• Allmogejakt

Rävjakten kan förlängas på grund av smittan

AktuelltPublicerad: 2011-02-16 11:34

SVA intensifierar undersökningarna för att få en mer detaljerad bild av hur utbredd smittan är i landet sedan en räv med dvärgbandmask hittats i närheten av Uddevalla. Eventuellt blir årets rävjaktsäsong förlängd, i form av skyddsjakt, för att kunna få in fler kroppar att undersöka.

– Nu när det har blivit skarpt läge hoppas SVA på fortsatt god hjälp från jägarkåren med att skicka in rävkroppar för undersökning av dvärgbandmask, meddelar Erik Ågren, biträdande statsveterinär och sektionschef på viltsektionen.
Larmet om att dvärgbandmask nått Sverige gjorde att Statens veterinärmedicinska anstalt på måndagen höll ett samordningsmöten med andra berörda myndigheter.
– Först måste vi ta reda på mer om utbredningen av smittan, konstaterar Erik Ågren.
Han vill ha hjälp från båda jägarorganisationerna med att få in fler rävkroppar.
– SVA försöker få in många rävar från de sydligaste länen, där jakten slutar 28 februari. Västra Götaland är det fokus på och vi tar även emot rävar från övriga län, men i mer begränsad omfattning, förklarar Erik Ågren.
Gemensam transport av rävar till SVA arrangeras redan, där många rävar kan samlas ihop.

Vill ha samordnad information
– Annars kan transportkartonger skickas ut till lämpliga kontaktpersoner i länen, tillägger Erik Ågren, som hoppas att de två jägarorganisationerna samordnar informationen ut till länen genom en central person på kansliet.
Framför allt är det rävkroppar från Västra Götaland som SVA vill undersöka.
– Även Halland och övriga sydliga län är viktiga att undersöka, för att få reda på smittans utbredning, kommenterat Erik Ågren.
Den ordinarie rävjakten pågår fram till och med 15 mars i Västra Götaland, men bara till 28 februari i de sydligaste länen.
– SVA vill gärna få in fler av de rävar som skjuts under jakten. Men just nu kan vi inte säga hur många rävar per län som vi har möjlighet att ta emot meddelar Erik Ågren.
– Hör alltid av er till SVA per telefon eller e-post innan ni skickar in rävar. Kartong för inskickning rekvireras kostnadsfritt från SVA för dem som inte samordnar transporten på annat sätt.

Fram till 15 mars
Insamlingen sker i första hand fram till och med 15 mars.
– Diskussioner förs med berörda myndigheter om det eventuellt kan bli frågan om förlängd jakttid i form av skyddsjakt för de län som har kortare jakttid, säger Erik Ågren.
Kroppen kan vara färsk eller fryst, men tarmpaketet måste finnas med så intakt som möjligt.
Fyll i blanketten/följebrevet med kartkoordinater för platsen där räven fälldes.
(RT90, med X och Y koordinater eller longitud och latitud, från GPS, eller från kartprogram på internet som finns fritt tillgängliga).
Skickas flera rävar numreras säckarna och följebrev, så att varje räv går att koppla ihop med respektive skottplats.
För varje räv måste namn och adress, samt helst även e-post till skytt/insändare, fyllas i så att SVA kan skicka ett svar om ytterligare positiva rävar hittas.

KONTAKT MED SVA:
E-post:
vilt@sva.se 
Telefon: 018-67 40 00. (Växeln på SVA.) 
Frågor om dvärgbandmask: Eva Osterman-Lind, parasitolog. Erik Ågren, viltpatolog
Frågor om att skicka in rävar: Ewa Backman, viltsektionen.

SMITTVÄGAR

Rävens dvärgbandmask sprids i naturen genom att mikroskopiska ägg finns i rävavföring. Mellanvärden (oftast sorkar) äter äggen och därefter utvecklas parasitcystor i inre organ. Sedan äts sorken upp av en räv, och nya vuxna bandmaskar kan utvecklas i rävens tarm. Bandmaskäggen kan också smitta människor som i enstaka fall kan bli allvarligt sjuka om parasitcystor bildas. Smittan är via munnen så grundprincipen är inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först, ha en god handhygien, använd engångshandskar och minimera hantering av rävkroppar.
Mer information om denna smitta finns bland annat på www.sva.se och www.smi.se.

ATT SKYDDA SIG MOT SMITTA

Använd engångshandskar, och minimera kontakten med rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. AJ

2011-02-17 15:46

kan ju läsa det här:
http://www.springerlink.com/content/6xxtq060c2bce21u/

15. AJ

2011-02-17 13:36

Vargen rör sig över stora ommråden så den är den störta smittspridaren räv är lokala djur så var kom smittan i från trolikt från en varg.

14. AJ

2011-02-17 10:09

Rävens dvärgbandmask och hundens dvärgbandmask är de två korrekta benämningarna.Vargen sprider dock bägge sorterna,tyvärr också mycket effektivt,det är skandal att det
i media försöks att mörka den biten.

13. Window of Opportunity

2011-02-17 10:08

Detta är ett nödläge då man inte kan ta hänsyn till jakttider och fredningsbestämmelser.
Denna bistra vinter har ju med lite tur gett oss möjlighet att utrota smittan i Uddevalla. Nu om någon gång måste vi utnyttja detta möjliga gyllne tillfället och strikt tillämpa den annars så omhuldade försiktighesprincipen: Skippa undersökningar som medför tidspillan och använd alla tillgängliga medel för att omgående avliva ALLA vilda huvudvärdar såsom varg, räv, lodjur etc. inom tillräckligt stort område. Tama huvudvärdar måste hållas inomhus, avmaskas eller avlivas. Denna status måste upprätthållas intill dess att man kan konstatera att masksmittan är borta. Att bekämpa hydatid är av EU och FN prioriterade uppgifter.
Att INTE göra detta är grövsta tänkbara brottslighet mot människor och djur i Sverige och Norge. En sådan underlåtenhet får inte ens vara tänkbar för regeringen.
LO borde vakna till, detta är en fråga av stor vikt för många av deras medlemmar.

12. Gär räven fredlös året runt

2011-02-17 10:08

Rapporter från Centraleuropa visar att med stigande antal rovdjur ökar risken för att smittas av deras sjukdomar. Vilket väl för varje förnuftig människa är logiskt. Utom för SRF, SNF, WWF och tydligen också våra myndigheter och politiker.

11. HELT KLART Borde?

2011-02-16 22:28

Både varg och räv av-skjutas som är och beviserligen har vistas i området. Och det berör från Kroppefjäll mot söder av Hersta reviret för att säkerhets ställa var och eventuell spridning sket. OBS, Detta är en säkerhet i klass 1 varning. hoppas att myndigheterna hörsammar och ger denna dispens.

10. Förlängd jakt. PÅ vad?

2011-02-16 22:27

Räven är en predator i ekosystemet, inte högst på kedjan. Den har flera bittra konkurrenter, bla lo, varg, korp, örn mfl fåglar.
Om det visar sig att de djuren i predator kedjan är smittbärare?
Vad blir Sva's och Nvv direktiv då?
Det handlar om en nationell "smitto” risk nu.
Vi har ett stort samhällsansvar i detta, som kan sätta sveriges allemansrätt och landsbygdsintressen på spel.
Då får inte rovdjurspolitiken bli den bristande länken.....

9. Tänk...

2011-02-16 22:27

va enfaldig man kan bli då man blir arg som "no ulv".
Det är ju nu som alla med jakträtt skulle man ur huse och skjuta alla rovdjur man kommer åt i åtminstone västra götaland. Då kanske det finns en liten , men ändock, chans att stoppa otyget. Skicka också in alla för analys. Staten kan också visa sin beslutsamhet genom att utlysa ett fällbidrag, så att inte jägarna ska behöva bekosta det här också. Och det är bråttom vi har inte råd att utreda. Agera nu!

8. Dvärgbandmask

2011-02-16 22:26

En stilla undran. Alla vargar som sköts i år är ju noga undersökta. Då måste det väl visat sig om dom haft mask eller inte.

7. AJ tror att vargen är immun?

2011-02-16 16:24

Vad menar du? Kan inte vargen få rävens dvärgbandmask och föra smittan vidare?

6. Du AJ

2011-02-16 16:05

kan du förklara ditt påstående litet närmare? Varför är inte en "lappmask" lika allvarlig och varför skulle inte vargen kunna ha samma mask som räv och hund? Båda dessa fungerar som värddjur och därmed borde även vargen kunna ha den "sydliga" masken, om inte nu direkt så i o m en spridning.

5. AJ

2011-02-16 16:04

Observera AJ att hos vargen kan även rävens dvärgbandsmask (E. multilocularis) finnas, så tro för guds skull inte att vår kära varg är fri från eländet. Och var framgår det att ovanstående mask endast kommer från kontinenten, tyvärr är det här bara början.

4. Ulf

2011-02-16 15:48

Varför skyller du på vargen?
Rör inte ihop de olika aktuella dvärgbandmaskarna. Rävens dvärgbandmask (E. multilocularis) och Vargens dvärgbandmask (E. granulosos).
Masken i Uddevalla är Rävens dvärgbandmask kommen från kontinenten och har inget med vargen att göra.
Vargens dvärgbandmask kommer norrifrån och är inte lika allvarlig.

3. Vi är bra nu

2011-02-16 15:37

vi jägare när allmänheten blir drabbad. Urklipp:– Nu när det har blivit skarpt läge hoppas SVA på fortsatt god hjälp från jägarkåren med att skicka in rävkroppar för undersökning av dvärgbandmask: Slut urklippet:
Ena minuten är vi "banditer" men vid eftersök och när något sådant här elände som dvärgbandmask(en dödlig smitta)inträffar, ja då är vi idoler. Vore det då inte på sin plats att i framtiden allmänheten har jägarnas insats i åtanke och lungt och sansat tänker till vad jägarna verkligen uträttar innan dom blir påhoppade och utskällda!!

2. skjut inga rävar

2011-02-16 15:37

sluta helt med rävjakt i de sydliga länen och låt nvv, lst och personal från sva jaga dom på statens mark om dom vill, bättre chans till en ändrad rovdjurs och framförallt vargpolitik kommer vi aldrig att få, nej jägare har ni det minsta vett i skallen så häng bössorna i skåpen resten av säsongen och vägra delta i all form av eftersök inventeringar och iövrigt all jakt som gynnar staten

1. Vad va det vi sa

2011-02-16 14:03

Det varnades för det här nu med fler vargar ökar risken för smitta
nu är den här är ni nöjda nu vargkramare ingen mer bär eller svamp men det är klart vågar man inte lämna stan så är det inget problem.
PS räven finns även i stan så håll er inne rasta inte hunden rör inget på marken så går nog allt bra DS

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons