• Pinewood

Rävskabb i vargstammen?

AktuelltPublicerad: 2008-02-27 13:41

Det finns misstankar att minst en varg i Voxnareviret och en varg i Siljansringens vargrevir är angripna av rävskabb. Privatpersoner har sett vargar med rävskabb i de båda reviren. Men polisen i Gävleborg avråder jägare från att avliva skabbangripna vargar.

Både länsstyrelsen i Gävleborg och Dalarna har fått in rapporter, men länsstyrelsernas personal har varken sett skabbvargar eller på annat sätt fått bekräftelse att det finns skabb i vargstammen.
– Jägare som ser en varg angripen av rävskabb ska inte avliva djuret, säger polisman Lars-Erik Nordin, som är expert på jaktlagstiftning hos Gävleborgspolisen.
Han råder privatpersoner att anmäla upptäckten av skabbvarg till polis och länsstyrelsen.
I jaktförordningen paragraf 40 a finns klarlagt om vilka vilda skadade/sjuka djur som får avlivas. En skabbräv, eller en trebent älg, bör avlivas fortast möjligt. Den som avlivar vilt får även göra det på marker där personen inte har jakträtt.

Skabbvargar kan överleva
– När det gäller varg, som är statens vilt, kommer saken i en annan dager, säger Lars-Erik Nordin.
Den som avlivar en varg måste vara säker på att vargen inte kommer att överleva skabbangreppet. I flera fall med vargar som hade rävskabb överlevde vargen och blev frisk.
En avlivad varg skickas regelmässigt till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala för obduktion. Först efter obduktionen kan det fastställas om den skabbangripna vargen skulle ha överlevt.
Det finns fall där privatpersoner har avlivat skabbsmittade vargar utan att de blivit åtalade
Anki Alfredéen, rovdjurshandläggare hos länsstyrelsen i Dalarna, säger att länsstyrelsen med hjälp av rovviltspårare kommer att försöka få klarhet om det finns någon skabbsmittad varg i Siljansringen.

Kan drabba både lodjur och varg
Enligt vargforskare Olof Liberg på Grimsö forskningsstation, kan rävskabb drabba både räv, varg och lodjur.
– Räven drabbas hårdast av skabben. Lodjuren är mest tåliga, säger han.
Vargen kommer någonstans mitt i mellan räv och lodjur när det gäller överlevnad av rävskabb.
– Vargreviret i Hasselfors drabbades hårt för några år sedan av rävskabben. Men en stor del av de skabbangripna vargarna överlever, tillägger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Kurre har helt rätt

2008-02-29 08:56

Det är bra, räv med skabb dör alltid.

12. Förlåt!

2008-02-28 16:58

Jag missförstod dig Anonym forskare. Ja, det är för jäkligt att skabbangripna vargar skall få lida så med förvaltningens goda minne. Djurens väl, finns inte i främsta rummet.

11. Andra fakta

2008-02-28 16:57

De flesta vargar som drabbas av skabb överlever till skillnad mot räv. Läs på gossar små!

10. Kenneth Erikson

2008-02-28 10:31

Tack. Det var snällt av dig att konstatera att det var en myt, det håller jag ju helt med om. Att myten tyvärr är seglivad, troligen då bland de som inte läst viltskadecenters hemsida, har jag konstaterat på andra forum, så det hör kanske inte hit. Dock, att myten lever vidare (bland kvasi-ekologer) är ingen falsk uppgift, och det var till dem jag riktade denna, tydligen lättomkullblåsbara halmgubbe.

9. Inte bara anonym forskare...

2008-02-28 09:31

...utan anonymt okunnig också när du sprider falska uppgifter. Läs artdata om vargen på vilstskadecenters hemsida så ser du annat. Att vargen tar bort sjuka och svaga är en myt och en felaktighet. Vissa menar felaktigt att unga djur är svaga men så är inte fallet. Om de fått leva blir de stora och friska. Ingen art behövs, generellt sett, och definitivt ingen av våra nordiska toppretadorer. Det är en grov feltolkning av Darwin i så fall.

8. Varför behövs vargen?

2008-02-28 09:19

Jo, bland annat för att den tar bort de sjuka och svaga bytesdjuren, de lätta bytena, och detta gynnar bytesdjuren i helhet har det visst sagts. Kvasi-ekologernas logik haltar nu då det är vargen som är sjuk och svag. Nu behöver inte de svaga och sjuka sållas bort.

7. Låt de vara...

2008-02-28 09:19

...och sprida skabben vidare. Det är endast via biologisk krigsföring vi kan minska rovdjuren lagligt idag, tyvärr.

6. Bra

2008-02-28 09:19

Det kan ju vara bra att inte avliva skabbvargen för då kan den ju smitta ner fler vargar. Det kanske är det de menar?

5. Om jag ser...

2008-02-28 09:19

...en varg med skabb så är jag alldeles säker på att den inte kommer att överleva. Då är det väl ok att skjuta den?

4. Inte bara mot all jaktetik...

2008-02-28 09:18

...det är dessutom olagligt. Å andra sidan är det ju olagligt att skjuta vargen med. Hur göra?
Är det dessutom lagligt att polisen går ut och förordar
brott mot lagen - att låta bli att skjuta?
Rena snurren det här. Skjuter man inte en räv som har skabb så får man fan för det av både forskare och lagfolk och skjuter man en varg som har det så får man nog fan för det också, och det av samma människor.

3. Skabb

2008-02-27 16:00

Det är ju mot all jaktetik att inte avliva ett sjukt djur som plågas. Men det rätta är nog att låta bli att skjuta i fråga om varg, för att inte bli anklagad för jaktbrott.

2. Beträffande lodjuret

2008-02-27 14:47

Att lodjuren är mest tåliga mot rävskabb kanske stämmer rent fysiologiskt. Har annars den uppfattningen att lodjuret är det djur som drabbas tidigast i sjukdomsförloppet vid rävskabb, med svält och närgångna försök att ta tamkatter med mera kring gårdar som följd. Lodjurets sätt att jaga är det avgörande. Att osynlig ligga still, lyssna avvaktande efter rådjur utan att röja sig och smygande med full koncentration på bytet innan slutsprången kommer, försvåras betydligt av att ha kliande, irriterandet skabb under huden. Jämför detta med en vargs jaktsätt som utförs mestadels i snabb förflyttning och kraft.
Detta är min teori. Flera?

1. vad händer...

2008-02-27 14:17

...om då så kallade invandrade ryska vargar kommer med rabies och smittar ner vår djurstam? Eller står de vid gränser och tar rabiesprov på dem och sedan släpper dem vidare om de är friska?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons