• Allmogejakt

Regeringen föreslår 170 till 270 vargar

AktuelltPublicerad: 2013-09-12 11:55

Det ska finnas mellan 170 och 270 vargar i Sverige. Det meddelade miljöminister Lena Ek när hon på torsdagen redovisade regeringens nya rovdjursproposition.

Men Lena Ek svarade inte på den direkta frågan om det nu ska skjutas 200 vargar.

På det hela taget ska rovdjursstammarna minskas kraftigt i Sverige, om regeringen menar allvar med innehållet i propositionen. Så här sätter regeringen de intervall som anger hur många rovdjur det skall vara av de olika arterna:

• Varg: 170 – 270.

• Björn: 1 100 – 1 400.

• Lo: 700 – 1 000.

• Järv: 500 – 600.

• Kungsörn: 150 häckande par.


”Gedigen forskning”
En reporter på presskonferensen från regeringskansliet Rosenbad frågade Lena Ek om antalet vargar. Han undrade om inte 170 -270 vargar är lågt, med tanke på vad miljörörelsen föreslår. Där finns debattörer som menar att Sverige måste ha tusentals vargar.

Lena Ek svarade att regeringens ställningstagande bygger på ett stort antal vetenskapliga rapporter och att innehållet i propositionen är väl underbyggt.

– Det är väldigt många åsikter, men vi bygger det här på gedigen forskning, sa Lena Ek.


”Ska 200 vargar skjutas?”
Utgångspunkten för Lena Ek och regeringen är den officiella siffran för varg i landet. I vintras uppges det ha funnits 350 vargar. Sedan tillkommer vårens föryngring.

En annan reporter frågade miljöministern om det nu ska skjutas 200 vargar i Sverige. Det svarade inte Lena Ek på.

– Det kan jämföras med björnen, där vi har en högre stam. Men vi behöver lätta på trycket i områden där koncentrationerna av rovdjur är starka, kommenterade Lena Ek.


Lokala beslut om licensjakt
Regeringen vill delegera ut besluten om jakt på länen. Förslaget i propositionen är att även län som inte har fast vargstam ska kunna fatta beslut om skyddsjakt. På sikt ska även licensjakt på varg beslutas på länsstyrelserna runt om i landet.

Renägarna har krävt att rovdjuren inte för orsaka större skador än fem på procent på rennäringen. Där prutar regeringen på kravet och föreslår att toleransnivån för rovdjursskador ska sättas till max tio procent.


Utredning om indirekta skador
Regeringen vill också att Viltskadecenter utreder hur drabbade djurägare ska ersättas för indirekta skador.

Jakt & Jägare söker Lena Ek för en intervju.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

79. Ja hugaligen

2013-09-19 08:33

Kanske är jag naiv, men som jag ser det så innebär proppen ett seriöst försök att styra upp vargfrågan till en uthärdlig situation. Lsts i Värmland skyddsjaktbeslut häromdagen ang den kodödande vargen ser också lovande ut. Och politikerna vill hantera frågan före valet m h t glesbygdsrösterna. Jaja, vi får se hur de lyckas.

Vacker metafor mot slutet 961L! Den fick mej nästan att ändra uppfattning.

78. #76, Douglas - propositionerna är de värsta vulgariteterna

2013-09-18 13:27

Eftersom jag är specifikt undantagen tänkte jag inte kommentera din sista mening, citat "Slutligen önskar man att rovdjurshatarna ville sansa sig och bespara oss sina vulgariteter,..". Eftersom jag inte är "rovdjurshatare" var det onödigt undanta mig, men Douglas uttalande irriterar, för vem är som kommer med "vulgariteter"? Har Douglas verkligen läst alla dessa vulgära dokument som kallas propositioner: "En sammanhållen rovdjurspolitik", "En ny rovdjursförvaltning", "En hållbar rovdjurspolitik", för att nämna några.
Jo, jag är tror nog att Douglas läst dem väl, men utan att helt förstå innebörden. Men läser inte regeringen sina egna propositioner? Läser inte riksdagsledamöterna propositioner innan de röstar ja?
För hur tror Douglas det känns för en djurägare att en mörk höstnatt ge sig ut för att se till sina djur när han hör att de är oroliga? Kan det vara "världens fredligaste björn" som finns därute i mörkret? eller är det en hungrig flock svenska vargar som aldrig dödat en människa? Och jägaren skall plocka upp resterna av sin hund i en plastpåse och tycka att det är OK att hunden blivit vargskit?
Douglas vill tydligen att vi skall nöja oss med att på sin höjd skriva en hövlig protest i någon lokaltidning som ändå inte tar in den?
Det är nämligen politiken som är rovdjurskonfliktens eviga bränsle. Vad enskilda i sin desperation säger får aldrig något genomslag; därför att det är regering, riksdag och ekofascister som genom sitt massmediemonopol har ett absolut informationsövertag. Därför bör Douglas rikta brandslangen mot elden, och inte mot gnistorna.

77. Konflikten, Douglas...

2013-09-18 13:26

Man får väl säga att varglobbyn gör sitt bästa för att öka konfliktnivån. Deras utspel i anslutning till proppen torde vara rekord när det gäller överdrifter i vargdebatten och det vill inte säga lite!
I vinter blir det förmodligen ingen vargjakt, tidsfaktorn talar emot detta.
Jag undrar lite stillsamt hur vi ska få NV att inför 2015 års vargjakt få dem att bevilja jakt på 350 vargar, det är nämligen vad som krävs om vargstammens ökning ska bromsas.
Felet med proppen är att politikerna abdikerar och tjänstemännen på NV tar över.
Hur de har skött vargfrågan vet vi, hur deras förtroende bland "folket i busken" ser ut vet vi också.
Hur ska det gå att uppnå lokal acceptans för en vargstam om ett gäng "gröna khmerer" sittande på Valhallavägen i Stockholm ska stå för besluten?
Men jag hoppas att detta blir ett trendbrott, men jag är inte övertygad, så länge NV sitter vid rodret. Det är nog väldigt svart att få dem att ställa om från bevarande till förvaltande, det sitter i väggarna.

76. #74+75

2013-09-18 07:49

Nej något tak föreslås inte men ett golv, och utan det kan inte jakt ske eftersom det ger rovdjurslobbyn möjlighet att hålla emot jakt. Jag ska inte upprepa mig men det ser ut som vi går in i ett nytt skede som inte handlar om huruvida jakt alls kan ske utan hur omfattande den ska vara. Det är m à o reguljär viltförvaltning det ska bli fråga om framöver, en normalisering således. Jag tror att vi med tiden kan få en rimligt omfattande rovdjursjakt, men det kommer kräva tålamod och juridiskt kompetens. Som det ser ut nu verkar det saknas i LRF och jägarorganisationerna i tillräcklig omfattning. Dessutom är dessa en del av miljöetablissemanget, och en del av dem fast i ett korporativistiskt ömsesidigt beroende. En upprensning bland rovdjursaktivisterna i NVV måste ske, men där tror jag vi kan hoppas på förändring. Tänk att en ledande tjänsteman på NVV faktiskt ifrågasatte att ministern talade för regeringen - ett praktfullt självmål, som rev bort det sista av NVVs trovärdighet. Jag håller med om att det största framtida hotet mot vargen är överetablering med sjukdomar som följd, exvis rävskabben, men knappast undernäring... Det är ju bl à därför jakt är nödvändig. Jag har själv tidigare jagat mitt i älvsborgsjukans kärnområde och senare i ett vargrevir och det var inte kul kan jag säga, och då menar jag inte endast ur jaktlig synpunkt. Slutligen önskar man att rovdjurshatarna ville sansa sig och bespara oss sina vulgäriteter, nej jag avser inte Isaksson och 961L. Förstår man inte att det eldar på konflikten? Men det är kanske meningen.

75. #73 Douglas

2013-09-17 16:34

Du har helt rätt, lagstiftningsvägen är den enda möjliga vägen. Tyvärr verkar inte den här proppen innebära någon förändring av rovdjurstrycket, möjligen på sikt en bromsning av tillväxten.
Om NV säger att GYBS ska vara 250 och räknar lika klantigt som man gör nu så blir det ingen minskning av beståndet.

74. #73, Douglas, "något" kommer att hända

2013-09-17 16:34

Citat: "Tvärtom mot vad de flesta tycks tro och mena, finns det knappast någon annan väg än lagstiftnings- och domstolsvägen att gå för att få någon positiv och långsiktig förändring".
I motsats till vad Douglas tror så har regeringen INTE bestämt något tak för någon rovdjursart. Till exempel varg kommer därför fortsätta sin förökning med en fördubbling av stammen vartannat till vart fjärde år. Men inget växer upp i himlen, varför både tillväxten och vargstammen kommer att få ett slut på grund av att "något" händer. Tyvärr är jag övertygad om att detta "något" INTE blir lagändring - du har nog rätt i att några fatala vargattacker inte påverkar lagstiftningen. Därför, utan att veta, så lutar jag mer åt att vargstammen kommer att få fortsätta växa och breda ut sig tills födan tar slut, eller någon smittsam sjukdom slår till, eller en kombination; vid det laget ändras kanske även lagarna - så till slut kanske du får rätt. Eller också inträffar något helt annat, det är svårt att sia om framtiden - fortsatt politisk handlingsförlamning är dock en tämligen säker häst att hålla på. Hur anser Douglas att denna varggalenskap skall bringas till sitt slut?
Varför LRF/SJF tycker detta är bra är en gåta. Har de läst propositionen?

73. #70

2013-09-17 15:13

Det är svårt att följa ditt resonemang. Du menar att något måste hända innan massiv avlivning av vargar kan ske? Vad menar du ska hända - förlust av människoliv? Det finns inget som talar för att "massiv avlivning" kommer att beslutas eller genomföras på olaglig väg ens då. Vi har väl tre dödsfall p g a björn under en tioårsperiod om jag minns rätt, men inte har det lett till någon markant ökad avskjutning. Det är inte förrän nu, sedan regeringen fastställt stammarnas storlek och livskraft som vi kan förvänta oss successivt ökad avskjutning genom jakt, eftersom NVV och rovdjursorganisationerna inte har lagligt stöd för större återhållsamhet. Tvärtom mot vad de flesta tycks tro och mena, finns det knappast någon annan väg än lagstiftnings- och domstolsvägen att gå för att få någon positiv och långsiktig förändring.

72. #61, Kjelle - ingen kan stoppa vargen utom vargen själv

2013-09-17 14:43

Jag vet inte vad Kjelle gör för att hålla sina jaktmarker vargrena, men att vänta tills januari 2014 lär inte hjälpa. Om Kjelle läser propositioner och lagstiftning som rör varg från 1965 och framåt, så kommer han finna att varje ny lag har haft som syfte att öka bestånden av varg och rovdjur samt öka deras "naturliga" utbredningsområde. Senaste propositionen "En hållbar rovdjurspolitik" är rätt extrem i detta avseende: Vargrevir skall tillåtas både bland ren- och fårflockar. Jag får dålig smak i munnen när jag läser sådant och tänker på framtida jakt. Visserligen säger man att nya lagens mål är gynnsam bevarandestatus, men man hänvisar till tidigare lagar, EU och samma gamla konventioner. Denna "hållbara" rovdjurspolitik kommer snart nog visa sig var ohållbar, eftersom den syftar till fler rovdjur över hela landet, samt öppnar för regeringens gamla käpphäst, en "vargkorridor" till Ryssland.
Så tyvärr Kjelle, jag är övertygad om att du inget gör och lite kan göra för att stoppa denna svenska varggalenskap, som kommer att sätta stopp för både din och min jakt med hund.
Varför LRF och SJF tycker detta är bra är en gåta.

71. 961L

2013-09-17 13:14

Om alla resonerar som du så blir det ingen ändring! Ska du bara rätta in dig i ledet och låta dessa "stollar" köra över dig?Det är nog en stor skillnad på oss, löshundsjakten är MITT liv! Inte att sitta här och skriva långa uppsatser.

70. #68, Kjelle - ingen kan stoppa vargarna

2013-09-17 10:20

Kjelle, jag vill att vargstammen skall minska. Men denna proposition innehåller INGET som kommer reducera antal vargar, utan tvärtom kommer antal vargar att öka över hela landet. Varför klarlägger inte regeringen (som har resurserna) vilka förutsättningar som krävs för att antal vargar skall reduceras?
Douglas: Det är bara en dröm att myndigheterna kommer ta hänsyn till att golvet numera skall bli ett intervall. Vargstammen (och övriga rovdjur) kommer att föröka sig i ungefär samma takt som nu, endast till "något" inträffar som bryter utvecklingen. Det behövs knappast "konstruktivitet" eller mindre "fanatism" för att klarlägga vilka villkor som måste vara uppfyllda innan vi kan påbörja en massiv avlivning av varg. Det behövs bara vilja - och sådan saknas i vår riksdag och regering.
Och Kjelle, jag deltar inte i någon tävling om vem som lider mest och längst.

69. Större konstruktivitet och mindre fanatism krävs

2013-09-16 17:41

Införandet av intervaller för rovdjursstammarnas storlek är mycket klokt drag av departementet. NVV får framöver utomordentligt svårt att motsätta sig beskattning av stammarna, om de fortsätter att utvecklas som nu. Problem kan förväntas uppstå vid beräkning av stammarnas storlek, liksom är fallet idag. Det understryker vikten av att jägarna själva skaffar sig en mycket god uppfattning om saken och att information om föryngringar, djur avlivade vid skyddsjakt, omkomna p g a trafik- eller andra olyckor och självdöda djur mm, håller en mycket god kvalitet. Här kommer seriösa jägare kunna göra en betydelsefull insats och jägarorganisationerna måste framöver kräva mycket stor transparens vid beräkningarna. NVV har ju varit utomordentligt försiktigt vid uppskattning av rovdjursstammarnas storlek och snålt vid fastställande av antal djur som får fällas vid licensjakt. Det lär bli mycket svårare för dem att vidmakthålla en lika konservativ hållning, utan att detta betraktas som rent sabotage av riksdagens beslut, vilket ju åtminstone en GD inte gärna gör sig skyldig till. Får man gissa så hälsas beslutet med viss tillfredställelse av NVVs GD. En annan sak är att man kan förvänta sig att överklagande av licensbeslut kommer att sättas i system av rovdjursorganisationerna med inhibitionsyrkanden. Domstolarna kan, m h t intervallen för stammarnas minsta storlek, förväntas att ogilla yrkanden om inhibition. Ett ur politisk synpunkt mycket mer genomtänkt förslag än vad vi kunnat hoppats på, som tyder på betydande klokhet och förslagenhet av Eek. På sikt kan förslaget leda till konstruktivt samarbete mellan olika organisationer och myndigheter snarare än konfrontation och fanatism.

68. 961L

2013-09-16 17:41

Jag sprider inget som jag inte står för! Och jag kan väl inte acceptera att vargstammen som redan håller på att explodera ökar! Gör du?Har du sett varg och vad dom kan ställa till? Jag har levt med ständiga vargkontakter ganska länge.

67. Felet är rubriken!

2013-09-16 15:54

Det borde stå: Regeringen överlåter till Naturvårdsverket att fatta beslut om gynnsam bevarandestatus på mellan 170-270 vargar. Det är således golvets nivå som regeringen har beskurit NV möjligheter att härja fritt med.
Men hur många tror att NV kommer att fatta ett beslut om GYBS på mindre än 250 vargar?
Hand upp!
Nähä, tänkte väl det.

66. #65, Kjelle - jag spekulerar inte, jag läser propositionen

2013-09-16 14:08

Vad Kjelle försöker är att så hopp om att regeringen beslutar om en så omfattande licensjakt på varg att vargstammen minskar. Detta kommer enligt min tro INTE att ske, möjligen försöker regeringen komma med någon liten betydelselös jakt på något tiotal vargar i syfte att rädda ansiktet och valet. Så det är inte jag som spekulerar, jag läser propositionen innantill. Kjelle däremot spekulerar genom att skapa hopp som han inte själv vill stå för. Sådant benämns vanligen desinformation.

65. 961L

2013-09-16 12:34

Vi får väl se vad som hänt 1 Jan 2014! Sen får man väl agera efter det. Sitta här och spekulera minskar inte vargstammen! Det är bättre att fundera på åtgärder!!

64. #62 och #61 - intervallet är INTE ett intervall!

2013-09-16 11:35

Propositionen är skriven för att tillfredsställa EU. Lägsta antal vargar blir 270 vargar, någon övre gräns finns ej. Propositionen hänvisar till tidigare lagstiftning bl a från 2001 och 2009 och upprepar att Sverige skall ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Detta kan åstadkommas på i huvudsak två sätt; endera minst 5000 vargar i en isolerad svensk stam, eller, för ett lägre antal vargar måste någon form av vargunion med Ryssland upprättas. Detta är förberett i denna proposition: Hela landet (utom Gotland och några fjälltoppar) tillhör enligt förslaget vargens naturliga utbredningsområde, dvs. i framtiden skall det finnas vargrevir i hela renbetet, och hela norra rovdjursförvaltningsområdet blir därmed regeringens tidigare föreslagna vargkorridor. Hänsyn kommer ej tas till fäbodar eller ens intensiv fårskötsel! Bland dem som ivrigt talat för vargrevir i renbetet kan vi lägga märke till Svenska Jägareförbundet, förutom ekofascistiska organisationer.
Diskussionen om GYBS och inavel är utan intresse eftersom det antal vargar som redan finns i landet vida överstiger GYBS och eventuell inavel är tydligen inget hinder för vargstammen att fördubbla sig vartannat till vart fjärde år! Svensk lag har INTE som syfte att enbart uppnå GYBS, målet är mycket högre; det i lagen tydligt formulerade målet är att Sverige skall ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Och det är något helt annat än gynnsam bevarandestatus.

63. #62

2013-09-16 08:20

Bytesdjuren har inte röstat om vargen. Skicka bördan vidare till stan.

62. Ett positivt besked från regeringen!

2013-09-15 20:53

Det är inte annat än att man blir förvånad när man läser alla kritiska kommentarer till regeringens utspel om de stora rovdjuren (vargen). Vad hade ni förväntat er? Det är väl ingen vettig person som på fullaste allvar tror att noll vargar var ett alternativ? Eller är det kanske så att detta positiva besked är en nagel i ögat på "riksjagande" såssar?

61. Forstanden vinner nok?

2013-09-15 20:53

Slik jeg har fattet hva Lena Ek fremmer er tallene å forstå som min og maks tall. Mener dere virkelig at det ikke er målet med forslaget?

60. Bengt Olsson mm.

2013-09-15 20:53

Var ute på några timmars trädskällarjakt på morgonen. Nobsen skällde fast en gammal tjäderhöna, den fick leva. Jag lade ganska tidigt märke till att något var fel med nobsen, han jagade ut bara en 50-100 m från mig. Efter ett tag kom det jägare som skrek att jag skulle koppla hunden för det var varg i närheten. Detta var första gången jag var ute med nobsen denna säsong, och jag lovade sambon att det var sista. Hur många år jag har fått bortkastad bara för att jag bor i de tätaste områdena med varg vet jag inte. Ingenting kommer att förbättras för mig och nobsen, även om vi nu får plocka bort några vargar, vilket jag inte tror ett dugg på.
Du jublar bara för att det kommer lite valfläsk från de blå, Centern som nu är utrotningshotad ska bort, och ska de ha någon chans att få komma tillbaka till riksdagen, ska de bli det bondeparti de en gång var. Då kanske de får min röst, det betyder att Annie Lööf ska bort. Centern har svikit folket på lansbygden, och deras straff är att de nu åker ur riksdagen. Och det enda som gäller nu, ifall jag skulle ge dem min röst, är NOLL vargar. Vi har nu haft dryga 3 år på oss, att hjälpa fram LD, vad har vi gjort, vi har svikit dem. Klaga nu inte här alla, utan vi får f-n i mig ligga som vi har bäddat.

59. Per H.

2013-09-14 19:02

Bra Per, jag håller med.0-visionen ska gälla.Folket på landsbygden får ju ta problemen om regeringens förslag går igenom i riksdagen.

58. Gybs, inte tak

2013-09-14 13:38

Som tidigare sagts så är detta ett golv. Om sen Lst väljer att ha högra antal är det deras val. Finns inget tak som exempelvis Svennljunga gruppen länge jobbade för. Tycker Dag L kommenterat detta väldigt bra på SJF blogg. På sin höjd kan detta bromsa ökningen. Men det blir ändå spännande at se vad S gör. Går de emot denna propp så kan vi ju anta att deras plan är högre.

57. Starta en ny Professur

2013-09-14 13:37

- Där man lär ut konsten att inte stå för vad man säger.
- Där 1+1=0 och 1250 är ca 3300.
- Där gedigen forskning innebär att lögner görs till fakta.
- Där vetenskapliga rapporter vinklas och ingen hänsyn ska tas till följderna av det ökade rovdjurstrycket.
-Där olika åsikter och tyckande kallas gedigen forskning.
-Där man utlovar en regional förvaltning men toppstyr allt därefter.
-Där man inte lyssnar till de drabbade förrän man åker ur riksdagen.
-Där man tillsätter "bocken till trädgårdsmästare" angående skador.
-Där man väljer att tiga ihjäl problematiken ( har dom tur dör vi ut innan beslut )

56. #55, Åke Edlund - det är inte intervall!

2013-09-14 11:35

Åke Edlund, intervallet 170-270 är inget intervall, det är det gamla golvet om 210 vargar ökat med 10 vargar och med marginal uppåt och nedåt. I propositionen säges INGET om hur många vargarna maximalt får bli, det går således INTE att tala om svek. Vad som är nytt i propositionen är att vargrevir nu kommer att tillåtas i renbetet och överallt utan hänsyn till fäbodar eller annan djurskötsel.
Syftet med att ange golvet som ett intervall var helt tydligt att lura massmedia - och med det lyckades regeringen fullt ut.
Vargstammen kommer att öka i samma takt som hittills, den skall nu dessutom i lag garanteras rätt att etablera sig över hela landet utom Gotland och några fjälltoppar.
Även jag är så gammal att jag tycker denna proposition är lurendrejeri och en skam för regeringen.

55. #51

2013-09-14 10:29

961L!
Jag vet inte om jag är gammaldags, men går regeringens proposition igenom, förutsätter jag att regeringen ser till att antalet olika rovdjur håller sig inom de föreslagna intervallen. Allt annat vore ett grovt svek mot väljarna, som regeringspartierna skulle få oerhört svårt att förklara inför kommande riksdagsval. Siffror är konkreta och exakta och kan inte lätt pratas bort. Därför bör vi, som vill minska rovdjursstammarna till vettigare nivåer, aktivt följa upp att inventeringarna framöver blir riktiga och att inga myndigheter tillåts använda rutiner, som ger systematiska underskattningar av de verkliga antalen.
Nu när alliansen genom miljöministern spelat ut detta kort inför de kommande riksdagsvalen gäller det att få tillräckligt många från oppositionen att också rösta för att propositionen skall antas.
Om alla riksdagsmän hos oppositionspartierna röstar mot propositionen faller den ju.
Om alla riksdagsledamöter, som tillhör regeringspartierna, röstar för propositionen blir det således bara för oss att kolla hur de olika riksdagsmännen från oppositionspartierna röstar.
Namnen på de riksdagsmän från landsbygden, som röstar mot propositionen, kan vi då stryka på röstsedlarna vid det kommande riksdagsvalet.
Kommer partipiskorna fram och alla riksdagsmän i ett parti tvingas votera likadant, när propositionen behandlas i riksdagen, får vi veta vilka partier vi skall eller inte skall rösta på vid kommande riksdagsval.

54. Grattis???

2013-09-14 10:28

Kan väl säga grattis till de län som inte har varg, ni klarar er, och beklagar djupt till de län som idag hyser varg! Med det av Lena Ek föreslagna antalet så kommer det alltid att finnas varg i dagens varglän och vara en ickefråga för resten av landet och befolkningen! Det som nu måste ske är en sammanhållning över hela landet med en total vägran att jaga varg eller utföra skyddsjakt.
Jag har dock full förståelse för bruket av §28, inte tu tal om den saken.
För att vi ska nå en nollvision så måste vargen tillåtas sprida sig i alla län samt öka i antal. Först då så kommer det att kosta för mycket både rent politiskt och i reda pengar!
Det här är ett mycket enkelt sätt att komma undan problemen och det vet politikerna. Det är därför de kommer att sätta ner foten nu och jobba hårt för det här antalet! Då kommer de att kunna säga att vi har uppfyllt art och habitatdirektivet till EU samt komma billigt undan i övrigt.
Vargen måste bli ett stort problem för politikerna annars kommer vi att få dras med ohyran för all framtid!
Ställ er frågan själva varför vissa grupper/-eringar har försvunnit totalt från debatten eller kommer att säga att det här är bra, de vet vilken politik som kommer att bedrivas och var vargen kommer att finnas. Där den är idag!
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

53. Ek fattar fortfarande inte...

2013-09-14 10:28

att varg debatten kommer att eskalera ännu mer trots detta förslag. Precis som många sagt så är intervallet ett GOLV. Det i kombination med att beslutsfattarna på NVV och Lst vill ha mer varg gör att det inte kommer bli någon förbättring. Det enda som kan innebära en förbättring är om Norge invaderade Sverige eller att de drabbade tar saken i egna händer. För att tro att NVV i Stockholm kommer försöka minimera stammen eller ens minska den är en utopi. Kampen och och motsättningarna kommer enbart att hårdna, för det här är bara ytterligare en tandlös och i grunden människofientlig proposition. Precis som ekofascisterna vill ha det. INGA BEGRÄNSNINGAR av vargstammen kommer att ske från några myndigheter och folk blir ledsna, besvikna och fly förbannde!

52. TE

2013-09-14 10:28

Det kommer att bli skottpengar inom 5 år på varg. Det är inte frågan om vargen kommer att ta en människa utan när. Och då kommer alla, eller nästan alla som har något sunt förnuft att våra svenska gullgrisar är lika råbarkade som vargen i övriga världen.

51. #22, ett steg åt vilket håll?

2013-09-13 17:30

Åke Edlund, tyvärr finns inget värde att överskrida, med denna lagstiftning ändras inget. Antal vargar skall vara tillräckligt många för att säkerställa artens långsiktiga livskraft i detta land. Men det får finnas hur många vargar som helst.
Däremot tycks regeringen ha lyckats med sin lilla PR-kupp: Regeringen räknade kallt med journalisters oförmåga att läsa och förstå ens de enklaste samband som innehåller tal. Och regeringen räknade rätt, journalister i nästan alla massmedia förklarade att vi i framtiden skulle ha mellan 170 och 270 vargar i landet. Många drog en lättnadens suck och tänkte att det var bra, nu kan jag i alla fall rösta på Centern och Alliansen. Att denna tolkning är FEL är inget som kommer att trumpetas ut av massmedia.
Med denna proposition har Alliansen och Centern visat att de struntar i landsbygden och faller undan för den miljö- och klimatalarmistiska rörelsen. Skall vi ha denna tokpolitik så kan vi lika gärna ta originalet och rösta på ekosoferna direkt, dvs. på Mp.

50. #42, Per Bergum – tyvärr är det förstånd som saknas

2013-09-13 17:29

Tidigare har riksdagen beslutat om ett golv på 210 vargar utan felmarginal. Nu föreslår regeringen att riksdagen skall besluta om ett golv på 220 vargar med en felmarginal om ±50 vargar. Det ligger inget förstånd i detta.
Regeringen föreslår att riksdagen skall lagstifta om att det får finnas vargrevir i hela landet, utom på Gotland och Kebnekaise, dvs. nu kommer det även främjas vargrevir i renbeteslandet, i områden med fäbodar och fårgårdar, ja till och med i skärgården, till exempel på Lidingö, Svartlöga och Huvudskär. Det finns inget förstånd i detta.
Regeringen föreslår att riksdagen än en gång med hänvisning till tidigare lagstiftning (bland annat 2001/2009) skall lagstifta om att Sverige skall hysa en långsiktigt livskraftig vargstam. Detta betyder endera MINST 5000 vargar i en isolerad svensk stam, eller ett mindre antal vargar om det blir helt fritt utbyte i båda riktningarna mellan den svenska vargstammen och den ryska vargstammen.
Det finns inte spår av förstånd i detta.
Regeringen vill gärna få med Norge/Finland i sin folkrättsligt och demokratiskt vidriga rovdjurslagstiftning. Hoppas att man i Norge och Finland har förstånd att hålla sig långt undan de svenska vargarna.
Ingen med förstånd kan rösta på Alliansen.

49. Oyama #44

2013-09-13 16:28

Alliansen är det enda hopp vi har i vargfrågan, utan centern blir det ingen Alliansregering och då blir det garanterat 4 år utan vargförvaltning.

48. #44 och #39

2013-09-13 15:01

Det blir väl än mer intressant och se hur S ställer sig till denna propp. Om jag inte minns fel gillade Helen P(S) inte alls 180 förslaget som Ek nämnde tidigare i år. Går S med på denna propp, ja då är den ordentligt förankrad och du kan rösta på vad du vill.

47. Rune Werf

2013-09-13 15:01

Självklart är det ett golv. Det är heller inget som säger att man måste ligga nära golvet. Vill Sverige har 1000-tals vargar hindrar inte denna propp det. Men genom att sätta ett GYBS till detta intervall samt lägga ut beslutsrätter på Lst så ger man i alla fall Lst verktyg att agera. Om de sen inte vill eller tycker det behövs mindre varg så är det deras beslut. Men går detta igenom så är i alla fall EUs roll mindre hoppas jag i alla fall. Rent teoretiskt ska det ju vara enklare för kommuner att påverka sin egen Lst än att måste fråga EU om lov.

46. " Projekt VARG"

2013-09-13 15:01

Naturskyddsföreningens ordf M Karlsson framhöll det stora jobb de lagt ner för vargens återkomst. Välkommet om han berättat exakt hur det hela "började" utifrån "Rapport från Projket VARG" och vilka krafter som varit involverade. Hela detta vargbygge har startat genom mänsklig hjälp utan tillstånd?
Vem kliver fram och berättar sanningen? Om inte annat säkert värdefullt för de djurägare som tillbringat månader i fängsligt förvar sedan de skyddat sina djur!
En sanning som många skulle välkomna i en "modern rättsstat".

45. DETTA ÄR ETT GOLV...

2013-09-13 13:45

Vid frågestunden under presskonferensen fick Lena Ek frågan om hur "stor" vargstammen skulle vara. Hon svarade då "Vi får inte sätta något tak enligt EU". Så länge som inget tak är satt så kan rabiata länsstyrelser och Naturvårdsverk ha egna agendor för hur många vargar som ska tillåtas finnas!

44. Bengt Olsson

2013-09-13 13:45

Tycker du inte att centern har förstört tillräckligt för oss på landsbygden redan? Det här kallas för att vända kappan efter vinden.

43. Till 37.

2013-09-13 13:44

Jag är inte minsta ledsen, men tack för omtanken. Vargen har en tryggad framtid i Sverige. Det är jag fullkomligt övertygad om.
Trevlig Helg.

42. Forstanden vinner nok.

2013-09-13 13:44

Endelig ser det ut til at noen fatter at rovvilt må forvaltes og holdes på nivåer der omgivelsene kan akseptere problemene de medfører. Veldig bra fra regjeringen!!!

41. Ser inget positivt i detta!

2013-09-13 11:13

1000-1400 björnar = vi har idag ca 3000st björnar. 170-270 vargar = vi har idag ca 400 vargar. Varför har vi idag dubbelt så mycket björn mot för vad Regeringen föreslår? Hur tror ni att vargstammen kommer att förvaltas?
- Nej en varg är en varg för mycket. Gör om detta och gör det rätt. Vi på landsbygden vill ha levande betande tamdjur i hagarna, levande fäbodsdrift, en aktiv levande löshundsjakt m.m.

40. 23 T E

2013-09-13 08:40

Det är ju det här du skrivit dig varm över i åratal. Värnarsidan gick till eu och krävde en förvaltningsplan. Nu fick ni en plan som följer alla direktiv som eu angett ,dessutom med råge. Helt i demokratisk ordning. Sveriges främsta forskare har kommit fram till siffrorna och anser dem helt rimliga. Idag (igår) grät Mikael Karlsson ut i var och varannan nyhetssändning om att fel forskare anlitats för uppdraget. . Du säger ni ska kämpa för rovdjuren men det ni kämpar för är en illusion,en fantasi om en varg som springer i slowmotion mot soluppgången.Det är som att tro att det som sänds på canal+ efter kl12 på natten är sann kärlek. Vargarna mår inte bättre eller blir lyckligare av att vara många ,snarare tvärtom. En överklagan på detta högst förnuftiga beslut kan ju resultera i att 400 måste bort nästa vinter. Du ser ju vad förra överklagan ledde till, från 19-200.

39. Jakt på...

2013-09-13 08:39

...150 vargar i vinter och jag lägger min röst på centern kommande val. Försök låta bli att posera med skjutna vargar om jakten blir verklighet.

38. Hur många vargar

2013-09-13 08:38

Såväl J&J som Mikael Karlsson http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regeringen-oppnar-halverad-vargstam verkar ha missförstått propositionen. 170-270 är intervall för golv inom vilket naturvårdsverket får bestämma. Vargantalet kan hamna mycket över golvet och Naturvårdsverket har stort inflytande på hur mycket över. Så mindre än ca 400 vargar lär det inte bli.

37. #23

2013-09-13 08:38

Inte vara ledsen Torbjörn, snart inser även du det som fler och fler
börjar förstå, att det håller inte med för mycket rovdjur i vårt nuvarande ekologiska system och dagens samhälle... speciellt inte när de som ivrar för dom inte är villiga att ta varken kostnader eller problem utan skjuter över dessa till de som inga rovdjur vill ha...
Det du talar dig varm för är helt enkelt ohållbart i längden....

36. 170-270

2013-09-13 08:37

Är fortfarande för många! Nollvison önskas!!!!!

35. Vem i h-vete skall kolla.

2013-09-13 08:37

Eftersom antalet aldrig någonsin kommer upp till ytan eftersom ingen vet vilket antal som finns, från början kanske tanken var från forskarhåll hålla koll, men föryngringarna och antalet gick mycket snabbare än någon kunde ana och om, jag säger om, vem skall hålla en rättvis kontroll på vad som sker eftersom ingen vet. Då vi hela tiden blir matade med ett friserat antal och nu antas det hejvilt, men för den som gått i grundskolan och kan lite matematik fortfarande ta antalet kullar med 3-4 valpar i snitt lågt räknat överlevande valpar per kull under 30 år vad blir det, sluta prata skit om att det finns 350-450 vargar och redan där är det kört, nej om alla som ser en varg skjuter kan vi ändå inte få kontroll det måste till extra ordinära åtgärder för att hålla koll.

34. Lena Ek och regeringen....

2013-09-13 08:37

...kan ta vilka beslut som helst, men resultatet av dessa är fullständigt verkningslösa så länge som rättigheten att överklaga och begära inhibition finns för minoritetsorg.

Lena Ek : för att få arbetsro och verkan av alla miljontals kronor ni har plöjt ner i utredningar och dylikt, stoppa möjligheten till överklagan, annars förlöjligar ni demokratiskt tagna beslut och trovärdigheten för politiker och myndigheter fullständigt raseras.

33. Äntligen II

2013-09-13 08:36

Slut på leken i NVV och i rovdjurslobbyn. Ingen helikopterflytt eller utplantering. Klart de blir arga och besvikna.
Peter Egardt säger på TT-nyheterna att han tycker att NVV ska besluta om rovdjursjakt och att frågan inte ska hanteras regionalt. Han håller fast vid centrala lösningar och avvisar subsidiaritetsprincipen, en av proppens bärande punkter, och har inte fattat att om man låter NVV hantera jaktfrågan så blir det ingen jakt, för NVV är principiellt emot jakt på rovdjurt.
NVVs rovdjursavdelning är impregnerad av aktivistisk rovdjursteologi och har inte förstått statens uppdrag utan har formulerat ett eget, personligt uppdrag. Det liknar skolöverstyrelsen på sin tid, och det vet vi hur det slutade. Miljöminstern utmärkt i Aktuellt. Uppenbarligen tänker hon inte upprepa Carlgrens misstag.

32. TE

2013-09-13 08:36

Haha, försök du med ditt parti skapa jobb. Varför är ni MP så skadeglada mot oss som bor på landet, bensin upp till 20 kr, fy f-n luta er mot Löfven det behövs för större än SD blir ni aldrig. Och kom du till Orsa och håll föredrag om hur viktig vargen är, du är ju hobby politiker så tid finns om modet finns.

31. Nu börjar fajten

2013-09-13 08:35

Inse vilket liv detta kommer att ta? Pressen med stor vikt till Mp och V kommer att försöka förlöjliga och krossa detta förslag. Viktigt att vi jägare jobbar för att förankra detta både hos S och SD. Får man enighet i proppen kommer EU inte våga kritisera. EU är säkert redan inkopplade från bevarandesidan.

30. Till 25.

2013-09-13 08:35

Jag är helt rätt ute. Det kommer du att märka. Det är alldeles för många organisationer och några politiska partier som är helt emot det här förslaget. Dom anser det vara en katastrof för rovdjuren. Du kan ju själv tänka dig hur folk kommer att reagera om denna massaker på våra stora rovdjur blir av. Det kommer inte att vara populärt. Det kommer att komma överklagande och EU har inte sagt sitt. Jag är helt säker på att det inte blir någon vargjakt i vinter.

29. Torbjörn E

2013-09-13 08:34

Lyssna på propen igen! Speciellt mellan 17,40-19,15.
Jag önskar dig Torbjörn en trevlig helg.

28. Rovdjursproblematiken...

2013-09-13 08:34

...blir Lena Eks fall. Hon kan snacka så mycket hon vill, men också börja leta nytt jobb. Hellre röstar jag på SD.

27. Bra!

2013-09-13 08:33

Hörde M.Karlsson i nyheterna där han säger att VI HAR JOBBAT I DECENNIER för att få en bra vargstam.Det var väl ett erkännande att utsläpp har förekommit. När det "osar" hett kommer sanningen fram.

26. Torbjörn Eriksson

2013-09-13 08:33

Du brukar ju gång efter annan hävda att man ska följa demokratiskt fattade beslut som jägare? Då gäller väl lika för dig och dina gelikar.
Då är det väl bara för dig att acceptera om det blir jakt på 200-300 vargar då?
Eller gäller det inte "lika"?

25. TE

2013-09-12 19:07

Du är allt fel ute du! Fel forum och fel inställning! Inom 5 år är det skottpengar på varg!

24. Tomma löften

2013-09-12 18:51

Allt måste nog rapporteras till pamparna i Bryssel. Ska det bli regional förvaltning ska givitsvis den enskilda människan tillfrågas. Inga stadsbor dock.

23. Katastrofalt förslag

2013-09-12 18:31

Mycket tråkigt för våra fina rovdjur. Detta vansinniga förslag måste stoppas, men bara med medel som håller sig inom lagen. Absolut inget hot eller våld. Vi får använda oss fullt ut vad man får inom demokratiska regler och värderingar. Vi har protester, demonstrationer och överklagande att använda oss av om dom försöker tillåta jakt på varg och dom andra rovdjuren. Både SRF och MP är emot jakten på varg och dom andra rovdjuren. Vi får aldrig ge oss, rovdjuren behöver oss som kämpar för dom.

22. Ett steg på vägen!

2013-09-12 18:30

Personligen tycker jag att de föreslagna nivåerna på björn, lo och järv verkat var någorlunda acceptabla. Jag tror också att "folket i stugorna" köper dessa siffror.
Återstår då bara två saker att få igenom.
1. Att det ses till att dessa siffror inte överskrides (eller underskrides)
2. Få beslutsfattarna att begripa att den enda rätta siffran för antalet vargar är 0 (noll). Skälen för noll varg i Sverige är så många och starka och skälen för att det ska finnas vilda vargar i Sverige är svaga, dåligt underbyggda och få.


21. Ha ha

2013-09-12 18:30

Är det verkligen någon som tror att det är det "utrotningshotade C partiet" som ligger bakom det här?
Lite fjäsk nu, så kanske jägare som menat rösta på SD röstar på de blå. Man skulle ju tro att det är val snart. Bra nr 2.

20. Mikael K skvallrar till kommissionären

2013-09-12 18:30

se längst ned på dessa Twitterkommentarer http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/09/reaktioner-pa-sociala-medier/
Snyggt, eller hur? Kommentaren till skvallret är klockren.

19. Omröstning på sverigesradio.se

2013-09-12 18:29

Omröstningen om varg hittade jag av oklar anledning inte precis där Filip tipsade (i sitt inlägg 3) utan på sverigesradio.se om jag scrollar ner en bra bit till artikel om vargpropositionen. Det kan vara jag som letar på fel sätt men jag vidarebefordrar det om någon annan får samma problem.

18. Och så här balanserat lanseras proppen i MSM

2013-09-12 17:21

"Regeringen: Varannan varg kan skjutas" enligt Text-TV. Var någonstans har regeringen sagt detta? Det märks verkligen att media är fullt av MP och V anhängare med ekosofisk (eller värre) agenda. SNF dirigerar nu skickligt sina styrkor för att desinformera folket.
Och förresten, varför skulle varannan skjutas - varför inte gasa ihjäl dem som man gör med överpopulationen av gäss i det "jaktbefriade" Holland? (ironi är väl bäst och tillägga)

17. Mikael Karlsson

2013-09-12 17:19

Grät ut i Ekot idag. Han lät inte alls lika självsäker som han brukar.
Kanske är TE lite mindre självsäker mot han annars brukar vara

16. Antal!

2013-09-12 17:19

Det är nog gott och väl att prata men sedan skall det göras också. Tror ministrarna att jägarna skall arbeta gratis för att rätta till misstaget?

15. 45 är betydligt fler än 40 !

2013-09-12 17:19

Har staten verkligen mark till 170 vargar ?

14. Äntligen!

2013-09-12 17:19

Ett mycket konstruktivt och faktiskt modigt förslag. Politikerna tar tillbaka initiativet och makten i rovdjursfrågorna från NVV-byråkraterna som helt tappat greppet (Junselevargen, Skånevargen och uttalandet i våras om att miljöministern inte talar för regeringen) och från rovdjurslobbyn som agerar av egenintresse och utan ansvar. Jakt på för stora rovdjursstammar är det enda sättet att skapa acceptans för och på sikt samsyn om rovdjurens självklara plats i naturen, samtidigt som tjuvjakten kommer att minska. Rovdjurslobbyns invändningar är helt förutsägbara och leder inte saken framåt mot en rimlig lösning. Men räkna med mycket siffertrillande framöver. Att föra ned avskjutningsfrågor regionalt är den bästa lösningen för jägare och markägare som under många år visat att man kan medverka till en ansvarsfull viltförvaltning. Dessutom är förslaget i denna del aptitligt för EU. Mycket glädjande och faktiskt förvånande. Och nej, jag är inte Centerpartist. Stötta nu detta och gnäll inte så förb-t.

13. ???

2013-09-12 17:19

Tog inte regeringen samma beslut 2009??
Har det hänt något sedan dess för utom mer en fördubblad storlek på vargfronten. OM vi sedan skall ta bort några vargar....kommer det väl bara pangas en i varje revir och vad påverkar det??Nej hela revir eller inget alls.Man kan ju inte ha djur/hundar även om det "bara" finns en varg i området...eller hur skåningar??

12. Frågor..

2013-09-12 17:18

Fråga 1: Kan vi lita på de som uppskattar antalet vargar? Lämnar de ett antal "reserv-vargar"?
Fråga 2: Är detta bara "valfläsk"?

11. #7

2013-09-12 17:18

Ja du Anders vad du begriper spelar ingen roll! Du ska veta att dom vargarna som länstyrelsen inte har dna på dom existerar inte! Och om det är 50,100 eller 200 vet jag inte. Men en sak vet jag med 100% säkerhet dom är många!!

10. Min spaning:

2013-09-12 17:17

Det som nu kommer att hända är att varglobbyn kontaktar polarna i Bryssel, redan klart.
Sedan ska proppen tas i riksdagen vilket troligen kommer att ske.
Sedan ska NV fatta beslut om genomförandet vilket man kommer att göra så sent det bara går. Kramarna kommer att begära överprövning, vilket tar så låmg tid att behandla att det inte blir någon jakt i vinter. Därefter kommer EU att fullfölja i domstolen och det tar ytterligare ett år. Därefter kommer vi kunna skjuta ner vargstammen från 1000 till 270.
Proppen är bara början på "vargkriget" kramarna har redan startat angreppet! Snart kommer alla ledarskribenter i storstäderna att utguta sin förfrytelse över att människor går före vargar.
Ja jösses, hoppas regeringen driver igenom riksdagsbeslutet och inte låter NV lura upp dem på läktaren igen.

9. Den räkningen...

2013-09-12 17:17

... är lika friserad som när de räknar på vad något skall kosta. Vad är de mest troliga antalen just nu? Varg 800, björn 4500, 2000, järv 1000. Någon som har ett sannare bud?
Om det skall skjutas ned till dessa siffror så skall det vara kvar vad man bestämt, inte räkna avskjutningen från ett fabulerat antal. 170 vargar är 20 revir lite slarvigt räknat. Vad har vi idag? Mycket protester, inhiberingar, lögner och åtal lär det bli

8. Lena Ek verkar ha lyssnat på vettiga personer

2013-09-12 17:16

Se lite positivt till förslaget Lena Ek försöker driva igenom.
Vargkommittén tillsattes med representanter från båda sidor och lyckades komma fram med en hygglig kompromiss. När sen naturmupparna saboterade allt med sina överklaganden så ser vi nu nästa steg mot en vettig förvaltning.
Nr 1. Calle, om vi röstar bort dom som ändå visat någon vettig syn på vargen, vad får vi då. Jakthatande röda politiker.
Vad man än tycker om politiker så får man välja det minst onda.

7. Framtiden?

2013-09-12 14:26

Ja framtiden kan man efter detta inte säga mycket om, det kommer med största sannolikhet att finnas ett stort antal vargar helt enkelt.
Enligt Lena Ek´s presentation skall det finnas:
Lodjur 700-1000st
Järv 500-600st
varg 170-270st
Björn 1100-1400st

Enligt WWF, världsnaturfonden finns det i Sverige:

Lodjur 1250st
Järv 650st
Varg 300st
Björn 3300st

Är det verkligen någon som kan ta Ek´s presentation på allvar?
Jag tror i alla fall inte att antalet vargar kommer att minskas under dagens existerande antal, ja jag tror inte ens att antalet kommer att stå kvar i dagens nivåer. Om antalet är 300 (enl WWF) eller 380 som Rovdjurssentret-de fem stora anger
spelar ingen som helst roll. Ek´s siffror är inte relevanta utan antalet kommer att bli vad det blir. Jag skulle tro 700-1000st
innan karusellen uppnått mål.

6. Valet närmar sig...

2013-09-12 13:56

...och sedvanligt ICKE konkreta svar från de två ytterst ansvariga ministrarna. Vem hade å andra sidan förväntat sig det..?
Så medborgare – låt er inte luras igen av floskler och undanglidande påståenden. De har väl raskt räknat ut den potentiella mängden röstberättigade som påverkas negativt av rovviltet med vargen i spetsen och så låter de den kluvna tungan spela...Usch...

5. Omval 2014

2013-09-12 13:55

Lena Ek är politker och hennes högsta mål är att bli omvald.
Således kommer hon uttrycka sig synnerligen svävande
om och när antalet rovdjur skall anpassas till de intervall hon idag nämner.
Först måste man antagligen, enligt henne, vara stensäker på att det finns tillräckligt många rovdjur av varje art och dessutom måste antagligen detta verfiieras av åtskilliga olika experter och dessutom kommer hon antgaligen att blanda in genetiken, dvs den teoretiska risken för inavel och sedan är vi väl framme vid 2025 eller något sådant.

4. Nr 1

2013-09-12 13:55

Tänk positivt i mörkret.Vi jägare blev stampade på foten men värnarna halshöggs ändå fick de den utredning de ville ha, även om resultatet var oväntat för dem se srf o nsf hemsidor.Skade glädje är den enda sanna glädjen. Sen kan man ju hoppas på att i princip hela likvidationen utförs i Dalarna.Värmland med omnejd.Det är ni värda efter alla år av lidande.
Mina mattekunskaper är inte så stora men 200 låter väldigt lågt den siffran är jubaserad på färre än 30 föryngringar vilket det inte borde blivit i våras.

3. Protestera

2013-09-12 13:54

gå in på SVT (SR hemsida) och gör din röst hörd för noll varg.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5643882

2. 170-270 Vargar

2013-09-12 13:54

Alltid något! Det är andra gången som Ek kommer med en summa vargar. Kan bara konstatera att det inte är något att ta fasta på även denna gång. Att ingen hänsyn tas till de som skall hysa detta otyg är ju vardagsmat för oss här på landsbygden.
Vi kommer med största sanolighet att minnas vilka som tog beslutet i vargfrågan till valet 2014.
Centerpartiet skiter fullständigt i landsbygden och därför skall de bort från arenan. Men även de övriga partierna kommer att få ta en massa skit och det med all rätt.
Tyvärr så har Reinfeldt och co bäddat för" finsk förvaltning" med sin beslut.
Detta är givetvis inget som vi vill men finns inte respekten för våran djurhållning och att den ovillkorligenskall gå före vargen så blir det tyvärr nog så.
Att Sverige hade så dåliga politiker trodde jag inte. Men man slutar inte att förvånas.
Undrar hur Eskil Erlandssons Matland rimmar med den föreslagna vargstammen? Kanske jag skall ställa den frågan till honom på Matmässan i Växjö i morgon den14/9 2013. Men han håller sig nog undan som han brukar.

1. Dyster framtid

2013-09-12 12:18

Miljöministern upprepar lögnen om vargens positiva ekologiska betydelse i kulturbygd. Inga förändringar som underlättar djurhållning eller jakt i vargregionen presenterades. Det finns tyvärr inga demokratiska eller lagliga åtgärder som kan rädda den mellansvenska lokalbefolkningens livskvalité och trygghet. Men angreppet på en människa kommer förr eller senare. Sådana angrepp redovisas hela tiden över vargens hela utbredningsområde. Just nu ligger fokus på Kashmir med flera dödade barn. Se vargfakta.se

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB