• Allmogejakt

Plocka inte bär och svamp i vargrevir

AktuelltPublicerad: 2010-03-17 20:34

Den ansvarige veterinären för vargmärkningar i Sverige slår larm om risken att den fruktade dvärgbandmasken etablerar sig landet. Hans Boström skriver till bland annat Sveriges riksdagsledamöter och varnar för att plocka bär och svamp i vargreviren.
– Jag gör det i alla fall inte innan vi vet om smittan finns i Sverige, säger Hans Boström till Jakt & Jägare.

Hans Boström har verkat som distriksveterinär i Örebro län i över 30 år. Han har nyligen gått i pension, men han har ännu uppdraget som ansvarig för alla märkningar av vargar i Sverige. Han fick uppdraget under innevarande säsong, när den ordinarie veterinären fick förhinder.
I ett brev till Naturvårdsverket, miljö- och jordbruksdepartementen samt landets alla riksdagsledamöter slår han nu larm om att dvärbandmask riskerar att etablera sig i Sverige via invandrade, eller flyttade, vargar.

Allvarligt om smittan finns i landet 
– Är det så att vi redan har smittan i Sverige är det riktigt allvarligt. Men annars har vi nu världens chans att hålla Sverige fritt. Men det bygger på ordentliga studier i alla revir, säger Hans Boström.
Han är kritisk till att Statens veterinärmedicinska anstalt inte kartlagt riskerna ordentligt. Detta eftersom Hans Boström bedömer läget som allvarligt.
– Ja, jag tycker att det är allvarligt, det är därför jag slagit larm. Man kan räkna de undersökningar som gjorts på ena handens fingrar. Det här måste kartläggas ordentligt.

Skyddskläder
Hans Boström rekommenderar nu sin fältpersonal att använda skyddshandskar när de hanterar avföring från varg. De som bär sövda vargar eller är i direkt närkontakt med dem på annat sätt, bör också bära skyddsdräkt, menar Hans Boström. Han har skrivit till all personal även på länsstyrelserna och framfört sina varningar.

Är det inte en överdriven reaktion från dig?
– Nej, det anser jag inte. Det handlar om en infektion som är så pass allvarligt, att om den sitter i hjärnan, eller en cysta brister, kan det i värsta fall leda till döden för en människa. Dessutom kan den ge nedsatt lungkapaciet, vilket är nog så allvarligt, svarar Hans Boström.

Två olika typer
Det finns två typer av dvärgbandmask – dels rävens och dels hundens och vargens. Rävens smitta är mycket allvarlig och ger upp till 90 procents dödlighet hos människor. Hundens och vargens dvärgbandmask är långtifrån lika dödlig men den kan ändå ge svåra besvär för de människor som drabbas.
– Det kan ta upp till 15 år innan några symtom visar sig. Det vanligaste sättet att smittan upptäcks är vid andra undersökningar som sjukvården gör. Men görs inga undersökningar är finns risk för att sjukdomen får ett allvarligt förlopp, säger Hans Boström.

Krävs flera avmaskningar
Dvärgbandmasken sprids framför allt genom värddjurens avföring. Det är därför Hans Boström avråder från svamp- och bärplockning i vargreviren innan landets vargar är undersökta och avmaskade. Ett problem är dock att en avmaskning inte hjälper för att garantera att smittan inte förs vidare.
Vargforskaren Olof Liberg säger i en kommentar att han och kollegorna har varit medvetna om problemet med smittan.

Stor undersökning i Europa 
– Vi är inte tagna på sängen, men kanske har vi inte uppmärksammat problemet tillräckligt. Nu har i alla fall min norske kollega John Linell inlett en stor undersökning där problemet ska kartläggas i alla Europas länder, säger Olof Liberg.
Dvärgbandmasken finns i både Ryssland och Finland. 

Olof Liberg menar dock att det är fullt möjligt att avmaska de invandrade vargarna flera gånger, så att de garanterat inte bär på smittan.
– Då får man hålla dem i fångenskap en tid och sätta in flera behandlingar, säger Liberg.

Räknar inte med någon eloge
Calle Seleborg i värmländska Likenäs har debatterat flitigt i frågan om dvärgbandmasken. Han har fått skarp kritik från bevarandesidan, som tycker att han sprider vulgär skräckpropaganda.
– Visst har jag fått kritik, men jag visste att det bara var en tidsfråga innan problemet skulle komma upp offentligt. Det känns skönt att jag kanske får gehör för det jag upptäckt, även om jag förstås aldrig kommer att få någon eloge för det, säger Calle Seleborg.

13 svenska fall 2008
Han har studerat ämnet intensivt och kostar på sig ytterligare ett kontroversiellt uttalande:
– Inom en 15-årsperiod kommer dvärbandmasken att orsaka 10-20 fler dödsfall än attacker från vargar. Men svensken i allmänhet känner inte till det här. 2008 upptäcktes att 13 svenskar hade smittan, som de fått under utlandsresor, säger Calle Seleborg.
Han hänvisar till en stor rumänsk undersökning av sjukdomen och den visar att dödligheten hos smittade människor är ungefär sex procent. Det gäller då vargens och hundens bandmask. Rävens bandmask ger upp till 90 procentig dödlighet.

Här är hela det brev som veterinär Hans Boström skickat till landets makthavare:

"Till Naturvårdsverket och Sveriges Riksdagsmän, Miljödepartementet och Jordbruksdepartementet.

Undertecknad, ansvarig veterinär för vargmärkningen i Sverige i år, vill med detta brev göra Er uppmärksam på det förhållandet, att vi inte har en aning om huruvida vargstammen är nedsmittad med vargens bandmask. Det har över huvudtaget inte gjorts ngt seriöst försök, att fastställa om vargarna är fria från denna parasit, sedan vargarna började vandra in i Sverige för 30 år sedan.
SVA som har ansvaret för detta, har endast utfört enstaka undersökningar under de decennier som gått. Min absoluta övertygelse är, att man borde ha haft stenkoll på detta från det den första vargen vandrade in.
Bandmasken, Echinococcus Granulosus orsakar en sjukdom som drabbar även människan, om man får i sig äggen från en nedsmittad natur t.ex. via bär eller svamp. Sjukdomen är inte bara anmälningspliktig, utan också kopplad till en smittspårningsskyldighet. Naturen blir smittad från vargarnas avföring. Äggen, som finns på vegetationen, kommer sedan in i älgar och även i människor. I älgen och människan utvecklas cystor, som långsamt utvecklas under kanske 10 år eller mer. Cystorna kan sätta sig i alla organ, men främst i lever och lungor. Råkar dom hamna i t.ex. hjärnan, kan dom orsaka människans död. När vargarna sedan äter upp älgen med cystorna bildas vuxna maskar i vargen. Cirkeln är sluten.
I Sverige har vargforskarna och fältpersonalen som hanterat vargarna förmodligen varit övertygade, om att vargarna inte var bärare av parasiten. Troligen har Naturvårdsverket och kanske även riksdagsmännen fått den uppfattningen från SVA. Därför har de som hanterat vargarna har gjort detta utan att använda skyddskläder. Detta även när man hanterade t.ex. den hanvarg som för ett par år sedan vandrade in från Ryssland/Finland. Samtidigt vet vi, att av de vargar som undersökts på den finska sidan, har nästan samtliga varit bärare av parasiten. På sina håll har en tredjedel till en femtedel av älgarna i Finland cystor.
Jag kommer framöver, att själv använda handskar och overall vid hanteringen av vargar. Likaså kommer jag att tvätta mig grundligt efter avslutat arbete. Sex månader efter årets märkningar kommer jag att låta göra en serologisk undersökning av mitt blod. Denna kommer jag sedan att upprepa 1 gång årligen i några år. Jag har rekommenderat samtliga tjänstemän som hanterat vargar genom åren, att genomgå motsvarande undersökning.
Jag har också meddelat Naturvårdsverket att jag har för avsikt att avmaska alla vargar i Galvenreviret vid eventuella märkningar, fram tills det är klarlagt huruvida vi har smittan. Tyvärr är en enstaka avmaskning inte hundraprocentigt effektiv, men jag vill i alla fall ha gott samvete och veta att jag gjort allt vad jag kan, för att minimera risken för nedsmittning av svensk natur.
Jag anser också, att man bör avråda från bärplockning och svampplockning i vargreviren tills vidare. Kommersiell sådan bör förbjudas där. Det är sant att man genom upphettning kan avdöda alla parasitägg, men svampen och bären ska ju plockas först.

Alla hundägare i vargreviren bör absolut avmaska sina hundar, om dessa har utfodrats med rått kött eller slaktrester.

Jag har den 24 februari anmält situationen till Naturvårdsverket, Smittskyddsenheten och Jordbruksverket.

På SVA pågår nu en undersökning av de vargar som skjutits under årets början.
Även om denna undersökning inte hittar några parasitägg så anser jag inte att det räcker. Så var t.ex. vargarna i Galven, där den ryske vargen finns, fredade under jakten, så ingen varg därifrån finns med i undersökningen. Det krävs en ordentlig kartläggning av läget i alla vargrevir. SVA tycks anse, att bara för att vi inte har hittat cystor på älgar, så finns inte parasiten. Här vill jag peka på två saker. För det första tas i princip inga organ från älgar tillvara för undersökning. Dom blir kvar i skogen där dom skjutits. För det andra hittade man i Finland den första nedsmittade älgen 2001 och idag, 9 år senare är älgstammen på sina håll helt nedsmittad.

Vi är nu i ett läge, där vi planerar för att flytta in vargar från öst. Då en enstaka behandling inte är tillräcklig, eftersom inget preparat tar död på äggen, måste vargarna i åtminstone ngn vecka förvaras, tills dom är skapligt fria. Helt fria kan vi nog aldrig få dom. På sikt går det nog inte att undvika att vi får in denna parasit men vi måste dock göra allt vad vi kan för att fördröja den dag då våra älgar blir lika nedsmittade som i Finland."

Hans Boström
Ansvarig veterinär vid årets vargmärkning i Sverige

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

149. Sv:140, Finnen

2010-10-25 09:25

Vaddå "ingen äter eller plockar bär"? Både mina släktingar och många andra plockar både svamp och bär i norra Finland. Och precis som i Sverige kommer det varje säsong bärplockare från andra länder. Så nog plockas det bär alltid.

148. Har själv undrat över att så många länkar är

2010-04-01 16:55

från början av 2000-talet, inte bara mina utan även andras. De flesta arbeten sökbara på internet är från 2002, 2003 kanske 2005. Svårt att få något begrepp om vad dagsaktuell forskning, om den bedrivs, handlar om.
Det är möjligt att viltforskning inte längre är en nationell angelägenhet och att det avspeglar sig i forskningsrönen. Om ansvaret för granulosis delegerats till regionala organ skulle man kanske kunna förvänta sig regionala bestämmelser och föreskrifter. Såvitt jag kan se har det ännu inte skett, Larmrapporter från enskilda forskare kunde nog förekomma även under tidigt
2000-tal.
I praktiken är jägarförbunden stora huvudmän för den nya forskningen i de nordiska länderna. Om ni efterlyser nya nationella direktiv kanske ni skall ta upp frågan med det egna och andra jägarförbund. Sedan tar jag starkt avstånd från att den som är
part i ett mål även är utredare. Det är ungefär som när poliser och läkare utreder sig själva.

147. Ek Malmström

2010-03-31 11:46

Den första länken du refererar till handlar om en bedömning som gjordes 2002.
Den andra länken omfattar ett arbete som också är ett arbete på inaktuella data, läs referenserna!
Sista länken du hänvisar till publicerades i juni 2002.

Men även i denna står oroande fakta om E. Granulosus, speciellt vad gäller förhållanden närmare den ryska gränsen. Man pekar dock ut att risken för smitta är via våra hundar.

Idag vet vi att smittan bland älg och varg har ökat dramatiskt sedan dess som tydligt ger stöd för Calle Seleborgs formulerade oro om denna parasit, läs: http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=173655&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10 Jag kan inte se att dessa sidor du länkat till ger stöd för den nonchalans vi sett från vissa håll och tidningarnas tystnad i frågan. Denna fråga kräver mer ansvarkänsla än ett förnekande av riskerna.

146. Min länk fortfarande

2010-03-31 02:17

gällande, aktuell information efter vad jag förstått
http://www.evira.fi/portal/se/evira/aktuellt/arkiv/?bid=1071
Finnarna verkar rätt säkra på sin sak.
De hade ett större forskningsprojekt om Echinococcus parasites avslutat 2009 men de har inte förändrat sin
information till allmänheten med
anledning av detta.
http://www.evira.fi/portal/en/research_on_animal_diseases_and_food/scientific_research/previous_research_projects/echinococcus_parasites_in_finland__the_spread_of_the_cervid_strain_of_echinococcus_granulosus_and_an_investigation_into_the_occurrence_of_echinococcus_multilocularis/

Här är i alla fall länk till
finnarnas riskbedömning av Echinococcus granulosus -parasiten i Finland:
http://www.evira.fi/attachments/elaintauti_ja_elintarviketutkimus/riskinarviointi/eela042002_ekinokokki_raportti.pdf

145. Erik Malmström.

2010-03-30 01:38

Den länk du hänvisar till är gammal och inaktuell. Och råden enligt rubriken blir därmed helt felaktiga.

144. Länkar kan vara jobbiga.

2010-03-30 01:38

Länkar kan vara jobbiga.
Och i detta sammanhang måste de anses jobbiga för SVA. Här länkas till professor Johan Haglund som skriver, antagligen helt korrekt, att rävens dvärgbandmask saknas i Finland men han koncentrerar sig ändå på att berätta om denna art, . Så har vi också detta från SVA, http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Ravens-dvargbandmask-Echinococcus-multilocularis/SVA-overvakar-forekomsten-av-dvargbandmask/ , som går på tvärs mot SVA-s egen professor. Ja, jag säger då det. Någon på statens egen myndighet ljuger eller är okunnig. Jag anser Johan Haglund far med osanning. Han påstår dels att vargarna i Finland saknar parasiter (I rubriken), det är uppenbart fel. Så är det (vilket senare också beskrivs) och därmed också risken att de sprids med vargarna in i vårt land, på tvärs emot vad han påstår i sin första mening. Sedan kör han på med ett snack om rävens variant, men det är väl ingen som påstått att det är den typen som vi riskerar få med vargarna via Finland. Så nämns då hundens variant, men som påstås redan finnas i landet? Var då, och hos vilka djur och när konstaterades det av vem? Johan Haglund redogör, eller fantiserar, om att risken kan hanteras genom att, ” Vidare är det möjligt att se till att eventuella maskar avdödas genom att avmaska samtliga vargar innan de släpps ut i frihet igen.” Ja, det låter väl bra men finns säkra avmaskningsprocedurer utan karantänvistelse? Varför ska vi göra det alls när masken redan påstås finnas här? Och de vargar som inte upptäcks efter gränspassagen då? Hur den risken ska hanteras är den viktigaste frågan i sammanhanget, men om det gives inga svar.

Johan Haglund skriver i sin inledning: ” Avsikten med denna insändare är lägga fakta på bordet och nyansera den felaktiga bild som har getts.”
Jag kan inte se annat än att han fullständigt misslyckats i sitt uppsåt! Det är också lätt att spekulera i orsaken till Johan Haglunds inhopp i debatten just nu, efter Calle Seleborgs upplysning om dvärgbandmaskarna. Omständigheter som talar emot vargen ska tydligen tystas (våra medier) eller förringas. Detta är faktiskt en landsangelägenhet.

143. Inte mej du ska lära, Calle!

2010-03-29 08:56

Det är i så fall professorn i ämnet som du lekmannen ska lära Calle.
Jag länkade till bara till den initierades artikel.

142. Uffe, lär dig skillnaden

2010-03-28 21:35

Den lärde professorn berättar att rävens dvärgbandmask finns inte i Finland. Ingen har påstått att så var fallet. Däremot har den lärde professorn missat att det finns en annan Echinococcus-variant som kallas för hundens dvärgbandmask med ett vetenskapligt namn av granulosus. Per mask är multilocularies (rävens) farligare än granulosus men totalt ställer granulosus till mycket mer skada. 2008 hade vi i EU över 650 fall av granulosus-sjuka mot 50 för multilocularies. Granulosus skadar dessutom för oss värdefulla djur, vilda och tama mellanvärdar.
Han skulle lika gärna kunnat gått ut med att finska vargar sprider inte fågelinfluensa.
Det är faktisk intressant och skrämmande att se dessa desperata försök att bortförklara hotet från granulosus-smittade vargar i vårt östra grannland.

141. "Finska vargar bär inte på parasit"

2010-03-28 16:41

Har tipsat J&J redaktionen om art. på länk nedan. Får väl se om den intresserar..
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=1030202,00.html

140. Men ingen äter eller plockar bär

2010-03-28 11:08

Det är inte en människa som plockar eller äter bär i norra Finland.

139. Finska skogsbär kan ätas utan rädsla

2010-03-27 20:25

för echinokocksmitta enl. Livsmedelssäkerhetsverket i Finland

http://www.evira.fi/portal/se/evira/aktuellt/arkiv/?bid=1071

138. Visst Erik M

2010-03-24 09:29

Och när vi har konstaterat att smittan finns i ett visst område i Sverige testar vi vilken variant det är. Sannolikheten är stor att det är den vilda varianten som vi egentligen har minst kännedom om. Canadas naturfolk uppvisar många fall. Oftast hittar man dem under andra undersökningar. Smittokällen är hundar som smittats av rått kött från vilda djur. Vargen är den ursprungliga spridaren. Vargen själv kommer sällan nära för de skjuts ögonblickligen. Men hur som helst när vi konstaterat smitta ska vi då gå ut att säga att era strövmarker är smittade av en granulosus-variant med hög eller låg benägenhet att smitta människor. Och ge olika råd beroende på detta.
Vi får nog gå på nolltolerans. Den dag smittan kommer hit får vi ta bort den bärare vi inte kan kontrollera, vargen.
Grimsös, tillsammans med SVA, har nu den grannlaga uppgiften att övertyga att man inte tillåter att granulosus bärs in i Sverige av vargar österifrån. Hittills har deras handlande, eller brist på, inte varit särskilt förtroendeingivande.

137. Erik Malmström, vild varg medför dvärgbandmask i Sverige

2010-03-23 23:12

Jag tror bestämt att du fått denna hänvisning av mig tidigare: "Biological, Epidemiological, and Clinical Aspects of Echinococcosis, a Zoonosis of Increasing Concern" av Johannes Eckert och Peter Deplazes. Av tabell 2 på sidan 110 framgår att det är frågan om e. granulosus variant G8 med varg som huvudvärd och hjortdjur som mellanvärd. Av samma referens framgår det av tabell 3 på sidan 111 att i det fall man får endast en cysta av e. granulosus så är ca en procent i hjärtat och likaså ca en procent i hjärnan. Nära 70 % är i dessa fall cysta i levern. Av tabell 4 sidan 112 finns angivet ett antal test för att påvisa antikroppar mot e. granulosus hos människa. Av tabell 5 på sidan 114 framgår att det finns inga test där man allmänt kan hitta e. granulosus hos ett levande djur. Dock kan man ibland hitta cystor med ultraljud och i kombination med antikroppstest så kan man fastställa om det är e. granulosus. Detta är en kostsam procedur och används i regel endast på hästar. Det finns fall redovisade från USA där det dröjt enda upp till 30 år mellan smitta och diagnos.
Av största vikt är att inte ha frilevande varg i landet. Har man frilevande varg så får man ALLTID för eller senare in e. granulosus eftersom Sverige har stora bestånd av älg, hjort, rådjur, vildsvin, boskap, får, hästar. Ingen metod är känd som i längden hindrar e. granulosus från att etablera sig i Sverige frånsett att inte ha frilevande varg.

136. Jag har läst igenom Calles referens

2010-03-23 12:55

http://mainehuntingtoday.com/bbb/2010/03/10/panel-roundtable-canadian-gray-wolf-introduction-into-yellowstone/

Fäste mig vid att det värsta utbrottet
av E. granulosis i Utah under 70- och
80-talen verkar inte ha orsakats av varggranulosis (den sylvatiska biotypen) utan av den andra biotypen
(domestic biotype) som återfinns hos
hundar och husdjur speciellt får.
Se http://www.wolf.org/wolves/pdf/FWPEchinococcus.pdf

"...The second biotype (domestic biotype) is typically found in domestic dogs and domestic
ungulates, especially sheep. Human cases are uncommon, but do occur, especially in
high-risk groups having close contact with sheepherding dogs in the southwestern United
States (Arizona, California, New Mexico, Utah) (Foreyt et al., 2009). Utah has had the
highest number of surgical human cases in the United States. From 1944-1994, they had
45 reported surgical cases of human Echinococcosis. Human infections with the domestic
biotype of E. granulosus are considered to be more dangerous. Cysts that develop in
organs such as the lung, liver, or brain, sometimes over several years, may require
surgical removal and anthelmintic medications. Treatment is not always successful..."

Därför är det av största vikt att
laboratorieundersökningar kan identifiera vilken biotyp eventuell
granulosissmitta egentligen är.

135. JA undrar varför de inte har det om de inte kommer från FINLAND el, RYSSLAND

2010-03-23 01:01

OM nu våra svenska vargar är komna från våra grannländer ? kan det vara så att de har blivit avmaskade av någon kanske?tänkte bara men så kan det ju inte vara?FÖR vilda djur sprider väl smitta med sig eller är det bara vi människor? ja tänkte på masshysterin med svininfluensan.Vargarna kanske får en dos avmaskning vid gränsen?UNDRADE BARA?

134. Roslagsmormor...

2010-03-22 17:01

Du tycks ha svar på det mesta. Hur menade du när du sade att det inte är någon poäng med att informera allmänheten förrän smittan är här? Varför skulle inte allmänheten informeras om faran INNAN det är för sent? Med den typen av argumentation utgår jag ifrån att du inte använder säkerhetsbälte i bilen (du spänner bara fast dig om du krockar) samt att du förespråkar att man tar ned "rökning förbjuden"-skyltarna vid landets bensinmackar. Om det börjar brinna kan man ju agera i efterhand...
Tänk att jag får nästan intrycket av att du vill föra allmänheten bakom ljuset i den här frågan!
Vill vi ha en vargstam? Ska inte var och en få veta för- och nackdelar med vargen för att ta ställning? Vill du ha dvärgbandmasken i skogen redan nu, så att vargens vara- eller icke vara inte alls blir en bandmaskfråga? De mest desperata vargförespråkarna svarar säkert ja på det senare. Jag vill gärna se hur mycket du är beredd att offra.

133. "Det sista från mig".

2010-03-22 13:16

Förhoppningsvis så läggs sign. Roslagsmormor ner för tid och evighet.
Och fram träder en människa som öppet vågar stå för och tar ansvar för den vargpropaganda denna person bedriver, har bedrivit under lång tid. Det minsta man kan begära om man vill vara seriös och trovärdig.

132. Ett bra besked från SVA

2010-03-22 12:02

Vid telefonsamtal med SVA fick jag en mycket viktig upplysning. Man ändrade sig i sista stund och bestämde sig för att göra en ingående undersökning på de vargar som sköts under jakten. Därför tog man hand om och frös ned tarmpaketet. De vargar man analyserat hittills har inte varit smittade. Enligt SVAs talesman, vilket stöds av WHO-manualen, håller sig en bestämd stam i stort sett till sina normala mellanvärdar. DVS varg-älgstammen har normalt dålig smittförmåga till kor, får etc.
Det gäller alltså att se till att inga smittade vargar kommer ned till vargbältet.
Och vara vaksam vid höstens jakt på älg och andra hjortdjur.
Så länge vi har en tät vargstam i landet kommer faran alltid att finnas. Möjligheten till snabb reaktion bygger på en vaksam allmänhet där jägarna har en absolut nyckelroll.

131. Ja, sanningens minut närmar sig

2010-03-22 11:42

Denne R-mormor är ett tragiskt kapitel. Här beskriver vi vargens negativa konsekvenser, mängder av dem, och intar därefter förslag till lösning. Redan innan kännedomen om dvärgbandmaskarna fanns skäl att förespråka nollvision, dvs. noll lösa frigående vargar i landet. Ska de finns får de hållas bakom stängsel och bom eller inom ett avgränsat område, om något sådant ställe går att hitta med närboendes stöd, och fredlösa där utanför.
Men risken med bandmaskarna allena, anser jag vara skäl nog för nollvision och då kan det endast handla om inhägnade vargar annars består risken för nersmittad natur.

Vad gör R-mormor? Ja inte har hon presenterat några fördelar med vargen, inga positiva konsekvenser. Hon koncentrerar sig endast på att hitta motargument till våra argument. Hon saknar rationella skäl att förespråka varg. Varför ignorerar hon risker? Ja, det finns spelare, det vet de flesta. Den typen av människa saknar förmåga att lösa problem innan de uppstår, de hoppas på att i stället slippa, de chansar och tror att det går bra ändå. Det är brist på ansvarstagande och sådana individer vill vi inte ha i beslutande ställning, i maktposition platsar inte fanatiker heller. Om nu R-mormor är medlem, eller styrelsemedlem i SRF, saknar faktiskt betydelse. (Hon lär upplysa oss om det är så.) För denna förening finns inga skäl till respekt, det är helt enkelt en del av statens egna propagandaorgan som förespråkar en ohämmad tillväxt av de stora rovdjuren i landet. De står för en våldtäkt på vår natur och de arter som lever i denna, inklusive vi landsortsboende människor. De har inte stöd av annat än köttätarfundamentalistiska bio- och ekologer.

Jag delar Anders Hermanssons reflektioner om länken som Calle gav oss. Den är mycket läsvärd och förklarar mycket av denna otäcka soppa som vi brukar kalla rovdjurspolitiken. Det verkar vara precis så unket som vi spekulerat om som värsta fall. Ta god tid på er och läs. En översättning och publikation vore en välgörare i debatten.

130. Nu är det allvar

2010-03-22 09:50

Nu börjar diverse myndighetspersoner följa Hans Boström och tala om för folk att de bör inte plocka bär mm i vargrevir och gör man det måste man hålla mycket god hygien.
Signaturen RMM har inte förstått att med e. granulosus i naturen så kan man bli smittad även av att klappa sin häst, sin ko, sin hund, sin katt osv.
Inte därför att häst och ko i sig smittar utan därför att maskägg från hund blåser omkring i stallet och kan fastna på vad som helst, utanpå en häst i dess päls, på hästtäcken, sadlar osv.
ALLA bör läsa den referens som Calle Seleborg gav http://mainehuntingtoday.com/bbb/2010/03/10/panel-roundtable-canadian-gray-wolf-introduction-into-yellowstone.

Varför trycker inte Jakt & Jägare och/eller Svensk Jakt texter av detta slag, gärna översatta?

E. granulosus är betydligt smittsammare än vad e. multilocularis är och blåsmasksjukan har en hög frekvens bland människor som är utsatta för smittan. Med nuvarande politik så kommer smittan att spridas över stora delar av Sverige och utgöra ett stort hot mot att vistas i landbygden. Frekvensen sjukdomsfall bland lantbrukare och deras barn kommer att bli hög.

Detta är ingen skrämselpropaganda, den som vill se resultatet av denna galna politik bör resa till USA och besöka Yellowtone-området. Där står det redan klart vad inplantering av varg leder till. En god investering för Sverige vore om regeringen och hela riksdagen och alla departement åkte dit på studiebesök, alla skulle få möjlighet att bo i tält så fick vi se hur många som skulle våga.

Det är en mycket gammal kunskap att vill man slippa vargens dvärgbandmask e. granulosus så kan man inte ha varg. Så enkelt är det och folk har rätt att få korrekt upplysning om konsekvenserna samt att ta ställning i frågan vargfritt och friskt eller varg och dvärgbandmask.

Det är nu vi kanske har en möjlighet att stoppa masken, gör vi det inte det så kommer våra barn att för alltid hata oss för denna underlåtenhet.

129. Mormor

2010-03-22 09:15

Den enda som tagit meningen "skjuta bort varenda varg i landet" är du själv...vilket endast talar om varför du själv är så rädd att medge att bandmasken är ett gissel vi borde göra allt för att stoppa, skit i människorna bara vargen får vara ifred, är ditt budskap...

128. Och sen kom vargen och åt upp dem allesamman

2010-03-22 09:14

För signaturen RMM ser inte bortom det självklara(!) och har därför missat visdomen i berättelsen; det var nämligen inte pojken som råkade illa ut, det var byborna som blev uppätna av varg därför att de i sin självtillräcklighet inte förstod att man måste ta varje varning på allvar. Och det även om många varningar visar sig vara onödiga. Och underligt är det, för berättelsen om pojken och vargen kan säkerligen handla om dvärgbandmask och varg. För vi vet att överallt i världen där varg lever i områden med idisslare, där får man också in dvärgbandmask, det är basfakta. Skulle det visa sig att vi denna gång har haft sådan tur att masken ännu inte tagit sig in i landet, så skall vi vara tacksamma att vi fått en möjlighet att vidtaga alla åtgärder vi kan för att hindra dvärgbandmasken från att smitta ned vår unikt rena natur. Nästa gång vi får en varning och vi inte bryr oss, då kan det vara för sent. Pojken klarade sig men byborna fick bandmask.

127. Men herre gud Anders Lundberg!

2010-03-22 09:13

Ta till en början och lär dig något om dvärgmaskarnas cykler och förekomsten av trikiner, innan du börjar yra om risker med hästar!

Calle Seleborg, kan du möjligen hjälpa mig här, även om du nu lyckats sprida allahanda skrönor bland okunniga människor, och i allmänhet motsätter dig det jag brukar framföra!
Här är jag faktiskt övertygad om att vi är överens för en gång skull1

Kanske du även kan informera om att vi som tar hand om skjutna vildsvin ALLTID skickar en del av mellangärdet för undersökning beträffande trikiner – samma undersökning görs f ö på ALLA tamsvin vars kött går till försäljning. Trikinerna finns ju redan här, och för att slippa överhetta köttet, så är det ju bra om man vet om de finns i djuret eller inte.

Jag hoppas att Anders Lundberg inte titulerar sig jägare, för då har han verkligen avslöjat stora okunskaper i den kretsen!

Det här får f ö bli det sista från mig i den här tråden.

126. Parasiter

2010-03-22 09:12

Jag hörde talas om den stora trikinskandalen i Blekinge 1961, alltså förutom vildsvin kan även grisbesättningar bli smittade om de äter t.ex. råttor. Vidare berättade en gammal jägare för mig om tre svenska jägare, varav minst en var läkare, som skjutit en björn och stekt köttet ovanför öppen eld. De fick trikiner och det lär ha varit dödlig utgång. Så frågan är hur trikinfri den svenska björnstammen är och vad värsta framtidsscenariot blir med allehanda parasiter en stor rovdjursstam kan sprida?

125. Att krama om favoritridhästen kommer vi att få sluta med

2010-03-21 20:43

Stort tack Calle Seleborg och Anders Hermansson för bra information.
Dvärgbandmasken drabbar inte bara jakten utan kommer dagligen drabba lantbrukaren med djurhållning och kommer att drabba alla de som har egna hästar eller rider med andras hästar. Hästarna blir smittade genom gräs, hö och bete.
Att sköta om och rykta, krama din favorithäst kan innebära att du blir smittad av dvärgbandmask.
Vildsvinen kan/kommer blir smittade med dvärgbandmask och trikiner. Om stort antal vildsvin blir smittade med trikiner, av vargarna, så går köttet inte att använda. Vad skall man göra med trikinsmittade och vem skall ta hand om trikinsmittade vildsvin?
Om några procent av vildsvinen blir smittade med trikiner så kommer stor del av jakten att upphöra och därmed blir det en okontrollerad ökning av vildsvinen.

124. Roslagsmormor och verkligheten

2010-03-21 20:42

Tänk vad svårt det kan vara att öppet våga stå för sina synpunkter och åsikter. Borde vara rätt rimligt när man månad efter månad gör tvärsäkra uttalanden om rådande förhållanden.
Syfte? Målsättning? Tillhör vilken organisation? Styrelsemedlem i? Ute efter? Vill komma vart? "Vargen kommer, vargen kommer"....

123. Jag undrar om det är någon av er...

2010-03-21 20:21

...här i tråden som hört om berättelsen ”Vargen kommer, vargen kommer” och hur det gick när vargen till slut dök upp?
Om ni som skriver här verkligen är måna om människorna, och att de ska ta till sig information om dvärgbandmasken, så gäller det att komma med den när det verkligen är befogad inte innan!
Som ni håller på så är det helt klart att ni bara har en tanke i huvudet, och det är att ni kanske hittat en anledning att skjuta bort alla vargar i landet. Men det är ingen garanti för att dvärgbananmasken inte ska komma hit, eller kunna utrotas – har ni verkligen inte förstått det?
Det är nog dags för er att inse att denna anledning – för att ta bort en art som tillhör vår fauna – är lika dålig som de flesta andra anledningar.
Myndigheterna – med hjälp av bl a SVA - håller just i detta ögonblick på att ta reda på fakta och undersöka riskerna. Själva kan ni hålla koll på det vilt ni skjuter, och se till att vi får behålla undantaget som gör att Sverige kan kräva att hundar och katter ska vara avmaskade innan de förs in i landet.
Om det sedan är befogat, så kan allmänheten informeras om hur de ska bete sig. Eller ni kanske vill att det ska gå som i berättelsen ”Vargen kommer, vargen kommer”? F ö en en berättelse som kommer från våra förfäder – ni vet, dom som var så kloka!

122. Mormor...

2010-03-21 14:15

...visst vill du sopa det under mattan, i alla fall tills den finns här och det är för sent. Då kan ju du och dina gelikar bara säga att nu är dvärgbandmasken här, möjligen införd av vargen, men det kan vi inte göra något åt nu,bara informera om riskerna och hur man kan bli smittad...
Mycket framsynt mormor,men tyvärr den taktik ni kramare använt hela tiden i rovdjursdebatterna...
Ändamålen helgar ALLA medel HALLELULJA!!! Vargtotemism så det sprutar ur öronen på er...mer patetiskt än så blir det inte...
Allt borde i stället göras för att möjligen stoppa alla östvargar att nå in i Sverige, inte tvärtom...

121. Din uppfattning Stridsberg?

2010-03-21 14:14

Roslagsmormor har ju deklarerat att den dagen man hittar granulosus-smittan i Sverige går man ut och informerar om detta. Sedan är det upp till var och en att avgöra om han vill riskera att plocka bär och svamp eller bara vistas i skogen. Någon åtgärd för att få bort problemet, dvs ta bort smittbäraren, betraktar hon inte som en lösning.
Vad är din personliga åsikt? Är kanske 50-100 smittade människor per år ett acceptabelt pris för att ha vargen i våra skogar. 50-100 betyder 3-6 dödsfall i hydatidosis.

120. I ovetenskapens skymningsland

2010-03-21 14:14

Visserligen ett inlägg i en annan fråga men ändå så rätt även i detta fall: "Märkligt nog tassar den svenska miljörörelsen runt i detta ovetenskapens skymningsland. Var ansvariga politiker – till exempel miljöministern och jordbruksministern – tassar är inte lätt att veta, men inte tycks det vara på upplysningens barrikader. Kanske dags att göra ett ställningstagande?" 1)

På amerikanska polisbilar står ofta "To serve and protect" - det vore på sin plats om Sveriges styrande åtminstone kunde uppfylla den senare... Med logiken bakom till exempel RMMs och Stridsbergs inlägg så behöver vi nog allt skydd vi kan få.

1) Källa: www.svd.se/opinion/ledarsidan/i-ovetenskapens-skymningsland_4454943.svd

119. Anders Lundberg

2010-03-21 14:13

Vad gäller vildsvin så blir även de smittade av bandmask, men vildsvin, kor, får osv. smittar inte människor. Däremot så kommer frekvensen av trikiner hos vildsvin att öka dramatiskt när vargens utbredning när områden med vildsvin därför att den varg som finns i Sverige i stor omfattning bär på trikiner. Hur en starkt ökad förekomst av trikiner kommer att påverka vildsvinsjakten är svår att bedöma, troligt är att det åtminstone inte kommer att vara positivt. När det gäller dvärgbandmask så är det maskägg i avföringen hos rovdjur som smittar, men dessa ägg är små och lätta och kan flyga omkring och hamna på många ställen, exempel är i pälsen på husdjur, i hö, på bär, blad, grönsaker i trädgårdslandet osv. men även inomhus genom att de följt med kläder, i hår osv. Dvärgbandmask är ett gissel för allt levande på landsbygden men även i städer och vi bör göra allt som är möjligt för att undvika att få in denna smitta i landet.

118. Självfallet sprider sig paniken...

2010-03-21 14:13

...bland vargförespråkarna. Oraklet RMM mfl argument är så dåliga och så dåligt vetenskapligt underbyggda att man baxnar. Att jämföra risker för att rymdkroppar med en medveten riskökning är urbota ologiskt och infantilt. Att säga att det är ingen fara innan vi konstaterat att masken finns här är lika ologiskt och bryter faktiskt mot försiktighetsprincipen. Kan RMM tex förklara varför EU from i höst inte tillåter effektiva elaggregat längre - pga att en handfull människor av 500000000 invånare inom unionen har dött i olyckshändelser och samtidigt verka för att både tvinga fram en onödig möjlighet till transport av husdjur samt en minst sagt haussad och onödig spridning av varg, som i sig har den största potentialen att sprida parasiten över stora områden snabbt. Vi talar här om minst 100 gånger större risk för befolkningen i allmänhet och en än större risk för folk på landsbygden att drabbas av mask.
Detta är en ideal fråga inför valet och inga medel bör undantas från att få svenskarna att inse vilka hot de utsätts för från, framför allt, MP och V.

Min avslutningsdevis blir bara sannare: MP, med allierade, är ett hot mot jakten och en naturlig livsstil.

117. Stackars genetiker och sydsvenskar

2010-03-21 14:13

Erfarenheten visar att risken för granulosussmitta ökar med tätheten på vargstammen. Detta beror på att masken har en begränsad livslängd, ca ett år. Så de gamla kraven med högst 1-2 familjegrupper per län är alltså av högsta vikt. Men det innebär också att vargen måste spridas ut till hela södra delen av Sverige med de enorma kostnader det innebär. Att renbeteslandet hålls vargfritt blir ännu viktigare då det normalt tar ganska lång tid för en varg att vandra ner. Någon gräddfil för migrerande vargar är det alltså inte tal om.
Slutsatsen av allt detta måste bli. Södra delen av Skandinaviska halvön har varken lämplig storlek eller de stora naturområden som behövs för en frilevande vargstam. Inte om vi tar någon hänsyn till de människor som lever och verkar utanför tätorterna.
En intressant debatt från amerikanska mellanvästern finns upplagd på nätet.
"Panel Roundtable: Canadian Gray Wolf Introduction into Yellowstone"
http://mainehuntingtoday.com/bbb/2010/03/10/panel-roundtable-canadian-gray-wolf-introduction-into-yellowstone/

116. Malmström och Lundberg

2010-03-21 08:16

Erik Malmström, du är inne på fel “strain”! Om du försöker visa att varg inte smittat älg och ren i norra Finland så är du verkligen ute i ogjort väder. Läs ”Biological, Epidemiological, and Clinical Aspects of Echinococcosis, a Zoonosis of Increasing Concern” av Johannes Eckert och Peter Deplazes. Tabell 2 på sidan 110 visar att av 9 kända typer av vargens dvärgbandmask (e. granulosus) så är endast G4 (hästvariant) och G9 (lejonvariant) ifrågasatt när det gäller att smitta människor. G4 är den variant man fick in i Storbritannien med hästar från Grekland.

Anders Lundberg, människor, boskap mm kommer att smittas via gräs, hö och bete. Gödsel tror jag du kan använda, men fråga en expert på gödselburna smittor. Du kan smittas genom att klappa din avmaskade ko, katt eller hund därför att dessa kan ha maskägg i pälsen även om de själva är avmaskade. Får vi in vargens dvärgbandmask (e.granulosus) så kommer djuren att flytta inomhus där man något bättre kan kontrollera masksmittan. För lantbrukare blir dvärgbandmask en mardröm eftersom risken att bli smittad är mycket hög för bönder, räkna med en smittofrekvens på mer än 100 smittade per 100 000 lantbrukare och år. Detta är vad de politiska partierna är överens om att släppa loss på svenska landsbygden, ursäkten ”vi visste inte vad vi gjorde” duger inte ty det har varit känt i årtionden att med varg kommer även vargens dvärgbandmask. Det behövs ingen ny forskning eller undersökningar i Europa för att ta reda på detta.
Varför tiger LRF i denna extremt viktiga fråga?

115. Panikpuls borde många ha i detta läge, Stridsberg.

2010-03-21 08:16

Panikpuls borde regering och riksdag ha
Panikpuls borde syndarna mp, s och v ha.
Panikpuls borde WWF, SSNF, LCIE mfl. ha.
Därför att det är ett faktum att där man har varg får man ALLTID in vargens dvärgbandmask, det har man vetet på SVA, SJV, Smittskyddsinstitutet mfl. i årtionden.
I Sverige har det ännu inte hänt därför att vargen varit utrotat i lång tid. Men nu står vargens dvärgbandmask vid våra gränser och gör vi inget så blir svensk natur smittat med dvärgbandmask med början hos älgar och renar i norr.
Jag är övertygad om att:
Socialdemokraterna vill ha masken
Miljöpartiet vill ha masken
Vänsterpartiet vill ha masken
Rovdjursföreningen vill ha masken
WWF och SNF vill ha masken (hur kan någon ge bidrag till dessa?)
Detta därför att man vill ha varg i landet och man vet att har man varg måste man acceptera masken. Den drabbar ju mest de som bor och verkar i landsbygden, politiskt en minoritet.
Därför säger Stridsberg och alla andra fanatiker nu: Ingen panik - ingen panik! Låt oss vänta tills masken är här! Är det i folkets intresse att vänta på att få naturen infekterad?
För folket vet att när masken är här, då är det för sent, vi kan inte be masken försvinna.
Det offentliga Sverige uppvisar nu en fanatism och en hänsynslöshet som jag inte trodde var möjlig. Och om regeringen inte kände till att med varg kommer mask, ja då är man så oinformerad att de själva måste avgå och ansvariga tjänstemän måste få sparken.
Ulf Stridsberg, kan du visa på någon annan stans i världen där man har varg men ingen mask? Nej, just det, det finns inte. Detta vet man, det är ett faktum som inte behöver utredas så varför skall vi då ta det lugnt, Stridsberg?

114. Men snälla lilla RMM...

2010-03-21 00:51

När smittan redan fins i sverige och vi upptäcker det. Så kan vi ju backa 15 år i tiden och kolla vilka som är drabbade/smittade. Men då är ju skadan redan skedd. Tycker inte även du i din enfald att det, precis som Calle säger. Vore bättre om vi redan nu upplyser och informerar människor om vad som sker och som vi redan idag vet kommer att ske, om nu vargen tillåts leva i sverige.

113. Svenska Rovdjursföreningen.

2010-03-21 00:50

Denna förening av fanatiska rovdjursförespråkare står nu inför en allvarlig fråga. Hur ska de ställa sig till det faktum att risken är överhängande att en frilevande vargstam som ges möjlighet att fritt invandra från norr kan smitta ner landet med ett förfärligt gissel som, med all sannolikhet majoriteten av svenska folket inte vill ha. Alternativen ser i dagsläget ut att vara antingen varg eller nersmittning av vår natur. Eftersom frågan berör föreningens hjärtefråga, vargen, måste de ta ställning.

Jag undrar om beslutet kanske redan är taget för R-mormor har flitigt kommenterat denna fråga med förnekande. R-mormor har förvisso gjort detsamma hela tiden, förnekat risker och försökt göra uppenbara nackdelar med vargen små och betydelselösa trots stora mängder människors motsatta uppfattning. Hon är envis R-mormor men har i regel endast argumenten, förringande och förnekelse.

Hur resonerar styrelsen i SRF? De har nu valt ny styrelse så det ska bli intressant att höra nya ordföranden Roger Olsson göra ett uttalande i denna fråga. Apropå styrelsen slås jag av ett faktum som förbryllar och oroar. Har vi sådan ordning i detta land att det anses OK att ha fanatiker i toppen på våra myndigheter, ska de inte vara objektiva? Vi har i alla fall en person i SRF styrelse som tidigare delat ansvaret för rovdjurspolitiken och drivit på de svenska rovdjurens tillväxt och utveckling. Kompanjonen har också figurerat i samma förening och lär göra det fortfarande. En förening som beviljats ekonomiskt stöd, till orättfärdig information om rovdjuren, av myndigheten de båda tidigare arbetade vid. Denna politik vi här på sidan kritiserar har inte varit till gagn för någon men gjort mängder av landsortsboende förbannade och uppgivna. Typiskt för svensk rovdjurspolitik är att ignorera berördas önskemål. Bättre har vi rätt att kräva.

Accepterar alliansregeringen en sådan ordning?

112. Kommer vi att kunna använda gödsel från smittade djur?

2010-03-21 00:49

Våra älgar kan blir smittade som i Finland och kommer våra kor, får hästar m fl djur att bli smittade via gräs, hö och bete? Vågar vi använda gödsel från smittade kor, hästar m fl i lantbruket, jordgubbs- trädgårdsland, mm. Kommer vildsvinen att bli drabbade av bandmasken och trikiner och jakten att därmed avta eller upphöra med risk för okontrollerad ökning?

111. Det kan ligga någonting i vad

2010-03-21 00:49

mormor säger. Därför är det ett absolut krav att det laboratorium som skall analysera eventuell granulosissmitta kan utreda dess ursprung. Vi kan inte ha en forskning som utgår ifrån att allt är vargens fel när smittan lika gärna
kan komma från kontinentens dometicerade genotyper av E. granulosis. Dvärgbandmask från hund och varg kan se likadana ut men dess egenskaper är helt annorlunda. Vi måste få veta mer om vad detta innebär. Erfarenheterna hittils från kontinenten tyder på att man inte kan
kontrollera förekomsten av domesticerad dvärgbandmask hos husdjur som får och hundar.

110. T-terrier!

2010-03-21 00:48

T o m Calle försöker tona ner riskerna i ett av sina inlägg (nr 30) här.

Jo, jag kan förstå varför du och andra vill ”upplysa” folk om ännu något negativt med vargen, men då tycker jag allt att man också ska ta med de betydligt större riskerna med dåligt avmaskade importhundar, om man verkligen är orolig för att inte kunna plocka och äta vilda bär som tidigare. Ännu viktigare kan det vara att upplysa människor om att vi kanske inte får ha kvar undantaget att alla hundar och katter som förs in i landet ska vara avmaskade mot dvärgbandmaskar. Den fria rörligheten inom EU kan ur smittspridningssynpunkt bli en katastrof – hur många tänker på det?

Det finns en hel del länder där hundens dvärgbandmask finns, och där de inte har – och aldrig har haft – varg. Dit är det människan själv som fört med sig smittan genom att ta med sig smittade djur.

Jag tycker det är bra att SVA nu gör en ordentlig kontroll av de vargar de får in, och jag kan nog säga att det förvånade mig att detta inte gjorts tidigare – så där kan jag medge att uppmärksamheten kan ha varit till nytta.

Jag har ingenstans uttryckt en vilja att sopa riskerna med dvärgbandmask under mattan, men att skrämma upp folk i allmänhet för något som antagligen inte ens finns här, tycker jag är onödigt i detta skede.

Forskare och myndigheter har varit medvetna om riskerna, men uppenbarligen inte bedömt dem på samma sätt som ni här i tråden. Kanske delvis för att man inte fått några indikationer på att smittan finns här. Senast vi hade dvärgbandmasken i Sverige, så uppdagades det när man upptäckte smittan hos slaktade renar och renägarnas hundar.

109. Panikslagen Hermansson!

2010-03-21 00:48

"Carl Hård af Segerstad, Susanna Sternberg Lewerin, SVA och Ulf Stridsberg, Rovdjursföreningen:
VAD HÅLLER NI PÅ MED?" skriver en uppenbart panikslagen Anders Hermansson.

Det är ett faktum att samtliga riksdagspartier, samtliga naturvårdsorganisationer och de båda rikstäckande jägarorganisationerna, alla vill de ha varg i den svenska faunan.
Därför ska vi ha varg i naturen, svårare än så är det inte.
Om det medför risker och komplikationer i något eller några avséenden, så låt dessa utvärderas av sakkunnig expertis som inte har vargens avlägsnande på sin agenda, dold eller öppen.
Jag har all respekt för att några, som Hermansson, blir rädda och skräckslagna inför larmande rapporter, oavsett varifrån de kommer. Men det finns ingen som helst vinst med att, som de, göra allt för att överföra sin egen rädsla på andra genom obalanserade utrop.
Jag säger det igen. Låt skkunnig expertis utvärdera av Calle Seleborg och veterinär Boström påtalade risker och låt oss hoppas att resultatet blir sådant att Hermansson och andra får ner sin panikpuls och att vargen får vara den naturliga del i vår fauna den är.

108. SVA och deras ansvar att lämna fullstädnig information till riksdagen

2010-03-20 10:58

Carl Hård af Segerstad, Susanna Sternberg Lewerin, SVA och Ulf Stridsberg, Rovdjursföreningen:
VAD HÅLLER NI PÅ MED?

I klartext gäller att vill man ha varg i Sverige och samtidigt ha älg, hjort, ren, rådjur, får, boskap då får man in vargens dvärgbandmask e. granulosus förr eller senare. Detta är ett oomkullrunkeligt faktum, vad skall alla låtsas-undersökningar och märkliga argument tjäna till?
Svenska folket måste få ta ställning till om de vill ha varg i landet till priset av att man då också får hit dvärgbandmasken.
Får folket den frågan så är jag övertygad om att mer än 95% väljer bort vargen. Och kom nu inte med att vi får in e. granulosus i vilket fall som helst. Det kanske vi gör och det har vi fått förut, men utan varg i naturen så kan vi få bort masken, det har vi också visat förut. Men med varg i Sverige så har vi också dvärgbandmask och kan glömma bär, svamp och barns fria lek utomhus mm. Det är bara att se vad som hänt i USA där utsatt varg från Yellowstone har smittat enorma områden med dvärgbandmask. Tror regeringen Reinfeldt att svenska folket är så urbota dumt att de vill ha hit dvärgbandmasken? Den frågan måste besvaras innan valet och då särskilt måste mp, s och v svara klart och tydligt så att ingen som inte vill ha mask röstar på dem av misstag.

107. RMM

2010-03-20 10:57

Håller som vanligt inte med dej, serisösa företag som impoterar varor har kontrollprogram som fungerar för detta gällande import från alla länder.

106. Calle.Tyskterrier m.fl.

2010-03-20 10:57

Som ni skriver är det mycket viktigt att allmänheten informeras så snart som möjligt. Då kan dom bilda sig en uppfattning innan det är för sent. Kanske det redan är det.
Förstår att bevarandesidan är skraja för det, för när man nämner för medmänniskor på landsbygden, blir dom förvånade och undrar om även dom som bara plockar bär och svamp kan drabbas. Ett fall i Sverige är ett för mycket. Jag tar i allafall detta på mycket stort allvar och kan inte ignorera fakta. Hur blir det för mina barn och barn barn. Kan dom få leva lika fritt som jag har haft förmånen att gjort. Men,skulle masken dyka upp och spridas, ger jag mig den på att det är jägarnas fel som sprider den med sina skodon och kläder när dom varit ute och jagat. Detta rmm är ännu ett skäl till att vargen skall bort. Den som inte tar detta på allvar, kan då jag inte förstå.

105. Naturfotografen

2010-03-20 10:56

Naturfotograf,du menar väl att de människor som blir mindre sjuka.Dvs tål masken bäst blir i mindre utsträckning byten.Och till Roslagsmormor vill jag säga att om folk inte oroar sig,ja då är det ju ingen som undersöker saken heller.Det finns ju massor av saker som inte undersöks och som folk borde oroa sig för.Du känner väl till miljöskandalen i Teckomatorp,som är en bra jämnförelse ur vår historia.Dessutom har Calle bara varit saklig.Om det skrämmer dig hur rädd ska du bli sedan då när det visar sig vara sant.I norra Finland gick myndigheterna ut med information redan för några år sedan och varnade folk att de inte får plocka och äta bär,frukt och grönsaker.

104. Som sagt, envisheten själv RMM

2010-03-20 09:41

Räcker det med att jag upprepar detta en gång till. Jag har en nollvision för vargen. Den nollvision att den inte åstadkommer någon skada, att den inte gör människor oroliga för sina barn och sina djur.
Jag får inte varna för att vargen kan bära med sig granulosussmitta till vår natur samtidigt trycker du hårt på problem med multilocularies från dåligt avmaskade hundar.
Dessutom håller du på med sida upp och sida ner och säger att granulosusäggen visst kan komma in med diverse importer.
DET ÄR JUST DET SOM ÄR DEN SPRINGANDE PUNKTEN. Jag vill äta av våra garanterat fria bär plockade under behagliga former, jag vill äta av vår närproducerade viltstam, skördad under vistelse i naturen, istället för antibiotika stinna broilerdjur.
Vill jag se ett vargspår kan jag följa en stor schäfer, inte ens experter är säkra på vad som är vad förrän efter några kilometer. Vill jag höra ett vargyl kan jag ta med min freestyle och lägga mig i en skogsbacke. Så vad är det vargen tillför annat än död, misär och konflikter.

103. Vargrevir

2010-03-20 01:53

Undrar om Mona Salin åker och plockar
svamp i Värmland?
Men varför inte,hon skulle bli lika mager som en svensk arbetare.Men jag tror att masken inte trivs i denn dominanta tant.

102. Galvenvargen har mask på grund av mediadrevet?

2010-03-20 01:53

I SVT Tvärsnytt http://svtplay.se/v/1933962/ryska_vargar_kan_ha_mask upplyser Carl Hård af Segerstad att SVA fått i uppdrag av Naturvårdsverket att undersöka om det finns dvärgbandmask bland vargarna i Galvenreviret. Anledningen till uppdraget uppger Carl Hård af Segerstad vara ”mediadrevet”. Vidare påstår han i intervjun att om dvärgbandmask skulle finnas bland svenska vargar så skulle man ha upptäckt detta. ”Men det har vi inte gjort (hittat mask)”, säger Carl Hård af Segerstad. Jag undrar hur Carl Hård af Segerstad förväntar sig att ett sådant fynd skulle ha gjorts all den tid man inte har letat efter bandmasken e. granulosus? Jämför vad Calle Seleborg skriver om provtagning. Men nu skall i alla fall Galvenvargen på undersökningsbordet, med skinn och tarmar i behåll! Personligen kan jag tycka att regeringen borde ha lagt det på ett utländskt neutralt laboratorium, med tillräcklig kompetens, för att undvika en med all säkerhet förestående diskussion om SVAs oväld i frågan.

101. Mycket avslöjande av RMM

2010-03-20 01:52

RMM säger: "Om och när det konstateras att smittan verkligen finns i Sverige, först då finns det anledning att informera människor om riskerna och hur de ska bete sig för att undvika att bli smittade.
Sedan är det upp till var och en att själv fatta beslut kring hur man vill göra."
I valet mellan att förlora hela vår bärskörd till ett värde an någon miljard, utsätta människor för sjukdomsrisker om de vill plocka sin årlig skörd av bär och svamp eller att ta bort spridaren av smittan väljer RMM inte förvånande att skydda vargen och exponera befolkningen. SRF borde byta namn till >Föreningen Svenska Rovdjur eftersom de förespråkar rovdrift av vårt kulturlandskap.
"För de som förstår är argument onödiga, för de som inte vill förstå är argument bortkastade."

100. Ne j nu jäklar

2010-03-20 01:52

får du ge dig mormor,det är väl innan smittan kommit hit och det är för sent som vi skall upplysa folk om riskerna som finns med att införa vargar från öst så folk får säga sin mening...
Du är bara rädd att din älskade varg skall få "på pälsen" av
allmänheten om verkligheten blir känd,därav ditt avståndstagande till sanningen gång på gång då du nog inte är dummare än att du förstår att i valet mellan en nersmittad och en osmittad natur så väljer de flesta,utom ni vargkramare,den natur som inte är smittad av dvärgbandmask.
Angående det egenansvar alla har enligt dig...ni kramare och återinförare av vargen,har inte ni något ansvar gentemot alla andra som nyttjar naturen?
Har inte forskarna det heller eftersom du anser att det skall
sopas under mattan tills smittan är här?
Nej just ja,ändamålen helgar medlen är ju din/er devis....

99. Calle, ge mig nu svar på följande tre frågor:

2010-03-20 01:52

1. Varför ska man varna allmänheten för något som ännu inte finns i vår närhet? Att påpeka detta för myndigheter är en helt annan sak.

2. Tycker du att det är myndigheterna som ska bestämma över oss människor – dvs hela tiden kontrollera att vi gör rätt?

3. Av vilken anledning skulle vi förlora vår bärskörd? Den finns massor med länder som exporterar både blåbär och lingon – även till oss i Sverige. Varför skulle just Sverige förlora ekonomiskt?

Ja, ja – där avslöjade du dig i alla fall Calle! Du använder argumentet dvärgbandmask för att få bort vargen – inget annat. Själv tycker jag det är onödigt att oroa folk för något som ännu inte finns.

Du väljer å andra sidan att skrämma folk med spöken – jag avvaktar tills jag vet att det är aktuellt i Sverige, och då är det inte skrämselpropaganda jag förordar, utan information jag hoppas människor tar till sig när den behövs.

98. Stridsberg!

2010-03-20 01:51

Professor Claes Rehbinder! Om jag nu inte minns fel var han expert på noskvalster och hade forskat kring det i ca 30-40 år! En mycket begåvad man på sitt område!

97. kenneth Erikson

2010-03-20 01:51

Jag förstår att en del jägare gärna vill evolutionsprocessen för naturromantisk, eftersom dom inte vill jaga på ett naturligt sätt.
Det omöjliggör ju trofejakt.
Annars funkar nog vargens predation precis som alla andra rovdjurs predation.
Dom mindre starka djuren gallras ständigt bort och dom starkastes gener förs vidare.
Den naturlagen gäller även bandmasksjuka, dom älgar som blir mindre sjuka, dvs tål masken bäst blir i mindre utsträckning byten.
Det galghumoristiska och enfaldiga slår här som vanligt tillbaka med förödande kraft mot dom okunniga stackare som försöker göra vargen till nån slags rymdvarelse som står vid sidan av naturlagarna.

96. Hallon

2010-03-20 01:50

Att upptäcka att man smittats av kräksjuka tar ca ett dygn men det hinner gå femton år innan man upptäcker smitta av nämnda maskar.Och de hallon som importerats behandlas med mikrovågor.Det är inte färskvara även om man kan tro det.Dessutom inehåller de enorma mängder med antimögelmedel.Sådant har man undvikit genom att odla oxch plockat sin egen mat.

95. Mycket avslöjande av RMM

2010-03-19 19:39

RMM säger: "Om och när det konstateras att smittan verkligen finns i Sverige, först då finns det anledning att informera människor om riskerna och hur de ska bete sig för att undvika att bli smittade.
Sedan är det upp till var och en att själv fatta beslut kring hur man vill göra."
I valet mellan att förlora hela vår bärskörd till ett värde an någon miljard, utsätta människor för sjukdomsrisker om de vill plocka sin årlig skörd av bär och svamp eller att ta bort spridaren av smittan väljer RMM inte förvånande att skydda vargen och exponera befolkningen. SRF borde byta namn till Föreningen Svenska Rovdjur eftersom de förespråkar rovdrift av vårt kulturlandskap.
"För de som förstår är argument onödiga, för de som inte vill förstå är argument bortkastade."

94. Men viss,t Edvin!

2010-03-19 19:39

Jag glömde säga att kontrollen är i stort sett obefintlig INOM EU.
Serbien – varifrån hallonen kom – tillhör inte EU. Hur mycket kontroller är det på bär och svamp ifrån Polen, Estland m fl länder inom EU och som samtidigt har förekomst av dvärgbandmask?? Har du hört talas om den fria rörligheten inom EU?
Viruset hallonen var infekterade med verkar f ö ganska harmlöst, men det upptäcktes ändå och det är ju hoppfullt – i alla fall för import utanför EU.
Ta du och ring Livsmedelsverket och ge oss sedan ett svar om huruvida varor från andra EU-länder kontrolleras beträffande förekomst av maskägg av dvärgbandmask! (Inte ens import från länder utanför EU kontrolleras på allt)
Risken är f ö att vi inte ens får behålla kravet på att hundar och katter som förs in i landet ska avmaskas – allt med den fria rörligheten som ursäkt.
Och – nej Edvin – jag chansar inte! Få se om vi inte blir överens när det gäller länderna inom EU – ledsen att jag inte nämnde den förutsättningen i det tidigare inlägget.

93. Med stor relevans

2010-03-19 18:35

Anders Hermansson har rätt. Se här ett urklipp ur Gunnar Glöersens blogg på SJF webbsida om bandmaskarna. I sitt svar till Kerstin?!! svarar han så här, apropå den artikel som nu diskuterats: ”NWT artikel du hänvisar till är riktigt dålig! Inte förvånade med tanke på vem som skrivit den. Där blandas rävens och vargens bandmask i en salig röra.”
Och som en liten gåva till Anders Åberg vill jag också passa på att infoga detta från samma författare. Jo, föresten, det riktas också till R-mormor: ”Sedan är det ju smått galghumoristiskt roligt att den simpla naturromantiska "the prudent predator keeps its prey healthy"-teorin igen får en enfaldens stämpel. Svårligen kan man väl påstå att varg håller älg friskare genom att ta sjuka byten, då det är vargens egna symbiont, dvärgbandmasken, som gör älgar sjuka och till lättare byten. I det sambandet är prevalensen hos älg nog så relevant.”

92. RMM

2010-03-19 18:35

Jag jobbar inom ett av Sveriges största företag som impoterar de produkter du omnämer, och kan därmed med säkerhet säja att kontrollerna fungerar, varför tror du att t.e.x. ICA denna vecka återkallat flera ton hallon, som var importerade, jo för att kontrollen fungerade och riskerna eliminerades, så jag upprepar att du har fel igen, du chansar för mycket för att vara trovärdig.

91. Man är duktiga på SVA

2010-03-19 18:34

Att hitta granulosus smitta på döda vargar är inte lätt. Två metoder finns i princip.
Med hjälp av självhäftande tape som man trycker mot analöppningen och pälsen runt denna. Då fastnar äggen vilka kan identifieras av specialister under mikroskop . Finnarna klarar det inte själva utan skickar proven till Zürich. Andra metoden är att snarast avlägsna tarmen och frysa ned den för senare undersökning. En undersökning som inte heller är lätt.
Men vargarna avpälsades så metod ett fungerar inte. När jag för några veckor sedan frågade Viltskadecenter om resultat var svaret att några tester inte gjorts.
Jag vill ju inte direkt beskylla Lewerin för lögn men nog är det märkligt att man nu säger att undersökningar ska göras. På vilket material?
RMM ville aldrig svara på hur många dödsfall från direkta angrepp av rovdjur vi borde tåla. Kanske hon nu kan svara på hur många sjukdomsfall av blåsmasksjuka erhållen i Sverige som är rimligt.
2008 smittades 13 personer utomlands. Om smittofrekvensen är densamma för svenskar utomlands som de där boende borde vi haft ett fall vart tionde år. När svensken rör sig utanför betongmarken är han mycket naiv. Eller så är vi särdeles lättsmittade.

90. Calle! M a a att du påstår att jag undviker kärnfrågan:

2010-03-19 18:34

Om och när det konstateras att smittan verkligen finns i Sverige, först då finns det anledning att informera människor om riskerna och hur de ska bete sig för att undvika att bli smittade.
Sedan är det upp till var och en att själv fatta beslut kring hur man vill göra. Som individer har vi ju ett eget ansvar också.
Som jägare och hundägare så kan man – om man vill - redan nu vidta vissa åtgärder. T ex att inte låta hunden äta råa slaktrester av vilda eller tama djur, men också vara lite mer noggrann med att kolla lever och lungor på skjutna hjortdjur och vildsvin. Ser man något misstänkt, så skickar man in det till SVA för analys. På så sätt kan vi vara delaktiga i att smittan upptäcks på ett tidigt stadium. Den har ju annars funnits i vårt land sporadiskt vid ett flertal tillfällen.

89. Men snälla nån!

2010-03-19 18:34

Jag länkade bara till en artikel som visar att det finns sakkunskap som inte ser samma faror veterinär Boström och Calle Seleborg gör. Trodde att ni på forumet var intresserad av sådant, men några av er vill tydligen helt enkelt bara ta in ett enkelt spår. Jag personligen har inga kunskaper att bedöma de risker som Calle arbetat hårt för att bli kända. Men som jag sagt i annan tråd, egentligen inga nya uppgifter om bandmasksmitta, utan skåpmat, och kanske glömd sådan, efter professor Claes Rehbinder.
Jag tycker att det är bra att folk med erfarenhet och vetenskaplig bakgrund seriöst granskar och ger oss alla intresserade sin syn på hur stora riskerna är.

88. Calle!

2010-03-19 18:33

I ditt inlägg nr 150 i den andra debatten hävdade du att "Någon säker kunskap om skillnaderna finns inte" om olika stammar av granulosus http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=415061&context=60321
Innebär det att du tror att ett svenskt laboratorium på t.ex. SVA
inte kan analysera skillnaderna mellan den nordliga (sylvatiska) och domesticerade biotypen av E. granulosis?
Skillnaderna verkar viktiga för att bedöma hur stora riskerna med de olika stammarna är.
Av vad jag hittills läst verkar den domesticerade genotypen som i Europa, Mellanöstern och Nordafrika mest cirkulerar mellan får och hundar vara farligast för människan och hennes boskap.

http://www.wolf.org/wolves/pdf/EchinococcusIdaho.pdf

http://www.wolf.org/wolves/pdf/FWPEchinococcus.pdf

87. Stridsberg och Lewerin har fel

2010-03-19 17:23

Citat NWT "Det handlar om en mask som kallas rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) och som finns på hundar nere i Europa.
– Risken är större att få in den in den med importerade sällskapshundar som inte avmaskas, än med varg, säger hon (Susanna Sternberg Lewerin).
Vad Lewerin påstår här och som tydligen Ulf Stridsberg tycker är bra är i själva verket FEL. Boström talar om e. granulosus som nu finns i Finland och som om inget görs snabbt så kommer e. granulosus att smitta ned svenska älgar, renar, rådjur, boskap. SVA har överhuvudtaget inte letat efter denna parasit och om Lewerin inte känner till det så är det märkligt. Troligt är att Lewerin försöker blanda korten så att ingen skall märka vilken rappakalja hon talar. För hennes skuld hoppas jag hon är gravt felciterad. E. multilocularis (rävens dvärgbandmask) finns inte primärt hos hundar i Europa utan hos rödräv, huvudsakligen i Alp-området och har inte spridits särskilt mycket till andra länder trots ett intensivt resande med hundar varför hundar inte är någon stor spridare av denna sjukdom. Däremot finns både e. granulosus och e. multilocularis hos varg i Estland, Ryssland mm. Lewerin borde känna till de båda maskarnas livscykler men hennes uttalande får mig att tvivla. SVAs underlåtenhet att redogöra för konsekvenserna av varg i Sverige börjar nu kanske även klarna på regeringsnivå, SVA har uppenbarligen fått i uppdrag att göra om läxan, vilket kan förklara Lewerins märkliga utfall mot Boström.

86. Falsk flagg?

2010-03-19 17:22

När skall Roslagsmormor öppet våga stå för sina åsikter och synpunkter?
I stället för att bedriva vargpropaganda bakom signatur. Vad är problemet?

85. Uffe

2010-03-19 16:58

Det finns ju knappt någon sjukvård i Sverige.De gör väl som med allt annat. Blundar och då finns inga handikappade eller cansersjuka.Billig och bra lösning i fattigsverige.Och vanligt folk har ingenting att jämnföra med och tror på all Svensk propaganda att Sverige är bäst i klassen och världsetta.Sverige är ett pyttelitet förlåt, fattigt skitland som hänger som en Svans efter andras framgångar. Stora i orden liten på jorden. Folk i andra länder vet med knapphet om att det finns ett land som heter Sverige.

84. Stridsberg förnekar sig aldrig

2010-03-19 16:57

"En frustrerad veterinär sprider skräckpropaganda" är alltså motdraget från kramarsidan. Tänk att en människa kan vara så in i bomben bombad...

83. Motståndskraftiga ägg?

2010-03-19 16:57

Någon som vet om det räcker med ett snabbt uppkok när man gör sylt för att ta död på ev. ägg? kanske dags att sluta med rårörda lingon...

82. Stridsberg

2010-03-19 16:57

läser man SVA,s hemsida så får man en annan uppfattning än vad denne SVA anställde har... Men att du skulle sprida nån artikel där risken minimeras var väl ingen högoddsare precis...

81. Perra HÄLSIN nej...

2010-03-19 16:56

nej, jag har ingen länk till Dala-Demokraten

80. Allvarligt talat, Uffe S,

2010-03-19 16:56

....ja, det var ju lugnande, och.....vad säger att just den här personen har rätt och inte veterinären? Hur kan vi veta att de vargar som vandrar in från Finland inte bär på smittan? De avmaskas ju inte mig veterligen bara för att de blivit svenska medborgare. Sunt förnuft, Uffe, är en egenskap att ta på största möjliga allvar. Att tänka själv, att vara källkritisk åt alla håll, är också viktigt. Helt klart är att ingen vet om vi redan har den här masken här, ingen vet om vi kommer få in den i Sverige, ingen vet om det blir slut på bär och svampplockandet med tiden. En massa gissningar, en massa axelryckningar, en massa huvudruskningar, är allt. Ett vet vi, om vi inte har varg och mårdhund i våra skogar, samt stenhård koll på importhundar (helst förbud) då klarar vi oss. Så det är bara att välja ståndpunkt. Mitt sunda förnuft säger mig oavsett vad man tycker i vargfrågan, att det kan ju rimligen inte vara värt priset, att få in den här masken, ens för den mest fanatiska varganhängaren. Eller...?

79. Uffe Stridsberg och RMM

2010-03-19 16:56

Varför undviker ni kärnfrågan? Vad gör vi när granulosus-smittan är konstaterad bland våra vilda djur?
Sen tycker jag Roslagsmormor att du skyltar nu under falsk flagg efter Svenska Rovdjursföreningens årsmöte. Följ Uffe Stridsbergs exempel. Han deklarerar ärligt vem han är.

78. BS

2010-03-19 16:55

Inte bara Dala-Demokraten utan Ljusdals posten har tagit med artikeln hela sista sidan.
Jag tackar Seleborg för envishetheten.

77. Också jägare?

2010-03-19 16:55

Är Uffe Stridsberg också jägare? Medlem i Jägarnas riksförbund? Verkar ju vara väldigt intresserad av jakt o jägare! Kunnig? Näe, men väldigt intresserad! ; D

76. Edvin!

2010-03-19 16:55

Jag tycker du ska ringa Livsmedelverket och fråga hur mycket kontroller de gör på importerad svamp och bär. Sedan kan du återkomma med svaret, så får alla här veta vem som hade fel.
Sanningen Edvin, det är att folk i länder där maskarna finns ytterst sällan blir smittade. Ge mig en anledning varför svenskar skulle vara känsligare.
Att gå omkring och oroa sig för något som troligtvis aldrig kommer att inträffa – det ger däremot en allvarlig risk för ohälsa.

75. Jag vill Tacka

2010-03-19 16:54

Jag vill tacka den svenska Alliansregeringen för att de fört in en väldigt farlig smitta i landet. För var det en väldig kontroll av djur som kom in via våra gränser, nu placerar de ut Dvärgbandmask med varg utan att tänka sig för, hur fan ska det här sluta. En som undrar.

74. Roslagsmormor

2010-03-19 16:54

Att återinföra Varg i Sverige är lika dumt som om vi skulle införa Indiska trafikregler i Sverige.Och varför inte skicka Vargarna till månen i ett rymdskepp,dom gillar ju den.

73. Uffe Stridsberg och RMM

2010-03-19 16:54

Varför undviker ni kärnfrågan? Vad gör vi när granulosus-smittan är konstaterad bland våra vilda djur?
Sen tycker jag Roslagsmormor att du skyltar nu under falsk flagg efter Svenska Rovdjursföreningens årsmöte. Följ Uffe Stridsbergs exempel. Han deklarerar ärligt vem han är.

72. Roslagsmormor

2010-03-19 16:54

Roslagsmormor räknar upp gamla kommunistländer där relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är urusla.Arbetskraften blir utnyttjad och lönerna är mycket låga.Det finns en stor del urfattiga människor som utnyttjas som billig arbetskraft,dessa arbetare har ingen talan och har inga rättigheter gentemot sin arbetsgivare.Med roslagsmormors inställning undrar man om hon har härkomst ifrån gamla Ryssland.Då fick folk köa en vecka för att köpa bara en brödlimpa.

71. Bärplockning eller varg är frågan

2010-03-19 16:54

Citat från http://www.nwt.se/article677612.ece "– Det finns inga tecken på att vargar eller mårdhundar här hos oss, bär vare sig hundens eller rävens dvärgbandmask, säger Susanna Sternberg Lewerin.
Veterinären avslutar sitt brev med att alla älgar till slut kommer att bli lika nedsmittade som i Finland."
På vilket sätt är detta lugnande, Ulf Stridsberg? Att inga tecken finns(!) beror ju på att man inte letat, skamligt. Vi har möjligheten att stoppa smittan för vi behöver inga vargar i svensk fauna och när allmänheten får full kännedom om konsekvenserna av att ha varg i landet så kommer vargen att utrotas. Svenska tidningar verkar nu köra samma taktik som de gjorde när Climategate exploderade, först tiger man så länge det går, sedan kommer man med "lugnande artiklar"! Norska Nationen http://www.nationen.no/rovdyr/article5030191.ece har tagit upp saken.

70. Nu krävs handling och inte utredningar

2010-03-19 10:17

Förhållandet att varg smittar idisslare, till exempel älg, kronhjort, ren, rådjur och dovhjort samt boskap med bandmasken e. granulosus har varit känt i långa tider och har naturligtvis varit en av flera orsaker till att varg är så avskydd överallt i världen. Att varg skulle smitta ned våra vilda och tama djur var därför väl känt när regeringen Tage Erlander med Olof Palme 1965 tog bort skottpengen på varg och fredade varg från den 1 januari 1966 .
Att varg skulle smitta ned våra vilda och tama djur var lika väl känt när regeringen Göran Person med bland andra Mona Sahlin, Tomas Bodström 2001 fick sin proposition ”En sammanhållen rovdjurspolitik” antagen av Riksdagen.
Att varg skulle smitta ned våra vilda och tama djur var lika väl känt när regeringen Reinfeldt hösten 2009 fick sin proposition ”En ny rovdjursförvaltning” godkänd av Riksdagen.

Vid alla dessa tillfällen var det likaså väl känt att dvärgbandmasken e. granulosus är ett hot mot folk- och djurhälsa och att förekomsten av denna parasit starkt begränsar allmänhetens möjligheter till friluftsliv samt att den utgör en stor hälsofara för alla som har sitt arbete i djurskötsel, jord- eller skogsbruk eller på annat sätt tillbringar mycket tid utomhus.

69. Väntar på svar!

2010-03-19 10:16

Jaha Roslagsmormor. På vad grundar du alla dina påståenden? Vad har du för utbildningar, kunskaper, erfarenheter? Om varg? Rovdjur etcetera? Menar du på fullaste allvar att du har rätt och alla andra har fel?

68. Andra uppfattningar

2010-03-19 10:16


Men all respekt för de som oroas av veterinären Hans Boströms och Calle Seleborgs uttryckta ängslan, kommer här mer lugnande uppfattningar.

http://www.nwt.se/article677612.ece

67. Utvecklingen är helt förutsägbar

2010-03-19 10:14

Jag tog inte till några överord utan varnade för vad som kommer att hända den dag vi får in dvärgbandmasken i varg-älgpopulationen. Och hittills har inget kommenterat kärnpunkten. Vad gör vi den dag masken är konstaterad i en mellansvensk varg eller älg? Det är ett val som vi bör ha klart för oss innan det händer. För det finns ingen möjlighet att stoppa utvecklingen. Smitta hos våra tamdjur kan behandlas och kontrolleras. Smitta bland de vilda djuren, nej.

Följande fick jag som kommentar från Finland.
Än så länge inga reaktioner fån myndighetens sida alls. Evira (vär SVA) har i sina netsidor berättat om situationer bl.a. i området jag har studerat, men bara ytligt, aldrig med vargen i bilden. Hundarnas avmaskning rekommenderas men behovet att spola hunden och tvätta stövlar och kläder efter skogturnéen tycks vara onödig. Vid en varg, avskjuten mitt i byn, som jag bara skickade till Evira tog jag prov på parasitägg från pälsen med vanlig tejp. Eviras veterinärer gjorde detsamma och fick bandmaskäggliknande runda ägg vid analöppningen och svansen som jag också. De skickades till Zürich där en expert bestämde dom som E.granulosus.
Vid kontakter med estniska parasitologer har jag kunnat uppfölja utväcklingen där. Vargekinokokken har varit ganska vanlig där eftersom man vid den ryska tiden fraktade in kor, får och vad som helst ifrån hela S-unionen. Första fall av rävbinnikemasken har man också funnit. Men som i Finland och Sverige, rävar obduceras inte tillräckligt av veterinärer och biologer.
Hos oss i Ilomants hade vi en hög vargpopulation i början av 80-talet. Då upptäctes en hög dödlighet vid en fårflock i byn Naarva. Vår distriktsveterinär Ari Peltola obducerade kadavrer och en massiv granulosus- infektion i lungorna blev funnen. Fyndet stärktes nog av dåtidens Evira, men saken blev aldrig uppmärksammat. Ari skrev en rapport i lokala tidningar men fick bara stryk av journalister som menade att det kan inte vara sant. "Ekinokokker har ju inte blivit funnen nån annanstans i Finland..."
I dethär fallet kommer det at hända precis som det alltid brukar ske. Vi griper vid åtgärder alltid ca 10 år efter Sverige, även i fall som redan varit akuta i Finland länge. "De har ju inte hänt nånting i Gamla Riket heller..."

Vargtotemismen är vår ny religion. Vi människor brukar göra bara ont och fel som vargar aldrig gör.
Kaarlo

66. BS

2010-03-19 10:13

Har du länk till artikeln i Dala-Demokraten?

65. Sjuk Mormor

2010-03-19 10:12

Tror inte särskilt många blir sjuka av att få reda på sanningen om smittor som hotar oss, bär och övrigt som impoteras kontolleras med provtagningar och kontrollprogram, så även där har du fel. Nä du Mormor är några några som gör folk sjuka så är är det ni vargivrare, ni vill att människor som vistas och bor i naturen ska ha det så jävligt som möjligt, det är er enda önskan, så sluta snälla du.

64. bravo

2010-03-19 09:00

Dala-Demokraten som vågade skriva om det här i tidningen

63. Mask?

2010-03-19 08:59

Mask som dödar, vargen den ä smart han, när vi människor får BÖTER för att pinka på fel plats, men vargen den e bra enl förståsigpåare.

62. Osökt

2010-03-19 08:59

infinner sig frågan:
Vem/vilka oseriösa veterinärer har tidigare deltagit i vargmärkningarna då?
En eloge till Calle och till
Hans Boström som gör vad tidigare veterinärer redan borde gjort...

61. Demokratin är död Vakna upp .

2010-03-19 08:59

kom ihåg vem satt i makten när dessa rovdjursbesluts togs om antal vargar om hur många björnar svenska landsbygden skulle få ha på sin bakgård själv,klart inte stockholm eller sörmland enbart landsbygden helt enligt den så kallade rödgröna röran grönsakern ville ha miljön dvs naturkollen därför heter det miljöåklagare när det är jaktbrotts misstanke eller så fort ett enda rovdjur som har blivit skadat så startar palme -utredningen igen även om det var en, olykshändelse,det kan dom som drabbats bekräfta men om någon stackars med- människa i sin sökan efter natur- upplevelser skulle bli skadad av rovdjur eller nu det senaste bär eller svamp ni alla olyckliga undersåtar så får ni, skylla er själva. glöm inte bort detta när valet kommer rösta in mården i hönshuset sen tycker jag som många andra att vi skall, bjuda dom tossarna som säger sig vilja föra våran röst i riksdagen på plättar e,våfflor med rå rörda bär valfritt men plockade i varg -revir,är ett måste vid valstugorna bara att bjuda på mums vad gott.surt sa räven vad härligt du svenska grönköping det är vår äntligen har vi fått en värdig motståndare hoppas den sprider sig fort så att vi kan bjuda många på våran sylt själv ska jag bjuda på många härliga våfflor med rickligt med rå rört skall det bli mums glöm inte detta vid valet allt är båg o fiffel bara för din ,röst sen kör dom över oss igen. så är det dom skiter n fullständigt i oss på ,landsbygden helt klart.bara deras egna byk klarar sig så är det eller var det någon annan som trodde på dessa så varse god det är inte lätt när man ser sanningen av denna grönköping,politik,listan skulle bli hur lång som helst dessa små,påvar patriarker kungar o baroner i folkdräkthar ett syfte det är sitt eget byk inte ditt inte mitt allt annat är en stor lögn glöm inte detta när valet kommer lätt som en plätt mården i hönshuset klart rå rört skall det bli ha dett gott.

60. Ja du Gråhundsägare, risken är stor…..

2010-03-19 08:58

……att du drabbas av en orosrelaterad sjukdom, framför att bli sjuk av något annat.

Det här verkar ju vara rena nojan som drabbat många här. Det plockas svamp och bär i andra länder också – med eller utan dvärgbandmaskar. Hur många blir sjuka av det? De använder säkert inga latexhandskar när bären plockas vare sig i Polen, Baltikum eller i Ryssland. Vi importerar t o m svamp och bär ifrån länder där båda typerna av dvärgbandmask finns.

Bäst ni passar er för tårtan eller filen med blåbär om ni inte vet varifrån bären kommit, och de djupfrysta bären i affären – var har de plockats?

T o m Calle Seleborg – som startat delar av hysterin menar på att det kanske inte är så farligt just nu. Se hans inlägg i den här tråden i dag kl 09:36. Där verkar han vilja tona ner det hela lite, men frågan är om han lyckas stoppa den boll han satt i rullning.

Undrar hur många som kommer bli verkligt sjuka p g a oron som skapats av Calle m fl innan det ens konstaterats att masken finns i Sverige!

59. Ny blogg om vargen!!!

2010-03-18 20:41

Ta chansen att blogga om vargen. Gå in på...
http://vargnejtack.cybersajt.se

58. Räddning

2010-03-18 20:41

Jajjamän, enda vägen ur detta helvete med varg är att rösta på landsbygddemokraterna, snabbt och enkelt. Händer inget inom ett år, plock svamp och bli en vegetarian, då blir plågan kortare. Absolut absolut ingen varg.

57. Henrik Åland

2010-03-18 20:08

Det finns flera sjukdomar som kan ge upphov till cystor i levern. Granulosus-systor är insprängda i levern. Skär du sönder dem är de vätskefyllda och med något som ser ut som små sandkorn. Observera att de är ofarliga för dig men låt inte hunden komma i närheten. Gör du ett nytt fynd skicka in det till Finlands motsvarighet till SVA. Troligen har den vandrat in från fastlandet. Mårdhunden kan vara men är sällan huvudvärd för granulosus.

56. Vi löser detta Freddan!

2010-03-18 19:15

Vi bärplockare, svamplockare, jägare, fiskare, lantbrukare, boende på landet, allmänheten m m ska inte deppa ner oss nu! Tillsammans ska vi förändra detta till det bättre! Det är valår i höst! Landsbygdedemokraterna är vår räddning, de ska kämpa för en levande landsbygd!

55. Rymdobjekt

2010-03-18 19:15

det var den mest knasiga jämförelse av Roslagsmormor, här pratar vi varg och vad den för med sig av död ohälsa och lidande. Rymdobjekt passar bättre in på en sida om ev UFO.
Herregud hon måste vara totalt förblindad av som hon tycker, vargens förträfflighet och ser inte till vad våra förfäder gjorde för att kunna leva ute på landsbygden och ha en utkomst om än liten i många fall men ändock. Kan inte jag och min sambo få hämta skogens guld och det röda bärens gåva, hjortronas gudomlighet,m.m. ja sjutton vet om man ens vågar fiska ur en skogstjärn fisken kan ju smittas när den landas, allt detta pga av en natur romantiska skaror som skriker sig hesa samt med politikers totala avsaknad av verklighetens förankring om vad som verklig sker ute på landsbygden, om ni ansvariga verkligen inte inser detta har ni tagit bort en livskvalite som för oss på landsbygdens är så viktig tror mig veta att vi lever närmare naturen än alla dessa naturmuppar som sitter bakom tangenterna på en dator

54. Räven

2010-03-18 19:14

Enligt artikeln är rävens typ av mask ännu farligare. Finns denna smitta hos rävar i Finland? Nästa fråga är vilken typ av mask mårdhunden bär på?

53. Kalla fakta

2010-03-18 19:14

Har just skickat artikeln till ansvarg redaktör på TV4 kalla fakta!
Hoppas att fler med mig hjälper till att sprida denna artikel!
Påminn gärna redaktören johan.asard@tv4.se om artikeln ju fler desto bättre!

52. Calle S.

2010-03-18 19:14

Stor eloge till du och dit job met information om dværgbandmasken.
EU er informerat.
Anders Hermansson kan du gi mig et link, da går upgiftorne samma vag til EU. evt. på jessen@jafnet.dk

51. Dyrt med kontroll av dvärgbandmask

2010-03-18 19:14

Nu börjar det dyka upp oroliga forskare som vill påtala faran med denna smitta. Mycket bra att det lyfts fram det måste vara lika lått att ta prover som att märka vargarna.
Naturvårdsverket sitter med pengarna så det är bara för regeringen att ge dom uppgiften omedelbart. Det är inte klokt att laborera med den fina natur
vi har ,bara att kunna gå ut och plocka bär och svamp. Är det slut med det nu .Dags att kräva ett svar av myndigheterna. Eller offrar man möjligheten till bärplockning för att öka vargens antal. Människans välbefinnande är tydligen mindre värt än vargens förekomst.

50. Hur ser cystorna ut?

2010-03-18 19:13

Sköt en mindre älgtjur i åländska skärgården förra året. Levern som skulle tillagas visade sig sen vara full med massor av vita ärtstora klumpar i levern. Vi har ej varg, men sker invandring av älg från Finland. Mårdhunden är väldigt talrik. Kan detta bero på nån av bandmaskarna?

49. I höst bjuder vi Riksdagens ledamöter.

2010-03-18 19:13

På pannkakor med rådrörd blåbärs sylt,samt glass med rådröda hjortron. Plockade i varg revir.
Tänk vad uppskattat det kommer att bli av dom, eller.

48. Tack Calle Seleborg

2010-03-18 19:13

för att du oförtrutet jobbar vidare! Du har av vissa kallats, för Gud vet vad, men ändå orkat stå emot. Heders!
Förhoppningsvis kommer väl de styrande att sakteliga nyktra till och ta till sig detta. Det kommer väl i valrörelsen, som extra valfläsk. Nu gäller det att ändra politiken totalt vad avser vargen, sen får vargens tillskyndare säga vad de vill. Jag tror och hoppas att vi snart är vid vägs ände. Överblivna forskare och spårare kan väl tilldelas en jobbcoach, det behöver ju riksdagsmän som avgår för att komma tillbaka till ett normalt liv. Det går fort att komma bort från verkligheten! Vilket väl torde ha bevisats ett flertal gånger i denna tidnings artiklar och kommentarer.

47. SNF

2010-03-18 19:12

Vad gillar SNF och RF detta, deras medlemmar kanske aldrig vistas i skog och mark, med svampkorgen i handen. Tydligen behövs en del upplysning i detta ärende. Det behövs jakt på varg, räv och mårdhund. Skottpengar på mårdhund vore inte fel. De vargar som skall tas in i landet måste först sättas i karantän och avmaskas. Alla vargar som kommer in från Finland borde fångas eller skjutas. Hårdare regler för hundimport. Dessa punkter är viktiga om vi skall en levande landsbygd

46. Höstsysslan borta!!!

2010-03-18 15:38

Jaha då var den höstsysslan borta med då inge bär o svampplockning var ska detta sluta man blir mera o mera deppad när men ser var det är på väg!!!!

45. Smålänning

2010-03-18 15:37

Även om det i princip går att plocka bär även med bandmask i skogen så visar det sig att bärplockning upphör i masksmittade områden. Det blir för krångligt att skydda sig och plockningen upplevs som alltför farlig. Under ett normalår växer det mer än 250.000 ton blåbär, 150.000 ton lingon och 80.000 ton hjortron i svensk skogsmark. Därtill kommer 20.000 ton andra bär. Bärindustrin plockar varje år bortåt 20.000 ton vilda bär och därtill kommer den husbehovsplockning och nöjesplockning. När vi fått in bandmask i landet räknar bärindustrin med att förlora 600 miljoner kronor varje år på masken. Därtill kommer förluster från utebliven expansion av bärplockning, svenska skogsbär blir allt mer populära utomlands där de har bandmask på många ställen.

44. Fredde

2010-03-18 14:01

Glöm det där med hundens och rävens mask, ALLA hunddjur kan bära på båda sorters mask. Läs mitt inlägg nr 18. Närmaste smitta med rävens bandmask (e. multilocularis) är varg i Estland, Ryssland och länder i Östeuropa. Därutöver har den hittas i Danmark, Polen, Ryssland, Alperna hos räv, och på Svalbard hos fjällräv. Mårdhund såsom alla hunddjur kan vara huvudvärd åt båda maskarna. E. multilocularis lär komma till Sverige om inget görs.

43. Smitta

2010-03-18 14:01

För den som till stora delar har levt med och av naturen verkar nu detta vara slut. Våra politiker har tydligen inte någon kunskap om naturen och ersättningskraven blir skyhöga om sjukdomarna kommer.
Att flytta varg verkar vara rena dårskapen av dem som förordar detta.

42. Calle

2010-03-18 13:45

Calle, ett ordspråk. Oxen är långsam men jorden tålmodig. Så kan det vara för oss som bor och lever av det "riktiga landet".

41. Räven

2010-03-18 13:45

Enligt artikeln är rävens typ av mask ännu farligare. Finns denna smitta hos rävar i Finland? Nästa fråga är vilken typ av mask mårdhunden bär på?

40. Hur går det nu...

2010-03-18 12:22

för alla som försöker tjäna en slant på bärplockning och svamp,det går ju åt skogen. Det blir väl kravmärkta bär plockande i växthus smaksatta av en massa E-nr härligt med nyplockade lingon... Gröten blir inte detsamma utan. Man får hoppas att myndigheterna vaknar annars måste de bytas ut, för så här kan vi inte ha det.

39. Heja Calle

2010-03-18 12:22

En eloge till dig som har fått slitit mycket för din sak angående vargen och Dvärgbandmasken och dess smittspridning med allt vad de innebär.
Till RMM, googla på internettroll sån är du om du själv inte har begripit detta, för du tillför inget i debatterna du kastar bara skit gentimot de som inte tycker som du = vargen är helt ofarlig och helt oskyldig till allt. Snacka om att man lever med skygglapparan nerdragen konstant över ögonen.
Det är sådant som kallas för förnekelse."jag vet och jag kan allt attityd"

38. Nollvision

2010-03-18 11:21

Jag upprepar än en gång: Inga vargar i vår natur!
Våra förfäder utrotade vargen i vårt land för att naturen skulle innehålla det som vi människor hade nytta av. Naturen skulle tillhöra människan och inte innehålla onyttiga företeelser. Det framgår mer och mer att en nollvision av varg är det enda riktiga!

37. Mona, hur vet man om man är smittad?

2010-03-18 11:20

Man kan göra en serologisk unersökning, ett blodprov. Tyvärr ger det inte 100% utslag.
Det finns inga speciella symptom. De beror helt och hållet på vilket organ som är drabbat. Så regeln är: Om du vet att du varit i ett smittat område för säg 5-15 år sedan berätta det för läkaren. Det är just detta som gör blåsmasksjukan till en så lömsk sjukdom.

36. Avmaskad

2010-03-18 11:20

är det inte så att dvärgbandmasken redan finns i vårt land? Vargarna som vandrat in öster i från måste väl ha ätit på andra sidan gränsen, och fått i sig masken där den finns väl utspridd. Annars är det ett erkännande att vargen är avmaskad och utsläppt, som dom nekar till.

35. Stopp

2010-03-18 11:20

Omedelbart stopp för inplanterade eller flyttning av varg är ett krav, för inte vill vi ha smitta spridd vind för våg med myndigheternas hjälp, nog illa där den redan finns.

34. Psykologisk operation

2010-03-18 11:19

Mona, genom olika former av slug propaganda (som saknar verklighetsförankring) försöker dom försvaga motpartens motståndsvilja. Det är därför de uppfattas så oerhört korkade i våra ögon. Deras svaghet är att deras åsikter saknar förankring i det liv de själva lever. Men då kan vi ju fortsätta med psykologiskt försvar.

33. JonT.

2010-03-18 11:19

Du ironiserar va? Gud har inte skapat något. Naturen styrs av oordning och slump utan uppenbar mening. Vi människor har makt att förändra den till något som är positivt för oss och andra. Som dig ser jag ingen mening med varg och fästingar, men det finns fler arter, parasiter t.ex. Beslut i den riktningen ska våra beslutande organ ta, regering och riksdag. Tyvärr verkar det som om politikerna för tillfället tappat förståndet.

32. Detta är bara ett kvitto...

2010-03-18 10:13

...på det jag alltid tyckt när det gäller varg. Den har samma status som fästingen. Det vill säga helt värdelös.
Jag förvånas över att Gud kunde göra dessa två misstag.

31. ÄR det så att man ska undanhålla sanningen?

2010-03-18 10:05

Men undrar om hon är imun denna rosslagsmormor , undrar bara varför alla som tog denna svininfluensaspruta skulle tycka om hennes synpunkt. STÅ PÅ ER om information om smittor som vi enligt henne förstorar, undrar om hon skulle säga samma sak om hennes älskade barnbarn fick smittan av att hon exempelvis plockat svamp el, bär men jag förstår inte vad rymndskrot har men smitta som kommer med skogen? Man skulle vilja att detta gick ut till allmänheten så jag själv kan bedöma vad som känns rätt för mig el,var och en fick bestämma +en mer faktaskriven artikel i dagstidning. Kostar inte detta sjukvården då? Undrar bara. Hur vet man sen att man har denna masksmitta? kan nån tala om det då? kännetecken kanske .

30. Låt mig tona ner dagens fara lite.

2010-03-18 10:04

Dvärgbandmasken är ganska outforskad på flera viktiga punkter. Som tur är verkar det som människan inte är någon naturlig mellanvärd. Även personer som varit exponerade för faran ett helt liv kan gå fria. Så att få i sig ett ägg behöver inte betyda katastrof. Om man misstänker att hunden kan ha ätit av dött djur i skogen kan man för säkerhets skull be att få rätt avmaskningsmedel av veterinär. Under tiden använd bajspåsar, alltid.
Vid bär- och svampplockning var noga med hygienen, använd gärna latexhandskar. Släng dem inte i naturen. Skölj lingon och blåbär noga vid hemkomsten, ät inga i skogen. Visar det sig om några år att området för bärplockningen kan vara smittat upphetta eventuellt rårörda eller frysta bär och förpackningar.
Dvärgbandmasken omöjliggör inte allt umgänge med naturen. Men den är en fullständigt onödig extra risk som vår riksdag har gett oss. Under applåder från "bevarande"-organisationerna.
RMM varför skickar du inte din kunskap till Hans Boström. Tror du inte han vet vad som finns på SVA?

29. Inte oroad....

2010-03-18 09:34

Näe, Roslagsmormor är inte oroad över något som kopplas till varg i Sverige.
Jag har funderat över mormors enorma kunskaper om varg. Vilka utbildningar inom området har du egentligen? Erfarenheter? Kunskaper? Etcetera?
Att du inte är någon jägare det har du redan talat om för mig. En hybris drabbad åsikstmaskin med tillgång till internet? "Nu syns/hörs jag då finns jag".

28. S

2010-03-18 09:31

Rösta på Mona å låt vargstammen växa sig stark över hela Sverige och sedan kan vi gräva ner oss.

27. Olle

2010-03-18 09:31

Du rör ihop maskar, jag tror du tänker på hjärtmask, här är det frågan om e. multilocularis som ännu officiellt inte har hittats i Sverige. E. granulosus måste man räkna med att den redan finns här med tanke på långvandrande vargar och smittosituationnen i Finland, alla "genetiskt" värdefulla ryssvargar är med stor sannolikhet bärare av ett antal parasiter däribland e. granulosus. Avmaskning av tamdjur i stor skala kommer att få stora ekologiska konsekvenser eftersom avmaskningsmedlen kommer att spridas i naturen och drabbar mängder av arter. Att utrota alla frilevande vargar är i den jämförelsen en bagatell.
Vare sig frost, torka eller avmaskningsmedel tar död på de mikroskopiska äggen som smittar människor.

26. Då...

2010-03-18 09:31

..får vi hoppas att vi än så länge är förskonade från parasiten. Sen ska varenda varg som lyckas komma in österifrån få skjutas utan snack, och vill de ha ner genetiskt värdefull varg så får de se till att vargarna som kommer ner blivit kollade och avmaskade, fan ta dom om de tillåter att vår natur blir förstörd.

25. Roslagsmormor

2010-03-18 09:30

Vore tacksam om du kunde nämna en enda plats på denna jord där vargen finns i äldre populationer och inte problemet men dvärgbandmaken finns...
Eller kommer Sverige att bli undantaget som bekräftar regeln menar du?

24. Dags att utkräva ansvar

2010-03-18 09:30

Upproret mot masken sprider sig, Liberg anser sig inte tagen på sängen trots att det nog är bästa beskrivningen av hans agerande. Han, om någon borde ha viftat med en stor dödskalleflagga inför riksdagen såväl 2001 som 2002. Svenska Jägareförbundet och Torsten Mörner kan inte bortförklara sin fullständiga tystnad vare sig det gäller vargens ödeläggelse av medlemmarnas jakt eller vargens och dess parasiters och sjukdomars ödeläggelse av svensk landsbygd. LRF har känt till alla problemen kring varg i långa tider men valt att hålla tyst, däremot för de en stor utrotningskampanj mot vildsvin. Sedan har vi partier, markägarorganistationer, JRF med flera som också varit väl informerade men hållit tyst, varför? Och sist men inte minst har vi WWF, SNF med många flera.
Stort tack och heder åt Calle Seleborg.

23. Angående frågan om Axilur

2010-03-18 08:55

Jag citerar jordbruksverket: "De vanligaste avmaskningsmedlen som används mot spolmask och bandmask i Sverige avdödar inte dvärgbandmasken. Endast preparat som innehåller prazikvantel eller epsiprantel dödar parasiten. Veterinär och apotekspersonal vet vilka preparat som ska användas."

22. Jakt med löshund och bärplockning i mellansverige är ett minne blott

2010-03-18 08:50

Hur mycket fakta mot vargens negativa närvaro måste fram innan vi följer våra förfäders agerande när dom tog bort detta väsen från våra marker.
Jag saknar ord! Men är inte förvånad av detta beteende från politiker och myndigheter som helt saknar kunskap om vargens oerhört negativa påverkan för oss som lever med den in på knutarna. Skulle man tillåta en gruppering varg i t.e.x Värmdö? Ni vet nog svaret! Detta är inte ett demokratiskt land snarare en diktatur!

21. Parasiter

2010-03-18 08:50

Denna varning gäller även frukt, bär, grönsaker odlade i trädgårdar. Att försöka bevara en art kan innebära att man går emot ordningen i naturen. Resultatet blir aldrig bra när naturen manipuleras. Förutsättningen för Vargen i miljön är inte densamma som för hundra år sedan.

20. Svensk räv har inte dvärgbandmask (ännu)

2010-03-18 08:50

Tack och lov har inte svensk räv dvärgbandmask ännu. Masken finns hos räv i danmark, varför det finns stor risk att den kommer över därifrån. Speciellt om det ligger is under vintern. Jag har för mig att jag läste om att man hittat masken hos rävar på någon ö i södra sverige och att jägare ställt upp i att försöka utrota räven på ön för att masken inte skulle sprida sig till fastlandet.

19. Calle

2010-03-18 08:49

All heder åt Calle som jobbat med frågan i motvind.

18. Savage

2010-03-18 08:49

Maskarna ifråga heter e. granulosus och e. multilocularis på latin, namn som anger hur de växer i offrets kropp. Att e. granulosus kallas hundens eller vargens bandmask beror på att varg är dess viktigaste huvudvärd och älg, ren, kor osv. är mellanvärdar. Masken multilocularis har fjällräv som viktigaste huvudvärd och smågnagare är vanliga mellanvärdar. Men observera att båda maskarna sprides av alla hunddjur plus ytterligare några arter och människan kan smittas av båda maskarna. E. granulosus kan ofta opereras bort från dina organ emedan e. multilocularis växer inbäddad i organen, till exempel lever, lungor, hjärna osv. och denna mask är vanligtvis obotlig och dödlig. Men det tar några år att dö.

17. RMM

2010-03-18 08:49

"Surt sá räven"....

16. Men

2010-03-18 07:29

jag hade förstått att räven oxå kunde bära en mask som kunde smitta människa. Men jag visste inte att den var så farlig som den tydligen är. Då vill jag fråga hur stor är smittan bland rävarna? hur kan man rekommendera folk att inte plocka bär och svamp i endast vargrevir när rävens mask är mycket mycket farligare, räv finns det ju överallt?
eller är våra rävar inte smittade av den farliga masken?

15. Rikspressen

2010-03-18 07:29

Nu är det hög tid att en kritisk artikel om varg publiceras i dom stora tidningarna och dessa uppgifter från Boström får inte stanna i våra tidningar enbart.

14. det här

2010-03-18 07:28

Skulle dom skriva om itidningarna.Dom som inte läser jakttidningar vet ju ingenting om det här.Men det törs dom väl inte

13. Så nu går ni och oroar er

2010-03-18 07:28

…..för något som kanske inte kommer att hända. GRATTIS!

Själv hoppas jag innerligt att inte forskarna talar om allt de vet om alla rymdobjekt som kan komma att träffa jorden, förrän de vet exakt var katastrofen kommer att ske så att de som riskerar att drabbas får en möjlighet att agera. Alla andra slipper oroa sig i onödan.

Om ni tror att det är Calle Seleborg som satt fart på detta så misstar ni er grundligt. SVA och NV är medvetna om riskerna och arbetar på detta MEN de väljer att inte oroa befolkningen i onödan innan de har fakta på bordet.

Hundens dvärgbandmask har vi f ö haft i Sverige redan vid olika tidpunkter – även när det fanns ytterst få vargar i Sverige.

Hade Calle sökt på Smittskyddsinstitutets eller Jordbruksverkets hemsidor (dvs de institutioner som har hand om smittor farliga för människor), så hade han hittat en hel del information, och inte behövt sprida en massa desinformation. Informationen från Jordbruksverket t ex är från början av 2007, så något hemlighållande har knappast förekommit http://www.sjv.se/download/18.b1bed21121e26684180004294/V%C3%A4rt+att+veta+om+dv%C3%A4rgbandmask+mars+SLUTLIG+4+maj.pdf

Det är bara det att information måste man själv söka efter. Myndigheterna skickar inte automatiskt ut vad de vet till hushållen, såvida det inte är något mycket akut hotande. I annat fall skulle vi säkert få lika mycket myndighetsinformation som vi idag får reklam.

12. Avmaska vilda vargar går inte

2010-03-18 07:27

Så länge smittan finns kvar i älgpopulationen. Den bistra sanningen är att endera lever och kanske dör vi med vargarna och bandmasken eller vi vidtar nödvändiga åtgärder.
Först måste alla vargar bort från området och inga nya får komma in. Vill man inte vänta ca 15 år till dess alla smittade älgar dött får man ta bort samtliga av dessa också. Sedan håller man rent i 4-5 år till dess äggen har dött.
Ska bara passa på och påpeka att jag varnat Olof Liberg sedan en tid för den här utvecklingen. Brist på gensvar beskriver väl bäst reaktionen.
Vill passa på och tacka de som stött mig i denna kampanj att få upp problemet till ljuset.

11. Herregud!

2010-03-18 07:26

nu sitter jag här med min gråhund vid sidan. han tittar bedjande på mig och vill så gärna bli klappad.
ska jag få lov att sätta på mig handskar och skyddskläder innan jag kan klappa han.
hur ska jag förklara för min 10 åriga dotter och hennes vänner att dom inte får klappa hunden pga att dom kan bli sjuka om dom klappar han.
vi får verkligen hoppas att landsbygdsdemokraterna kommer in i riksdagen. då finns det en liten chans att det går att stoppa denna rovdjurspolitik som man totalt tappat all kontroll över pga 3-4000 rovdjursfanatiker som endast har asfalt under fötterna.

10. Fundering

2010-03-18 07:26

funkar vanligt axilur även på dvärgbandmaskar av bägge sorter? Tacksam för svar...

9. Jag

2010-03-18 07:26

faller in i hyllningskören till Calle S, tack och lov att det finns människor som vågar stå upp även när vinden blåser åt fel håll, nu får vi se hur detta hanteras av våra kära politiker.

8. Varg slukar allt

2010-03-18 07:25

Och vi som försöker leva så miljövänligt som möjligt genom att inte köpa Coca Cola,drickor,saft och sylter med långa miljöovänliga transporter i bagaget.Vi har alltid plockat bär till blåbärssaft,lingonsaft,hallonsaft och gjort blåbärssylt,lingonsylt,trambärssylt,hjortronsylt utan kokning för vitaminernas skull.Svampplockning kan man glömma.Flera företag finns som levererar bär till affärer restauranger och bagerier.Ska de gå i botten nu.

7. Underbart!

2010-03-18 07:25

Vilket fantastiskt nyttodjur vargen är, den förenklar verkligen livet!

Tack Calle S. för din envishet den har äntligen börjat ge resultat.

6. Jaha

2010-03-18 07:25

Det ska bli intressant att se reaktionen från ansvariga myndigheter, om det öht blir någon reaktion.

5. till låns

2010-03-17 21:39

jaha är det här jag ska lämna över till mina barn och barnbarn. Nu är det slut på våra underbara skogsturer fiske jakt bärplockning .Nej nu får det väl vara nog med dumheter.hur ska man få folk att bo kvar på landsbygden. Hur ska man tala om för barnen att allt som dom lärt sig sen de var små inte gäller längre.vi har levt med och av naturen ett par hundra år men nu kan det vara slut.Så jag måste fråga är det värt det här?Någon måste vara ansvarig för spektaklet!!

4. Vad säger man?

2010-03-17 21:38

Suck och Grattis Calle. Synd bara att allting ska ta för lång tid för vissa människor att inse och förstå. Trots upprepade upplysningar från Calle och många andra.
Det är en klen tröst, men man har ju länge suttit och bara väntat på att få säga " Vad var det vi sa". Många fler "vad var det vi sa".Kommer att komma inom en snar framtid. I alla fall så länge vargstammen fins kvar och tillåts växa.
Den allra enklaste grundtanken är så enkel som. Varför utrotades vargen en gång i Sverige? Inte var det väl för att den bara förde FANTASTISKA egenskaper med sig. Trivsel och enbart njutnig.....

3. Vah i H-vete??????

2010-03-17 21:38

Vad i hela helvete håller regeringen och det så kallade narurvårdsverket på med? Nu kan man fan inte ens gå i skogen och plocka bär och svamp längre pga av risk för dvärgbandmask, o så ska dom stoppa mårdhunden från att etablera sig i sverigre men varg mm får härja fritt.! Läser längre ner här på sidan om att rennäringen håller på att haverera fullständigt, upp till 30% av vinterstammen blir slagna av rovdjur främst lodjur. Folk kan på vissa ställen inte låta barnen leka ute pga av oro för varg. Man kan inte låta hundar springa lösa. Förra veckan blev en kvinlig joggare dödad av vargar i canada. Va är det som gör att rovdjuren går före allt sunt förnuft!!!! Är så tragiskt att läsa alla vargkramares tjat om biologisk mångfald dom vet ju fan inte ens vad det betyder!! Nej lås in hela sveriges befolkning i fjollträsk och låt hela skiten haverera fullständigt........

2. Bra jobbat Calle

2010-03-17 21:37

Skulle jag vilja säga, för även om det kanske inte enbart beror på honom så tror jag ändå att han har bidragit till att frågan äntligen kommer upp till ytan.
Nu skall det bli intressant att se vad våra forskare kommer fram till.
Skall också bli spännande att se den extrema bavarandesidans reaktion.
Att tiga ihjäl det kommer nog inte att vara en möjlighet längre.

1. Jasså det är dags först nu...

2010-03-17 21:37

... för Svenska Jägarförbundet att skriva något om detta. Men, det är bättre sent än aldrig. Vi på denna sida har dock redan blivit upplysta om detta hot av Calle Seleborg vilken vi nu har all anledning att tacka för sin framsynthet.
Jag skulle också gärna se ett erkännande från denna webbsidas främsta faktaförnekare, R-mormor, Anders Åberg, Dalle med flera låtsasvetare.
Ett tack till statstjänstemannen Hans Boström är även på sin plats som sin övertygelse trogen törs gå på tvärs emot den statligt förljuga propagandan om vargen som en välgörare för landet. Jag hoppas verkligen han inte får lida för sin samvetsgärning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons