• Älgskadefondsföreningen

Regeringen ser över jaktlagstiftningen

AktuelltPublicerad: 2012-07-19 17:23

Regeringen vill se över jaktlagstiftningen och har därför beslutat om en utredning som ska lämna förslag på hur lagstiftningen kan förnyas och förenklas.

– Den nuvarande lagstiftningen är i många avseenden föråldrad. Samhället och naturen har förändrats vilket skapat andra förutsättningar. Därför gör vi nu en bred översyn av jaktlagstiftningen, säger lansbygdsminister Eskil Erlandsson.

Bland annat ska utredaren undersöka om det går att undanröja den dubbla jakträtten som finns inom vissa delar av renskötselområdet. Vidare ska fjälljakten på statens mark utredas för att hitta en långsiktig lösning.

Utfodring av vilt, som idag inte är reglerad i lagstiftningen, ska utredas för att se om den behöver tas med i regelverket.


Enklare överlåta jakt?
Även förutsättningarna för viltvårdsområdesföreningarna ska utredas för att se om det kan bli enklare att överlåta eller upplåta jakträtt i en viltvårdsområdesförening. Utredaren ska även se över det nuvarande myndighetsansvaret för jakten.

Ett delbetänkande ska vara klart till augusti 2013 och slutbetänkandet ska pressenteras den 30 december 2014.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Reinfeldt – Borg är medlöpare

2012-07-25 15:40

Ja Kennet, inte är det Reinfeldt och Borg som inför demokrati i Sverige och ger Svenska medborgare demokratiska rättigheter som föreningsfrihet och äganderättsskydd.

Det var privatpersoner som tvingades till att driva rättsfall och juridiken kom då till slut i fatt socialismen medlöpare.

Socialismen går nog bra för Reinfeldt och Borg, så länge medlöperiet gynnar dem själva.

15. Sir Maggot.

2012-07-25 12:19

Jag är inne på din linje och förvånas över hur regeringen Reinfeldt – Borg går i socialismens spår på många områden.

14. Naiva jägare största faran

2012-07-25 12:19

Jan Bratt, det är riktigt att miljörörelsen arbetar aktivt för att avveckla jakten, jägarna och jakthundarna. De arbetar även för att avveckla rennäringen.

Det största problemet är att jägarna och samerna inte inser faran.
Miljörörelsen är välorganiserad genom Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, WWF, m.fl.

Vi har också Jäviga tjänstemän inom Svenska myndigheter, Länsstyrelser och Naturvårdsverket som samarbetar med djurrättsaktivisterna inom miljörörelsen.
Extrema djurrättsaktivister inom Svenska myndigheter som samarbetar med miljörörelsen och vill avskaffa jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen med hjälp av rovdjur och rovdjurspolitik.

Det är detta miljörörelsens arbete vi nu ser resultaten av.
Jakten är i stort sätt förstörd inom vargbältet och samerna går på knäna under rovdjurstrycket.
Det är nu dags att naiva jägare och samer vaknar och börjar resa krav om att våra myndigheter skall rensas ifrån extrema djurrättsaktivister.
Det är i varje fall en bra start för att rädda jakten.

13. Jo, sir Maggot

2012-07-25 11:04

Det är intressant det du skriver.
Det finns andra sätt att i en framtid ta bort jakträtten, jag nämnde ett scenarie.
Som du vet så ligger det mesta av jakt under miljöbalken,j ag tror det var 1987 som dråpslaget mot jakten infördes, vilket innebär att allt vilt numer är fredat utom just några arter som man tillfälligt då beslutar jakt på. Vad har man för nytta av jakträtt om myndigheterna bedömmer att t.ex rådjursstammen är så svag att den endast räcker till rovdjuren.
Samma gäller naturligtvis älgen, att vi överhuvudtaget har jakt på älg beror nog på den skada som älgen gör på skogen samt på trafikolyckorna. Jakt på rovdjur även mindre ifrågasätts starkt idag och vi ser att det arbetas för att få bort även den.

12. Starkt äganderättsskydd gör att viltvårdsomådena faller som ett korthus.

2012-07-25 08:18

Svar till Nöjd tvångsansluten och till Jan Bratt:

I Kuiviakangasmålet kom demokratins rättsregler i fatt socialismens diktatoriska styrmedel och viltvårdsområdesföreningarna. Tvånget i viltvårdsområdesföreningarna föll som ett korthus.

Vilket var mycket bra!

Lagen om viltvårdsområden måste bl.a därför nu ses över av Regeringen. Se Text.

Jakträtten är markbunden och tillhör markägaren.
EUs äganderättsskydd är mycket starkt och en av grundpelarna i en demokrati är att männskor får äga mark.
Jag tror inte Miljöpartisterna eller djurrättsaktivisterna i Sverige kan avskaffa äganderättsskyddet inom EU.

Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen m.fl. (miljörörelsen)tänker använda vargar till att förstöra jakrätten och avskaffa jakten, jägaren och jakthundarna. Rovdjuren skall göra jobbet åt djurättsakivisterna.

11. Kommer socialisterna som styr viltvårdsområdena att flytta?

2012-07-25 08:17

Det är inte länge sen vi i Sverige hade socialistiska lantbruksnämnder som bestämde vilka som fick köpa mark, jord och skog. Lantbruksnämnden la även beslag på privat egendom.
Sverige hade också socialistiska taxeringsnämnder vars ledamöter hade till uppgift att kontrollera grannarnas inkomster och skatteavdrag.
Att Staten konfiskerar privat egendom och anlitar tjallare oacceptabelt i en demokrati.

Nu återstår att avskaffa Socialistiska viltvårdsområden som är odemokratiska organisationer, som verkar med diktaturiska styrmetoder, tvångslagstiftning, tvångsansluter medborgare i föreningar och kränker enskilds rätt och som inte respekterar äganderätten också lägger beslag på privat egendom.

Att Svenska staten dikterar villkoren, med diktatoriska styrmedel, 30-talet och socialismens tvångslagstiftning, den tiden är nu förbi när Sverige är med i EU och skall bli en demokrati där medborgarna har mänskliga rättigheter.

Ingen medborgare i en Sverige skall behöva bli tvångsansluten i en viltvårdsområdesförening eller bli tvingad att lämna över sin jaktmark till en jaktsammanslutning.

Föreningsfrihet är en mänsklig rättighet. Jakträtten ingår i äganderätten och tillhör markägaren. Föreningsfrihet och äganderättsskydd till Sveriges medborgare.
Det är demokrati det.

Jag längtar verkligen efter att få föreningsfrihet och äganderättsskydd.
Tänk! Vilken känsla att jag själv får bestämma viken viltvårdsområdesförening jag skall tillhöra och tänk att äntligen få rätten att jaga älg på min egen jaktmark!

Jag undrar bara var socialisterna som just nu sitter och styr över andra jägares jaktmarker, vart skall de ta vägen? Tänker de plötsligt bli demokrater eller kommer de att flytta till ett annat socialistiskt land där de kan fortsätta sitt vidriga arbete med att kränka andra människor?

10. Det positiva.

2012-07-23 16:42

” Utredaren ska även se över det nuvarande myndighetsansvaret för jakten.” Här ser jag en möjlig stor förändring till det bättre. Befria Naturvårdsverket ifrån ansvaret över jakten. För varför ska ekofascisterna på Naturvårdsverket få styra jakten när det så tydligt framgår att de verkar för att få ett slut på densamma? Lars Erik Liljelunds rovdjursutredning visade detta när han menade att jägares förluster pga. varg saknar betydelse. Han var tidigare generaldirektör för hela verket och det har sett likadant ut länge. Det sitter jakthatare på Rikspolisstyrelsen också, för varför ska de annars jävlas med oss med omotiverade nya krav på vapenskåp?

9. Kommentar till Sir Maggot

2012-07-23 14:06

Enbart fastighetsägaren äger jakträtt VVO äger ingen jakträtt. Högsta Domstolen skriver i Kuiviakangasmålet:
”Inrättandet av ett viltvårdsområde innebär inte att fastighetsägarna inom området avhänder sig jakträtten på sin mark till föreningen.”
Genom ett civilrättsligt avtal kan markägaren överlåta nyttjande av jakten till VVO.
Tvångsanslutningen gäller inte jakträtten utan vad tvånget består av är att VVO "tvångsansöka" om tilldelning på som marker där jakträtt saknas och länsstyrelsen verkar gilla den ordningen och ansökan blir godkänd, trots att förfarandet i alla övriga sammanhang skulle betraktas som rent kriminellt. Försöker fastigshetsägaren ansöka om egen tilldelning på marker som "tvångsanslutits" så kommer länsstyrelsen påstå att det är omöjligt eftersom marken är tvångsansluten.
Men vad som bör beaktas är att eftersom jakträtten inte övergått till VVO så kan markägaren helt enkelt se till att jägare från VVO inte tillåts jagar på den tvångsanslutna fastigheten medan Kuviakangasdomen upplyste om att markägaren kan jaga utan medverkan av VVOs jaktledning och tilldelningen behöver inte vara ett bekymmer eftersom ansökan inlämnats av VVO och beviljats av Länsstyrelsen.Tvångsansluten kan med andra ord jaga självständigt på egen mark och fälla hela tilldelningen som är beviljat till hela viltvårdsomtådet.
Skulle VVO ha uppgått i ett s.k
ÄSO å gör det ingen skillnad Jakträtten är fortfarande markägaren i besittning av och har med sannolikt fått än större tilldelning.

8. Sir Maggott

2012-07-22 12:02

Ja,jakträtten ingår i markägandet.
Än så länge, men regeringens motiv är dunkla. Det som Erlandsson pratar om är struntprat då det mesta redan är utrett tre-fyra gånger. Det enda vi väntar på är konsekvensutredningen av de stora rovdjurens härjningar såväl ekonomiskt och vad det innebär för landsbygdens folk och näringar.
Jag har svårt att tro att Erlandsson hittat på detta själv utan någon påverkan från t.ex Mp. Man kan misstänka att dessa stora utredningar i slutändan leder till att jakträtten helt eller delvis lyfts bort från markägandet med motivering att ingen äger det vilda.

7. Det är diktatorn markägare skall slippa lyda

2012-07-21 07:50

Det viktigaste är att det bara är demokratiska organisationer som respekterar demokratiska rättsregler och mänskliga rättigheter som får utredningen på remiss och som får lämna förslag på hur den nya jaktlagstiftningen skall förnyas.
Odemokratiska organisationer som förespråkar, diktaturiska styrmetoder, tvångslagstiftning och kränkning av enskilds rätt och inskränkningar i äganderätten bör hållas utanför.
Att diktera villkoren, diktatons tid är förbi när Sverige är med i EU och skall bli en demokrati.

Ingen medborgare i en Sverige skall behöva bli tvångsansluten i en viltvårdsområdesförening eller bli tvingad att lämna sin jaktmark till en jaktsammanslutning.

Föreningsfrihet är en mänsklig rättighet. Jakträtten ingår i äganderätten och tillhör markägaren. Det är demokrati det.

6. som vanligt då

2012-07-20 16:38

Då blir det som vanligt då! Alla förändringar har alltid försämrat jaktmöjligheten i längden. Se bara på fågelskådarnas tjat om fågeldirektivet.

5. Remissorgan

2012-07-20 16:38

Det är vikt att det är berörda parter som blir utsedda som remissorgan. Organisationer vars främsta inriktning är jaktmotstånd bör inte vara med. De kommer endast att obstruera en vettig lagstiftning. En lagstiftning som bör ha sin fokus på att jakt är något som ska ge upplevelser, ekonomi och ekologisk mat till främst landsbygdsbefolkningen. Rovdjursföreningen, Djurens rätt och Ornitologerna är några exempel på organisationer som bör hållas utanför.

4. I överlåtelse

2012-07-20 10:33

av jakträtt i VVO finns det väl prejudicerande domar på, eller??

I en Viltvårdsförening skiljer man oftast inte på arrendeavtal och överlåtelser.
Det flesta i ett VVO har den uppfattningen att SJF stadgar är en lag, men det har ju visat sig vid överklagningar att den klagande(markägaren) fått rätt i flera fall.

Trevligt om J & J kunde ta upp frågan och anlita en juridisk expert för ett förtydligande i denna fråga.Överlåtelse av Jakträtt.

3. Jaså!

2012-07-19 21:27

Nu är det dags att ducka undan och lägga ut rökridåer. Svagt av Erlandsson att inte fokusera på de problem som är aktuella för dagen utan i stället börja dravla om saker som rimligen inte kan ha så väldigt hög prioritet rent tidsmässigt. Om man inte har kraft att ta itu med de arbetsuppgifter som ålagts en så kanske det är dags att ställa sin plats till förfogande åt någon som vågar ta upp kampen med storebror EU angående rovdjursproblematiken i landet alternativt visa lite kurage kanske!

2. Äntligen demokrati och föreningsfrihet till jägare?

2012-07-19 21:27

Skall jägare nu få mänskliga rättigheter och föreningsfrihet i Sverige?

Är det nu dags att låta enskilda jägare och markägare att själv få avgöra vilken sammanslutning han/hon skall tillhöra och själv få bestämma till vilken förening han/hon skall betala pengar till?

Kommer jag att få uppleva att Sverige blir en demokrati som slutar med att mot min vilja tvinga mig, andra jägare och markägare till medlemskap i odemokratiska viltvårdsorådesföreningar.

Kommer jag att under min livstid få
uppleva älgjakt på min egen mark?

1. Överlämna allt till jägareförbunden

2012-07-19 21:26

Lägg alla frågor som rör jakt på jägareförbunden.Dom har ju helt klart den bästa kompetensen i jaktfrågor. Speciellt frågor som rör rovdjuren

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons