• Pinewood

Räknemodell för antalet rovdjur-renar

AktuelltPublicerad: 2013-03-04 11:30

Naturvårdsverket har tagit fram ett förvaltningsverktyg för att beräkna hur många rovdjur som kan accepteras i renskötselområdet. I nuläget kan rovdjursskadorna i renflockarna pendla mellan två och 20 procent. Dödligheten bland renar på grund av rovdjur kan alltså skilja mycket mellan olika områden.

”För en vald toleransnivå leder det till att dödligheten av ren till följd av rovdjuren antingen behöver minska eller tillåtas öka. Till exempel innebär en tillämpning av en toleransnivå på tio procent att det är oklart om dödligheten av ren till följd av rovdjur behöver minska med upp till cirka 47 000 renar, eller kan tillåtas öka med upp till cirka 5 000 renar. Motsvarande beräkningar för en toleransnivå på fem procent och 20 procent redovisas i rapporten. För att bättre kunna beskriva konsekvenserna måste hänsyn tas till variationer i landskapet och lokala förutsättningar på samebynivå”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.


”Kan hantera lokala förutsättningar”
– Antalet renar som blir tagna av rovdjur varierar kraftigt. Det beror på faktorer som hur många de är, om flera rovdjursarter finns i området, var rovdjur och renar befinner sig i landskapet och tillgång på andra bytesdjur. Vi ser att förvaltningsverktyget kan hantera dessa lokala förutsättningar, kommenterar Mark Marissink, chef för enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

De åtgärder som ska väljas ska ”göra mest nytta för rennäringen och minst skada för rovdjuren.” 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Nu väntar vi bara på...

2013-03-06 08:33

...en räknemodell för antalet rovdjur-tamdjur för Södra Sverige. För det är väl inte bara vi i Norrland som vill att det ska bevaras biologisk mångfald?

2. Fy f...

2013-03-05 08:04

Nu har beräkningsmodellerna fått fart. "Vi har fått kraftfulla verktyg" betyder bara att någon stolle har gjort en beräkningsmodell och sålt iden till nästa stolle som inte orkar gå ut och kolla läget. Ordbajsarna har ambitionen att låta den adaptiva förvaltningen ske genom sitt kraftfulla simuleringsprogram. Romarriket gick under utan datorkraft, men vi har kraftfulla verktyg vi...

Tacka vet jag en yxa, den är alltid gångbar: http://www.youtube.com/watch?v=uFdJMPHeJd0

1. Ändrade planer?

2013-03-04 17:39

Var det inte beslut på noll varg i renskötselområdena?
Om det finns andra planer idag varför då utreda en ny flytt av rödtiken? Det ena huvet på NVV vet inte vad det andra gör? Ska hon flyttas så ta ner henne till NVV direkt så dom kan gulla med henne i foajen, då vat dom ju var hon är.

Redaktionell kommentar:
De finns fler stora rovdjur än varg i renskötselområdet...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons