• Älgskadefondsföreningen

Örebro län har rekordstor rovdjursstam

AktuelltPublicerad: 2008-06-17 09:31

I Örebro län finns nu sex vargrevir, två övervintrande björnar och gott om lodjur. Dessutom har den första järven i modern tid observerats. Det är slutsatserna av analyserna av antalet föryngringar 2007, som har konstaterats genom vinterns inventeringar.

– Vi är det område i Sverige som har mest rovdjur i förhållande till närliggande orter och befolkning. Ändå har vi mycket lite konflikter och bra dialog mellan de olika intressenterna. Med tanke på att rovdjursfrågorna ofta väcker starka reaktioner är det ett gott betyg på hur vi hanterar frågorna, säger landshövding Sören Gunnarsson i ett pressmeddelande.

Sex-sju vargrevir
24-27 vargar berör länet genom sex, kanske till och med sju, revir, enligt länsstyrelsens bedömningar.
De flesta reviren har man gemensamt med grannlänen Värmland, Dalarna och Västmanland.
Kilsbergsreviret ligger däremot helt och hållet inom länsgränserna, till stora delar även Hasselforsreviret.
Fyra föryngringar har konstaterats i vargreviren förra året, vilket betyder mellan 15-20 valpar.
Ett helt nytt revir har etablerats, Loka, i Hällefors och Karlskoga kommuner med sträckningar in i Värmland.
– Viktigt att poängtera är att dödligheten är stor och att fjolårets valpar som regel lämnar sina revir och därmed lämnar plats för nya årsvalpar. Det betyder att man inte bara kan plussa på nya årsvalpar på befintlig stam, säger länsstyrelsens rovdjursansvarige Kjell Johansson.

Björn och järv
Två andra nyheter när det gäller rovdjuren är att två björnar övervintrat i länets norra delar och att en järv setts och även spårats.
Ovanligt många björnobservationer har rapporterats från främst Hällefors kommun, men även från Nora, Lindesberg, Karlskoga och Laxå kommuner.
I Rombohöjden och Tallbacken, Hjulsjö utanför Hällefors, har björn förstört bikupor. Där har länsstyrelsen ordnat akut med stängsel och betalat ut ersättning. Man ansökte även om skyddsjakt på björn i Tallbacken, men den avslogs av Naturvårdsverket i samråd med länsstyrelsen.
Den järv som siktades sågs till i den norra länsdelen, när den ensam vandrade genom området, vilket senare konstaterades genom spårning.

Snöbrist stoppade stor inventering
En stor områdesinventering av lodjursstammen var inplanerad i samarbete med Jägareförbundet och deltagare från flera andra organisationer.
– Tyvärr gjorde snöbristen att inventeringen inte kunde genomföras. Ändå har länsstyrelsen lyckats konstatera minst åtta föryngringar i länet. Vi räknar med att lostammen är lika stor som tidigare, ca 60-70 djur och 10-12 föryngringar, säger Kjell Johansson.

Fakta om vargreviren i Örebro län

Kilsbergen:
Tre till fyra vargar. Föryngring 2007 konstaterad genom DNA på en valp som avlivats en bit utanför reviret.

Hasselforsreviret:
Minst 5 djur spårade under vintern. Även mot Björneborg i Värmland finns ev ett nytt revir med ett-två djur.

Loka:
Ett nytt revir där minst sex djur konstaterats genom spårningar undre vintern.

Ulriksberg:
Föryngring 2007 är konstaterad och minst fem-sex djur är spårade under vintern.

Kloten:
Den tik som funnits där har nu bildat par med en ny hane och bildat ett nytt revir.

Uttersberg:
Ingen föryngring 2007, men föräldraparet är intakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Vargen kommer!

2008-06-21 17:40

Det vargrevir som berör mig, i Örebro län, har funnits i 13 år. Vad jag vet har tre jakthundar dödats av varg under denna period. Även får har gått åt men numera finns elstängsel överallt och det verkar fungera.
Det är svårt att tro att nationens undergång står för dörren med anledning av ovanstående men det kanske är speciella rovdjur som finns i Örebro län.

5. Slut på lugn och ro

2008-06-18 14:25

Vadå lugn? Kramarna romantiserar direkt. Se istället vad som händer med växande rovdjursstammar i artiklar på denna sida och i alla andra media dagligen!
Angrepp på tamdjur, minskade viltstammar och sämre livskvalitet för folk som bor i närheten. Läs också vad som påverkar självmordsstatistiken hos renskötarna och vad det bland annat beror på!
Samma kommer givetvis att hända vart än dom etaberar sig, eller tror Du att det är speciella rovdjur som etablerar sig i Örebro?

4. Också finns det anonyma

2008-06-18 14:24

Som den här nere, 09:34, som saknar namn och abstraktionsförmåga att "se" vad som kommer att hända eller då helt ignorerar problematiken. Kan det vara en anställd inom rovdjurscirkusen kanske?

3. Lugn

2008-06-18 10:48

Vargfobikerna hugger direkt (se de två första kommentarerna). Sök hjälp!

2. Östergötland nästa varglän?

2008-06-18 09:15

Det är inte svårt att se att nästa revir troligen blir Tylöskogen från Hallsberg till Kolmården. Med tanke på att detta är ett område där de djurhållande (både nöt och får) gårdarna ligger tätt och där det finns mängder av hästgårdar och ridanläggningar, så lär nog landshövdingens Sören Gunnarsson goda vargförhållande sättas på hårda prov. För ett par år sedan gick en ensam varg genom detta omårde och hann ställa till med ett mindre blodbad innan den sköts i trakten av Borensberg. Borde inte myndigheter och boende i området redan nu börja förbereda sig?

1. Gott förhållande

2008-06-17 12:54

Vilken trevlig landshövding som har ett gott förhållande till alla.
Vill han släppa ut sina barn eller barnbarn i skogen för promenader, svampplockning, tältning eller så?
Mina får inte vara där och inte min hund heller.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere