• Allmogejakt

Planen för Stockholms rovdjur

AktuelltPublicerad: 2012-01-12 09:42

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en ny förvaltningsplan för rovdjur som ska gälla till och med 2015. Planen beskriver mål för antal rovdjur och deras utbredning, och hur man ska hantera angrepp och hur man ska bemöta de som berörs av rovdjuren.

Den förra förvaltningsplanen för rovdjur i Stockholms län togs fram 2006. Sedan dess har rovdjurssituationen ändrats rejält. Då fanns ett fåtal lodjur i länet, medan hälften av länets kommuner i dag har etablerade förekomster av lodjur eller djur som passerar. Bland annat etablerades ett revir 2009 mellan Norrtälje och Åkersberga. Dessutom lever en björn sedan flera år på gränsen till Uppsala län. Även kungsörn siktas vintertid och under 2009 fick länet besök av en järv.


"En ny situation"
– Vi befinner oss i en delvis ny situation i Stockholms län där närvaron av de stora rovdjuren har ökat, vilket också innebär att risken för konflikter mellan olika intressen ökar. Vår förhoppning är att planen, med dess tydliga redogörelser för påverkansfaktorer och åtgärdsstrategier, ska kunna bidra till att förebygga konflikter och motsättningar och hjälpa oss att nå fram en helhetssyn på förvaltningen i länet, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Förvaltningsplanen har beslutats av viltförvaltningsdelegationen och vänder sig först och främst till de som arbetar med rovdjursfrågor, men även till djurägare, jägare, intresseorganisationer och till andra som är intresserade.

Två angrepp per revir accepteras
Målen i planen är bland annat det bör finnas en-två familjegrupper av varg i länet, minst nio familjegrupper av lo, att ett vargrevir bara får angripa tamboskap och hund två gånger per år, och samma siffra för de nio lodjursfamiljerna. Planen ska också arbeta för att fler invånare ska acceptera antalet vargar och de skador de orsakar, och att invånare får goda allmänkunskaper om rovdjur och hur de förvaltas.
– Vi hoppas självklart att det inte ska ske några rovdjursangrepp på hundar eller boskap över huvud taget och att mycket av det arbete som länsstyrelsen bedriver i frågan syftar till att minska risken för sådana händelser, säger Andreas Zetterberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Kommer stockholmarna att tacka Mp för varg och lo bland barn och djur?

2012-01-14 15:03

Nu kommer även stockholmarna att få ta del av Miljöpartiets vargpolitik. Hur många "möten" mellan stockholmare och varg tål Miljöpartiet? Med två revir och obegränsad tillväxt så lär det efterhand bli många "möten", de flesta kommer nog att uppleva vargmöte som en tämligen otrevlig upplevelse. Men det är viktigt att alla som möter varg vet att de har Miljöpartiet att tacka för upplevelsen, likaså de som får djur eller barn rivna; tacka Miljöpartiet!

27. #23

2012-01-13 18:34

Tycker du inte själv att de som är rädda för till exempel fästingar, för att deras tallplantor ska käkas upp, är rädda för att råka ut för en viltolycka, med mera, ska anpassa sig efter att du vill ha mycket klövvilt? Eller för all del att de som inte vågar ge sig ut i skogen när det jagas helt enkelt får låta bli det då, så du kan fortsätta med ditt intresse? Är inte det precis lika egoistiskt? Min poäng när jag svarade #9 var att om alla alltid ska anpassa sig fullt ut efter alla andras rädslor preferenser och intressen så hade man inte kunnat göra någonting.

26. #24

2012-01-13 18:34

Några ICA-affärer finns det inte och har aldrig funnits i min by med 96 invånare. Varför verkar du själv vara så intresserad just när Stockholm kommer på tal? För att det är ditt närområde?
Någon biologibok behöver jag inte köpa. Jag har så det räcker kan jag lova. Bra att inte barn inte är rädda för ormar eller fästingar, det finns ingen större anleding till det? Men hur står det till med vargen? Har du läst rödluvan och vargen för många gånger för dem eller är de inte rädda för vargen heller? Jag hoppas det, för det finns det verkligen massor med ungar i våra byar som inte är och så hoppas jag det förblir.

25. Så Wegebrand har inte förstått

2012-01-13 14:46

att lösspringande hundar i ett vargrevir är utmanande för revirförsvarande vargar. Ett okunnighetsbevis.
Nu när skyddsjakten på varg skall kunna utökas enl.besked idag, så kan man också notera att skyddsjakt kan bli aktuellt om det finns risk för allvarlig skada och det inte finns någon annan lämplig lösning. En sådan enkel lämplig lösning, när det gäller risk för skada på jakthund, är att inte släppa några jakthundar i kända vargrevir. Egentligen ett helt självklart steg att ta om man är mån om sin fyrbenta jaktkamrat.

24. svar till 22

2012-01-13 09:47

Jäte många människor dör av cancer. Men det innebär ju inte att an försöker ta bort av det så mkt som möjligt. Ang skyddet av dina vänner. Alla ni måste ju bo i innerstaden, inte ens mina barn är rädda för älgar, fästingar eller ormar. Nu bor vi ju på landsbygden. Du vet det ska finnas grejor för dig att köpa på ICA, nån måste ju göra skit jobbet. Nää du säg åt dina vänner att de kan gå i skogen fästingar äter inte människor. Köp en biologi bok o läs om djur.

23. Per B!

2012-01-13 09:46

Så bara för att människor i din närhet Per B. är rädda för andra saker som är farligare mot människan än vargen! Så skall vi som har problem med varg bara acceptera detta för att du tycker det passar dig! Det kallar jag jä.... egoistiskt tänkt och helt avsaknande av emparti mot människan på landsbyggden!!

22. #9 Farliga djur (och människor)

2012-01-12 21:02

Min fru är rädd för huggormar, och en nära bekant är rädd för fästingar, och ytterligare en bekant vågar inte ge sig ut i skogen under älgjakten? VEM SKA SKYDDA DEM? Mig veterligen dör betydligt fler människor på grund av någon dessa tre orsaker än av vargen.

21. Kan dom

2012-01-12 20:50

Precisera vad som händer vid den tredje attacken eller när tredje reviret bildas. Den här planen verkar vara skriven av SJF för tio år sedan. Ska bli intressant att följa utvecklingen, för det lär inte dröja innan den här planen spricker

20. Cynism!

2012-01-12 17:13

Limiten är uppnådd i Riala-reviret när det gäller dödade hundar. Får vi skyddsjakt nu, Andreas?

19. Time out

2012-01-12 17:13

Uffe ! ta en time out vetja.Hundar som utmanar vargar!!! I villaträdgårdarna då eller.Det är myndigheterna som via vargen utmanar oss som bor i reviren,dessutom påhejjade av sådana naturbetraktare som dej! USCH

18. Vad är problemet?

2012-01-12 17:13

Vi har ju vargarna i Riala så det är väl bara plantera ut varg på Djurgården också. Då har vi 2 vargrevir i länet.

17. Usch

2012-01-12 15:37

Nää nu har det gått för långt. Stockholm vill att tam boskap o hundar ska bli rovdjurs mat. Visa hänsyn till ägaren. Om de tar 2 hundar får man smälla på dom direkt då. Dalarna hur många revir Norrfalk. du vill väl ha minst 30 st.
Näää bort med rovdjuren. Eller ta dit björn oxå.

16. Uffe S m.fl.

2012-01-12 15:37

Max 2 hundangrepp, sen har de försatt sin chans och reviret ska skjutas bort. Om Uffe S vill minska risken för att det ska inträffa får han upplåta mark och hägna in dem så att de inte gör några dumheter. Så enkelt är det. Rovdjursförekomsten SKA anpassas till människan och inte tvärt om!
Lst borde ha en plan för att MINSKA problemen med varg, INTE ÖKA dem från nuvarande läge.
Uffe S, du kanske kan lista några positiva effekter av att ha varg springande lös i bebyggda trakter, det verkar inte finnas några andra som känner till några.

15. Vargtäthet

2012-01-12 14:16

Sverige har 21 län med två föryngringar i varje ger alltså 40 st Gotland undantaget. Ganska många vargar blir det :)

14. Trevligt att se

2012-01-12 13:13

Att fler och fler anammar en total bojkott av vargen...
Max 2 angrepp på hund/tamdjur per vargrevir och år betyder för de som lever i verkligheten att enda sättet att uppnå det är med noll vargar i varje revir...Man får väl helt enkelt bara sätta upp en skylt som säger att ett vargrevir finns just där,några vargar går inte att hålla med de premisserna...om man inte stängslar in dom ordentligt...

13. Intressant

2012-01-12 13:12

Skall detta tolkas som att man från myndigheternas sida vill skapa en norm, för hur stora rovdjursstammar som är rimliga i varje län eller skall man tolka det som att varje län eller region själva bestämmer hur många djur som skall finnas. Dock tror jag att de styrande i Stockholms län inser vad vargen kan komma att ställa till med och försöker mota Olle i grind.

12. Minst sagt märkligt !

2012-01-12 12:05

Lst Stockholm har tagit en ny förvaltningsplan för rovdjur där man bl.a beslutat om max 2 familjegrupper med varg inom länet!
Hur har man tänkt sig med ev. revir som delas med angränsande län, ska dessa inte räknas in i antalet totala revir inom länet? Om inte, så kommer Stockholms län föräras med ett stort antal revir under kommande fyra år. En annan sak som slår mig, vad har man tänkt sig för åtgärdsprogram när man har fyllt sitt mål med antal rovdjur och dess skadeverkan? Det om något borde redovisas för dåligt upplysta stadsbor. Eller blir det som vanligt "Vi tänkte inte på det"

11. Underligt

2012-01-12 12:05

att man angett en limit för hur många hundar som får angripas av varg i ett vargrevir. Hur många jakthundar som angrips, är ju starkt avhängigt av hur många gånger vargarna utmanas av jakthundar i sitt revir. Vargarna får alltså reagera på sitt naturliga sätt två gånger, enl. den av Viltförvaltningsdelegationen beslutade planen. Om det blir fler gånger, vad händer då? Är det då "klippt" för vargarna i reviret?

10. hur kan Stockholms

2012-01-12 11:45

länsstyrelse begränsa vargreviren till 1-2. Ska dom få bestämma själva hur många vargar de ska ha i sitt län? Jag tycker att Stockholm gott kan ha lika många revir som värmland eller Dalarna. Hur kan det komma sig att Stockholm ska få ha lokal förvaltning och bestämma över sitt eget län när andra län är tvingade att svämmas över av Vargrevir. Antingen ska Stockholm ha lika många revir som andra län ELLER så ska andra län få ha lika få revir som Stockholm !!!

9. Förvaltningsplan?

2012-01-12 11:44

Förvaltningsplan? Vilket konstigt ord.Förvalta hit förvalta dit."Dom" gör detta över våra huvuden. Min FRU är rädd för vargen ,kommer inte att våga gå ut i skogen.VEM SKA SKYDDA HENNE??? Förj....

8. Fel riktning

2012-01-12 11:44

Det märkliga är att statens representanter styr vildmarkens rovdjur mot tätbefolkade områden. Ansvariga för utsättningar (läs:djurparker) socialiserar vargar med människor.
De jobbar ju inte för någons bästa, utan utnyttjar bara det vacuum som uppstått i hela rovdjurspolitiken för att skynda på utsättningar i helt fel miljöer. Skit samma var de hamnar, bara de kommer ut fort.
Vi ska har rovdjur i vår fauna, stora som små, men de måste få en chans att accepteras och överleva. Då måste etableringen ske i deras rätta element vildmarken, och inte i och runt bebyggelse i städer och landsbygd. Ingen möjlig vildmark, licensjakt eller nationellt tak, ingen utsättning.
Den här vargbubblan ansvariga på NVV, LS, SRF, SNF mfl blåser upp nu kommer explodera i ansiktet på dem själva. Inte idag, inte i morgon, men en vacker dag kommer en skyddsjakt á la Finland, Ryssland och Baltikum vara ett faktum med start i Dalarna o Värmland.

7. Angrepp på människa?

2012-01-12 11:44

Hur många angrepp och hotsituationer mot människor får det förekomma? Det säger man inget om. Hur verklighetsfrånvänd och dum får en tjänsteman på en länstyrelse vara? Känner man inte till alla hotsituationer som förevarit i landet. Bara att blunda, inte mitt bord.

6. Hästar

2012-01-12 11:44

Då är det bara för länstyrelsen i Stockholms län att börja budgetera för stängsel runt varje hästgård. Det finns några stycken. Enligt jordbruksverket skall hästar vara i hage minst 4 timmar. Vem betalar skador på hästarna? Vem betalar staketen? Eller är det som det påstås med hundarna att man inte ska släppa ut dem i vargområden? Vem tar ansvar när ryttarn trillar av efter att ha blivit skrämd av varg eller björn? Många frågor inga svar!!! Som Vanligt!! Hästarna är betydligt kostsammare att ersätta än får, hundar och kor.

5. Helt utanför mänskligt tänkande

2012-01-12 10:56

Länstyrelsen får väl ta in björn o järv om dom ska bli nöjda, det ska ju vara lika med övriga i landet. Beträffande när maten älg rådjur hjortar tar slut, får dom väl mota in rovdjuren på skansen

4. Idioti

2012-01-12 10:56

Vilken idioti. Varg ska finnas inne i stan i hägn så kan rovdjurs vännerna gå till ICA o mata dom med kött som de köper. Näähää. Vill dom inte lägga egna pengar på att föda dessa individer . Konstigt vilka ska göra det då. Glöm inte att kasta in ett o annat tamboskap o hundar o katter så att de känner att de har kvar sin rovdjurs drift

3. Hur övertyga ägaren när hunden rovdjursdödads

2012-01-12 10:33

Ledsen, måste säga att de insatser Ni rovdjursälskande myndigheter gör för att övertyga stocholmarna om rovdjurens förträfflighet är fullständigt bortkastade. I Expressen framgår att 59% vi omröstning inte vill ha varg i Sverige. Opinionen har vänt. Jag tror vi kan tacka EU för det. Nu i år kommer vi att få minst 150 nya vargindivider och som resultat av detta massor av masakrer på hundar och tamdjur. Ingen myndighetspropaganda kan överbrygga detta. Nästa intressanta händelse kommer att bli att vi jägare kommer att bli populärare än någonsin. Oss kommer myndigheterna att böna och be att vi ska dräpa vargarna dom planterat in. Det kanske kommer att gå så långt så vi dessutom får betalt. Det kan bli svårt att få jägare att ställa upp med frivilliga insattser när arbetsbördan blir övermäktig.

2. Vad skall..

2012-01-12 10:17

de äta när älgen och hjort/rådjur tagit slut finns inte mycket att välja på om de inte får frikort till någon korvkiosk. Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

1. Jaktjournalen

2012-01-12 10:17

Läser i JJ och där tycker jag det är tydligare:
- Det per år och vargrevir inte sker mer än två vargangrepp på boskap.
- Det per år och vargrevir inte sker mer än två vargangrepp på hund.

Alltså, med 2 revir så är 4 hundangrepp och 4 tamdjursangrepp en acceptabel nivå. Om det nu blir fler angrepp hur hanterar man det i så fall?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons