• Pinewood

Potocnik stoppar vargjakten

AktuelltPublicerad: 2012-12-20 17:35

EU-kommissionen och miljökommissionären Janez Potocnik stoppar den planerade urvalsjakten på inavlade vargar i Sverige. Han anser att planen som presenterats inte kan visa hur det ska uppnås gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

”En ny jakt skulle inte vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv”, avslutar Potocnik sitt brev till mijöminister Lena Ek.

Enligt Svenska Dagbladets nätupplaga är Ek upprörd över beskedet.

– Jag är oerhört arg. Vi har försökt att hitta en balans mellan bevarandeintresset och den frustration som människor i vargområdena känner, men kommissionen tänker enbart på bevarandeintresset, säger Ek till svd.se.

Miljöministern har nu bett Naturvårdsverket att analysera brevet för att se hur frågan om vargjakt ska kunna föras vidare.  


Jakten stoppas enligt verket
Men Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, har redan kommit fram till att den selektiva jakten på inavlade vargar inte kan genomföras som planerat

– Vi ska gå igenom brevet från EU-kommissionen. Men vi ser i nuläget att det inte är troligt att vi kan fatta beslut om jakt, säger Maria Ågren i ett pressmeddelande.

Prioritet nummer ett är att undvika en vargjakt som gör att Sverige dras inför EU-domstolen.

– Det gynnar inte Sveriges möjligheter att självständigt få förvalta den svenska vargstammen om det blir en domstolsprocess. Under den tid som domstolsprocessen pågår blir vårt handlingsutrymme ännu mindre. Och en sådan process kan pågå under flera år, kommenterar Maria Ågren.


Utsättning av vargvalpar blir det ändå
Det här hindrar dock inte verket från att iscensätta den planerade genetiska förstärkningen av vargstammen. Det innebär att vargvalpar ska sättas ut i olika revir, bland annat i Färnareviret i Västmanland.

– Det är ännu viktigare nu att genomföra åtgärder för genetisk förstärkning för att vi i Sverige ska få förvalta vargstammen självständigt i framtiden. Efter helgerna kommer vi att börja märka vargtikar så fort det är bra spårförhållanden, förklarar Maria Ågren.

Besluten om skyddsjakt på enskilda vargar påverkas inte
 på grund av kommissionens inställning, påpekar Naturvårdsverket i pressmeddelandet.


Därför måste domstolen undvikas
Verket avrundar med att rada upp några punkter vad som händer om Sverige stäms inför EU-domstolen.

• Sverige riskerar att förlora möjligheten att självständigt förvalta de delar av rovdjursförvaltningen som omfattas av en eventuell stämning.

• Om domstolen finner att Sverige gjort fel i förvaltningen måste vi rätta oss efter detta. Annars kan det bli höga böter för Sverige.

• En eventuell fällande dom kan också få konsekvenser för andra delar av vår svenska rovdjursförvaltning, till exempel licensjakt på andra rovdjur.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

124. JJ #122

2012-12-27 21:06

I vilka länder är vargen fredlös?
Om jag fattat rätt beror skottpengarna i Ryssland på att det var så dåligt intresse att jaga varg så man var tvungen att införa skottpengar i vissa områden för att få folk att jaga dom,om det har hjälpt vet jag inte,för nån uppföljning av den artikeln om skottpengar har jag inte sett.

123. jonas #118

2012-12-27 21:06

Nej det kan jag inte,jag är inte genetiker "jag är bara en vanlig bonde med koavel som intresse" så det är inte mitt jobb att beskriva det, du får fråga nån som kan det!
Däremot vet jag att en liten population har det svårare med inavel än en stor och det behöver man inte vara genetiker för att räkna ut utan det borde räcka med att heta "jonas".
Men om du läser alla obduktionsrapporterna från dom skjutna vargarna i Sverige så finns det där några fall som tyder på genetiska defekter,så det är bara att läsa ,dom är inte hemliga.

122. K.F

2012-12-27 11:43

Ja undra varför vargen är "fredlös" i vissa länder? Kan du svara på det?

Ett seriöst sammarbete lär nog aldrig bli av. Varför skulle te.x Ryssland vara med och samarbeta om ett djur de själv anser är ett "skade"djur som de t.o.m deler ut skottpengar på? Dom skrattar ju åt oss....

Sen så finns de inte längre någon fenoskandisk vargstam. Den dog ut för länge sedan. Det som vi nu har i Sverige är en ny ras som forskarna har skapat själv.

121. Fredin ?

2012-12-27 11:43

Vad ska vi ha vargen till ? Vad gör den för nytta i Sveriges brukade skogar ? Varför ska vi ha varg ? Klarar vi oss utan varg ?

120. canis lupus är inte rödlistad!

2012-12-27 11:42

Och om NV;WWF;SNF;EU; etc säger att vi i Sverige har en unik ras av denna ras!! Så varför skall vi då blanda upp den, utan låt leva sitt eget liv. Om det är en unik ras så måste den först bli rödlistad! Men om Sverige får in tallbarkborren så är väl de också en lika skyddsvärd ras som vi måste hjälpa ÖVRIGA EU att ta del av eller? Nä åt h_lv_t_ med alla som vet så bra för oss på landet!
Mvh
Skogssmygaren

119. Dag L! Jag gillar verkligen en positiv attityd

2012-12-26 22:11

….för tror man verkligen att något ska fungera, så brukar det faktiskt också göra det.

Så okunnig jag är – och långt ifrån akademiker – så tror jag också att det kan räcka med 1-2 invandrare per varggeneration. Det rör sig väl då om 2-3 nya individer per 10 år – eller?

Hur ser resultatet ut från att de två första fick sin kull 84?

Frågan är hur många som klarar av att passera filtret i Finland (vargarna är fredlösa i Finlands lappmarker), och sedan klara av nästa filter i Sverige. När man dessutom vet att det pågår jakt på varg i ryska delen av Karelen – med skottpengar dessutom – så är frågan om det verkligen lyckas för en enda varg att ta sig igenom den passagen.

Hur nära besläktad den stackaren är med våra svenska senaste invandrare – är väl också något att ta i beaktan.

Du menar att det är ”jätte-enkelt”, och det är det säkert i teorin, men hur ser det ut i praktiken?

Själv önskade jag verkligen att vi kunde få med oss Ryssland på tåget, dvs att vargar från ryska Karelen i öster, till Norge i väster räknades in i den fenoskandiska vargstammen. Ett seriöst samarbete mellan dessa fyra länder skulle ge en möjlighet för en livskraftig stam, som inte behöver vara så stor till individantal i respektive land.

118. kokillen från 2 till 400

2012-12-26 20:53

Kan du beskriva vilka genetiska defekter vi har på dom svenska vargarna.

117. Hur lägga upp det...

2012-12-26 20:53

...så naturvårdsverkets inte blir beroende av att valpflytt funkar? Kerstin Fredin #110 frågar mig hur jag skulle lägga upp det så vi blev oberoende av att den osäkra valpflytten fungerade.
Det är jätte-enkelt, antingen läser man "EU-riktlinjerna" och finner att det räcker med en migrant per generation, som den naturliga immigrationen överstiger. Eller så läser man vad vargforskarna på Grimsö har skrivit, senast som slutkläm på den genetiska sårbarhetsanalysen. Det räcker med F=0.15, en reduktion med 40% av inaveln och det kan man - enligt den senaste Grimsö rapporten - komma upp till med naturlig invandring kombinerat med selektiv jakt. Kanske kombinerat med att inte dyrt och heligt lova att avliva Junseletiken 31 maj (det är ju lätt ordnat att bli av med det löftet, bara byta ansvarig tjänsteman). Naturvårdsverket överdriver våldsamt och kan för övrigt inte utföra den här typen av beräkningar på rätt sätt. Man skulle skilja på förvaltningsmål och gynnsam bevarandestatus, och sortera in de svårrealiserade drömmarna i förvaltningsmålen och bara det som är absolut nödvändigt i kraven för gynnsam bevarandestatus (som man riskerar den typ av kommentarer man fått om man inte klarar). Men tyvärr är det överambitiösa personer i naturvårdsverket som trodde de skulle få guldstjärnor och inte underkänt för att de siktat mot trädtopparna. Kanske naturvårdsverket ändå lärt sig något "the hard way".

116. # 113 Kokillen

2012-12-26 19:40


Problemet är ju just det du nämner. Vi har ingen stor population och skall inte ha det heller. Därför kan eventuellt skador på grund av inavel uppstå. Men det märkliga är att sådana skador har vi inte funnit vid de senaste licensjakterna. Vi skall försöka få en påstått "sjuk" vargstam "frisk" genom allehanda trix. Hur vettigt låter det? Börja med att visa att den isolerade spillran av varg i Sverige är just så sjuk som påstås från tokvärnarhåll.
Som du märker kan jag utveckla mina tanker en aning längre än ett barn och dig med verkar det som ...

115. Ingen äkta bonde...

2012-12-26 19:39

...bygger en stor besättning på inavlade individer, om inaveln har medfört defekter. En besättning med dåliga juver får inte bra juver för att den blir 100 gånger större.

114. Kokillen

2012-12-26 10:52

En del sanning om att vid stor population är det inga problem med inavel, jovisst men forskarna är idag inte överens om några hundra vargar och kommer inte överens om det skulle gälla 1000 vargar. Vi har sedan mitten på 70-talet diskuterat varg och vi vet fortfarande inte hur många vi skall ha, vi vet inte ens var vi skall ha dessa. Vi vet inte om de skall finnas i renskötselområden eller hur många skall tillåtas vandra söderöver. Regeringen arbetar nu med 180 vargar som mål, C finns kanske inte kvar som riksdagsparti efter valet, regeringen har idag ingen egen majoritet utan har tagit en hel del hjälp av MP.
Blir S valets stora vinnare så vet vi vad deras talesman/kvinna säger om vargen och då speciellt i renområden. Skulle V och MP få bestämma vet vi att det knappt räcker med ett par tusen.
Alla riksdagspartier har sagt att vargen skall finnas i livskraftiga stammar men kan inte säga så mycket mer för då kommer man in på forskarnas område som ju inte är ense. Svensk rovdjurspolitik kommer aldrig att bli bättre än dålig.
Nu närmast är frågan vad regeringen skall ta sig till, anser man att direktiven ej går att uppfylla får man kräva att dessa skrivs om så att de bättre passar vårt moderna samhälle och tar hänsyn till verksamheter som renskötsel och vanlig boskap.
Ett tag skulle man ha, gäller väl fortfarande, en adaptiv förvaltning, stämmer det med direktiven? Ingen vet, ingen vet egentligen någonting utan alla slåss på sina håll och just nu finns ingen lösning i sikte.

113. Magnus Malmsten #112

2012-12-25 23:07

Ett barn fårstår skriver du,då vet vi i alla fall att du inte är ett barn,för du har inte förstått nåt.
I en stor population är inaveln inget problem alls det är bara i små som har problem med inaveln.

112. Genetiken

2012-12-25 22:22

Det är troligen just frågan om genetiken som ställer till det. Vilket är märkligt då det inte påvisats några nämnvärda genetiska defekter på de vargar som hitintills har skjutits.
Pratet om genetik är, är jag övertygad om, en listighet för att sätta griller i huvudet på politiker och kommissionärer. Ett barn förstår att det är lättare att korrigera eventuella inavelsproblem i en liten population än i en stor dito. Då detta är uppenbart men ändå inte godtas av tokvärnare, visar att något är gravt på tok.

111. Hur vet man ''säkert'' angående genetiken?

2012-12-25 18:04

Eftersom ''experterna'' vet så säkert att ''våra'' vargar är starkt inavlade, vad beror det på? Är det bara utplanterade vargar och dess ättlingar som finns i Sverige? Har man köpt vargarna från samma djurpark, eller? Tänk, jag trodde att vargen var ett vilt djur. Eller har länsstyrelserna sådana oanade resurser, att de kan ta vara på ''all'' vargskit i Sverige?
Och du Kerstin, jakten kommer säkert i gång när någon ''höjdare'' drabbas av diverse problem. Så länge som det bara är gräsrötter, så kommer inget att hända. ''Buskfolket'' har varken pengar eller de rätta kontakterna.

110. OK Dag L.....

2012-12-25 17:17

....hur ser ditt förslag på upplägg ut, så att kommissionen kan godkänna jakt innan någon med säkerhet vet att de tänkta genetikåtgärderna verkligen fungerar?

Det är ju bl a den biten de hakar upp sig på.

109. Tack DagL.

2012-12-25 13:59

För att du på ett professionellt sätt, med mycket sakkunskap, belyser hur dåligt skött rovdjursförvaltningen är från första början!
Att jag sedan inte håller med om allt i det du skriver beror på att jag definitivt inte kan se någon nytta med varg!
Men det är en helt annan fråga och jag är glad över att du är med i debatten!
All skam på NVV som inte sköter sitt jobb och har försatt oss i den här situationen. Förmodligen en del av deras plan.

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

108. Naturvårdsverkets misslyckande

2012-12-25 11:04

Det har varit omfattande samråd med olika stakeholders bl a med remissförfarande av rovdjursutredningen och den första versionen av förvaltningsplanen. Vetenskapliga felaktigheter i förvaltningsplanen upptäcks nog även utan peer review som exemplifieras av http://www.jaktojagare.se/hard-kritik-mot-vargkalkylen . Den genetiska kompetensen på naturvårdsverkets gör det dock svårt att inse och erkänna fel. Frågan som väcktes är inte död, och naturvårdsverket kommer nog att göra större ansträngningar att hitta på något med mer anknytning till verkligheten. Fast även om naturvårdsverket håller sig närmare verkligheten finns det mycket att välja bland.
Jaktens inflytande borde naturvårdsverket inte uppskjutit analysen av till två dagar innan det lades fram till kommissionären utan analyserat redan i den första versionen av förvaltningsplanen, så här instämmer jag i kritiken, detta togs upp för sent. Men tanken har ju väckts lång tidigare, exempelvis i min artikel i Svensk Jakt http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svensk-Jakt/2011/Licensjakt-minskar-inavel/
Det är att beräkningen görs noggrannare som är nytt. Så iden exponerats för analys länge.
Alla kan inte komma in i sista stund med synpunkter, men nog håller jag med kommissionären om att uppdraget att skriva en vargförvaltningsplan skötts dåligt av naturvårdsverket och jag hoppas regeringen gör något för att förbättra naturvårdsverket. Det är ju andra rovdjur det också skall skrivas förvaltningsplaner för.

107. Vad Potocnik skriver i sitt brev är:

2012-12-24 14:46

CITAT
First, there was no time for effective stakeholders’ involvement, and the many complaints that I received every day are evidence of this lack of “real ownership of the policy” and of the controversial nature of its implementation.
SLUT CITAT

Vad är det i den texten som tyder på att det enbart är värnare som skrivit och klagat? Vad Potocnik efterlyser är en öppen och transparant process där alla grupper kan känna sig vara delaktiga, vilket Libergs senaste rapport angående urvalsjakt med all önskvärd tydlighet visar inte har varit fallet.

Vad finns det då för anledning att ”skälla ut” Potocnik? Bättre då att rikta ilskan emot politikern Lena Ek, som inte har skött sitt uppdrag på ett sätt som gav honom och kommissionen möjlighet att godta förvaltningsplanen med de senaste förändringarna. Hade han godtagit den, så hade han helt enkelt begått tjänstefel – oberoende av om det hade kommit klagobrev från Sverige eller inte.

106. Visa Potocnik ...

2012-12-23 13:40

... att vi som vill ha noll eller minsta möjliga population av varg, är betydligt fler än tokvärnarna. Det tog en stund att få fram emailadressen med här är den:

janez.potocnik@ec.europa.eu

Han säger ju själv att han fått mail av upprörda tokvärnare och han tar det som intäkt för att vår regering inte äger policyfrågan.
Uppenbarligen har inte fått några mail från oss "andra", som visar att hans antagande är fel ...
Kom ihåg att skälla ut honom på ett artigt vis. Artiga utskällningar fungerar bäst! Det var en "artig" tillrättavisning han skickade till Lena Ek.
Lycka till!

105. Glöm inte FN!

2012-12-23 11:30

Det som är intressant i sammanhanget är att FN har ögonen på sverige när det gäller rovdjurspolitik. I en rapport kritiseras sverige hårt för rovdjursstrycket mot rennäringen.Etableringen av varg i renskötdelområdet lär väl inte direkt gå i linje med FN´s rapport.
Länk http://www.jaktojagare.se/fn-rapportor-kritiserar-rovdjurspolitiken

104. Per H. #103

2012-12-22 22:09

Går de bra om en skriver breve på Värmländska??

103. Mailadress

2012-12-21 22:31

Håll breven på en god nivå, framför saklig kritik.

janez.potocnik@ec.europa.eu

102. håller med nr. 70.

2012-12-21 21:04

helt riktigt, låt skiten vara. ingen kan väl vara så dum ut å hjälpa dom ta bort ca 40 st. tänk efter vad hjälp det. det enda dom kommer säga att jägarna är lättlurade. å så fortsätter cirkusen. kom ihåg vi blir lurade hela tiden. men skit i allt vad jakt heter å sen blir det liv i luckan sanna mina ord. tänk om vi kunde bli så enade då skulle till å med Potocnik bli avundsjuk på svenska jägare.

101. Nu är det nog!

2012-12-21 21:03

Jägare, djurhållare och övrig landsbygdsbefolkning har varnat för utvecklingen av den svenska rovdjurspolitiken under flera år. I stället för att lyssna på oss har vi blivit överkörda gång på gång av myndigheterna. Nu får det vara nog! Per H. har helt rätt. Det är dags att sluta sopa framför NVV´s och Lst´s dörrar. Låt dessa myndigheter ta sitt ansvar för rovdjursförvaltningen. Ingen frivillig och gratis skyddsjakt. Ingen vargjakt över huvud taget förutom enligt § 28 på enskilt initiativ. Ingen frivillig och gratis inventering av rovdjursförekomst. Framför allt ingen rapportering av revirhävdande vargpar.
Vi har i dag sannolikt minst 600 – 800 frilevande vargar i Sverige. Om populationen får utveckla sig fritt har vi inom 2-3 år 1000 till 2000 vargar i hela landet. Det kommer att märkas. Först när beslutet om eliminering av varg i Sverige är taget kan jägarna eventuellt ställa upp för att hjälpa till att verkställa beslutet.
Under tiden vore det tacksamt om JRF, LRF, SJF, Fåravelsförbundet m fl. intressenter kan upprätta utkast/mallar till skrivelser som beskriver hur jakt respektive djurhållning och övriga förhållanden på landsbygden påverkas negativt av förekomsten av rovdjur som t ex varg. Dessa skrivelser kan sedan göras tillgängliga på t ex J&Js hemsida så att enskilda människor kan kopiera/modifiera, underteckna och skicka som brev, e-post, Facebook- och Twitter-inlägg mm till kommissionär Potocnik. Gärna med kopia till Lena Ek så att de båda blir medveten om vår uppfattning om rovdjurens inverkan på lokalbefolkningens livssituation. Rimligen borde dessa karikatyrer till politiker därmed få några tiotusentals brev att diarieföra och besvara.
Ingen frilevade varg i Sverige är det enda rätta!

100. Sitta i glashus.

2012-12-21 21:01

Är det någon som vet hur det med vargen i Potocniks hemland. Kanske borde han börja där.

99. Slut på Hjälpen

2012-12-21 15:23

bommar för vägar,oplogat i största möjliga mån,polisanmälan vid helikopterjakt på dina marker kort sagt ge ingen hjälp åt NVV utan försvåra så mycket som möjligt med lagliga medel,befinn er i skogen mesta möjliga tid och se vad de håller på med.Sudda ut spår,ingen rapportering till rovobs eller spårare,och till slut kanske Värmland,Dalarna,Jämtland och ev ytterligare något län borfe lyfta frågan om en övergång till Norge

98. Den dagen...

2012-12-21 13:43

..då licensjakt på lodjur stoppas kommer jag (och fler)att omvärdera mitt ställningstagande till vargjakt.

Läs om och tänk till!

97. Den som lyfter ett finger

2012-12-21 12:56

för att stödja NVVs och Regeringens rovdjurspolitik gräver sin egen grav. Rapportera inte in en enda vargobservation, inte ett enda vargspår. Skicka inte in några bajskorvar fran varg. Och främst av allt. Hjälp inte till att hitta vargtikar som kan bli fosterföräldrar.
Ställ enbart upp vid skyddsjakt om anställningskontrakt upprättats med Länsstyrelsen. Marknadsmässig lön med inbetalda arbetsgivaravgifter gäller. Fullgott försäkringsskydd är också ett krav.

96. Helt OK.

2012-12-21 12:55

Man kan väl inte kalla det jakt när det rörde sig om enbart 40 djur. Det finns säkert mellan fem och sex hundra vargar. Det är ju för liten avskjutning, även om vi ska följa NVV:s linje. Jakten på varg ska skötas av länsstyrelsen med helikopter. Vanliga ''markjägare'' ska inte behöva ta stryk av ''inbitna kramare''.

95. Kokillen!

2012-12-21 12:55

Det skall Du inte vara så tvärsäker på, att vargarna blir färre!!
Till skillnad från Svenska Jägareförbundet så vill vi i Jägarnas Riksförbund inte ha någon frilevande varg, och det är en väsentlig skillnad, eller hur?
Dessutom tror (vet) jag att Jägarnas Riksförbund mer tilltalar den "vanliga" jägaren, till och med två "inavlade bönner" (se annan tråd) som jag och Du.
Om Du inte redan är medlem, så är Du välkommen Kokillen!!

94. Konspirationsteori

2012-12-21 11:24

Jag misstänker att hans detaljintresse för den svenska vargpolitiken kan hänga ihop med att han är kompis med Naturskyddsföreningens ordförande, Mikael Karlsson. Karlsson är också ordförande i EEB; European Environmental Beareau, den största miljöorganisationen i Europa.
Om man dessutom såg deras twittrande till varandra när Lena Ek sade sig ha haft ett informellt möte med EU-kommissionären, blir man ännu mer misstänksam. Karlsson skrev:"Den svenska miljöministern påstår att ni haft ett informellt möte om den svenska vargplanen". EU-kommissionären svarar: "a two minutes chat between two speachers is not what i call an informal meeting".

93. Värna om vårt kulturarv

2012-12-21 11:18

Att gå ut i skogen med sin hund och jaga, att hålla djur lösa på fäbod, att bedriva rennäring, att låta sina barn leka i skogen, att ha skolavslutning i kyrkan, att fira lucia utan att plocka bort pepparkaksgubbarna ur luciatåget, att fotografera våra barn på skolavslutningen.
Det som ovan nämnts är bara en del av det som redan tagits från oss. Vi måste vakna upp och skydda vår mångåriga kultur och våra rättigheter.
En början är att stödja ett politiskt parti som värnar om vår kultur och som vill få Sverige ut ur EU.
Sedan är det att upplysa partiföreträdare om problemen på landsbygden, oftast är det personer utan anknytning till jakt och djurhållning.

92. 70. Per H

2012-12-21 11:17

Helt rätt, inte en varg ska bort de närmaste 3 åren. Problemet måste spridas så att hela befolkningen förstår. Tror ni verkligen att 40 vargar påverkar vår situation i Värmland, Dalarna, Gästrikland och Västmanland. Vi måste säkerställa att alla dessa län är fulla av revir så att resten av Sverige får känna på eländet. Tänk när myndigheterna kommer och ber på sina bara knän om hjälp, då jä..a ska det kosta. Precis som det kostas oss i över 10 år.

91. Ja ni kära vänner.

2012-12-21 11:17

För 3 dagar sedan,var det några idioter ssom stal 400 telefonledning,dom kapade av den med bultsax varav mitt internet låg på dn linan. Jag tänkte värre än så här kan det inte bli - telefonbolaget har idag satt ihop en ny lina.
Det första jag gör är att öppna sidan Jakt o jägare - det kunde visst hända värre saker faktist - men dock ej så förvånande.
Det är självklart att potocninc har sin ståndpunkt fel vore annars,förklaringen till det är ej så svår att förstå - detta som vi ser idag utav är inget som konstlats ihop nyligen - detta är en effekt av en avancerad planering sedan tidigare - Tyvärr om det skall bli ändring,så måste sverige begära utträde ut ur Eu-gemenskapen så enkelt är det. Men bara för att vi går ut ur eu betyder inte det att allt vänds om över en natt precis ,det kommer krävas enormt mycket arbete att återställa allt som dessa nissar ställt till med och naturligtvis ivrigt påhejade av de så kallade naturfanatikerna (Ekofacisterna) M.M .
Och en bra väg att börja detta på är att se till att ni vet vart ni lägger era röster inför kommande val ,där kommer mycket att komma avgöras , där är också en bra start börja med. Och Srf föreningen var väl runt 3000 medlemmar ,nu har jag ej kurs på antalet så om någon kan komma med korrektion på det vore schysst ,men hur som helst är deras medlemsantal en fis i rymden i förhållande till dom som bor på landet i antal så där finns automatiskt ett övertag ,så det är bara att utnyttja era röster på bästa sätt , själv kommer jag att poströsta eller via dator,jag skall kolla dom möjligheterna ,för att göra min röst hörd för sveriges framtid.

90. Jag vill veta den yttersta konsekvensen...

2012-12-21 11:16

...av att inte bry sig om Herr P:s och EU:s idéer. Vad kommer att hända? Blir vi invaderade? Böter? Tja, lär väl inte vara värre än vad vi bidrar med till tobaksodling och "icke-odling".
Jag menar - med tanke på hur Grekland, Irland, Spanien, Italien m fl har skött sig inom EU och deras nuvarande situation. Vad får de av oss andra inom EU? Jo bistånd och hjälp. VAD får vi? HÅNFULLT BEMÖTANDE I EN GLOBALT SETT SKITSAK!

89. Klagan och åter klagan...

2012-12-21 11:16

... men vad gör ni?
Det är lätt att klaga på t.ex Svenljungagruppen osv och kräva att de skall göra någonting, en grupp frivilliga som verkligen försökt göra någonting. Men vad gör ni alla andra som klagar och fördömmer. Sitter ni bara hemma bakom datorerna och dömer andra. Gör någonting själva, försök engagera er och se till att någonting startas upp. Skriv tex medborgar-förslag till era kommuner, skriv brev till lokalpolitikerna, till ministrarna, TV.s alla program, skriv och åter skriv. Det skall inte finnas en människa i detta land som inte hört vad som håller på att ske. Alla skall få veta hur vi behandlas av EU osv..
Våra jägarorganisationer har ju nu bara blivit en sorts ventiler där argsinta jägare får skriva av sig sin ilska till ingen nytta.

88. EU-logik ???

2012-12-21 11:15

För mig är det fullständigt ofattbart hur en man i Bryssel kan bestämma vad vi gör i Sverige !! Hur kan jakt på varg vara tillåten i Finland men inte i Sverige ??? Nej , Fredrik och Co ta Er i kragen och se till att jakten blir genomförd , visa lite "ryggrad" !!

87. Vi har levererat!

2012-12-21 11:15

Lena Ek säger i en intervju att vi har levererat allt som EU har efterfrågat, hon har upptäckt att detta var redan bestämt i förhand hur det skulle gå. EU kör med denna taktik bara för att skjuta upp vargjakten.Det som är så konstigt att Statsministern aldrig är med och uttalar sig i jaktfrågan på sista tiden. Han bryr sig inte ett dugg om folket på landsbygden. Jägarorganisationerna skall nu tillsammans begära svar av statsministern hur han skall gå vidare med detta problem och uttarmning av landsbygden. Lantbruket står på stupkanten nu med alla extrakostnader det blir med extra stängsel och hålla djuren inne pga ökande vargstam.

86. Tjenare John

2012-12-21 11:14

Vad är det som blir bättre av att JRF får fler medlemmar,vargarna lär ju inte bli färre av det?

85. Snart sportlov..

2012-12-21 09:16

Dags att ta ut traktorer och lastbilar på vägarna igen!
Och någon EU-moppe :-)

84. Ska det va så ?

2012-12-21 09:16

Blåögda vi stå ,söndrade vi falla.
Nej nu höjer vi den knutna näven vi har haft i fickan länge .

83. Gå ur EU !!

2012-12-21 09:15

Svreige har alltid strävat efter att vara ett fritt land och oberoende land.
Vi har till och med varit en stormakt i europa.
Vi måste väl kunna få bestämma om vårat land och vad vi skall ha i detta eller?
Nä folkomrösta om vårat EU medlemskap och lägg fram alla för och nackdelar så kan vi om vi måste bilda union med dom nordiska länderna.
Sverige har under sin tid som medlemsland alltid varit en nettobetalare. Förra året betalade Sverige in knappt 31 miljarder kronor och fick tillbaka drygt 14 miljarder kronor.
Det EU-stöd Sverige fick var främst jordbruksstöd och stöd till forskning och utveckling. De resterande 17 miljarder kronor som Sverige betalade bidrog därmed till uppbyggnad och jobbskapande i övriga EU.
Är det nåt att tveka om?

82. Jägareförbundet

2012-12-21 09:15

"Det gynnar inte Sveriges möjligheter att självständigt få förvalta den svenska vargstammen"???
allt enligt Maria Ågren generaldirektör, Naturvårdsverket.
Sedan EU inträdet så har väl vi här i Sverige inte "rätt" att förvalta någonting, och definitivt inte våra urgamla jaktformer!! vänta bara det kommer mera!
Så ni som kräver Sverige ut ur EU, glöm det. Vi kommer ALDRIG ur denna organisation.
Vem hade förresten inbillat sig att vi skulle få jaga varg? Jo Svenska Jägareförbundet och dess systerorg. Svenljungagruppen, jag vill minnas en ganska hög siffra på ett par hundra individer!?
Det är till att leva i en fantasivärld!!
Nej, såväl Svenska Jägareförbundet som Svenljungagruppen borde förpassas till skamvrån, och nu i Jultid, byt tomteluvan mot "dumstrut"!!
Svansen mellan benen, ett uttryck i tiden! Så går det när "saken" blir ett självändamål.
Det sägs ju att det kommer något gott ur allting, i detta fall i form av allt fler medlemmar i den enda jägarorganisation värd namnet; Jägarnas Riksförbund!!

81. 71..

2012-12-21 09:14

Jag ser det som en självklarhet att fridlysa skabbrävar, dom är vår största tillgång just nu.

80. EU

2012-12-21 09:14

Det va tur at EU fick fredspriset 2012 .

79. per h

2012-12-21 06:35

det bästa jag läst sen vargen kom.hjälp inte till med något som gäller rovdjur. upp till kamp mot vargen.. sammanhållning.samer landsbygdsbor.bönder. markägare jägare djurägare..stöd folkaktion ny rovdjurs politik jakt o jägare nu får det vara nog78. politiker

2012-12-21 06:35

jag sitter just i detta nu och tittar på en "dokumentär"om kappvändaren angela merkel som tydligt påvisar politikers och tjånstemäns "karaktär". att lena ek är upprörd är bara löjligt att höra,hon säger natuligtvis(liksom dinkelspiel)precis vad som passar för stunden för att få röster.idag har vi minst 500 (skadedjur)vargar.

77. Helt rätt Per H #70

2012-12-21 06:35

Skitsamma för oss som har ohyran i alla väderstreck. Det kan liksom inte bli värre. Att jaga 40 vargar gör varken från eller till. Låt skiten spridas okontrollerat så vänder opinionen inom 3-5 år. Förlorarna på detta beslut är vargarna samt jägarna söder om E20, vi redan drabbade önskar er välkomna till löshundsjaktens undergång.

76. Intressant ...

2012-12-21 06:35

...läsning, bland kommentarerna.
Det är en blandad kompott bland kommentarerna.
Det är bra, men varken Lena Ek, Eskil Erlandsson eller Eu's personer med makt bryr sig om de skrivna kommentarerna här på sidan...
Inte dessa ord heller.
Vad förstår de?
"fransk" mentalitet! Skulle jag tro, Handling likt ACT's LGF körning eller det senaste som gruppen har på G.
Skrivna medborgarförslag som de erbjuder en av de befintliga jägarorganisationernas medlemmar att lämna in, till sin kommun.
En god vän till min man sa:-Ni svenskar är så dumma, att ni rakar er, innan ni går till barberaren.(han är fransman)
Den politiska vägen, till de av oss regeringsvalda politikerna är ju som bevisat, ett minne blott...
Handlingssätt:
Man bygger en trappa nerifrån, men städar den uppifrån.
Om det ska bli ett bra resultat.
Visst kan det kännas bra att skriva "av" sig.
Men deltagande i en "LGF" protest, som syns och hörs i media, är nog mer energi till brasan, mot EU's direktiv, i detta läge?
(ACT gruppen är en skara personer kvinnor och män i olika åldrar som har Facebook som arbetsbas.
De har även en hemsida.
http://www.navenibordet.n.nu/
med kontakt information)

75. Färdigjagat för min del

2012-12-21 06:33

Jag tänker inte fälla ett enda vildsvin innan RÄTTEN till Sverige återlämnas till folket! Nu får våra lantbrukare, villaägare och golfspelare dra sitt strå till stacken.

Jag tänker inte skjuta en enda älg innan antalet vargar är nere i 180 individer inom Sveriges gränser... Nu får allt skogsbolagen dra sitt strå till stacken...

Jag kommer garanterat rösta på Sverigedemokraterna i nästa val för stora förändringar behövs i det land jag en gång såg som en idyllisk plats att leva på för mig och mina efterkommande...

74. Överförmynderi.

2012-12-21 06:33

Hur kan vi i detta land låta andra länder bestämma hur vi skall ha det? Det börjar bli dax att säga ifrån, jägarkåren måste visa politikerna att vi är en maktfaktor när det gäller politiska röster. Men då bestämmer väll EU att jägarna inte har rösträtt.

73. Pottan & SNF en slump?

2012-12-21 06:32

Inom loppet av några timmar släpper Mikael Karlsson en beställd attitydundersökning om vargjakt, följt av Bryssels nej till vargjakt.

Detta är ingen slump utan ett välregisserat PR-arrangemang mellan Mikael Karlsson o Bryssel. Snacka om jäv och ministerstyre. Pottan tar inte ansvar för helheten, bara sin och bevararsidans särintresse.

I samma brev till Lena Ek hänvisar Pottan till de många brev från vargens bevarare som dränker hans mail, men vår minister och andra intressens brev skiter han i.

72. Rätt, Per H

2012-12-21 06:30

Jag håller med dig, men kommer nog inte att kunna låta bli avtryckaren när de stryker kring fårhuset.

71. julklapp

2012-12-21 06:29

kommer inte att skjuta en enda skabbräv i vinter kommer att lägga ut mat till dom istället så dom får leva lite längre det enda raka. tack potocnik...

70. Bra!

2012-12-20 22:26

Jag tycker att det är bra att det inte blir någon vargjakt den här vintern eller nästa eller nästa eller...
Ju fler vargar vi får på så kort tid som möjligt desto bättre!
Så länge som det bara är vi brukare som drabbas så kommer vi att ha varg.
Det är mycket bättre att vi får en rejäl ökning snabbt som får majoriteten att bli mycket negativa!
Att fjanta runt och skjuta 20, 30 ...50 ger inte ett dugg!
Nä låt vargstammen explodera och skapa stor oreda.
Såg några spår häromdagen som gjorde mig mycket glad och jag hoppas innerligt att jag får se fler på mina hundpromenader. Helst hela vintern och nästa också.
Förstår ärligt talat inte det här som SvJF håller på med, acceptera +180 vargar och två föryngringar per län!
Det är verkligen att be om att vargen definitivt ska finnas överallt.
Jag måste säga att jag gillar alla vargkramare som jobbar hårt för noll jakt på varg.
De som kräver vargjakt nu och köper att vi skjuter 40-50 vargar i vinter, förmodligen mycket färre, kommer ändå att få dras med skiten nästa år. Det blir ingen skillnad.
Bojkotta all vargjakt och all skyddsjakt, låt vargen sprida sig fritt.
Vart det något bättre av de två jakter vi har haft på varg? Inte ett dugg!
Inse att det är bättre att låta vargen leva bäst den vill, sprida sig dit den vill och härja fritt.
När samerna börjar få riktigt rejäla problem om ett par år, när allt fler hästtjejer börjar få stora problem. När den skidåkare jag mötte häromkvällen blir attackerad då är vargen ett stort problem som ska bort!
Kort sagt, bojkotta all form av vargjakt tills vi får total avskjutning. Arbeta långsiktigt och för framtiden!

Nollvisionen den enda rätta!
VVV

69. Låt

2012-12-20 22:24

då herr kommisionär förklara hur gynnsam bevarandestatus uppnås och låt honom betala alla kostnader tills det uppnås sen får eu betala efter det .( Sen tycker jag att ministern med snuset ska ta upp frågan om alkohol . Det borde väl va minst 50% ren sprit och ej smaksatt typ vin ,alkoläsk,Champange och öl.samt exportförbud. För guds skull vi måste ju skydda våra ungdomar.)

68. Slovenien

2012-12-20 22:22

Skall vi ha någon framgång måste vi vara väl förberedda, Välorganiserad jakt, vettiga planer, bra statstik etc. Det har vi inte idag.

Dom kommer inte köpa dåliga argument och ursäkter för dom har haft varg länge så dom vet hur det fungerar, även om de inte kan lokala svenska förutsättningar.

Hans hemland Slovenien har 75 - 100 vargar 450 -500 björn. Kanske inte så stora siffror men betänk att

Bara det "lilla landskapet"Dalarna är 50% större än Slovenien.
Dalarna har kring 300 000 invånare, Slovenien över 2 miljoner!!

Dom kanske inte riktigt kan förstå vårt agerande.

67. Skit i EU

2012-12-20 22:21

Förmodligen mycket billigare att ta straffet från EU än att tvingas lägga ner all matproduktion i Sverige. Potocnik struntar väl i Sverige ... han tycker väl att det är kul med en nationalpark i norr med ett hav emellan så inte ohyran sprider sig så lätt till Bryssel.

66. Opinionssiffror

2012-12-20 22:21

Läste att Sverige Demokraternas explosion i sympatisiffror med kuslig precission sammanfaller geografiskt med det expanderande vargbältet. Slutsatsen är ju klockren för alla utom för våra politiker. Vargbältets befolkning har fått nog av detta meseri. Ut med Cp och KD ur riksdagen vid nästa val. Då först begriper dessa politiker vad klockan är slagen. Vi som inte gillar varg kan lägga vår röst på landsbyggdsdemokraterna.

65. Helt förväntat !

2012-12-20 21:43

Jag gillar att Dom inblandade parterna, även i det här fallet, visar sin låga kunskap i ämnet och "gör bort sig" ordentligt ännu en gång, i vargfrågan.

Varganhängarna förstår inte att det egentligen gynnar varg motståndarna, om det får finnas inavlade vargar kvar och som dessutom får en chans att nu under kommande vintern och våren para sig med ett helsyskon eller sin biologiska mor. För att ytterligare öka och stärka graden av inavel.
Ju mer inavel i den Sve. vargstammen, ju bättre är det, helt klart !!
Blir vargarna mer och mer defekta för varje generation som föds, så gynnar det vargmotståndarna.

64. FY F......!

2012-12-20 21:42

Man tappar intresse att leva på landsbygden. Finns det ingen som förstår våran situation. HJÄLP!

63. Dags för en total bojkott.

2012-12-20 21:42

Kanske det är läge att strunta i att jaga vildsvin också, total jaktbojkott den jakten kan vargälskarna plus Lst. och Nvv verken ta hand om, men samtidigt givetvis och om ingentig händer dagligen påpeka missnöjet med att ingenting görs, ring dygnets alla timmar som någon svarar i dessa ansvariga telefoner givetvis också Rjf och begära förstärkning, detta är värt namnet bojkott.

62. Glöm

2012-12-20 21:41

Friheten och det Sverige du haft, eller rösta fram politiker som vill ha en annan utveckling

61. Orginaldokumentet

2012-12-20 21:20

Brevet från Eu-kommisionären ligger som en pdf på SRFs hemsida. http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=9&oid=4009
Stämplat och diariefört på miljödepartementetet och sen direkt till SRF.
Kontaktvägarna däremellan verkar vara väldigt snabba.......

60. UT UR EU!

2012-12-20 21:09

Nu får det vara nog! Vi ÄR Svenskar och vi bestämmer över vårat land. Jag säger bara Fy F-N! Man är så arg så man skakar.

59. Dags att flytta

2012-12-20 21:04

Sverige går inte längre att bo på landsbygd i.Politikerna gör allt för att lägga ner allt lantbrukföretgande.När inte det gått trots allt nerläggande av inkomster för oss bönder,DÅ SKICKAS ROVDJUREN PÅ OSS.VI SKA DÖDAS

58. undra

2012-12-20 21:04

om inte detta är ett iscensatt spel från första början så visar detta att det är ett gäng amatörer som sitter och lovar saker åt svenska folket! skapa en jävla massa löften som får båda jägare och värnare att bli förbannade eller glada. men helt plötsligt kliver nästa skrivbordsmupp fram och säger nå helt annat. man kan ju passa på att grattulera till sveriges hela regering, nu har ni målat upp ett riktigt stort svart hål! tror inte jag är ensam om att ha tappat förtroende helt! nu har ni spottat sveriges landsbygd i ansiktet genom att köra över glesbygden, samerna, jägarna, ni kan ju sitta och fundera och jämföra er med parken zoo, dom ljög och bedrev en idiotisk djurskötsel precis som ni!!! fy f*n

57. Gud hjälpe oss

2012-12-20 21:03

Vi sålde våra fäders land.

56. Värmlandsjägare

2012-12-20 21:03

Vargens sommardiet kan enligt Skandulv beskrivas som tämligen enahanda – älgkalvar och åter älgkalvar. Även om det varierar en del mellan flockarna är älgkalvar helt klart huvudfödan mellan juni och september. (citat vargfakta)
Det blir alltså bara 19-39% kvar för att säkra älgstammens tillväxt i området. En låg siffra för en känslig och i många stycken unik svensk älgstam. I siffran ingår också årsuttaget av kött för den lokale jakträttsinnehavaren. (citat vargfakta)
På papperet kan det se bra ut att vargarna undviker de färdigutvecklade älgarna som vi uppskattar både för deras naturliga skönhet och som jaktbart vilt. Och på kort sikt stämmer det.
Problemet är bara att i naturen sker allt på lång sikt. Att vargarna tar alla kalvar kan enkelt översättas med att föryngringen av älgstammen upphör Det blir alltså bara 19-39% kvar för att säkra älgstammens tillväxt i området. En låg siffra för en känslig och i många stycken unik svensk älgstam. I siffran ingår också årsuttaget av kött för den lokale jakträttsinnehavaren.
I längden blir alltså älgstammen äldre och äldre och när de äldsta älgarna så småningom dör, finns det inga ungdjur som ersätter dem. (citat vargfakta)
Jag och många andra jägare som ofta rör oss i markerna har sett hur älgstammen minskat kalv finns nästan inte . En stoppad jakt januari 2013 kommer att öka trycket ytterligare på älgstammen . En låg tillväxt på älgsatmmen samt ett ökat uttag mer Vargar som ska ha mat = snabbare nedgång av antalet älgar = stammen Kraschar , vad händer med Vargen i en sådan situation ? naturligtvis dras Vargstammen med speciellt med en hög inavelsgrad kommer detta att acelerera enormt , tror inte att de lärde har vägt in detta i sin bedömmning ! jag tror att beslutet att stoppa jakten kan bli positivt i ett längre perspektiv . Att bygga upp en sönderavlad stam tror jag inte är möjligt inte i Sverige

55. Naiva o ryggradslösa svenskar

2012-12-20 20:59

Där ser ni varför vissa av oss röstade NEJ till EU en gång...... Mer naivitet är svårare att hitta när ni förespråkar utträde ur EU - det kommer inte hända, jägarintresset väger alldeles för lätt mot alla andra intressen. De enda som kan lösa vargfrågan är jägarna själva men jag tror många saknar ryggrad för detta - total jaktbojkott av alla arter vore något, eftersöksbojkott, blaha,blaha - vilka bryr sig om det?

54. 5 och 14

2012-12-20 20:59

Djurvän hur blir det nu med ditt åtagande ang kostnaderna som vargen åsamkar ? Varför startar du inte en insamling av pengar så vi vargmotståndare som du tror är i minoritet slipper dessa kostnader, för själv tycker du ju att vi JÄGARE OCH DJURVÄNNER (vilket knappast du är annat än framför tv:n) skall betala alla ev avlivningar.
14- helt rätt. Just vad jag tänkte på också och det skall då bli intressant att höra hur de sk djurvännerna skall lösa problemen som uppstår med ökade trafikoffer och skadat vilt. Vem sköter eftersöken, vem betalar alla viltskador ?
(Tror egentligen den sk djurvännen här inte vet mycket om djur och natur men en eloge för att du överhuvudtaget går in på denna jaktsajt)

53. Personligt mot sverige

2012-12-20 20:58

Sverige måste nu kräva ett stopp på all jakt på varg i hela EU. Det kan inte vara meningen att sverige inte skall få jaga varg när man gör det i hela EU. Har sagt det tidigare att sverige skall genomföra vargjakt och ta böter. Ta pengarna som man försöker rädda grekland och övriga länder som inte klarar sig själva i EU och betala böterna, det räcker då till att ta bort hela vargstammen.VARGEN ÄR VIKTIGARE ÄN MÄNNISKAN. Nu Måste vi vara enade och ställa upp för partier med noll varg på agendan.

52. Sluta rapportera spår !

2012-12-20 20:57

Man kommer att försöka märka ett antal tikar efter helgerna. Till hjälp har man bla rovobs för att få tag i spår. Sluta genast att rapportera dit. Sopa istället igen spåren efter vägar och låt mindre vägar vara oplogade. Får man en märkt tik med ev utsatta valpar i sin närhet kommer man aldrig ens få nån form av skyddsjakt.

51. Potochnik

2012-12-20 20:57

Fy .... En av MÅNGA ... i BRYSSEL! Vad "tolkar" han för soppa? Nu måste "regeringen" handla snabbt, annars tar det väl hus i ....VI PÅ LANDSBYGDEN MÅSTE VÄL FÅ BESTÄMMA ÖVER VÅRA LIV? Dra åt h.. EU!!!

50. Ak ja

2012-12-20 20:56

en lille Bureakrat der sidder langt væk fra alting og ikke fatter en meter af, hvad der foregår, og hvad det indebærer for de berørte.
Føler med jer derovre og kan godt forstå hvis I er misundelige på Nordmændene.
EU kommer I nok ikke ud af på dette grundlag, men havde jeres politikere nok "is i maven" så startede varg-jakten jo før jo bedre.
Og lad så Potocnik "hoppe og danse" så tosset han vil.
Og ja - eftersøksboykotten må absolut på banen igen

49. Väntat beslut

2012-12-20 20:56

EU har gjort det enda rätta i detta läget nämligen att stoppa den planerade jakten.
Man har tidigare genomfört två licensjakter utan att kunna påvisa någon som helst framgång med att sätta ut nya vargar eller vargvalpar.
Innan man vet att dessa experiment lyckas så kan man inte tillåta jakten (enbart skyddsjakter).
Att visa upp dokument om vad man tänker göra utan att veta om det kommer att lyckas (tar minst två år innan man vet om det blir några valpar efter de utsatta vargarna).
Då måste jakten vänta.

48. Vem är förvånad?

2012-12-20 20:55

även med en perfekt förvaltningsplan så hade man sagt nej. Sverige skall ju omvandlas till EUs nationalpark och då kan man ju inte ha några störande brukare i vägen. Processen påskyndas av landsbygdsförrädarna SNF, SRF, WWF och några till.
Undrar om kommissionären är medveten om vad hans uttalande betyder för EU-inställningen hos många landsbygdsbor i Sverige? Och vilka krafter han nu bäddar för i nästa val (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/risk-for-parlamentariskt-kaos_7737104.svd) - är den hårdnackade inställningen värd detta? När EU, för många landsbygdsbor, inte betyder "to protect and support" utan snarare "att skada och förstöra" så kommer missnöjet fram. Och tydligen måste ont med ont fördrivas!

47. Förmynderi!

2012-12-20 20:54

Snacka om förmynderi från en person som definitivt inte är insatt i hur det fungerar i Sverige! Det verkar inte längre finnas anledning att överhuvudtaget ha några egna politiker i vårt land - nej låt EU-byråkraterna styra och ställa över allt i vårt land! Jag mår ännu mer illa nu; vart är mitt gamla Sverige på väg? Det finns ingen anledning att ha högt betalda svenska politiker, som tvingas sitta med mössan i hand och bara svälja allt skit som kommer genom detta EU! Fy f...n!

46. Det

2012-12-20 20:53

stämde att jorden gick under, tom 1 dag tidigare än beräknat!

UT UR EU!

45. Diktator Potocnik.

2012-12-20 20:53

Skjut undan hela stammen av dessa hybrider, som dom kallar för skandinavisk varg och låt dom dra Sverige inför domstol.
Garanterar att bötesbeloppet blir lägre än vad vi tvingas lägga på dessa vargar i framtiden.
Personligen tycker jag att det är dags att gå ur denna diktatur som Eu är Med snusförbud,bankunioner och all annan skit dom hittar på.

44. Testa domstolen...?

2012-12-20 20:53

Varför inte skjuta bort ett par inavlade vargar som inte är genetiskt värdefulla, för att sedan låta EU-domstolen avgöra frågan och inte en enskild tomte som bara ser sin personliga version av det hela...

43. Va va de ja sa!

2012-12-20 20:53

Jag röstade nej till EU. Har aldrig ångrat detta en sekund. Vi i Sverige ska väl bestämma själva. Vissa andra EU-länder gör som dom vill?????? Utrota vargarna fort som bara den, annars blir det katastrof.

42. Jaktbojkott

2012-12-20 20:52

Borde kanske vara en total bojkott på både jakt och eftersök ??
En utopi då vi jägare tydligen inte kan känna sympati så länge det inte berör oss själva..

41. Demokrati?

2012-12-20 20:52

Vad är det för dj..la demokrati när EN person från Slovakien ensam kan bestämma över ett lands jaktpolitik?

40. Visa litet stake nu!!

2012-12-20 20:52

Nog sagt - hur länge ska en sådan man få styra och ställa? När en något suspekt maltes som inte passar vissa av Sveriges politiker bråkar om snuset hotas det med "fullskaligt krig". Och omdömena som en annan politiker gav om honom var inte heller vänliga - minst sagt...SKIT nu i en liten maktfullkomlig EU-man och gör det som ska göras.

39. Heja Norge!!

2012-12-20 20:50

äntligen en som håller med!!! gå med i nato som norge iställe tack LZL

38. Att låta NVV

2012-12-20 20:50

Läsa brevet var väl ändå som att låta fan läsa Bibeln. Nu är det fest på NVV, skulle vara kul att få veta vad den kostar. I övrigt ser jag ingen skillnad på det nuvarande läget och det som "skulle kunna" hända om vi förlorar i EU domstolen. Nu är det dags att Lena Ek tar tag i taktpinnen och visar vem som är chef. Börja med att sparka Burman.sen är det bara att damma av utredningen som NVV lär en Advokatbyrå ta fram. Där framgick klart och tydligt vad som gäller i habitatet. Sen ska hon ringa Potocnik och tala om för honom att nu är det nock. Nu rättar vi oss efter de som gnetar ihop till de förtifem miljarderna annars kommer dom att försvinna från den här lekstugan.

37. Vargjakten

2012-12-20 20:49

Ingen med lite förstånd hade väl litat på att det skulle bli jakt i vinter. Denna regering har inte så mycket kunskap eller förstånd att de tar strid för vårt land.
När man hör att EK lämnar över till NNV att analysera brevet från Potocnik så förstår i varje fall jag att det inte finns något att hoppas på.
Att de senaste regeringarna Persson och Reinfelt har sålt ut Sveriges Inrikespolitik till EU så tycker jag att man begott föräderi mot svenska folket. Undrar om vi behöver några ministrar för de vågar ju inta ta någon ställning inom något område.
Vår sk landsbygdsminister är ju den sämste minister som landet har haft i modern tid.
Nä bort med dem.

36. Vi slutar!!

2012-12-20 20:49

Vi slutar jaga helt och hållet och låter viltstammarna växa okontrollerat, helt enkelt jaktstrejk på allt vilt tills vi får jaga varg.

35. Ut ur EU!

2012-12-20 20:48

Håller med föregående. Sverige ut ur EU. Helst nyss

34. Nu får det vara nog!

2012-12-20 20:48

Nu har vi dansat efter denne Potocnik och EU länge nog! Nu får det vara slut! Inget annat EU land hade gått med på detta . Begär utträde ur EU snarast! Sen tycker jag att regeringen agerat svagt i vargfrågan . Man måste ryta i ibland. Ut ur EU

33. Gått överstyr

2012-12-20 20:48

Så tragiskt att läsa denna artikel och så svenskt undfallande. Alla andra länder skiter ju i regelverket när man kan dra egna fördelar. Ta striden Ek. EU-domstolen kan man undvika i åratal. Lär av Medelhavsländerna.

32. För Lena Ek ringer inga klockor.

2012-12-20 20:48

Hon förstår inte att hon körs över av Naturvårdsverkets ekosofer, och hon förstår inte att EU kommissionären kör över henne därför att hon försöker fylla hans krav. Hon vet tydligen inte ens att den sämsta förhandlingstekniken är att vika sig för motpartens, chefens, åsikter och önskemål (så vinner en aldrig någon respekt). Lena Ek tror antagligen också att hon visar svenska folket att hon gjort så mycket som varit möjligt, för att blidka landsbygdsbor, jägare och djuruppfödare..

Hon har på alla punkter fullständigt missat poängen, nu vet vi alla att hennes ord inte är ens vatten värda. Hur är det nu, är hon centerpartist eller ekofascist? Det är lika illa med Eskil Erlandsson, han har inte själv förstått att hans visioner om Matlandet Sverige är oförenligt med rovdjursdyrkan som han och alliansregeringen bedriver. Med Skogsriket tror han också att han kan frälsa svenska skogsägare med bidrag och visioner om att öka antalet anställda, utan att konkret visa HUR vi ska tjäna mer pengar. Eskil Erlandsson trivs bäst i köket med svenska kockar eller på egen hand. Där är hans plats, inte som ansvarig för landsbygdens utveckling.

31. Arbetstillfällen

2012-12-20 20:47

Det kan väl inte vara rätt att en eu kommisionär kan sitta och bestämma sådana här saker för nu börjar det röra sej om många tusen arbetstillfällen i dom gröna näringarna Som fritidshästarna, fårbesättningarna och nötproduktionen.
Sen har vi allt inom turistnäringen i inlandet som fäbodriften,Och allt inom jakten som omsätter stora pengar,sen har vi alla fastigheter som minskar i värde..

30. nu börjar jag

2012-12-20 20:47

faktiskt tro att allt är ett spel för gallerierna med den planerade vargjakten och att en överenskommelse slutits med denne Potocnik och EU-kommisionen hur man från regering och NVV skall kunna kringgå den så kallade "starka" jägarlobbyn i Sverige och "rädda" denna ohyra...
Jag finner inget annat svar på varför Ek inte agerar mot NVV när de kör tjänstemannastyre på kollisionskurs med henne själv...i stället ber hon att dom skall gå igenom detta brev? NVV? bland de ivrigaste förespråkarna för mer varg i Sverige skall försöka hitta ett kryphål i EU,s svar för att kunna kringgå dom och jakt trots allt skall kunna genomföras??

Nä,nä...den gubben köper jag inte,nu börjar det bli för genomskinligt och jag tror inte att Ek menar något alls med sina uttalanden om 180 vargar.Då skulle hon agerat helt annorlunda...
Till råga på eländet har NVV sitt svar klart redan..."Prioritet nummer ett är att undvika en vargjakt som gör att Sverige dras inför EU-domstolen" detta är troligen också en överenskommelse mellan NVV och Ek...ett spel för gallerierna alltihop och mest lurade av alla i hela spelet är vårt "kära" så kallade svenska jägareförbund...mest förlorar dock landsortsbefolkningen,jägare och sammer på detta,vilket också med all önskad tydlighet syns i Centerns opinionssiffror...

29. måste omg.

2012-12-20 20:45

Sverige måste omg. uppsäga avtalet om EU,s art- och habitatdirektiv då denna Cirkus inte leder til någott konstruktivt i rovdjurs frågan

28. Äckliga människa

2012-12-20 20:45

Nu hoppas jag Svenljungagruppen tar tag i detta och uppmanar till strejk med start omedelbart, och ännu kraftigare än vad som har skett tidigare. Jag har hela tiden trott att NVV är ett seriöst verk, men nu har de skitit sig i näven som det så fint heter. Vi kan absolut inte beskylla regeringen för detta elände som EU ställer till med. Vår miljöminister försöker så gott hon kan, men när det sitter såna inkompetenta på NVV så mår jag riktigt dåligt. Men det jag blir väldigt förvånade och mest förbannad över är att bevarandesidan får så stort inflytande och beslutanderätt i svensk rovdjurspolitik. Särskilt när 99% av alla dessa lever på grönsaker och bor inom 50 skyltarna i våra storstäder. Kokillen och Kerstin Fredin är de enda som säger sig vara från landet med djurskötsel osv, men låt mig tvivla även på dessa svaga människor. Det är dessa två som representerar landsbygden i vargfrågan som inte bor i ett betonggetto. Dom utgör den sista procenten.

Jag hoppas verkligen att vi blir av med snuset för det är enda sättet att få till en ny folkomröstning om EU medlemskap, annars så får vi nog sluta jaga inom en snar framtid.
Vi har haft varg på eljusspåret och nära samhället så det är ju inte lustigt om man bär kniv när man rastar hunden.

27. Tänk

2012-12-20 20:44

att det ska sitta en snubbe som inte bryr sig ett skit om Sverige och ännu mindre bryr sig ifall mina djur blir tagna av varg och bestämma om jag ska få jaga var eller inte. Det här känns som en dålig historia men tyvärr så är det en bister sanning. Jag hoppas att han vet vad han gör!

26. Bojkotta hela skiten.

2012-12-20 20:43

Skönt, det enda rätta är att hålla ut och låta det bli kaos. Varför ska "ni" hjälpa staten ta bort ej önskvärda vargar för att sedan kunna plantera ut friska som på några år har spridit sina gener. Vilka planterade ut de första vargarna här i Värmland, inte var det vi jägare i alla fall. Var får ni då jaga varg nästa gång, om det kommer att krylla av friska vargar? Och ut ur EU.

25. Nu gjorde vargkramarna bort sig en gång för mycket

2012-12-20 20:43

Behöver nog inte skriva mer

24. Bjud in Potocnik till Kolmården !

2012-12-20 20:43

Han kan ta med sina livvakter in i hägnet ! Bara för att han ska få rätta känslan och veta vad han pratar om !

23. Plus minus noll

2012-12-20 20:42

Dra av från euavgiften vad vargkalaset kostar.Det borde gå ungefär jämnt upp.Vad jag vet så betalar vi ungefär 30 milliarder till Potocnik och grabbarna.5 milliarder i stängsel och en del till i underhåll av dessa.Sänkta fastighetspriser och försämrad livskvalitet i glesbygd blir väl ungefär 30.Vi knusslar inte,låt det vara jämnt.Vi kan skicka en dosa snus till eukommisionen som bonus.

22. Sluta lägga er i vår jakt EU

2012-12-20 20:42

När ska EU sluta lägga sig i våran Jakt? vad är nästa steg att stoppa Rävjakten, skogsfågeljakten. Bara låta vissa jaga Älg? Nej EU är ett stort skämt som borde läggas ner. Framför allt Skall Sverige gå ur EU.

Nu får man hoppas att Lena Ek inte bara säger att hon är arg utan att hon agerar, Får väl skicka ett brev till Hon och uppmana hon att höra på oss jägare.

21. Ut ur EU!

2012-12-20 20:06

Det är en parodi utan dess like, att dessa så kallade byråkrater med sina höga löner ska sitta och bestämma vad som är bäst för oss i Sverige. Det ska bestämmas både hit och dit i denna sandlåda. Si å så stora får inte jordgubbar vara, eller gurkan får inte vara för rak eller sned. Snus får inte smaka just snus, och vargen får inte jagas. Nej nu får det bli slut på dessa inkompetenta och högavlönade europeiska byråkraters dikterande vad den lilla människan i Knohult får göra och inte göra. Ut ur detta EU nu!

20. Nu fick vi en nyttig läxa

2012-12-20 20:06

Finns det någon som verkligen trodde på Ek,s vargjakt, 180 vargar samt samråd och lokalt medbestämmande.
Miljökommissionären är helt i linje med de värsta inom våra vargkramarorganisationer där han också får bränsle till dessa avslag.
Det Sverige borde göra nu är att omedelbart skjuta ned halva vargstammen och ta några miljoner i böter. Jägarna skjuter nog till om inte Sverige har råd.

19. Grundlarade igen

2012-12-20 20:06

Precis som alltid blir det avslag men att plantera ut går ändå bra. Man kan inte backa på en punkt för att göra en annan utan väljer att köra över glesbyggden helt. Har inte folket på landsbyggden något värde för Eu så kommer inte heller Eu att få någon respekt eller hjälp heller. Bojkotta all Jakt på Älg Gris Eftersök mm så får vi nog en reaktion till slut.
Hur var det med valöften om att jakten inte skulle påverkas av inträde i Eu ?? Lämna diktaturen nu

18. Herre Gud!!

2012-12-20 20:05

Man tror inte sina öron!!! EU bestämmer vad vi skall ha för antal rovdjur i våra marker!Vargskrället kan inte överleva utan mänsklig hjälp, alltså en totalt värdelös art i Sverige. Varför inte ha elefanter i Sverige?? Klarar dom inte kylan får vi väl ta in dom på vintern?! Vad kommer efter detta??? Midsommar firandet stoppas?? Kanske Svensk husmanskost försvinner i framtiden?? Vad fan vet jag, EU börjar lukta skit!!Är hundra på att våra politiker följer EUs krav, helt sjukt. Mitt land som jag älskat börjar få mig att må illa! Hoppas (naiv som jag är) att vi motsätter och skiter i denna idiotiska gubbe och jagar varg utan minsta tanke på några böter! Dags att tänka på våran befolkning och gles och landsbygd!!

17. Vettig ståndpunkt!

2012-12-20 20:04

Ingen brådska med licensjakt på varg. Frikostig tillämpning av skyddsjakt räcker mer än väl och är redan verklighet. Ja i vissa fall rent löjligt frikostig, som när det gäller den så kallade "dalsängsvargen". En varg som inte skjutits trots tillstånd, men ändå tycks gått upp i rök nu när det finns spårsnö, om den över huvud taget någonsin funnits. Men "den vargen" uppges ha skrämt kvigor...

16. Gör som Finland, ta en stämning!

2012-12-20 20:04

Om Sverige ska fortsätta att "mesa" så kan vi aldrig hävda vår rätt i EU. Dags att visa att det är vi här i Sverige som är drabbade!

15. EU

2012-12-20 20:04

Ja det är dax ta upp frågan om att lämna EU. Det parti som klart och tydligt tar upp den frågan i sitt program inför valet kommer att vinna röster.

14. Sluta att jaga.

2012-12-20 20:04

Jag tycker det är dags att vi alla slutar med jakt nu, låt älg o vildsvinsstammarna växa sig ohämmat stora, så får vi se hur det blir i framtiden. Det är ju det framförallt Mikael Karlsson och han gelikar på naturskyddsföreningen vill. Pust är så jävla förbannad

13. Vilken makt han har

2012-12-20 20:03

Men, i sitt eget hemland har han inte klarat av att stoppa jakten.

12. Lena Eks kommentar är viktig !

2012-12-20 20:03

Här säger hon något från hjärtat,bra sagt Lena ! Att dom bara tänker på bevarandestatus och genetik är något som väldigt många på denna hemsida har försökt att tala om för alla s.k. experter under lång tid ! Det är inte det som är pudelns kärna i vargidiotin,utan problemet är att många,många i Sverige har fått en försämrad situation pga. att vargtrycket hela tiden ökar. Vår frihet inskränka mer och mer ! Lena visar här att hon har förstått detta !
Lämna EU nu innan dom knäcker vår ekonomi och vår landsbyggden !

11. Nu skall det bli

2012-12-20 20:02

intressant att se hur Svenljungagruppen agerar. Har de månne redan sålt taskan till grisen?
Besked om en total strejk vad gäller eftersök på trafikskadat vilt måste komma. Då får nog även hr Glöersen och SJF ställa upp om de över huvudtaget skall få några medlemmar kvar.
Nu måste det bli slut på detta fjäskande för totalbombade politiker. Se till att de försvinner för gott vid nästa riksdagsval.

10. Dags Nu!!!!

2012-12-20 20:02

Sluter vi inte upp på varandra nu så kan vi alla glömma vad det gäller jakt med löshund/drivande hundar. Jakt för övrigt lär på sikt försvinna vad det lider. Är det så här vi vill ha det i framtiden. Nu har EU deklarerat våra vilkor för framtida rovdjurstammar i sverige. Hoppas Ek&ompany inser vad det är dom ställt till med. Detta kommer få ett eko utan dess like nu. I överskådlig framtid om vi inte förenar oss. Nu måste vi Ställa upp och göra vad vi anser är helt åt helvete med rovdjurspolitiken.

9. Dårskap ,,

2012-12-20 20:00

Detta EU byggnaden i Bryssel måste ju vara det största dårhus som finns. Nej vore bättre om vi lämmna denna cirkusen å gick samman med Norge då kunde vi skuta bort all hybrider som springer runt i skog å mark. Vilken jävla soppa.

8. Lekstugenivå

2012-12-20 20:00

Låt dom som vill dra Sverige inför EU-domstolen och se vad som händer, det kan inte bli så mycket sämre än det besked som kom idag. Inte minst avsätt Potocnik nu direkt.

7. Lena ek

2012-12-20 19:59

Jag säger bara de Lena Ek hon bryr sej i alla fall bara när hon kan glänsa lite
Lena och centern är mera utrotningshotat en vargen

6. kjelle #1

2012-12-20 19:59

Du tror alltså att EU ändrar sig vid en eftersöksbojkott.
Hur vet du det?
Av vilken anledning skulle dom ändra sig?

5. Gör vågen....

2012-12-20 19:59

180 vargar är inte en balans mellan grupperna, utan ett försök att "nästan" utrota vargen. Tack och lov för EU... :)Nu när tillförlitliga undersökningar visar åter igen att allmänheten vill ha en livskraftig vargstam rimmar 180 vargar illa. Vilket vi nu också får höra från makten i Bryssel. Man kan inte bedriva omfattande jakt på en så liten population av vargar, utan att de anses oetiskt och oansvarigt. Att Ek ens trodde att hon skulle kunna äta kakan och ha den kvar är anmärkningsvärt. Har hon inte lärt sig något från Carlgrens pinsamma beteende?

4. Insikt

2012-12-20 19:59

Nu börjar jag förstå varför unioner har svårt för att fungera.Det kaos som började hitta en lösning som det arbetats hårt med har nu grusats av en man långt från svenska landsbygden och dess djurhållning, tragiskt både för Sverige och Eu.

3. EU

2012-12-20 19:58

Ulf Dinkelspiel lovade dyrt och heligt att ett inträde i EU skulle inte påverka jakten i Sverige.
Inte en enda politiker går att lita på det ser man ju nu. Fy F..

2. Lämna EU

2012-12-20 17:45

Nu är det väl dags att på allvar diskutera frågan om att snarast lämna EU.

1. Ny eftersöksbojkott !

2012-12-20 17:45

Borde inledas snarast.I alla län som berörs av varg!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons