• Älgskadefondsföreningen

Östersjöns vikare hotas av isbrist

AktuelltPublicerad: 2009-03-25 23:14

Även i år hotar isbristen i Östersjön att vikarens ungar drunknar, rapporterar Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Dock är inte situationen lika illa som förra året.

Problemet gäller särskilt i Finlands sydvästra skärgård och i Rigabukten där det är betydligt mindre is och tunnare is än normalt.
Vikarens honor föder i slutet av februari och ger di till kutarna i snögrottor på packisen. Om det inte finns någon is, eller om havsisen smälter av för fort, måste sälkutarna vistas i Östersjöns kalla vatten innan de har hunnit bygga upp det nödvändiga och isolerande fettlagret. De dör då ofta av köld och hunger.

De flesta ungarna dog
– En ny katastrof för sälkutarna är överhängande och många av sälarnas ungar riskerar att dö, varnar Tom Arnbom, sälexpert på Världsnaturfonden WWF. Redan förra vintern förlorade troligen tre av Östersjöns fyra vikarebestånd majoriteten av sina ungar. Det var den mest isfria vintern sedan man började göra mätningar för 300 år sedan. Även i är är havsisen långt under genomsnittsvärdet.
För närvarande beräknas det finnas runt 10 000 vikare i Östersjön. I början av 1900-talet fanns det uppskattningsvis 200 000 vikare i Östersjön.De är rödlistade av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Klimatförändring
– Att sälkutarna dör kan sannolikt kopplas till att effekterna av klimatförändringarna nu också drabbar Östersjön, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.
Vikarna förökar sig för närvarande endast i områden som i genomsnitt har varit isbelagda i minst 90 dagar per säsong.
– Om de globala koldioxidutsläppen inte minskas radikalt kommer vikarna i själva Östersjön att dö ut, medan de i Bottenviken troligen klarar sig något längre, menar Lasse Gustavsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vikare, WWF och IUNC och hr. Gustavsson

2009-03-28 10:07

Citat: "Om de globala koldioxidutsläppen inte minskas radikalt kommer vikarna i själva Östersjön att dö ut, medan de i Bottenviken troligen klarar sig något längre, menar Lasse Gustavsson."

Men om detta vet hr. Gustavsson absolut inget, vikarens närvarp motsäger honom dessutom.

Vikaren är norra halvklotets vanligaste sälart, ringed seal på engelska och ringsel på norska. Den förekommer runt hela klotet och finns i kanske 10 miljoner exemplar. Vikaren i Östersjön är en underart som finns i 5000 – 10000 djur. Ytterligare underarter finns. Under vikarens utvecklingshistoria har det förekommit ett antal gånger att såväl Östersjön som Bottniska viken varit helt isfria under yngelperioden, till exempel för 8000 år sedan då vi hade ett mycket varmt klimat. Men vikaren överlevde och den överlevde även de våldsamma svängningarna i klimat som senaste istiden avslutades med.

Har vi haft milda vintrar? Ja, ett fåtal i vårt lilla område, packisen har dock alltid en sydlig gräns som ändras från år till år och är något som vikaren såväl som vi måste finna oss i.

Vilka är IUCN och WWF? Båda startades därför att man var bekymrad över miljön generellt och särskilt alla utsläpp och detta med rätta. Nu har i stort sett alla land börjat ta itu med sina utsläpp och IUCN och WWF har börjat ägna sig åt klimatet. För att få folk att tro på alla märkliga utsagor om klimatet behöver man något att skrämmas med, man behöver en ersättning för kyrkans djävul och helvete. Och till detta har utdöendet av olika djurarter och havsnivån visat sig vara förträffligt, allmänheten sväljer sådant med hull och hår.

Numera är tyvärr både IUCN och WWF ekologistiska och fundamentalistiska organisationer som använder profetior om klimatet för att själva överleva. Ju större klimathot de kan måla upp ju bättre går det för IUCN och WWF rent ekonomiskt, och det är frågan om mycket stora pengar, såväl till organisationer som till enskilda.

Men i verkligheten har ingen visat om vi går mot kallare eller varmare klimat under de närmaste 100 åren och ingen har visat att det är möjligt att vända en pågående klimatändring genom att minska CO2-utsläppen med någon bråkdels procent.

Det troligaste scenariot är att CO2-utsläppen kommer att öka i åtminstone 30 år till men att klimatet kommer att svänga lite hit och dit som det alltid gjort. En ny istid kommer till följd av ändringar i jordens lutning och dess bana men kan även komma tidigare av andra orsaker. Men dit är det långt får vi hoppas.

Inför allmän jakt på säl och ta till vara denna naturresurs och bespara tusentals sälar från att dö i de regelbundna valpsjukeepidemier som nu drabbar våra sälstammar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons