsstyrelsens målsättning är att det ska öka till sju föryngringar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Hjort

2016-02-13 12:16

Förra året,2014, var det nästan en viltolycka med hjort varje vecka i bara Kalmar län. Då måste det finnas en betydande stam, hur stor vet jag inte men lokalt en ganska icke obetydlig stam.

Kan väl bara mindre och större olyckor, men en hjort kan förstöra en bil ganska rejält.

Försäkring kan betala, men det är ju ändå någon som skall betala , dessutom tror jag att ganska många inte har försäkring som täcker viltolyckor.

Personskador, säkert med så många olyckor måste det vara några.

Själv har jag bara skymtat hjort, på svampplockning, men sett skador på skog, det kostar också. Så det finns hjort, jaktbart vilt i vart fall på många ställen i södra Småland viltförvaltning av hjort sker parallellt med älg,

Ibland kan man tro att det bara är rovdjur som orsakar kostnader men det är väl en väl snäv syn på naturen.

Klart det är ett problem när lodjur tömmer naturen på vilt ett stort problem för de lokala jägarna.

7. Till #3 Jonte

2016-02-09 13:14

Bra inlägg som skapar lite nyans i debatten här på J&Js kommentarsfält. Jag tror precis som du att det är mer än vargen som kostar och många av oss jägare vill inget hellre än att ha möjlighet att lägga ned all vår tid (nu talar jag inte för alla utan för en delmängd av jägarna) på jakt. Tyvärr är det så som redan påpekats att långt ifrån alla har den tid som krävs och heller inte möjlighet att jaga vildsvin. I mina trakter är vildsvin ännu så länge ett litet bekymmer, vargen är ett mycket större. Ur ditt perspektiv är det det motsatta. Vi förstår nog båda två att det rör sig om olika problem.

Hur vildsvinsjakten är organiserad från offentligt håll vet jag väldigt lite om, älgjakten är reglerad likväl som vargjakten och alla annan jakt på våra rovdjur. Kanske kan en vildsvinsförvaltning hjälpa er i Småland precis som en vargförvaltning skulle hjälpa oss i Dalarna? Vargen försvårar älgförvaltningen då jägarna tappar intresse när avskjutningen minskar och hundarna blir dödade eller riskerar att bli. Bland annat därför säger jag nej till varg. Varg i Småland skulle med säkerhet försvåra både vildsvinsförvaltning och älgförvaltning likväl som förvaltningen av allt annat vilt. Vargen tar mycket lite hänsyn till riskområden gällande trafik mm, något som en väl organiserad viltförvaltning kan klara av.

6. Önskar fler rådjur i Västergötland...

2016-02-08 14:18

Efter lodjurens ankomst är det tomt på skogen vad gäller rådjur samtidigt som såväl räv som skogsfågel lyser med sin frånvaro.
Enfalden som värnarna så hett arbetar för är uppnådd.
Vilken lycka för värnarna!

5. Ja, och hade inte...

2016-02-08 14:18

...några rika godsägare släppt ut svinen så hade rewilding-rörelsen sett till att göra det.

Vildsvinen är inte bara svårjagade utan det finns färre jägare som håller efter dem. Folk som löser jaktkort finns det gott om och jag tror att ännu fler har tagit jägarexamen, men motiverade jägare med möjlighet att lägga ned den tiden som grisjakten kräver är det färre av. Egen mark eller bo i närheten av jaktmark med lågt arrende är nästan en förutsättning för att det skall fungera.

4. #3 Du har tur...

2016-02-07 20:23

som har så gott om klövvilt men då kan man ju undra varför du inte skjuter mer så att de minskar åtminstone runt dig. Jag har jagat i sydöstra Småland i snart 70 år och har ännu inte sett ngn hjort. Håller med om att det är gott om rå men älgen har sedan mitten av 1980-talet kommit ner på en nivå som borde vara hanterbar för alla om man lär sig sköta sina skogar. Vildsvin, visst, där håller jag med om att de borde minskas, men vildsvin är svårjagade samtidigt som de flyttar runt vid störningar. Så vitt jag vet har inte antalet vildsvinskollisioner varit särskilt många där jag jagar, oms en någon enda. Det är dock från början så, att jägare har inte bett om varken vildsvin eller varg. Båda arterna är sannolikt resultat av olagliga utsläpp från olika hägn, vad det gäller vargen så har detta med all säkerhet skett med myndigheters tysta godkännande.

3. Ja vem betalar

2016-02-07 15:53

Antalet viltolyckor i Småland är på rekordnivå

Det beror nog på att vi som inte har varg har mer vilt än någonsin

Hjort finns ganska gott om i södra halvan av Småland, för 20 år sedan kanske det fanns några enstaka i gränstrakterna mot SKåne Småland

Vildsvin finns det 10 000 tals av

Rådjur ingen brist på..

Älgstammen må ha minskat en aning i Småland, men det kan inte skyllas på rovdjur i vart fall inte varg, Förmodligen hög avskjutning eller matbrist sjukdom ( kalvdöd).

Den goda vilttillgången i Småland gynnar jägare är bra för jägarna men det är inte vara vargen som kostar.

Vad kostar vildsvinen ? Viltolyckor återställa markskador och skador på odlingar¨?

2. Kostnaden

2016-02-06 22:59

Får den rådande rovdjurpolitiken kosta hur mycket som helst? Och vem ska betala?
Tillbaka till 1960 då var det skottpengar på varg och vi som levde på landet fick bedriva viltvård.

1. Länsstyrelsen ja...

2016-02-06 19:23

...men inte jägare och fårbönder.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB