• Pinewood

Över 270 vargar krävs före jakt

AktuelltPublicerad: 2013-12-16 17:59

(UPPDATERAD VERSION) Ingen jakt på varg kan tillåtas som innebär att vargstammen börjar bli mindre än 270 vargar, meddelar Naturvårdsverket inför den väntade vargjakten i vinter. Förra vintern uppskattades Sverige ha cirka 300 vargar. 

Utifrån den nyligen antagna rovdjurspropositionen i riksdagen har nu Naturvårdsverket bestämt referensvärden för rovdjurspopulationerna i Sverige. För att rovdjursstammarna ska ha fortsatt gynnsam bevarandestatus kan inte jakt tillåtas som börjar hota referensvärdet.

Referensvärden för rovdjuren på nationell nivå:

Björn: 1 400. 

Varg: 270.    

Järv: 600.     

Lodjur: 870. 


”Naturens varningslampa”
Naturvårdsverket beskriver referensvärdena som ”naturens varningslampa”.

I ett pressmeddelande poängterar verket dessutom att det behövs en marginal till referensvärdet. Annars är möjligheten att förvalta stammarna med hjälp av jakt ytterst begränsade.

– Rovdjursstammarna behöver marginal för att inte förlora gynnsam bevarandestatus. Därför behöver vi ha fler rovdjur än referensvärdet. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, kommenterar Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.


Svårt att få ens skyddsjakt
– Har vi inte kontroll på detta kan det få konsekvenser där det till och med kan bli svårt med skyddsjakt, tillägger hon.

”Naturvårdsverket fortsätter att utreda om det är möjligt att reglera vargstammen i olika områden med hjälp av jakt redan i vinter. Flera saker måste vara på plats innan det går att avgöra om det är möjligt att genomföra en populationsreglerande jakt. Att sätta referensvärdet är ett led i det arbetet och inom den närmsta tiden ska en uppdatering av förvaltningsplanen för varg vara klar”, meddelar verket.


Ersätter riksdagens intervall för antalet rovdjur
”När referensvärdena är bestämda försvinner de intervall som riksdagen har angett. Intervallen har bara betydelse när man bestämmer referensvärdet och kan bli aktuella igen om referensvärdena ska justeras vid nästa inrapportering”, tillägger Naturvårdsverket.

Fakta om referensvärden:

• När populationen är större än referensvärdet är en förvaltning som kan omfatta populationsreglerande åtgärder möjlig.

• Rovdjurens bevarandestatus rapporteras till EU vart sjätte år enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Inrapportering sker under 2013 och nästa gång 2019.

• Naturvårdsverket kommer att komplettera redovisningen till EU före årsskiftet.

Cirka 300 vargar förra vintern
I pressmeddelandet går inte verket in på hur storleken på den nuvarande vargstammen kommer att uppskattas inför en eventuell jakt.
Det svensk-norska vargbeståndet har grovt uppskattats till totalt 380, plus eller minus 30 djur, för vintern 2012-2013.
Cirka 300 vargar fanns enbart i Sverige. Den gränsöverskridande delen av stammen, som är gemensam för de båda länderna, var på cirka 50 djur. Omkring 30 vargar fanns enbart i Norge.
Den årliga tillväxten är mellan 15 och 20 procent. Det innebär att en vargjakt i vinter kan ske i en population som beräknas vara cirka 400 vargar.
Vid tidigare licensjakter på varg i Sverige låg kvoten på 20 vargar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. Fira jul?

2013-12-23 10:28

Firar vargar jul? Vi får lära oss nya saker hela tiden av experten Torbjörn.
När jag läser komentarer från vår kära kramare Tobbe så stannar klockorna i hela huset. Sluta provocera. Du kan väl någon gång försöka komma med en kommentar som tillför något till debatten. Annars avstå och bidra till julefriden.

42. Fårbonden

2013-12-20 13:57

Ja det vi i Norge sier er at folkevettet har gjenvunnet Sverige med dette vedtaket.
Så kommer sikkert også dette til å skape mange runder i fremtiden? Men det viktige er etter mitt begrep at vi nå prøver å få frem hvor mange dyr det VIRKELIG finnes.
Hoved grunnen til dette er klart at Riksdagen angir et antall dyr helt uavhengig av revirer og familiegrupper.
Om da min beregnigsmåte stemmer vil fremtiden se litt lysere ut for alle med dyr på beite.
Tror nemlig at en poppulasjon på det nivå mellom 170 til 270 vil være mulig å leve med for de fleste?

41. tur att Norge finns nr 30

2013-12-20 08:22

Håller med dej fullständigt.
Att sitta i stockholm och tro att man är världsbäst fungerar inte längre de har undanhållit fakta under decennier och först när de tvingats ta fram fakta med överbevisning så ger de oss lillfingret och det roliga i sammanhanget sen förstår de inte varför vi misstror dem dessa smarta tjänstemän. fri insyn i projekt varg om dessa lögnare törs.

40. Miss

2013-12-20 08:22

Det er vel ikke stor tvil om at forskerene har disse tallene Miss bare det at vi ikke får dem frem i årsrapportene?
Har faktisk fulgt dette i ganske mange år nå og omtalt forholdet med at valper forsvinner i tallmatrialet.
Om man skulle gjøre en folketelling i Sverige der man bare registerte ektepar og samboere med avtale og deres barn ville vel befolkningen være ca 4,5 mill mennesker?
Dette bare for at flere skal forstå hva det egentelig er vi snakker om. ;-)

39. nr 30

2013-12-19 08:43

Det var en intressant uträkning som verkar överenstämma med verkligheten.
Detta skulle "forskarna" och "experterna" ta del av...

38. #35

2013-12-19 08:43

Sov gott, det gör inte offren i jul, dvs bla dom inavlade vargarna. Men det vet väl du med erfarenhet i det svenska rättssystemet? Fortsätt med ditt goda arbete här.

37. Vänta tills Sossar, Miljöpartiet och V får bestämma

2013-12-19 08:43

Ja man undrar var detta kommer att sluta när de mer eller mindre öppet jakt- och landsortsfientliga partierna får makten nästa höst.

Jag undrar hur många här som glatt röstar rött men tycker att vi ska ha vargjakt. Därmed inte sagt att nuvarande regering gjort ett utomordentligt bra jobb i frågan. Det är bara det att alternativet är så mycket sämre.

Men det är nog det NVV väntar på med andan i halsen.

Man kanske skulle flytta till Norge. Allvarligt alltså.

36. 380 x 1,2= 456=skjut ca 200 vargar

2013-12-18 13:06

380 vargar i Norge/Sverige 2012/2013 med en tillväxt på netto 20% ger drygt 450 vargar.
Alltså inga som helst problem att skjuta 200 vargar.

35. Till 31.

2013-12-18 10:45

Jag är inte de minsta rädd eller orolig. Det kommer inte att skjutas en enda varg. Det är nog ingen som vill att det kommer upp i EU domstolen, som ha sista ordet. Vargarna och jag ska fira jul i lugn och ro.

34. Nr 28

2013-12-18 07:57

Jag håller med dig vad får vi allt ifrån. Det är ju bättre att göra som Ågren & co och strunta i demokratisk fattade beslut , köra sitt eget race.

33. Bra TE

2013-12-18 07:57

Äntligen klart vi ska ena oss, tyvärr kan vi nog glömma Svenljunga de fick den uppmärksamhet de sökte oss sen la ner sig. Vi där jag existerar runt Orsa har vägrat hela tiden.

32. Sista spiken i kistan

2013-12-18 07:56

För alliansen. Politikerna i alliansen inte minst c har solat sig i glansen efter proppen och övertrumfat varandra om vilken fantastisk seger de har fått igenom i riksdagen. Nu skulle här skjutas varg i vinter. C representanter har i olika media felaktigt uttalat sig om att vargstammen skulle minskas till mellan 170-270 individer. Att det var ett golv har ingen upplyst om. Nu när NVV tolkar proppen på sitt vis är det ett dråpslag för de etablerade partierna och naturligtvis en skänk från ovan för SD. Allmänheten kommer att få klart för sig att politikerna inte vet vad de beslutat eller att inte NVV bryr sig om riksdagsbeslut. C ramlar ur riksdagen, alliansen förlorar valet och SD sitter i guldsits. Det är konsekvensen av Maria Ågrens röda varnigsampa. Konsensus är att NVV styr valutgången också

31. Thorbjörn Eriksson

2013-12-18 07:55

Det är du som är livrädd för hur många vargar som ska skjutas! Jag vill ha fram sanningen bakom Nvv felaktiga beslut om vargantalet. Och varför man lägger sig på den högsta nivån + en felmarginal ! Det är dumt att inte tro på att det finns egenintressen.

30. Det finnes varg nok å ta av.

2013-12-17 17:40

Om man ser på inventeringen for årene fra 2003 og frem til 2013 er det tilkommet 210 valpekull. Så langt jeg har kunnet finne gir forskerne et snitt tall på 4,5 valper i kullet som gir 945 valper på de 10 årene, Med en dødlighet på 30 % sitter vi tilbake med 660 valper.
I 2003 var det registrert 106 varg i revirer og familiegrupper mens i 2013 var det samme tallet minst 274.

Det vil med andre ord si at utenfor revirer og familegrupper som forskerene kjenner til burde det finnes
492 dyr som vi ikke skal ha med i vurderingen?

Eller der det det som blir virkeligheten nå at alle dyr vil bli registrert siden riksdagen klart omtaler antall dyr? Og ikke som tidligere snakker om bare de dyrene som holder til der forskerene finner dem i revirer og familiegrupper.

29. Vad händer nu?

2013-12-17 17:40

Ska vi lägga oss platt nu? När startar nästa eftersöksbojkott? Svenjungagruppen, Jesper Jönsson mfl var är ni? Tiden börjar bli knapp, politikerna kan vi inte lita på, det är dags att jägarkåren går till handling nu!

28. Till 27

2013-12-17 15:22

Nu börjar du bli desperat. Jag har sagt hela tiden, ingen vargjakt. Det är ingen som sitter på två stolar. Nu får de ge dig. Var får ni alla påhitt ifrån?

27. Vilka styr NVV?

2013-12-17 14:48

NSF,SRF och Miljöpartiet! Hur många på Nvv är medlemmar i dessa föreningar och i MP? Ska man få sitta på två stolar och fatta så viktiga beslut.

26. NV:s siffertrixande

2013-12-17 13:56

Vi har en sårbarhetsanalys som säger att 38 vargar räcker för att vargen inte ska dö ut inom 100 år. Sedan har man för säkerhets skull multiplicerat det med 2,65 för att klara katstrofer för stammen, likt t ex rävskabb då 95% av stammen dör.
Referensvärdet ska vara betydligt högre än MVP. Riksdagen beslutar om en intervall mellan 170 och 270 vargar vari referensvärdet ska sättas av NV.
NV väljer att maxa på 270. Fortfarande inom riksdagens beslut, men ett provocerande ställningstagande.
Det är nu det blir knepigt: Helt plötsligt säger Maria Ågren ”Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Har vi inte kontroll på detta kan det få konsekvenser där det till och med kan bli svårt med skyddsjakt.”
Hon försöker med det uttalandet göra referensvärdet till MVP, hon skapar ytterligare marginaler till de 100 vargar som är MVP vilket i sig redan har en rejält inbyggd säkerhetsmarginal med en faktor på 2,65. Arten är hotad om antalet närmar sig 100, allt annat är rent och skärt riksdagstrots.
Det här är Naturvårdsverkets fortsatta metod att se till att vargstammen fortsätter att växa.
Sedan har bl a Olof Liberg konstaterat att vargstammen är ca 480 individer. Dagen efter lämnar NV ett pressmeddelande om att det finns närmare 350 vargar, vilket börjar närma sig det mål för referensvärdet som verket har, 380.
Med sitt siffertrixande, nu och historiskt, har verket undanröjt allt förtroende som skulle kunnat finnas för vargpolitiken.
Genom att överlämna besluten till NV har politikerna valt att kapitulera för vargvärnarna genom att inte ta ansvar och fatta beslutet själv.
Det enda förutom vargstammen som växer efter NV:s GD:s yttrande är föraktet för politikerna.
Förtroendet för NV har för länge sedan gått om intet.

25. Ställ inte upp på vargjakt

2013-12-17 11:11

Vi jägare bör inte ställa upp på vargjakt. Låt myndigheterna sköta eventuell jakt helt och hållet. Att jaga varg på de villkor som NVV innebär bara att vi godkänner det hela. Det troliga är NVV kommer att föreslå kanske 10-20 vargar för att få tyst på kritiken vilket i praktiken innebär att vargstammen sakta växer. Låt Staten ta hand om eländet.

24. Ser illa ut

2013-12-17 10:22

Arten hotas om man närmar sig referensvärdet. Vad är då MVP, är referensvärdet nya MVP?

23. NVV obstruerar politiska majoritetsbeslut

2013-12-17 10:22

Det är fullständigt lönlöst och slöseri med skattepengar att ta riksdagsbeslut i rovdjursfrågor om man samtidigt har en ledning inom Naturvårdsverket som vägrar att verkställa tagna beslut!! Det tycks som att man inom NVV börjar blanda ihop MVP & GYBS i en och samma soppa, vilket blir fullständigt galet. Eller så är det ett synnerligen cyniskt sätt för NVV att förvirra den icke initierade allmänheten och framförallt SR Ekot & SVT i den redan infekterade frågan.
Något förenklat går det att likna ett börsnoterat AB där aktieägarna har en specifik önskan där bolagsstämman beslutar att bifalla ägarnas önskan, bolagsstyrelsen delegerar detta till den verkställande direktören för genomförande. Om då inte VD gör som hon/han blivit tillsagd så finns det egentligen bara en sak att göra, man avskedar man VD:n.
GLÖM MASSAVLIVNING AV VARGAR, DET KOMMER TYVÄRR ALDRIG ATT SKE!

22. Kanske dax..

2013-12-17 10:18

att lyfta den här frågan upp i ljuset igen.

http://www.jaktojagare.se/ny-jaktmyndighet-foreslas

21. Ingen vargjakt

2013-12-17 10:18

Det är ingen som blir förvånad över nvv verkställande av rovdjursproppen. Gybs skulle naturligtvis var just gybs (38vargar) och inget annat. Att sedan lägga ett intervall på 170-270 är väsentligt högre och 270 kan därmed vara ett rimligt tak. Om det inte blir inom dessa numerär BÖR all jakt omedelbart avbrytas tills det att en ny viltförvaltningsorganisation finns som kan just förvalta viltstammar. Denna myndighet kan vara statlig men där skall ingå tjänstemän från markägare med antal och röstantal efter arealinnehav. Statens representanter får inte vara flera än vad Sveaskogs marker orkar bära.

20. Helt riktigt

2013-12-17 10:17

Det är som jag sagt tidigare. Det blir ingen vargjakt. Vargen kommer att få ha julefrid.

19. Får NVV verkligen bestämma ett referensvärde?

2013-12-17 10:17

Detta gick att läsa i JoJ 2013-12-10 i artikeln "Rovdjursförslaget antaget":
"S ville låta tjänstemännen bestmma.
Socialdemokraterna ville ha en modell där referensvärden för gynnsam bevarandestatus inte skulle avgöras av riksdagen. Den frågan om antalet rovdjur BORDE istället fastställas av Naturvårdsverket i samverkan med Jordbruksverket.
Men den delen röstades bort."

Men jag kanske missupfattade det hela...

Redaktionell kommentar
Det som hänt är att verket valde den högsta siffran i intervallet som riksdagen antog och lade till att det behövs extra marginal för att inte komma för nära ”golvet”.

18. Ett spel för galleriet

2013-12-17 10:14

Granskar man proppen och Naturvårdsverkets tolkning blir det inte mycket utrymme för vargjakt. Skandulv redovisar en stam på 300 djur. Och det är den officiella siffra som gäller. Proppens intervall på 170-270 vargar har av Naturvårdsverket tolkat som ett golv på 270. Ett golv man måste ta höjd på. Kvar blir i bästa fall en låtsasjakt på ett tiotal individer. Den som ställer upp på något sådant gratis har därigenom godkänt att vi ska ha cirka 400 vargar. Tyvärr kommer det att vara tillräckligt många, som utan att förstå det, gladeligen byter ut en meningsfull älgakt med att riskera förfrysning för att kanske kan få se en varg.

17. Fattta!

2013-12-17 10:13

Ja sådärja! Fortsätt att hoppas och tro på diverse myndighetsfolk. Gör det bara! Vi kommer INGEN VART förrän vi låser in våra vapen och låter älg varg svin lo björn rådjur och allt vad det är explodera. Det är VI JÄGARE som sitter på makten. Eller är vi för fega att använda den?

16. Rätt beslut

2013-12-17 10:12

Hoppas ni tjänstefolk på NVV tar rätt beslut och beviljar vargjakt i vinter. Ni måste vara ärliga och hålla er till fakta om rätt antal vargar vi har 2013-14. Det är bättre att få en legal jakt, och inte som i Finland, där vargstammen halveras genom illegal jakt.

15. Men vad förvånad jag blir

2013-12-17 10:12

Om någon trodde att NVV skulle följa andan i riksdagsbeslutet så fick dom sig en liten påminnelse om detta verk som beter sig direkt odemokratiskt och motsätter sig demokratiskt fattade beslut i Svensk riksdag.

14. BORT MED JAKTEN FRÅN NVV!!

2013-12-17 10:11

Enl. Vargfakta idag finns i Sverige 516 st vargar +- 30st. Och jag tror mer på vargfakta än NVV! Sen borde de lagt sig i mitten av 170-270st.
De har nu förbrukat sitt förtroende och nu bör Regeringen ta dem i örat och starta jobbet med annan eller ny myndighet.

13. Värmland

2013-12-17 10:10

Vi har 28 revir och minst 280 vargar. Länstyrelsen och NVV mörkar dom rätta siffrorna! Forskarna påstår att bara 3-4 valpar överlever. Det är en lögn den rätta siffran ligger mellan 4-6. Det har dom senaste vintrarnas spårningar visat. Man behöver inte jobba på Lst för att veta hur mycket varg det finns. Vi är tusentals jägare som verkar ha bättre koll! Vanlig hederlig spårning är nog bättre än dna för att få fram dom rätta siffrorna. gjord av jägare Lst spårare kan ställa sig i kön hos arbetsförmedlingen!

12. Jägare säj nej!

2013-12-17 10:09

Får väl innerligen hoppas att ingen jägare ställer upp och förvaltar en inplanterad Euroasiatisk vargstam som vi inte vill ha. Detta måste vara ett arbete för NVV och LST som har resurserna. Skulle någon mot förmodan ställa upp skall timersättning och milersättning vara densamma för jägarna som för Länsstyrelsens spårare. Hoppas vi jägare kan vara enade denna gång.

11. Precis detta var väntat

2013-12-17 10:05

Att det ska käftas om antalet, för det antal som finns idag blir aldrig någonsin officiellt över på sin höjd 300 hundra, att vi idag har minst det tredubbla kommer att mörkas till absurdum så egentligen är inte riksdagens beslut inte värt ett dugg vilket får till följd att den bittra striden om vargens vara eller inte vara fortsätter med oförminskad energi från alla djurägare och människor med hjärna, titta gärna i backspegeln hur björnstammen femdubblades på ett år i verkligheten.

10. Provocerande, Maria Ågren!

2013-12-17 10:05

"Marginalen" för gybs är redan inräknad i 170-270 vargar. Två gånger till och med. Detta är oerhört allvarligt! Så här får inte en statlig hög tjänsteman bära sig åt!!

9. Behövs verkligen jakten?

2013-12-16 20:10

Vad lite varg vi verkar ha nu då. 28 revir i Värmland enbart, enligt lst. De är troligtvis sterila. Älgen minskar, så vargen kommer att svälta ihjäl.
Det verkar som om NVV tror på tomten. De tror att det finns enbart 300 vargar i Sverige. Vi kanske ska ha det antalet som fanns 1995, när vi gick med i EU. Vi hade väl 1 000 vargar då. Det har ju varit en omfattande tjvjakt i Sverige, eller? Artdatabanken har säkert de riktiga siffrorna.

8. vilket skämt

2013-12-16 20:09

Redan där säger ju Naturvårdsverket att golvet är 480 som dom tidigare sagt 270 + marginal 100 -150 individer å där är dom nästan uppe i sitt golv på 480 .... hoppas för guds skull att nvv inte har med jakten att göra om två år och att förvaltningen kan ta en riktig början för blir det jakt i vinter blir det 500 - 480 alltså 20 djur å än en gång är riksdagen över körda av nvvs dolda agenda.. nä nästa år betalar vi inget jakt kort (och jagar då förstås inget heller) för rovdjurs cirkusen fortsätter å än en gång blir vi nerköpta

7. och helt plötsligt

2013-12-16 20:08

blev proppens "minsta antal vargstammen
skall pendla mellan är 170-270 djur"
ändrat till ett absolut minsta antal av 270 av
detta statliga verk som kan och vet allt mycket bättre än alla andra när det gäller varg....
Men vem blir egentligen förvånad alls...

6. Känn oss blåsta.

2013-12-16 20:07

Vi kan känna oss blåsta.De blir ingen vargjakt i vinter de ska dras i långbänk många gånger till, de börjas redan nu.Först naturvårdsverket sen ska eu säja sitt å hela bevrande sidan. Vi som bor o lever i bygder där vargen finns stäng era ladugårdar o ta in era hundar. När de börjar göra skada i städerna då bli de ramaskri. De börjar att bli trötsamt nu!

5. Om det nu är någon som trodde att brukarnas fiender låter sig hindras av ett simpelt riksdagsbeslut.

2013-12-16 20:06

Om det var någon som trodde att riksdagsbeslutet skulle ge någon form av möjlighet till lättnad så kan man konstatera att de blev grundlurade.
Ett NVV i praktiken styrt av mörka ideologier och maktsponsrat av EU:s melontjänstemän (dvs gröna utanpå och illröda inuti) fortsätter att se till att drömmen om en "rewildad" natur kommer att säkerställas. På vägen till denna dröm kommer inget och inga att få stå i vägen! Glöm äganderätt, glöm ersättning, glöm demokrati - mörkrets krafter är igång för fullt!

4. Vem bestämmer?

2013-12-16 20:05

Nu är det väl dax för den sittande regeringen att peka med hela handen och visa vem som bestämmer, det verkar som NVV kör sitt eget race och struntar i vad de folkvalda har bestämt. Ett rimligt val vore ett genomsnitt dvs 220 stycken, men 270 innebär väl ändå att c:a 100 djur skall bort och det tror jag inte vi lyckas med om etiska (traditionella) jaktmetoder används. Vi får se.

3. Nu

2013-12-16 20:05

Börjar det att minska på antalet vargar. Klart att det är minst det dubbla i antal än vad som sägs. Vi hade i Värmland 220 vargar innan årets föryngring!

2. Provocerande

2013-12-16 20:04

Jag hade väl förväntat mig att NV skulle lägga sig högt i det beslutade intervallet.
Men att man skulle maxa verkar ju fullständigt respektlöst.
Sedan sade forskarna att det fanns ca 480 vargar i höstas, då inser ju var och en att vi aldrig kommer att hamna under 380 vargar vilket stämmer med NVs uppfattning.
Jag uppfattar beslutet som ytterligare ett sätt för NV att visa regering och riksdag långfingret.
Detta tyder på en 20-vargarsjakt i vinter, blir det så hamnar återigen rovdjurspolitiken i vanrykte.
Grattis regeringen, det blev värre än väntat!

1. Det krävs en ny generaldirektör

2013-12-16 20:04

Riksdagen borde känna sig
provocerad av Naturvårdsverket när man konsekvent väljer det högre värdet och därifrån vill ha reserver. Tjänstemän SKALL följa valda politikers beslut och handla i deras anda annars skall de bytas ut.
Politiker, se till att ni inte skall anses tandlösa! Se till att beslut följs!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere