• Älgskadefondsföreningen

Problem med orädda vargar växer

AktuelltPublicerad: 2008-03-04 10:21

Scott Brainerd, vargforskare inom det norsk-svenska Skandulvprojektet, är oroad över att problemet med orädda och aggressiva vargar kan komma att öka, rapporterar TT från vargseminariet i Vålådalen.
Enligt Brainerd är det ett beteende som ofta uppkommer när stammen växer till sig.

Ett exempel på detta är den varg i Kilsbergsreviret som under den senaste tiden attackerat hundar på gårdar i området. Den vargen har strukit kring bland bebyggelse och visat ett oskyggt beteende. De rovdjursansvariga i länet har försökt skrämma bort vargen från området.
Scott Brainerd vill att man ska dokumentera rapporter om oskygga och aggressiva vargar.
– Det finns alldeles för lite forskning om detta beteende. Jag tycker det är på tiden att man systematiskt samlar in data, säger Scott Brainerd enligt TT.
Han understryker dock att det är väldigt sällsynt att vargar attackerar människor. De allra flesta möten mellan människa och varg går helt odramatiskt till.

Kenton Carnegie dödades av vargar
Det finns dock enstaka fall då vargar har angripit människor. År 2005 dödades den 22-årige Kenton Carnegie av varg i Saskatchewan i Kanada. Året före högg en varg en kvinna i benet i norra Alaska.
Risken är att vargen vänjer sig vid att möta människor när stammen växer. En del av de unga vargarna i Skandinavien är naiva och oerfarna. De kommer allt närmare människors boningar och provoceras av jagande hundar.
Redan nu kommer det in rapporter från jägare och friluftsmänniskor om vargar som varit djärva eller aggressiva. Ofta saknas ordentlig dokumentation, utan uppgifterna går från mun till mun.

Hundar utlöser vargars aggressivitet
Den gemensamma nämnaren är att vargen möter en hund. Det tycks vara det som utlöser aggressiviteten.
– Det händer allt oftare att vargar skadar eller dödar hundar. och man har sett ett samband mellan antalet jaktdagar med hund och antalet rovdjursangrepp, säger Scott Brainerd till TT.
Scott Brainerd drar paralleller till den så kallade Ringvattenvargen. Den vandrade in från Finland i november 2004 och bosatte sig i norra Jämtland. Efter att den bland annat dödat en hund gjordes misslyckade försök att skrämma bort den. Ringvattenvargen sköts den i februari 2005.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. Vargen i Sverige = fast i en politisk rävsax

2008-03-13 09:11

Läser med blandade intryck kommentarerna nedan.
Jag tillhör de jägare som har varg på marken, och haft vargkontakt vid ett flertal tillfällen.

Vargen lider - viltet lider och vi naturälskare lider av den totala inkometens som politikerna bevisat sig besitta i rovdjursfrågan.
Från att att beskådat varg på 100-200 meters håll i början av 2000-talet, är det nu mer vardagsmat att vi har 2-5 vargar i såten, gläfsandes och jagandes efter hundarna.
Agressiviteten hos vargen är markant tilltagande, och skyggheten näst intill utraderad. Hade så sent som förra helgen två vuxna djur på 3-4 meters avstånd, med klar avsikt att anfalla.
Vad beror det på? Jo, med vikande rådjurs- och älgtillgång, märker man hur vargen drar sig allt närmare gårdar och bebyggelser för att finna föda. Föda som för detta antal vargar inte fanns/funnits från början, än mindre biotop eller mark som lämpar sig för vargbestånd.
Vi gör vargen endast ett oerhört lidande att naivt tro att det går att konstruera ett samleve varg-människa emellan, där samma inkompetenta politiker först skapat ett samhälle skilt från djur och natur.
De myter, rädsla och okunskap som förmedlas bland flertalet jägare, blandat med den fullständigt skeva samhällsuppfattningen bland sossar, kommunister och gröna i rovdjursfrågan, gör att vi ALLA blir förlorare i slutändan.
Tills den dag någon politiker (oavsett parti) törs ta ansvar och tillåta kontrollerad jakt på vargen, i de län där vargen av naturliga orsaker och skäl inte hör hemma (större delen av Sverige), kommer hela den här "mulle-debatten" endast att skada djuren, människan och Sveriges anseende.
Det sunda förnuftet säger att det är abnormt när vargen har fått en status liknande den på 1800-talet.
Var våra förfäder så otroligt inkompetenta, när man ansåg att vargen inte tillförde något + i balansen natur-människa? Knappast! De var realister och levde i verkligheten, men fick tyvärr ta lagen i egna händer, då dåtidens makthavare inte ens ville lyssna.

Känns det igen? Man kan gå till bibliotek och läsa om hur idiotin fortlöpte vid den tiden. Våra barnbarn lär kunna göra detsamma om inget förnuft tas tillfånga.

Balans är receptet - förnuftig balans på ett kontrollerat vis.
För tillfället har vi bara spekulationer och virrvarr.

46. Sverige - vilken land.

2008-03-10 08:32

Jägare sluta jaga börja fiska i stället. Jag har jagat i 20 år men tröttnat på jakten av gröna populationer. Och alla varg älskare, kom inte och be hjälp av jägare när vargar går gatorna.

45. Nej, grosshandlaren...

2008-03-10 08:31

...jag har inte sett en varg. Men åtskilligt av vad de lämnar efter sig. Därför är jag tveksam till nyttan av varg och också till att några individer kan gå ut och skjuta varg bara så där. Efter ett par års grävande i rapporter och kommunikation med fackfolk har jag fått en viss kunskap. En kunskap långt över vad som "informeras" från svenska myndigheter och rovdjursorganisationer.

44. Hunger

2008-03-07 15:43

Anonym/falsk matematik. Det där var väl knappast någon vettig jämförelse. Indianer och vita i en rovdjursdebatt. Visst någon form av samexistens borde väl kunna gå men inte utan befolkningens acceptans. Människor som har problemen måste få försvara sig med kulor och krut. Men å andra sidan så närmar sig våren och våra björnar kommer att titta ut igen. Dom vae ju så hungriga att åtminstone en människa fick sätta livet till före vintervilan. Troligen kommer de att vara fullständigt utsvultna när de kommer ut igen. (hugaligen). Både varg och björn på stugknuten.

43. Sattyg

2008-03-07 15:41

Grosshandlarn de va just det! De finns där men syns inte. Men resultaten av deras existens syns. I bla fårhagar, spår i snö, sönderslitna och lemlästade hundar för att ta några exempel. Och värre kommer det att bli – och fort går det.

42. Sven

2008-03-07 15:39

Jag har ingen möjlighet att fråga alla dalmasarna vad de tycker om 200 vargar inom rikets gränser. Som boende inom ett vargrevir kan jag bara fråga mig själv och jag är för en livskraftig vargstam. Om du är den Sven som bor Västerbotten tycker jag att du ska ta det lugnt om det skulle bli en föryngring i din landsända också.

41. Sven

2008-03-07 12:58

Eftersom du var så ivrig att svara på min fråga till forskare Seleborg så får du här två till.
Eftersom vargarna sägs vara fullkomligt orädda för människor och mestadels uppehålla sig på folks tomter så borde det finnas fullt med folk som ser dem dagligen. Har du sett en varg i Sverige? Hur många känner du som sett en varg i Sverige?
Det är väl inte kvarkförvaltning som är på tapeten här.

40. .375 H H

2008-03-07 11:31

Ja du Johannes vad göra åt problemet. De problemindivider som finns, var finns de när minderåriga ungar ska traska till plugget i kolsvart mörker. Vill du vara förälder? Trygget/rädsla är en känsla som skiljer sig avsevärt var man befinner sig. Med tanke på andra arter som Naturvårdsverket inte heller har kunnat hantera älg, rådjur, björn, vildsvin osv som ohämmat har fått explodera. Så kan man väl för en gångs skull försöka stämma i bäcken innan problemen blivit övermäktiga. Vargen är ett exeptionellt läraktigt och klokt djur som kommer bli extremt svårjagat framöver.
Och 30-06 är en lämplig kaliber till ändamålet... 375 HH brukar jag använda till storgalten!

39. Grosshandlarn och Anonym.

2008-03-07 11:29

Man behöver inte ha sett kvarkar för att vara fysikforskare.

Anonym! Vad fick du för svar av Dalmasarna, ville de 200 vargar?

Kanske du vill ha skabb också av samma skäl som varg?

38. Har man sett på tusan!

2008-03-07 09:14

Calle Seleborg har blivit vargforskare. Efter all smutskastning av svenska forskare så är det upp till bevis för Seleborg nu. Jag börjar med frågan - har du någonsin sett en vild varg i Sverige?

37. Falsk matematik.

2008-03-07 08:43

Konstigt resonemang det där att här i Sverige kan vi ta bort alla vargar för det finns så många i Ryssland.
Utrotningsförespråkarna av indianer i Nordamerika, på 1800-talet, menade de, att här kan vi göra oss av med alla indianer för det finns så många i Sydamerika?
Än en gång, samexistens med 200 vargar måste gå att få att fungera. Dessutom, sffror hit eller dit löser inte det här problemet.

36. Scott och jag sa samma sak

2008-03-07 08:42

Jag hade föredrag om Vargens Habituering direkt efter Scott. Tyvärr är presentationen än så länge endast tillgänglig på svenska. Han redovisad ett antal nyare fall och berättade att NINA och Skandulv söker pengar för forskning på området (20 år för sent, men bättre sent än aldrig). Min presentation gick lite längre och redovisade grunderna i när vargen kan övergå till mänskligt byte. Förklarade samtidigt varför Gysinge-episoden hände och varför inga angrepp till idag. Jag återkommer nästa vecka med artikel på svenska.

35. Självklart...

2008-03-07 08:42

...så är alla rovdjur farliga för människan under vissa förutsättningar vilket både Pavlov och Valerius Geist beskriver i olika texter. Både när denna människoriktade farlighet uppstår och vad man bör göra åt problemet.
Dock förespråkar ingen av dem utrotning som lösning på problemet utan snabb och effektiv jakt på problemindivider. Att komma med vilda påståenden att alla vargar ser människor som byten och förespråka bortskjutning av hela stammen lägger bara ett löjets skimmer över hela diskussionen. För övrigt är 30-06 en frökenkaliber.

34. Anonym

2008-03-07 08:42

Glöm det där med samexistens. Det är ett vackert ord utan bäring i verkligheten, vi kan ju inte kommunicera med vargarna. Fråga hellre hur vi ska klara oss ifrån mänskliga offer på vargens altare. Fråga också mellansveriges glesbygdsbor vad de anser om sina 200 vargar. En rättelse från mig. Visst finns det exempel på arter som är beroende av andra, men det gäller inte våra 5 stora rovdjur. Ingen utrotning, men de måste hållas borta från människor och dess intressen. Inhängning är en bra idé.

33. Har vi samma förutsättningar Reine?

2008-03-07 08:38

I antal vargar, människor och arealer som i Indien och Ryssland? Det kanske skulle vara på sin plats att ställa sig den frågan, innan man ylar vilt om våra eventuella kommande problem, för jag antar att det fortfarande är detta som intresserar dig.
Svar på din fråga: Nej indiska soptippsvargar som springer omkring och sliter i avfall runt miljonstäder i fattiga områden likställer inte jag med svenska förhållanden.

32. Utrotning?

2008-03-06 09:52

Varför använder man benämningen utrotning och vargen i samma mening?
Ett djur är inte utrotat innan det lämnat den här planeten.
I gamla Sovjetunionen har de gigantiska problem med vargen, den får jagas på vilka sätt som helst och ändå får de inte bukt med problemen.
Vargarna vi har här är inga unika exemplar, det är vanliga ryska vargar, så att prata om utrotning är ju bara korkat!

Jägaren som blev anfallen av ett "djur" misskrediterades i så hög grad att media och dessa fantastiska "rovdjursvänner" skrämmer vanligt folk. Vem vill få hela sin sjukdomsbild och lite till utfläkt i media?
Han beskrevs som en sjuk man som inte hade förmågan att se skillnad på en stövare och en varg, fast han såg djuret bra!

Jag är så trött på tjafset om attackerna på jägarna. Det senaste var anklagelsen om tjyvjakt igen. Jägarna skulle ha tjuvskjutit ca 130 vargar sedan 1999!
Det visar att forskarna tillsammans med fanatiker och media inte vet ett smack vad man pratar om.
Vi har haft varg här i 20 år och vi är massor av jägare, men av de observationer som gjorts av varg så vet jag inte en enda situation där man har haft ett skottilfälle på vargen om man nu var tjuvjägare.
Obsen görs nästan jämnt runt byarna och från bilen, i skogen möter du inga vargar vilket är förutsättningen för att skjuta dem!
Får man dessutom se dem så är det ett ögonblicksverk i 95 fall av 100. Jag har haft ca 1 000-1500 jaktdagar under den perioden och jag har sett vargen en gång från bilen i en sekund!

En kompis till mig tyckte vi skulle sprida en slogan i jägarkåren:
Våga vägra jaga varg!
Låt dessa korkskallar som infört dem ta reda på problemen också!
Nu ska vi ta av vår fritid framöver för att ta reda på det här problemet, vilket hela Sverige räknar med att vi ska göra med glädje!

31. Dalle

2008-03-06 09:24

Så du tycker inte att vargen i Ryssland eller Indien är av samma skrot och korn som de vargar vi har här?
Sverige har alltså svenska vargar som är snälla och i det närmaste vegetarianer. De skulle alltså aldrig attackera en människa eller förfölja två kvinnor och försöka ta deras hund som går i kort koppel invid dem, precis som kvinnorna i filminslaget på en amerikansk nyhetskanal vittnar om. De vargarna verkade då inte ett dugg rädda för människan.

Du får förkasta Pavlovs forskning precis så mycket du kan. Men jag tror inte att vargen har ändrat sitt beteende på så kort tid som 50-60 år. Forskningen som Pavlov utfört håller än idag. Han är en betydligt pålitligare källa än vad våra svenska forskare någonsin kommer att vara.
Påstår du nåt annat så är du enbart löjlig i din iver att försvara vargen som ofarlig.

30. Sven

2008-03-06 08:50

Det är inte de eventuella konsekvenserna i det ekologiska systemet, som utrotning av djurarter medför, som gör att man inte kan låta bli att skriva debattinlägg.
Det är motviljan mot den utrotningsfilosofi som verkar finnas hos en stor del av jägarkåren och den gäller djurarten varg. Någon form av samexistens måste gå att åstadkomma. Ett större problem kan inte 200 vargar inom rikets gränser vara.

29. Befogad frustration.

2008-03-06 08:50

På ett rovdjursmöte i Heby för någon tid sedan medverkade Johan Månsson, rovdjursansvarig. Jag pressades honom på frågan, vad som skulle ske om det blev vargangrepp på människor. "Då kommer det att ta hus i helvete" svaret kom snabbt och verkade för tillfället allvarligt menat.
Nu har emellertid även jag fattat vilket spel för galleriet som pågår, ta harjägaren som blev påhoppad, oavsett vad det var som attackerade mannen blev allting ifrågasatt, på ett oförskämt sätt där allting ifrågasattes, detta kommer givetvis även fortsättningsvis att bli ett signum. Att även om det skulle bli dödlig utgång framledes med klara bevis, blir frågan, vad hade den personen där att göra, titta bara på den björndödade mannen i höstas, hur många tänker på det idag. "Lite spill får man alltid räkna med" så makabert kommer det nog tyvärr att låta.
I Sverige tar idag cirka två tusen människor sina liv varje år, detta sker utan att någon större insats görs. Så varför skulle några rovdjursdödade människors liv skapa någon större sensation?
Detta kära systrar och bröder, håller dessvärre på att bli den bistra sanningen. Vi är bara och kommer alltid bara att vara ett personnummer. Något annat verkar det inte finnas finns utrymme för.

28. Dalle

2008-03-06 08:48

Vem är det nu då som tycker att det inte passar att jämföra med andra länder?

27. Hur orkar ni?

2008-03-06 08:48

Hur orkar ni käfta med alla dessa fanatiker till vargälskare? De är inte intresserade av bra byggda underlag av opartiska personer.
De är inte intresserade av siffrorna som skulle sätta Sverige i chock om de redovisades korrekt. De är inte intresserade av annat än att krossa jägarkåren för att vi "hatar" djuren.

Den dagen kommer när första dödsolyckan inträffar, det kommer att gå mkt fortare än de här "vargälskarna" fattar.
Det mörkas med kostnader för rovdjuren, det mörkas med antalen rovdjur. Det sade att vargstammen idag uppgår till ca 170-180 individer enligt Grimsö!
Ja goddag yxskaft, vi har passerat 200 vargar redan i våras, men vargar på barmarken ska väl inte räknas in?

Till sommaren närmar vi oss 300 vargar och det enda som kan få ordning på antalet är en spillningsinventering där också.
Det är väl egentligen tio gånger viktigare än den som gjordes på björnen.

P.S. Kan inte Jakt & Jägare öppna en länk där man kan rapportera alla vargincidenter i kanske 3 månader få se hur många som kommer in?
Jag tror det är större chans att det rapporteras här än i dagsmedia!

26. Jag åkte förbi...

2008-03-06 08:45

...ett monument idag där 14-åriga Anders Holberg sköt den sista svenska vargen i november 1874. Hoppas det blir ett nytt monument igen av våra ryska vargar.

25. Är det så här vi ska ha det?

2008-03-06 08:44

Ta en titt på lite inslag. Naturligtvis kommer alla vargkramare att påstå att detta är bluff och båg. Men ni får ta del av ögonvittnesskildringar på hur vargar gör. Bedöm själva och fundera om ni vill ha det så här även i Sverige.

http://www.youtube.com/watch?v=mGXWy3htXgQ

http://www.youtube.com/watch?v=ID1CNsdw4NA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cPW_k0XTEto&feature=related

Inte verkar vargarna vara så ofarliga som rovdjursföreningen gör gällande.

24. 30-06

2008-03-06 08:40

Det vore enormt intressant att veta vilka människor som är anställda på Naturvårdsverkets rovdjursenhet och har ansvar för den i Sverige levande ryska varg. Kan man misstänka att de handplockas som utexaminerade SLU-elever? Väldigt unga med fjuniga överläppar som har lika mycket livserfarenhet som dagslända?
Du har rätt Reine, vi borde skicka så många vargar som möjligt ur prästbetyget med en fart som motsvarar 820/m sek och med en vikt av 11,6 gram. Det är NU det måste göras om inte vargstammen också ska växa oss övermäktig.

23. Det var inte jag, Conny...

2008-03-06 08:38

...som halkade in på kostnader och pengar. Det var problemet med orädda vargar och deras eventuella fara för människor det handlade om, i alla fall från början.
Reine tar återigen upp, för vilken gång i ordningen har jag slutat hålla reda på, indiska soptippsvargar och ryska krigshistorier från andra världskriget som en jämförelse med dom 200 vi har.
OK... mal på, men räkna inte med att trovärdigheten i dina påståenden stiger. Du får ta Gysingevargen Reine, ett bra exempel faktiskt på problem med orädda vargar, även om det var ett tag sedan. En tamvarg som rymt, alternativt släppts, på 1820-talet. De vi har idag är dock vilda djur, som troligen fortsättningsvis kommer att vara vilda och skygga såvidare ingen stolle får för sig att "mata in" dom.
Vad vi hittills gjort är att skjuta bort närgångna djur som tagit boskap och hundar, fortsätt med det, det har jag inga som helst problem med, de andra kan vi se som ett inslag i naturen utan att låta oss skrämmas av rövarhistorier.

22. Dalle kapitulerar

2008-03-06 08:30

Sov gott Dalle och läs du din vargkramartidning! Jag håller mig till faktatidskrifter istället.

21. Jakt behövs!

2008-03-05 14:44

Det är sant som ”naturskyddarna” säger, att vargangrepp på människor är ytterst sällsynta. Vad de inte säger är att det är lika sällsynt att vargar är fria från förföljelse. De förtiger även att vargar snabbt förlorar all rädsla för människan då de är fria från förföljelse, att många vargar då föredrar hundar och får fram om vilt, att de så småningom inte tvekar att angripa människor. Värst av allt är att några av dem specialiserar sig på barn och blir fruktansvärt skickliga på det.

20. Conny

2008-03-05 14:43

Tack för ditt inlägg. Jag håller med dig, men vill gärna påstå att naturvårdsverket redan har klantat till sig.
Det känns som om de blir tvugna att "återuppfinna hjulet". Sverige ska alltså vara någon form av testpark för att se hur mycket skador en vargstam kan orsaka.
Jag tycker att det räcker med att titta på de länder som hyser en vargstam och se hur utvecklingen där har gått.
Man kan direkt dra erfarenheterna därifrån och få fakta. Vi behöver inte testa detta i Sverige.

Har ni förresten läst Pavlovs forskning? Det är en man med auktoritet och erfarenhet. Tyvärr så kan man läsa i den långa pdf-länken hur han blivit bemött i Sverige och Norge. Vår varg-guru Anders Bjärvall och många andra, har helt förbisett hans forskning som underlag för vargen och den etablering man önskar i vårt land.

Klipper in en text från http://personal.inet.fi/luonto/mikael.broo/vargskydd.htm

"Vargen är noggrant skyddad i Indien och regeringen lät i slutet av 1990-talet utreda vargars angrepp på människor i Hazibaragh, delstaten Bihar. Sveriges Vetenskapsakademi publicerade rapporten i serien AMBIO, mars 1999. Åren 1980-86 dödade vargar 122 barn och skadade 100 innan människoätarna kunde avlivas. År 1993 uppträdde nya människoätare som hann döda 78 barn fram till 1995. Rapportens beskrivning av angreppen är i det närmaste identisk med beskrivningarna i den finska pressen hundra år tidigare: 3-4 vargar lurpassade nära byn och en varg genomförde anfallet när ett barn var obevakat ett ögonblick. Ibland togs barnet på farstukvisten, ibland slets det ur moderns famn. Bytet bars snabbt iväg 1- 2,5 km där det förtärdes.
Ledamoten av Sovjetunionens vetenskapsakademi Michail Pavlov, en erkänd auktoritet på skogsvargen, beskrev i sin bok Volk, Varg 1982 och 1990 likadant människoätande i det centrala Ryssland. Efter det de vapenföra männen hade skickats till fronten under andra världskriget blev vargarna inom några år helt oskygga och tog hundar på gårdsplanerna. I september 1944 dödade de det första barnet och fram till 1953 hade de dödat och ätit 26 barn och ungdomar.
Sedan utdrag ur Pavlovs bok översattes till norska och svenska för tjugo år sedan har han varit föremål för nordiska vargexperters spott och spe – händelserna är kantänka för unika för att vara trovärdiga och hans bok ett korståg mot vargen.
År 2002 publicerade Mark NcNay från Alaskas vilt- och fiskeridepartement en studie om vargangrepp på människor i Alaska och Kanada. Han fann ett åttiotal fall, inget av dem dödligt och alla inom områden där vargar inte jagas och de har lärt sig söka föda i människans närhet.
Teperi redogjorde för otaliga vargangrepp på fullvuxna i 1800-talets Finand och noterar att endast ett par hade dödlig utgång. Det har sin förklaring. När en varg angriper en människa försöker den knuffa omkull henne genom att ställa framtassarna på axlarna eller huvudet i stället för att bita av strupen. Ett slag med en stör eller yxa hindrar dess uppsåt."

Av denna text ser vi att jakt på varg är helt nödvändig och att stammen ska hållas tillbaka/utrotas för att slippa skador.

19. Man borde ha...

2008-03-05 14:40

...visionen om 0 kr vad det gäller våra hundar. Det är nämligen ett tamdjur som vi själva är ansvariga för, och som inte skall och borde orsaka skadeersättningar överhuvudtaget.
Om det fanns 800 000 vargar, tja... Vi verkar ha en bra bit kvar dit, Reine, så någon jämförelse lär vi aldrig få se. Läs du Pavlovs "sanningar" om vargen som din godnattsaga om du vill... Jag håller mig till andra litterära alster.

18. Dalle.

2008-03-05 14:12

Ofta respekterar jag dina inlägg men när det gäller diskussionen med Reine har dul fel i hela din argumetation. Du kan enkelt göra en analys om hur Naturvårdsverket har hanterat älgexplosionen och rådjuren och vilsvinen björnen, och så vidare. Ge oss en bra förklaring till varför de inte kommer att klanta till det igen?

17. Sjukdomar men inte varg?

2008-03-05 14:11

Så skriver anonym här nedanför. Men av princip kan vi visst utrota vargen. Ingen enskild art här på jorden är livsnödvändig för andra. Att sopa rent i toppen på ekologiska system är riskfritt. När vargkramare påstår att vargen fyller en viktig funktion i det ekologiska systemet talar de mot bättre vetande, de har helt enkelt fel. Är minnet så kort hos vissa eller tjänar de något på att påstå att vargen behövs? Vi vet ju minsann att det var bättre för alla utan varg!

16. Jag gungar och gungar!

2008-03-05 13:03

Ersättningen för skador orsakade av varg och hund var lika stora 2007, skriver du.
Hur många hundar har vi i Sverige? Hur många vargar?
Lika stor ersättning för båda?
Vad tror du ersättningsnivån hade legat på om vargen fanns i samma antal som hunden?
Jag gungar på... och läser Michail Pavlovs sanningar om vargen. Alla borde läsa den och få fakta serverat.
Ingen kan vifta bort denna ryska forskare. Vargen är farlig för människan. Kan den fälla en älg så är inte en människa något problem.

15. Den enda bra vargen...

2008-03-05 13:03

Det finns ett välbekant talesätt från forna tiders Nordamerika "den enda bra indianen är en död indian".
Samma mentalitet som ligger bakom det talesättet verkar finnas hos en stor grupp svenskar i förhållandet till vargen.
Är det ingen mer än jag som tycker att det luktar illa?
Sjukdomar kan man utrota, men djurarter - nääe.

14. Vad är det som inte redovisas öppet?

2008-03-05 13:02

Hur många anställda inom Sveriges kommuner, landsting, länsstyrelser, polisen, naturvårdsverket och övriga myndigheter sysslar huvudsakligen med rovdjur?
Och vad kostar det?
Övriga kostnader såsom utbildningcentra med driftskostnader, maskiner, drivmedel, inhyrning, sammankomster (t.ex. Vålådalen), resor m.m. Vad kostar det, och totalsumman?

13. Reine

2008-03-05 11:13

Permanent fastlåst i sina egna "sanningar" om vargens farlighet för människan. Vakna... det är 2008 och vi lever i ett modernt samhälle. Sluta med dravlet om hur farlig vargen är, vi har inte och kommer inte att ha en stam på uppåt 100 000 individer här, och det är verkar ju vara "problemen" i Sverige som intresserar dig så håll dig då här och vad som hänt och eventuellt händer här utan löjliga överdrifter, det är det ändå ingen som köper.
Förresten vad är det som du inte anser redovisas öppet? Ersättningen för skador orsakade av varg och hund var lika stora 2007... Gunga på.

12. Dalle

2008-03-05 09:52

Det förvånar mig inte alls att du tycker att jag ska sitta i gungstolen. Jag gör det sen när vargen är borta från Sverige.
Jag förstår att du upprörs över siffror. Det finns väl ingen vargkramare som är intresserad av att redovisa kostnaderna som rovdjuren medför samhället. Då kan det ju slå tillbaka på ett obekvämt sätt.
Vi kan dribbla med siffror fram och tillbaka. Men en sak är klar. Vargen och de andra rovdjuren kostar ansenliga summor pengar varje år. Om alla kostnader skulle redovisas öppet så kommer rovdjuren att falla i popularitet. Gör en folkomröstning med siffrorna på bordet så ska du se hur stort stöd rovdjuren egentligen har.

Vargar har attackerat och dödat människor.
I Kanada, Indien, Ryssland och i norden. Du kan inte vifta bort detta faktum. Ryssen Pavlovs forskning blev ju förlöjligad i Sverige och Norge när Projekt Varg var nystartad. Pavlov har gjort en mycket grundlig stude om vargen och där kan vi direkt läsa oss till vad vi har att vänta oss.

http://www.locomail.com/vargen/wolf.pdf

http://www.aws.vcn.com/wolf_attacks_on_humans.html

Frågan är ju bara när första attacken med dödlig utgång sker i Sverige. Det kommer att hända om vi låter vargstammen växa. Därför bättre att stämma i bäcken och utrota landsplågan i ett tidigt skede.

11. Två vargar

2008-03-05 08:59

Det räcker med två vargar i Sverige tycker jag. En på Lycksele djurpark och en på Skansen.

10. Siffror Reine...

2008-03-05 08:59

...borde du hålla dig ifrån, det verkar inte vara din bästa gren. Skulle varje varg kosta 30 miljoner? Dessutom finns det hur många exempel som helst på "onödiga" bidrag och stöd för miljarder i landet. Viltskadecenter har betalat ut cirka 8 miljoner för skador orsakade av djur 2007. 2,5 miljoner utbetalades för skador på grödor, varg och HUND stod för cirka 300 000 kr/var. Människan ingår dessutom inte i vargens "meny" var du nu har fått det ifrån. Massor av tillfällen borde ha givits, men fakta kvarstår, vargen skyr människan. Återgå du i lugn och ro till det du är bäst på... Putsa kikarsiktet och göra vapenvård i gungstolen.

9. Siffror

2008-03-04 16:44

Ja, om kostnaden 6 miljarder är baserade på 2 000 rovdjur så är ju den siffran alldeles fel. I Sverige har vi ju betydligt fler rovdjur än så. Bara antalet björnar fördubblades över en natt när spillninginventeringen gjordes. Ska vi säga att rovdjuren kostar 12 miljarder istället? Då får vi ju 24 000 extra arbetsplatser inom vård och omsorg. Rovdjuren kostar alldeles för mycket.
Vi utrotar vargen till att börja med så får vi tillbaka en bättre älgjakt och sen halverar vi lodjursstammen. Då får vi mer jakt på rådjur. Vargen har ju inget ekonomiskt värde. Såvida inte pälspriserna drastiskt går upp.

8. Siffror?

2008-03-04 16:43

Jag undrar var du får dina siffror ifrån.
Det gjordes 1993 en undersökning av en student vid namn Mattias Boman vilket var ett examensarbete på en jägmästarutbildning. Han beräknade att om vi hade 500 individer av varje stort rovdjur dvs varg, björn, lo och järv så skulle den totala rovdjursförvaltningen kosta 6 miljarder för dessa 2000 rovdjur.
Han tycker även själv att dessa siffror i hans arbete är ungefärliga och diskuterbara och ska användas som diskussionsunderlag och inte som fakta. Se artikel här i J&J

webnews.textalk.com/se/article.php?id=220389&context=

Nog tycker jag det finns gränser för vad rovdjuren får kosta både vad gäller rena pengar och ingrepp i människors liv (mindre jaktbart vilt mm.) Men man ska akta sig för att slänga med lösryckta siffror, de kan lätt tolkas som sanning även om de inte är det.

7. Siffror?

2008-03-04 16:25

Jag undrar var du får dina siffror ifrån. Det gjordes 1993 en undersökning av en student vid namn Mattias Boman vilket var ett examensarbete på en jägmästarutbildning. Han beräknade att om vi hade 500 individer av varje stort rovdjur, det vill säga varg, björn, lo och järv så skulle den totala rovdjursförvaltningen kosta 6 miljarder för dessa 2 000 rovdjur. Han tycker även själv att dessa siffror i hans arbete är ungefärliga och diskuterbara och ska användas som diskussionsunderlag och inte som fakta. Se artikel här i J&J.

http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=220389&context=

Nog tycker jag det finns gränser för vad rovdjuren får kosta både vad gäller rena pengar och ingrepp i människors liv (mindre jaktbart vilt med mera). Men man ska akta sig för att slänga med lösryckta siffror, de kan lätt tolkas som sanning även om de inte är det.

6. Mycket pengar är det!

2008-03-04 16:12

Du kan anställa 12 000 personer till vården på ett år för de pengarna. Eller skänka 20 miljoner till varje kommun i Sverige för till exempel vägunderhåll.
Egentligen ska vi ha en folkomröstning om vad vi helst prioriterar. Varg eller mer personal i vården. Jag tror inte vargen skulle få så många röster.
Dessa siffror läste jag i en lokaltidning idag. Siffrorna ska tydligen vara framtagna av en forskare på Umeå universitet.
Jag anser att det är slöseri att satsa på vargen. Vi klarar oss utmärkt utan den.

5. Eller...

2008-03-04 16:12

...till att täcka underskottet i försvarsbudgeten fyra gånger.
Så egentligen har vi inte råd...

4. 6 miljarder...

2008-03-04 15:38

...räcker till Försäkringskassan utgifter i nästan 5 dagar. Nog tror jag vi har råd.

3. Vargens meny.

2008-03-04 14:38

Nu ska vi göra några förtydligande i denna fråga.
Vi ska alla ha klart för oss att människan ingår i vargens meny om tillfälle ges. Det råder det ingen tvivel om. Tillräckligt med människor har redan hamnat i vargens mage. Det vi pysslar med här i Sverige är att kolla om det verkligen kan vara så hemskt att detta kan stämma.
Vargkramarsekterna, vissa beslutsfattare, forskare och andra nyttiga idioter håller på och utför ett experiment: Hur många vargar kan vi ha innan första människan stryker med? Med björnarna vet vi redan det. Men med vargen verkar det vara oklart än så länge.
Som alltid här i Sverige så måste vi försöka återuppfinna hjulet. Aldrig att man kan ta fakta utifrån och tro på det.
Men det är ju ett bra sätt att få anställning som forskare.
Vet ni hur mycket vargen kostade oss skattebetalare 1993? 6 miljarder kronor, lite drygt. Vad annat kunde vi inte ha använt dessa pengar till? Det bästa är ju att utrota vargen i Sverige. Vi har inte råd att ha den kvar.

2. Hundar utlöser vargars aggressivitet?

2008-03-04 13:11

Kan inte se att Kenton Carnegie hade någon hund med sig som skulle utlöst aggressiviteten hos vargen. Men det är klart, på något sätt är det nog ändå jägarens och/eller jakthundens fel om vargen inte är snäll som i de moderna Bambifierade sagorna.

1. I norra Västmanland

2008-03-04 10:55

Närmare bestämt i Sala har under de sista månaderna gjorts minst en handfull observationer av varg inom stadsplanerat område. Till detta skall läggas minst lika många i områden kring staden med bebyggelse. Men som vanligt viftas uppgifter bara bort med orden att det förmodligen var en hund, utan några som helst undersökningar eller intervjuer av länsstyrelsens ansvariga. Och detta resulterar bara i att folk hellre struntar i att tala om vad de sett, än att anses att inte vara tillräknelig. Och är det lika illa på alla platser där varg börjar dyka upp frekvent och det ändå finns så pass mycket uppgifter om varg i samhällen så får vi nog göra som Ejnert föreslår att ändra namn på den tickande bomben från vildsvin till just varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons