• Allmogejakt

Polisen kräver att få avgöra om vådaskjuten ska få behålla vapnen

AktuelltPublicerad: 2008-08-28 12:46

Polismyndigheten i Västerbotten har överklagat en dom från länsrätten, som innebär att en 30-årig man att få behålla sina jaktvapen. 30-åringen blev vådaskjuten av sin far när denne använde ett av sonens vapen.

– Vi anser att länsrätten har begått ett formfel, säger polismästare Thomas Olofsson till Västerbottens Folkblad.
Under förra årets älgjakt lånade 30-åringen ut sin älgstudsare till sin far som saknade vapenlicens. Fadern vådasköt 30-åringen. Han skadades svårt, men överlevde.
30-åringen misstänktes för brott mot vapenlagen och polisen beslagtog hans vapen i väntan på den rättsliga prövningen.
Mannen överklagade polisens beslut till länsrätten, som upphävde beslutet.

Blev inte åtalad för vapenutlåningen
Länsrätten ansåg att polismyndighetens preliminära beslut visserligen var korrekt och att 30-åringen allvarligt åsidosatt vapenlagen när han lånade ut vapnet. Men åklagaren valde att inte väcka åtal på grund av att 30-åringen erkände vapenbrott och att den slutliga prövningen sannolikt skulle låta honom behålla vapnen.
Länsrätten tog detta ett steg för långt, anser polismyndigheten i Västerbotten.

Polisen ville avgöra om vapnen
– Länsrätten borde ha nöjt sig med att fastställa vårt preliminära beslut och låtit oss avgöra om vapnen slutgiltigt skulle återkallas. Det hade varit den rätta gången, säger Thomas Olofsson till Västerbottens Folkblad.
30-åringen äger tre hagelgevär, två kulgevär samt en revolver.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Rätt

2008-08-29 12:48

Ansvaret för vapenlicenser ligger hos polismyndigheterna och polisens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen länsrätten. Länsrättens beslut kan därefter överklagas till kammarrätten. Sista instans är regeringsrätten.
Anser polismyndigheten att vapenlicenserna ska återkallas för de helt formellt rätt att överklaga. Att bära vapen är ingen rättighet.

2. Självklart ska han inte ha vapen

2008-08-29 11:30

Jag tycker att han inte ska få ha vapnen kvar, han har trots allt gjort ett grovt fel. Men frågan är om polisen ska bedömma det. De ska väl bara verställa sådana här beslut.

1. Polisstat?

2008-08-29 09:13

Det är väl inte polisens uppgift att förkunna domar? I så fall kan ju landets domstolar slå igen. Nu är kanske polismästaren utbildad domare men det framgår inte...
Polisen kan väl visserligen återkalla vapentillstånd men att låta dem bestämma när ärendet ligger hos en domstol är fel, i så fall skulle polisen sett till att inget åtal väckts.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons