• Älgskadefondsföreningen

Ornitologer vill att rävar skjuts

AktuelltPublicerad: 2014-01-12 10:34

Halmstads ornitologiska förening vill ha skyddsjakt på två rävar, berättar P4 Halland. Ordförande i föreningen är Anders Wirdheim, som nyligen kritiserade att jägarkåren har för mycket makt över djur och natur.

Det handlar om två rävar som simmar ut till häckande fåglar på öar i våtmarksområdet i Trönning, söder om Halmstad.
– De här rävarna, ett par, simmar utan tvekan rätt ut i vattnet med svansarna högt lyfta, det ser nästan ut som ett litet segel, och så går de i land på öarna och fyller gapet med till exempel skrattmåsungar. Det kan sitta 15 skrattmåsungar i gapet som fortfarande sprattlar när räven simmar tillbaka till sin lya för att mata sina ungar, berättar Anders Wirdheim.

Rävarna gör ”rent”
Han säger till radiostationen att i princip inga fågelungar blivit flygfärdiga de senaste fem åren.
– Det handlar om hundratals skrattmåsar och i fjol var det nio par skärfläckor som är en hotad art, samt många andra häckande fåglar. När äggen är kläckta kommer rävarna ut och plockar fullständigt rent, säger Anders Wirdheim till lokalradion.

Lurade fåglar?
Nu söker Hamlstads ornitologiska förening skyddsjakt, ett ingrepp i naturen som Anders Wirdheim kan försvara:
– Vi skall visserligen passa oss för att leka gud i naturen och styra och ställa. Men i vissa fall – man kan ju nästan säga att vi lockar fåglarna att häcka på de här öarna, att vi lurar dem i en fälla eftersom vi vet att det finns rävar som inte är rädda för vatten – då tycker jag att det kan vara motiverat att försöka plocka bort de rävarna, säger Wirdheim till P4 Halland.

Kritiserar jägarkåren
Han är informationsansvarig hos Sveriges ornitologiska förening. I början av december refererade vi ett inlägg i rovdjursdebatten av Anders Wirdheim. Han kritiserade att jägare ”styr och ställer” kring beslut om djur och natur.

Läs om det här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

68. RÄV/AVSLAG PÅ SKYDDSJAKTANSÖKAN

2014-02-09 15:52

Enligt Länsstyrelsen i Halands Län Beslut 2014-0130 Nr. 218-183-14
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET.
Halmstads Ornitologiska Förening har genom Anders Wirdheim ansökt om skyddsjakt efter räv på Trönninge ängar i Halmstads Kommun.
MOTIVERING TILL BESLUT.
Ansökan avser skyddsjakt på räv på Trönninge ängar för att skydda fågelungar och ägg under häckningstid.
Länsstyrelsen finner att ansökan om skyddsjakt inte kan upptas till prövning eftersom sökanden, Halmstads Ornitologiska Förening, inte är markägare eller jakträttsinnehavare på Trönninge ängar.
Ansökan ska därför avvisas.

67. Sorry, Anders W

2014-01-25 16:23

Jag hade missat att den här tråden var aktiv.
Regeringen tog VK förslag rakt av utom antalet, där var inte VK eniga.
GYBS är ett politiskt beslut som ska fattas av riksdagen. Det har gjorts och resultatet blev efter NV beslut 270. Mycket mer än vad jägarna vill ha. På vilket sätt överrepresentation av jägare i riksdagen har påverkat beslutet har du inte visat. Det går helt enkelt inte.
Gybs har hamnat exakt där Skandulv sagt vara lämpligt. Sedan tar som bekant NV alltid till både hängslen och livrem när man medger avskjutning. Först räknar man bort årets föryngring och utgår ifrån 350 vargar i stället för 480.
Sedan säger man att antalet inte får närma sig Gybs. Så även om det skulle blivit vargjakt i vinter skulle vi ändå ha minst 500 vargar kvar i höst.
Har inte ni kramare fattat det ännu?
Du är fortfarande svaret skyldig, för mig verkar det som Mikael Karlsson bestämmer hur många vargar vi ska ha, inte rksdagens jägare.

66. Rävjakt

2014-01-23 08:36

Jag jagar intill det om talade området, och det finns gått om minkar och vildsvin också där. Men några rävar kommer jag inte att skjuta omkring där.

65. # 62

2014-01-21 22:03

Kommentarerna är så många beroende på att du är emot jakt, utom när det gynnar dina intressen.

64. Anders Wirdheim

2014-01-21 22:02

Du är inte direkt ensam om att föra diskussionen bort från rävarna kan man konstatera, jag har också gjort vad jag kunnat.
Jag kan hålla med dig om att en stor del av skulden till cirkusen är regeringens, men det är också väldigt svårt att bortse från NVV, vars handlande ger ett starkt intryck av att dom driver en helt egen agenda här och som inte alls är samma som regeringens. Vid det här laget borde ju regeringen i och för sig fattat detta och kanske bytt ut lite folk på NVV eller vidtagit någon annan åtgärd.
Dock blir jag lite nyfiken på vilken linje du tycker regeringen skulle ha valt för att undvika kaos?

63. Inte främst den sittande regeringen...

2014-01-21 22:02

...utan den regering som fridlyste vargen på 60-talet, och lät projekt varg hållas på 70-talet, gick in i EU med bakbundna händer bara för att få egen vinning och nu inte har förstånd eller handlingskraft att rätta till felen.

Det är inte bara en som är skyldig, det är många som sett till att vi sitter i skiten idag. Och det är inte bara vargen som är problemet, men den är en indikatorart.

62. Regeringen bär stor skuld för vargcirkusen

2014-01-21 17:38

Ursäkta om jag för diskussionen bort från rävarna och till den vargcirkus som nu råder i Sverige, men flera hävdar på olika vis att jag är vargkramare, och Björn Isaksson begär svar på en specifik fråga. Jag hävdar att regeringen bär den största skulden till att vi har den cirkusartade situationen i vargfrågan nu. Om politikerna i styrande ställning hade tagit tillfället i akt efter det att Vargkommittén lagt sitt betänkande, hade det varit möjligt att nå en kompromiss som nog alla kunnat leva med - i alla fall för en tid. Men det gjorde man inte. Man föll i stället till föga för påtryckningar från jägare och gick på en linje som bara kunde leda till kaos. Det finns uppenbart inga strateger i regeringen? Rovdjursfrågan tar enormt mycket tid, resurser och kraft. Dessutom spiller den över på andra vis och leder till allvarlig missämja mellan människor eller, för den delen, till att en ansökan om jakt på en räv under ordinarie jakttid blir en storm med fler än 60 kommentarer.

61. Så är det, Micke...

2014-01-21 13:37

...Rabies sprids med vargar...

60. Löshundsjakt skapar inte problemvargar

2014-01-21 10:43

Vargar är problemdjur, varenda en. Men man måste vara utsatt för att märka problemen. Och man måste vara av en speciell sort för att utsätta sina medmänniskor för varg.

59. Som sagt tidigare...

2014-01-21 10:40

Finns inte en tråd här där det går att kommentera nått utan att vargen ska tas upp, ni har blivit rabiata!

58. Fråga

2014-01-21 07:59

Någon jägare som vill kommentera Länsstyrelsens senaste uttalande om konsekvenserna på p 28 och närgångna vargar? Eftersom löshundsjakt skapar dessa vargar när revir splittras skulle jag gärna vilja höra av er hur ni motiverar att folk i bygderna utsätts för vargar oförmögna att jaga älg pga alfadjur skjutits? Ska vi offra landsbygden för löshundsjakten i vargrevir? Lyssna på Dagens EKo......

57. Räven och skrattmåsen

2014-01-20 08:53

Lite har det nog halkat ur.
Det gällde från början att Anders Wirdheim ville ha skyddsjakt på räv som åt skrattmåsungar.
Men här finns lite om läsa om varg sen får var och en jämföra själv med hur verkligheten ser ut i dag efter att läst denna "handbok" för utplanteringen av varg i Sverige.
https://www.google.com/search?q=rapport+fr
"Rapport från projekt varg".
Sök på Google.

56. Konsekvens igen!

2014-01-19 19:15

"Självfallet avskyr man något man vill decimera, vad är annars orsaken?" skrev någon här. Samma "någon" vill kraftigt decimera klövviltet i vårt land. Samma "någon" vill decimera tillgången på inhemskt producerat livsmedel. Bort med renar, älgar, vildsvin och vid ovilja att investera i svindyra staket så bort med får och nöt också. Samma "någon" vill decimera människors möjlighet att utöva sin näring helst i en omfattning att de kroknar och flyttar till stan så naturen får bli mer naturlig.
De publikfriande argumenten varierar. Ibland är det bönder, jägare och samer som ödelägger planeten. Intet om miljögifter och div. avfall. Nästa gång en liderlig längtan till att få vara den som vitaliserade den hopplöst sjuka älgstammen. Ett kärt ämne är också lidandet i trafiken där man som i andra sammanhang absolut INTE är beredd att prova andra lösningar innan krut och kulor ska till. Och när frustrationen är som störst kan man alltid dra till med vådan av att ha lågutbildade, hormonstinna, blodtörstiga, utrotningsfixerade, rovdjurshatande jägare som springer runt i skogen och skjuter illa på allt som rör sig.
Och när inget annat hjälper: inavel, GYBS, utrotningshot, rödlista, rödluvan och därtill hörande tomtar och troll.
Verklighetsförankring däremot, det köper jag rakt av. Men då gäller det att efterleva det också.

55. Vildmark i balans..till Djurvän

2014-01-19 19:10

Djurvän du måste vakna upp och inse att vi lever i ett brukslandskap, överallt gör människan ingrepp och lever i och av naturen. Vattenkraft, vindkraft, skogsbruk, vägar och inte minst samhällen och jordbruksmark.
Det var tusentals år sedan landet bestod av vildmark och orörd skog.
I dagens samhälle måste vi ha mat, el och pengar, därför är det vi själva och inte djuren som bestämmer hur populationsstorlekarna av bl.a älg och stora rovdjur ser ut.
Vill du att vi skall plantera igen all åkermark med skog och köpa vår mat och el från utlandet? Om inte, varför inte?

54. Djurvän

2014-01-19 17:08

"Verklighetsförankring tack!!!" Precis och om du då skulle börja med att förankra dig i dina egna inlägg, som t.ex. det här "hur många vargar vi ska ha beror på hur många som behövs i vår natur".
Jag har mycket svårt att tro att någon annan än du själv kan ha missat att det är utifrån dina egna sanslösa vargdrömmar jag resonerar. Om jag påstår att innebörden i det du säger är kanske 10 000 vargar och du sedan anklagar mig för att påstå att 400 vargar sänker vårt land, så har du rejäla problem med läsförståelsen.
Läs inläggen flera gånger innan du svarar, så kanske det blir bättre.

Sedan inleder du med att jag skall sluta lägga ord i munnen på dig och slutar med att jag självfallet avskyr vargen....
Pinsamhet är visst din grej tror jag.

vad andra tycker på denna sida får stå för dom och nollvisionen har jag kritiserat många gånger här.
Anledningen till att vi måste hantera vargen annorlunda än t.ex. Björn och Lo är, som jag redan har påpekat för dig, att den är det utan tvekan besvärligaste rovdjuret för människan och om vi inte börjar jaga den regelbundet så är sannolikheten nästan 100% för att den tillslut blir farlig även för oss, då den enda logiska anledningen till dess nedärvda rädsla är årtusenden av jakt. Att dessutom, som du vill, ha massor av varg i hela landet gör slut på rennäringen och sannolikt också på en stor del av annan tamdjurshållning som då blir för dyr i en redan hårt pressad marknad.
Det kallar jag att skita fullständigt i landsbygdsbefolkningen.

53. # 51

2014-01-19 17:07

På en punkt har du rätt, jag har en löptik. Men jag vill inte sterilisera henne. Jag bor med fyra revir runt mig. Jag har fyra km till närmaste samhälle. Än så länge har vi några riktigt aktiva bönder, så det finns stora öppna gärden. De rester som ligger i skogen är efter vargarna. Jägarna måste gräva ner älgresterna. Någon annan jakt förekommer inte. Lodjur har jag sett bara en gång. Men spår ser vi varje vinter, om det finns snö. Lodjuren går nära huset på natten, och då sover jag. Men vi har sett flera rådjur som fällts av lo. Därför vet vi att dom finns, även om vi inte ser dom.

52. Naturfotografen!

2014-01-19 15:02

Sluta lägga ord i munnen på mig. Hur kan du få det till att jag skiter fullständigt i landsbygdbefolkningen, pga att jag vill att vi har en frisk älgstam? Herregud, menat du att svenska befolkningen på landsbygden är så efter i utvecklingen att de inte klarar av inhemska rovdjur i litet antal, då du menar att 400 vargar sänker vårt stora land. Jag tror vår befolkning har lika stor förutsättning att klara förändringar som andra länder. Det handlar om vilja, handlingskraft, ansvar för sitt eget och lägga ifrån sig offerkoftan. Verklighetsförankring tack!!! Förövrigt ska kan man knappast ses som trovärdig om man älskar något man vill decimera totalt. Självfallet avskyr man något man vill decimera, vad är annars orsaken? Att de flesta på denna sida avskyr varg är väl knappast någon hemlighet, ellerhur? Var kommer annars nollvisionen ifrån?

51. Hästeva

2014-01-19 15:01

Ja, tyvärr är våra rovdjur ett exotiskt inslag i vår natur pga att de idag bara får finnas i oerhört små populationer. De flesta i Sverige kommer aldrig få se en varg eller ett lo, även om de vistas dagligen i naturen. Väldigt sorgligt tycker jag! Tyvärr försvann min chans när det gäller lodjur, då jägarligan i bygden dödade hela familjen lo, som vi andra gärna hade sett fått vara kvar. Väldigt irriterande och sorgligt för bygden då dessa sk viltvårdare dessutom skröt om sina bravader i den lokala tidningen. Där rök möjligheten till naturupplevelser för resten av invånarna. Decimering av rovdjur är primitivt i dagens samhälle och väljer man att stödja den typen av icke bevarande viltvård så är det bara sorgligt Hästeva. Om du nu har varg rännandes över gården stup i kvarten kanske du ska fråga dig varför! Kan det bero på obalans i vargreviret pga av jakt på alfadjur, har du en åtel i närheten, hänger ni upp era rävkadaver på baksidan av bondgården, har ni en slaktstuga i närheten, slängs slakt/jaktavfall i närheten, har du lösa hundar på gården som rastar sig själv i skogen, har då brist på rovdjurstängsel så att vargarna kan ta sig in till dina djur, har du en löpande tik hemma? Listan kan göras lång Hästeva och det kan vara så simpelt att du bor väldigt långt ut i vildmarken att du delar ditt revir med vargen. Istället för bittra sönder och samman kanske du skulle kunna tänka dig att ta och kolla över de aspekter som jag nämnt ovan, vilket säkert skulle förenkla vardagen något! Förövrigt vet du säkert redan varför dessa "enorma mängder" vargar tar sig friheter på din mark, men är troligtvis inte beredd att åta de djurvänliga åtgärder som går att tillgå, som då inte innefattar att döda rovdjur. Att försöka se saker i ett större sammanhang gör det betydligt enklare att utvecklas och följa med i förändríngarna som sker i dagens samhäller. Trenden går från decimering till bevarande och det är bara att vänja sig. Ett tips bara!

50. # 48 Exotiskt?

2014-01-19 09:25

Vari ligger det exotiska med att ha varg springande över gårdsplan?
Hur många mördarsniglar vill du ha på tomten, 10 eller 1 000?
Tror du verkligen att antalet är ynka 400? Matematiken är svår när det gäller varg. Det hette ju att det blir 16 % valpar. Vi har ca 40 föryngringar, som ger ca 160 valpar. 16 % på 400 vargar är 64. Visst är siffrorna långt ifrån varandra?
Jag har hellre en andfamilj i dammen, än en vargflock 1 km från lagår'n. Det praktiska överväger det exotiska.

49. Djurvän

2014-01-19 09:24

Oj oj lille djurvän, du går från klarhet till klarhet.

1. Jag har aldrig ens antytt var du skulle bo någonstans, det är ju helt irrelevant i sammanhanget.

2. Nästan alla vargar finns idag i mellansverige, i norrland och sydsverige finns mest enstaka strövargar, naturligtvis behövs det både många fler i mellansverige och lika täta bestånd i resten av landet om dom skulle stå för hela regleringen av klövviltet. Det skulle inte alls förvåna mig om det skulle handla om tiotusentals, men den exakta siffran vet naturligtvis varken du eller jag.

3. Sedan, varför är det självklart att dom jag umgås med har samma åsikt som mig? Jag träffar en hel del folk i naturfotokretsar och det är min erfarenhet att bland dom är det få som är emot reglerad vargjakt. Kanske klarar dom av att tänka lite längre än att enbart deras hobby skall styra en så viktig sak som rovdjurspolitiken.

4. Du påstår att jag har extrema åsikter och när det kommer från en person som fullständigt skiter i hela Sveriges landsbygdsbefolkning samtidigt som han själv bor där, så vet jag inte om jag skall skratta eller gråta. Helt otroligt faktiskt.
Ruska ordentligt på huvudet så får vi se om det kanske går över.

5. Var har jag sagt att vargen är hemsk?
Du yrar, inga djur är hemska, men vargen orsakar så mycket besvär för människan så den måste hanteras med hänsyn till det.
Ditt sista svammel om vilka djur jag vill skjuta av betraktar jag som enbart ett förtydligande av den pinsamma inskränkthet som hittills präglat alla dina inlägg.

48. Naturfotografen!

2014-01-18 21:37

Det som börjar bli pinsamt är det faktum att jag fortfarande bor långt ut på landet, har gjort det i 15 år! Det verkar vara väldigt svårt att förstå! Så utgå inte ifrån att alla som är för varg bor i lägenhet i Stockholm. Det är också ett uttalande som efter många studier överbevisats att det är fel slutsats. Sedan förstår jag inte logiken i ditt inlägg, eftersom jägare gärna vill påskina att det inte finns några klövviltstammar kvar där vargen lever. Hur går det ihop med att det behövs så oerhört stora antal varg, enligt ditt inlägg, att vi behöver tusen och åter tusen för att reglera stammarna naturligt? Om så är fallet måste vargarna som finns nu, ynka 400 st göra väldigt liten skada för jägarna? Eller hur? Självfallet utgår jag ifrån, när jag pratar om varg/klövvilt, att de ska finnas i normalt stora populationer (rovdjur/bytesdjur). 300 000 älgar, 800 000 rådjur, hjortar, viltsvin är inte naturligt stora stammar, utan underhålls för att bli en överpopulation, genom att döda alla rovdjur som kommer i närheten och utfodring av djur som annars skulle gå åt under stänga vintrar eller bli tagna naturligt (survival of the fittest) av rovdjur.
Sedan är det väl klart att de naturfotografer du umgås med har samma åsikt som dig! Jag tror dock att de är rätt få naturfotografer som har samma extrema åsikt som du, då det ofta är rovdjuren som lockar fotograferna till att ta vackra naturfotografier. Men visst kan man ta fina kort på gräsänder och svanar också. Min erfarenhet är dock att foton med vackra graciösa rovdjur/fåglar säljer bäst på utställningar eftersom de är betydligt svårare att ta och mer exotiska. De naturfotografer jag träffar vill ha en naturlig natur att gestalta genom bilder! Eftersom vargen är så "hemsk" enligt din grupp av människor, så utgår jag ifrån att du vill skjuta av hav-och kungssörn, andra rovfåglar björn, järv, lo, räv, fjällräv, och alla andra rovdjur som är fräcka nog att på något sätt märkas i naturen. Säg 170 av varje art borde väl räcka? Blir det lagom! Hur tror du naturen kommer att se ut då efter några år?

47. #33 Anders Wirdheim och demokrati

2014-01-18 17:50

Varför skall någon kommentera huruvida det är högre andel jägare i riksdagen än vad som är fallet för hela befolkningen?
Utan att veta misstänker jag det samma vara fallet för lärare, militärer och inte minst akademiker mm. Jag misstänker att det råder underskott på hamburgerservitörer, städare, sjuka, dementa, fönsterputsare, fångar mm. Jag har skäl tro att det råder överskott på ornitologer och ett enormt överskott på folk som vill ha frilevande varg. Tycker Wirdheim att även dessa skall finnas proportionellt?
Med offerkoftan på så behöver han inte svara.

46. # 43

2014-01-18 16:25

Inavelsgraden är nog inte särskilt stor. Djurparkerna har handlat varg från olika länder. Det är troligtvis avkommor efter dessa som finns i de svenska skogarna. Det vore intressant om de jämförde DNA:n mellan dagens djurparksvargar och de vargar som kommer in till SLU.

45. Djurvän

2014-01-18 16:25

Jag känner ett antal naturfotografer och nästan alla är för en reglerad vargjakt.

Du relaterar antalet vargar till mängden klövdjur och vill ha mer än 200 vargar, nu har vi antagligen mer än dubbelt så många, men det förslår ju inte på långa vägar för att reglera klövdjuren i hela landet, vi kommer upp i tiotusentals individer om den jämförelsen skall ha något värde och då riskerar vi ren ödeläggelse av landsbygden.

Dag Lindgren har visat mycket tydligt att vargens genetiska status förbättras effektivast med färre vargar än nu.

Du fortsätter också att totalt ignorera landsbygdens befolkning och visar återigen hur lite du begriper om vad som krävs för att lösa den här frågan.
Detta börjar bli snudd på pinsamt djurvännen.

44. 38 Mikael Skrattmåsar

2014-01-18 15:43

Jag har tappat 2st skrattmås kolonier, i Kalmarsund, de hade funnits där så länge jag haft koll på området, mer än 25 år, men är borta sedan några år, Inga kolonier alls i mitt hemmaområde.
Jag misstänker att det var minken som gjorde slut på dom och så har de inte återetablerat sig. Minken är för övrigt en art som INTE hör hemma i den skandinaviska naturen, och som orsakar stora skador.
För ögat finns inga stora ändringar i Natur / Jordbruk i detta område, även om det förstås skett ändringar, Skarv, men den harm minskat nu - kanske lite mindre betande boskap.

43. Naturfotografen!

2014-01-18 15:43

Nej, jag vill inte ha obegränsade antal vargar, men 200 är alldeles för lite. Jag vill ha vargar i hela deras utbredningsområde och tycker inte heller att alla ska samlas på en liten yta. Det är inte hållbart i längden. Exakt hur många vargar vi ska ha beror på hur många som behövs i vår natur. Med tanke på våra stora populationer av klövdjur behövs långt fler än 200 st. Det kommer räcka till jägarna också ska ni se. Jag vill ha genetiskt friska vargar. Att ha en stam på några hundra kommer aldrig leda till genetiskt friska vargar och att släppa ut vargar med bra gener tror jag inte ett dugg på. Naturlig invandring är det bästa. Att tala om exakt antal vargar lämnar jag åt riktiga experter som är oberoende av regeringen, jägarna och värnarnas åsikter. Det är svårt att hitta dem i denna infekterade debatt. Man behöver inte vara överintelligent för att förstå att 200 individer är för lite oavsett art. Som naturfotograf bör du väl vara lite insatt i ekosystem och dess arter. De naturfotografer jag känner tillbringar många timmar i veckan ute i naturen och har förståelse för hur den fungerar. Du är nog den första jag har stött på som är så negativ till varg. Har du hört talas om någon art som klarar sig på 200 individer utan att de tillslut går under? Inavelsskador kan ta lång tid att upptäcka, men tillslut går det inte längre och den lilla gruppen individer kollapsar. Tidigare vargjakter visade sig mindre lyckade då de vargar som dödades visade sig ha mindre inavlingsgrad än genomsnittet. Fel djur sköts alltså. Ska man ha vargjakt vid ett senare tillfälle, när populationen har fått bättre spridning på genetiken, bör inte vilken jägare som helst gå ut och jaga. Man bör verkligen ha koll på vilka individer som kan tas bort och inte släppa ett gäng asförbannade hobbyjägare som skjuter på allt som rör sig. Det blev ju inte så lyckat sist...

42. Djurvän

2014-01-17 14:48

Räven har i stora delar av landet inga naturliga fiender, ungefär samma situation som för grävlingen.
Det som reglerar dom är sjukdomar, födotillgång och jakt.
I ett opåverkat ekosystem hade vi haft betydligt mer Varg, som dels hade stått för matrester till dessa djur, men som också hade dödat dom om den kunnat, precis som vargen gör med andra, som den uppfattar som konkurrerande rovdjur, t.ex. hundar.
Jag har förstått att du vill ha i princip obegränsat med Varg i landet och då hade detta naturliga samband fungerat. Dock gör du hela tiden samma ödesdigra misstag när, du mer konsekvent än dom flesta faktiskt, bortser från människorna som bor i kulturlandskapet.
Jag brukar aldrig använda begrepp som ekofascist, men du hamnar verkligen i gränslandet för att tilldelas denna titel.
En inställning som din gör också vargfrågan omöjlig att lösa i någon sorts samförstånd.
Ett tag till kan antagligen du och dina likasinnade hoppas på att EU-diktat skall låta vargstammen öka ytterligare, men jag tror att vi nu snabbt riskerar ett läge då folk ser sig tvungna att ta hand om vargproblemen som dom gör i Finland.
Då kommer antalet vargar att minska dramatiskt och följaktligen kommer räv och grävling att behöva jagas även i fortsättningen om dom inte skall tillåtas rubba balansen ordentligt i naturen.

41. Mikael!

2014-01-17 09:10

Det är framför allt fiskmås och inte skrattmås som har flyttat in till städerna.

40. ORNITOLOGER

2014-01-16 17:13

Jag har vid några tillfällen stött på ornitologer som har FLUGIT PÅ MIG med grova anklagelser och osakliga oförskämdheter för att jag är jägare
Är det ett krav att man måste bete sig så/måste ha svårt att förstå sammanhang för att få vara med i SOF

39. #37 Djurvän

2014-01-16 13:44

Du riskerar att bli besviken om du ser fram emot en saklig debatt om antalet jägare i riksdagen här. Anders W har redan skrivit dubbelt så många kommentarer i det här inlägget som han gjorde i det förra innan han drog på sig "offerkoftan", lät andra tala för SOF här och gick hem och la in ännu ett jägarkritiskt inlägg på sin egen blogg.
Anders, jag tar gärna en fortsatt debatt med dig, men om du inte tycker mina frågor är relevanta så kan du åtminstone ta upp Björn Isakssons handske. Om inte visar du tydligt var du står och i så fall hoppas jag för SOFs skull att det finns andra krafter inom SOF som tänker mer långsiktigt och konstruktivt.

38. Skrattmåsen...

2014-01-16 10:16

...är ungefär lika utrotningshotad som brunråttan. Att den inte längre finns i vissa miljöer beror på att jordbruk mm inte längre gynnar den, som med rapphöns mm. Istället har måsarna sökt sej in i städerna, och konkurerar nu med kajor och duvor....vilka skyddsjagas för fullt pga de anses vara en sanitär olägenhet. Av kommunjägare....
Vargen, som är en sanitär olägenhet i glesbygden, och ännu inte riktigt blivit utan mat i sitt revir, kommer också att dra sej mot bebyggelse när dess naturliga matföråd börjar sina. Det är naturligt och många gånger om bevisat.
Att ett par rävar härjar i din sandlåda, Anders, är en loska i havet.
Du får anpassa dej helt enkelt. Du får titta på måsar i stan i stället.. för där är dom talrika. Du kan sitta på balkongen, du behöver inte ens en tubkikare.

37. Anders W

2014-01-16 10:15

Ja, jägarna själva skjuter runt 70 000 rävar årligen för att kunna "skörda" mer vilt själva (för personlig vinning). Det ni gör är väldigt imponerande då ni försöker bevara och förbättra levnadsvillkoren för sårbara arter. Jag har heller aldrig kunnat ha en diskussion angående det stora antal jägare i riksdagen. Detta stora antal är både jävigt och odemokratiskt. Vi får se om någon vägar diskutera det med dig. Du/ni har mitt och många människors stöd. :D

36. Anders Wirdheim

2014-01-15 17:48

Om man tycker att jägarna har ett för stort inflytande på grund av att många riksdagsledamöter är jägare så måste man också se hur detta inflytande har manifesterats.
Din kritik av fenomenet kom i samband med rovdjursproppen och där kan man inte med bästa vilja säga att jägarna fått något som helst inflytande på referenstalen. Politiker och Naturvårdsverket har i princip kört över både jägare, jordbrukare och samer. De jagande riksdagsledamöterna tycker uppenbarligen inte som jägarorganisationerna i frågan, då hade vi haft ett referensvärde för varg på mellan 0-150, dvs mellan de båda förbunden.
Så jag kan inte se att jägarna fått för stort inflytande i den frågan, vilket din artikel utgick ifrån.
Det är som jag tidigare skriver att, vi och fåglarna har mest att vinna på samarbete.
Sedan krävs också en helhetssyn där man t ex tar med yrkesfiskarna och de problem de har med skarv och säl. Men människan glöms alltid bort av de som kallar sig miljöorganisationer. Man uppvisar ett tunnelseende som jag inte tidigare uppfattat att det även drabbat ornitologerna.
Om jag missförstått din förra artikel så hoppas jag att du nu tycker att jag bemöter dig sakligt i detta inlägg.
Att skyddsjaga rovdjur som hotar övriga viltarter eller husdjur har aldrig varit något problem för oss jägare. Jag är också övertygad om att du kommer att få hjälp med jakten när skyddsjaktbeslutet är fattat.
Lycka till med skrattmåskolonin!

35. Anders Wirdheim #34

2014-01-15 13:12

Om du som jag och flera andra här anser att ornitologer och jägare har, eller åtminstone borde och tidigare har haft, mycket gemensamt, varför anser du då att det är ett problem att det finns en överrepresentation av jägare i riksdagen?
Varför tar du/SOF inte upp och diskuterar de konkreta sakfrågor där åsikterna eventuellt går isär direkt med oss jägare i stället för att hoppa på SRF/SNF/WWF-tåget där jägarna felaktigt anklagas för att stå i vägen för det de kallar "den biologiska mångfalden" i Sverige?

34. Till Anders Wirdheim

2014-01-15 08:33

Det går tydligen bra för dig att ansöka om skyddsjakt på rävjakt när det gäller några fåglar.
Men när det ansöks skyddsjakt, oljering och äggprickning för mellanskarven som kraftigt eliminerat fiskbestånd i Sverige och i större delen av Europa så visar du en helt annan sida.
Men det är klart, fisken har väl inget värde, du är ju ornitolog.
Har själv aldrig deltagit i någon jakt förutom skyddsjakt på mellanskarven och alltid varit mycket intresserad av hela vår natur, även fåglar. Men upptäckte tidigt att se på naturen genom tubkikaren gav mig ett väldigt avgränsat synfält: "fack" på naturen.
Mycket fakta finns på www.fiskevard.nu om mellanskarven.

33. Jag passar inte i ert fack

2014-01-14 22:17

Det spelar ingen roll hur många gånger jag påtalar för jägare att jag accepterar jakt och även gärna äter viltkött av olika slag. Så länge jag har mage att vara kritisk mot företeelser inom jakten, är jag per definition en jaktmotståndare. Men jag är ingen jaktmotståndare och det är väl ganska löjligt att påstå att det är dubbelmoral att kritisera jägarnas inflytande i riksdagen samtidigt som vi ansöker om rävjakt inom vanlig jakttid! Våga diskutera sakfrågorna i stället. Skyddsjakt är en fråga där det absolut inte är lätt att dra gränserna. Där skulle vi (ni från jaktsidan och vi fågelskådare) ha mycket att vinna på en konstruktiv diskussion. Ännu är det inte heller någon som sakligt försökt bemöta min kritik av att andelen jägare är mycket större i riksdagen än bland svenska folket.

32. Borde kunna fixas

2014-01-14 10:22

Det handlar väl om ett par rävar som anammat ett udda beteende, som visat sig framgångsrikt men förödande för markhäckande fåglar.
Kan man inte hindra rävarna från att simmande ta sig fram till häckplatsen, "oljeläns" kanske.
Här kan man ju snabbt konstatera att åsiktsskillnaderna mellan olika grupper är avgrundsdjup.
Ser vissa likheter konflikthärdar vi har mellan människor med olika bakgrund, tro etc, man bevakar sitt revir, noll förståelse och avsaknad av empati , skadeglädje tom hämnd som betydande inslag.

31. Hmm.

2014-01-14 10:04

Jisses vad alla här blir rabiata på en gång , hjälp karln och skjut rävkraken ! Ni kan väl låtsas att det är en varg eftersom allt som har med jakt numera ska kopplas ihop med varg....

30. Anders Wirdheim,

2014-01-14 09:13

Det är bra att du går in och bemöter oss, det är då vi kan få en debatt som för saker och ting framåt.
Men du har missuppfattat kritiken, den handlar inte om att vi är emot att jaga räv för att skydda markhäckande fågel, det gör vi hela tiden. Kritiken handlar om att du i en tidigare artikel vände dig emot jägarnas makt att styra och ställa i naturen när det gällde rovdjur, räven är ett rovdjur. När du själv tycker att man ska skjuta rävar för att skydda en skrattmåskoloni är det OK.
Det är det som upplevs som dubbelmoral.
Det finns många jägare med tubkikare som är mycket naturintresserade så du kommer säkert att få hjälp.
Jag tycker du ska avhålla dig från att föra in ornitologerna i samma sällskap som SRF, SNF och WWF. Ornitologer och jägare har bra sammarbeten på många platser när det gäller att hålla efter rovdjur för att skydda fåglar. Det är ett samarbete som är värt mycket för fåglarna, så det ska vi vara rädda om. Det var din debattartikel i rovdjursfrågan när du föll in i drevet mot jägarna som puffade in SOF i dåligt sällskap och det hjälper inte fåglar och övrigt vilt. Det ökar bara den biologiska enfalden.
Så jag vet inte vad du bjudit på?

29. # 23 Anders Wirdheim

2014-01-14 09:13

Ett förtydligande krävs nog till ditt blogginlägg och regeringens antagna rovdjurspolitik!
Vad är det i den som inte är etiskt försvarbart och var befinner den sig utanför lagens råmärken?
Du nedvärderar i och med det blogginlägget människor som är tvungna att leva med ett ytterst kompetent rovdjur som förorsakar stort besvär ifråga om djurhållning samt stora kostnader för enskilda människor och företag.
Att vargen även gör det omöjligt att utnyttja sitt fritidsintresse/hobby, som kanske är den enda tillgängliga i glesbygden gör det inte bättre.
Att sedan gå ut och ansöka om skyddsjakt på ett rovdjur som jagar och dödar ett annat vilt djur får nog betecknas som droppen som får bägaren att rinna över för många drabbade!
Förstår man inte detta och dessutom skriver ett svar som tydligt visar att man inte bryr sig om sina medmänniskor visar på en mycket stor brist på insikt om problemet och omsorg om sina medmänniskor.
Att ta sig friheter gör man under ett stort ansvar och tar man inte det ansvaret så får man nog räkna med att möta motstånd på det här sättet.
Att ansöka om skyddsjakt på de här två rävarna är som att vi brukare/jägare skulle ansöka om skyddsjakt på varg för att de dödar älgar, rådjur och andra vilda djur! Vi söker skyddsjakt när de dödar våra tamdjur och det är inte alltid vi får det!
Jag hoppas innerligt att de här två rävarna får leva för de gör definitivt ingen skada på något annat än några få vilda fåglar!

Välkommen till verkligheten Anders.

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

28. #23

2014-01-14 09:11

Fy på er som anlagt naturen istället för att låta den utvecklas fritt utan mänskligt påverkan!

Självklart ska simmande rävar få fördelar mot andra rävar genom ett dukat bord helt fritt från konkurrens. Att gynna dessa rävars fortlevnad utvecklar arten rödräv vilket Darwin skulle ha uppskattat.

Dessutom har rödräven kraftigt minskat i numerär sedan sommaren 2013 och borde därför rödslistas (Tom Arnbom på WWF körde den retoriken när de körde en tiggarkampanj för vargen där den ansågs minska i Sverige p.g.a. att 20 individer skulle skyddsjagas i januari 2010).

Hur ska vi kunna säga att Indien ska rädda tigrar när vi inte ens kan skydda rödrävar? Det är ju skandalöst!!!!!

27. #23. Våg av harm, nja..

2014-01-14 09:11

snarare en våg av sarkasmer. Hyckleri kan få den effekten ibland. Knappast lite rävjakt.

26. Ja du Wirdheim!!!

2014-01-14 09:11

Anser du att de starka reaktionerna är pga "småsaker" så visar det än en gång hur långt bort ni lever, du o värnarna. Människor är förtvivlade pga vargen. Jag förstår på riktigt hur jobbigt det måste vara att se skrattmåsungarna sprattla i käften på räven när ni lagt ner massa arbete för att gynna en hotad art men ni MÅSTE också försöka sätta er in i när samma sak händer min drever.

25. # 23 Ombytta roller?

2014-01-14 09:10

Ornitologerna söker om jakt där det normalt inte förekommer jakt. Vi som bor ute i buskarna får sluta med jakt, där det har jagats i århundraden. Sverige är fantastiskt, eller?
Annars kan man väl stängsla in öarna. Bönderna har ju som krav att stängsla i strandängarna. Fåglar har ju nytta av att strandängarna betas. Skrattmåsarna kanske har högre status. Ett annat alternativ kan ju vara att anlägga ett nytt våtmarksområde. Visst ja, det kommer troligtvis rävar dit också. De går ju dit maten finns.

24. Du får ursäkta Anders i #23

2014-01-14 09:09

men läser man din blogg
http://anderswirdheim-natur.blogspot.no/
är det lätt att få känslan att du sätter upp jakten mot alla som du definierar som "den ideella" naturvården. Varför tar du t.ex för givet att någon som företräder friluftslivet i form av orienteringsklubbar ska rösta för kortare jakttid? Vi jägare har lokalt ofta ett mycket gott samarbete med orienteringsklubbar eftersom vi delar på den samma marken och de flesta orienteringsklubbar inser att de är gäster på en mark som de väldigt sällan äger. Orienteringstävlingar avvecklas dessutom, i motsättning till aktiv jakt, ofta på tider när det egentligen borde få vara lugnt i skogen och vi jägare behövs för att hjälpa till att minska den negativa effekten av störningen en stor orienteringtävling innebär.
Om det du beskriver i din blogg är ett försök att bygga broar mellan SOF och jägare så törs i varje fall inte jag gå på den bron.
Som sagt, du får ursäkta men jag håller en knapp på dubbelmoral.

23. Jag bjuder på detta

2014-01-13 17:22

Det är fascinerande att vår ansökan om rävjakt väcker denna våg av harm. Det handlar om ett anlagt våtmarksområde med anlagda häckningsöar. Dessutom förekommer det normalt inte någon jakt på denna mark. Därför krävs en speciell ansökan även om den planerade jakten ska ske inom normal jakttid på räv. För övrigt har jag aldrig varit motståndare till varken rävjakt eller annan jakt som sker inom lagens råmärken och på ett etiskt försvarbart sätt. Men att jag tar mig friheten att ha åsikter om jakt, samtidigt som jag inte är någon jaktmotståndare, verkar vara svårt att hantera för många. Men vill ni reta upp er för småsaker, så bjuder jag gärna på det.

22. Bättre att låta rävarna leva

2014-01-13 12:55

Ornitologerna kan gå och bevaka fåglarna och skrämma iväg rävarna. Kan nog vara trevligt för dom att leva nära naturen. Djurägare i Sverige som får sin tamboskap tagen kritiseras ideligen av rovdjursvärnare för att passa sina djur för dåligt.

21. Dubbelmoral

2014-01-13 09:49

Makten som jägarna har, den som Wirdheim ondgör sig över är att låta bli att jaga räv.
Nu är ju inte jägare funtade på det viset, men kunde vara på sin plats med lite ödmjukhet och kanske be om hjälp med en sådan här sak.
Wirdheim visar upp en dubbelmoral som heter duga i det här fallet. Vi får väl hoppas att chefredaktören i ornitologtidningen som verkar ha en lite mer vettig attityd pratar allvar med Wirdheim. Wirdheim verkar inte ha fattat att det är ju svårt att satsa på konflikt med den man vill ha hjälp av.

20. Mångfald

2014-01-13 08:21

Det kallas "biologiskt mångfald"! Vet inte du det Anders?

19. Hjälp...

2014-01-13 08:21

...inte till nu. Låt naturen ha sin gilla gång.
Rovdjuren har sin rätt i naturen.
Är det inte sånt vi får uppkört i ansiktet hela tiden?
Visa nu var skåpet kall stå och spring ärenden som nå småpojkar.

18. NVV kan söva och flytta dem till skarvkoloni

2014-01-13 08:21

De är ju vana att hantera "rödluvor" så två rävar med så fördelaktigt födosök bör ju stödjas.

17. Vilka skojare!

2014-01-12 20:01

Wirdheim med följe i SOF måste förstå hur naturen fungerar och att de fåglar som är dumma nog att lägga sina ägg i rävens jaktmarker inte får en överlevande avkomma. Survival of the fittest som Darwin skulle ha sagt.
För att göra en parafras på SOF och deras utspel om vargen får man väl hävda att räven bara tar sjuka fåglar också och att fåglarna mår bättre tack vare detta! Faktum är ju dock att de fåglar som är dumma att lägga äggen på ön konsekvent förlorar dem. Därmed är det ett naturligt och fint urval.
Om de går vidare och skjuter dessa rävar skjuter de även sin trovärdighet och diskvalificerar sig för all framtid från debatt om rovdjur, viltvård och jägare. Man får inte "leka Gud" när helst det passar de egna egoistiska syftena om man nyligen fördömt andra av exakt samma anledning!
Wirdheim ger NIMBY ett ansikte med godtycklighet kring när man ska få tycka hur.

16. Det är skillnad på skit och äggkaka!!

2014-01-12 20:01

December 2012 invaderades vår höstgröda av 1000-tals vitkindade gäss. Vi ansökte om Skyddsjakt. Länsstyrelsen lovade att skyndsamt besluta i ärendet. ornitologerna förhalade beslutet mer än 3 veckor. Stora delar av höstsådden var då förstörd. Varför då denna brådska?

15. Precis Wirdheim!

2014-01-12 20:01

Så funkar det överallt i naturen, skillnaden är bara att i det här fallet råkar du se verkligheten. Våra förfäder visste att för många rovdjur har en negativ inverkan på småviltet och andra bytesdjur, t o m rovdjuren själva "vet" detta instinktivt och dödar sina konkurrenter om bytet. Det är helt naturligt även för människan.
Den nya urbaniserade och naturprogramsindoktrinerade människan tror däremot att dessa fågelungar som rävarna tar måste vara sjuka eller på annat sätt "livsodugliga", eftersom det är så rovdjuren funkar enligt 1900-talets "experters" mer eller mindre obehagliga ideologier!
Wirdheim inser nu plötsligt att detta naturligtvis är nonsens och vill göra det enda rätta, nämligen minska eller eliminera skadan genom jakt, helt riktigt naturligtvis! Även om det naturligtvis är överlägset bättre med ett hårt jakttryck generellt på rovdjuren än en etiskt tveksam skyddsjakt den årstid då rävens ungar är i lyan.
Nåväl , kanske en nyttig läxa för Wirdheim som kanske ångrar sitt ogenomtänkta och orättvisa påhopp på jägarna tidigare.

14. Man slutar aldrig förvånas ...

2014-01-12 16:56

... över folks egoism - kan inte ornitologer o muppar se likheten med vad vi fäbobrukare, hundägare m. fl. har för känslor för vargens härjningar - själv anser jag det minst lika tröstlöst att hundar, tamboskap, älgar, harar, skogsfågel o.s.v. ska utrotas av vargen.
Vad räven anbelangar så gör då jag vad jag kan för att hålla den stammen nere och som det verkar hamnar åtminstone den jakten i "god jord" hos somliga ...

13. Ja men då är det väl okej!

2014-01-12 16:56

Det är okej med jakt när ornitologerna säger att det är okej.
Men om man är intresserad av jakt och viltvård ska man kritiseras. Hoppas att ingen jägare ställer upp och hjälper dom.

12. Självklart

2014-01-12 16:34

Klart att rävarna ska bort, varför fråga om något så självklart .

11. hmmm...

2014-01-12 16:34

akta oss för att leka gud och styra och ställa...utom i vissa fall......Det är tydligen när
Anders Wirdheim själv leker gud det.....
Undrar om det kan bli mer patetiskt än så?

10. Till Anders "Virre" Wirdheim

2014-01-12 16:34

Dessa rävar skulle göra underverk om dom intog en koloni med markhäckande mellanskarvar som går hårt åt Europas fiskbestånd. Så låt oss hoppas på detta.
Räven tillhör ju vår natur vilket inte mellanskarven gör.

9. "Naturens balans"

2014-01-12 16:33

Rödräven är ju en djurart som gynnas av människans utbredning och exploateringar, på bekostnad av andra djurarter. Efter rävskabbens utbrott syntes ju hur te.x. mården ökade, liksom många fågelarter. Nu har ju mupperörelsen kämpat till sig att det inte längre är några priser eller skottpengar på räv, så då får dom väl själva göra nåt åt problemet, och inte förvänta sig att vi jägare alltid ska ställa upp gratis bara dom knäpper med fingrarna.

8. överklaga!

2014-01-12 14:54

Detta måste överklagas in i absudum! Inhibitation måste lämnas!! samt at EU måste under rättas....

7. jösses

2014-01-12 14:28

Inför en vaktlista på vilka som ska gå vakt så kan dom ha en herdestav oxå kan inte va så svårt tycker jag.

6. Är väl naturligt...

2014-01-12 12:39

...att ornitologer befinner sig uppe i det blå. Har han problem med räv så får han väl skaffa sig jägarexamen och göra något åt saken.

5. Skyddsjakt

2014-01-12 12:39

varför då? Detta är ju rävars naturliga beteende.
Det brukar det heta när vargar ger sig på diverse djur. Skillnad?
Detta måtte väl ingen jägare ställa upp på.

4. Stackare.

2014-01-12 12:38

De får väl sätta upp rovdjursavvisande elstängsel, så som de som drabbas av varg blir rekommenderade av LST, och inte komma och gnälla över att naturen sköter sig själv.

3. Svårt..

2014-01-12 12:38

..eller kanske rent av dumt att kasta sten, när man själv sitter i ett glashus. Det är ett gammalt ordspråk som håller än i dag.

2. Naturens gång....

2014-01-12 12:38

...låter det då vi jägare kritiserar vargens härjningar. Blir inte det här lite samma sak? Låt rävarna följa sin instinkt att jaga.

1. Om vi inte...

2014-01-12 12:38

...ska ha jakt på varg som dräper våra jakthundar, varför ska vi då ha jakt på två rävar som hittat en födokälla på naturkött??? Idiotiskt

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB