• Pinewood

Rådjuren styr lotätheten

AktuelltPublicerad: 2011-03-25 18:23

Lodjurstätheten har gått som en våg sydost genom landet och hänger ihop med rådjursstammarnas minskning, medan jakten inte haft någon betydelse. Den slutsatsen drar rovdjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Frågan är nu om lo- och rådjurstätheterna stabiliseras på den låga nivån, eller om de kommer att fluktuera.

Rovdjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén har undersökt sambandet mellan rådjursstammarna och lodjurens utbredning söder om renbetesområdet. Som underlag har man använt lodjursinventeringarna och avskjutningsstatistiken för rådjur.
Forskarna har funnit ett tydligt samband mellan nedgången av rådjursstammarna och lodjurstätheten – utom i de södra delarna av landet. Genom att jämföra de årliga loinventeringarna och rådjursavskjutningen ser man ett mönster – en våg av ökad lodjurstäthet som gått från nordväst och sydost över landet.

Lodjursvåg svepte över landet
Över i stort sett hela landet kulminerade rådjursstammen i början av 1990-talet. Den följande tioårsperioden minskade rådjursstammen snabbt till en bråkdel av den ursprungliga.
Lodjurstammen, däremot, började växa till i ett bälte över norra Svealand och södra Norrland och kulminerade omkring 1998. Därefter gick även lodjurstammen brant utför. ”Lodjursvågen” svepte sydost genom landet. Omkring 2004 befann den sig i höjd med Uppland, Västmanland, södra Örebro och norra Dalsland.

Planar ut på låg nivå
I de områden som ”lodjursvågen” passerat ser man i dag tecken på att kurvorna för både lodjur och rådjur planar ut.
– Frågan är nu om lo- och rådjursstammarna ska stabilisera sig på de låga nivåerna, eller om de ska börja fluktuera. Jag skulle tro att vi behöver 10-15 år till på oss för att kunna dra några säkra slutsatser, säger Olof Liberg, som konstaterar scenariot är rätt typiskt för en art som varit utrotad och som sedan invaderar gynnsamma områden.

Låser stammen
Det är till exempel känt, bland annat från nordamerikanska undersökningar, att kombinationen varg, björn och älg kan innebära att rovdjuren låser stammarna på en låg nivå. Det återstår att se om det sker med lodjur/rådjur.
– Ett motsatt exempel är förhållandet mellan hare och lodjur i Nordamerika. Om bytetsdjuren har mycket högre reproduktionstakt än rovdjuren kan stammarna fluktuera kraftigt. Rovdjuren hänger helt enkelt inte med i svängningarna. Lodjur och rådjur har emellertid ganska likartad reproduktionstakt, säger Liberg.

Jakten betydelselös
Forskarna bedömer att lodjursjakten inte haft någon betydelse för lodjurstätheterna i Mellansverige. I tidigare undersökningar har de visat att lodjurens tillväxttakt i Mellansverige beror på rådjursstammarna.
Däremot skulle lojakten kunna få betydelse om man drastiskt minskar antalet lodjur och låter rådjursstammarna växa till, för att därefter sakta släppa upp antalet lodjur igen. På det viset skulle det eventuellt vara möjligt att ha fler av båda arterna.
– Jag har föreslagit sådana experiment några tillfällen. Men det har inte varit politiskt gångbart att drastiskt minska lodjursstammen i ett område där lodjuren redan minskat till följd av matbrist, säger Olof Liberg.

Lodjur betyder mindre i söder
I södra Sverige finns däremot inte samma tydliga samband mellan lodjuren och rådjuren. Även i söder har rådjursstammarna gått ned, men där har lodjuren just börjar sitt intåg. Förutsättningarna för rådjurstammarna skiljer kraftigt i norr och söder. I södra Sverige är rådjursstammen i dag jämförbar med den i Värmland, Dalarna och Hälsingland för 20 år sedan, trots den branta nedgången i båda områdena.
– Det är sannolikt andra faktorer än lo som påverkat rådjuren i söder. Framför allt räven, men också förändrade jaktvanor och födobrist. Rävens återkomst har betydelse överallt, men ju längre norrut desto större blir lodjurens effekt medan rävens avtar, säger Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Anders #10

2011-03-28 00:23

Det är just det,i Svensk rovdjurspolitik finns ingen logik...

14. Användbart!?

2011-03-28 00:23

Dom uttalanden som görs av Liberg i denna artikel har nog varit ganska uppenbara för dom flesta jägare med rådjursmarker (eller tidigare rådjursmarker).
Men detta uttalande måste ju på något sätt gå att ta vidare för att ska kanske inte använda ordet bekämpa men i alla fall få berörda myndigheter och bevarande organisationer att tänka en eller två gånger om vad dom har ställt till med gällande rådjurs populationen i mellansverige.

Kan man på något sätt få dagstidningar att ta fasta på denna "sanning"? Det kommer ju faktiskt från en av landet mest framstående forskare gällande rovdjur...

Kan redaktionen skicka detta matrial vidare till tex UNT som i det mesta skriver saker som är enligt min mening, många gånger är bara tyckande utan något fakta?

13. Tack Anders !

2011-03-27 21:45

Kan bara instämma.

12. Naturfotografen.

2011-03-27 21:44

Ett sympatiskt inlägg från din sida. Välkommen, du verkar börja greppa problematiken.

11. Mycket enkel logik Anders

2011-03-27 21:44

Genetikerna säger att det måste var minst så många djur i populationen, annars dör de ut. Att det sedan inte finns bytesdjur till en sådan population är av sekundär betydelse. Så fungerar enkelspåriga tjänstemän. De kan inte hålla mer än en variabel i huvudet. Faktum är att redan för åratal sedan föreslog forskarna att lodjursstammen skulle minskas rejält för att låta rådjuren återhämta sig. Naturvårdsverket motsatte sig förslaget.

10. Fattar inte

2011-03-27 11:27

Jag förstår inte varför man inte kan få hålla lodjuren på en nivå där dom inte riskerar att utrota rådjuren.
På sikt måste det väl vara bättre även för lodjuren, som ju annars självklart kommer att minska rejält dom också när rådjursstammen kraschar.
Var finns logiken?

9. Ändock

2011-03-26 23:21

... ser det ur som att avskjutningen i Jämtland kommer att gå hem, trots att stora arealer inte är genomjagade

8. rådjuren minskat till

2011-03-26 20:57

en bråkdel samtidigt som lodjuren
ökat markant...

Se där Uffe Stridsberg,här får du det svart på vitt av några du högaktar och inte bara av oss jägare...dra upp huvudet ur sanden nu...

7. Problemet är genetiken

2011-03-26 15:30

Den grupp av elfenbensforskare som sysslar med teoretiska beräkningar av populationsstorlekar har fått härja fritt. Trots att ingen population någonsin, någonstans dött ut på grund av inavel när biotopen är den rätta har allt kretsat kring dessa sannolikhetspåståenden. Det är väl ok att beräkna fram ett antal individer men sedan borde man fråga sig "Kan vi ha så många? Finns det mat? Är skadorna på de boendens intressen acceptabla?"
Forskarna har visat att de är inte kapabla att ta ett helhetsgrepp över viltvården i Sverige. Därför måste andra samhällsgrupper, främst djurhållare och jägare ta kommandot. Och måste sätta upp en enad front och sätta makt bakom orden.
Och budskapet är. Vi bor i ett uppodlat landskap. Utrymmet för stora rovdjur är mycket litet. Vår framtid kan inte lämnas i händerna på ekofascister.

6. Sagt det förut...

2011-03-26 08:46

Politiker och tjänstemän på NVv och Lst, MP, forskare här och där - alla har de sin utkomst och köpemat på bordet genom ställa fram självklarheter till beskådande, och f ö genom sina rovviltsövningar klamrar de sig kvar. De förvirrade i bevarande-kretsarna hejar på...
Allmänna medel - skattepengar - spenderas utan att de tänker på att dessa kunde använts till vad som helst av humanitära skäl. Förlåt, jag glömde: i så fall hade ju deras viktiga "arbeten" upphört. Vore utmärkt - att gå från tärande till närande i samhället skulle vara lagom chockterapi för parasiterna.

5. Problemet är genetiken

2011-03-26 08:45

Den grupp av elfenbensforskare som sysslar med teoretiska beräkningar av populationsstorlekar har fått härja fritt. Trots att ingen population någonsin, någonstans dött ut på grund av inavel när biotopen är den rätta har allt kretsat kring dessa sannolikhetspåståenden. Det är väl ok att beräkna fram ett antal individer men sedan borde man fråga sig "Kan vi ha så många? Finns det mat? Är skadorna på de boendens intressen acceptabla?"
Forskarna har visat att de är inte kapabla att ta ett helhetsgrepp över viltvården i Sverige. Därför måste andra samhällsgrupper, främst djurhållare och jägare ta kommandot. Och måste sätta upp en enad front och sätta makt bakom orden.
Och budskapet är. Vi bor i ett uppodlat landskap. Utrymmet för stora rovdjur är mycket litet. Vår framtid kan inte lämnas i händerna på ekofascister.

4. Reproduktion....

2011-03-25 23:31

Antalet bytesdjur styrs av tätheten i viltstammen. Det är logiskt för mig. men forskarna och beslutsfattarna, det dill säga NVv tar inte det i benaktning. Det gäller alla predatorer, och det är ingen nyhet att det är så, eller?
Det är en skam för berörda myndigheter när det gäller förvaltningen, i mina ögon i alla fall, men jag har inga skygglappar på mig!

3. Viltförvaltningsdelegationens majoritet.

2011-03-25 20:34

Vad har man vunnit med detta. Jo rovdjurs-lodjursförespråkarna har fått känna att det finns lo men tyvärr aldrig sett något lo. Varför spoliera en frisk fin rådjursstam i södra Norrland till ingen nytta. Hade lostammen fått hållas på dagens nivå så hade vi naturälskande jägare också kunnat ha fina jaktdagar och rådjuren hade ledigt räckt åt lodjuren också. Till rådjurens förskräckelse och tragedi fick endast ett lo skjutas i gävleborg. Viltförvaltningsdelegationen måste lära sig vad socioekologiskviltförvaltning är för något. Stackars rådjurspopulation som fått utstå denna utrotningskampanj bar för att en hunrig lostam ska få härja fritt och till ingen nytta.

2. Oj...

2011-03-25 20:33

Ny revolutionerande kunskap...

1. Epilog.

2011-03-25 20:33

Människan är tvungen att hårt beskatta lodjuren om det ska bli något rådjurskött över till vårt matbord.

Det var heller ingen nyhet!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB