• Pinewood

Regeringen sätter gränsen vid 210 vargar

AktuelltPublicerad: 2009-05-29 11:07

Regeringen föreslår licensjakt på varg redan i vinter och sätter en tillfällig gräns på 210 vargar. För att stärka vargstammen ska i gengäld invandrade vargar i renskötselområdet flyttas söderut och import av varg från utlandet tillåtas. Samtidigt föreslår regeringen en tillfälligt sänkt miniminivå för lodjur, från 300 till 250 föryngringar.

Huvuddragen i regeringen rovdjursproposition är delvis väntade. Länsstyrelserna får mer makt, under överinseende av Naturvårdsverket. Det blir möjlighet till licensjakt på varg redan i vinter och fokuseringen i vargförvaltningen blir nu att minska inaveln. 

– Det finns hjärt-, njur- och ryggkotsfel samt problem med fortplantningen. Vi får inte en mer livskraftig stam genom att låta den inavlade vargstammen växa ytterligare, sade Andreas Carlgren vid presskonferensen i Rosenbad.
– Jakten kommer att inriktas på de vargar som har inavelseffekter, tillade han.
Dessutom ska det bli möjlighet att ha skyddsjakt på skadegörande individer.
Den 1 juli år 2012 ska det bli en utvärdering av hur vargstammen förbättrats med hjälp av jakt och aktiv utplantering av nya vargar.

Föra intressegrupper närmare
– Min övergripande avsikt med den här propositionen är att föra de olika intressegrupperna i rovdjursfrågorna närmare varandra, även om jag inte förväntar mig att de kommer att vara helt nöjda med alla delar av propositionen, kommenterade Andreas Carlgren.
Regeringen bedömer att den snabba tillväxten av rovdjur i kombination med brist på medborgarinflytande har lett både till misstroende för politiken och lägre acceptans för rovdjursfrågorna. 
Jordbruksminister Eskil Erlandsson säger i en kommentar:
– Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. Men vi måste genomföra åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och därmed stärker förtroendet för rovdjurspolitiken.

Fryser vargstammen
Några av de viktigaste nyheterna är att regeringen nu anger en tillfällig målsättning på 210 individer för den svenska vargstammen. Vid vinterns inventeringar var vargstammen cirka 220 individer. 
Sedan dess har det skett nya föryngringar.
Men även om regeringen också föreslår ökat lokalt inflytande kan inte alla län i Sverige besluta om vargjakt. Två viktiga begränsningar gäller för de lokala bestämmandet; dels att den nationella miniminivån för djurarten ska vara uppnådd och dels att det ska finnas föryngringar av arten i länet.
När det gäller den kontroversiella vargen kan det alltså inte bli tal om vargjakt annat än i de län som i dag har vargrevir med reproducerande alfapar. 
Regeringen uttrycker också tydligt att licensjakt inte får förekomma där det finns genetiskt värdefulla vargar, vilket till exempel utesluter området kring Galvenreviret.
Man kan sammanfattningsvis säga att regeringen vill frysa tillväxten av vargstammen.

Import av vargar
Å andra sidan går regeringen långt när det gäller att stärka den genetiska statusen. Dels vill man underlätta naturlig vandring för varg från norr till söder, dels ska man flytta invandrade vargar i renbetesområdet söderut. Dessutom vill regeringen vid behov importera vargar från Finland-Ryssland och plantera ut. Sammantaget kan regeringen tänka sig att flytta 20 vargar under fem år.
– Men att flytta in utländska vargar till Sverige ska inte ske i första hand, poängterade Andreas Carlgren.
Jägareförbundet ges det delikata uppdraget att försöka förankra flytten lokalt när vargar ska sättas ut i ett område.
– Det kommer att ligga ett uppdrag på Svenska Jägareförbundet att samarbeta och förankra de åtgärder som genomförs hos de människor som finns i de områdena, förklarade Andreas Carlgren. 
Motståndet att ta emot flyttade vargar kan bli massivt.
– Möjligheten till jakt har gett ökad acceptans för björn. Samma sak bör det bli med varg, resonerade miljöministern. 

Förslaget går längre
Regeringens förslag om att även importera utländska vargar går längre än de omflyttningar inom landet som bland annat jägarorganisationerna, LRF och samerna gick med på i våras.
Detaljerna kring hur allt detta praktiskt ska gå till går regeringen inte in på. 
Vid presskonferensen på fredagen den 29 maj hänvisade miljöminister Andreas Carlgren till Naturvårdsverket och länsstyrelserna, som tillsammans med bland annat forskare och Jägareförbundet ska utarbeta och planera detaljerna.
När det gäller renbetesområdet gäller samma inriktning som tidigare, nämligen att minimera vargförekomsten. Här vill emellertid regeringen att Sametinget i samarbete med Naturvårdsverket utreder en toleransnivå för rovdjuren.

Lokalt bestämmande
Den nya rovdjursförvaltningsmodellen bygger på ökat ansvar för länsstyrelserna, under överinseende av Naturvårdsverket. Formellt ska Naturvårdsverket delegera både skyddsjakten och (under vissa förutsättningar) licensjakten till länsstyrelserna. Naturvårdsverket sammanställer inventeringar, utvärderar länsstyrelsernas arbete, fastställer miniminivåerna för de nya rovdjursförvaltningsområdena och kan överklaga länsstyrelsernas beslut.
I varje län blir det en viltförvaltningsdelegation där alla intresseorganisationer ska finnas representerade. Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden, ett i norr, ett i mitten och ett i söder. 
Gränserna bygger på bland annat befolkningstäthet, vägar och jordbruk samt det faktum att en stor del av landet är renbetesområde. I både delegationerna och rovdjursförvaltningsområdena ska landshövdingar vara ordförande.

Lodjursstammen får minskas
Ännu en viktig nyhet i rovdjurspropositionen är en tillfällig minskningen av lodjurens miniminivå från 300 föryngringar till 250 föryngringar. Lostammen ska därmed tills vidare hållas på en nivå med 1 250 individer.
Orsaken är att lodjursstammen har växt i norra och mellersta Sverige, men inte som man hoppats i södra Sverige. Samtidigt är rennäringen hårt utsatt för rovdjurstrycket, framför allt från lo. I mellersta Sverige ska dessutom vargstammen konkurrera med lodjuren om tillgången på viltet.
– Det går ut över vargstammens behov av vilt, förklarade Carlgren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

49. Job? Varifrån...

2009-06-04 12:02

... kommer du?

DU, Job?, påstår att jag har kommit med helt ointressanta uppgifter!

Det är tydligt så att du precis som dina hejdukar till kamrater inte förstår eller vet, (eller också är du en av dom som blev väldigt träffad) hur många vargar det finns i Sverige.

Synd bara att du till hör dessa människor som gömmer sig!

48. Kostnader

2009-06-01 22:51

Om man är intreserad varifrån uppgifterna om kostnaderna 2006 04 26 är hämtade.Dom är förmodligen mycket högre i dag.Så skall man gå in på Infocentrum.Där finns en hel del läsvärt.Sanningshalten står inte jag för det får dom göra.NVH Anonym

47. Hur som helst

2009-06-01 16:08

detta förslag va nog bättre än vad jag har förväntat mig... Trodde faktist inte att det skulle bli någon varg jakt i vinter men som det låter så kanske det blir verklighet bara antalet 210 verkligen är ett tak nu så kanske jag personligen klarar mig ett par år till om det nu inte blivit revir på ena marken det återstår att se.... Självisk? Ja lite kanske, men jag tycker synd om de stackare som redan har förstörd vardag.... Jakt med hund är ett av det naturligaste vi kan göra.... Låt inte ståndskallen tystna.....

46. Minister Carlgren

2009-06-01 15:13

Stureplancentern har talat.
Landsbygdsbefolkningen får nu möjlighet att "lära" sig leva
med vargar

45. Sverige anslöt sig till FN 19 november 1946 och EU 1995

2009-06-01 11:43

Vargen fridlystes 1966. Men faunakriminaliteten började i stor skala redan 1976 med utsläppandet av varg. Dessförinnan hade man släppt ut ett antal andra arter, för att underlätta fortsatt utsläppande av ryssvarg i Sverige togs förbudet mot att släppa ut varg bort 1994 och för att behålla makten så offrade Göran Persson den svenska landsbygden på miljöpartiets altare 2001.
Så vad tror du FN och EU säger om Sverige säger att nu vill vi inte har frilevande varg och björn i landet?
FN säger inget, EU kommer nog med en liten protest men utöver det INGET! Att hoppa av Bernkonventionen och aktuella EU-direktiv har inga sanktioner.
Beträffande FN så bör SAMERNA, LRF, JRF och SJF mfl gå samman i en kraftig informationskampanj riktad till FN och regeringen i samband med att FN:s råd för mänskliga rättigheter granskar Sverige 2010. Regeringen kommer att ta fram en rapport, och avsikten är att ge frivilligorganisationer och andra intressenter möjlighet att bidra. Detta tillfälle måste tas tillvara, var säker på att kramarna redan börjat!

44. Ta ner månen

2009-06-01 09:51

Regeringens föreslagna proposition är så bra som den kan bli för oss jägare. 210 vargar och möjlighet till jakt nästa vinter. Att skrika nollvision är lika realistiskt som att kräva att vi ska ta ner månen.

Natrurföreningarna är vansinniga över förslaget och kommer att göra allt för att förslaget rivs upp, vi får verkligen hoppas att det inte sker.

Så var tacksamma över det förslag som är lagt, ”bättre” kan det knappas bli.

Vargen är här för att stanna. Så länge vi är med i EU och anslutna till FN är något annat helt orealistiskt.

43. Förebyggande av jaktbrott mot stora rovdjur 1 miljon kronor????

2009-06-01 09:51

Jaha, och var kommer dessa siffror ifrån, och vad är det för förebyggande åtgärder som avses??

Tittar man på Viltskadecenters statistik för 2005, och ersättning för skador på tamdjur så kommer den summan upp till 633000,och där knappa hälften rör skador orsakade av varg. Samtidigt har för perioden betalats ut nästan 3 GÅNGER så mycket för skador på grödor!! Här är det inte rovdjur som varit framme, utan tranor och gäss, m fl fredade arter som livnär sig på vegetabilier.

”Anonym” skriver att det rör sig om 5 miljoner som avser kostnader för skador förorsakade av rovdjur!! Då tycker jag att Anonym också ska ge en länk eller på annat sätt göra det möjligt för oss andra att verifiera dessa 5 miljoner. Eller är detta kanske ytterligare ett grovt försök till desinformation (som i och för sig många som är emot rovdjuren tycks suga upp som läskpapper)??

42. Anonym 19.12

2009-06-01 09:50

Du har fel....Svenska rovdjursföreningen bidrar INTE
med pengar till rovdjuren (den ynka summa deras få medlemmars årsavgift inbringar räcker nog inte ens till deras egna administrativa kostnader) däremot får dom en hel del från t.ex vilvårdsfonden (jägarna) för att leka experter med...

41. okunskap!

2009-06-01 09:50

Tror verkligen Carlgren att vi någonsin kommer att acceptera varg!Bara för att vi får jakt på den liksom på björn?Björnen har kommit på ett naturligt sätt!Det har inte vargen! Björn har aldrig varit ett hot mot löshundsjakten. Vargen kommer alltid att vara ett hot mot löshundsjakten!!

40. Maud Olofsson är väldigt tyst

2009-06-01 09:50

Planerar hon ett enkelt eller dubbelt bondeoffer innan valet? Men när det gäller regeringen så blir det inte bondeoffer utan det kanske blir en springare och en löpare som offras? Kanske till och med ett torn?

Kostnaderna var intressanta, men har någon försökt uppskatta de mångfalt större förlusterna som enskilda och företag drabbas av?

Varje varg betyder förluster i mångmiljonklassen för landet men ingen har visat på någon nytta överhuvudtaget. Jag bortser från tokskallarnas mervärde.

39. Kostnader

2009-05-31 19:57

Sveriges Riksdags utredningstjänst har sammanställt samhällets direkta och indirekta kostnader för rovdjurspolitiken, daterat 2006–04–21.
Kostnader för rovdjurspolitiken (2005)

- kostnader för rennäringen: 46 926 669 kronor

- kostnader för rovdjurinventeringar: 23 000 000 kronor

- kostnader för rovdjursfrågor på Naturvårdsverket: 494 000 kronor

- kostnader för rovdjurspolitiken på länsstyrelserna: ? kronor

- kostnader för rovdjursforskning/forskningsstationer: 40 967 000 kronor

- kostnader för ersättningar för skador på tamdjur: 5 000 000 kronor

- Förebygga jaktbrott mot stora rovdjur: 1 000 000 kronor

- övriga kostnader som kan finnas för den förda rovdjurspolitiken: ? kronor

Till detta skall läggas ytterligare 31 miljoner för
andra viltskadeersättningar och förebyggande åtgärder. 31 000 000 kronor

Summa 148 387 669:- + ett okänt antal kronor

Dessutom bidrar andra finansiärer med medel till olika forskningsprojekt vad gäller rovdjur, såsom Svenska Jägareförbundet, Svenska Rovdjursföreningen, WWF, Storaenso AB/Bergvik Skog, Norges Forskningsråd, Dirnat, Formas, Olle och Signhild Engqvist Stiftelser
Vad den totala kostnaden för rovdjuren per år belöper sig på går som synes inte att utläsa exakt men att ett antal miljoner kronor ska adderas till ovanstående redovisade siffror kan klart konstateras.
I den ekonomiska vårpropositionen finns ytterligare framtida satsningar nämnda, särskilt rovdjurspaket 2006/2007: 30 000 000 kronor

- Viltskadecenter, utveckling av förebyggande åtgärder: 5 000 000 kronor

- tillsvidareförstärkning av anslag i rovdjurslänen: 11 000 000 kronor

- rovdjursakutgrupper 2006: 4 000 000 kronor/år

- information och kunskapsuppbyggn. rovdjur 2007/2008 10 000 000 kronor


38. Job?

2009-05-31 18:28

Vi befolkningen tycker det inte är ointressant som du påstår, har du bättre koll på vargen än många andra? Att vi har ett antal mellan 300- 500 vargar är nog ingen överdrift och sedan nu i juni så ökar det ytterligare! Så Job vad Krister säger ligger för allas intresse att bedömma och är alltså inte ointressant, så du får komma med bättre alternativ i kommentaren, alla har rätt att ha sina funderingar och åsikter, bra om de är revelanta också eller hur?

37. DALABO

2009-05-31 15:49

VARFÖR INTE FLYTTA 50 TAL VARGAR NERÅT SKÅNE ISTÄLLET

36. FÖRTVIVLAD

2009-05-31 15:49

DET BLEV SOM VI JÄGARE SA FRÅN BÖRJAN NÄR VARGARNA MYSTISKT KOM TILL SKOGARNA.
DET ÄR MENINGEN ATT VI SKA TA HAND OM ANDRAS SKIT OCH SOPA UPP EFTER NATURVV,
OCH FOLK VERKAR TRO ATT VI SER FRAM EMOT ATT TA BÖSSAN PÅ RYGGEN FÖR ATT GÅ UT I SKOGEN PÅ VARGJAKT MEDAN STÖVARN FÅR LIGGA HEMMA PÅ SOFFAN.
NÄ! HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR OLYCKLIGT MYCKET VARG,,, DET GÖR VERKLIGEN VÄLDIGT MÅNGA MÄNNISKOR FÖRTVIVLADE OCH SORGSNA.
MEN DET ÄR KLART, VARGEN BERIKAR JU SÅ MÅNGA PERSONER SOM SITTER I SINA LÄGENHETER FRAMFÖR DATORERNA OCH SURFAR OCH SER ATT I SKOGEN PÅ LANDET NÅNSTANS SÅ FINNS DET VARG.

35. Krister Persson

2009-05-31 10:37

Vad du säger är helt ointressant för resten av befolkningen, så länge du inte har en tillstymmelse till bevis för det du säger.
Vad baserar du siffrorna 500 och 800 på? Magkänsla, en spådom eller har du faktiskt spårat och räknat vargarna?

34. Vargjakt på hundratals.....

2009-05-31 01:04

..... Vargar om vi nu bara ska ha 210 Vargar!
För det är vad han säger vår vänn Anders Carlgren?

Jag säger att vi idag har mellan 500 och 800 Vargar i Sverige! Alltså blir det jakt på 290-590 vargar!

Hur ska vår vänn Anders Carlgren förklara sig i vinter när vi får snö i hela landet?

Sanningen kommer att bli riktigt jobbig för många snart!

Somliga tror på tomten, jag tror inte änns på Anders och hans vänner? Varför? Konstigt?

33. Seriös proposition?

2009-05-30 13:45

Jag skev ned några ord som är förknippade med glesbygd och rovdjur, jag tog några ord jag kom på utan större eftertanke: barn,bärplockning, drevjakt, dvärgbandmask, ekonomisk, friluftsliv, fritid, fågelhund, jägare, löshund, löshundsjakt, markägare, predator, rabies, rådjursjakt, rädsla, skogsarbete, skolväg, trikiner, vargdödad, vildsvin, viltkött, älgjakt, älgstam.

Sedan sökte jag i dokumentet "En ny rovdjursförvaltning" (http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/71/77/b71b0367.pdf).

Och till min stor häpnad så var den SAMLADE förekomsten av dessa ord NOLL (0) !!!

INGET ENDA AV DESSA ORD FÖREKOM ÖVERHUVUDTAGET I DENNA PROPOSITION. Svårt att tro att detta är slump!

Hela propositionen handlar om hur man skall bevara och skydda varg, björn, lodjur, järv och kungsörn i Sverige, det är tyvärr en fortsättning på den rödgrönarörans våldsövergrepp mot landsbygden.

Svårt att tro att denna proposition kommer att leda till en seriös jakt för att underlätta för alla som drabbas av rovdjurens härjningar och skydda glesbygdens näringsliv och fritidssysslor.

Jag kommer inte att rösta i EU-valet, varje röst ger den katastrofala rovdjurspolitiken från EU ökad legitimitet.

32. Håller....

2009-05-30 13:44

....med Älghunden han formulerar det jag tänkt hela tiden.... Tänk om de så kallade naturvännerna ändå kunde förstå känslan mellan jagande hund och mäniska...... Det om nått är väl natur ......

31. Förslaget om vargjakt anmäls

2009-05-30 13:44

Naturskyddsföreningen med ca 170000 medlemmar kommer att överklaga licensjakt på varg till EUkommisionen.
Samma sak skedde i Finland för några år sedan och det blev en kompromiss i Finland att varg som orsakar skada i renbetesmarker får skjutas, annars inte.
Troligen blir det samma sak i Sverige. Skyddsjakt på vissa individer som tar tamdjur eller flera hundar kan skjutas redan idag.
Att säga att man ska öka vargens genetiska status
genom att först skjuta ut varg och sedan se om varg kommer in naturligt är ett bakvänt sätt att se problemet.
Än har man inte lyckats med att övertala samer att tillåta
vargrevir längs kusten så att man får en naturlig spridning. Innan det problemet är löst finna inga garantier för att det kommer in friskt blod.
Att i det läget börja med licensjakt är helt fel väg att gå.
Att Sverige får en anmälan mot sig när man är ordförandeland är heller ingen bra reklam för regeringen.

30. Fattar inget

2009-05-30 13:43

Jag fattar inte varför det gnälls på Carlgren nu? Var det bättre förra året? Detta är väl helt klart ett steg i rätt riktning. Ni kan väl inte ha trott på att jägarna/LRF/samers förslag, en särgrupp i samhället, skulle få igenom alla sina delar rakt av eller trodde ni det??? Självklart finns det mycket att göra. En viktig del är att vargen ska få sprida sig söderut så att all för uppleva dess "fördelar". Detta är viktigt för att kunna ta nästa sten. Men att man nu börjat prata max nivåer och inte miniminivåer är väl helt otrligt. RFeynman har exempelvis gång efter gång visat på beslut om att vargen ska vara måndubbet fler än den är idag enligt den ursprungliga planen. Stämmer inte de RFeynman? Att man nu sätter ett tak på 210 är väl helt ok. Nästa steg är kanske att inkludera norska vargar i denna summa, sen sänka till 150 osv. Men viktigt är att alla får ta del av "fördelarna". Närmast är licensjakten. Eftersom vargen ökat med ca 15% enligt forskarna de senaste 10 åren så gissar jag att den totala licensekvoten blir mellan 20-30 vargar. Allt över de måste ses som en enorm framgång.

29. Revidering 210

2009-05-30 13:43

Vi tar det som första delmål ner till önskvärd siffra

28. Rött kort?

2009-05-30 09:34

Håller helt med K. E. Ett endaste stort svek om man lusläser och har gått igenom talet av Calgren! Hur i hela friden ska man hålla koll på antalet 210 när de lärda inte i dagsläget vet hur mycket varg vi har och vad vi får i den nya föryngringen i kommande månad. Nej som före detta fotbollsdomare tar jag fram det röda kortet och skriver under på avstägning både för Ministrarna Calgren & Erlandsson och domen skall lyda på livstid, de är bara såååå förmycket i sina uttalande och handlingar, vet dom verkligen inte av detta själva, jag undrar? För oss som jagar i ett varg revir så kommer vi aldrig mer att kunna släppa våra hundar och få höra på ett klingande drev, ska det verkligen få vara så?

27. Sälja sig till djävulen

2009-05-30 08:56

Jägarnas "allmänna uppdrag" blir att övertala lokalbefolkningen om att de ska ta emot en inplanterad öststatsvarg i sin bygd. En varg med så värdefulla gener att man samtidigt inte kan jaga varg för att inte av misstag skjuta guldklimpen.
Hur dum måste man vara för att bli toppnamn i politiken???
De jägare som åtar sig uppgiften blir säkert inte mer populära än vargspårarna och de har sämre anseende än vargen.
Jag är jägare men ingen politiker kan få mig till att bli landsförrädare.
Förankringen hos ortsbefolkningen kan skötas av de som får sin lön utbetald av staten vare sig de förtjänar betalt eller inte.

26. Folk som tror dom vet

2009-05-30 08:55

Det är för sorgligt att följa rovdjursdebatten i detta land... Att så många som vet så lite har så mycket att säga är beklämmande...
Ni som sitter i era IKEA inredda lägenheter och förortsradhus med dagens nummer av DN och en kopp latte i handen, hur ska ni kunna förstå, hur ska ni ens börja begripa...?
Ni har aldrig känt dom band som uppstår mellan en jägare och dennes fyrbenta följeslagare, detta band som är något helt annat än dom som uppstår mellan en östermalsdam och dennes välansade pudel...
Ni har aldrig smugit fram med varje muskel spänd som en fiolsträng och alla sinnen på helspänn för att bistå er fyrbente kamrat som skäller där framme... ni har aldrig upplevt känslan strax efter att hundskallet tystnat och ni sluter upp vid hundens sida för att betrakta ert gemensamma byte, denna känsla som har varit så central för människan sedan vi för så länge sedan gick från att vara jagad till jägare...
Att av er bli kallad än det ena än det andra, ja till och med mördare, det sliter i själen...
Visst, vargen har sin plats i vår natur. Men så har även jakten på den!
Människan och varg har alltid varit, och kommer alltid att vara konkurrenter. Idag är det ingen som behöver jaga för att föda familjen, det är sant, men jakt är så mycket mer än kött i frysen. För mig är jakt och natur lika viktigt och naturligt som att äta eller sova...

25. Tvestjärt

2009-05-30 08:53

Vad vet han om Vargen???

24. pengar

2009-05-30 08:53

ca 25 miljoner till rovdjuren är det okej? Sjukvården behöver väl inga pengar

23. LAF, varg kommer aldrig att accepteras.

2009-05-30 08:52

Jag hörde ju bland andra WWF uttala att om inte vargstammen tilläts öka fritt så skulle den inte fullt ut kunna inta sin roll som toppredator i Norden! Och detta var underförstått en svår katastrof för hela Norden.
Han glömde dock att nämna varför vi skall ha vargen som toppredator och han nämnde heller inget om att vargens roll kanske borde avgöras av de som drabbas av vargens härjningar.
Men tyvärr så behöver rovdjurskramarna inte oroa sig, det skall uppenbart skjutas 10 vargar fram till 2012 plus några skyddjaktstillstånd och så några för att hålla efter tillväxten, men enligt sagan så är tjuvjakten så omfattande att detta inte behövs. Och dessa 10 vargar skall särskilt väljas ut såsom varande utan värde för vargstammen. Dessutom skall dessa 10 ersättas med 20 från Finland/Ryssland.

Återstår att se hur folket skall föras bakom ljuset!

Erlandssons och Carlgrens förhoppningar om en ökad acceptans för vargen kommer dock med 100 % säkerhet att komma på skam. Vargen kommer att spridas och vargen kommer att bli mer och mer hatad, något exempel på att motsatsen har inträffat finns inte i denna värld.

Det är j-t svårt att tro att herrarna tror på detta med acceptans själva.

22. ????????????

2009-05-30 08:51

Den her udtalelse undrer mig meget

– Jakten kommer att inriktas på de vargar som har inavelseffekter, tillade han.


Skal disse varger indfanges først, undersøges for defekter og andre abnormiteter??
Jeg vil foreslå at man maler de defekte Pink, så man er sikker på ret afskydning.

21. Enda fördelen med

2009-05-29 20:06

detta förslag är väl att man kan få gå till skogs med
en inriktning på att kanske få skjuta en varg....men
förmodligen blir väl tilldelningen som med lon,fullskjutet
efter max. ett dygn...sen är det samma skit igen,precis
som med lon.Äntligen får vi dock ta ner lostammen så
mycket som vi jägare förordat länge,men enda anledningen tycks vara för att öka matmöjligheterna för vargen.Undrar vilka rovdjur de skall sätta ut sedan då,så
vi får beskatta även vargen på det sätt som behövs?
Eller kommer till sist poletten att ramla ända ner och de
kommer att inse att människan faktiskt borde gå före
vargen i prioriteringen?

20. så ska en slip sten dras

2009-05-29 20:06

jag håller med dej kenneth det var det bästa jag läst på länge tack

19. R Feynman

2009-05-29 19:32

Du verkar tro att jag och andra som accepterar vargen mår dåligt av att det nu verkar bli vargjakt. Tvärtom tycker nog de flesta att det är roligt att stammen blivit så stor att den tål jakt.
Tjafset om vargens vara och inte vara har låtit exakt likadant i 20 år nu: Några romantiserar, andra demoniserar och vargarna är lyckligt ovetande om alltsammans.

18. Bland det mest beklämmande jag sett av en politiker.

2009-05-29 18:51

Det du Andreas Carlgren idag presterar på presskonferensen om En ny rovdjursförvaltning är helt i klass med Bosse Ringholms förnekande, och samma svar tretton gånger i följd (eller hur många det nu var) med anledning av vår numera högt aktade FN revisor Inga Britt Alenius uttalande. Skammen går på torra land, herregud Andreas, varför pratar du om något du inte förstår? Varför ljuger du Svenska folket rätt i ögonen? Vargen är ju inte utrotningshotad! Varifrån har du fått uppgiften om 3 vargar?
Du kan konsten att läsa in det du ska prata om, men det framgår tydligt för en jägare att du inte vet vad du pratar om. Du berättar också för oss att i de viltförvaltningråd eller vilförvaltningsdelegationer som ska finna i varje länsstyrelse ska inga jägare förekomma. Du nämner i alla fall inte jägare när du räknar upp dem som skall ingå.
Har centern så dåligt med kompetenta individer så ni tvingas använda Andreas Carlgren som miljöminister? Här finns mycket mer att önska!
Två gånger nämner du Andreas vilka som ska få ”vara med och bestämma” och även andra gången nämns ej jägarna. Du, miljöminister Carlgren nämner flera gånger en invandrad varg vid namn vargpappan. Det vore väl omöjligt att tänka sig att du skulle ha benämnt vargen som älgdödaren från öst. Du sade också, som svar på en fråga, ”en tillfällig begränsning” och syftade på vargstammen.
Andreas Carlgren, du tog upp den ekologiska rollen, men vad det innebär eller betyder är okänt, och du gav inget svar. Du verkar själv ha gått på rovdjurspropagandan. Inte ett ord om vad som är bra med vargen.

Ja, jag säger då det! Andreas, om du vill skola dig i rovdjursfrågan, vänd fundamentalisterna på Naturvårdsverket ryggen. Fortsätter du på samma bana stjälper du alliansregeringen.

17. 210?

2009-05-29 18:50

Varför just 210? Är det en ogenomtänkt kompromiss eller vill man säga något om den noggrannhet med vilken man avser räkna vargarna i framtiden?
Anger man till exempel 200 så är språkligt sätt marginalen uppåt och nedåt ganska stor, men säger man 210 då skall man ha minst 206 och max 215 vargar. Detta kommer att ställa oerhörda krav på vargräkningen, i stort behöver nästan varje varg vara försedd med gps-pejl. Mycket arbete och många nya "forskare" behöver anställas. Men för löshundsjakten lär det kvitta, för den verkar det inte finnas plats.
Nu får vi se när den stora avskjutningen skall äga rum, skall vi ha 210 vargar om ett år så är uppenbart 150 skjutna vargar minimum, sannolikt måste minst det dubbla skjutas.
Mormor och andra kommer få anledning att gråta bittra tårar över att Södermanlandsvarginnan och andra varginnor stryker med.
Det skall bli intressant att vilka resultat Vargobs kan få fram, låt oss alla hjälpa Vargobs på alla de sätt vi bara kan!

16. Äntligen.

2009-05-29 18:49

Man är en vanlig arbetare men man lär rösta borglig i fortsättningen! Finns det någon som tror att en regering med S. MP. och V skulle få fram några beslut som är för oss jägare

15. Förslagets målsättning en friskare vargstam?

2009-05-29 18:49

Carlgren vill ha en frisk vargstam, det verkar vara hans mål! 200-210 individer skall frysas till år 2012 sedan väntar nya utredningar. Jakten ska bedrivas där ej invandrade vargar förbättrat generna! En varg har förbättrat generna med sammanlagt 12 st nya vargar (2 kullar).

Detta borde resultera till att:
Resten av vargarna härstammar från 3st individer och borde i så fall vara jaktbara? Med hjälp av Dna spillning får vi en säkrare licenskvot som borde bekostatas av staten? Men utföras av jägarkåren för att bli trovärdig, mot en rimlig ersättning?

Många frågor kring detta finns, tycker själv att Carlgrens verkade osäker på det mesta, som ex uppskattningen av dagens vargstamm ca 220 individer ca 20 föryngringar, men det är klart uppgifterna är väll hämtade från Grimsöforskarna !!!

14. Är detta nedskrivit på pränt?

2009-05-29 18:48

Annars är det samma sandlådeprat som tidigare, eller som man säger åt dom små, att äter du upp din mat får du en glass till efterrätt. Bullshit

13. Mikael

2009-05-29 16:14

Jakt & Jägares forum är väl utmärkt att få skriva av sig på.
Visst finns det positiva saker, det bästa tycker jag ändå det är att stora organisationer kunde enas om ett förslag.
Men det ministern nu säger lär inte påverka den nuvarande situationen så värst mycket.
Jag kan gott tänka mig att då avskjutningen av varg påbörjas kommer man bara att få ta bort något ungdjur här och där i reviren och vad hjälper det den som jagar i ett vargrevir om det finns 8 vargar eller 6. Har man älghund eller stövare går det inte att släppa i alla fall, det är bara att lägga ned verksamheten. Det måste ske en rejäl avskjutning om vi skall få tillbaka något av det som tagits ifrån oss. En annan sak som slår mig är, kan man komma överens om hur många vargar det egentligen finns, de som är berörda skall antagligen få säga sitt, fast bra i det sammanhanget är ju att ex.vis rovdjursföreningen borde falla bort eftersom knappt några av dess medlemmar är berörda utan består mest av tyckare.

12. Grattis....

2009-05-29 16:13

...alla ni som inte har varg på era marker. Det här innebär att ni har mindre risk att få plågan till er. För oss som har haft eländet dom senaste tio åren gör det här ingen skillnad.
Även om vi skjuter bort fem vargar per år så kommer vi ha fem nya vargar till hösten igen. Det finns ingen chans att vi får möjlighet att skjuta bort hela revir med det här förslaget, vilket vore enda sättet för att få tillbaka löshundsjakten. Nu ska jag ut och cykla med jämten så hon orkar gå i koppel till hösten.

11. Finns inga jägare

2009-05-29 16:12

Regeringens PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning innehåller över 18 000 tecken.
Där finns inte orden jägare, hund eller jakligt uttag. Däremot samexistens med rovdjuren acceptans av dessa samt stöd för rovdjurspolitiken. Allt handlar om rovdjuren bästa inget om jakten.
Försöker de bluffa oss när Naturvårdsverket får ännu större makt?

10. Bra

2009-05-29 15:24

Äntligen känns det som det finns hopp iaf... Finns ingen anledning att klaga på detta, självklart vore det bästa att man gick ut med en nollvison men det vore med största säkerhet politiskt självmord...

9. Jag upprepar; DET BLÅSER ÅT RÄTT HÅLL!!

2009-05-29 14:19

En politisk skuta vänder man inte i brådrasket. Det tar tid. Det som är positivt är att det inte har (mej veteligen) fattats några som helst beslut som GÅR EMOT JÄGARINTRESSET! Rätta mig gärna om jag har fel, men under den förra trojkan gick ALLA beslut åt helvete. Hav förtröstan. I en demokrati bestämmer flertalt. Det är vår uppgift och skyldighet som jägare att "lobba" (fult ord, till skillnad mot svordomen ovan) för att informera flertalet om sakernas verkliga tillstånd!

8. Jag blir så trött

2009-05-29 14:19

Jag tycker det är lite underligt. I många år har jägare och andra klagat på vargstammen. Nu får vi äntligen beskatta den. Äntligen har politikerna insett att det inte är många inavlade vargar som löser det, utan färre med stor genetisk skillnad.

Vad gör jägarna då? Jo, man börjar klaga på andra saker. Man tycker att det är valfläsk (det kanske det är, men konsekvensen är god ändå). Vidare tycker nån annan att man ska slänga den på soptippen (och behålla det gamla då antar jag?)

Och ja, jag vet att den kunde varit bättre, allt kan bli bättre. Men erkänn att vargjakt är bättre än ingen vargjakt? Och erkänn att att få skydda sina tamdjur är bättre än att bli åtalad för det.

Nej, jag blir trött på gnällpellar. Det är ett steg i rätt riktning. Om det inte duger. Gör nåt åt det, och sitt inte och gråt på jaktojagares hemsida

7. En besvikelse

2009-05-29 14:18

När då jägarna plus andra organisationer enhälligt samlades i ett förslag som man trodde Carlgren skulle anamma blev det istället ett klart fiasko. dessa 210 vargar blir ju varje år bortåt 300 st innan avskjutning sker. Från sommaren och ända tills avskjutning börjar och är klar finns det ju alltid fler än 210 vargar eftersom man naturligtvis lägger avskjutningen i den ändan.
Om 4 - 5 län skall hålla denna mängd blir det ingen förbättring alls. Det behövs skjutas av över 100 vargar för att järgarorganisationernas rimliga förslag någorlunda kan tillgodoses.
När miljöministern tar i så mycket han kan och det ändå blir så dåligt så finns ingen hjälp att få.

6. Valfläsk!

2009-05-29 13:36

Alla bör veta att det varken är slumpen eller en tillfällighet att detta FÖRSLAG släpps en vecka innan EU-valet. Och glöm inte att det är ett förslag, inget annat.. De "blå" kanske blåljuger!?

5. Släng proppen på sophögen

2009-05-29 13:34

Eller elda upp den. Detta är en taskspark åt glesbygdens innevånare.
Läs
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/72/23/cb0bb544.doc

4. GRATTIS VARGKRAMARE, ni har vunnit

2009-05-29 13:33

Det blev som skeptiske jag befarade, Andreas Carlgren med kompis Eskil Erlandsson har inte lyssnat och förstått. Besluten är tagna efter de önskemål från Naturvårdsverket som vi fördömde tidigt på vårsidan. Den huvudskliga makten över jakten och rovdjuren knyts än hårdare till Naturvårdsverket (som nu får den önskade föreskriftsrätten) och där huserar jakthatare, det vet vi.
Vargen är viktigare än människan och detta torde vara slutet för hundjägare söder om renbetesområdet. Endast att beklaga och sörja. Se till och sälj era vapen medan det finns någon som har användning för dem.
Till jägarsverige som idag står som förlorare ändå en önskan om en, GLAD PINGST.

3. 210

2009-05-29 12:31

210 kan bli ett tal som är med verkligheten överensstämmande, tack vare vargobs.

2. Bred uppgörelse

2009-05-29 12:21

Fantastiskt att man säger ett max värde, det hade jag aldrig trott skulle ske. Blir intressant att se vad S säger om detta förslag. Det har ju titt som tätt krävt vargjakt nu. Att V och Mp kommer att toksåga detta förslag tar jag för givet men ska S sätta samarbetet med V och Mp före ett ok för jakt och rovdjursbegränsning. Vore ju bra med en bred uppgörelse.

1. Är samer lo-mat?

2009-05-29 11:44

Det är väl inte trycket på samerna som ska minskas, utan på rennäringen?

Kommentar
Artikeln skrevs mitt under presskonferensen. Jag ber om ursäkt för den dåliga formuleringen.
Dan T

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere