• Älgskadefondsföreningen

Politisk enighet om bättre ersättning efter rovdjursattacker

AktuelltPublicerad: 2006-06-20 21:19

Det enda de sju riksdagspartierna är överens om är att tamdjursägare ska få bättre ersättning efter rovdjursattacker.
Även till exempel produktionsbortfall bör ersattas av staten, ansåg politikerna.
Det framgick när Jägarnas Riksförbund arrangerade en rovdjursdebatt i Bollnäs folkhögskola som inledning på förbundets stämma.

Debatten klargjorde flera saker inför höstens val.
De borgerliga har samordnat sig och anser bland annat att stora rovdjur ska få skjutas även när de attackerar tamdjur utanför hägn.
Det tycker även socialdemokraternas partistyrelse.
Borgarna i Alliansen och socialdemokraterna är också överens om att skyddsjaktsbeslut för varg bör flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelserna. Det är också överens om att hela rovdjursförvaltningen ska få en mer regional styrning.
Men s-regeringens två stödpartier tänker även i fortsättningen stoppa alla lagändringar som gör det lättare att skjuta varg och andra rovdjur.
Miljöpartiet och vänsterpartiet är klart jaktfientliga och de mest rovdjursvänliga partierna.

Rekordjämnt val i höst
Med tanke på att höstens val verkar bli rekordjämnt mellan blocken väger stödpartierna tungt. Inget tyder på att socialdemokraterna får egen majoritet efter valet.
Därför hade socialdemokraternas Hans Stenberg stora problem att lansera partiets purfärska jakt- och viltvårdsprogram. Debatten hölls den 16 juni. Samma dag hade programmet antagits av partistyrelsen.
Socialdemokraterna vill tillåta att stora rovdjur får skjutas även när de attackerar tamdjur utanför hägn.
– Kan ni garantera det med tanke på stödpartierna? undrade debattledaren Anders Eklund, politisk chefredaktör på Hälsinge Tidningar.
– Ja, det blir en ändring, svarade Hans Stenberg.

Skrattsalva från publiken
När skrattsalvan lagt sig från de cirka 100 i publiken kom den definitiva sänkningen av s-utspelet när miljöpartiets Leif Björnlod tog till orda. Det blir ingen ändring så länge miljöpartiet kan påverka en s-regering.
– Det beror på rädslan för illegal jakt, förklarade Leif Björnlod.
När Hans Stenberg kommenterade att socialdemokraterna så fort som möjligt vill ha reglerad licensjakt på de allt större rovdjursstammarna kom mp-repliken blixtsnabbt.
– Det är en förhandlingsfråga, inflikade Leif Björnlod.
Jägarnas Riksförbunds ordförande Conny Sandström undrade hur partierna skulle se till att fäbodrörelsen kan överleva med tanke på framför allt den växande björnstammen i norra Sverige.
De borgerliga vidhöll att de vill ge större rätt att skjuta stora rovdjur även utanför hägn.

Ska få skjuta utan att bli kriminell
– Det ska finnas möjligheter att skjuta rovdjur utan att bli stämplad som kriminell, svarade folkpartiets Anita Brodén.
Kristdemokraten Björn von der Esch och centerpartiets Karin Ånöstam var visserligen tveksamma till hur djuren ska kunna bevakas även under dygnets mörka timmar.
– Varg och fäboddrift går helt enkelt inte ihop, kommenterade Björn von der Esch och fick medhåll av c-politikern.
Även s-politikern Hans Stenberg påpekade att de flesta rovdjursangrepp sker när inte någon människa är i närheten.
– Det här är något vi får leva med när vi har livskraftiga rovdjursstammar, kommenterade han.
Vänsterpartiets Karin Nilsson hade tidigare under debatten hävdat att det gäller att vara lyhörd och lyssna på alla när det gäller rovdjursfrågor.

V tror mer på Rovdjursföreningen
Men nu visade hon att vänsterpartiet mest lyssnar på felaktiga uppgifter från Rovdjursföreningen.
– Det har ju kommit rapporter om att det är fler skador som orsakas av hundar. Och bjällror som skydd mot vargangrepp är inget man ska skratta eller bua åt, tyckte Karin Nilsson.
– Jag tror inte att rätten att skjuta attackerande rovdjur skulle missbrukas av jägarna, kommenterade moderaternas Patrik Norinder.
Miljöpartiets representant var snabb att avfyra sin kommentar:

”De anlitar skjutglada hillbillies”
– Fäbodbrukarna skulle lätt kunna hitta några skjutglada hillbillies. Det finns jägare som inte är pålitliga.
Leif Björnlod har uppenbarligen inte lyssnat på Jens Karlsson från Grimsö forskningsstation, som även deltog vid debatten. Han tillhör de forskare som hävdar att utökad rätt att skjuta rovdjur vid attacker mot tamdjur inte är ett hot mot till exempel vargstammens överlevnad.
– Det är helt enkelt omöjligt att i någon större grad sitta och vakta tamdjur med en bössa, sa Jens Karlsson.
Även publiken hade möjlighet att på i förväg skrivna lappar fråga politikerna.
En fråga var om det är rimligt att det på 30 procent av Sveriges yta är en koncentration av 50 procent av lodjurstammen, 90 procent av vargarna och 30 procent av björnstammen.

För stora rovdjurskoncentrationer
S-politikern Hans Stenberg tyckte inte att det är rimligt med så stora rovdjurskoncentrationer i Mellansverige:
– Därför vill vi ge länsstyrelserna större möjligheter att förvalta rovdjursstammarna.
Miljöpartiets Leif Björnlod tyckte däremot att rovdjuren ska få följa sitt naturliga beteende och få vara där de trivs bäst.
– Självklart är det för mycket med 90 procent av vargarna på en så liten yta. På sikt måste vi tillåta licens- eller avlysningsjakt, fastslog moderaten Patrik Norinder.
– Men hur länge ska ni i socialdemokraterna styras av miljöpartiet? undrade Patrik Norinder. Ni hoppar ju dit de vill.
– Nu vet vi vad vi vill, svarade Hans Stenberg. Då blir det inte lika lätt för finansministern att ändra på det vid budgetuppgörelser.

Vittnade om rovdjursangrepp
Före rovdjursdebatten vittnade Ann-Christin Pettersson, lantbrukare från Örebro län, och Lotta Wiringe, lantbrukare från Väse i Värmland.
De beskrev vilka fruktansvärda syner de mött sedan vargar slitit sönder deras boskap.
– Tidigare tyckte jag vargar var jättehäftigt när jag fick möta dem i Kolmårdens djurpark, berättade Lotta Wiringe.
– Men nu har jag sett åtta månaders kalvar som fått öron och svansar avslitna. Rovdjuren har gjort vår mark värdelös. Det är svårt att följa djurskyddslagen och ha djuren ute på bete. Nu törs jag bara ha djuren nära huset, förklarade Lotta Wiringe.
Vittnesmålen gjorde dock inget intryck på miljöpartiets man.
– De värsta skador jag sett på boskap kommer från hundar, utbrast Leif Björnlod under den efterföljande debatten.


S-politikern Hans Stenberg och moderaternas Patrik Norinder har närmat sig varandra politiskt i rovdjursfrågan. Men Stenberg har svårt att freda sig mot argumenten att det egentligen är miljöpartiet som avgör rovdjurspolitiken.

Inte längre vargfantast. Lotta Wiringe från Väse i Värmland vittnade om hur vargattackerna mot hennes nötboskap förändrat tillvaron drastiskt.

Två jaktfientliga rovdjursvärnare och en liberal som vill ha större rätt att skjuta rovdjur. Vänsterpartiets Karin Nilsson, Anita Brodén från folkpartiet och miljöpartiets Leif Björnlod.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Miljöpartiet vinnare?

2006-06-27 20:45

Det finns många väljare som är okunniga om de problem den förda rovdjurspolitiken innebär för livet och djurhållningen på landsbygden. Sedan finns det väljare som ser på jakt och jägare med stor skepsis.
Jag befarar att Björnlods parti vinner väljare hos dessa grupper genom sitt hårdnackade nej till ändring av paragraf 28.
Något annat skäl till miljöpartiets hållning i rovdjursdebatten kan jag inte se.

2. Oförstående politiker

2006-06-21 18:03

Miljöpartister med Leif Björnlod i spetsen borde göra bättre nytta någon annanstans. Han kan sitta och räkna bilar vid Stockholms biltullar istället. Nu retar de både stockholmare och glesbygdsbor. Om inte de empatibefriade miljöpartisterna åker åt fanders nästa val så går Sverige en mycket tråkig framtid till mötes.

1. Som man bäddar får man ligga!

2006-06-21 18:02

När socialdemokraterna driver rovdjurspolitiken som de gör med stöd av partier som vänstern och miljöpartiet blir resultatet därefter. Hela rovdjurspolitiken är en stort misstag som blir tydligt för allt fler undan för undan.
På köpet får då politikerna betyget från berörda människor och det blir inte bara missnöje utan misstro och förakt.
För man en ansvarlös politik får man det omdöme man förtjänar.
Var det inte nån som sa att en klok politiker gör som folket vill. Men då kan man inte lyssna på de oinsatta, naiva uttryck som vargälskare ofta ger, ”låt de leva de är ju så fina”.
Ingemar Stenmark myntade så på pricken korrekt med: ”Dä ä int lönt å förklar för dom som int begrip.”
Av en ansvarsfull regering kräver jag en ansvarsfull politik. Så är det inte nu.
Det pratas en hel del om pengar. Rovdjurpolitiken kostar pengar, och de drabbade skall ersättas fullt ut av staten, kräver vissa. Det betyder att du och jag får stå för hela kalaset!
Vi har viktigare områden för våra skatteslantar.

Det är dags att ta ansvar. Staten måste agera nu för att unvika alltför stora kostnader och tragedier. Släpp jakten helt fri på björn och om inte det räcker, inför skottpengar för att nå en stam på cirka. 500 björnar totalt i hela landet.

Vad gäller vargen efterlyser jag en konsekvensutredning från Naturvårdsverket.
Sedan en ny handlingsplan för hur vi skall få bort den vargstam som bara innebär problem och kostnader för människorna och ett ständigt djurplågeri av bytesdjuren.
Kan inte Naturvårdsverket hantera detta får regeringen se till att byta ut tjänstemännen eller agera själva.
Det krävs en ny regering. Den nuvarande har bara lurat oss, med till exempel morkullejakten, och har förbrukat sitt förtroende.
Regeringspartierna vill förbjuda både jakt och vapen. Den som inte ser det är ”blind”.

Ett löjets skimmer strålar över socialdemokraternas så kallade rovdjurspolitik.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere