• Pinewood

Press på regeringen om vapenlicenser

Alliansen kräver mer rättssäker och snabb hantering hos polisen

AktuelltPublicerad: 2016-04-05 15:22

FAKTA OM TILLKÄNNAGIVANDE

Ett tillkännagivande i Sveriges riksdag är ett beslut där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Det kan exempelvis vara att riksdagen anser att en viss fråga bör utredas eller att regeringen bör komma med ett förslag.
Riksdagens möjlighet att lämna tillkännagivanden till regeringen är inte reglerad i lagen, utan bygger på konstitutionell praxis. Regeringen är inte rättsligt bunden att tillgodose ett tillkännagivande men enligt konstitutionell praxis bör utgångspunkten vara att göra det. Om regeringen tänker tillgodose riksdagens önskemål bör den enligt samma praxis underrätta riksdagen samt ange skälen för detta. Riksdagen kontrollerar varje år vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av tillkännagivandena.

Alliansen kräver att regeringen tar bort krånglet för skyttar och jägare som ansöker om vapenlicens. I form av två tillkännagivanden från riksdagens justitieutskott sätts press på regeringen. Det handlar både om att få fram en enhetlig bedömning av licensansökningar och att handläggningstiderna ska bli mer rimliga.

I dag har justitieutskottet justerat ett betänkande med två tillkännagivanden om vapen till regeringen. Det första handlar om att införa en enhetlig tillämpning av licensprövning över landet.
Polisens hantering av vapentillstånd skiljer sig åt i olika delar av landet.
– Det är otillfredsställande. Ett nationellt regelverk ska tillämpas på samma sätt i hela landet, kommenterar Krister Hammarbergh (M), ledamot i justitieutskottet.
­

”Inte acceptabelt med olika tillämpning”
– Idag tillämpas regelverken om tillståndsgivning på olika sätt i landet och detta är inte acceptabelt. Vi vill därför att regeringen ska se till att myndighetsprövningen utförs på ett likartat sätt i hela landet, tillägger han i ett pressmeddelande.

Kräver snabbare handläggning
Det andra tillkännagivandet handlar om kortare handläggningstider i vapenlicensärenden. Det är viktigt att vapenärenden handläggs effektivt, rättssäkert och utan alltför långa handläggningstider för att underlätta för exempelvis jägare, konstaterar Krister Hammarbergh.
– Under de senaste åren har Polisens handläggningstider för vapenlicens blivit oacceptabelt långa. Dessutom är det stora geografiska skillnader. Detta har kritiserats, bland annat av JO som påpekar att det är särskilt viktigt att licenshanteringen fungerar eftersom både jägare, skyttar och seriösa vapenhandlare direkt drabbas om ansökningarna inte handläggs snabbt och effektivt, fortsätter M-politikern. 
– Vi påtalar därför till regeringen att handläggningstiderna måste kortas och att regeringen måste vidta åtgärder som leder till konkreta resultat, avslutar Krister Hammarbergh.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Nu är det...

2016-04-07 08:53

...20-23 veckor handläggning av vapenlicens i Skåne. Dom har förmodlingen läst mitt inlägg att dom maskar och nu jäklar ska det maskas. Hur kan en vapenlicens som tar mindre än tio minuter att fixa
ta denna tid i anspråk? Man skyller på att det kommit in så många nya!!!
Gör ert jobb eller gå hem o sluta. Ta inte upp en plats på arbetsmarknaden, det finns folk som vill inget hellre än att ha ett jobb!

1. I regeringen sitter...

2016-04-06 08:35

...MP och V och dom motsätter sig all form av jakt och hos polisen sitter garanterat handläggare med samma tillhörighet och därav motarbetas jägarkåren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB