• Älgskadefondsföreningen

Rädsla ingen grund för skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2012-05-04 16:24

Naturvårdsverket anser inte att människors oro, stress och rädsla för varg eller björn ska kunna ligga till grund för beslut om skyddsjakt. Det framgår av den skrivning från Naturvårdsverket om riktlinjer för beslut om skyddsjakt som är ute på remiss.

Meningen med riktlinjerna är att länsstyrelserna runt om i landet i framtiden ska göra likartade bedömningar när det gäller begäran om skyddsjakt.
I frågan om människors stress och rädsla på grund av varg eller björn har JRF, Jägarnas Riksförbund, en helt annan uppfattning än Naturvårdsverket.
”JRF anser tvärt emot verket att största hänsyn skall tas till enskildas oro, stress och rädsla. Inte minst för att detta är en grundförutsättning att få någon som helst möjlig acceptans att hålla stammar av frilevande rovdjur”, skriver förbundet i sitt remissvar.
Beträffande rovdjur med ”oskyggt beteende” tycker JRF att de omedelbart ska avlivas och om djuret uppträder i omedelbar närhet till människans boning eller tamdjur.

Rätt att avliva på eget iniativ
Då ska den enskilde ha rätt att på eget initiativ avliva orädda rovdjur.
När det gäller en arts bevarandestatus påpekar JRF att det ska ses i ett globalt perspektiv, istället för ett lokalt eller regional.
Det gäller exempelvis vargen som är ett av jordens vanligaste rovdjur, men som är relativ fåtalig på många håll i Västeuropa.
När det gäller skyddsjakt på klövvilt på grund av betesskador på skog skriver JRF att inget av de djurarter som orsakar skogsskador är i någon bevarandekris.

Besked inom fem dagar
Ett beslut om skyddsjakt bör därför kunna tas snabbt och obyråkratiskt inom fem arbetsdagar. JRF delar Naturvårdsverkets uppfattning att betesskador i första hand ska förebyggas genom den ordinarie jakten.
Men med det nya älgförvaltningssystemet har det kommit signaler att många tidigare A-, B-, och E-licensområden kommer att avregistreras.
Därmed blir dessa områden hänvisade till några dagars kalvjakt.
Flera har redan blivit nekade inträde i närliggande älgskötselområden.

Svårare att reglera med jakt
JRF pekar i remissvaret på att det nya älgförvaltningssystemet kan medverka till att det blir svårare att reglera viltstammarna under ordinarie jakt.
”Vissa länsstyrelser har redan satt arealspärrar upp mot 2 000 hektar för att få registrera licensområde. Eftersom de även följer verkets föreskrifter innebär detta att det krävs avsevärda arealer för att få licens på vuxen älg. Detta trots att det nya systemet skall vara lokalt, adaptivt och ekosystembaserat och inte arealbaserat”, invänder JRF i skrivelsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Naturvårdsverket bör byta slogan

2012-05-05 15:30

Idag möts man av följande på NVVs hemsida: "En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer."
Med tanke på NVV faktiska agerande och på pränt satta tolkningar borde det väl stå: "En bra livsmiljö för VARG och allt annat levande UTOM OBILDADE LANTBRUKARE OCH JÄGARE , nu och för kommande generationer."
Det olustiga är att man helt utan problem faktiskt vänder på ordningen i sin egen slogan helt utan att tänka...

6. LÖJLIGT!!!

2012-05-05 15:30

Detta bygger på en utomordentlig icke kunnande från våran nya minster EK har sagt kommer att säga att den som ska ha en sådan befattning får och ska inte ha rädsla att i ord och skrift även till EUS beslutande utan uppta och fullfölja SVENSKA folkets vilja och vad de säger. Men där är det stopp. Våra ministrar EK, Erlandsson vad gör de, inget vad avlönar vi dem för? Kan de kan någon annan ge mig svar? Svaret är en enda stor bluff från regerings håll, de visar och har inte visat det minsta intresse för den rovdjurs politik som förs. Därav tveksamheter från LST om vad som gäller, har man inte arbetsgivaren ( Regeringen) bakom sig är det inte lätt att ta beslut. Men vid nästa val så garanterat blir det ett maktskifte för så nonchalant har regeringen bemött folket som har drabbats.

5. Man tycker

2012-05-05 15:29

helt enkelt på Naturvårdsverket att man skall skita i människorna som är tvungna att bo med rovdjur runt sig,och sätta rovdjuren före...
Får vi be om en urrensning på detta verk...

4. Lejon

2012-05-05 15:29

Hur blir det med Lejonen dom är ju utrotningshotade för att inte tala om den Indiska Tigern hur blir de me dem finns säkert plats i södra Sverige där det är lite varmare.

3. Ja

2012-05-05 15:29

Man kan fundera på om naturvårdsverkets folk över huvud taget har lämnat asfalten som dom resonerar..Men dom ska ödelägga hela landsbygden och får dom som dom vill så hamnar vi snart där Grekland och Spanien är i ruin ,,,För det är ju faktiskt landsbygden med jordbruk och skogsbruk som klarat Sverige ur dom riktiga kriserna..

2. Horribelt

2012-05-05 15:28

Däremot är det förbjudet att skrämma rovdjuret genom att framspåra. Är det nu någon som kan tveka vilka Naturvårdsverket tycker är viktigast i Sverige, människor eller rovdjur.
Och samtidigt försöker man få in förslag på hur människornas acceptans av rovdjur på den egna gården eller djurhagen ska öka.
Man kan inte undra annat än hur vissa tjänstemän är funtade.

1. Människors lika värde? En bluff!

2012-05-05 15:28

I städerna skall man inte behöva vara rädda för harmlös älg o vildsvin.
Men på landet är otrygghet och rädsla för att husdjur och barn skall tas av varg inte vara grund för att få försvara sig eller begära skyddsjakt.
Så här är det alldeles uppenbbart att människors lika värde är en bluff.
Detta är ett samhälle jag och många med mig inte vill ha. Det behövs inte heller, det är inte kraven från EU som orsakar detta, det är extremister och NVV, SRF, regering, som fått en fix ide att så skall vi ha det. Jag vet att det kommer att straffa sig i nästa val. Jag trodde aldrig att det skulle kunna hända i Sverige. Att Sverige blev en diktatur där NVV kan gå ifrån riksdagsbeslut och mer är fördubbla vår vargstam.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons