• Allmogejakt

Regeringen kan inte lova vargjakt

AktuelltPublicerad: 2013-09-17 11:37

Trots att antalet vargar vida överskrider den nivå som regeringen anser är gynnsam bevarandestatus är det oklart om det blir någon licensjakt på varg i vinter. Det överlämnar regeringen till Naturvårdsverket och länsstyrelserna att bedöma.

Jakt & Jägare har försökt få en webbradiointervju med miljöminister Lena Ek sedan slutet av november. På försommaren var beskedet att det kunde bli aktuellt först när rovdjurspropositionen släppts. Nu meddelar Lena Eks pressekreterare, Erik Bratthall, att ministerns kalender är ”väldigt full” och hänvisar till landsbygdsdepartementet och Eskil Erlandsson.

På webben har dock regeringen lagt ut frågor och svar om rovdjurspropositionen. Där framgår att många av de larm som rovdjursvännerna slagit möjligtvis saknar grund. En av frågorna som regeringen ställer och själv besvarar är om det blir någon licensjakt på varg i vinter.


”Myndigheter avgör”
”Jakt på varg och andra stora rovdjur är något som ansvariga myndigheter, Naturvårdsverket och länsstyrelserna, självständigt fattar beslut om. Det ankommer på dem att avgöra om tillräckliga förutsättningar finns för att utlysa jakt. Men regeringen anser att jakt är och ska vara en del av rovdjursförvaltningen, samt att all jakt ska bedrivas i enlighet med svensk lagstiftning och våra internationella åtaganden”, skriver regeringen.

Regeringen understryker att de olika intervallen, för hur stora rovdjursstammarna ska vara, inte ska tolkas som att det planeras någon omfattande jakt kommande vinter. Det är regelverken kring rovdjuren och internationella åtaganden som sätts i första rummet.

”Regeringen hoppas att förvaltningen på sikt ska åstadkomma minskade koncentrationer av rovdjuren, i synnerhet björn och varg. Men det är ansvariga myndigheter och de som hanterar förvaltningen som har till uppgift att avgöra med vilka metoder målen ska nås och i vilken takt det ska ske”, skriver regeringen.


Inget om jaktkvoter
Istället poängterar regeringen att det inte finns några förslag i rovdjurspropositionen på hur många rovdjur som ska skjutas inom ett par år.

I sina frågor och svar på webben avslöjar regeringen också att de olika intervallen för gynnsam bevarandestatus (GYBS), i fallet med vargen 170 till 270 individer, inte innebär att regeringen satt ett tak för antal vargar.


”Inga nya tak”
”Nej, det är inga nya tak på stammarna. En sådan lösning är inte förenlig med reglerna i EU:s art- och habitatdirektiv. I propositionen anges en politisk bedömning utifrån vetenskapligt underlag inom vilken ram nivån för GYBS ligger. Det centrala är att förvaltningen styrs så att GYBS-nivån inte ska underskridas. Men målen är satta för att det totala rovdjurstrycket ska dämpas, i synnerhet vad gäller koncentrationen i vissa delar av landet av björn och varg”, skriver regeringen.

Gynnsam bevarandestatus för kungsörn har i rovdjurspropositionen satts till 150 häckande par. Det har fått rovdjursvänner att rasa. Nu meddelar regeringen att det inte blir någon licensjakt på kungsörn, att det inte finns något sådant förslag i propositionen.


Slopar förenklad skyddsjakt
Vargkommitténs ordförande, enmansutredare Peter Egardt, föreslog kraftigt förenklad skyddsjakt i renskötselområdet, på fäbodar och i skärgårdsmiljöer.

Egardt ville att det skulle vara möjligt att skjuta exempelvis en varg redan efter första angreppet. Regeringen anser att det inte skulle vara förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv. Därför finns förslaget inte med i rovdjurspropositionen.

Läs regeringens frågor och svar om rovdjurspropositionen här:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. Filip, du kommer inte få något vettigt svar...

2013-09-21 18:46

Jag tror faktiskt inte att du Filip kommer få några vettiga, faktabaserade svar från Torbjörn då du, precis som jag och andra här, vet att det inte går att försvara den vargpolitik som förs
för närvarande - att inte tillåta jakt på varg samtidigt som man täcker en bråkdel av de kostnader det medför (begränsad ersättning för dödade jakthundar & elstängsel etc.). Den enda logiska slutsatsen är att fler och fler kommer sluta med jakt och djurhållning då allt fler jakthundar, får, kor m.m, efter ett utdraget lidande, går en grym död till mötes. Man kommer att sluta p.g.a konkurs och/eller att man tröttnar att finna sina djur dödade efter allt hårt arbete man lagt ner. Och ytterst kommer detta leda till försvagad biologisk mångfald precis som nämnts här.

Så istället för att ge ett faktabaserat svar så levererar Torbjörn intetsägande "politikersvar" - "... självklart att jag känner empati..., "... dom som har betesdjur kan låta dom beta där..., "Jag anser att dom ska kompenseras fullt ut för skador och sedan ska dom få 100% ekonomisk hjälp till stängsel.

Så låt oss då kontrollera hur väl MP uppfyller den sista meningen i Torbjörns svar.
På MP's Gröna Bloggar om varg, http://gronabloggar.mpbloggar.se/tag/varg/, skriver man:
"Miljöpartiet har också föreslagit mer pengar till ersättningar för viltskador, viltstängsel och liknande för att minska konflikterna kring rovdjuren. 20 miljoner kronor per år,
jämfört med Alliansens nedddragning...".

En ökning alltså med 20 Miljoner kronor samtidigt som man inte vill tillåta vargjakt! Detta innebär i realiteten en sänkning av bidragen då alliansen vill ha vargjakt och därmed minska skadorna!

Vidare så vill MP tillåta varg i renbetesområdet.
"Vi anser att till exempel att vargstammen bör få finnas i renbetesområdet. En yta som är 50 procent av Sveriges yta. Vargen är i dagsläget avstängd från halva Sverige!"
Detta innebär ju i realiteten att de pengarna som skjuts till inte är i närheten av att täcka de ökade skador som redan börjat uppstå och förstärkas om man tillåter varg i renbetesområdet!
Detta är fakta - MP's lagda förslag m.m.

Att då som Torbjörn hävda att skador ska ersättas med 100% är ju inget annat än ett hån mot de som utsätts för vargattacker.
För Torbjörn - du menar väl inte att du inte vet vilka förslag som ditt eget parti lagt fram?

Avslutningsvis så skriver du följande längre ner i denna tråd: "Vi ska inte ha vargjakt i vinter. Va vad det jag sa. Rätt igen.". Detta svar beskriver nog mer ditt rätta jag...

Ps! Jag efterlyser fortfarande svar på Filip's frågor kring biologisk mångfald! Ds!

43. Resonemanget haltar betänkligt

2013-09-20 21:22

Torbjörn, förstår du inte att så länge som merkostnaderna som vargen medför inte ersätts fullt ut, kommer betesdjurshållningen minska i takt med vargtäthetens ökning. Kostnaden för uppförande av stängsel är bara en bråkdel av den totala merkostnaden. En minskning av betesdjur kommer att försvaga den biologiska mångfalden i betydligt större utsträckning än vad återplantering av varg över hela landet kan bidra med någon förbättring av densamma. Jag har dessutom aldrig fått något svar på hur en ökad vargstam skulle bidra med en ökad biologisk mångfald. Mot bakgrund av minskning av betesdjur, lär ökningen istället bidra till att naturvärden förstörs. Att naturvärden förstörs, eller att jakt inte kan bedrivas är ju något som du tydligen inte kan acceptera när det gäller vindkraft, och då bidrar ändå vindkraften med något positivt i form av minskade utsläpp. Enligt ditt resonemang borde väl vargen då enbart få finnas där den inte riskerar att skada naturvärden eller jakt? Fundera lite över jämförelsen, jag vill gärna se att du förklarar skillnaden! Trevlig helg

42. Torbjörn Eriksson

2013-09-20 21:20

som politisk miljöpartist, så vänder du just kappan efter vinden.
Som politikers vana trogen.

Läs bara dina egna svar här...

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=545999&context=7950#c3

Snacka om att slingra sig värre än en huvudlös orm.

Och ditt svar till mig #15 mitt synsätt till varg är också min åsikt.
Jag vänder inte kappan efter vinden.

41. Till 40.

2013-09-20 18:42

Naturligtvis är det mycket tragiskt när sådant här händer. Det är självklart att jag känner empati med dom drabbade. Jag anser att dom som har betesdjur kan låta dom beta där. Jag anser också att dom ska kompenseras helt ut för skador och sedan ska dom få 100% ekonomisk hjälp till stängsel. Bara för att jag är Miljöpartist går jag aldrig med på att naturvärden förstörs. Vindkraft ska byggas där jakt och naturvärden inte förstörs. Bara för att man är Miljöpartist måste man ha en egen vilja och åsikt och inte vända kappan efter vinden. Jag är inte emot vindkraft, men den ska byggas där den inte ställer till skada

40. Följdfrågor

2013-09-19 23:17

Torbjörn, tack för att du svarar. Innan följdfrågorna vill jag bara notera att du inte svarade att du känner empati för de drabbade när vargen slår till. Det handlar inte om hat mot varg. Jag tror att de flesta på detta forum, liksom jag själv, inte hatar vargar som individer eller djur. Det är rovdjurspolitiken, eller avsaknad av sådan, som skapar en enorm frustration. De som drabbas ekonomiskt och psykiskt av att deras djur blir tagna läggs i en vågskål med de som känner ett värde av blotta vetskapen om att det finns varg i Sverige. Jag tycker inte att det finns en jämvikt mellan dessa intressen. I rättstillämpningen är en grundsats att myndighetsbeslut ska stå i proportion till de negativa konsekvenserna besluten medför för de som påverkas. Detta borde du som politiker vara väl förtrogen med. Nu till mina följdfrågorna: Vem ska se till att marken i vargbältet betas? Staten? Finns det inga betesdjur kommer marken att återbeskogas vare sig man vill eller inte. Den biologiska förlusten vore väl enorm, eller? För övrigt är tycker jag att det är intressant att du som miljöpartist stoppar vindkraftprojekt samtidigt som MP:s mål är att avveckla kärnkraften. Men det är klart, ersättningselen i form av kolkraft kommer ju från andra länder. Är det månne NIMBY-principen som gäller för dig Torbjörn. Ordet "miljö" i ett partinamn innebär inte att man bedriver en miljövänlig politik...

39. Till Filip H.

2013-09-19 21:01

Jag gör inga hånfulla inlägg. Så fort man är för varg är det påhopp och hån. Men är man mot varg då blir man hyllad. Jag vistas dagligen i skog och mark och för det mesta har jag med mina hundar. Jag bor på landsbygden och har 50 meter till skogen. Natur och miljö har jag haft som intresse i 50 år. Jag har varit jägare i 12 år, men har inga vapen nu. Jag har i flera slaktat vilt åt olika jaktlag och markägare. Jag kan det här med natur och miljö. Mulbete är viktigt. Åker och betesmark ska inte planteras igen. Jag har varit med och stoppat torvbrytning och jag har varit med och stoppat vindkraftutbyggnad på en del ställen för det skadar naturvärden och förstör för jakt. Jag triumferar inte över något, jag har min åsikt, så får andra ha sin.
MVH.
Torbjörn Eriksson.
Kilsmo

38. problematiskt..

2013-09-19 21:00

Frågan är ju dock vem,vilka som skall utföra denna jakt om vi jägare skulle strejka. Hur det än är så är ju vi jägare "proffsen" . Om NVV personal skall ut och skjuta av 150 vargar kommer det ta sån tid att de iaf hinner föröka sig. Klart, får vi betalt för vårt arbete så.... Egentligen är jag så trött på vargfrågan, som ngn tidigare sa man har gett upp och det vore tyvär att ge värnarsidan matchen men va fan man orkar inte förklara för nån som int begrip

37. Pb 65

2013-09-19 12:59

Håller helt med att vi jägare inte skall skjuta några vargar. De som är övertygade om vargens stora nytta för vårt land kan själva hålla på med sina dubier och rökridåer för att övertyga alla om frälsningen med varg. När allmän opinion börjar komma till insikt om vargens påverkan blir läget ett helt annat men då har dagens "beslutsfattare" avgått för länge sedan. Att vi skall ha varg vet vi men hur många vet vi inte!

36. En eloge tilll "En skam för politiker"

2013-09-19 08:28

Är det någon som sett ett svar från Torbjörn Eriksson på Filip H's frågor? TE svarade på ett annat "ofarligt" inlägg, men undvek att kommentera Filip's inlägg och hans "svåra" frågor. Jag håller med Filip att i allt han säger (stor heder till dig) och undrar själv också om TE har modet att svara Filip på hans mycket kloka inlägg?

35. 31,33

2013-09-19 08:28

Ha ha satt och tänkte precis samma sak från det att jag läste alla kommentarer från 1 å framåt. Alla räknar med att vi jägare kommer stå med mössan i hand och snällt lägga tid och pengar på att hjälpa NVV och staten när allt gått åt skogen. Visst kan jag se vargen som en "jakt trofé" men såååå j-v roligt är det inte med vargjakt. Låt folket tigga oss jägare att hjälpa till och då kanske vi också får sköta förvaltningen sedan.

34. Klart som korvspad.

2013-09-19 08:28

Att regeringen inte kan lova jakt till vintern, för vi har ingen regering som ens är värd namnet, hårda ord kanske men ge mig och tre och en miljon människor bevis på annat. För den otroliga manipuleringen som existerar idag i vårat land rörande vargens existens saknar motstycke någonstans i hela universum. Svt visar sina vargfilmer för att söka öka acceptansen hos vanliga tystlåtna svenskar. Men från den senaste filmen framgår att så länge befolkningen i dessa länder inte lider nöd tillåts en etablering och då pratar jag om revir som är större en hela vårat sketna lilla land, i dessa revir tillåts 5 revir på sin höjd, vilket är en vidimering att det som sker i Sverige med råge är absolut sämst i klassen helt utan konkurens.

33. Heeelt rätt 31

2013-09-18 15:16

Detta har jag tyckt länge...Tänk om både JRF och SJF kunde enas om detta...det enda jägarna skulle ställa upp med vad det gäller varg, som vi ju inte vill ha, är §28!!!

32. Dödar landsbygden

2013-09-18 13:26

SNF-Svenska naturskyddsföreninges "Projekt varg" har lyckats. Det kommer att utrota alla våra gammla traditioner: Rennäring-fäboddrift-all löshundsjakt,Våra nordiska jakthundsraser utrotas. Detta är resultatet av våra flata politiker. De tvingar oss att rösta på Sverigedemokraterna i ren protest. Får hoppas att "Naturdemokraterna" får vind i seglen.

31. Låt naturvårdsverket ta hand om vargjakten

2013-09-18 13:25

Varför ska jägarkåren sköta förvaltningen av ett djur som vi inte vill ha. Låt myndigheterna sköta all jakt på varg så kommer nog politiken att förändras. Så länge jägare ställer upp vid skyddsjakt och licensjakt kommer vargetableringen att fortsätta. En jaktstrejk är bättre än att stå och tigga om några få får skjuta en handfull vargar. Att ge jägarna en lite licensjakt då och då är bara en förevändning för att fortsätta vargetableringen i landet.

30. Varför lova något man..

2013-09-18 13:24

...inte kan hålla? Först måste man avväpna överklagarna genom att driva igenom propositionen och göra upp med EU- kommissionären. Innan dess är alla utredningsförslag och uttalanden om vargjakt bara önsketänkande.

29. Torbjörn

2013-09-18 13:24

"Bestämmande", det är väl vi människor som drabbas av vargen som SKA få bestämma. Eu ska absolut inte få bestämma.

28. Vargjakt i vinter?

2013-09-18 13:24

Knappast, tidsfaktorn talar emot detta, så det tidigaste vi kan börja bromsa tillväxten är 2015. Det tyckte jag stod klart redan i våras, de som förväntat sig vargjakt i vinter med NV bakom ratten har nog varit överoptimistiska.
Det som är förvånande är att regeringen lämnar över besluten till NV som bevisligen misskött frågan och lyckats förstöra sitt förtroenkapital på landsbygden i grunden.
Med NV vid rodret kommer det aldrig bli någon acceptans för vargen, det tycker jag framgår tydligt av vargkommitténs slutbetänkande.

27. Till 19.

2013-09-18 07:52

Jag vet inget mer än någon annan. Det jag skriver är vad jag får ut av vad dom bestämmande skriver.Var och får dra sin egen slutsats.

26. Hög tid ställa frågan

2013-09-18 07:52

Det är än mer hög tid att ställa frågan till dina lokala politiker, hur dom vill, och tänker arbeta för, vad gäller rovdjursfrågor kontra levande landsbygd. Det går inte att skjuta frågan till Stockholm och EU, hur din och din lokala politikerns byggd skall förvaltas och utvecklas. Det är den lokala politikerns absoluta uppdrag!!

25. Majoritet i Riksdagen för Ek,s propp?

2013-09-18 07:51

S rovdjursansvarige Helena Pettersson har gått ut med att S har åsikten att 200 vargar är partiets nivå för varg. Nu hamnar S-partiets åsikt väl inom Ek,s propp om ny bevarandestatus för varg. Då finns det ju stor majoritet i Riksdagen för en ny rovdjurspolitik. Nu väntar vi riksdagens beslut och snarast därefter decimering av alla stora rovdjur, bl.a 200 vargar måste avlivas. Ni som känner S-partister i riksdagen, skicka en mail och uppmana till ja-röstning.

24. Det är kul

2013-09-18 07:51

Och se vilken enorm handlingskraft våra politiker har ,är det lika i andra frågor blir inte mycket gjort mer än att uppbära lön , det är ett genomruttet land vi lever i ingen bra åldringsvård där åldringar får leva på riktigt dålig mat en sjukvård som är katastrof mm allt får stå tillbaka för vargcirkusen där man giddrar runt med besluten bara för att vargstammen ska hinna växa till något tusental innan någon vaknar. Personligen kommer jag aldrig att lyfta bössan mot vargen oavsett vad jag får betalt det ska dom få göra som ställt till med fanstyget.

23. Naturligtvis inte.

2013-09-18 07:51

I åtta år har man lyckats hålla sig undan och snart slipper man tänka på detta och kan överlämna hela frågan till de som kommer nästa mandatperiod. I åtta år som det gamla landsbygdspartiet C varit med och regerat har 300 nya vargar kommit till. C kommer att gå till historien som det parti som svek sina gamla ideal och väljare. I vargfrågan finns inget positivt som C drivit med framgång, ett fullständigt misslyckande och det är nu tveksamt om man ens kommer in i riksdagen nästa gång.

22. Torbjörn Eriksson

2013-09-18 07:50

synd du inte är mer bevandrad i debatten genom åren, jag representerar inte jägarna i första hand. Utan djurägarna, djurbönderna. Men om du inte vore så sarkastisk, skadeglad och snabb vid tangentbordet. Så hade du nog lagt på minnet att jag har djur efter att jag fick byta djurslag pga. den förbannade vargen och flata personer som dig, som representerar politik och myndighet.
Men inget nytt under solen när du skriver, mer än att du spär på din egen okunnighet.
Ta bara stövaren som blev angripen..
"Får man jaga hare nu ?"
Ops när vi rättade DIG, du bytte du inriktning till att hundägarna agade sina hundar i skogen.
Och JA mitt gevär är idag inte längre bort än att jag SKA hinna och skjuta innan jag mister fler djur.

21. Torbjörn, jag tror...

2013-09-18 07:49

...att du och de grupper du sympatiserar med gör vargen en otjänst. Genom er oresonliga inställning och totala ovilja till en samförståndslösning skapar ni undan för undan en allt större polarisering i debatten. Jag ser och tror att befolkningen (inte enbart jägare) börjar få nog och inte stannar vid att bara knyta näven i fickan. Tyvärr, för då blir det inte några kontrollerade lösningar. Med vänner som dig och "djurvän" på detta forum behöver vargen inga fiender, det sköter ni med bravur.

20. TE

2013-09-18 07:49

Hur kan du säga att du har rätt igen? Jag har inte sett att du haft rätt någon gång tidigare. Och det är inte helt uteslutet att det inte blir jakt.

19. HAHAHA

2013-09-17 18:34

Ja nu har NJA partiet(Centern) slagit till igen,precis som med kärnkraften så vänder dom kappan efter vinden.Politiker är en massa hycklare.
1 Sossar=fränt att betala skatt(utom dom själva som glömmer att deklarera och köper godis för skattebetalarnas pengar.
2 Centern=kappvändare säger en sak men gör något annat eller ingenting.
3 miljöpartiet=naturen är bra men ingen ska få uppleva den eller leva i samförstånd med naturen.(alla ska bli tvungna att flytta till städerna.4
Vänsterpartiet=lika som miljöpartiet fast värre.
5.Moderaterna gör ingenting
6.Folkpartiet har ingen åsikt alls vad jag vet.Har jag glömt någon?

18. T sätter dagordning !

2013-09-17 17:26

Torbjörn vem har bestämt att det inte blir någon jakt ? Vet du något som ingen annan vet ?

17. Nummer 11.

2013-09-17 16:43

Vid din uppräkning av partiers ideologi glömde du nämna att Mp tror på fullaste allvar att lejon och lamm kan sova i samma säng. Åter till allvaret, det är synd, mycket synd, om folk som ideligen tror på politiker och därmed får ett falskt hopp om ändringar, stackars er jag bara lider i tysthet med er som tror på sagor/ skrönor. utrymmet under hårfästet är så förruttnat att det knappast går att rädda utan stora mycket stora resurser på dagens totalhavererade politik i vargfrågan.

16. Årets rovdjursproposition...

2013-09-17 16:41

..låter som när bonden klippte grisen. Lite ull för mycket skrik.

15. Frågor Torbjörn undviker

2013-09-17 16:41

Du får en ny chans.
Vad tror du ger mest mångfald i naturen, en vargflock eller en fäbod med kor, får och getter?
Vilken bidrar mest till vår matförsörjning.
Ser just att bonden som fått sina kvigor dödade av varg kastar in handduken. Han får väl en blomma från MP.

14. Till 10.

2013-09-17 16:28

Med det synsättet som du har lär det aldrig bli någon vargjakt. Som du uttrycker dig så kommer jägarkåren att få ännu fler kontrollerande ögon på sig. Personer som du främjar ingenting.

13. En skam för politiker

2013-09-17 16:28

Torbjörn Eriksson, jag kan inte förstå hur du som politiker, om än på lokal nivå, inte förmår att hålla en respektfull ton i dina inlägg. I princip samtliga inlägg andas skadeglädje när andra anser sig drabbas eller känner sig maktlösa inför den havererade rovdjurspolitiken.
Triumferande påpekar du gång efter annan att vi inte sett början på de problem som vargen medför. Hur en företrädare för miljöpartiet kan vara så fullständigt empatilös och oförstående inför vargens långsiktiga påverkan på ekologin är helt ofattbar. Svara på följande: Anser MP att mulbete är viktigt för den biologiska mångfalden? Vad anser MP om att åker- och betesmark planteras igen med skog?
Tyvärr kände jag mig tvungen att svara på ett av alla dina hånfulla inlägg, men egentligen förtjänar dina kommentarer inte ens ett svar. Jag hoppas att gemene man snart börjar inse att miljöpartiet inte på något sätt bidrar till en hållbar utveckling. Om man aldrig vistas i skog och mark, och inte har någon insyn i de gröna näringarna, saknas kunskapen som krävs för att bevara vår naturmiljö.

12. Besviken

2013-09-17 15:12

Tyvärr så kommer detta bara främja en sak. Tjuvjakten kommer att öka. Och öka till den storleken som många tycks tro att det är redan i dag. Och det kommer inte främja vare sig antalet på Varg vi har idag eller en framtida förvaltning.

11. Ingen Vargjakt i vinter

2013-09-17 15:11

Vem tror på regeringen Reinfeldt? Inte jag i varje fall.
Pladder och lögner är ju vardagsmat.
Tyvärr så är det samma skrot vilka som sitter på regerings tabburetten.
Fredrik R har gett sig f-n på att landsbygden skall bli en rekreations plats för 08 och slikt.
Hela landsbygden måste samla sig och slå tillbaka.

10. Helt riktig, Torbjörn Eriksson

2013-09-17 14:44

Vi ska inte ha vargjakt i vinter, men lika säkert som AMEN i kyrkan.
Så har vi vargjakt 7 dagar i veckan, 52 veckor om året. Dygnets alla timmar :-)
Länge leve § 28.

9. Vi är på väg mot...

2013-09-17 14:44

riksdagsbeslutet från 2001 där det talas om 5000 vargar och björnar, 3500 lo och kungsörn samt 3000 järvar.
Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till
5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och
kungsörn samt till 3 000 individer för järv.
För det lägsta kravet som bör ställas upp för ett kortsiktigt bevarande, dvs. att arten skall finnas kvar inom de närmaste 100 åren, anser gruppen att det behövs åtminstone 500 individer av lo, järv, varg och kungsörn samt 800 individer av björn.

http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/76/c6ba0dfe.pdf

Se sidan 25!

Det är detta bslutet som gäller och inga signaler har kommit att riksdagsbeslutet ska ändras!

8. Lurad

2013-09-17 14:24

Ni är lurade som vanligt, dom släpper väl jakt på 3-4 st så håller jägarna käften

7. Vem trodde

2013-09-17 14:24

på dom blå dunster som Lena Ek stod och försökte lura i Sveriges befolkning. Det var ett desperat försök att få folk att tro på C och inte sparka ut dom ur riksdagen. Allt som har med rovdjur att göra kommer att bestämmas från Bryssel, det är bara att konstatera, C kommer inte att vara ens i mina tankar när det gäller 2014 års val.

6. Helt riktigt.

2013-09-17 14:05

Vi ska inte ha vargjakt i vinter. Va vad det jag sa. Rätt igen.

5. Vilka...

2013-09-17 13:39

...skojare, men jag fick tyvärr rätt. Bort med centern, de gör bara som Reinfeldt säger, till dem. Det är väl ingen som kan tro på allvar, att det är c som är pappa/mamma till det här. De blå försöker att få jägarröster, men nu sköt de sig i foten. Det är samma skit vilken färg de har.(röd-blå). Men börja nu med att ge centern respass från riksdagen, de blå får väl samarbeta med SD om de vill vara kvar.

4. Som jag trodde

2013-09-17 13:10

Precis som jag uppfattade propositionen när Ek informerade media och allmänheten om innehållet. Jag förstod direkt hur det skulle bli när hon inte kunde svara på om det blev vargjakt i vinter eller inte, att det var något lurt med hela skiten. Vi är blåsta igen!! Naturvårdsverkets anställda är ju trädkramarna på Kungsträdgårdens avkommor och de kommer aldrig att ge oss jakt fören stammarna av rovdjuren själva förvaltar bytesdjuren.
Detta är en ödesfråga för oss jägare och jag hoppas att detta projekt nu går åt skogen likt andra bevarande rovdjursprojekt i världen. Jag skiter snart i detta. Det finns ingen mening att håla på att lägga ut pengar och engagemang på viltvård och jakt längre. Det är lika bra att sälja utrustningen och börja med något annat kul. Jag vet inte bara vad det skulle vara som är lika givande som jakten. Det berikade verkligen mitt liv tidigare.

3. Intet nytt...

2013-09-17 13:09

Utan lokal acceptans blir inte något bevarandeprojekt framgångsrikt!!

2. Ingen licensjakt

2013-09-17 13:09

För att det skall bli omfattande licensjakt på varg i vinter fordras att all inblandade (t ex Naturvårdsverket) arbetar mycket snabbt och att domstolarna snabbt kan avfärda överklagandena av i god tid anhängiggjorda ärenden. Detta kommer knappast att ske. Blir spännande att se om vargstammen vid slutet av vintern överskrider 400. Trots att detta kommer att vida överskrida vad som juridiskt kommer att behövas då. Men till 2015 tror jag man med tillförsikt kan se fram emot färre än 400 vargar. De är lite tröga de gör EU-reglerna.

1. Kan inte eller törs inte?

2013-09-17 13:09

Det är ju bekvämt att lämna beslut till Verket och berörda länsstyrelser. Var dessa står i frågan om licensjakt på varg är väl bevisat vid det här laget. Vi får nog räkna med en ytterligt tillkrånglad förvaltning med detta upplägg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB