Sveriges modell att inte tillåta överklagande av Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor strider mot EU-rätten. Det slår EU:s miljökommissionär Janez Potočnik fast i en så kallad formell underrättelse till utrikesminister Carl Bildt (m).

" /> Potocnik dömer ut nya jaktbeslut
  • Älgskadefondsföreningen

Potocnik dömer ut nya jaktbeslut

AktuelltPublicerad: 2014-08-19 11:53

Sveriges modell att inte tillåta överklagande av Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor strider mot EU-rätten. Det slår EU:s miljökommissionär Janez Potočnik fast i en så kallad formell underrättelse till utrikesminister Carl Bildt (m).

Kommissionen uppmärksammades på Sveriges planer redan förra hösten, när frågan om vargförvaltningen och en ny rovdjurspolitik stod på politikernas agenda.
Den 10 december 2013 antog riksdagen regeringens proposition utan ändringar.
Den nya rovdjurspolitiken syftade bland annat till att öka inflytandet regionalt. Besluten skulle fattas så nära människorna på landsbygden som möjligt.
I praktiken innebar det att besluten delegerades ner till länsstyrelserna. Dessa beslut kan i sin tur överklagas till Naturvårdsverket.

Kritik mot stopp för överklaganden
I den delen har inte EU:s miljökommissionär något att erinra. Men när Sverige samtidigt införde ordningen att det inte går att överklaga Naturvårdsverkets beslut till högre instans är inte kommissionen med längre.
Nu riktar Janez Potočnik kritik mot Sverige och skriver till Sveriges utrikesminister Carl Bildt:
”Detta innebär att ett beslut om jakt på stora rovdjur som fattas av länsstyrelsen efter delegering av beslutsratten enligt 24 a § jaktförordningen endast kan överklagas till Naturvårdsverket. Det överklagade ärendet kan inte överklagas vidare, vare sig till annat förvaltningsorgan eller till en domstol eftersom myndighetens beslut är slutgiltigt och definitivt.”

”Strider mot Århuskonventionen
”I detta avseende anser kommissionen därför att Sverige inte uppfyller kraven i artikel 9.3 Århuskonventionen jämförd med artikel 216.2 i EUF-fördraget och med principen om ändamålsenlig verkan av direktiv 92/43/CE, särskilt dess artikel 12 jämförd med bilaga IV a) och artikel 16.”
Det betyder att EU inte godkänner Sveriges rovdjurspolitik i den delen som handlar om överklagandeprocessen.
Den stämmer inte med artikel 9.3, som handlar om medborgarens rätt till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen).


Expert har varnat 
Tidigare i år varnade Jan Darpö, professor i miljörätt, i en intervju i Jakt & Jägare, att EU skulle inta den här hållningen.
– Jag är säker på att EU-domstolen kommer att säga att det strider mot ”effektivitetsprincipen”, om man får frågan. Den principen säger att det inte får vara omöjligt att lyfta administrativa beslut till domstol, sa Jan Darpö i Jakt & Jägares webbradio.
Sveriges regering uppmanas nu att svara EU-kommissionen och komma in med synpunkter på kritiken inom två månader.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Helt rätt nr 17.

2014-08-25 13:44

Allt du skriver stämmer och är kanske i underkant
Synd att inte hela Värmland får läsa och debattera ämnet Värmland imorgon?
Miljötalibaner finns tyvärr på fler ställen än mp.

22. #20

2014-08-23 22:56

Vart vill dom ha dom? Majoritet/minioritet är inte lika med rätt och eller fel. Det går heller inte att med demokrati fatta beslut på odemokratiska grunder.

21. @HMK

2014-08-23 13:24

Senaste rapporten från FjällMistra är från 2011. Tror du den är aktuell idag?

20. Varg och svenskarna

2014-08-23 10:53

Enligt FjällMistra vill majoriteten av svenskarna, inte bara stockholmare, ha varg i landet.

19. 1 person

2014-08-21 11:45

Skall en person styra vårt land? Dags att få detta prövat.

18. #13

2014-08-21 08:08

Hur har du tid med valstuga den 21/8? Första dagen man får släppa stövaren på jaktträning. Har du ingen egen borde du be att få föja med någon som har en. Då kanske även du kommer att förstå glädjen, som hunden känner. Och du, jag jagar på mark som är smittad av 3 vargrevir.

17. Thorbjörn E

2014-08-20 15:38

Miljötalibaner är snällt sagt! MP ljuger i sin presentation av vart partiet står. Biologisk mångfald! Hela Värmland ska ha en levande landsbygd med en samexistens med vargen?!!
Vilket skitsnack! Ni kan inte ens stava till vitvård, djurhållning, jakt m.m.
Ni är ju inte mottagliga för informationen ni får om vargens härjningar. Det står ju dagligen om dödade tamboskap, hundar, hästar. Här i Värmland kommer 3000 älgar få sätta livet till! På bekostnad av skogsägare som inte får förvalta sin egen skog. Älgjakten kommer att bli inställd på flera håll på grund av en icke jaktbar stam. I Torsby hade en fåruppfödare sin 12:e vargattack!
Levande landsbygd? MP är det sämsta som hänt svensk politik efter EU.

16. Har Darpö rätt?

2014-08-20 13:47

Se på Fransmännen,,Där lägger Miljöministern ett förslag om en ny Förordning i Nationalförsamlingen (Riksdagen) om jakt på 36 vargar. Förslaget går igenom. Därefter meddelas deras motsvarighet till Naturvårdsverket om den nya förordningen. Och en förordning kan inte överklagas.
Så skulle också vårt statsskick fungera! Snabbt och enkelt. Här har däremot har alla riksdagsbeslut ett inbyggt Moment 22.

15. CE

2014-08-20 13:47

Så du tycker att dagens ordning med SRF NSF och allehanda mer eller mindre extrema organisationers ständiga överklaganden är bra? Ingen i Sveriges riksdag eller regering eller för den delen Naturvårdsverket är nöjd med detta förfarande. Med ditt och Potocniks sätt att se på det så kommer det aldrig att kunna beviljas skyddsjakt ens på dom allra besvärligaste individerna. Överklagandena drar ut på tiden så tidsfristerna rinner ut i sanden. Och vad kostar alla dessa överklaganden?
Sverige har Europas mest dokumenterade rovdjursstammar, samt även stora och balanserade med jakt som skötselmetod, och har så haft i många år, men det ska en sån som Potocnik komma med pekpinnar på? Han som kommer ifrån ett land där det tillåts jakt på varg i mycket större omfattning än i Sverige! Men det hela handlar om att olika bevarandeorganisationer sprider desinformation samt undanhåller fakta för Potocnik. Och han sväljer allt okritiskt. Är det nåt som ska granskas så är det denna mans agerande samt kontakter med Svenska bevarandegrupper som inte har ett uns av förståelse för dom drabbade !

14. Där ser man

2014-08-20 13:46

Då blir det ingen jakt i vinter heller då!!!

13. Till 2.

2014-08-20 13:46

Det är mycket lågt och opassande att kalla Miljöpartister för miljötalibaner. Vi kommer att vara med och styra Sverige efter valet och det ser jag fram emot. Det blir skifte i regeringen efter valet och det behövs. Så länge vi är med i EU får vi följa dom regler som gäller. I morgon är det dags att stå i valstugan på Stortorget i Örebro.

12. Till 4.

2014-08-20 13:45

Det har ingen betydelse att man byter ut kommissionären, regelverket är det samma i alla fall.

11. Undrar...

2014-08-20 01:15

...hur mycket herr Potocnik får tillåtas att domdera med Sveriges politiker, innan de reser lite ragg och säger ifrån. En svensk tiger, verkar vara modeordet för dagen i vår M-ledda regering.

10. Darpö har rätt...

2014-08-20 01:15

I Sverige har den enskilde personen liten chans att få rätt i en tvist mot samhället, vilket professor Jan Darpö bekräftar då han säger att myndighetsbeslut enligt EU måste kunna överklagas till domstol.

Självklart skall länsstyrelsens beslut kunna överklagas som i detta fall till Naturvårdsverket. Sedan är det stopp idag. Både länsstyrelse och Naturvårdsverk är statliga myndigheter och definitivt inga domstolar. I ett rättssamhälle döms i domstol och inte i myndighet. Det är tur vi har EU som kan ta Sverige i örat!
Det finns fler ämnesområden i Sverige där rättning i ledet borde ske...

9. Miljörätt

2014-08-20 01:14

Betesdjur bör gå före varg i miljöfrågor och miljörätt!

8. Svårt att fatta

2014-08-20 01:14

Många debattörer verkar ha svårt att fatta att det är tack vare Potocnik och EU som miljöpartiet och dess svans har möjligheter att sabotera riksdagens beslut om rovdjur.

7. Vargens status

2014-08-20 01:14

För att få till stånd en förvaltning av den svenska vargstammen finns det bara en väg att gå, OCH, det är att jobba för en nedklassning av vargens skyddsstatus i både Bernkonventionen och i Habitatdirektivet. Vargen är på intet vis utrotningshotad enl. IUCN. (Rödlistan) Det är bara något som Världsnaturfonden, WWF, som i mångt o mycket styr miljöpolitiken i både Bernkonventionen och i EU lyckats få inskrivet i regelverket.
Vi måste jobba för att få till stånd en nedklassning av vargens skyddsstatus till ett jaktbart vilt, då är problemen lösta och vi kan hantera vargfrågan inom landet utan inblandning utifrån.

6. I LEDBAND.

2014-08-20 01:13

Hur länge skall vi normala svenskar acceptera Potocnik och EU när det gäller vår rovdjursförvaltning, och övriga områden?
Nu är det hög tid att regeringen sätter ner foten, och kräver att vi själv hanterar.

5. Det går inte...

2014-08-20 01:13

...att vänta på bättre tider! Vi måste försvara våra djur. Vargh-et håller ju på att ta över landsbygden. Den här Potocnik vet inte ett skit om våran viltvård! Och flata svenska politiker låter honom hållas! Man skäms över att vara svensk.

4. Snart kommer en ny kommissionär...

2014-08-19 13:53

Snart ska kommissionärarna bytas ut och det ska väl mycket till för att vi ska få en lika ignorant person till dessa frågor som Potocnik. Lita på att han kommer att jobba hårt så här i elfte timmen för att sabotera vår viltvård så mycket som möjligt!
Till och med en gris kan räkna ut att vi inte kan ha en ordning i viltförvaltning där domstolsprocesser som kan ta flera år på sig ska vara inblandade.
Han borde läsa på om subsidaritetsprincipen istället. EU vilar på den. Förvaltningsrätten i Stockholm är alldeles får långt ifrån medborgarna i Värmland, Dalarna, Örebro, Skåne o.s.v. Faktum är att den tycks ligga på en helt annan planet!

3. Omförhandling

2014-08-19 13:47

Ännu en spik i EU-kistan, och nu måste väl t.o.m. den mest EU-rädda riksdagspolitikier inse att det är tvunget med en omförhandling av art- & habitatsdirektivet, så att vi i Sverige kan sköta våra rovdjurspopulationer utan inblandning av diverse paragrafryttare inom EU, annars kan vi ju konstatera att med en röd-grön valseger och de verklighetsfrånvarande politikerna i MP och V med i en regering, så kan vi säga godnatt till en levande landsbygd i Sverige, om man inte tycker att en total avfolkning av densamma och en fri spridning av de stora rovdjuren, allt i Rewilding Europe-andan, är en levande landsbygd.

2. Potocnik borde läsa på

2014-08-19 13:47

Vi har även ett beslut fattat av riksdagen som anger antalet vargar vi ska ha i landet.
Det måste strida mot någon konstig konvention när vi tvingas stå ut med snart det TREDUBBLA antalet.
Kanske den självgoda Potocnik kan hitta en möjlighet att justera det faktiska antalet vargar så det stämmer med det regeringsbeslut som finns, dvs acceptera avskjutning av hundratals vargar.
I övrigt är det bara att invänta det stundande valet,och hoppas på att M,C,FP,V gör ett katastrofval.
Miljötalibanerna (MP) och de antialltsomihuvudsakutövasavmänaktiviteter (FI) blir borttagna som valbara partier till riksdagen!!!!!
Reinfeldt visade tydligt sin avsky för allt som inte är politiskt korrekt när han sade att regeringen SKALL lägga 43 miljarder till på invandringen och i princip skita i allt vad barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och landet utanför Stockholms 70-skyltar står för.
Det skulle intressant att höra hur dom tänkt sig att över 9 miljoner svenskar + alla invandrare skall bo i Stockholm bara för att de skogsbeklädda delarna av Sverige skall hushålla alla de vargar som Potocnik och Miljörörelserna vill ha (men inte hos sig själva).
Nu MÅSTE vi ut ur EU innan den svenska landsbygden blir en ödelagd djurpark!

1. Ytterligare...

2014-08-19 13:44

...en anledning till att snarast lämna EU!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere