• Pinewood

Överskjutning med fem lodjur även i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2009-03-04 13:46

I Dalarna blev det som i Värmland, en överskjutning på fem lodjur. Länet är uppdelat i tre områden, södra länsdelen, norra delen av länet och renskötselområdet. Totalt var tilldelningen för Dalarna 17 lodjur, varav ett lodjur inom renskötselområdet.

Något förvånande är att minst 16 lodjur har fällts med hjälp av hundar, trots att snödjupet inom många områden ligger över en halvmeter och är som strösocker. Därmed har det varit stora svårigheter för hundarna att ta sig fram i terrängen
Fram till den 3 mars klockan 14.30 var tio lodjur fällda i det södra området och elva lodjur skjutna i den norra länsdelen.
Kvar återstår ett lodjur att fälla inom renskötselområdet. 


Upplägget fungerar inte
Mycket tyder på att det är någon form av systemfel. Jägarna ska var tredje timme uppdatera sig om hur många lodjur som återstår att skjuta, men skjuts för många lodjur samtidigt fungerar inte upplägget.
Margareta Wikström, som sammanställer avskjutningen vid länsstyrelsen i Dalarna, anser att det inte går att belasta jägarna för överskjutningen. I rapporterna som jägarna lämnar in visar det sig att sju lodjur fälldes från klockan 12.30 fram till 14.30.
Nu finns en viss osäkerhetsfaktor med i avskjutningssiffrorna. Något eller några lodjur kan ha räknats bort på grund av misstänkt skadskjutning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Tilldelningen är fel!

2009-03-07 23:46

Det är tilldelningen som är för liten när man hinner skjuta 7st på tre timmar, ett så skyggt djur som lokatten är.
Det måste finnas betydligt mer än vad som sägs.

11. Enkel lösning

2009-03-05 15:57

Jaktledarna skall ju vara registrerade för lodjursjakt. Kräv att de uppger mobiltelefonnummer. Länsstyrelsen kan då enkelt skicka ett SMS till jaktledarna när det är fullskjutet. Vill de ha teknisk hjälp kan de säkert få det från vargobs.se

10. Systemfel...

2009-03-05 10:25

...eller inte, när det blir fullskjutet redan första dagen. Vad är det då?

9. Ja just det, Ove

2009-03-05 10:25

Går det med gott samvete att kräva mer av jägarna? Nej, anser jag. Redan kravet att var tredje timme måste ringa från skogen till byråkraterna är att ställa för stora krav.
Är vi skogen ska vi inte krävas bära telefon. Det bör räcka med rapport efter jaktens avslut. Vad betyder då en överskjutning? Ingenting vill jag påstå. Goda jaktförhållanden med många jägare i skogen är inget som med säkerhet består. Problem (om någon är rädd om lostammen) borde vara i de fall få blir skjutna. Hur kommer det att gå för Jämtland som alldeles nyss har 47 kvar att skjuta av en tilldelning på 60, med en meter snö i markerna?
Men visst blev det ändå reaktioner.
Susanna Löfgren har via P1 nyheter visat oro nu på morgonen och kraven kommer antagligen att skärpas ytterligae.
Då blir det väl kravet en gång i timmen i fortsättningen med krav om speciella mobiler (som går i glesbygd) och krav på en extra uppsättning batterier. Sådan har utvecklingen varit från första början med rovdjuren, vare sig det är motiverat eller inte. Allt för att göra det krångligt och svårt för jägarna. Susanna kan faktiskt inta en helt motsatt hållning utan att behöva känna att hon riskerar lodjurens bestånd.

8. Samordning

2009-03-05 09:44

Ett sätt att effektivisera är ju att en myndighet/organisation hanterar både skjutna och antal djur kvar på licensen. Idag rapporterar du ju till polisen vid fäld björn/lo medan du ringer länsstyrelsen om det finns djur kvar på licensen. Vad jag hört så använder polisen fax för att meddela länsstyrelsen om skjutna djur. Allså, inte så effektivt. Du skulle ju med enkelhet kunna använda dig av SMS-tjänster med läsrapporter som kvittens. Funkar inte överallt men ändå ett steg på vägen.

7. Svar på vad inte fungerar

2009-03-05 09:35

Systemfelet ligger i att jägarna vad tredje timme måste hämta in information om hur många lodjur det finns kvar av tilldelningen av lodjur i sitt län. Frågan är om det finns något bättre fungerande system? Redan i dag är det problem för lodjursjägarna på vissa områden, där mobilnätet har dålig täckning. Med många lodjursjägare, som jagar samtidigt och i förhållade till att få lodjur får fällas. Det går inte att anklaga varken jägarna eller länsstyrelser när det blir överskjutningar. Frågan är mera, går det att ställa högre krav på lodjursjägarna och ändå ha en meningsfull lodjursjakt?

6. Märkligt

2009-03-04 22:54

Visst är det märkligt att det kan bli överskjutningar på lodjur när det enligt rovdjursinventeringarna inte finns så många lodjur. Kan det bero på att inventeringarna via snöskoter o dyl färdas där inte lodjur vistas ? Lodjur trivs i klippig terräng och inte ute på skoterleder.
Vi har fler rovdjur, säkert dubbelt mot vad länsstyrelsen grundar sina rapporter på. Vi får nog räkna med fler överskjutningar i andra län också. Det enda som hindrat en snabbare avskjutning än som hittills förevarit.
Öka rovdjurtilldelningen ! Speciellt varg då förståss... *S* och släpp rovdjursjakten fri under månad som det var på 80- talet.

5. Släpp hundarna!

2009-03-04 22:53

Det är ett mycke värre djurplågeri att för evigt hålla hundarna instängda i hundgården.

4. Vad är det som inte fungerar Ove?

2009-03-04 22:53

Du skriver att upplägget inte fungerar och att det tyder på ett systemfel. Snälla du, vad menar du? Jag förstår inte.

3. Ingen garanti

2009-03-04 15:59

Det är förvisso ingen garanti då vargar mycket väl kan vara inne i området redan eller strax bredvid.

2. Re: Hundar

2009-03-04 15:15

Det är snö på marken, alltså ser man om man har varg inne eller inte.

1. Hundar

2009-03-04 14:29

Trodde inte ni vågade släppa hundar i Dalarna?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB